Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2008"

Transkript

1 Skoleportalen Microsoft learning Gateway (MLG) med læringsplattformen Class Server Hjemmesider LIKT Grunnleggende IKTopplæring DataPower Learning on line Microsoft Office 2007 Skoleportalen gir tilgang til ulike tjenester og nettbaserte ressurser som RO Skole har frikjøpt tilgang til for alle skolene og Vestby voksenopplæring. Rollebasert portal: Lærer elev foresatt har tilgang til sine områder Ressurs for skole-hjem-samarbeid I Skoleportalen det legges til rette for utveksling og publisering av informasjon, kommunikasjon og samarbeid. Læringsplattformen Class Server gir mulighet for å lage undervisningsopplegg til enkeltelever og grupper. Hjemmesidene skal presentere skolene med informasjon om skolen, ulike nyheter, aktiviteter og tiltak, samt gi nyttig kontaktinformasjon. Systematisk opplæring fra trinn innenfor modulene Digital hverdag, Tekstbehandling, Regneark, Internett, Presentasjonsverktøy stigende vanskegrad og omfang. LIKT -tester i de ulike modulene. (Versjon Office 2007 ) Nettbasert opplæring med fortester, emnetester og ettertester i Datakortets 7 moduler Grunnleggende IT-forståelse, Bruk av datamaskin og operativsystem, Tekstbehandling, Regneark, Database, Presentasjon, Internett og e-post Programvare til bruk i undervisningssituasjonen for elever og lærere og til administrativt arbeid for ledere og lærere Side 1 av totalt 7 sider Videreutvikle arbeidet med Skoleportalen slik at alle lærere og elever blir aktive brukere av Skoleportalen. Tilby kurs/workshop. Videreutvikle skolenes hjemmesider. Alle skolene skal publisere nyheter om sin skole via publiseringsverktøyet i Skoleportalen Skolene skal velge ut en LIKTansvarligpr. Trinn som skal sammen med IKT-kontaktpersonen og skoleleder skal ha ansvar for LIKTopplæringen ved den enkelte skole. Alle ledere og lærere skal gjennomføre og mestre modulene i LIKT, samt gjennomføre LIKT - testene Elever skal gjennomføre LIKT - moduler, samt LIKT-tester for sine trinn. DataPower Learning er en ressurs i skoleportalen som skal være et supplement til LIKT. Ledere, lærere og elever kan bruke ressursen for økt digital kompetanse. Ledere og lærere kan ta Datakortet i alle moduler ved Risil ungdomsskole, testsenter for Datakortet Alle skolene skal ha oppdatert og lik programvare både for ledere, lærere og elever. Lærere vil i ha mulighet til å installere Office 2007 til hjemmebruk.

2 Tidemann biblioteksystem Store Norske Leksikon (nettbasert) Encarta (nettbasert) Kartleggeren Elektroniske tester i basisfagene norsk, matematikk og engelsk E-Lector Skoletest.no - Interesse- og ferdighetstester for ungdomsskolen og videregående skole. Registrering av bøker og andre medier. Utlån. Nettbasert leksikon på norsk og engelsk. I norsk og engelsk blir elevenes leseferdighet, rettskrivning og ordforråd testet. I matematikk testes elevenes funksjonsnivå på alle delområder i fagplanene. Profilene kan leses av umiddelbart etter at testen er gjennomført. Testene generere forslag til individuelle arbeidsplaner (IAP-er) til alle elever, på alle funksjonsnivåer. Komplette sett med øvingshefter i alle basisfag på alle undervisningsnivåer inngår i systemet. E-Lector er et program som gjør det enklere for dyslektikere og personer med andre lesevansker å lese og skrive. E-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. Alle tekster man har eller finner elektronisk, kan leses av i E-Lector., for eksempel websider, dokumenter og e-post. E-Lector inneholder også talesyntese på flere språk som gjør at man også kan lytte til teksten. Dette gjør også at E-Lector er veldig nyttig i språkundervisning. Testene undersøker interesser i relasjon til studieretninger i videregående skole og høyskole/ universitet. Målet er å redusere andelen feilvalg i videregående skole, styrke rådgivingstjenesten Skoletest.no er en webbasert tjeneste. Side 2 av totalt 7 sider Videreføre bruk av Tidemann biblioteksystem ved Grevlingen, Bjørlien, Brevik og Risil. Tilby Tidemann biblioteksystem til resten av skolene. Nettbasert leksikon, både på norsk og engelsk er en ressurs i Skoleportalen. Alle elever fra trinn skal gjennomføre to tester, både førtest og ettertest, i norsk, matematikk og engelsk pr. år. Testene danner grunnlag for tilpasset opplæring for elever i basisfagene. Videreføre satsing fra forrige skoleår. Presentasjoner av programvaren for nytilsatte og andre som har behov for oppdatering. Skolene skal informere elever og foresatte om at elever tilknyttet grunnskolene og/eller en fritt kan legge inn programmet på sine hjemmemaskiner. Skoletest.no vil bli videreført. Begge ungdomsskolene har tatt i bruk bruk skoletest.no på 10.trinn i forbindelse med søknad til videregående opplæring.

3 Touch GM Trippel ( b.trinnet ) GM Total ( u.trinnet ) Elever taster seg til skrivekunst Basis 4 Språkstien DrillPro Ordleker Tastaturtrening, nettbasert og lokalt på skolemaskiner. Touchkurs med lærestoff, oppgaver og mange motiverende treningsprogrammer. Både GM Trippel og GM Total inneholder DrillPro oppstartspakke og tilleggsett i norsk, matematikk og språk. GM Total inneholder nettbaserte kurs i norsk, engelsk og touch. DrillPro-systemet er bygget opp av flere programmer og tilleggssett, som sammen utgjør et komplett tilbud for datastøttet lese- og skrivetrening. Den store fleksibiliteten i programmene gjør at de kan benyttes på ethvert undervisningsnivå. Bruke PC som skriveredskap fra 1.trinn i skrive- og leseopplæringen. Basis4 er en nettbasert programpakke med 150 programmer innen norsk, engelsk, matematikk og natufag for barnetrinnet og spesialundervisning på ungdomstrinnet. De mange og varierte oppgavene, animasjonene og spillene gjør det enklere å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Språkstien lar de yngste elevene leke seg, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder og ord. Læremidlet gir elevene en myk overgang til videre arbeid med tekstbehandlingsprogram. DrillPro Ordleker er et motiverende program med fokus på elevens ordforråd og stavekunnskap Ni ulike øvingsmåter: Ordpuslespill, Alfabettrening, Fremmedord, Gjett setningen, Hangman, "Kryss og tvers"-lek, Ordsortering, Kryssord og Parlek. Side 3 av totalt 7 sider Gi alle ledere, lærere og elever mulighet for tastaturtrening. Nettbasert løsning tilgjengelig. Gi elever tilgang til nødvendig programvare både på skolen og hjemme, samt et utvalg nettbaserte kurs. Elever kan fritt installere programvaren på hjemmemaskiner og kan fritt bruke nettbasert programvare hvis de har tilgang til internett hjemme. Videreføre prosjekt som ble startet opp ved skoler med 1.-4.trinn i Oppdateringkurs til aktuelle skoler. Basis 4 er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i Basis 4 for skolene og Vestby Språkstien er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i Språkstien av

4 DrillPro Norskbok og Norskbok Lettles DrillPro Grammatikkbok Ordimellom Norsk rettskrivingskurs Norsk basis DrillPro Norskbok er en omfattende, elektronisk tekstsamling og "arbeidsbok" med inspirerende og lærerike øvelser knyttet til tekstene. DrillPro Norskbok/Lettles-versjon er utviklet for arbeid med sammenhengende tekster, lesetrening og generell tekstforståelse til bruk i spesielt tilrettelagt undervisning. DrillPro Grammatikkbok er en elektronisk grammatikkbok i norsk med ordklasse- og setningslære. Ordimellom er inndelt i moduler med mange varierte oppgaver av ulik vanskegrad innen temaene: Litteraturhistorie, tekstforståelse, grammatikk, rettskriving, skriveopplæring, sammensatte tekster og sjangerlære. Norsk rettskrivningskurs er et nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskrivning i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori. Kurset kan gjennomføres som rent nettkurs, med eller uten nettlærer, eller i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning. Norsk basis er basert på anerkjente prinsipper om assosiasjonsintensiv læring, der brukeren tilegner seg innsikt og kunnskap gjennom aktiv og variert oppgaveløsning. Programmet er sentrert rundt en database med 2000 vanlige, norske ord og er bygget opp som et aktivitetsstudio, der man fritt kan bevege seg fra oppgavetype til oppgavetype, med svært ulike aktiviteter. Norsk basis er like velegnet for alle minoritetsspråklige, nesten uansett forkunnskaper og bakgrunn. Side 4 av totalt 7 sider Ordimellom er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i Ordimellom for norsklærere ved ungdomsskolene. Nettbasert og i papirutgave. Bruke Norsk basis ved Risil ungdomsskole for grupper med elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

5 DrillPro Word Games Listen & Learn Lytt og lær A passport to English - Engelsk skriveverksted DrillPro Word Games er et lærerikt og inspirerende program for avveksling i engelskundervisningen, med fokus på elevens ordforråd og stavekunnskap. Programmet er bygget over samme lest som DrillPro Ordleker. DrillPro Word Games inneholder hele ni ulike delprogrammer: Word puzzles, Alphastress, What's the word, What's the sentence,hangman, Across and down, Sort the words, Crossword puzzles og Pairs. Listen & Learn er et effektivt program for engelskopplæring, basert på anerkjente prinsipper om assosiasjonsintensiv læring, der poenget er at elevene skal tilegne seg innsikt og kunnskap gjennom aktiv og variert oppgaveløsning. Lytt og Lær-serien lærer elevene hverdagsengelsk gjennom morsomme og engasjerende oppgaver. Serien består av de tre datakursene Starters, Movers og Flyers og en fyldig prosjektperm med oppgaver for det vanlige klasserommet. A Passport to English er et møte med den engelskspråklige verden og tar elevene med på reise til åtte storbyer. Byene har mye å by på i form av opplevelser og utfordringer. Engelsk skriveverksted er et rent nettbasert tilbud som tar sikte på å gi elevene grundig veiledning og trening i skriftlig engelsk. Tilbudet er fullstendig selvinstruerende, og vil lett kunne integreres i det ordinære pensumet. Elevene kan selv, evt. etter samråd med læreren, velge å fordype seg i de delene av verkstedet de finner mest relevant. Engelsk skriveverksted vil også utfordre elevenes fantasi og kreativitet, slik at de blir motivert til å skrive gode engelske tekster. Side 5 av totalt 7 sider Presentasjon av/kurs i DrillPro Word Games Presentasjon av/kurs i Listen & Learn Presentasjon av/kurs i Lytt og Lær for skolene og Vestby A passport to English er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i A passport to English for engelsklærere ved ungdomsskolene. Presentasjon av/kurs i Engelsk skriveverksted

6 Syklus Google Earth Syklus, naturfag for 5.-7.trinn, inviterer elevene til å utforske naturen gjennom interaktive oppgaver, film, spill og animasjoner. Med Google Earth får man hele verden inn på en PC. Hele kloden satt samme av detaljerte bilder. Syklus er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i Syklus for skolene og Vestby Kurs/workshop ved behov. M+ M+ er et dataprogram for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen. Læreren spesialtilpasser oppgavene og spillene med enkle og intuitive valg på skjermen, og skriver deretter ut oppgavene, evt. med fasit, som kopieringsoriginaler Presentasjon av M+ og dens bruksmåter Mattekongen mnet Universell matematikk Band in a box Audacity Mattekongen inneholder nærmere oppgaver, som til sammen dekker alle områder av matematikkpensumet i grunnskolen. mnet, matematikk for ungdomstrinnet, gir elevene muligheten til å lære matematikk gjennom spennende simuleringer og nivådifferensierte oppgaver. Universell matematikk er en serie med komplette digitale læremidler i matematikk for Kunnskapsløftet for ungdomsskole og videregående. Band-in-a-Box er et program som brukes for å dynamisk lage solostykker og musikk i forskjellige stiler og med forskjellige akkordprogresjoner. Programvare for å spille inn og redigere lyd. Side 6 av totalt 7 sider Presentasjon av/kurs i Mattekongen og dens bruksmåter for skolene og Vestby mnet er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i mnnet for matematikklærere på ungdomstrinnet. Universell matematikk er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Videreføre programvaren på ett trinn ved hver av ungdomsskolene. Grevlingen 8.trinn ( 07/08 ) Risil 9.trinn ( 07/08 ) Kurs/workshop for matematikklærere på de aktuelle trinnet ved ungdomsskolene. Videreføre og videreutvikle bruk av Band in a box Kurs ved behov.

7 Windows Media Player Painter Windows Media Player gjør det enkelt for å organisere, spille og redigere digitale elementer som musikk, video og bilder. Tegneprogram med mange muligheter innen tegning, maling og bildemanipulering. Kurs ved behov. Videreføre bruk Painter i K&H. Gimp Tegne- og animasjonsprogramvare. Kurs/Workshop i tegneprogrammet. Kurs/Workshop i animasjon. Photo Story Hot Potatoes Freemind Mat på data Kostuniverset Teknologi - RoboLab Logos Med Photo Story det lages minihistorier av digitale bilder. Gi digitale bilder liv ved å legge til musikk, tale, bevegelse. Med Hot Potatoes kan lærere og elever lage kryssord og andre interaktive oppgaver som kan publiseres i Skoleportalen. Lage tankekart til bruk i undervisningen og av enkeltelever og grupper. Kostberegningsprogrammer. Ved hjelp av legoklosser, ulike sensorere, motorer m.m. og en programmerbar robot kan elever lage og programmere ulike konstruksjoner. Diagnostisering av dysleksi og andre lesevansker. Kurs ved behov. Tilby kurs. Tilby kurs. Videreføre bruk av Mat på data og Kostuniverset i Mat og helse-faget ved begge ungdomsskolene. Videreføre arbeidet med RoboLab. Kurs for lærere i bruk av RoboLab etter behov. Utprøving på Risil i. Side 7 av totalt 7 sider

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Grunnskole. KAtalog 2014/15

Grunnskole. KAtalog 2014/15 Grunnskole KAtalog 2014/15 Ny generasjon læremidler CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Læring for

Detaljer

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.05.09 1 Innholdsfortegnelse 1 Status...4 1.1 Maskinvare...4 1.1.1 PC...4 1.1.2 Annet IKT utstyr...4

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy.

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Innledning... 2 Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy... 3 Utdypningssstrategier med bruk av digitale verktøy... 4 Samarbeidsstrategier

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy!

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Av Eli Kristin Garaas Godaker Dette er et frittstående tillegg til boka Fremmedspråk er gøy! med praktiske tips til aktuelle nettressurser en fritt kan bruke

Detaljer

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN KARTLEGGING I STOKKESKOLEN 1 KARTLEGGING I STOKKESKOLEN I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter.

Detaljer

Nettsteder som del av læreverk

Nettsteder som del av læreverk Bente Heian og Reidar J. Pettersen: Nettsteder som del av læreverk - unødvendig vedheng eller nyttig tillegg? Sluttrapport i prosjektet Nettsider som integrert del av læreverk unødvendig vedheng eller

Detaljer

Læremidler Ungdomstrinnet 2014

Læremidler Ungdomstrinnet 2014 Læremidler Ungdomstrinnet 2014 cdu.no alt på ett sted Registrer deg i dag og få tilgang til: vurderingseksemplarer digitale ressurser enkel administrering av brukere 2 innhold side 6 Norsk Faktor side

Detaljer

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER FROGN KOMMUNE, AUGUST 2004 Revidert utgave juli 2006 2 INNHOLDSOVERSIKT Innledning: Hensikt med planen s. 5 DEL 1. GRUNNLAG FOR

Detaljer