Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning"

Transkript

1 Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og import av elevlister... 7 Opprette elevtester... 8 Gjennomføring av elevtester... 9 Oppbygging av elevtestene Elevresultater Funksjonsprofiler Individuelle arbeidsplaner (IAP-er) Gruppeorganisering Øvingshefter

2 Innledning Kartleggeren er et komplett, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for basisfagene, til bruk på alle undervisningsnivåer fra mellomtrinnet til voksenopplæring. Norsk (bokmål og nynorsk) Tester elevenes funksjonsnivå på de tre hovedområdene leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Engelsk Tester elevenes funksjonsnivå på de tre hovedområdene leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Matematikk Tester elevenes funksjonsnivå på alle delområder i læreplanene. Systemet består av til sammen tre nettprogrammer: Kartleggeren Elev, Kartleggeren Lærer og Kartleggeren Admin. Kartleggeren Elev inneholder selve testapparatet. Elevene har kun tilgang til dette programmet, og tilgangen blir styrt av lærer (testleder). (også Kartleggeren Lærer inneholder funksjoner for administrasjon av elever og lærere og funksjoner for å analysere testresultatene. Kun lærere og autorisert personell har adgang til Kartleggeren Lærer. Tilgangen gis av skolens administrator i form av brukernavn og passord til den enkelte lærer. Kartleggeren Admin er modulen der vi oppretter skoler og gir rettigheter til skolens installasjonsansvarlig (administrator). I Kartleggeren Lærer finnes også informasjon om nettkurs og tilgang til treningsmateriell som inngår i Kartleggerens IAP-er (individuelle arbeidsplaner) for både språkfagene og matematikkfaget. Dette er noen av kjernefunksjonene i Kartleggeren: Inneholder et komplett system med før- og ettertester til basisfagene norsk (bokmål og nynorsk), engelsk og matematikk. Resultatene kan studeres i Lærermodulen umiddelbart etter at elevene har gjennomført en test. IAP-er med konkrete undervisningsforslag blir generert for hver enkelt elev, uansett funksjonsnivå. Alle funksjonsprofiler og alle IAP-er blir generert direkte fra programmet uten behov for manuell registrering av resultatene. Inneholder en analysedel der man kan opprette hensiktsmessige gruppesammensetninger for effektiv undervisning av elever med sammenfallende funksjonsprofiler. Hver av de fire fagtestene kan gjennomføres i løpet av 45 minutter, med eller uten oppsyn av lærer. 2

3 Testprogrammet er fullstendig intuitivt i bruk og krever ingen opplæring. All instruksjon blir gitt direkte til eleven i form av en enkel demonstrasjon som innledning til hver deltest. Systemet inngår som kartleggings- og rådgivningsverktøy i Fagbokforlagets UNIK-pakke, som i tillegg til Kartleggeren består av testverktøy, opplæringsprogrammer, nettbaserte kurs og hjemmeinstallasjoner hos elevene. 3

4 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet Den nye utgaven av Kartleggeren kan kjøres direkte i nettleseren og krever derfor ingen installasjoner hos brukerne, hverken hos lærere eller elever. Tilgangen til lærermodulen er styrt ved at hver enkelt bruker har et unikt brukernavn og passord. Læreren vil da få innsyn i elevene ved sin egen skole. Elevene kan bare bruke elevmodulen i tidsrom der de er satt opp til å ta en test. De kan da logge seg inn ved å velge sted og skole og skrive inn en PIN-kode for den aktuelle testen. Deretter velger de klasse og navn fra en liste. Det er altså ikke nødvendig for elevene å holde orden på brukernavn og passord for å ta en test i Kartleggeren. Oppdateringer Hver sommer blir databasen med normeringsgrunnlaget oppdatert. Til enhver tid brukes resultatene fra de siste tre årene som normeringsgrunnlag for alle testene. I løpet av høsten 2011 kommer fortløpende oppdateringer i Lærermodulen for å forbedre funksjonaliteten. I perioden fram til 7. september 2011 vil Fagbokforlaget foreta en ny normering av elevtestene. I denne perioden sammenliknes derfor resultatene med de gamle normtallene. Dette vil ikke gi helt riktige resultater, og vi anbefaler derfor at dere venter til etter 7. september med å analysere elevenes testresultater i detalj. 4

5 Normal/anbefalt arbeidsgang Nedenfor følger en oppskrift for hvordan det er normalt å jobbe med Kartleggeren. Hvert av punktene blir nærmere beskrevet i avsnittene som følger. 1. Skolens administrator må opprette testledere/lærere i Lærermodulen. 2. Registrer elevene i Lærermodulen. 3. Opprett tester i Lærermodulen. Tester kan opprettes i god tid før de skal avholdes ved å spesifisere dato og tidsperiode testen skal være tilgjengelig. For å minimere sjansen for at noe galt skal skje, anbefaler vi at perioden testen settes åpen, settes så kort som mulig. Når testen er opprettet, får den en pinkode som må brukes av elevene ved innlogging. Læreren må selv formidle denne pinkoden til elevene før oppstart av testen. 4. Eleven gjennomfører testen ved først å velge sted og skole, type prøve og målform (bokmål eller nynorsk). Deretter må eleven skrive inn pinkoden som hører til denne testen og velge navnet sitt i en liste. Elevene blir ledet gjennom testen av programmet, og har normalt ikke behov for ytterligere informasjon. 5. Når testen er gjennomført, kan resultatene analyseres i Lærermodulen. Følgende funksjoner er sentrale: Funksjonsprofiler Viser resultatene grafisk i forhold til norm (landsgjennomsnitt) IAP Gir forslag til individuelle arbeidsplaner i henhold til testresultatene Grupper Gir forslag til aktuelle gruppesammensetninger for effektiv undervisning 5

6 Opprette testledere/lærere Adresse: Logg inn på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått som administrator for skolen. 1. Klikk på «Administrere brukere» (1) 2. Klikk på «Registrer ny testleder/lærer» (2) 3. Fyll ut alle feltene i registreringsskjemaet (3) 4. Velg klasser/trinn brukeren skal ha tilgang til. Kryss av for «Tilgang alle elever» for å gi brukeren tilgang til alle elever (4) 5. Generer passord ved å klikke på «Lag nytt» (5) 6. Klikk på «Lagre» for å opprette testleder/lærer (6) Dersom du som administrator også ønsker tilgang til elevene, klikker du på navnet ditt i listen, haker av for «Tilgang alle elever» og klikker på «Oppdater». 6

7 Elevadministrasjon og import av elevlister Adresse: Logg inn på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått tildelt. Klikk på «Elevadministrasjon» på verktøylinjen. Du har to valg for registrering av nye elever, «Registrer ny elev» og «Importer elever fra liste». Ved registrering ev enkeltelever eller et mindre antall elever kan du benytte den første. Ved registrering av en hel klasse eller en hel skole anbefales å bruke «Importer elever fra en liste». Listen lages i Excel eller hentes fra skolens administrasjonssystem. Eventuelle tilpasninger gjøres i Excel. Den ferdige listen må lagres som en semikolondelt tekstfil (.csv) med dette formatet: StudentID;Fornavn;Etternavn;E-post;Klassetrinn;Førtestnivå Alle feltene må være fylt ut. Det samme gjelder ved registrering av enkeltelever. Det er ikke noen kontroll på e-postadressen, så alle elever kan legges inn med samme e-postadresse. Dersom studentid ikke benyttes, kan man f.eks. legge inn 1 som id-nummer. Når listen er klar i Excel, trykker du på funksjonstasten F12 (Lagre som ). Velg filtypen «CSV (semikolondelt) (*.csv)» fra nedtrekkslisten og klikk deretter på Lagre. Klikk på «Importer elever fra liste» og bla deg frem til csv-filen du lagret. Klikk på Åpne. Elevene blir importert direkte til skolen med en gang du klikker på Åpne. Vær forsiktig med å importere samme liste flere ganger. Det er foreløpig ikke lagt inn sperrer for dobbelimport. Kontroller at alle elever er kommet med i importen. Trykk eventuelt F5 for å oppdatere nettsiden. 7

8 Opprette elevtester Adresse: Logg inn på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått tildelt. Husk at elever må være registrert før elevtester kan opprettes (aktiveres). 1. Klikk på «Opprette tester» på verktøylinjen (1) 2. Velg fag (2) 3. Velg førtestklasse eller «Velg alle» (3) 4. Velg elever eller «Velg alle» (4) 5. Klikk på «Legg til» (5) 6. Merk og fjern elever som er lagt til i listen ved en feil (6) 7. Velg test, «Førtest» eller «Ettertest» (7) 8. Velg førtestnivå fra nedtrekkslisten (8). Dette nivået er klassetrinnet som eleven tok førtesten på. I de aller fleste tilfellene tar man også ettertesten på samme trinn som førtesten, men det finnes tilfeller der trinnet man tok førtesten på er et annet enn det man tar ettertesten på. 9. Velg dato og tidsrom for når testen skal være åpen (9). Vi anbefaler at tidsrommet der testen skal ligge åpen, blir satt til så kort som mulig. 10. Klikk på «Aktiver test» når alle innstillinger er korrekte (10) 11. Klikk på «Vis aktive tester» for å hente ut den genererte PIN-koden til testen (11) PIN-koden gir tilgang til valgt test for elvene i det tidsrommet du spesifiserte. Det er ikke nødvendig å åpne eller lukke elevtilgang til testene slik man måtte i den gamle versjonen av Kartleggeren. Legg særlig merke til at PIN-koden er en kode for testen, ikke for hver enkelt elev. Den er altså felles for alle elevene som skal ta den aktuelle testen. Les mer om hvordan elevtestene gjennomføres i neste avsnitt. 8

9 Gjennomføring av elevtester Adresse: Før en test skal gjennomføres av elevene, må testen ha blitt opprettet i lærermodulen. Testen får da tildelt en PIN-kode som må brukes av elevene når de gjennomfører testen. Testleder må selv sørge for å formidle PIN-koden til elevene på ønsket måte. PIN-koden vil bare fungere i det tidsrommet som elevtesten er satt til å være åpen. Vær oppmerksom på at en av deltestene i språktestene (bokmål, nynorsk og engelsk) er en diktat. Eleven må derfor ha tilkoblet lyd til pc-en under gjennomføring av en av språktestene. Vi anbefaler at elevene har hodetelefoner for å unngå at elevene forstyrrer hverandre underveis i prøven. Elevene som skal gjennomføre en test, går til adressen ovenfor og velger sted, skole, fag og målform. Når dette er valgt, må eleven skrive inn PIN-koden (1). Elever som ikke får gjennomført tester i tidsrommet de er satt opp på, må tildeles testen på nytt og få ny PIN-kode. Dersom en lærer skal se på en elevtest, trengs ingen PIN-kode. Læreren kan logge seg inn på elevmodulen ved å klikke på nøkkelsymbolet nede til venstre (2) etter først å ha valgt sted, skole, test og målform. 9

10 Oppbygging av elevtestene Elevtestene har blitt noe revidert fra den forrige utgaven av Kartleggeren. Kartleggeren har tester i fire ulike fag: bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. Språktestene, altså bokmål, nynorsk og engelsk, er bygd opp på helt lik måte. De er delt i de tre hovedområdene Leseferdighet, Rettskrivning og Ordforråd. Hvert av hovedområdene er igjen delt inn i tre fem deltester. Leseferdighet o Ordbilder o Skanning o Skumming o Leseforståelse 1 o Leseforståelse 2 Rettskrivning o Diktat o Velg skrivemåte o Finn feilene Ordforråd o Synonymer o Antonymer o Fremmedord (eng.: Luketest) o Ordvalg Matematikktestene er bygd opp litt annerledes enn språktestene med følgende fagområder: Addisjon/subtraksjon Multiplikasjon/divisjon De fire regneartene Tallsystem Dagligliv Brøk og prosent Geometri Statistikk Likninger (bare ungdomsskole/vgs) Vektingen av fagområdene er noe ulike mellom mellomtrinnet og ungdomstrinnet/vgs. 10

11 Elevresultater I Elevadministrasjon vises også hvilke tester en elev har gjennomført nede til høyre i skjermbildet. Det er en fane for hver av de fire fagtestene bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. En rød kule markerer at ingen tester er gjennomført i faget. Gul kule viser at førtesten er gjennomført, mens grønn kule viser at eleven har gjennomført både førtest og ettertest. Resultatet av en test måles i prosent av norm (landsgjennomsnittet) for hvert funksjonsområde eller hver deltest. Et resultat på 100 % betyr altså at resultatet er identisk med landsgjennomsnittet. Et resultat på 130 % vil bety at eleven har 30 % mer rett enn landsgjennomsnittet, mens et resultat på 70 % vil tilsvarende bety at eleven har svart rett på 70 % av det en gjennomsnittselev har gjort. I perioden fram til 7. september 2011 vil Fagbokforlaget foreta en ny normering av elevtestene. I denne perioden sammenliknes derfor resultatene med de gamle normtallene. Dette vil ikke gi helt riktige resultater, og vi anbefaler derfor at dere venter til etter 7. september med å analysere elevenes testresultater i detalj. Funksjonsprofiler Når en elev har gjennomført en test i Kartleggeren, kan læreren se resultatet til en elev eller en gruppe elever grafisk som en funksjonsprofil i Lærermodulen under Funksjonsprofiler. Listen over elever kan filtreres på trinn, klasse og fag. Ved å klikke på en stolpe for et delemne i en av språktestene, kan du se resultatet for hver deltest i delemnet. Individuelle arbeidsplaner (IAP-er) Resultatet på førtesten danner grunnlaget for hvilket nivå eleven bør legge seg på i det videre arbeidet i faget. På grunnlag av førtesten genereres en automatisk individuell arbeidsplan (IAP) som gir anbefalinger for videre arbeid fra en rekke ulike læremidler. Hvilke læremidler som skal være med på IAP-en, velger hver enkelt lærer selv under Innstillinger Velg fra produktliste. I utgangspunktet er produkter som er med i Fagbokforlagets UNIK-pakke valgt å være med på IAP-en, men flere produkter i Fagbokforlagets portefølje kan velges, i tillegg til matematikkprogrammene M+ og Matemania. Etter gjennomført førtest fyller læreren ut følgende felter, før IAP-en lagres, og evt. skrives ut: Periode Suppleringsforslag (fylles evt. ut av lærer) Arbeidsmåter (fylles ut av lærer) Gruppeorganisering Kartleggeren hjelper deg også med å dele inn elevene i grupper ut fra funksjonsnivået i hvert enkelt fag. På denne måten blir det enklere å samle elever med sammenfallende funksjonsprofiler til felles undervisning. 11

12 Øvingshefter Med Kartleggeren følger det også med tilgang til egne øvingshefter for ekstra trening. Disse heftene finnes i pdf-format til nedlasting under fanen Hjelp. Øvingsheftene er delt inn etter fag, delemne, trinn og funksjonsnivå. Språk- og matematikkheftene er i pdf-format og krever Adobe Reader for å kunne leses og skrives ut. Adobe Reader kan hentes gratis på 12

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

NettveiledNiNg NettveiledNiNg

NettveiledNiNg NettveiledNiNg Nettveiledning Nettveiledning Copyright 2007 Assessio International AB Prosjektgruppe: Anders Sjöberg, Sofia Sjöberg, Katarina Forssén, Åsa Nordin, Karin Damberg og Jannicke Halvorsen Grafisk form: Åsa

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer