K A R T L E G G E R E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K A R T L E G G E R E N"

Transkript

1 K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING AV KARTLEGGEREN... 5 SIKKERHET... 6 KOMME I GANG MED KARTLEGGEREN... 7 FØRSTE PÅLOGGING... 7 ADMINISTRERE LÆRERE OG ELEVER... 9 SLETTE UTGÅTTE ELEVER... 9 FLYTTE KLASSER... 9 IMPORTERE NYE BRUKERE OG OPPDATERE EKSISTERENDE BRUKERE AKTIVERE KARTLEGGEREN FOR ELEVER OG LÆRERE AKTIVERE KARTLEGGEREN FOR SKOLEN AKTIVERE BRUKERE PÅ ET PRODUKT OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER STATUS FOR ELEVTESTENE: OPPRETTET, PÅBEGYNT ELLER FULLFØRT OPPRETTE ELEVTESTER GJENNOMFØRING AV ELEVTESTER DETALJERT OVERSIKT OVER ELEVTESTENE ANALYSE AV ELEVRESULTATER TOLKNING AV NORMERT RESULTAT FUNKSJONSPROFILER INDIVIDUELLE ARBEIDSPLANER (IAP-ER) GRUPPEORGANISERING EKSPORT AV RESULTATER SLETTING AV DELTESTER OG GJENNOMFØRTE TESTER TIPS OG RÅD

2 Velkommen som bruker av Kartleggeren! INNLEDNING Kartleggeren er et komplett, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for basisfagene norsk, engelsk og matematikk, til bruk på alle undervisningsnivåer fra mellomtrinnet (5. trinn) til videregående trinn 1. Dette er noen av kjernefunksjonene i Kartleggeren: Inneholder et komplett system med før- og ettertester til basisfagene norsk (bokmål og nynorsk), engelsk og matematikk. Resultatene kan studeres i Lærermodulen umiddelbart etter at elevene har gjennomført en test. IAP-er med konkrete undervisningsforslag blir generert for hver enkelt elev, uansett funksjonsnivå. Alle funksjonsprofiler og alle IAP-er blir generert direkte fra programmet uten behov for manuell registrering av resultatene. Inneholder en analysedel der man kan opprette hensiktsmessige gruppesammensetninger for effektiv undervisning av elever med sammenfallende funksjonsprofiler. Testene er beregnet for å kunne gjennomføres i løpet av 45 minutter, med eller uten oppsyn av lærer. Testprogrammet er fullstendig intuitivt i bruk og krever ingen opplæring. All instruksjon blir gitt direkte til eleven i form av en enkel demonstrasjon som innledning til hver deltest. Systemet inngår som kartleggings- og rådgivningsverktøy i Fagbokforlagets UNIK-pakke, som i tillegg til Kartleggeren består av testverktøy, opplæringsprogrammer og nettbaserte kurs. Mer informasjon om innholdet i UNIK står i seksjonen om individuelle arbeidsplaner (IAP-er), og på nettsiden BRUKERSTØTTE Samlet informasjon om Kartleggeren finnes på Der finnes også en OSS Ofte stilte spørsmål. Utfyllende informasjon til denne veiledningen finnes også på Fagbokforlagets YouTube-kanal, Her legger vi fortløpende ut nye videoer. (OBS: Noe av funksjonaliteten i Kartleggeren kan bli endret etter at videoene blir lagt ut.) Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller forslag til forbedringer i programmene våre. E-post: Telefon:

3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON ENDRINGER FRA VERSJON 2.5 TIL 2.6 ( ) All administrasjon av brukere (lærere og elever) gjøres nå i Fagbokforlagets e-portal, https://eportal.fagbokforlaget.no, en felles administrasjonsportal for alle digitale læremidler fra Fagbokforlaget. I e-portalen kan dere importere og opprette elever og lærere flytte klasser slette elever og lærere aktivere tilgang til Kartleggeren for elever og lærere All administrasjon av testene i Kartleggeren og analysen i etterkant gjøres fremdeles i Kartleggerens lærermodul på samme måte som tidligere. Øvrige oppgraderinger: Meldingsbokser på matematikktester er oppgradert. Mindre bugfix. 3

4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Kartleggeren krever at Microsoft Silverlight 5 er installert på maskinene som benyttes i forbindelse med testene eller ved bruk av lærer-/adminmodulen. Silverlight er en rik internettapplikasjon og den kjøres gjennom en plugin for nettlesere. Det er viktig at dere sjekker at alle elevmaskinene har Silverlight installert før testene skal gjennomføres, og at det er versjon 5. Du kan hente siste versjon av Silverlight på Mer informasjon om tekniske krav for Silverlight følger nedenfor. Samme informasjon finnes også på OVERSIKT OVER SILVERLIGHT 5-KOMPATIBLE OPERATIVSYSTEM OG NETTLESERE Nettleser Operativsystem Internet Explorer 10 Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Internet Explorer 7 Firefox 3.6+ Safari 4+ Chrome 12+ Windows 8 Desktop * Windows Server 2012 * Windows 7 Windows 7 SP1 * Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Vista * * Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3 Macintosh OS (Intel-basert) * STØTTER 64-BIT MODUS Systemkrav for Microsoft Silverlight 5 og tilhørende teknologier er listet nedenfor. Systemkravene er minimumskrav. Kartleggeren kan stille høyere/andre krav enn det som er oppgitt. WINDOWS Operativsystem: x86 eller x64 (64-bit modus er kun støttet for Internet Explorer) 1,6 GHz eller raskere prosessor med 512 MB RAM. MAC OS Intel Core Duo 1,83 GHz eller raskere prosessor med 512 MB RAM. 4

5 LINUX Det finnes ikke full støtte for Silverlight 5 på Linux. Se f.eks. Mono Project's nettsted, for informasjon om utviklingen av Moonlight, som er Linux-parallellen til Silverlight. Dette ser ut til å ha stoppet opp i utvikling. En mulighet for å kjøre Kartleggeren på Linux ser ut til å være Pipelight, https://launchpad.net/pipelight. Vi har fått rapporter om at det kan fungere, men Fagbokforlaget kan ikke garantere for dette. Vi kan videreformidle kontakt med testmiljøer som jobber med å kjøre Kartleggeren på Linux. Ta kontakt! TILLEGGSKRAV FOR KJØRING AV KARTLEGGEREN Lærermodul: piksler Elevmodul: piksler SKJERMOPPLØSNING For begge modulene gjelder oppløsningene (minimum) med standard verktøylinjer i nettleseren. Dersom verktøylinjer fra forskjellige søkemotorer er installert, må de enten deaktiveres i forbindelse med bruk av Kartleggeren eller eventuelt må Kartleggeren kjøres i fullskjermsmodus (F11). Skalering med bruk av zoom-funksjonen i nettleseren anbefales ikke brukt i forbindelse med gjennomføring av testene. LYD I språktestene i elevmodulen er det en diktatoppgave som krever avspilling av lyd. I tillegg er alle instruksjoner både i språktestene og matematikktestene spilt inn på lyd. Kartleggeren stiller krav til at det er støtte for avspilling av mp3-filer på maskinene som benyttes. Vi anbefaler at elevene bruker hodetelefoner. MUS/TASTATUR Testene i Kartleggeren kan ikke gjennomføres kun med bruk av tastatur. Mus er å anbefale, men styreplaten på bærbare maskiner kan også benyttes. INTERNETT Bruk av Kartleggeren krever tilgang til Internett. Det er ikke spesielle krav til hastigheten på linjen, men en rask linje gir kortere lastetider. En elevtest er på ca. 13 MB og lastes inn i sin helhet ved oppstart av testen. Etter oppstart er det kun mindre mengder data som sendes mellom elevens maskin og Kartleggerens server. Men ved kjøring av mange elevtester samtidig kan det oppstå «trafikkø» i det lokale nettverket. Spesielt trådløse nettverk er utsatt hvis mange elever er koblet opp mot samme aksesspunkt. Nettverkets kapasitet avgjør hvor mange elever som kan kjøre testen samtidig. Vi anbefaler å bruke kablet nettverk ved kjøring av elevtestene. 5

6 SIKKERHET Tilgangen til lærermodulen er styrt ved at hver enkelt bruker (lærer) har et unikt brukernavn og passord til e-portalen. Alle lærere vil få innsyn i testene til alle elevene ved sin egen skole. Elevene kan bare bruke elevmodulen i tidsrom der de er satt opp til å ta en test. De kan da logge seg inn direkte på ved å velge sted og skole og skrive inn en PIN-kode for den aktuelle testen. Deretter velger de klasse og navn fra en liste. Det er også mulig for elevene å logge på e-portalen med brukernavn og passord og deretter gå inn på Kartleggeren. De må fremdeles ha PIN-koden til den aktuelle testen, men slipper å velge andre opplysninger i lister. 6

7 KOMME I GANG MED KARTLEGGEREN Systemet som vi omtaler som Kartleggeren, består egentlig av to nettprogrammer: Kartleggeren Elev, Kartleggeren Lærer og Kartleggeren Admin. Ofte omtales de samlet som Kartleggeren, men ved behov skiller vi mellom de ulike modulene. Kartleggeren Elev inneholder selve testapparatet. Elevene har kun tilgang til dette programmet, og tilgangen blir styrt av lærer fra lærermodulen. Direktelenke for elever: Kartleggeren Lærer inneholder funksjoner for å sette opp elevtester og analysere testresultatene i ettertid. Kun lærere og autorisert personell har adgang til Kartleggeren Lærer. Tilgangen gis av skolens administrator i form av brukernavn og passord til den enkelte lærer. Logg inn på https://eportal.fagbokforlaget.no og velg Kartleggeren lærer under Mine produkter > Mine nettsteder. Innlogging og all administrasjon av brukere (elever og lærere) ved skolen skjer i Fagbokforlagets e-portal, https://eportal.fagbokforlaget.no. Brukerveiledning for e-portalen er også tilgjengelig på > Brukerveiledning/videoer. FØRSTE PÅLOGGING Når du har logget deg inn på Kartleggeren Lærer, blir du møtt av dette skjermbildet: Øverst til høyre kan du se navnet på skolen, ditt brukernavn og din rolle i systemet. Kartleggeren skiller mellom to roller i lærermodulen. Hver skole har en eller flere administratorer som har tilgang til alle funksjoner i Kartleggeren. Alle andre brukere er oppført som lærere. Rollene tildeles i e-portalen. Nedenfor følger en oppskrift for normal arbeidsgang ved bruk av Kartleggeren. Hvert av punktene blir nærmere beskrevet senere i denne veiledningen. 7

8 Normal/anbefalt arbeidsgang Program Veiledning 1 Skolens administrator må opprette/importere E-portalen Administrere lærere og lærere og elever. elever på s. 9 NB 1! Elever som allerede er brukere ved skolen, bør flyttes til nytt trinn eller slettes (funksjonalitet ikke på plass ennå) før nye elever importeres. NB 2! Ved starten av et skoleår bør aktive og utgåtte tester fra forrige skoleår slettes før elever flyttes opp en klasse og nye elever importeres. E-portalen Kartleggeren lærer 2 Aktiver Karteleggeren for lærere og elever. E-portalen Aktivere Kartleggeren for elever og lærere på s Opprett elevtester. Tester kan opprettes i god tid før de skal avholdes ved å spesifisere dato og tidsperiode testen skal være tilgjengelig. Kartleggeren lærer 4 Elevene gjennomfører testene. Kartleggeren elev 5 Når en test er gjennomført, kan resultatene Kartleggeren analyseres i Lærermodulen. Følgende lærer funksjoner er sentrale: Funksjonsprofiler Viser resultatene grafisk i forhold til norm (landsgjennomsnitt) IAP-er Gir forslag til individuelle arbeidsplaner i henhold til testresultatene Grupper Gir forslag til sammensetting av elevgrupper med sammenfallende resultater fra Kartleggeren for effektiv undervisning Opprette elevtester på s. 14 Gjennomføring av elevtester på s. 16 Analyse av elevresultater på s. 26 8

9 ADMINISTRERE LÆRERE OG ELEVER Gjelder Program Innlogging Administrator E-portal https://eportal.fagbokforlaget.no Logg inn på Fagbokforlagets e-portal på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått som administrator (skoleansvarlig eller ressursperson) for skolen. Menyen Brukere gir en oversikt over alle registrerte brukere ved skolen. Det er tre rollenivåer i e-portalen: elev, lærer og ressursperson/skoleansvarlig. Disse rollene er de samme i Kartleggeren. En mer omfattende brukerveiledning for e-portalen finnes under Hjelp i e-portalen. SLETTE UTGÅTTE ELEVER Før nye elever importeres ved starten av et skoleår, bør elever som har sluttet på skolen, slettes fra elevlistene. Pr. 1. oktober 2013 er det foreløpig ikke mulig å slette klasser og brukere. Dette kommer på plass senere i skoleåret. Inntil videre må det håndteres ved at man flytter elevene til en egen klasse som for eksempel heter «Utgåtte elever 2013». Legg denne på et trinn man ikke benytter. Må være mellom 5.trinn og 3. VGS. Fjern deretter disse elevene fra Kartleggerens brukergruppe. FLYTTE KLASSER Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Flytte elever mellom klasser/grupper Generelt er det enklest å oppdatere klasselistene ved å bruke importfunksjonen, som beskrevet i neste avsnitt. Da blir opplysningene om elevene, som f.eks. hvilken klasse de går i, oppdatert. Men det er også mulig å flytte elever til nye klasser med en egen funksjon i e-portalen. Velg først Brukere i venstre menyfelt, og klikk deretter Flytt klasser. Her presenteres oversikten over alle tilgjengelige elever som kan flyttes. Velg trinn og klassenavn for den gamle klassen som skal flyttes opp et trinn. Dette fylles ut ved hjelp av nedtrekksmenyen øverst i skjermbildet. Den aktuelle klassen vises nå på skjermen. 9

10 Fyll deretter ut nytt trinn og nytt klassenavn i nedtrekksmenyen til høyre i skjermbildet. Husk å klikke på Lagre endringer når dette er gjort. Fjorårets klasse er nå flyttet opp til et nytt trinn, med nytt klassenavn. For å importere neste klasse, trykk Nullstill og velg en ny klasse. Dersom det nye klassenavnet du vil flytte fjorårets klasse til, ikke eksisterer, må du først lage en ny klasse (med klassenavn/trinn) før klassen flyttes opp. Dette gjør du når du har valgt Brukere. Klikk på Ny klasse, fyll inn ønsket klassenavn og tilsvarende trinn og trykk Lagre. Etter det følges prosessen som beskrevet over, for å flytte opp klassen. IMPORTERE NYE BRUKERE OG OPPDATERE EKSISTERENDE BRUKERE Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Brukerregistrering Den enkleste måten å oppdatere eksisterende brukere, er å gjennomføre en import med oppdaterte opplysninger om brukerne. Brukere der opplysninger er blitt endret, blir oppdatert, mens de andre brukerne blir værende uforandret. Vær nøye med at personnummer og e-post er riktig for å sikre at importrutinen klarer å matche brukerne med de som finnes i programmet. Brukere som ikke finnes fra før, blir opprettet. Klikk på Importer fra liste i menyen på venstre side. Dersom det er første gang importen skal gjennomføres, må importmalen lastes ned. Klikk på Hent Excel-mal. Lagre malen på et sted der den er lett å finne igjen, for eksempel på skrivebordet. OBS! Importmalen består av to faner, en for elever og en for lærere. Begge fanene må være med i Excel-filen som lastes opp, men det er ikke nødvendig å legge inn brukeropplysninger på begge. 1. Kolonneoverskrifter må være med i importen. 2. Alle felt er formatert som tekst. 3. Alle felt skal fylles ut. 4. Personnummer (11 siffer) må fylles ut på alle brukere. 5. E-post er også brukernavnet. Det er obligatorisk for lærere, men valgfritt for elever. Dersom det ikke er oppgitt en e-postadresse for elevene, vil de bli tildelt et brukernavn. Vi anbefaler bruk av e-postadresse for lettere tilbakestilling av glemte passord. Inntil videre er også e-postadresse påkrevd for å kunne benytte nettkursene som inngår i Unik, Min vei, m.fl. 10

11 6. Klassetrinn velges fra egen nedtrekksliste. 7. Klassenavn er uten spesielle krav. Lagre Excel-arket når alle opplysningene er registrert. Lukk deretter Excel. Klikk på Select File (vil bli oversatt) og bla deg frem til filen med brukeropplysningene. Dersom filen har korrekt format, vil «boksen» bli grønn når filen er valgt. Klikk på Start import for å laste opp filen. Innholdet vil bli sjekket for feil/mangler, og ev. feilmeldinger vises. Klikk på Nullstill import for å avbryte dersom det er feil i importfilen. Rett opp eventuelle feil i Excel-filen og prøv på nytt. Klikk på Lagre import for å gjennomføre importen. Det er mulig å gjennomføre importen selv om det er noen feil/mangler i importfilen, men det kan resultere i at noen brukere ikke blir importert. Når importen er gjennomført, sendes det automatisk en e-post til lærere med passordet. Elevene får ikke tilsendt passord selv om de er lagt inn med e-postadresser. 11

12 AKTIVERE KARTLEGGEREN FOR ELEVER OG LÆRERE Gjelder Program Innlogging Administrator E-portal https://eportal.fagbokforlaget.no Under menyen Mine produkter finner hver enkelt bruker en oversikt over alle produktene man har tilgang til. «Produkter» betyr alle digitale ressurser fra Fagbokforlagets som krever innlogging. Produktene er delt inn tematisk i nettsteder, digitale bøker (d-bøker), apper og andre ressurser. Kartleggeren finner dere under Mine nettsteder. AKTIVERE KARTLEGGEREN FOR SKOLEN Et produkt blir aktivert for skolen av Fagbokforlaget eller av administrator ved skolen etter at dere har kjøpt lisens på produktet. Når et produkt er aktivert for skolen, følger det med et visst antall brukeraktiveringer som kan brukes på skolen. Fordelingen av disse aktiveringene gjøres ved hver enkelt skole. Se avsnittet Aktivere brukere på et produkt lenger ned. AKTIVERE BRUKERE PÅ ET PRODUKT Når Kartleggeren er aktivert på skolen, må dere velge hvilke brukere som skal ha tilgang til den. Dette gjøres fra menyen Brukergrupper. Alle produkter er tilgjengelig med et visst antall brukeraktiveringer. Dette står i oversikten over Aktive produkter. Når du har valgt et produkt, kan du se antall tilgjengelige brukeraktiveringer (1) og hvor mange som allerede er aktivert ved skolen (2). Aktiveringen av Kartleggeren for den enkelte bruker gjøres på følgende måte: 1. Velg Kartleggeren i listen over Aktive produkter (1). 2. Velg brukere som skal ha tilgang til Kartleggeren (2) og klikk Legg til i gruppe (3). Du kan også legge til alle brukerne ved skolen ved å velge Legg til alle (3). 3. Avslutt med å Lagre endringer (4). 12

13 Etter at Kartleggeren er aktivert for en lærer, får hun eller han tilgang til både lærermodulen og elevmodulen ved å logge seg inn i e-portalen. En elev som har tilgang til Kartleggeren, vil kun få opp elevmodulen ved innlogging på e-portalen. 13

14 OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER Gjelder Program Innlogging Administrator/lærer Kartleggeren lærer https://eportal.fagbokforlaget.no Kartleggeren har tester i fire ulike fag: bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. Testene i bokmål og nynorsk er hovedmålstester. Elevene skal derfor kun gjennomføre en av disse. Elevtestene består av par av førtester/ettertester for hvert fag og trinn. Normalt tas førtesten ved skolestart, mens ettertesten tas når man mener å ha gjennomført nok undervisning til at det er hensiktsmessig å måle elevenes framgang. Dette kan være f.eks. like før jul eller før påske. Elevtester kan opprettes i god tid før de skal gjennomføres. Ved opprettelsen av tester, legger man inn hvilken test det skal være, hvilke elever som skal ta den, og dato og tidsrom den skal avholdes. Programmet tildeler så en PIN-kode som gjelder for denne testen. (Det er ikke nødvendig å åpne eller lukke elevtilgang til testene slik man måtte i den gamle, installerbare, versjonen av Kartleggeren.) Legg særlig merke til at PIN-koden er en kode for testen, ikke for hver enkelt elev. Den er altså felles for alle elevene som skal ta den aktuelle testen. Les mer om hvordan elevtestene gjennomføres, i neste avsnitt. STATUS FOR ELEVTESTENE: OPPRETTET, PÅBEGYNT ELLER FULLFØRT En test kan eksistere på tre ulike måter i systemet: 1. Opprettet 2. Påbegynt 3. Fullført Når en test er opprettet, kommer den til syne i Elevadministrasjon når man velger en elev og går inn på detaljer om testen på høyre side. Dersom datoen for testen ikke er utløpt, vil den være synlig i listen over Aktive tester under Administrere tester. Dersom datoen er utløpt, finnes den i listen over Utgåtte tester på tilsvarende sted. Med en gang en elev har logget seg inn på en test og begynt på første deltest, endres status for testen til påbegynt. Testen er synlig i listen over Aktive tester. Dersom eleven ikke får fullført testen og ikke begynner på den på nytt i det oppsatte tidsrommet, blir den overført til listen over Utgåtte tester. Når testen er ferdig, regnes den som fullført. Den blir da tilgjengelig for analyse i Funksjonsprofiler, Grupper og Arbeidsplaner (IAP). OPPRETTE ELEVTESTER Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Opprette tester for elevene Logg inn på E-portalen over med brukernavnet og passordet du har fått tildelt. Husk at elever må være registrert før elevtester kan opprettes (aktiveres). 1. Klikk på Administrere tester på verktøylinjen (1). 2. Velg fag (2) og klasse (3). 14

15 3. Velg elever ved å klikke på enkeltelever (ctrl-klikk) eller Velg alle (4). 4. Klikk på Legg til (5). De valgte elevene kommer nå inn i listen over valgte elever på høyre side. 5. Kontroller at listen over valgte elever er korrekt. Merk og fjern elever som er lagt til i listen ved en feil (6). 6. Velg dato og tidsrom for når testen skal være åpen (7). Elevene må logge seg inn i det åpne tidsrommet, men testen kan fullføres selv om den oppsatte tiden går ut mens testen er i gang. Det er ikke mulig å velge å ha testen åpen i flere dager. 7. Klikk på Aktiver test når alle innstillinger er korrekte (8). Dersom en eller flere av elevene har tatt testen tidligere eller har påbegynt testen, kommer det opp en melding om hvem dette gjelder. Disse elevene får ikke opprettet noen ny test. PIN-koden som gjelder for denne testen, vises i et eget vindu når testen er opprettet. Klikk på Aktive tester (9) for å se hvilke tester som er aktive og PIN-koden som er knyttet til de enkelte testene. Tester som ikke er blitt gjennomført i den oppsatte tiden, enten de ble avbrutt eller ikke påbegynt, ligger i listen Utgåtte tester (10). Ettertester blir opprettet samtidig med førtestene, men må åpnes for elevene når de skal gjennomføres. Klikk på Åpne ettertester (11), velg fag, klasse (valgfritt) og deretter elevene som ettertesten skal åpnes for. 1. Klikk på Aktiver ettertester. 2. Velg tidspunkt for testen. Klikk på Oppdater. 3. PIN-kode for testen vises i et eget vindu når testen er aktivert. Testen kan nå administreres under Aktive tester. 15

16 GJENNOMFØRING AV ELEVTESTER Gjelder Program Innlogging Administrator/lærer Kartleggeren elev https://eportal.fagbokforlaget.no Elev Kartleggeren elev eller https://eportal.fagbokforlaget.no Før en test skal gjennomføres av elevene, må den ha blitt opprettet i lærermodulen. Dette er beskrevet i avsnittet Opprette elevtester på s. 14. Testen får da en PIN-kode som må brukes av elevene når de gjennomfører testen. Testleder må selv sørge for å formidle PIN-koden til elevene på ønsket måte. PIN-koden vil bare fungere i det tidsrommet som elevtesten er satt til å være åpen. TIDSBRUK Alle elevtestene er beregnet til å vare i ca. 40 minutter, men det er ingen tidsbegrensning på testen eller angivelse av benyttet tid underveis i testen. I språktestene har noen av deltestene tidsbegrensninger, mens ingen oppgaver er tidsstyrt i matematikktestene. Vi anbefaler derfor at læreren holder et øye med elevene og passer på at de holder tempoet oppe under gjennomføringen av testene. LYD PÅ SPRÅKTESTENE Vær også oppmerksom på at en av deltestene i språktestene (bokmål, nynorsk og engelsk) er en diktat. Eleven må derfor ha tilkoblet lyd til pc-en under gjennomføring av en av språktestene. Vi anbefaler at elevene har hodetelefoner for å unngå at de forstyrrer hverandre underveis i prøven. LOGGE INN OG STARTE TESTEN Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Elevinnlogging Det er to måter for elevene å starte en test. 1. Elevene som skal gjennomføre en test, kan gå direkte til og velge fylke (ikke obligatorisk), sted, skole, fag og målform. Når dette er valgt, må eleven skrive inn PIN-koden. Læreren må selv sørge for at PIN-koden gjøres kjent for elevene. Eleven velger deretter klasse og navn i lister. 2. Det er også mulig å la elevene logge inn på e-portalen, https://eportal.fagbokforlaget.no og starte testene derfra. Dette forutsetter at elevene har brukernavn og passord til e- portalen. Elevene vil fremdeles trenge PIN-koden til testen, men alle andre valg er ferdig satt opp. Lærerinnlogging: Dersom en lærer eller administrator skal se på elevtestene, trengs ikke noen PIN-kode. Læreren kan starte Kartleggeren elev fra Mine produkter i e-portalen. Etter innlogging får eleven en velkomstmelding med noen praktiske opplysninger før testen settes i gang. 16

17 Lærerinnlogging: Lærere som er logget inn på elevtestene, må først velge hvilken test som skal vises. Merk: Før innlogging må man ha valgt enten språktest eller matematikk. Etter innlogging velger man også trinn og før- eller ettertest. Deretter kan læreren navigere mellom oppgavene med navigasjonsknappene nede til høyre, eller ved å klikke på framdriftsviseren oppe til høyre. Hver deltest starter med en instruksjon. Alle instruksjoner er lest inn på lyd. Når instruksjonen er forstått, klikker eleven på Demo-knappen (i språktestene). Demonstrasjonen kan gjennomføres så mange ganger eleven ønsker, før testen startes ved å velge Start testen. Eleven blir ledet gjennom testen i en fast rekkefølge. Når en oppgave er besvart, er det ikke mulig å gå tilbake og endre på svaret. Det er derfor viktig å arbeide nøyaktig og konsentrert gjennom hele testen. 17

18 ANBEFALT: KJØRING I FULLSKJERM (KIOSKMODUS) Elevdelen av Kartleggeren er optimalisert for en skjermoppløsning på punkter, men hvilken versjon av nettleseren som benyttes og om det er installert verktøylinjer (Google eller andre), kan påvirke hvor mye plass som faktisk er tilgjengelig i innholdsfeltet i nettleseren. En løsning kan være å bruke F11 for å bytte til fullskjermvisning. En melding om dette kommer opp ved oppstart av elevtestene. En annen metode er å starte Internet Explorer med fullskjermvisning (kioskmodus). Følg framgangsmåten beskrevet nedenfor for å legge en snarvei på skrivebordet som vil gjøre nettopp dette. Begynn med å høyreklikke på et ledig område på skrivebordet og velg Ny > Snarvei. Klikk på knappen Bla gjennom for å finne mappen hvor Internet Explorer er installert, og velg filen iexplore.exe. Klikk på Neste for å forsette. 18

19 Typiske plasseringer for iexplore.exe er XP: C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe Vista/7: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe Skriv inn et navn på snarveien og klikk på Fullfør for å opprette snarveien. Høyreklikk på snarveien og velg Egenskaper for å redigere innstillingene for snarveien. 19

20 Følgende må legges inn boksen Mål: «-k (NB: Pass på å få med bindestreken helt fremst.) Teksten legges inn etter eksisterende innhold i feltet (etter siste anførselstegn). Klikk på OK for å lagre endringene. Når Internet Explorer startes med denne snarveien, vil programmet automatisk starte i kioskmodus. Alle menyer og verktøylinjer vil være deaktivert. Det er derfor heller ikke mulig å avslutte programmet på vanlig måte. Alt+F4 kan brukes for å avslutte programmet, eller trykk på Windows-tasten (den med flagget nede til venstre på tastaturet) og høyreklikk på Internet Explorer på oppgavelinje og velg «Lukk vindu». Framgangsmåten beskrevet over fungerer kun med Internet Explorer. 20

21 HVA SKJER HVIS EN ELEV BLIR AVBRUTT UNDERVEIS I TESTEN? Det kan av ulike årsaker hende at en elev blir logget ut av testen underveis, for eksempel dersom eleven lukker nettleseren eller nettverket faller ut. Dersom dette skjer, må læreren aktivere testen på nytt før eleven kan logge seg inn igjen. Dette gjør du ved å gå inn på Administrere tester > Aktive tester i Lærermodulen. I listen over aktive tester er det en hake på høyre side som markerer at testen er startet. Testen kan åpnes igjen for eleven ved å fjerne haken og deretter trykke knappen Lagre endringer helt nederst. Eleven vil da kunne logge seg inn igjen med samme PIN-kode. Hvis du har hatt vinduet med Aktive tester åpent en stund, kan du klikke Oppdater visning for å være sikker på at statusen til alle elevene er helt oppdatert. Det er ikke mulig å trykke F5 for å oppdatere visningen i Kartleggeren. HVA GJØRES MED ELEVER SOM IKKE FÅR TATT TESTEN I DET OPPSATTE TIDSROMMET? Dersom tidsperioden for en test går ut, må testen gjenåpnes i vinduet Utgåtte tester. Dette gjelder både dersom testen ikke er påbegynt og hvis den er avbrutt underveis. Det er også mulig å slette testen og deretter opprette den på nytt. Se neste seksjon for hvordan det gjøres. Vi anbefaler at alle aktive og utgåtte tester slettes ved skolestart slik at det bare er tester opprettet i inneværende skoleår i listene. Marker eventuelt flere elever ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten mens du bruker piltastene på tastaturet eller klikker med musa på nye elever. Når du har markert de elevene som skal ta testen på nytt, klikker du Gjenåpne helt nederst. Eksempelet på skjermbildet ovenfor viser at man kan gjenåpne en påbegynt test (med hake i kolonnen Påbegynt) sammen med en test som ikke er påbegynt. De to elevene settes dermed opp til å ta testen i samme tidsrom og får samme PIN-kode. 21

22 SLETTING AV OPPRETTEDE ELLER PÅBEGYNTE ELEVTESTER Det kan noen ganger være ønskelig å slette en ikke fullført test istedenfor å gjenåpne den. Det kan gjøres både når en test er aktiv og når den er utgått. Åpne først vinduet for Aktive tester eller Utgåtte tester. Dersom eleven har påbegynt testen, må markøren for Påbegynt (aktiv) først fjernes (husk å klikke Oppdater etter å ha tatt bort markøren) før testen kan slettes. Marker eventuelt flere elever ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten mens du bruker piltastene på tastaturet eller klikker med musa på nye elever. Pass på å ikke klikke på rutene i Påbegynt (aktiv)-kolonnen når du markerer linjene. Da kan det hende linjen ikke blir skikkelig markert. Når du har markert de elevene som skal fjernes, klikker du Slett tester helt nederst. 22

23 DETALJERT OVERSIKT OVER ELEVTESTENE Elevtestene har blitt noe revidert fra den tidligere installerbare utgaven av Kartleggeren. OVERSIKT OVER KATEGORIER OG DELTESTER I SPRÅKFAGENE Språktestene, altså bokmål, nynorsk og engelsk, er bygd opp på helt lik måte. De er delt i de tre kategoriene (hovedområdene) Leseferdighet, Rettskrivning og Ordforråd. Hver av kategoriene er igjen delt inn i tre fem deltester. Testene i bokmål og nynorsk er hovedmålstester. Elevene skal derfor kun gjennomføre en av disse. Alle deltestene starter med at eleven gjør en demonstrasjonsøvelse, som er en forkortet utgave av selve deltesten. Eleven kan velge å gjøre demonstrasjonen flere ganger dersom han ønsker det. Leseferdighet o Ordbilder Eleven får se enkeltord i et kort glimt, og skal deretter velge hvilket han så blant 5 ord som likner på hverandre. Dersom eleven klikker "Ikke oppfattet" fire ganger etter hverandre (gjelder ikke demonstrasjonen), avsluttes deltesten. o o Skanning Eleven skal skanne en tekst etter et bestemt ord. Eleven klikker på linjene som inneholder dette ordet. Kun den eksakte skrivemåten av ordet regnes som korrekt. Man skal altså ikke klikke der ordet brukes i andre bøyningsformer eller i sammensatte ord. Det er ikke mulig å angre når en linje er blitt markert. Teksten blir stående i 1 minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke Ferdig. Skumming Eleven skal lese en tekst raskt, med fokus på å huske innholdet. Teksten blir stående i 1 minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke på Ferdig. Når teksten er borte, kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. o Leseforståelse 1 I denne deltesten skal eleven lese en tekst linje for linje med fokus på å huske innholdet. Kun 1 linje vises tydelig av gangen. Eleven bestemmer selv hvor fort han skal lese, men kan ikke gå tilbake og lese linjer om igjen. Når teksten har nådd bunnen (eleven må trykke Pil ned etter den siste linja), kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. o Leseforståelse 2 Denne deltesten er lik den forrige, med unntak av at hastigheten linjene skal leses, bestemmes automatisk av programmet. Eleven må derfor holde jevn lesehastighet og være konsentrert hele tiden. Når teksten er ferdig, kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. Rettskrivning o Diktat Eleven får høre en setning, etterfulgt av en beskjed om hvilket ord han skal skrive. Ordet må være helt korrekt skrevet. Eleven kan høre diktaten om igjen 23

24 ved å klikke på lydikonet. Gå videre til neste diktat ved å trykke Enter i skriveruta. Det er ikke mulig å gå tilbake og høre en diktat om igjen etter at svaret er avgitt. o o Velg skrivemåte Eleven får presentert en tekst der enkeltord er utelatt. Eleven må velge riktig skrivemåte av ordet i en nedtrekksmeny. Det er 2 4 valgmuligheter i nedtrekksmenyene. Ordene er valgt ut med tanke på å representere vanlige rettskrivingsproblemer i norsk og engelsk, som f.eks. enkel/dobbel konsonant, skj/kj-lyden, stumme bokstaver osv. Finn feilene Eleven skal lese en tekst og markere linjer der det forekommer skrivefeil. Det er mulig å fjerne markeringen ved å klikke en gang til på linja. Teksten blir stående i 1 ½ minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke Ferdig. Ordforråd o Synonymer Eleven får opp to lister med 10 ord i hver. Ordene i den høyre listen skal dras over til synonymet i den venstre listen. Ordet som dras, fester seg kun dersom det slippes på det korrekte synonymet. Dersom det slippes på feil ord, spretter det tilbake i den høyre listen. Poengskåren blir redusert for hvert uriktige forsøk. Det blir ikke trukket poeng dersom ordet slippes et annet sted på skjermen enn over et galt synonym. Testen består av to slike sett med 10 synonympar. Eleven har 1 ½ minutt på hvert sett. NB: Dersom ordet blir dratt utenfor arbeidsflaten, f.eks. helt ut i venstre billedkant, vil ikke ordet feste seg selv om det etterpå slippes på korrekt synonym. Dette er fordi det da har vært utenfor kontrollen til programmet. Det må da plukkes opp på nytt i den høyre listen for et nytt forsøk. o o o Antonymer Eleven skal skrive inn det motsatte av ordet som er gitt. Programmet godtar noen av de vanligste skrivefeilene, siden det her er ordforrådet, ikke rettskrivingen, som skal testes. Gå videre til neste antonym med å trykke Enter i skriveruta. Det er ikke mulig å gå tilbake til en tidligere skriverute. Fremmedord (eng.: luketest) Dette er en luketest der ordene i listen på høyre side skal dras og slippes i det riktige åpne feltet i testen. I norsktestene er alle ordene fremmedord, mens i engelsktekstene er det vanlige ord som er tatt ut av teksten. Ordet som dras, fester seg kun dersom det slippes i den korrekte luka. Dersom det slippes i feil luke, spretter det tilbake i listen, og det trekkes poeng. Det blir ikke trukket poeng dersom ordet slippes et annet sted enn over en gal luke. Eleven har 1 ½ minutt på denne deltesten. NB: Dersom ordet blir dratt utenfor arbeidsflaten, f.eks. helt ut i venstre billedkant, vil ikke ordet feste seg selv om det etterpå slippes i korrekt luke. Dette er fordi det da har vært utenfor kontrollen til programmet. Det må da plukkes opp på nytt i listen på høyre side for et nytt forsøk. Ordvalg Noen sentrale ord i teksten er utelatt. Eleven velger riktig ord fra en 24

25 nedtrekksmeny slik at teksten gir mening. Det er 4 alternativer i hver nedtrekksmeny. Det er ikke mulig å angre etter at et ord er valgt. OVERSIKT OVER DELTESTER I MATEMATIKK Matematikktestene er bygd opp litt annerledes enn språktestene med følgende funksjonsområder: Addisjon/subtraksjon Multiplikasjon/divisjon De fire regneartene Tallsystem Dagligliv Brøk og prosent Geometri Statistikk Likninger (bare ungdomsskole/vgs) Vektingen av fagområdene er noe ulik mellom mellomtrinnet og ungdomstrinnet/vgs. Oppgavene skal løses uten kalkulator, men det er lov å kladde på alle oppgavene. Unntak: På ungdomstrinnet/vgs er det en hoderegningsoppgave under Tallsystem der elevene får beskjed om at de ikke har lov til å kladde. Elevene har 1 minutt til å løse denne oppgaven. Læreren må kontrollere at elevene ikke kladder på denne oppgaven. Oppgaver med skriveruter blir besvart ved å skrive i ruten og deretter trykke Enter. Det er ikke mulig å gå tilbake og endre en rute etter at Enter er trykket. Dersom man mister fokus i nettleseren, f.eks. dersom eleven prøver å gå til neste oppgave ved å klikke med musen på neste oppgave, må man klikke på nytt i skriveruten og trykke Enter for å gå til neste oppgave. 25

26 ANALYSE AV ELEVRESULTATER I Elevadministrasjon vises hvilke tester elevene har gjennomført eller er satt opp til å gjennomføre. Velg klasse og marker Vis teststatus for å få en oversikt over hvilke tester som er gjennomført i en klasse. Til høyre i skjermbildet er en detaljert visning for hvert enkelt fag. En rød kule markerer at ingen tester er gjennomført i faget (men tester kan være opprettet). En gul kule viser at enten førtesten eller ettertesten er gjennomført eller påbegynt, men ikke begge. En grønn kule viser at eleven har gjennomført eller påbegynt både førtest og ettertest. Resultatet som vises i Elevadministrasjon er råskår omregnet til prosent. 100 % betyr derfor alt rett på den aktuelle deltesten. Dette må ikke forveksles med normert skår, som brukes til analyse av funksjonsprofiler, gruppesammensetning og i IAP-ene. TOLKNING AV NORMERT RESULTAT Resultatet av en test slik det vises under Funksjonsprofiler, Grupper og Arbeidsplaner (IAP), måles i prosent av norm (landsgjennomsnittet) for hvert fagområde og hver deltest. Et resultat på 100 % betyr altså at resultatet er identisk med landsgjennomsnittet på det trinnet. Et resultat på 130 % vil bety at eleven har 30 % mer rett enn landsgjennomsnittet, mens et resultat på 70 % vil tilsvarende bety at eleven har svart rett på 70 % av det en gjennomsnittselev har gjort. Normen er ikke uttrykk for en karakter, men det vi definerer som basisferdigheter i de tre fagene norsk, engelsk og matematikk. Dette korresponderer ikke nødvendigvis med læreplanens beskrivelser av grunnleggende ferdigheter. Kartleggerens tester er i utgangspunktet bygget opp for å avdekke lærevansker innenfor de spesifikke fagområdene, og vi anbefaler at elever som skårer særlig lavt på Kartleggeren, blir fulgt opp spesielt. Det er viktig å presisere at Kartleggeren ikke er et diagnostisk verktøy som 26

27 kan avdekke spesifikke læringsvansker, men et screeningverktøy som avdekker tegn til eventuelle vansker innefor de ulike fagområdene. Men Kartleggeren gir også et godt bilde av elevenes nivå når de skårer over gjennomsnittet. Systemet vil derfor være til hjelp for skolen i videre arbeid med å tilby et godt undervisningstilbud til de faglig sterke elevene også. Kategoriene og bekymringsgrensene som brukes i Kartleggeren, er målt som avvik fra normen (gjennomsnittet), og er blant annet bestemt ut fra andel elever som ligger i de ulike kategoriene. Det eksakte antall elever i hver kategori varierer noe fra deltest til deltest. Kategoriene danner en grovinndeling av elevene som kan brukes under anbefaling av oppfølgingstiltak, bl.a. gjennom IAP-ene. Kategori Grense Forklaring Kategori 1 > 80 % av norm Resultatet indikerer at eleven vanligvis ikke trenger spesielle opplæringstiltak på dette funksjonsområdet. Ca 75 % av elevene er i denne kategorien. Kategori % av norm Resultatet indikerer at eleven kan ha noen læringsvansker på dette funksjonsområdet. Ca. 10 % av elevene er i denne kategorien. Kategori % av norm Resultatet indikerer at eleven kan ha moderate til betydelige læringsvansker på dette funksjonsområdet. Ca. 10 % av elevene er i denne kategorien. Kategori 4 < 40 % av norm Resultatet indikerer at eleven kan ha store læringsvansker på dette funksjonsområdet. Ca. 5 % av elevene er i denne kategorien. FUNKSJONSPROFILER Når en elev har gjennomført en test i Kartleggeren, kan læreren se resultatet til en elev eller en gruppe elever grafisk som en funksjonsprofil i Lærermodulen under Funksjonsprofiler. Du kan se funksjonsprofilen til en elev separat eller flere elever samlet. Velg først fag, trinn og klasse. Marker deretter den eller de elevene du ønsker å se funksjonsprofilen til, og klikk på Vis utvalg. 27

28 Ved å klikke på en stolpe for et hovedområde i en av språktestene, kan du se resultatet for hver deltest i kategorien. Dersom en elev har gjennomført tester også tidligere år, kan du sammenlikne resultatene ved å velge et tidligere skoleår oppe til høyre. Det er bare mulig å velge ett tidligere år av gangen. UTSKRIFT AV FUNKSJONSPROFILER Det er mulig å skrive ut funksjonsprofilen eller -profilene i utvalget ved å klikke på Utskriftknappen nede til høyre. All utskrift skjer til pdf-fil, og må derfor mellomlagres på datamaskinen før utskrift på skriver. Det er kun mulig å skrive ut førtest + ettertest når begge testene er gjennomført. 28

29 Etter å ha klikket på Skriv ut, kommer det opp et vindu som viser hvordan utskriften kommer til å se ut. En vanlig utskrift skriver ut stolpediagrammet med kategoriene med prosentskår ved siden av. Valget Utskrift med detaljer betyr at det i tillegg kommer ut et diagram med detaljert oversikt over resultatene i hver enkelt deltest. Utskriften kommer likevel innenfor ett A4-ark. Valget Utskrift enkeltvis pr. elev betyr at alle elevene i utvalget blir skrevet ut etter hverandre i én operasjon. Dette valget er bare tilgjengelig når klasse er valgt blant filtrene på venstre side. Dette er for å begrense mulighetene for å igangsette en potensielt veldig svær utskriftsjobb. Det er ikke mulig å skrive ut inneværende skoleår og et tidligere skoleår i samme operasjon. For å skrive ut resultatet for et tidligere skoleår, marker først Vis bare tidligere år etter å ha valgt et tidligere år. INDIVIDUELLE ARBEIDSPLANER (IAP-ER) Resultatet på førtesten danner grunnlaget for hvilket nivå eleven bør legge seg på i det videre arbeidet i faget. På grunnlag av førtesten genereres en automatisk individuell arbeidsplan (IAP) som gir anbefalinger for videre arbeid fra en rekke ulike læremidler. Hvilke læremidler som skal være med på IAP-en, velger hver enkelt lærer selv under Innstillinger > Velg fra produktliste. I utgangspunktet er produkter som er med i Fagbokforlagets UNIK-pakke valgt å være med på IAP-en, men flere produkter i Fagbokforlagets portefølje kan velges. I tillegg har vi anbefalinger til matematikkprogrammene M+, som kan bestilles på mpluss.no, og Mattemestern, som kan bestilles på mattemestern.no. 29

30 Etter gjennomført førtest fyller læreren ut følgende felter, før IAP-en lagres, og evt. skrives ut: Periode Suppleringsforslag (fylles evt. ut av lærer) Arbeidsmåter (fylles ut av lærer) En IAP som er endret, kan lagres lokalt på lærerens datamaskin eller skoles server. Vær påpasselig med hvor du lagrer denne, siden den lagres som en tekstfil som er tilgjengelig for alle som har tilgang til det området du lagrer på. En lagret IAP kan hentes fram igjen ved å klikke på Åpne IAP på venstre side. Da hentes den lagrete filen opp, og du kan fortsette å redigere den. ØVINGSHEFTER Med Kartleggeren følger det også med tilgang til egne øvingshefter for ekstra trening. Disse heftene finnes i pdf-format til nedlasting under fanen Hjelp. Øvingsheftene er delt inn etter fag, delemne, trinn og funksjonsnivå. Språk- og matematikkheftene er i pdf-format og krever Adobe Reader for å kunne leses og skrives ut. Adobe Reader kan hentes gratis på 30

31 GRUPPEORGANISERING Kartleggeren hjelper deg også med å dele inn elevene i grupper ut fra funksjonsnivået i hvert enkelt fag. På denne måten blir det enklere å samle elever med sammenfallende funksjonsprofiler til felles undervisning. Kun resultater fra dette årets kartleggingsresultater brukes til denne funksjonen. 1. Start med å velge fag (1). En liste med alle elevene som har gjennomført faget kommer opp i utvalget (2). Denne elevgruppen kan nå finjusteres med flere innstillinger. 2. En mulig innstilling er å filtrere på førtesttrinn (3) og klasse (4). 3. Velg om sorteringen skal gjøres på hele testen (gjennomsnitt) eller på en av kategoriene (5). 4. Glidepilene kan brukes for å sortere elevene ut fra funksjonsnivået i prosent av norm (6). 5. Et utvalg kan lagres for å kunne hentes fram senere (7). Alle innstillingene som er gjort, blir tatt vare på. 6. Oversikten over lagrede grupper viser alle grupper som er lagret av lærere ved skolen (8). Når en gruppe hentes fram herfra, er det kun de elevene som var i gruppen, som havner i utvalget (2). Det er derfor ikke mulig etterpå å bare justere glidepilene for å se et større utvalg av elever i denne klassen. Da må man lage et utvalg av elever fra starten av. 31

32 EKSPORT AV RESULTATER Resultatene fra elevtestene kan eksporteres til Excel eller til VOKAL. Det er kun skolens administrator som kan eksportere elevresultatene. 1. Gå til Administrere brukere. 2. Klikk Eksporter resultater på venstre side. 3. Velg klasse som skal eksporteres eller velg alle klasser. Alle testresultatene for inneværende skoleår (tester tatt etter 1. august) er med i eksporten. Dersom du ønsker å lagre resultatet i en Excel-fil, klikk Eksporter til Excel. Dersom dere bruker VOKAL fra Conexus, kan du eksportere resultatet til VOKAL ved å klikke Eksporter til VOKAL. Gå deretter til VOKAL for å importere resultatene dit. Se VOKALs brukerveiledning for hvordan dette gjøres. SLETTING AV DELTESTER OG GJENNOMFØRTE TESTER Etter at en test er gjennomført, er det mulig å slette en enkelt deltest eller hele testen dersom du mener at eleven bør ta denne på nytt. Dette bør kun gjøres i helt spesielle tilfeller. Du kan slette den aktuelle deltesten ved å gå inn i Elevadministrasjon på den aktuelle eleven og testen og klikke i ruta for den aktuelle deltesten slik at det står " 1" med et kryss over i ruta. Deretter klikker du Oppdater. NB! Dette kan ikke angres! Velg dato og tidsrom for når eleven skal ta deltesten på nytt. Når eleven tar testen på nytt, kommer han direkte til den aktuelle deltesten og tar kun den. Det er også mulig å slette hele testen. Gå da til den aktuelle eleven og testen og klikk Slett test. NB! Dette kan ikke angres! Dersom du har markert en deltest for sletting, men likevel ikke ønsker å slette den, kan du bruke Angre-knappen for å ta bort markeringene. Disse forsvinner også dersom man klikker går til et annet sted i programmet. 32

33 TIPS OG RÅD Det finnes en god del tips og råd for å effektivisere arbeidet i Kartleggeren. En del av disse funksjonene står beskrevet andre steder i brukerveiledningen også, men vi har likevel samlet noen av de mest nyttige tipsene her. TIPS #1: ALLE LISTER KAN SORTERES PÅ OVERSKRIFTER Alle lister i Kartleggeren har en klikkbar overskrift. Ved å klikke én gang, blir listen sortert på den aktuelle kolonnen i stigende (alfabetisk) rekkefølge. Dette vises med en liten pil som peker oppover. Ved å klikke en gang til på samme kolonne blir listen sortert synkende (omvendt alfabetisk) på denne overskriften, markert med en pil som peker nedover.. TIPS #2: DU KAN ENDRE BREDDEN PÅ KOLONNER I LISTER Alle lister har kolonner med fleksibel bredde. Noen ganger kan det være nyttig å endre bredden på en kolonne. Før musepekeren over skillelinjen mellom to overskrifter slik at du ser at den endres til en dobbeltsidig pil. Deretter kan du klikke og dra kolonnene for å gjøre dem bredere eller smalere. 33

34 TIPS #3: MARKERE FLERE ELEVER I EN LISTE I noen lister er det hensiktsmessig å markere flere elever i listen. Dette kan gjøres ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten og deretter klikke på nye elever eller bruke piltastene. Ctrl-klikk markerer en ny elev der du klikker. Shift-klikk markerer alle elever i området fra forrige markerte elev til den du klikker på. Dersom du er i listen over Aktive tester, Pass på å ikke klikke på rutene i startet-kolonnen når du markerer linjene. Da kan det hende linjen ikke blir skikkelig markert. TIPS # 4: LEGG TIL FULLE KLASSER NÅR EN TEST SKAL OPPRETTES Under gjennomføring av en Kartleggeren-test er det som regel noen elever som ikke får gjennomført testen sammen med de andre. Det kan også hende at man ønsker å gjennomføre testen først på en halv klasse og senere på den andre halvparten. Det kan være tungvint å holde orden på hvilke elever som ennå ikke har gjennomført Kartleggeren i de ulike fagene. Et tips er å alltid sette opp hele klassen når en test skal opprettes. Senere kan man enkelt gjenåpne de testene som ikke ble gjennomført, fra listen over Utgåtte tester. (Bare tester som er fullført, forsvinner fra listene over aktive eller utgåtte tester.) TIPS #5: BRUK F11 FOR Å MAKSIMERE NETTLESEREN NÅR SKJERMEN ER LITEN Det er mange, både elever og lærere, som bruker bærbare PC-er med små skjermer. Lærermodulen i Kartleggeren forutsetter en minimum skjermoppløsning på piksler for best visning, mens elevtestene krever piksler. Men også på skjermer som oppfyller disse kravene, kan det være nødvendig å måtte bruke rullefelt for å se hele skjermbildet dersom det er mange verktøylinjer installert i nettleseren. Løsningen da er å bruke F11 for fullskjermvisning i nettleseren. For å komme ut av fullskjermvisningen trykkes F11 en gang til. 34

35 TIPS #6: BRUK ENTER FOR Å KOMME VIDERE PÅ MATEMATIKKTESTENE I matematikktestene er det mange oppgaver der eleven skal skrive svaret i en skriverute. Den eneste måten å komme videre på er å trykke Enter etter at svaret er skrevet inn. Dersom eleven klikker med musa et annet sted i nettleservinduet, går fokuset bort fra skriveruta. Da må eleven klikke på nytt i skriveruta og deretter trykke Enter for å komme videre. Det er alltid mulig å gjenkjenne den ruta som kan klikkes i, siden det er den eneste ruta som ikke har grå bakgrunn. TIPS #7: SKRIV POSTNUMMERET VED INNLOGGING Ved innlogging på elevtestene (ikke gjennom e-portalen) får elevene opp en liste der de velger postnummer og poststed. Det kan ta litt tid å bla igjennom listen fram til de finner det riktige postnummeret. I stedet for å bla i rullefeltet kan de skrive inn postnummeret for å gå direkte til poststedet sitt. De fire sifrene må skrives ganske raskt etter hverandre. TIPS #8: JEG FINNER IKKE TESTEN I ELEVADMINISTRASJONEN, BARE I LISTENE OVER AKTIVE ELLER UTGÅTTE TESTER Dersom en elev som har en aktiv eller utgått (ikke fullført) test, blir flyttet opp en klasse, blir testen likevel værende i listen over aktive eller utgåtte tester. Men siden denne testen hører til det trinnet eleven var på da testen ble opprettet, vil ikke denne testen komme fram i Elevadministrasjonen. Der kan man kun se tester for inneværende år. For å unngå forvirring rundt dette, anbefaler vi å kontrollere listene over aktive og utgåtte tester ved skolestart og slette alle gamle tester som ligger der, før klasser flyttes opp og nye elever legges inn. TIPS #9: JEG HAR GJORT EN ENDRING, MEN DEN VISES IKKE I PROGRAMMET Hvis du skal studere resultatene til en klasse mens de kjører tester, eller du gjør andre operasjoner i lærermodulen som innebærer at skjermbildet trenger å oppdatere seg, kan det hende du ikke får se endringen før du har gått til et annet sted i programmet og deretter klikket deg tilbake til der du var. Du kan ikke bruke F5 for å oppdatere skjermbildet. Da mister du kontakten med programmet og må logge deg inn på nytt. 35

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER

OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER Kartleggeren har tester i fire ulike fag: bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. Testene i bokmål og nynorsk er hovedmålstester. Elevene skal derfor kun gjennomføre en av

Detaljer

Kartleggeren Lærer brukerveiledning 16.08.2011. Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren Lærer brukerveiledning 16.08.2011. Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING versjon 1.03 Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Tilleggskrav Kartleggeren... 5 Sikkerhet... 5 Normal/anbefalt arbeidsgang... 6 Opprette

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING versjon 1.04 Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 Tilleggskrav Kartleggeren... 5 Sikkerhet... 6 Normal/anbefalt arbeidsgang... 7 Opprette testledere/lærere...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 07.10.2014

Kartleggeren brukerveiledning 07.10.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.8 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING AV

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning EL EV

Kartleggeren brukerveiledning EL EV BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.9 LÆR ER OG VERSJO NEN E 2.9 OG 3.0 EL EV 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Brukerguide Brokjøring Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging... 1 Installering

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer