Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS"

Transkript

1 UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN

2 UNIK Nyttige digitale læremidler samlet på et sted UNIK er et pakketilbud som samler våre mest populære digitale læringsressurser. UNIK tar utgangspunkt i at alle elever har ulike forutsetninger for læring og derfor trenger tilpassede utfordringer og øvelser. Med UNIK får du en programpakke som hjelper deg med kartlegging, utvikling av individuelle arbeidsplaner og systematisk opplæring i basisfagene. Sentralt i UNIK står Kartleggeren. Kartleggeren tester elevens faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk, og genererer en individuell arbeidsplan (IAP) for hvert fag. IAP en er et godt utgangspunkt for å vurdere elevens faglige utfordringer, samtidig som den gir anbefalinger til hva eleven bør arbeide med for å møte disse utfordringene. Læringsressursene i UNIK, M+ og Mattemestern.no inngår som en del av IAP en, og viser til spesifikke øvelser som elevene kan arbeide med. Alle produktene i denne brosjyren inngår som en del av UNIK-pakken, med unntak av M+ som må kjøpes separat. Programmene i UNIK kan også kjøpes enkeltvis. På brosjyrens bakside finner du informasjon om kontakt, priser og kurs. Du kan lese mer om UNIK og de ulike digitale læringsressursene på ENGELSK Touch på nett NORSK DrillPro DrillPro Engelsk skriveverksted Lesedilla Listen & Learn M+ Kartleggeren (Inkludert øvingshefter i norsk, engelsk og matematikk) Mattemestern.no Saganett Norsk rettskrivningskurs MATEMATIKK fagbokforlaget.no/unik

3 KARTLEGGEREN For 5. trinn vg1. kartlegger elevens funksjonsnivå i norsk, matematikk og engelsk MARKEDS- LEDENDE I NORGE! Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk. Kartleggeren genererer individuelle arbeidsplaner (IAP-er) til alle elever på alle funksjonsnivåer, noe som innebærer en stor arbeidsbesparelse for læreren. Brukeren arbeider direkte i nettleseren helt uten behov for installasjon. KARTLEGGEREN ER ET KOMPLETT DIGITALT SYSTEM SOM INNEHOLDER: et intuitivt testprogram som ikke krever noen form for opplæring. All instruksjon blir gitt direkte til eleven i form av en enkel demonstrasjon som innledning til hver deltest. funksjonsprofiler som kan leses av og skrives ut umiddelbart etter at testen er gjennomført. Læreren avgjør når eleven og eventuelt foresatte skal få tilgang til resultatene. en analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige gruppesammensetninger for effektiv undervisning av elever med sammenfallende funksjonsprofiler. individuelle arbeidsplaner (IAP-er) med konkrete undervisningsforslag som blir generert for hver enkelt elev, uansett funksjonsnivå. DETTE KARTLEGGES: NORSK Tester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Bokmål- og nynorskversjon. ENGELSK Tester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. MATEMATIKK Tester elevenes funksjonsnivå på alle aktuelle delområder. Hver av de tre fagtestene kan gjennomføres på skolens datamaskiner i løpet av 45 minutter, med eller uten oppsyn av lærer. Elevlister kan importeres fra skolens administrasjonssystem eller fra andre kartleggingsverktøy. fagbokforlaget.no/kartleggeren

4 DrillPro For 5. trinn og oppover nettbasert lese- og skrivetrening DrillPro er et nettbasert program for lese- og skrivetrening som fokuserer på typiske problemområder i norsk og engelsk. Programmet er bygget opp av flere moduler med stor fleksibilitet i kursene slik at de kan benyttes på alle undervisningsnivå. Lærere og elever kan i tillegg lage sine egne øvelser, og det er muligheter for å integrere både lyd og bilder i oppgavene. Det følger fem øvingssett i norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk med DrillPro. DRILLPRO INKLUDERER: 200 norskøvelser (BM) / 200 norskøvingar (NN) elementære norskøvelser (BM) / elementære norskøvingar (NN) fremmedord (BM) / framandord (NN) engelskøvelser (BM) / engelskøvingar (NN) nynorsk for bokmålsbrukarar Oppsett Hjelp Rekord: 0 % Oppgaver: 20 Runde: 1 Oppgave nr.: 8 Løst/Gjenstår: 5/15 Skj- eller kj-lyd. Skriv ordene: sol-inn av-ed solsjinn sols inn l avsjed Oppsett Help Rekord: 0 % Oppgaver : 20 Runde: 3 Oppgave nr.: 10 Løst/Gjenstår: 20/0 Skj- eller kj-lyd. Skriv ordene: ALT RETT! Tidligere rekord: 0 % Neste Vis løsningen Hint Avslutt -ønner -elv skjønner sk Resultat denne gangen, i runde: NY REKORD!: 65 % 65 % 90 % 100 % Start Sjekk svaret Hint Avslutt fagbokforlaget.no/drillpro

5 For trinn LESEDILLA et elektronisk lesebibliotek for leseglede, leselyst og lesedilla! MULTIMODALE TEKSTER INTERAKTIVE OPPGAVER Lesedilla er et stort digitalt bibliotek med over 60 bøker å velge mellom. Biblioteket består av ca. 20 titler som omfatter alt fra enkle, korte tekster utarbeidet til den aller første leseinnlæringen, til lengre og mer kompliserte tekster. Bøkene inneholder ulike sjangere som skjønnlitteratur, fabler, faktatekster, egyptisk mytologi og bibelske tekster. Alle bøkene har lydstøtte og tilhørende bilder og animasjoner. Etter hver bok følger en oppgaveside med seks ulike oppgaver. Oppgavene trener innholdsforståelse, stavelser, rimord, ortografi, syntaks, litt grammatikk og semantikk. Progresjonen i oppgavene følger nivåene. Alle oppgavene gir direkte tilbakemelding. VELLYKKET LESEOPPLEVELSE De aller fleste bøkene finnes på tre forskjellige nivåer bronsenivå, sølvnivå og gullnivå. Bronsenivået er det enkleste, der en bokside består av én setning med tilhørende bilde eller animasjon. Sølvnivået er utvidet med mer informasjon og litt vanskeligere ord. Gullnivået er for flinke lesere. Tekstmengden har økt og kan inneholde lavfrekvente ord og begreper. Nivåene på én og samme bok bygger på hverandre. Dette gir en positiv mestringsfølelse og motivasjon til å lese videre. fagbokforlaget.no/lesedilla Lesedilla finnes både på bokmål og nynorsk. På Fagbokforlaget sine nettsider kan du lese månedens bok gratis.

6 SAGANETT For trinn komplett og helhetlig oversikt over norskfaget på ungdomstrinnet oppgavene er nivådifferensiert i tre nivåer, og de enkleste oppgavene er laget spesielt for elever med lærevansker alle oppgavene er lest inn som lyd farger og design tar hensyn til fargeblinde og elever med lese- og skrivevansker Saganett tar utgangspunkt i stoff fra det populære norskverket Fra saga til CD, men du trenger ikke være bruker av verket for å kunne bruke nettressursen. Stoffet er lagt opp som en interaktiv bok der elevene bruker navigasjonsstrukturen til å finne frem til aktuelt stoff. Deretter blar elevene seg gjennom «boka» side for side. Sidene kan inneholde lesestoff, videoer, bildepresentasjoner eller interaktive oppgaver. Totalt har læringsressursen over 400 oppgavemoduler som hver består av én eller flere sider, noe som gir til sammen over sider læringsstoff. Alle oppgavene er også spilt inn på lyd. Hver oppgavemodul er differensiert etter vanskelighetsgrad (1 3). Innholdet er variert og stimulerer ulike typer læringsstiler. EKSEMPLER PÅ OPPGAVETYPER: dra og slipp plasser alternativer riktig i bildet finn ord i teksten og marker det riktige dra linjer mellom begreper som hører sammen diktater lytt og skriv riktig flervalgsoppgaver nedlastbare arbeidsark Saganett er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. fagbokforlaget.no/saganett NORSK RETTSKRIVINGSKURS For 8. trinn Vg1. Norsk rettskrivingskurs er et nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskriving i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori. Kurset kan gjennomføres som rent nettkurs, med eller uten nettlærer, eller i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning.

7 ENGELSK SKRIVEVERKSTED For 8. trinn Vg1. Engelsk skriveverksted er et nettbasert tilbud for grunnskolen og videregående som tar sikte på å gi elevene grundig veiledning og trening i skriftlig engelsk. Kurset er fullstendig selvinstruerende og vil lett kunne integreres i det ordinære pensumet. LISTEN & LEARN (programvare) For 5. trinn Vg1. Listen & Learn er et effektivt program for engelskopplæring basert på anerkjente pedagogiske prinsipper der poenget er at elevene skal tilegne seg innsikt og kunnskap gjennom aktiv og variert oppgaveløsning. TOUCH PÅ NETT For 3. trinn og oppover Touch på nett er en rask og fleksibel løsning for alle som vil lære seg touchmetoden. Kurset kan brukes helt fra den første skrivetreningen på barneskolen til voksne som ønsker å skrive mer effektivt på tastatur. Leksjonene inneholder både systematisk trening i særskilte tastekombinasjoner og lærerike spill med bokstaver og ord. Hver leksjon har også en før- og ettertest slik at brukerne får registrert sin egen fremgang kontinuerlig gjennom hele kurset. T O U C på nett H Tilleggskomponenter til Kartleggeren M+ (Må kjøpes separat.) For 1. trinn og oppover M+ er et verktøy for å lage spill, aktiviteter og oppgaver i matematikk. I stedet for å kopiere oppgaver fra bøker og hefter, kan du nå skreddersy dine egne oppgaver, aktiviteter og spill direkte på nett. Alt fra M+ skrives ut på papir, det er derfor bare du som er lærer, som trenger tilgang til datamaskin. M+ er like enkelt som det er genialt, - besøk nettsidene og prøv selv. IAP ene som genereres i matematikktesten i Kartleggeren henviser til konkrete øvingsoppgaver i som kan hentes ut fra M+. MATTEMESTERN.NO For 1. trinn og oppover Over 600 norske skoler opplever i dag en enklere hverdag og en økt matematikkinteresse blant elevene med e-læringssuksessen MatteMestern. Mattemestern.no er utviklet i samråd med lærere for å gi dem mer tid og bedre forutsetninger for å gjøre undervisning og leksehåndtering mer målrettet og tilpasset. Utover det kan elevene selv trene matematikk på egenhånd gjennom «test deg selv»- oppgaver som er knyttet opp til over 500 leksjonsvideoer. IAP ene som genereres i matematikktesten i Kartleggeren henviser til konkrete øvingsoppgaver på mattemestern.no. Du kan selv prøve ut mattemestern.no ved å melde på skolen din på mpluss.nu / mattemestern.no GRATIS UT SKOLEÅRET 13/14.

8 B Returadresse: Fagbokforlaget AS Kanalveien Bergen INFORMASJON, KURS OG BESTILLING For bestilling av våre digitale produkter, send en e-post til Fagbokforlaget tilbyr rabatter ved bestilling av flere enn 200 lisenser. Fagbokforlaget tilbyr også presentasjoner og kurs i bruk av UNIK-programmene. Vil du ha mer informasjon eller skreddersydde kurs, ta kontakt med: E-post: Tlf.: M+ og Mattemestern.no M+ og Mattemestern.no er ikke en del av UNIK-pakken. M+ må kjøpes separat hos respektive forhandlere. Mattemesteren.no er gratis ut skoleåret 2013/14. M+ Web: E-post: Tlf: Mattemestern.no Web: E-post: Tlf: ISBN TITTEL VEIL.PRIS UNIK eks. mva. 50, per elev per år. Minstepris 5390, Kartleggeren nett eks. mva. 30, per elev per år. Minstrpris 3190, DrillPro nett, skolelisens eks. mva. 19, per elev per år. Minstepris 1950, Lesedilla, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstepris kr 995, Saganett, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstepris 995, Norsk rettskrivningskurs, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstrpris 995, Engelsk skriveverksted for ungdomsskolen, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstepris 995, Engelsk skriveverksted for videregående, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstepris 995, Listen & Learn, skolelisens eks. mva. 9, per elev per år. Minstepris 995, Touch på nett, skolelisens eks. mva. 19, per elev per år. Minstepris 1990, DrillPro nett, bedrift/privat eks. mva. 399, per år Lesedilla, bedrift/privat eks. mva. 249, per år Norsk rettskrivningskurs, bedrift/privat eks. mva. 315, per år Engelsk skriveverksted for ungdomsskolen, bedrift/privat eks. mva. 315, per år Engelsk skriveverksted for videregående, bedrift/privat eks. mva. 315, per år Saganett, bedrift/privat eks. mva. 315, per år Listen & Learn, bedrift/privat eks. mva. 315, per år Touch på nett, bedrift/privat eks. mva. 415, per år Saganett lærerveiledning eks. mva. 475, Kanalveien Bergen Ordretelefon: Ordrefaks:

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL. Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter

IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL. Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter Forord IKT som lære- og hjelpemiddel er et revidert særtrykk av kapittelet

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Veileder 1. IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter

Veileder 1. IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter Veileder 1 IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter Spesiell vekt er lagt på mobiltelefonkalender, e-post, fototeknikk og håndtering av digitale bilder. Prosjektet er

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer