K A R T L E G G E R E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K A R T L E G G E R E N"

Transkript

1 K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring av Kartleggeren... 6 Sikkerhet... 7 Komme i gang med Kartleggeren... 8 Administrere lærere og elever Opprette lærere (brukere) enkeltvis Importere lærere (brukere) fra liste Opprette og importere elever Endre data om elever enkeltvis Flytte elever opp en klasse Slette elever og klasser Opprette og gjennomføre tester Opprette elevtester Litt om status for elevtestene Gjennomføring av elevtester Detaljert oversikt over elevtestene Analyse av elevresultater Funksjonsprofiler Individuelle arbeidsplaner (IAP-er) Gruppeorganisering Sletting av deltester og gjennomførte tester Tips og råd

2 Velkommen som bruker av Kartleggeren! INNLEDNING Kartleggeren er et komplett, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for basisfagene norsk, engelsk og matematikk, til bruk på alle undervisningsnivåer fra mellomtrinnet (5. trinn) til videregående trinn 1. Dette er noen av kjernefunksjonene i Kartleggeren: Inneholder et komplett system med før- og ettertester til basisfagene norsk (bokmål og nynorsk), engelsk og matematikk. Resultatene kan studeres i Lærermodulen umiddelbart etter at elevene har gjennomført en test. IAP-er med konkrete undervisningsforslag blir generert for hver enkelt elev, uansett funksjonsnivå. Alle funksjonsprofiler og alle IAP-er blir generert direkte fra programmet uten behov for manuell registrering av resultatene. Inneholder en analysedel der man kan opprette hensiktsmessige gruppesammensetninger for effektiv undervisning av elever med sammenfallende funksjonsprofiler. Testene er beregnet for å kunne gjennomføres i løpet av 45 minutter, med eller uten oppsyn av lærer. Testprogrammet er fullstendig intuitivt i bruk og krever ingen opplæring. All instruksjon blir gitt direkte til eleven i form av en enkel demonstrasjon som innledning til hver deltest. Systemet inngår som kartleggings- og rådgivningsverktøy i Fagbokforlagets UNIK-pakke, som i tillegg til Kartleggeren består av testverktøy, opplæringsprogrammer og nettbaserte kurs. Mer informasjon om innholdet i UNIK står i seksjonen om individuelle arbeidsplaner (IAP-er), og på nettsiden Systemet som vi omtaler som Kartleggeren, består egentlig av tre nettprogrammer: Kartleggeren Elev, Kartleggeren Lærer og Kartleggeren Admin. Normalt omtales de samlet som Kartleggeren, men ved behov skiller vi mellom de ulike modulene. Kartleggeren Elev inneholder selve testapparatet. Elevene har kun tilgang til dette programmet, og tilgangen blir styrt av lærer fra lærermodulen. eller Kartleggeren Lærer inneholder funksjoner for administrasjon av elever og lærere og funksjoner for å analysere testresultatene. Kun lærere og autorisert personell har adgang til Kartleggeren Lærer. Tilgangen gis av skolens administrator (installasjonsansvarlig) i form av brukernavn og passord til den enkelte lærer. Kartleggeren Admin er modulen der Fagbokforlaget eller abonnementsansvarlige i kommuner og fylker oppretter skoler og gir rettigheter til skolens installasjonsansvarlig (administrator). Samlet informasjon om Kartleggeren finnes på Der finnes også en OSS Ofte stilte spørsmål. 2

3 Utfyllende informasjon til denne veiledningen finnes også på Fagbokforlagets YouTube-kanal, Her legger vi fortløpende ut nye videoer. (OBS: Noe av funksjonaliteten i Kartleggeren kan bli endret etter at videoene blir lagt ut.) 3

4 ENDRINGER FRA VERSJON 1 (SKOLEÅRET 2011/2012) Alle modulene til Kartleggeren er oppdatert før skolestart i august De viktigste endringene fra forrige (nettbaserte) utgave er i lærermodulen. Her er en rask oppsummering av endringene. All funksjonalitet er beskrevet i nærmere detalj senere i denne veiledningen. Forbedret funksjonalitet for å gjenåpne tester: Kan gjenåpne utgåtte tester selv om de ikke er påbegynt. Kan gjenåpne for flere elever samlet. Førtest og ettertest opprettes sammen som et par, men ettertesten må åpnes separat etter at de er opprettet. Det er mulig å flytte klasser opp til neste trinn (trenger ikke importere samme elever flere ganger), og funksjonsprofiler kan vises for tidligere år. Feide-innlogging for lærere (ikke aktivert pr ). Bedret funksjonalitet for å få oversikt over hvilke tester som er tatt av hvilke elever. Administrator (installasjonsansvarlig) har alle rettigheter og trenger derfor kun ett brukernavn/passord. Bedret redigeringsmuligheten i IAP-ene. Filter for fylke gjør innlogging enklere for både elever og lærere. 4

5 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Kartleggeren krever at Microsoft Silverlight 4 eller 5 er installert på maskinene som benyttes i forbindelse med testene eller ved bruk av lærer-/adminmodulen. Silverlight er en rik internettapplikasjon og den kjøres gjennom en plugin for nettlesere. Det er viktig at dere sjekker at alle elevmaskinene har Silverlight installert før testene skal gjennomføres, og at det er versjon 4 eller 5. For å teste om klienten (datamaskinen) kan kjøre Silverlight-elementene som brukes i Kartleggeren, har Fagbokforlaget laget en egen klienttest som ligger på Men vær oppmerksom på at dette ikke er en full ytelsestest, og det er derfor ingen garanti for at Kartleggerens elevtester kan kjøres uten problemer. Særlig oppmerksom må man være på at ytelsesbelastningen på tynne klienter øker ved kjøring av mange tester samtidig. Du kan hente siste versjon av Silverlight på Mer informasjon om tekniske krav for Silverlight følger nedenfor. Samme informasjon finnes også på OVERSIKT OVER SILVERLIGHT 4/5-KOMPATIBLE OPERATIVSYSTEM OG NETTLESERE Nettleser Operativsystem Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Internet Explorer 7 Internet Explorer 6 Firefox 3.6+ Safari 4+ Chrome 12+ Windows Vista Windows 7 Windows 7 SP1 * Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3 Macintosh OS (Intel-basert) * * * Støtter 64-bit modus med Silverlight 5 Systemkrav for Microsoft Silverlight 4/5 og tilhørende teknologier er listet nedenfor. Systemkravene er minimumskrav. Kartleggeren kan stille høyere/andre krav enn det som er oppgitt. WINDOWS Operativsystem: x86 eller x64 (64-bit modus er kun støttet for Internet Explorer) 1,6 GHz eller raskere prosessor med 512 MB RAM. 5

6 MAC OS Intel Core Duo 1,83 GHz eller raskere prosessor med 512 MB RAM. LINUX Ikke støtte for Silverlight 4/5. Se Mono Project's Moonlight-nettsted, for informasjon. TILLEGGSKRAV FOR KJØRING AV KARTLEGGEREN Lærermodul: piksler Elevmodul: piksler SKJERMOPPLØSNING For begge modulene gjelder oppløsningene (minimum) med standard verktøylinjer i nettleseren. Dersom verktøylinjer fra forskjellige søkemotorer er installert, må de enten deaktiveres i forbindelse med bruk av Kartleggeren eller eventuelt må Kartleggeren kjøres i fullskjermsmodus (F11). Skalering med bruk av zoom-funksjonen i nettleseren anbefales ikke brukt i forbindelse med gjennomføring av testene. LYD I språktestene i elevmodulen er det en diktatoppgave som krever avspilling av lyd. I tillegg er alle instruksjoner både i språktestene og matematikktestene spilt inn på lyd. Kartleggeren stiller krav til at det er støtte for avspilling av mp3-filer på maskinene som benyttes. Vi anbefaler at elevene bruker hodetelefoner. MUS/TASTATUR Testene i Kartleggeren kan ikke gjennomføres kun med bruk av tastatur. Mus er å anbefale, men styreplaten på bærbare maskiner kan også benyttes. INTERNETT Bruk av Kartleggeren krever tilgang til Internett. Det er ikke spesielle krav til hastigheten på linjen, men en rask linje gir kortere lastetider. En elevtest er på ca. 13 MB og lastes inn i sin helhet ved oppstart av testen. Etter oppstart er det kun mindre mengder data som sendes mellom elevens maskin og Kartleggerens server. Men ved kjøring av mange elevtester samtidig kan det oppstå «trafikkø» i det lokale nettverket. Spesielt trådløse nettverk er utsatt hvis mange elever er koblet opp mot samme aksesspunkt. Nettverkets kapasitet avgjør hvor mange elever som kan kjøre testen samtidig. Vi anbefaler å bruke kablet nettverk ved kjøring av elevtestene. 6

7 SIKKERHET Tilgangen til lærermodulen er styrt ved at hver enkelt bruker har et unikt brukernavn og passord. Læreren vil da få innsyn i elevene ved sin egen skole. Elevene kan bare bruke elevmodulen i tidsrom der de er satt opp til å ta en test. De kan da logge seg inn ved å velge sted og skole og skrive inn en PIN-kode for den aktuelle testen. Deretter velger de klasse og navn fra en liste. Det er altså ikke nødvendig for elevene å holde orden på brukernavn og passord for å ta en test i Kartleggeren. 7

8 KOMME I GANG MED KARTLEGGEREN Når du har logget deg inn på Kartleggeren Lærer, blir du møtt av dette skjermbildet: Øverst til høyre kan du se navnet på skolen (installasjonen), ditt brukernavn og din rolle i systemet. Kartleggeren skiller mellom to roller i lærermodulen. Hver skole har én installasjonsansvarlig (administrator) som har tilgang til alle funksjoner i Kartleggeren. Alle andre brukere er oppført som lærere. Lærere har ikke tilgang til å opprette og endre brukere (andre lærere), men har ellers full tilgang. Alle brukere kan endre sitt eget passord ved å gå til startsiden som vist ovenfor og klikke Lag nytt passord nede til høyre. Nedenfor følger en oppskrift for normal arbeidsgang ved bruk av Kartleggeren. Hvert av punktene blir nærmere beskrevet senere i denne veiledningen. 8

9 Normal/anbefalt arbeidsgang 1 Skolens administrator må opprette lærere som brukere i Lærermodulen. 2 Importer elevene i Lærermodulen. Elever som allerede finnes i Kartleggeren, kan flyttes til nytt trinn eller slettes. NB! Ved starten av et skoleår bør aktive og utgåtte tester fra forrige skoleår slettes før elever flyttes opp en klasse og nye elever importeres. 3 Opprett elevtester i Lærermodulen. Tester kan opprettes i god tid før de skal avholdes ved å spesifisere dato og tidsperiode testen skal være tilgjengelig. I denne veiledningen Opprette lærere (brukere) enkeltvis på s. 10 og Importere lærere (brukere) fra liste på s. 11. Opprette og importere elev på s. 12 og påfølgende avsnitt. Opprette elevtester på s Eleven gjennomfører testene Gjennomføring av elevtester på s Når testen er gjennomført, kan resultatene analyseres i Lærermodulen. Følgende funksjoner er sentrale: Funksjonsprofiler Viser resultatene grafisk i forhold til norm (landsgjennomsnitt) IAP-er Gir forslag til individuelle arbeidsplaner i henhold til testresultatene Grupper Gir forslag til sammensetting av elevgrupper med sammenfallende resultater fra Kartleggeren for effektiv undervisning Analyse av elevresultater på s. 28 9

10 ADMINISTRERE LÆRERE OG ELEVER OPPRETTE LÆRERE (BRUKERE) ENKELTVIS Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Opprette brukere (lærere) Adresse: Logg inn på lærermodulen på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått som administrator (installasjonsansvarlig) for skolen. Bare administrator kan opprette nye brukere. Det kan bare være én administrator ved skolen. 1. Klikk på Administrere brukere på verktøylinjen. 2. Klikk på Registrer ny lærer (1). 3. Fyll ut alle feltene i registreringsskjemaet (2). Pass på at e-postadressen er korrekt skrevet siden den også er brukernavnet til læreren. Dersom skolen er tilknyttet Feide, kan du føre opp brukerens Feide-ID (ikke aktivert pr ). 4. Generer passord ved å klikke på Lag nytt (3). 5. Klikk på Lagre for å opprette læreren som bruker (4). Læreren får tilsendt en e-post med passordet. Han eller hun kan senere endre passordet ved å klikke på Lag nytt passord på forsiden etter innlogging. 10

11 IMPORTERE LÆRERE (BRUKERE) FRA LISTE Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Importere lærere fra liste (kommer) Adresse: Logg inn på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått som administrator (installasjonsansvarlig) for skolen. Bare administrator kan opprette nye brukere. Det kan bare være en administrator ved skolen. 1. Klikk på Administrere brukere på verktøylinjen. 2. Klikk på Importer fra liste. 3. Kopier listen over lærere fra en forhåndsopprettet liste i Excel. Feltrekkefølgen er: fornavn, etternavn, e-post (brukernavn), og eventuell Feide-ID (valgfritt, ikke aktivert pr ). Mal for importlisten finnes under Hjelp, men en hvilken som helst Excel-fil kan benyttes så lenge feltrekkefølgen er korrekt. Kolonneoverskrifter skal ikke være med. 4. Klikk på Importer for å gjennomføre importen. Brukernavn og passord sendes ut automatisk til de oppgitte e-postadressene. Lærerne kan selv endre passord etter at de har logget inn på 5. Klikk på Nullstill valg eller Lukk vindu for å begynne på nytt eller avbryte importen. 11

12 OPPRETTE OG IMPORTERE ELEVER Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Registrere elever Adresse: Logg inn på Lærermodulen på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått tildelt enten som lærer eller skoleadministrator. Klikk på Elevadministrasjon på verktøylinjen. Du har to valg for registrering av nye elever, Registrer ny elev og Importer elever fra liste. Ved registrering ev enkeltelever eller et mindre antall elever kan du benytte den første. Ved registrering av en hel klasse eller en hel skole anbefales å bruke Importer elever fra en liste. Listen bør lages i Excel eller hentes fra skolens administrasjonssystem. Eventuelle tilpasninger gjøres i Excel. Listen må lages med dette formatet: Elev-ID;Fornavn;Etternavn;E-post;Klasse;Førtesttrinn En mal for hvordan Excel-filen skal se ut, finnes under Hjelp, men en hvilken som helst Excel-fil kan benyttes så lenge feltrekkefølgen er korrekt. Overskriftsraden må være med. Noen viktige ord om formatet: Elev-ID: Dersom elev-id ikke benyttes, kan man f.eks. legge inn 1 som ID-nummer. E-postadresse: Programmet sjekker ikke e-postadressen, så det er mulig å la dette feltet stå tomt. Klasse: Klassens navn kan skrives helt fritt. Tips: Legg gjerne inn skoleåret i klassenavnet for lettere å finne tilbake til tidligere årskull senere. Trinn: Navn på trinnet eleven går på. Navnet må skrives nøyaktig på formen «x. klasse» (f.eks. «10. klasse») for grunnskolen eller «1. VGS» for videregående skole. Den ferdige listen må nå lagres i to omganger. 1. Først som en semikolondelt tekstfil (.csv) i Excel. Når listen er klar i Excel, trykker du på funksjonstasten F12 (Lagre som ). Velg filtypen «CSV (semikolondelt) (*.csv)» fra nedtrekkslisten og klikk deretter på Lagre. 2. Du må deretter åpne csv-filen i en tekstbehandler som f.eks. Notisblokk (Notepad) for å lagre filen som en txt-fil med UNICODE-koding. 12

13 Høyreklikk på filen i Utforskeren og velg Åpne i Notisblokk. Når filen er åpnet, velger du Lagre som i Fil-menyen. Deretter må du endre filetternavnet til.txt (1), velge Koding: Unicode (2) og klikke på Lagre (3). Nå kan filen åpnes i Kartleggeren. Klikk på Importer elever fra liste og bla deg frem til txt-filen du lagret. Klikk på Åpne. Elevene blir importert direkte til skolen med en gang du klikker på Åpne. Vær forsiktig så du ikke importerer samme liste flere ganger. Det er foreløpig ikke lagt inn sperrer for dobbelimport. Kontroller at alle elever er kommet med i importen. Det hender at programmet bruker litt tid på å oppdatere skjermbildet etter at en endring er gjort, f.eks. ved at de nylig importerte elevene ikke vises i elevlisten. Gå da til et annet sted i programmet og så tilbake igjen til Elevadministrasjon for å se den oppdaterte listen. ENDRE DATA OM ELEVER ENKELTVIS Når man klikker på en enkelt elev i Elevadministrasjon, sees informasjonen som er lagret om eleven oppe til høyre i skjermbildet. Administrator eller en lærer kan da endre fornavn, etternavn, klasse eller trinn for eleven. Husk å klikke Oppdater når endringen er gjort. FLYTTE ELEVER OPP EN KLASSE Ved skolestart er det gjerne mange elever som allerede er registrert i Kartleggeren fra året før, og som skal flyttes opp et trinn. Dette kan gjøres i Elevadministrasjon samlet for mange elever av gangen. 13

14 Kun administrator har rettigheter til å flytte flere elever til en ny klasse. NB! Husk å slette aktive og utgåtte tester før elever flyttes opp på starten av skoleåret. Tester som er opprettet på en elev på f.eks. 8. trinn, og som ikke er blitt gjennomført, blir stående i listene over aktive eller utgåtte tester selv om eleven flyttes opp til 9. trinn. Framgangsmåte for å flytte elevene en klasse opp: 1. Velg Trinn og Klasse i filtrene øverst. 2. Marker elevene som skal flyttes. Ctrl+klikk for å markere flere elever. 3. Klikk på Flytt klasse på venstre side. Skriv inn nytt klassenavn og nytt trinn for disse elevene i sprettoppvinduet. SLETTE ELEVER OG KLASSER Før dere sletter elever fra Kartleggeren, bør det opprettes en egen klasse som heter «Slettet». Flytt elevene over til denne klassen før de slettes. Grunnen til at det bør gjøres slik, er at elevene ikke blir slettet helt fra databasen, men blir stående der som «inaktive» elever. Så lenge det finnes aktive eller inaktive elever i en klasse, kan ikke klassen slettes. Det er derfor best å samle alle elever som skal slettes, i en egen klasse før de slettes. En bedret rutine for å slette elever og klasser kommer i neste versjon av Kartleggeren. 14

15 Framgangsmåte for å slette elever: 1. Gå til Elevadministrasjon. 2. Marker en eller flere elever i listen. 3. Klikk Slett elev på venstre side. NB! Sletting av elever kan ikke angres i programmet! Dersom dere ved et uhell sletter elever som ikke skulle ha vært slettet, ta kontakt med Fagbokforlagets brukerstøtte. Framgangsmåte for å slette klasser: 1. Gå til Elevadministrasjon. 2. Klikk på Slett klasser på venstre side. 3. Du får nå opp et vindu med oversikt over alle registrerte klasser, antall elever, antall slettete elever (inaktive) og antall lærere knyttet til klassen (ikke lenger i bruk). Kun klasser som ikke lenger har elever eller lærere, kan slettes. 4. Marker klassen som skal slettes, og klikk Slett klasse-knappen nederst i vinduet. Siden bare tomme klasser kan slettes, bør elever først flyttes over til en egen, kunstig klasse som bare brukes til dette formålet, før de slettes. 15

16 OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER Kartleggeren har tester i fire ulike fag: bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. Testene i bokmål og nynorsk er hovedmålstester. Elevene skal derfor kun gjennomføre en av disse. Elevtestene består av par av førtester/ettertester for hvert fag og trinn. Normalt tas førtesten ved skolestart, mens ettertesten tas når man mener å ha gjennomført nok undervisning til at det er hensiktsmessig å måle elevenes framgang. Dette kan være f.eks. like før jul eller før påske. Elevtester kan opprettes i god tid før de skal gjennomføres. Ved opprettelsen av tester, legger man inn hvilken test det skal være, hvilke elever som skal ta den, og dato og tidsrom den skal avholdes. Programmet tildeler så en PIN-kode som gjelder for denne testen. (Det er ikke nødvendig å åpne eller lukke elevtilgang til testene slik man måtte i den gamle, installerbare, versjonen av Kartleggeren.) Legg særlig merke til at PIN-koden er en kode for testen, ikke for hver enkelt elev. Den er altså felles for alle elevene som skal ta den aktuelle testen. Les mer om hvordan elevtestene gjennomføres i neste avsnitt. OPPRETTE ELEVTESTER Se YouTube-video på Fagbokforlagets kanal: Kartleggeren Opprette tester (OBS: Plasseringen til noen menyer og knapper er blitt endret etter at videoen ble laget.) Adresse: Logg inn på adressen over med brukernavnet og passordet du har fått tildelt. Husk at elever må være registrert før elevtester kan opprettes (aktiveres). 1. Klikk på Administrere tester på verktøylinjen (1). 2. Velg fag (2) og klasse (3). 3. Velg elever ved å klikke på enkeltelever (ctrl-klikk) eller Velg alle (4). 4. Klikk på Legg til (5). De valgte elevene kommer nå inn i listen over valgte elever på høyre side. 5. Kontroller at listen over valgte elever er korrekt. Merk og fjern elever som er lagt til i listen ved en feil (6). 6. Velg dato og tidsrom for når testen skal være åpen (7). Elevene må logge seg inn i det åpne tidsrommet, men testen kan fullføres selv om den oppsatte tiden går ut mens testen er i gang. Det er ikke mulig å velge å ha testen åpen i flere dager. 7. Klikk på Aktiver test når alle innstillinger er korrekte (8). Dersom en eller flere av elevene har tatt testen tidligere eller har påbegynt testen, kommer det opp en melding om hvem dette 16

17 gjelder. Disse elevene får ikke opprettet noen ny test. PIN-koden som gjelder for denne testen, vises i et eget vindu når testen er opprettet. Klikk på Aktive tester (9) for å se hvilke tester som er aktive og PIN-koden som er knyttet til de enkelte testene. Tester som ikke er blitt gjennomført i den oppsatte tiden, enten de ble avbrutt eller ikke påbegynt, ligger i listen Utgåtte tester (10). Ettertester blir opprettet samtidig med førtestene, men må åpnes for elevene når de skal gjennomføres. Klikk på Åpne ettertester (11), velg fag, klasse (valgfritt) og deretter elevene som ettertesten skal åpnes for. 1. Klikk på Aktiver ettertester. 2. Velg tidspunkt for testen. Klikk på Oppdater. 3. PIN-kode for testen vises i et eget vindu når testen er aktivert. Testen kan nå administreres under Aktive tester. 17

18 LITT OM STATUS FOR ELEVTESTENE En test kan eksistere på tre ulike måter i systemet. 1. Opprettet 2. Påbegynt 3. Fullført Når en test er opprettet, kommer den til syne i Elevadministrasjon når man velger en elev og går inn på detaljer om testen på høyre side. Dersom datoen for testen ikke er utløpt, vil den være synlig i listen over Aktive tester under Administrere tester. Dersom datoen er utløpt, finnes den i listen over Utgåtte tester på tilsvarende sted. Med en gang en elev har logget seg inn på en test og begynt på første deltest, endres status for testen til påbegynt. Testen er synlig i listen over Aktive tester. Dersom eleven ikke får fullført testen og ikke begynner på den på nytt i det oppsatte tidsrommet, blir den overført til listen over Utgåtte tester. Når testen er ferdig, regnes den som fullført. Den blir da tilgjengelig for analyse i Funksjonsprofiler, Grupper og Arbeidsplaner (IAP). GJENNOMFØRING AV ELEVTESTER Adresse: Før en test skal gjennomføres av elevene, må den ha blitt opprettet i lærermodulen. Dette er beskrevet i avsnittet Opprette elevtester på s. 16. Testen får da en PIN-kode som må brukes av elevene når de gjennomfører testen. Testleder må selv sørge for å formidle PIN-koden til elevene på ønsket måte. PIN-koden vil bare fungere i det tidsrommet som elevtesten er satt til å være åpen. TIDSBRUK Alle elevtestene er beregnet til å vare i ca. 40 minutter, men det er ingen tidsbegrensning på testen eller angivelse av benyttet tid underveis i testen. I språktestene har noen av deltestene tidsbegrensninger, mens ingen oppgaver er tidsstyrt i matematikktestene. Vi anbefaler derfor at læreren holder et øye med elevene og passer på at de holder tempoet oppe under gjennomføringen av testene. LYD PÅ SPRÅKTESTENE Vær også oppmerksom på at en av deltestene i språktestene (bokmål, nynorsk og engelsk) er en diktat. Eleven må derfor ha tilkoblet lyd til pc-en under gjennomføring av en av språktestene. Vi anbefaler at elevene har hodetelefoner for å unngå at de forstyrrer hverandre underveis i prøven. LOGGE INN OG STARTE TESTEN Elevene som skal gjennomføre en test, går til adressen ovenfor og velger sted, skole, fag og målform. Når dette er valgt, må eleven skrive inn PIN-koden (1). Læreren må selv sørge for at PIN-koden gjøres kjent for elevene. 18

19 Dersom en lærer skal se på elevtestene, trengs ikke noen PIN-kode. Læreren kan logge seg inn på elevmodulen ved å klikke på nøkkelsymbolet nede til venstre (2) etter først å ha valgt sted, skole, test og målform. Eleven blir ledet gjennom testen i en fast rekkefølge. Hver test starter med instruksjon om å lese/lytte til instruksjonen. Når instruksjonen er forstått, klikker eleven på Demo-knappen (i språktestene). Demonstrasjonen kan gjennomføres så mange ganger eleven ønsker før testen startes ved å velge Start selve testen. Når en oppgave er besvart, er det ikke mulig å gå tilbake og endre på svaret. Det er derfor viktig å arbeide nøyaktig og konsentrert gjennom hele testen. 19

20 ANBEFALT: KJØRING I FULLSKJERM (KIOSKMODUS) Elevdelen av Kartleggeren er optimalisert for en skjermoppløsning på punkter, men hvilken versjon av nettleseren som benyttes og om det er installert verktøylinjer (Google eller andre), kan påvirke hvor mye plass som faktisk er tilgjengelig i innholdsfeltet i nettleseren. En løsning kan være å bruke F11 for å bytte til fullskjermvisning. En melding om dette kommer opp ved oppstart av elevtestene. En annen metode er å starte Internet Explorer med fullskjermvisning (kioskmodus). Følg framgangsmåten beskrevet nedenfor for å legge en snarvei på skrivebordet som vil gjøre nettopp dette. Begynn med å høyreklikke på et ledig område på skrivebordet og velg Ny > Snarvei. Klikk på knappen Bla gjennom for å finne mappen hvor Internet Explorer er installert, og velg filen iexplore.exe. Klikk på Neste for å forsette. 20

21 Typiske plasseringer for iexplore.exe er XP: C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe Vista/7: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe Skriv inn et navn på snarveien og klikk på Fullfør for å opprette snarveien. Høyreklikk på snarveien og velg Egenskaper for å redigere innstillingene for snarveien. 21

22 Følgende må legges inn boksen Mål: «-k (NB: Pass på å få med bindestreken helt fremst.) Teksten legges inn etter eksisterende innhold i feltet (etter siste anførselstegn). Klikk på OK for å lagre endringene. Når Internet Explorer startes med denne snarveien, vil programmet automatisk starte i kioskmodus. Alle menyer og verktøylinjer vil være deaktivert. Det er derfor heller ikke mulig å avslutte programmet på vanlig måte. Alt+F4 kan brukes for å avslutte programmet, eller trykk på Windows-tasten (den med flagget nede til venstre på tastaturet) og høyreklikk på Internet Explorer på oppgavelinje og velg «Lukk vindu». Fremgangsmåten beskrevet over fungerer kun med Internet Explorer. 22

23 HVA SKJER HVIS EN ELEV BLIR AVBRUTT UNDERVEIS I TESTEN? Det kan av ulike årsaker hende at en elev blir logget ut av testen underveis, for eksempel dersom eleven lukker nettleseren eller nettverket faller ut. Dersom dette skjer, må læreren aktivere testen på nytt før eleven kan logge seg inn igjen. Dette gjør du ved å gå inn på Administrere tester > Aktive tester i Lærermodulen. I listen over aktive tester er det en hake på høyre side som markerer at testen er startet. Testen kan åpnes igjen for eleven ved å fjerne haken og deretter trykke knappen Oppdater tester helt nederst. Eleven vil da kunne logge seg inn igjen med samme PIN-kode. HVA GJØRES MED ELEVER SOM IKKE FÅR TATT TESTEN I DET OPPSATTE TIDSROMMET? Dersom tidsperioden for en test går ut, må testen gjenåpnes i vinduet Utgåtte tester. Dette gjelder både dersom testen ikke er påbegynt og hvis den er avbrutt underveis. Det er også mulig å slette testen og deretter opprette den på nytt. Se neste seksjon for hvordan det gjøres. NB! På grunn av en stor oppgradering av Kartleggeren kan ikke tester som er opprettet før 7. august 2012, gjenåpnes på denne måten. Da må de slettes og opprettes på nytt. Se neste avsnitt. Vi anbefaler at alle aktive og utgåtte tester slettes ved skolestart slik at det bare er tester opprettet i inneværende skoleår i listene. Marker eventuelt flere elever ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten mens du bruker piltastene på tastaturet eller klikker med musa på nye elever. Når du har markert de elevene som skal ta testen på nytt, klikker du Gjenåpne helt nederst. 23

24 Eksempelet på skjermbildet ovenfor viser at man kan gjenåpne en påbegynt test (med hake i kolonnen Påbegynt) sammen med en test som ikke er påbegynt. De to elevene settes dermed opp til å ta testen i samme tidsrom og får samme PIN-kode. SLETTING AV OPPRETTEDE ELLER PÅBEGYNTE ELEVTESTER Det kan noen ganger være ønskelig å slette en ikke fullført test istedenfor å gjenåpne den. Det kan gjøres både når en test er aktiv og når den er utgått. Åpne først vinduet for Aktive tester eller Utgåtte tester. Dersom eleven har påbegynt testen, må markøren for Påbegynt (aktiv) først fjernes (husk å klikke Oppdater etter å ha tatt bort markøren) før testen kan slettes. Marker eventuelt flere elever ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten mens du bruker piltastene på tastaturet eller klikker med musa på nye elever. Pass på å ikke klikke på rutene i Påbegynt (aktiv)-kolonnen når du markerer linjene. Da kan det hende linjen ikke blir skikkelig markert. Når du har markert de elevene som skal fjernes, klikker du Slett tester helt nederst. 24

25 DETALJERT OVERSIKT OVER ELEVTESTENE Elevtestene har blitt noe revidert fra den tidligere installerbare utgaven av Kartleggeren. OVERSIKT OVER KATEGORIER OG DELTESTER I SPRÅKFAGENE Språktestene, altså bokmål, nynorsk og engelsk, er bygd opp på helt lik måte. De er delt i de tre kategoriene (hovedområdene) Leseferdighet, Rettskrivning og Ordforråd. Hver av kategoriene er igjen delt inn i tre fem deltester. Alle deltestene starter med at eleven gjør en demonstrasjonsøvelse, som er en forkortet utgave av selve deltesten. Eleven kan velge å gjøre demonstrasjonen flere ganger dersom han ønsker det. Leseferdighet o Ordbilder Eleven får se enkeltord i et kort glimt, og skal deretter velge hvilket han så blant 5 ord som likner på hverandre. Dersom eleven klikker "Ikke oppfattet" fire ganger etter hverandre (gjelder ikke demonstrasjonen), avsluttes deltesten. o o Skanning Eleven skal skanne en tekst etter et bestemt ord. Eleven klikker på linjene som inneholder dette ordet. Kun den eksakte skrivemåten av ordet regnes som korrekt. Man skal altså ikke klikke der ordet brukes i andre bøyningsformer eller i sammensatte ord. Det er ikke mulig å angre når en linje er blitt markert. Teksten blir stående i 1 minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke Ferdig. Skumming Eleven skal lese en tekst raskt, med fokus på å huske innholdet. Teksten blir stående i 1 minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke på Ferdig. Når teksten er borte, kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. o Leseforståelse 1 I denne deltesten skal eleven lese en tekst linje for linje med fokus på å huske innholdet. Kun 1 linje vises tydelig av gangen. Eleven bestemmer selv hvor fort han skal lese, men kan ikke gå tilbake og lese linjer om igjen. Når teksten har nådd bunnen (eleven må trykke Pil ned etter den siste linja), kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. o Leseforståelse 2 Denne deltesten er lik den forrige, med unntak av at hastigheten linjene skal leses, bestemmes automatisk av programmet. Eleven må derfor holde jevn lesehastighet og være konsentrert hele tiden. Når teksten er ferdig, kommer det fire flervalgsspørsmål om innholdet. Rettskrivning o Diktat Eleven får høre en setning, etterfulgt av en beskjed om hvilket ord han skal skrive. Ordet må være helt korrekt skrevet. Eleven kan høre diktaten om igjen ved å klikke på lydikonet. Gå videre til neste diktat ved å trykke Enter i skriveruta. Det er ikke mulig å gå tilbake og høre en diktat om igjen etter at 25

26 svaret er avgitt. o o Velg skrivemåte Eleven får presentert en tekst der enkeltord er utelatt. Eleven må velge riktig skrivemåte av ordet i en nedtrekksmeny. Det er 2 4 valgmuligheter i nedtrekksmenyene. Ordene er valgt ut med tanke på å representere vanlige rettskrivingsproblemer i norsk og engelsk, som f.eks. enkel/dobbel konsonant, skj/kj-lyden, stumme bokstaver osv. Finn feilene Eleven skal lese en tekst og markere linjer der det forekommer skrivefeil. Det er mulig å fjerne markeringen ved å klikke en gang til på linja. Teksten blir stående i 1 ½ minutt, men eleven kan avslutte tidligere ved å klikke Ferdig. Ordforråd o Synonymer Eleven får opp to lister med 10 ord i hver. Ordene i den høyre listen skal dras over til synonymet i den venstre listen. Ordet som dras, fester seg kun dersom det slippes på det korrekte synonymet. Dersom det slippes på feil ord, spretter det tilbake i den høyre listen. Poengskåren blir redusert for hvert uriktige forsøk. Det blir ikke trukket poeng dersom ordet slippes et annet sted på skjermen enn over et galt synonym. Testen består av to slike sett med 10 synonympar. Eleven har 1 ½ minutt på hvert sett. NB: Dersom ordet blir dratt utenfor arbeidsflaten, f.eks. helt ut i venstre billedkant, vil ikke ordet feste seg selv om det etterpå slippes på korrekt synonym. Dette er fordi det da har vært utenfor kontrollen til programmet. Det må da plukkes opp på nytt i den høyre listen for et nytt forsøk. o o o Antonymer Eleven skal skrive inn det motsatte av ordet som er gitt. Programmet godtar noen av de vanligste skrivefeilene, siden det her er ordforrådet, ikke rettskrivingen, som skal testes. Gå videre til neste antonym med å trykke Enter i skriveruta. Det er ikke mulig å gå tilbake til en tidligere skriverute. Fremmedord (eng.: luketest) Dette er en luketest der ordene i listen på høyre side skal dras og slippes i det riktige åpne feltet i testen. I norsktestene er alle ordene fremmedord, mens i engelsktekstene er det vanlige ord som er tatt ut av teksten. Ordet som dras, fester seg kun dersom det slippes i den korrekte luka. Dersom det slippes i feil luke, spretter det tilbake i listen, og det trekkes poeng. Det blir ikke trukket poeng dersom ordet slippes et annet sted enn over en gal luke. Eleven har 1 ½ minutt på denne deltesten. NB: Dersom ordet blir dratt utenfor arbeidsflaten, f.eks. helt ut i venstre billedkant, vil ikke ordet feste seg selv om det etterpå slippes i korrekt luke. Dette er fordi det da har vært utenfor kontrollen til programmet. Det må da plukkes opp på nytt i listen på høyre side for et nytt forsøk. Ordvalg Noen sentrale ord i teksten er utelatt. Eleven velger riktig ord fra en nedtrekksmeny slik at teksten gir mening. Det er 4 alternativer i hver nedtrekksmeny. Det er ikke mulig å angre etter at et ord er valgt. 26

27 OVERSIKT OVER DELTESTER I MATEMATIKK Matematikktestene er bygd opp litt annerledes enn språktestene med følgende funksjonsområder: Addisjon/subtraksjon Multiplikasjon/divisjon De fire regneartene Tallsystem Dagligliv Brøk og prosent Geometri Statistikk Likninger (bare ungdomsskole/vgs) Vektingen av fagområdene er noe ulik mellom mellomtrinnet og ungdomstrinnet/vgs. Oppgavene skal løses uten kalkulator, men det er lov å kladde på alle oppgavene. Unntak: På ungdomstrinnet/vgs er det en hoderegningsoppgave under Tallsystem der elevene får beskjed om at de ikke har lov til å kladde. Elevene har 1 minutt til å løse denne oppgaven. Læreren må kontrollere at elevene ikke kladder på denne oppgaven. 27

28 ANALYSE AV ELEVRESULTATER I Elevadministrasjon vises hvilke tester elevene har gjennomført eller er satt opp til å gjennomføre. Velg klasse og marker Vis teststatus for å få en oversikt over hvilke tester som er gjennomført i en klasse. Til høyre i skjermbildet er en detaljert visning for hvert enkelt fag. En rød kule markerer at ingen tester er gjennomført i faget (men tester kan være opprettet). En gul kule viser at kun førtesten eller ettertesten er gjennomført eller påbegynt. En grønn kule viser at eleven har gjennomført eller påbegynt både førtest og ettertest. Resultatet som vises i Elevadministrasjon er råskår omregnet til prosent. 100 % betyr derfor alt rett på den aktuelle deltesten. Dette må ikke forveksles med normert skår, som brukes til analyse av funksjonsprofiler, gruppesammensetning og i IAP-ene. Resultatet av en test slik det vises under Funksjonsprofiler, Grupper og Arbeidsplaner (IAP) måles i prosent av norm (landsgjennomsnittet) for hvert funksjonsområde eller hver deltest. Et resultat på 100 % betyr altså at resultatet er identisk med landsgjennomsnittet. Et resultat på 130 % vil bety at eleven har 30 % mer rett enn landsgjennomsnittet, mens et resultat på 70 % vil tilsvarende bety at eleven har svart rett på 70 % av det en gjennomsnittselev har gjort. Hver sommer blir databasen med normeringsgrunnlaget oppdatert. Til enhver tid brukes resultatene fra de tre foregående årene som normeringsgrunnlag for alle testene, med mindre det har blitt gjort større endringer i elevtestene. 28

29 FUNKSJONSPROFILER Når en elev har gjennomført en test i Kartleggeren, kan læreren se resultatet til en elev eller en gruppe elever grafisk som en funksjonsprofil i Lærermodulen under Funksjonsprofiler. Du kan se funksjonsprofilen til en elev separat eller flere elever samlet. Velg først fag, trinn og klasse. Marker deretter den eller de elevene du ønsker å se funksjonsprofilen til, og klikk på Vis utvalg. Ved å klikke på en stolpe for et hovedområde i en av språktestene, kan du se resultatet for hver deltest i kategorien. Dersom en elev har gjennomført tester også tidligere år, kan du sammenlikne resultatene ved å velge et tidligere skoleår oppe til høyre. Det er bare mulig å velge ett tidligere år av gangen. 29

30 UTSKRIFT AV FUNKSJONSPROFILER Det er mulig å skrive ut funksjonsprofilen eller -profilene i utvalget ved å klikke på Utskriftknappen nede til høyre. Det er kun mulig å skrive ut førtest + ettertest når begge testene er gjennomført. Etter å ha klikket på Skriv ut, kommer det opp et vindu som viser hvordan utskriften kommer til å se ut. En vanlig utskrift skriver ut stolpediagrammet med kategoriene med prosentskår ved siden av. Valget Utskrift med detaljer betyr at det i tillegg kommer ut et diagram med detaljert oversikt over resultatene i hver enkelt deltest. Utskriften kommer likevel innenfor ett A4-ark. Valget Utskrift enkeltvis pr. elev betyr at alle elevene i utvalget blir skrevet ut etter hverandre i én operasjon. Dette valget er bare tilgjengelig når klasse er valgt blant filtrene på venstre side. Dette er for å begrense mulighetene for å igangsette en potensielt veldig svær utskriftsjobb. Det er ikke mulig å skrive ut inneværende skoleår og et tidligere skoleår i samme operasjon. For å skrive ut resultatet for et tidligere skoleår, marker først Vis bare tidligere år etter å ha valgt et tidligere år. INDIVIDUELLE ARBEIDSPLANER (IAP-ER) Resultatet på førtesten danner grunnlaget for hvilket nivå eleven bør legge seg på i det videre arbeidet i faget. På grunnlag av førtesten genereres en automatisk individuell arbeidsplan (IAP) som gir anbefalinger for videre arbeid fra en rekke ulike læremidler. Hvilke læremidler som skal være med på IAP-en, velger hver enkelt lærer selv under Innstillinger > Velg fra produktliste. 30

31 I utgangspunktet er produkter som er med i Fagbokforlagets UNIK-pakke valgt å være med på IAP-en, men flere produkter i Fagbokforlagets portefølje kan velges. I tillegg har vi anbefalinger til matematikkprogrammet M+, som kan bestilles på mpluss.no. Etter gjennomført førtest fyller læreren ut følgende felter, før IAP-en lagres, og evt. skrives ut: Periode Suppleringsforslag (fylles evt. ut av lærer) Arbeidsmåter (fylles ut av lærer) En IAP som er endret, kan lagres lokalt på lærerens datamaskin eller skoles server. Vær påpasselig med hvor du lagrer denne, siden den lagres som en tekstfil som er tilgjengelig for alle som har tilgang til det området du lagrer på. En lagret IAP kan hentes fram igjen ved å klikke på Åpne IAP på venstre side. DA hentes den lagrete filen opp, og du kan fortsette å redigere den. ØVINGSHEFTER Med Kartleggeren følger det også med tilgang til egne øvingshefter for ekstra trening. Disse heftene finnes i pdf-format til nedlasting under fanen Hjelp. Øvingsheftene er delt inn etter fag, delemne, trinn og funksjonsnivå. Språk- og matematikkheftene er i pdf-format og krever Adobe Reader for å kunne leses og skrives ut. Adobe Reader kan hentes gratis på 31

32 GRUPPEORGANISERING Kartleggeren hjelper deg også med å dele inn elevene i grupper ut fra funksjonsnivået i hvert enkelt fag. På denne måten blir det enklere å samle elever med sammenfallende funksjonsprofiler til felles undervisning. Kun resultater fra dette årets kartleggingsresultater brukes til denne funksjonen. 1. Start med å velge fag (1). En liste med alle elevene som har gjennomført faget kommer opp i utvalget (2). Denne elevgruppen kan nå finjusteres med flere innstillinger. 2. En mulig innstilling er å filtrere på førtesttrinn (3) og klasse (4). 3. Velg om sorteringen skal gjøres på hele testen (gjennomsnitt) eller på en av kategoriene (5). 4. Glidepilene kan brukes for å sortere elevene ut fra funksjonsnivået i prosent av norm (6). 5. Et utvalg kan lagres for å kunne hentes fram senere (7). Alle innstillingene som er gjort, blir tatt vare på. 6. Oversikten over lagrede grupper viser alle grupper som er lagret av lærere ved skolen (8). Når en gruppe hentes fram herfra, er det kun de elevene som var i gruppen, som havner i utvalget (2). Det er derfor ikke mulig etterpå å bare justere glidepilene for å se et større utvalg av elever i denne klassen. Da må man lage et utvalg av elever fra starten av. 32

33 SLETTING AV DELTESTER OG GJENNOMFØRTE TESTER Etter at en test er gjennomført, er det mulig å slette en enkelt deltest eller hele testen dersom du mener at eleven bør ta denne på nytt. Dette bør kun gjøres i helt spesielle tilfeller. Du kan slette den aktuelle deltesten ved å gå inn i Elevadministrasjon på den aktuelle eleven og testen og klikke i ruta for den aktuelle deltesten slik at det står " 1" med et kryss over i ruta. Deretter klikker du Oppdater. NB! Dette kan ikke angres! Velg dato og tidsrom for når eleven skal ta deltesten på nytt. Når eleven tar testen på nytt, kommer han direkte til den aktuelle deltesten og tar kun den. Det er også mulig å slette hele testen. Gå da til den aktuelle eleven og testen og klikk Slett test. NB! Dette kan ikke angres! Dersom du har markert en deltest for sletting, men likevel ikke ønsker å slette den, kan du bruke Angre-knappen for å ta bort markeringene. Disse forsvinner også dersom man klikker går til et annet sted i programmet. 33

34 TIPS OG RÅD Det finnes en god del tips og råd for å effektivisere arbeidet i Kartleggeren. En del av disse funksjonene står beskrevet andre steder i brukerveiledningen også, men vi har likevel samlet noen av de mest nyttige tipsene her. TIPS #1: ALLE LISTER KAN SORTERES PÅ OVERSKRIFTER Alle lister i Kartleggeren har en klikkbar overskrift. Ved å klikke en gang, blir listen sortert på den aktuelle kolonnen i stigende (alfabetisk) rekkefølge. Dette vises med en liten pil som peker oppover. Ved å klikke en gang til på samme kolonne blir listen sortert synkende (omvendt alfabetisk) på denne overskriften, markert med en pil som peker nedover.. TIPS #2: DU KAN ENDRE BREDDEN PÅ KOLONNER I LISTER Alle lister har kolonner med fleksibel bredde. Noen ganger kan det være nyttig å endre bredden på en kolonne. Før musepekeren over skillelinjen mellom to overskrifter slik at du ser at den endres til en dobbeltsidig pil. Deretter kan du klikke og dra kolonnene for å gjøre dem bredere eller smalere. 34

35 TIPS #3: MARKERE FLERE ELEVER I EN LISTE I noen lister er det hensiktsmessig å markere flere elever i listen. Dette kan gjøres ved å holde inne ctrl- eller shift-tasten og deretter klikke på nye elever eller bruke piltastene. Ctrl-klikk markerer en ny elev der du klikker. Shift-klikk markerer alle elever i området fra forrige markerte elev til den du klikker på. Pass på å ikke klikke på rutene i startet-kolonnen når du markerer linjene. Da kan det hende linjen ikke blir skikkelig markert. TIPS # 4: LEGG TIL FULLE KLASSER NÅR EN TEST SKAL OPPRETTES Under gjennomføring av en Kartleggeren-test er det som regel noen elever som ikke får gjennomført testen sammen med de andre. Det kan også hende at man ønsker å gjennomføre testen først på en halv klasse og senere på den andre halvparten. Det kan være tungvint å holde orden på hvilke elever som ennå ikke har gjennomført Kartleggeren i de ulike fagene. Et tips er å alltid sette opp hele klassen når en test skal opprettes. Senere kan man enkelt gjenåpne de testene som ikke ble gjennomført, fra listen over Utgåtte tester. (Bare tester som er fullført, forsvinner fra listene over aktive eller utgåtte tester.) TIPS #5: BRUK F11 FOR Å MAKSIMERE NETTLESEREN NÅR SKJERMEN ER LITEN Det er mange, både elever og lærere, som bruker bærbare PC-er med små skjermer. Lærermodulen i Kartleggeren forutsetter en minimum skjermoppløsning på piksler for best visning, mens elevtestene krever piksler. Men også på skjermer som oppfyller disse kravene, kan det være nødvendig å måtte bruke rullefelt for å se hele skjermbildet dersom det er mange verktøylinjer installert i nettleseren. Løsningen da er å bruke F11 for fullskjermvisning i nettleseren. For å komme ut av fullskjermvisningen trykkes F11 en gang til. 35

36 TIPS #6: BRUK ENTER FOR Å KOMME VIDERE PÅ MATEMATIKKTESTENE I matematikktestene er det mange oppgaver der eleven skal skrive svaret i en skriverute. Den eneste måten å komme videre på er å trykke Enter etter at svaret er skrevet inn. Dersom eleven klikker med musa et annet sted i nettleservinduet, går fokuset bort fra skriveruta. Da må eleven klikke på nytt i skriveruta og deretter trykke Enter for å komme videre. Det er alltid mulig å gjenkjenne den ruta som kan klikkes i siden det er den eneste ruta som ikke har grå bakgrunn. TIPS #7: SKRIV POSTNUMMERET VED INNLOGGING Ved innlogging til Kartleggeren får både elever og lærere opp en liste der man velger postnummer og poststed før skole. Det kan ta litt tid å bla igjennom listen fram til man finner det riktige postnummeret. I stedet for å bla i rullefeltet kan du skrive inn postnummeret for å gå direkte til ditt poststed. De fire sifrene må skrives ganske raskt etter hverandre. TIPS #8: JEG FINNER IKKE TESTEN I ELEVADMINISTRASJONEN, BARE I LISTENE OVER AKTIVE ELLER UTGÅTTE TESTER Dersom en elev som har en aktiv eller utgått (ikke fullført) test, blir flyttet opp en klasse, blir testen likevel værende i listen over aktive eller utgåtte tester. Men siden denne testen hører til det trinnet eleven var på da testen ble opprettet, vil ikke denne testen komme fram i Elevadministrasjonen. Der kan man kun se tester for inneværende år. For å unngå forvirring rundt dette, anbefaler vi å kontrollere listene over aktive og utgåtte tester ved skolestart og slette alle gamle tester som ligger der, før klasser flyttes opp og nye elever legges inn. TIPS #9: JEG HAR GJORT EN ENDRING, MEN DEN VISES IKKE I PROGRAMMET Hvis du importerer elever eller lærere, skal studere resultatene til en klasse mens de kjører tester eller gjør andre operasjoner i lærermodulen som innebærer at skjerbilde burde oppdatere seg, kan det hende du ikke får se endringen før du har gått til et annet sted i programmet og deretter klikket deg tilbake til der du var for at skjermbildet skal bli helt oppdatert. Du kan ikke bruke F5 for å oppdatere skjermbildet. Da mister du kontakten med programmet og må logge deg inn på nytt. 36

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

Kartleggeren Lærer brukerveiledning 16.08.2011. Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren Lærer brukerveiledning 16.08.2011. Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING versjon 1.03 Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Tilleggskrav Kartleggeren... 5 Sikkerhet... 5 Normal/anbefalt arbeidsgang... 6 Opprette

Detaljer

OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER

OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER OPPRETTE OG GJENNOMFØRE TESTER Kartleggeren har tester i fire ulike fag: bokmål, nynorsk, engelsk og matematikk. Testene i bokmål og nynorsk er hovedmålstester. Elevene skal derfor kun gjennomføre en av

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING versjon 1.04 Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 Tilleggskrav Kartleggeren... 5 Sikkerhet... 6 Normal/anbefalt arbeidsgang... 7 Opprette testledere/lærere...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 07.10.2014

Kartleggeren brukerveiledning 07.10.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.8 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING AV

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com Minnelek Flex Brukerveiledning www.mv-nordic.com Systemkrav minimumskrav For å trene med Minnelek Flex trenger du en PC eller MAC eller et nettbrett (f.eks ipad, Android) med internettforbindelse. Vi anbefaler

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer