M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til 15.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00"

Transkript

1 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Til stede Peter Butenschøn, leder (PB) Hanne Riege (HR) Nils-Olov Halling (NOH) Stein Devik (SD) Lisbeth Ytreberg (LY) Stein Slyngstad (SS) Jan Pahle (JP) Ingunn Rimestad (IR) Torben Lai (TL) Tine Semb (TS) Marius von der Fehr (MvdF) Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 93/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 94/06: GJENNOMGANG AV REFERAT S-sak 95/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR S-sak 9606: ØKONOMIRAPPORTERING S-sak 97/06: BUDSJETT 2007 S-sak 98/06: STRATEGISK PLAN S-sak 99/06: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI S-sak 100/06: SAMMENSETNING AV SAKKYNDIGE KOMITEER S-sak 101/06: KLAGEORGAN S-sak 102/06: KALLING PROFESSOR II S-sak 103/06: STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I DRAMATISK SKRIVEKUNST S-sak 104/06: OPPRYKK TIL DOSENT HØRINGSUTTALELSE S-sak 105/06: FORSLAG FRA MARIUS VON DER FEHR EVENTUELT Dokumenter delt ut i møte eller sendt uten saksnummer: Notat fra advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund Referat fra informasjons og drøftingsmøte fredag Innspill til budsjett 2007 fra studentrådet v/tine Semb Forretningsorden ved Kunsthøgskolen i Oslo fastsatt Presseklipp i perioden 6.november -12.desember 2006

2 SAKER Styresak: 93/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 94/06: GJENNOMGANG AV MØTEREFERAT Ingen kommentarer til godkjent referat. Styresak: 95/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR - Det er opprettet bibliotekutvalg med hovedformål å arbeide mot en samordning. - Ikke noe nytt om byggesaken, vi avventer svar fra Kunnskapsdepartementet over nyttår. - Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er utlyst - To søknader fra UD er innvilget: - kr driftsmidler til KHiO som rådgiver for UD i kunstutdanningsspørsmål nord-sør. - kr til studentutveksling med Kina. - Kunstakademiet i Ramallah ble åpner 7.desember med store presseoppslag i flere deler av verden. - Det ble lagt fram et notat fra advokatene Storeng, Beck og Due Lund som legges til grunn ved innsynsbegjæring fra studenter. - Tilpasningavtalen er fortsatt i forhandlingsfasen, men forventes avsluttet på nyttår. Styresak: 96/06: ØKONOMIRAPPORTERING Internregnskapsoversikt pr (Vedlegg 1) Styret tar økonomirapporten pr til etterretning. Styresak: 97/06: BUDSJETT 2007 FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER S-58/06 Plan for budsjettprosessen 2007/2008 S-73/06 Orientering om statsbudsjettet St.prp.nr.1 ( ) Internt budsjettnotat m/plan for budsjettprosessen 2007/08 (Vedlegg 1) Justert fremdriftsplan for budsjettprosessen 2007/08 (Vedlegg 2) Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 2 av 6

3 Orientering fra KD om forslaget til statsbudsjett 2007 (Vedlegg 3) Målstruktur for 2007 (Vedlegg 4) Forslag til budsjett 2007 (pr budsjettansvarsområde/-enhet) (Vedlegg 5) Prognose for utvikling i student-/kandidatproduksjon (Vedlegg 6) Styret vedtar framlegget til budsjett 2007 (beløp i kr) Budsjettansvarsområde Budsjettramme 2007 Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger Sum med følgende bemerkninger: Det skal tas opp studenter på alle utdanninger i henhold til vedtatte måltall for 2007/2008. De vedtatte og godkjente MA-studier skal sikres og prioriteres innenfor de vedtatte rammer. Budsjettrammene gis med forbehold om resultatet av Stortingets budsjettbehandling og endelig bevilgning for enstemmig Stemmeforklaring fra Marius von der Fehr: Ettersom jeg som styrerepresentant har delansvar for økonomien og tilsynsmyndighet etter 9-2 (2) og 9-2 (3) i UH-loven kan jeg verken støtte rapporteringen eller budsjetteringen. Jeg har ikke fått innsyn i budsjett og regnskap verken for inneværende eller tidligere år innen rimelig tid for å kunne delta i prosessen, selv om jeg har krav på dette. Styresak: 98/06: STRATEGISK PLAN saksframlegg Vedlegg 1, Strategisk plan Styret vedtar det fremlagte forslag til strategisk plan for Styresak: 99/06 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjonsstrategi, vedlegg 1 Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 3 av 6

4 Styret ber om at kommunikasjonsstrategien sendes ut på ny høring og legges fram i et seinere styremøte. Styresak: 100/06: SAMMENSETNING AV SAKKYNDIGE KOMITEER Vedlegg 1- Revidert forslag til vedlegg 5 Regler ved bruk av sakkyndig komité Styret slutter seg til direktørens forslag til presisering av regler ved bruk av sakkyndig komité. Styresak: 101/06: OPPNEVNING AV KLAGENEMD Saken vil bli endelig behandlet på sirkulasjon. Styresak: 102/06: KALLING PROFESSOR II I METALL OG SMYKKEKUNST Styret ansetter Manuell Vilhena som professor II i metall og smykkekunst. Manuell Vilhena ansettes i åremålsstilling for 4 år. Styresak 103/06: STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I DRAMATISK SKRIVEKUNST Vedlegg 1. Utkast til studieplan for masterstudium i dramatisk skrivekunst Vedlegg 2. Forskrift om krav til mastergrad, Kunnskapsdepartementet Vedtak : Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner for sin del Studieplan for masterstudium i dramatisk skrivekunst og at søknad om godkjenning sendes NOKUT. Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 4 av 6

5 Styresak 104/06: REGLEMENT FOR OPPRYKK TIL DOSENT FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE Ekspedisjon fra KD datert Høring Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo ser det som positivt at det nå gis en egen opprykksmulighet for førstelektor til dosent. Styret har ikke merknader til forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Styresak 105/06: FORSLAG FRA MARIUS VON DER FEHR (saken behandlet som første sak ) Notat fra Marius von der Fehr av Referat fra møte i studentrådet Referat fra SU Kunstfag Styret avviser forslagene i notat fra Marius von der Fehr av for 3 mot (JP, MvdF, TS) Det ble etter dette lagt fram et forslag om et kort lukket styremøte etter at vedtaket var gjort. (ref UHR loven 9-6 (6)). Før møtet ble lukket ble det bekreftet at styremedlemmene var bundet av sin taushetsplikt når det gjelder denne delen av styremøtet. Styret lukker møtet for en kort drøfting: 8 mot 3 stemmer (MvdF, TS, JP). EVENTUELT Styrets forhandlingsutvalg refererte fra forhandlingsmøte med de tillitsvalgte ang forhandlingene u.off 6.2. Rektor og direktør var ikke tilstede Neste styremøte: (hel dag) og (halv dag), Styreseminar avholdes i Villa Stenersen, Oslo Erling W. Wist Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 5 av 6

6 Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 6 av 6

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS:

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Vår dato: 28.01.2015 Vår ref: 2015/ Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 4. februar 2015 - møte 1 Vi viser

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig.

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Protokoll 23.09.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Aslaksrud Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas. Administrasjon:

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 1/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. februar 2012 fra kl. 09.30 13.00, Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Referat fra synodestyrets AU 14.08.14. Linstows gate 3, Oslo kl. 12-19. Møte med Forfatningsutvalget kl. 17.00-18.30 - Gudmund Myhren og Randi Nordli

Referat fra synodestyrets AU 14.08.14. Linstows gate 3, Oslo kl. 12-19. Møte med Forfatningsutvalget kl. 17.00-18.30 - Gudmund Myhren og Randi Nordli SAKSLISTE TIL FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 17, 2011-2014, 04-06.09. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer