Vedlegg 1 styresak 54/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 styresak 54/2008"

Transkript

1 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige virksomheten. Organiseringen av KHiO skal ikke være til hinder for en god samhandling mellom de enkelte områdene på KHiO. Dette gjør at vi må ha noen kjøreregler for å sikre at vi benytter ressursene på en tifredsstillende måte. For at sikre at de teknisk-administrative oppgaver løses på en optimal måte må det være spesielt fokus på å utvikle god praksis i samhandlingen mellom fakultet og fellesområdet. 1. Administrativt ansvar ved Kunsthøgskolen Dekanene har enhetlig ansvar dvs. både faglig og økonomisk/administrativt ansvar for fakultetets virksomhet. Seksjonssjefene har ansvar for at Kunsthøgskolens administrative oppgaver løses på en hensiktsmessig måte og i samsvar med de lover, regler og forskrifter som gjelder. Seksjonssjefene har personalansvar og myndighet for de teknisk-administrativt tilsatte. Seksjonssjefer skal disponere de administrative ressursene mellom de ulike oppgavene og fakultetene. Direktøren har overordnet ansvar for at den administrative virksomheten fungerer helhetlig på tvers av fakultetene og seksjonene. 2. Dekanenes administrative støtte - dagens situasjon Dekan får administrativ støtte ved å fremme behov for seksjonssjefene. Denne samhandlingen fungerer bra i noen tilfeller, men kan oppleves komplisert fordi den fører til at mange for lokale problemstillinger må innom seksjonssjefene for vurdering. Dekan får (uformelt) direkte støtte av en del øvrige teknisk-administrativt ansatte som dekan pålegger arbeidsoppgaver selv om dekan ikke har formell myndighet til dette. Denne samhandling fungerer bra i mange tilfeller, men mangel på avklaring av myndighetsforholdene skaper til tider usikkerhet og det kan være behov for formalisering. Dekanen får direkte støtte av fakultetskoordinator spesielt innen plan- og økonomiarbeid. Dekan kan pålegge fakultetskoordinator arbeidsoppgaver selv om fakultetskoordinator er organisert under seksjonssjef for plan og økonomi. Denne samhandling fungerer bra og kan danne grunnlag for håndtering av administrativ støtte innen andre områder. 3. Endringer og presiseringer De gode erfaringene med direkte administrativ støtte til dekan (ref. pkt. 2) bør danne mønster for samhandling mellom fellesområde og fakultet, slik at flere oppgaver løses lokalt. Dekan Dekanens administrative myndighet må stå i forhold til dekanens administrative ansvar. Myndigheten må utvides fra å gjelde fakultetskoordinator til å inkludere flere administrative ressurser, spesielt de studieadministrative. Med begrepet "myndighet" menes at dekanen skal kunne utøve arbeidsledelse og prioritering mellom oppgaver tillagt den administrativt ansatte. Dekanen skal kunne disponere arbeidstiden til den administrativt ansatte innen avtalte rammer for fleksibel arbeidstid og ferieavvikling. Dekanen skal samtidig samarbeide aktivt med seksjonssjefen for å sikre ansattes rettigheter og faglige utvikling. Seksjonssjef Seksjonssjefen opprettholder personalansvar og faglig ansvar for den administrativt ansatte. Det innebærer ansvar for den ansattes kompetanseutvikling, for de gjennomgående oppgavene og for de generelle utviklingsoppgavene ved seksjonen.

2 Forholdet mellom dekan og seksjonssjef Forholdet mellom dekan og seksjonssjef skal være preget av at seksjonssjef har prosessansvar og dekan prioriteringsansvar. Prosessansvar innebærer at seksjonssjefen definerer hvordan oppgaver skal løses og avklare rammer for gjennomføring. Prioriteringsansvar innebærer at dekan definerer og leverer innholdet og de faglige prioriteringer. Dette forhold forutsetter god kommunikasjon og faste møtepunkt mellom seksjonssjef og dekan. Det skal lages en supplerende stillingsbeskrivelse som konkretiserer forholdet mellom dekanens myndighet og seksjonssjefens personalansvar med fakultetskoordinatorrollen som modell. Skjematisk oversikt Det skjelnes mellom A. Dekans myndighet: oppgaver som løses av administrativt personale som i hovedsak støtter ett fakultet/studiested og under dekans myndighet og seksjonssjefs personalansvar (ref. pkt. 3). B. Seksjonssjefs myndighet: oppgaver som løses av administrativt personale som støtter flere fakultet/studiested samt felles oppgaver som utføres under seksjonssjefens myndighet og personalansvar, men i tett samarbeid med dekan. For at samhandlingen skal fungere forutsettes et godt og tett samarbeid mellom seksjonssjef og dekan. Det må presiseres at prosentangivelsene i tabellen under er ca tall for å vise til omfanget av administrativ støtte til fakultetene. Dette er et uttrykt ønske fra organisasjonene.

3 Myndighet A. Dekan Design Visuell kunst Scenekunst Fakultetskoordinator 1: Fred Arild - plan og budsjett - beslutningsstøtte, rådgivning dekan Studiekonsulent 1: Alexandra (90%) - søkerinformasjon, veiledning kontrakter og timelister vurderinger, registrering, arkivering, Resepsjon ol. (design): Anne (50%) praktisk støtte v. visninger, utstillinger, møter service studenter, lærere lokalt opptak Fakultetskoordinator 1 : Thomas Fakultetskoordinator 2 (50-80%): Ny - plan og budsjett, beslutningsstøtte, rådgivning dekan Ullevålsveien - kunstfag StOlavsgt - billedkunst -kunstakademiet Studiekonsulent 1: Tove Berit lokalt opptak vurderinger, registrering, arkivering, Studiekonsulent: Frode (70%) lokalt opptak kontrakter, timelister vurderinger, registrering, arkivering, Resepsjon ol. (kunstfag): Anne (50%) praktisk støtte v. visninger, utstillinger, møter service studenter, lærere - lokalt opptak Verkstedansvarlig Ullevålsveien og St. Olavsgt. Sven (50%) Studiekonsulent 1: Berit - søkerinformasjon, veiledning - lokalt opptak - vurderinger, registrering, arkivering, Arcueil, utleie Studiekonsulent 2 (billedkunst): Helena kontrakter, timelister Resepsjon ol. (billedkunst):oddvar praktisk støtte v. visninger, utstillinger, møter service studenter, lærere - lokalt opptak Fakultetskoordinator 1: Bodil - plan og budsjett - beslutningsstøtte, rådgivning dekan Studiekonsulent 1:Gry kontrakter og timelister vurderinger, registrering, arkivering, fravær Studiekonsulent 2: Britt Heidi kontrakter og timelister vurderinger, registrering, arkivering, fravær Resepsjon ol.(scenekunst) (50%): NN - service studenter, lærere Praktisk støtte v. Visninger, forestillinger, møter, service gjestelærere Serviceleder (50%): Mette invitasjon, program, annonsering, pressemeldinger, publikumsavvikling olikn. Teknisk produsent (80%): Ellen Produksjonsplanlegger (80%): Kjetil

4 Verksmester snekker (XX%): Odd-Svein Medialab 3D (40%): Christopher Verksmester stofftrykk (50%): Ingunn Verksmester vev (50%): Ellen Verksmester grafikk (50%): Lu Verksmester form (100%): Lina Medialab data/video (50%): Christian Skulptur metall/gips (60%): Germain Medialab data/video (50%): Christian B. Seksjonssjef Studiekonsulent: Jan Erik (15%) Studiekonsulent: Anette (10%) - oppfølging Cirrus netteverk Studiekonsulent Alexandra (10%) Studiekonsulent: Jan Erik (15%) Studiekonsulent: Heidi (40%) Anette (10%) Alle studiekonsulenter i kategori A og B: Felles studieadminstrative oppgaver, klagebehandling Studiekonsulent a: Heidi (rest 60%) Reglement, registrering, Felles rutiner knyttet til søknader, skjemaer kompetansebehandling, overordnet ansvar TimeEdit permisjonssaker M-stas/Arena regsireringer mm Studiekonsulent b: Jan Erik (rest 70%) Teknisk produsent (20%): Ellen Produksjonsplanlegger (20%): Kjetil Overscenemester (100%): Thomas Inspisient (100%): Melody Kostymemester (100%): Wenche Snekkermester (100%): Anders Malemester (100%): Gaute Rekvisitør (100%): Gøril (vikar) Lysmester (100%): Tor Lydmester (100%): Olaf Smed/rustmester (50%): Sven Kostyme (50%): Signe Scenemester (100% prosjektstilling '08): Atle - produksjonsstøtte, vedlikehold, utleie Resepsjon og lignende (Seilduken) (50%): NN Praktisk støtte v. Visninger, forestillinger, møter, service gjestelærere Serviceleder (50%): Mette invitasjon, program, annonsering, pressemeldinger, publikumsavvikling o.likn. Utlån foto/video (60%): Tom Bibliotek Bygningsdrift IT

5 Reglement, kompetansebehandling Felles registrering og rapportering Kompetansebehandling Superbruker M-stas. Arena Intern opplæring M-stas, Arena Elektronisk evaluering Vitnemål Permisjonssaker Økonomi Personal Studiekonsulent c: Anette (rest 80%) studieplaner, revisjon og nye godkjenningssaker kompetansebegandling Studiekonsulent d: Frode (rest 30%) Administrasjon av elektroniske evalueringer Internasjonal koordinator: Anne-Cathrine Utveksling

6

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/sign Mobbing Analysere hva som oppleves som de største hindringene

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

HÅNDBOKA 2011/2012 STUDENT- EN PRAKTISK GUIDE TIL LIVET SOM STUDENT PÅ KUNSTHØG- SKOLEN I OSLO

HÅNDBOKA 2011/2012 STUDENT- EN PRAKTISK GUIDE TIL LIVET SOM STUDENT PÅ KUNSTHØG- SKOLEN I OSLO HÅNDBOKA 2011/2012 STUDENT- EN PRAKTISK GUIDE TIL LIVET SOM STUDENT PÅ KUNSTHØG- SKOLEN I OSLO Fra kultur- og merkeplattformen for Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolens virksomhetsidé «Kunsthøgskolen

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT

Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT Arbeidsgruppen har bestått av: Mette J. Bjørtomt personal Vidar Iversen drift Tone Veisten renhold Geir Hamre Moe IT Liv Astrid Tessem

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

Stormøte 24.01.13. Her presenteres: Gruppeoppgavene. Svar fra gruppene

Stormøte 24.01.13. Her presenteres: Gruppeoppgavene. Svar fra gruppene Stormøte 24.01.13 Her presenteres: A B Gruppeoppgavene Svar fra gruppene. A Gruppeoppgaver til instituttledere, direktører, adm.ledere og medarbeidere i administrasjonen Spørsmål til instituttledere Skriftlig

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato 08.11.2013 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng 1 Forord Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer