NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES IDRETTSHØGSKOLE"

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Generaldirektør Per Nilsson Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Postdoc. Elin Kolle Student Tor-Inge Gloppen Student Henriette Berg Nordmoen Direktør Tove Strand Øvrige til stede Prorektor, 1. amanuensis Inger-Åshild By Adm. direktør Baard Wist Personal- og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 23. juni Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 03/11 3. STY-SAK 33/11: Revidert budsjett STY-SAK 34/11: Rapport fra vitenskapelig komité om gjennomgang av tidligere forskningsproduksjon 5. STY-SAK 35/11: Oppnevning av midlertidig leder av KFU 6. STY-SAK 36/11: Forslag til endringer i ph.d. forskriften 7. STY-SAK 37/11: Utlysningstekst for professor/førsteamanuensis i idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi 8. STY-SAK 38/11: Kreering til doktor 9. STY-SAK 39/11: Kreering til doktor 10. STY-SAK 40/11: Kreering til doktor 11. STY-SAK 41/11: Råd for samarbeid med arbeidslivet 12. STY-SAK 42/11: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Eystein Enoksen 13. STY-SAK 43/11: Innstillingsutvalg - tilsetting av administrerende direktør 14. Åpen post Presentasjon av Senter for idrettsskadeforskning Orienteringssaker STY-O-SAK 22/11: Seksjonsplaner basert på strategisk plan STY-O-SAK 23/11: Strategi for anvendelse av multimedia i undervisning og forskning STY-O-SAK 24/11: Protokoll for valg av styremedlemmer og stipendiatrepresentant i Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger 2011 STY-O-SAK 25/11: Kvalitetssystem for forskningsprosjekter STY-O-SAK 26/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 27/11: Orientering om etatsstyringsmøte 15. juni 2011 (muntlig) STY-O-SAK 28/11: Orientering om bevilgning fra departementet (muntlig orientering)

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble godkjent. Styreleder ba om at styret også behandlet sty-sak 43/11 Tilsettingsutvalg administrerende direktør. Han informerte om en orienteringssak i tillegg til dagsorden, sty-o-sak 28/ MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 3/11 Styret ønsket at det i protokollen, under sty-sak 26/11 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettspsykologi Anne Marte Pensgaard settes inn følgende i vedtaket; Styret ved NIH tildeler Anne Marte Pensgaard opprykk til professor innenfor fagområdet idrettspsykologi etter vurdering fra Universitetet i Tromsø. Ellers ingen merknader til protokollen, utover de mottatte som er satt inn i protokollen. 3. STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT 2011 Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 34/11: RAPPORT FRA VITENSKAPELIG KOMITÉ OM GJENNOMGANG AV TIDLIGERE FORSKNINGSPRODUKSJON. 1. Styret tar den vitenskapelige komités konklusjon om at det ikke er forekommet uregelmessigheter i de øvrige vitenskapelige publikasjoner som BM har vært involvert i, til etterretning. 2. Styret ber Rektor vurdere behovet for å utvikle et forskningsetisk utdanningsforløp og gjøre dette obligatorisk for vitenskapelig ansatte. 3. Styret ber KFU ta stilling til den vitenskapelige komités forslag om å innføre plagieringskontroll på doktorgradsnivå og om å innarbeide en skriftlig uttalelse om autentisitet som en del av doktorgradsavhandlingen.

4 5. STY-SAK 35/11: OPPNEVNING AV MIDLERTIDIG LEDER AV KFU. Styret oppnevner professor Kari Fasting til leder av KFU i perioden 1. august juli STY-SAK 36/11: FORSLAG TIL ENDRINGER I PH.D. FORSKRIFTEN. Styret vedtar de foreslåtte endringer i ph.d. forskriften. 7. STY-SAK 37/11: UTLYSNINGSTEKST FOR PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I IDRETTSPSYKOLOGI VED SEKSJON FOR COACHING OG PSYKOLOGI. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2011 med vedlegg. Styret vedtar utlysningstekst for professor/førsteamanuensis i idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi med de justeringer som kom frem i møtet, og ber administrerende direktør iverksette utlysning. 8. STY-SAK 38/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Ina Garthe til philosophiae doctor (PhD). 9. STY-SAK 39/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Per Midthaugen til philosophiae doctor (PhD).

5 10. STY-SAK 40/11: KREERING TIL DOKTOR. Styret kreerer Elsa Kristiansen til philosophiae doctor (PhD). 11. STY-SAK 41/11: RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET. Styret ber administrasjonen om å utvikle en plan for RSA ved NIH basert på de premisser som er fremsatt i saksdokumentet. 12. STY-SAK 42/11: OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ SØKNAD OM PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR EYSTEIN ENOKSEN. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2011 med vedlegg. Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Eystein Enoksen: - Professor Jørgen Jensen, NIH (leder) - Professor Dietmar Schmidtbleicher, Universitetet i Frankfurt - Professor Inger Holm, Inst. for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Styret forutsetter at komiteens habilitet er kontrollert. 13. STY-SAK 43/11: INNSTILLINGSUTVALG - TILSETTING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni Styret oppnevner følgende innstillingsorgan ved tilsetting av adm. direktør.: Rektor Sigmund Loland, leder Styremedlem Tove Strand En av avdelingslederne Ett medlem oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene Rektor gis fullmakt til å foreta endelig oppnevning og sørge for kjønnsbalansen i utvalget.

6 14. STY-O-SAK 22/11: SEKSJONSPLANER BASERT PÅ STRATEGISK PLAN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni STY-O-SAK 23/11: STRATEGI FOR ANVENDELSE AV MULTIMEDIA I UNDERVISNING OG FORSKNING. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 10. juni STY-O-SAK 24/11: PROTOKOLL FOR VALG AV STYREMEDLEMMER OG STIPENDIATREPRESENTANT I TILSETTINGSUTVALGET FOR UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER STY-O-SAK 25/11: KVALITETSSYSTEM FOR FORSKNINGSPROSJEKTER Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. juni 2011 med vedlegg. 18. STY-O-SAK 26/11: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING

7 19. STY-O-SAK 27/11: ORIENTERING OM ETATSSTYRINGSMØTET 15. JUNI MUNTLIG Rektor orienterte om etatsstyringsmøtet. Det var et veldig positivt møte. NIH leverer bra på det vi måles på; økonomistyring, planverk, strategisk styring. NIH har gode rutiner, og NIH systemene brukes som mal av departementet overfor andre for å vise hvordan det kan fungere i små organisasjoner. Referat fra møtet kommer i septembermøtet. 20. STY-O-SAK 28/11: BEVILGNING FRA DEPARTEMENTET Rektor informerte om bevilgning fra departementet på 2,7 mill. til sekretariat for revisjonsutvalg av faglærerutdanningen i Norge. Prorektor Inger-Åshild By har blitt spurt om å lede utvalget. Per Midthaugen og Henny Volla vil delta i arbeidet 21. STY-O-SAK29/11: Seksjonsleder Seksjon for idrettsmedisinske fag Rektor orienterte om at Roald Bahr tar over som medisinsk ansvarlig på Olympiatoppen. Han fratrer dermed sin stilling som seksjonsleder. Det tilrås at styret foretar en konstituering for den perioden som er igjen av Roald Bahrs åremålsperiode. Administrasjonen vil legge frem saken for styret primo august. Frist for merknader til protokollen var satt til fredag 29. juli 2011, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 28. juni 2011 Sigmund Loland Baard Wist

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27.9.2007

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27.9.2007 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27.9.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Brit Salbu Direktør

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer