Implementering av Dell vstart Compellent Solution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering av Dell vstart Compellent Solution"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Implementering av Dell vstart Compellent Solution Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir implementering på stedet av én enkelt Dell vstart Compellent-løsning ( løsning ) etter første montering på fabrikk og levering til kundens datasenter, slik det er beskrevet mer detaljert i denne tjenestebeskrivelsen ( tjenesten eller tjenestene ). Denne tjenesten inkluderer følgende, avhengig av hvilken vstart-løsning ( løsning ) som er solgt: Planlegging og prosjektstyring for standardimplementering av vstart-løsning. Installering av Dell Compellent.maskinvarekomponenter i Dell-rack, hvis nødvendig. Installering og konfigurering av én av følgende virtualiseringslø sninger: o VMware vsphere ( hypervisor ) og VMware vcenter Server ( hypervisor management ). Microsoft Hyper-V hypervisor og Microsoft System Center Essentials ( SCE ) eller Microsoft System Center Virtual Machine Manager ( SCVMM ) hypervisoradministrasjonsprogram. Installering og konfigurering av hypervisor og Dell OpenManage på fysiske servere som er inkludert i løsningen. Implementering av et Dell Compellent Storage Array-miljø og iscsi Ethernet- eller Fibre Channel-svistjer som er inkludert i løsningspakken, hvis nødvendig. Installering og konfigurering av Dell Management-innpluggingsmodul for VMware vcenter for VMware-løsningen. Installering og konfigurering av Dell OpenManage Essentials ( OME ). Ved slutten av denne tjenesten vil Dell gjennomføre en kort orientering om det støttede produktet og levere en konfigurasjonsveiledning som dokumenterer implementeringen. Denne tjenesten er tilgjengelig kun for Dell vstart Compellent-løsning(er). Tjenesten tilbys i Dells ordinæ re arbeidstid: mandag til fredag ( lokal tid for kunden), hvis ikke noe annet er spesifisert i vedlegg B. Alle tjenester utenom Dells ordinæ re arbeidstid føres på kundens faktura. Ingen tjenester skal utføres på offentlige fridager med mindre noe annet er avtalt med salgsteamet og Dells prosjektleder. Denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelsen") inngås mellom deg som kunde ("deg" eller "kunden") og det Dell-foretaket som er angitt på fakturaen for kjøp av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate, underskrevne hovedavtale for tjenester fra Dell, som eksplisitt autoriserer salget av denne tjenesten (som definert i dette dokumentet), eller, dersom det ikke foreligger noen slik avtale, Dells salgsvilkår for kommersielle kunder, som er å finne på 1 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

2 (i USA får du tilgang til denne på eller Dell.com-webområdet for ditt land, og er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. Finne dine salgsvilkår. Kunder som er basert i USA, kan finne sine kommersielle vilkår for salg på Kunder utenfor USA kan få tilgang til gjeldende vilkår for salg og service på Dells lokale nettsted eller ved å gå til de landspesifikke servicevilkårene på Fra det nettstedet må du velge ditt land og foretrukket språk fra dne riktige nedtrekksmenyen for Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små og mellomstore bedrifter eller Store bedrifter og offentlig sektor). Hvis du trenger hjelp til å finne dine salgsvilkår, kontakter du Dells tekniske kundestøtte eller din salgsrepresentant. Finne dine tjenestebeskrivelser. Tjenestebeskrivelser er tilgjengelige på nettet på Fra det nettstedet må du velge ditt land og foretrukket språk fra dne riktige nedtrekksmenyen for Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små og mellomstore bedrifter eller Store bedrifter og offentlig sektor). Det valget vil automatisk føre deg til en nettside som presenterer en liste over tjenestekontrakter som er tilgjengelige i hvert land. Se enhets- eller SKU - beskrivelsen på fakturaen eller bekreftelsen for å se hvilke tjenestekontrakter du har kjøpt. Hvis du trenger hjelp til å finne en tjenestekontrakt, kontakter du Dells tekniske kundestø tte eller din salgsrepresentant. Godkjennelse av denne tjenestebeskrivelsen. Du godtar å væ re bundet av denne tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet her via henvisning, ved å bestille tjenestene, motta levering av eller benytte tjenestene og tilknyttet programvare, eller ved å klikke på / merke av for Jeg godtar -knappen eller -boksen på Dell.com-nettstedet i forbindelse med kjøpet ditt eller innenfor et Dellprogramvaregrensesnitt. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, framholder du at du har autorisasjon til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, og i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. I enkelte land kan kunder også måtte signere en kjøpsavtale, i tillegg til å motta denne tjenestebeskrivelsen. Tjenesten utlø per 1 år etter innkjø p. MED UNNTAK AV DET SOM ELLERS KREVES AV GJELDENDE LOVER, KAN DU BRUKE DENNE TJENESTEN ÉN GANG I LØ PET AV 1-ÅRSPERIODEN SOM FØ LGER DATOEN FOR DET OPPRINNELIGE KJØ PET ("UTLØ PSDATO"). DEN OPPRINNELIGE KJØ PSDATOEN DEFINERES SOM DEN DATOEN SOM KOMMER FØ RST AV ENTEN FAKTURADATOEN FOR TJENESTEN ELLER BESTILLINGSBEKREFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AV TJENESTEN SKAL ANSES FOR Å VÆ RE OPPFYLT ETTER UTLØ PSDATOEN, SELV OM DU IKKE BRUKER TJENESTEN. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenesteenheter Se tillegg A Viktige tjenestetrinn omfatter Prosjektplanlegging: 1. Gjennomgå de miljømessige og tekniske beredskapskravene hos kunden. 2 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

3 2. Bekrefte gjennomgåelse av beredskap og installeringsdatoer, og understreke betydningen av kundens fullstendige beredskap og produktenes forsendelsesdatoer for å overholde den planlagte installeringsplanen. 3. Sørge for at kunden gjennomgår, godtar og overholder vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen. 4. Fastslå om en databaseressurs ( DBA ) vil være tilgjengelig under installeringsdelen av denne tjenesten hvis det kobles til en eksisterende stø ttet SQL- eller Oracle -database for hypervisor-administrasjon, og planlegge i henhold til dette. Lø sningsplanlegging: 1. Diskutere grunnleggende funksjonalitet og beste praksis for hypervisor-administrasjon. 2. Kontrollere at de eksisterende vertene oppfyller minimumskravene til maskinvare og programvare. 3. Opprette en gyldig utforming basert på kundens maskinvare- og programvarekonfigurasjon. a. Definere lagringstildelingen: i. Lagringsprofiler og volumer. ii. Volum(er). iii. Servertilordninger. b. Definere/bekrefte at konfigurasjonen oppfyller minimumskravene til maskinvare og programvare i miljøet. 4. Drøfte de anbefalte LAN-konfigurasjonene og sikkerhetsinnstillingene for alle iscsi-verter med kunden. 5. Utforme og dokumentere gyldig frittstående iscsi- eller Fibre Channel-fiber for de nye svitsjene, basert på retningslinjer for beste praksis: a. Gjennomgå retningslinjer for beste iscsi-praksis med kunden for eventuelle (ikke-dell) svitsjer slik at kunden kan konfigurere svitsjene riktig. 6. Lagerdesign, planlegging og oppsett av partisjonering av hypervisor-volum basert på oppgitt informasjon og beste praksis. 7. Fastsette hypervisoradministrasjon, serverkrav og lagertildelinger: a. Fastsette hvilken eksisterende database som er på plass, og samle inn all nødvendig informasjon: i. Databasetype, vertsoperativsystemtype, tilkoblingstype og databasenavn. b. Fastslå og dokumentere om kunden ønsker hypervisor-administrasjonsserver integrert i Active Directory. c. Definere VM-spesifikasjonene for hypervisor-administrasjonsserveren, og sikre at kunden har en gyldig Microsoft Windows 2008 R2-lisens. i. For løsningen som inkluderer SCE eller SCVMM: (a) Diskutere krav for tilkobling av VM til et domene og pålogging via domenet under installering. (b) Definere krav til VM-disk og minne. (c) Fastslå og dokumentere om kunden ønsker rapporteringsmodulen. (d) Fastslå og dokumentere om standard innebygd database eller en støttet ekstern database skal brukes. 8. Tildeling av server, lager og virtuell maskin: a. Diskutere grunnleggende funksjonalitet og beste praksis for hypervisor. b. Lagerdesign, planlegging av partisjonering av hypervisorvolum og logisk oppsett basert på oppgitt informasjon og beste praksis. c. Skissere detaljert informasjon om VMer som skal implementeres. 9. Diskutere og dokumentere installering av Dell OpenManage Server Administrator ( OMSA ) og OME. Implementering og testing av Dell Compellent-lø sning: 3 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

4 1. Installere lagerarraykomponenter: a. Pakke ut og kontrollere all maskinvare før installasjonen begynner. b. Montere nødvendig rackrelatert maskinvare i det Dell-støttede racket. c. Fjerne komponenter hvis det er nødvendig (som blad, strømforsyninger og stasjoner) for å redusere den totale vekten. d. Montere lagerarraykomponenter i racket/skinnene. e. Sette inn igjen komponenter som ble fjernet fra produktet. f. Installere kundens strømfordelingsenheter (PDUer) i racket, slik det er nødvendig for riktig konfigurasjon av produktet. g. Installere og rute alle strøm- og intertilkoblingskabler til lagerkomponentene. h. Koble eventuelle administrasjonsporter til kundens nettverksdropp. i. Slå på produktet og verifisere grunnleggende funksjonalitet, og kontrollere at det ikke er noen feilindikatorer. Implementering og testing av Dell vstart-lø sning: 1. Koble eventuelle administrasjonsporter til kundens nettverksdropp. 2. Slå på produktet og verifisere grunnleggende funksjonalitet, og kontrollere at det ikke er noen feilindikatorer. 3. Konfigurere nettverkskortpartisjonering ( NPAR ) i henhold til vstart Deployment Guide. 4. Konfigurere lageret, slik det er angitt i utformingen: a. Administrere de nye diskene. b. Opprette lagringsprofiler. c. Opprette volumer. d. Tilordne volumer til riktig lagringsprofil. e. Opprette replay-tidsplaner for volumer etter behov. 5. Konfigurere nye Dell Ethernet- og/eller Fibre Channel-svitsjer i henhold til designen. a. Bekrefte at svitsjfastvaren er en godkjent versjon, oppdatere hvis det er nødvendig. b. Konfigurere anbefalte iscsi- eller Fibre Channel-svitsjinnstillinger. 6. Konfigurere hver server i henhold til designen: a. Kontrollere at fastvare og programvare på verten har riktige versjoner: i. Oppdatere etter behov på Dell-maskinvare. ii. Kontrollere at kunden utfører nødvendige oppdateringer på maskinvare som ikke leveres av Dell. b. Installere iscsi HBAer eller NICer og driver på Dell-verter, slik det er nødvendig: i. Slå verten av og på igjen for å kontrollere riktig oppstartssyklus. ii. Installere iscsi HBA(er) eller NICer på verten. iii. Kontrollere at iscsi HBA-fastvaren er på godkjent nivå, og oppdatere hvis det er nødvendig. iv. Installere iscsi HBA-driveren i vertsoperativsystemet. c. På verter som ikke leveres av Dell, kontrollere at kunden har installert iscsi HBA eller NIC og driver. d. Installere iscsi-initiatoren, slik det er nødvendig. e. Konfigurere iscsi NIC Internett-protokolladresser, slik det er nødvendig. f. Installere og/eller konfigurere failover-programvaren som fulgte med lagermaskinvaren, slik det er nødvendig. g. Konfigurere volumbanepolicyer, slik det er nødvendig. 7. Konfigurere iscsi- eller Fibre Channel-parametere i arrayet, slik det er nødvendig: a. Registrere servere og bekrefte tilkoblingen. 8. Konfigurere CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) etter behov: a. Koble fra og fjerne iscsi-initiatorinnstillinger på alle servere. 4 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

5 b. Konfigurere CHAP-brukeren og aktivere den på lagringsarrayet. c. Konfigurere iscsi-initiator med CHAP på alle servere. 9. Kontrollere tilkoblingen mellom server og lager: a. Partisjonere og formatere lageret i henhold til utformingen. 10. Konfigurere og teste e-postvarsling, hvis tilgjengelig, i henhold til utformingen. 11. Installere og konfigurere OME. Implementering og testing av hypervisor og hypervisor-administrasjonsserver: 1. Installere hypervisor: (Installer nyeste hovedkodeversjon eller i henhold til design). 2. Installere hypervisor-administrasjonsserver: a. Se designen for VM-spesifikasjonene b. Installere Windows-operativsystemet med lisensnøkkelen kunden har gitt. c. Integrere i kundens Active Directory i henhold til design, hvis aktuelt. 3. Opprette eventuelle nødvendige OBDC-tilkoblinger for databasene som skal brukes, slik det er nødvendig. 4. Installere hypervisor-administrasjonsserverprogrammet på administrasjonsserveren: a. Installere nødvendige lisensnøkler som kunden har levert b. Konfigurere hypervisor-administrasjonsserveren: i. Konfigurere ntp-tjenesten. ii. Kontrollere at DNS og ruting er riktig konfigurert. iii. Installere Sysprep-binæ rfiler på hypervisor-administrasjonsserveren, slik det er nødvendig. iv. Konfigurere datasentre og klynger innenfor hypervisor-administrasjonsserveren, i henhold til designen. v. Legge til vert(er) i klyngen. vi. Konfigurere en grunnleggende HA/DRS-klynge. 5. Konfigurere fysiske servere: a. Konfigurere virtuell nettverksdrift. 6. Koble til eksternt Dell-lager: a. Konfigurere iscsi-initiator eller Fibre Channel-soner, slik det er nødvendig. b. Partisjonere lageret i henhold til designen. c. Tildele lokale volumer til verten. d. Partisjonere, formatere og navngi volumene i hypervisor-administrasjonsserveren i henhold til designen. 7. Installere OMSA. Installering og konfigurering av Dell-innpluggingsmoduler for VMware vcenter, hvis aktuelt 1. Importere Dell Management-innpluggingsmodulen til vcenter ved å starte vsphere-klient og velge File, Deploy OVF Template. 2. Konsultere brukerhåndboken til Dell Management-innpluggingsmodulen for å konfigurere og koble til vsphere-serverne: a. Aktivere innpluggingsmodulen i vcenter Server. b. Slå på og åpne en konsoll til den. c. Logge på og fastsette administratorpassordet. d. Starte et Internet Explorer-vindu og logge på, og legge til serverne som skal administreres via innpluggingsmodulen. 3. Installere og konfigurere Dell Compellent Enterprise Manager-innpluggingsmodulen i vcenter og konfigurere i henhold til behov. Produktbevissthet: 1. Gjennomføre en kort produktorientering og gå gjennom den tilknyttede dokumentasjonen med kunden. Denne oversikten erstatter ikke tilgjengelige kurs fra Dell for dette produktet. 5 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

6 2. Demonstrere det grafiske brukergrensesnittet i hypervisor-administrasjonsprogrammet. a. For SCE er dette begrenset til Virtual Machine Manager-modulen. 3. Demonstrere vcenter, Management-innpluggingsmodulen og VM-funksjonalitet, hvis aktuelt. 4. Demonstrere HA-, DRS- og VMotion -funksjonalitet, hvis aktuelt. Prosjektavslutning: 1. Fjerne all emballasje, og plassere den på et sted som kunden har angitt, i umiddelbar næ rhet av installasjonen (maks 10 meter unna), eller avtale at kunden fjerner den selv. 2. Levere dokumentasjon som gjenspeiler de utførte tjenestene. 3. Be kunden om å kvittere for de mottatte tjenestene. Tjenester som ikke omfattes Avinstallering eller reinstallering av produkt(er) eller program(mer). All integrering med maskinvare fra andre leverandører enn Dell. Tjeneste for utføring av datamigrering må kjøpes separat. Installering av andre operativsystemer enn VMware ESX eller Microsoft Windows 2008 med Hyper- V-rollen på de fysiske serverne (unntak er Windows OS på hypervisor-administrasjonsserveren). Tjenester for migrering fra fysisk til virtuell ( P2V ) server. Installering eller konfigurering av en konsolidert sikkerhetskopiserver. Installering av OS-rettelser eller -oppdateringer til større byggutgivelser. Dell installerer kun hovedbyggversjoner av hypervisor-os. Konfigurering eller feilsøking av nettverks-/vlan-problemer. Alle andre Ethernet-aktiviteter enn dem som er spesifisert i denne tjenestebeskrivelsen. Ytelsesjustering. Konfigurering av avansert HA (High Availability) eller DRS (Distributed Resource Scheduler). Oppretting eller konfigurering av vcenter-ressursområder. Konfigurering av annet OS enn det som er spesifisert i denne tjenestebeskrivelsen. Andre aktiviteter enn dem som uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Kundens ansvar spesifikt for denne tjenesten Sørge for nettverkstilgang og nødvendig legitimasjon for eksisterende AD DS (Active Directory Domain Services)-, DNS (Domain Name System)- og NTP (Network Time Protocol)-tjenester som er nødvendige under implementeringen. 1. Merk. Disse tjenestene må væ re på plass før implementering av vstart. Finne OS-sertifikater og registrere dem via Internett for å generere de riktige lisensnøklene. For vstart-løsningsmodeller som ikke inkluderer en fysisk server for hypervisor-administrasjon, er det to valg: 1. Sørge for at en fullt fungerende og støttet Microsoft Windows-basert Dell PowerEdge -server er installert og tilgjengelig for installering av hypervisor-administrasjonsprogramvaren. 2. Sørge for at en gyldig Microsoft Windows 2008 R2-lisens er tilgjengelig hvis det skal opprettes en VM for administrasjonsserveren. Sørge for at en støttet database er tilgjengelig og operativ for hypervisor-administrasjonsserveren før denne tjenesten utføres. Sørge for alle nødvendige lisenser for vsphere, vcenter og Microsoft Windows. Oppsett og konfigurering av alle foreslåtte og påkrevde Virtual LAN (VLAN) for iscsi, Service Console, VMotion og annen intertilkobling på fysiske svitsjer som ikke er frittstående. Lasting av alle rettelser eller oppdateringer som kan ha blitt utgitt etter at denne tjenesten er fullført. Feilsøke eventuelle databasetilkoblingsproblemer under installering av hypervisoradministrasjonsserveren. 6 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

7 7 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

8 Vilkår for tjenesten 1 Stø ttede produkter Denne tjenesten er tilgjengelig for utvalgte Dell-støttede produkter, for eksempel OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent, og utvalgte Dell-skrivere, som er kjøpt i en standardkonfigurasjon. Listen over støttede produkter oppdateres regelmessig, og du kan ta kontakt med en av Dells kundekontakter for å få en oppdatert liste over hvilke tjenester som er tilgjengelige for Dell-produktene dine. Hvert av de støttede produktene er merket med et serienummer ("service-iden"). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale for hvert støttede produkt. En skriver som er kjøpt sammen med en bæ rbar PC, dekkes for eksempel ikke av tjenesteavtalen for den bæ rbare PC-en: Skriveren og den bæ rbare PC-en må ha separate tjenesteavtaler. Oppgi service-iden for det støttede produktet når du tar kontakt med Dell angående denne tjenesten. 2 Tjenesteperiode A Denne avtalen trer i kraft den datoen du bestiller tjenesten, og gjelder ut tjenesteperioden. "Tjenesteperioden" starter på kjøpsdatoen og varer ut perioden som er angitt på bestillingsskjemaet. Antallet systemer, lisenser, installasjoner, implementeringer, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere som kunden har kjøpt inn én eller flere tjenester for (definert nedenfor), satsen eller prisen samt gjeldende tjenesteperiode for hver av disse er definert på kundens bestillingsskjema eller i en annen gjensidig avtale i form av faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre (fellesbetegnelse "bestillingsskjema"). Innkjøp av tjenester i henhold til denne avtalen skal utelukkende væ re til kundens eget interne bruk og ikke til videresalg eller servicebyråformål. 3 Kundens ansvar A Myndighet til å gi tilgang. Kunden står for og garanterer at det er innhentet tillatelse for både kunden og Dell for tilgang til og bruk av det støttede produktet, data på dette produktet, og alle maskinvare- og programvarekomponenter i produktet, med det formål å kunne yte disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, for egen regning, før kunden ber Dell om å yte disse tjenestene. B Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker på stedet. Kunden aksepterer å samarbeide med og følge de instruksjonene som gis av Dells telefonanalytiker og teknikere på stedet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og -feil kan rettes opp over telefon gjennom tett samarbeid mellom bruker og analytiker eller tekniker. C Forpliktelser på stedet. Når tjenestene krever tjenesteyting på stedet, må kunden sørge for fri, sikker og tilstrekkelig tilgang til kundens lokaler og støttede produkter. Tilstrekkelig tilgang omfatter nok arbeidsplass, elektrisitet og en lokal telefonlinje. Skjerm, mus (eller styreenhet) og tastatur må også væ re tilgjengelig (uten kostnad for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter slike enheter. D Vedlikehold av programvare og støttede versjoner. Kunden skal holde programvare og støttede produkter på de minimumsversjonene eller - konfigurasjonene som Dell har spesifisert på PowerLink for Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller på for ytterligere støttede produkter. Kunden må sørge for installering av reservedeler, rettelser, programvareoppdateringer eller nyere versjoner som anvist av Dell, for å 8 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

9 holde de støttede produktene kvalifisert for denne tjenesten. E Sikkerhetskopiering av data. Ta en fullstendig sikkerhetskopi av alle eksisterende data og programmer på de berørte systemene før tjenesten fra Dell leveres. DELL SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av muligheten til å bruke system(er) som måtte oppstå som resultat av denne Tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller noen handling eller utelatelse, inkludert forsømmelse, utført av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. F Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan innebæ re at Dell trenger tilgang til maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Dell. Garantien fra enkelte produsenter kan bli ugyldig hvis Dell eller noen andre enn produsenten selv utfører arbeid på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenesteyting ikke påvirker slike garantier, eller, hvis garantiene påvirkes, at konsekvensene er akseptable for kunden. DELL TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FOR EN EVENTUELL INNVIRKNING DELLS TJENESTER KAN HA PÅ DISSE GARANTIENE. 4 Viktig tilleggsinformasjon A OMBERAMMING. NÅR DENNE TJENESTEN ER BERAMMET, MÅ EVENTUELLE ENDRINGER I TIMEPLANEN GJØ RES MINST 8 KALENDERDAGER FØ R DEN BERAMMEDE DATOEN. HVIS KUNDEN OMBERAMMER DENNE TJENESTEN 7 ELLER FÆ RRE DAGER FØ R DEN BERAMMEDE DATOEN, PÅBELØ PER ET OMBERAMMINGSGEBYR PÅ MAKSIMALT 25 % AV KUNDEPRISEN FOR TJENESTENE. KUNDEN GODTAR AT EN OMBERAMMING AV TJENESTEN BEKREFTES MINST 8 DAGER FØ R UTFØ RELSE AV TJENESTEN. B Betaling for maskinvare som er kjø pt med installerings- og implementeringstjenester. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling for maskinvare ikke på noe vis avhengig av gjennomføring eller levering av installerings- eller implementeringstjenester som er kjøpt sammen med slik maskinvare. C Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenestene hvis, etter Dells skjønn, levering av tjenestene utgjør en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører eller går utover omfanget av tjenestene. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinket ytelse som skyldes årsaker utenfor Dells kontroll. Tjenesten gjelder kun for bruken som det støttede produktet ble laget for. D Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (deriblant behovsbaserte støtte- eller opplæ ringstjenester, installering, rådgivning, administrerte og profesjonelle støtte- eller opplæ ringstjenester) kan i en del tilfeller kjøpes fra Dell, avhengig av kundens tilholdssted. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. I fravæ r av en slik avtale vil tilleggstjenester leveres i henhold til denne Avtalen.. E Overdragelse. Dell kan sette ut denne tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjeparts tjenesteleverandører. F Kansellering. Dell kan når som helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid som følge av en av disse årsakene: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden opptrer krenkende eller truende eller nekter å samarbeide med kundestøtteanalytikeren eller teknikeren på stedet. 9 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

10 Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som er fremsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell kansellerer tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som står på kundens faktura. Meldingen vil inkludere årsaken til og datoen for kanselleringen, som ikke vil væ re mindre enn ti (10) dager fra datoen Dell sender melding om kansellering til Kunden, med mindre statlig lovgivning krever andre tiltak som ikke kan varieres etter avtale. HVIS DELL KANSELLERER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN RETT TIL NOEN FORM FOR REFUSJON AV AVGIFTER SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES TIL DELL. G Geografiske begrensninger og flytting. Denne tjenesten leveres til adressen(e) på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig overalt. Tjenestealternativer, herunder tjenestenivåer, åpningstider for teknisk kundestøtte og responstider på stedet, varierer fra sted til sted, og enkelte alternativer kan væ re utilgjengelige for kjøp der kunden holder til. Dells forpliktelse om å tilby tjenestene for støttede produkter som flyttes til et annet sted, avhenger av om den aktuelle tjenesten er tilgjengelig på dette stedet, og kan medføre tilleggsavgifter samt inspeksjon og ny sertifisering av de støttede produktene som flyttes, til Dells gjeldende rådgivningssatser for tidsbruk og materialer. Kunden må gi Dell kostnadsfri, tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens lokaler for at Dell skal kunne oppfylle sine forpliktelser. H Overfø ring av tjenesten. Avhengig av begrensningene som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens fullstendige støttede produkt, før tjenesteperioden er utløpt. Dette fordrer at kunden er den opprinnelige kjøperen av det støttede produktet og denne tjenesten, eller at kunden kjøpte det støttede produktet og denne tjenesten fra den opprinnelige eieren (eller en tidligere overfører), samt at reglene for overføring er fulgt, jf. Overføringsgebyr kan påløpe. Væ r oppmerksom på at hvis kunden eller kundens overføringsmottaker flytter det stø ttede produktet til et sted der denne tjenesten ikke er tilgjengelig (eller ikke er tilgjengelig til den samme prisen som kunden betalte for denne tjenesten), er det ikke sikkert at kunden har dekning, eventuelt kan ytterligere kostnader påløpe for at de samme kategoriene for kundestø ttedekning skal opprettholdes på det nye stedet. Hvis kunden velger å ikke betale disse ekstra kostnadene, kan kundens tjeneste automatisk bli endret til de kundestøttekategoriene som er tilgjengelige til samme eller lavere pris på det nye stedet, uten refusjonsmuligheter. Hvis du ø nsker mer informasjon om tjenestetilbudet vårt, kan du kontakte din Dell-representant eller gå til Tilgjengelighet varierer fra land til land. For mer informasjon bø r kunder og Dell Channel Partners kontakte sin salgsrepresentant Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan væ re brukt i dette dokumentet for å referere enten til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene deres. Spesifikasjoner er riktige på publiseringsdatoen, me n kan begrenses av tilgjengelighet eller når som helst endres uten varsel. Dell og dets tilknyttede selskaper kan ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser i tekst eller bilder. Dells vilkår for salg gjelder. Disse kan oppgis på forespø rsel og er også å finne på 10 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

11 Tillegg A Tjenesteenheter US-enhet Enhet Beskrivelse Partner Implementering av vstart 1000 for vsphere, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av vstart 1000 for Hyper-V, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av 8 verter i nytt vstart 1000-miljø, tillegg * EDT LA-enhet Enhet Beskrivelse Partner Implementering av vstart 1000 for vsphere, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av vstart 1000 for Hyper-V, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av 8 verter i nytt vstart 1000-miljø, tillegg * EDT BZ-enhet Enhet Beskrivelse Partner Implementering av vstart 1000 for vsphere, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av vstart 1000 for Hyper-V, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av 8 verter i nytt vstart 1000-miljø, tillegg * EDT EMEA-enhet Enhet Beskrivelse Partner Implementering av vstart 1000 for vsphere, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av vstart 1000 for Hyper-V, 8 verter og 1 Compellent SC, opptil 2 diskkabinetter EDT Implementering av 8 verter i nytt vstart 1000-miljø, tillegg * EDT 11 Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

12 * Må kjøpes i forbindelse med et annet på stedet-engasjement som ikke er et tillegg, som SANimplementering. Tillegg B Unntak fra Dells arbeidstid Land Dells arbeidstid St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruø yene, resten av det engelsktalende Karibia til Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Den dominikanske republikk, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Surinam, Turks- og Caicosøyene Australia, Bermuda, Haiti, Hongkong, India, Japan, Kina, Korea, Malaysia, De nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand til til Argentina, India, Paraguay, Uruguay til Bolivia, Chile til Implementering av Dell vstart Compellent Solution v oktober, 2012

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning

Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av Dell vstart Compellentløsning Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering på stedet av én enkelt Dell vstart

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

("tjenestebeskrivelse"). din(e) implementeringen. ("CIFS") ELLER. replisering av

(tjenestebeskrivelse). din(e) implementeringen. (CIFS) ELLER. replisering av Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering eller Dell EqualLogic FS7xxx replisering av Introduksjon Dell har gleden av å levere ekstern implementering av en enkel Dell EqualLogic FS7xxx eller implementering

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet)

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten på stedet gir optimalisert utplassering av klientoperativsystemer,

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Tjenestebeskrivelse Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter installering av én enkelt Compellent-lagringskontroll

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernkonfigurering av Dell PowerVault DL2000 Backup to Disk Appliance,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Implementering av et Microsoft Cluster Introduksjon Dell har gleden av å levere implementering av et Microsoft Cluster ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Detaljer

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten består i fjernimplementering av programvare i ett enkelt Dell Compellentlagringssystemmiljø

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste)

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Tjenestebeskrivelse Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Innledning til tjenesteavtalen Remote Advisory Services ( RAS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver relatert til IT-infrastruktur

Detaljer

Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø

Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten Tjenestebeskrivelse Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database Introduksjon Dell EMC Services er stolte over å kunne tilby tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scaleup

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenesten for proaktivt vedlikehold ("Tjenesten") i henhold til dette dokumentet ("Tjenestebeskrivelsen"). gir Dell-kunder en årlig tilstandskontroll ("Tjenesten"

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Oversikt over tjenesten Denne tjenestebeskrivelsen ( Tjenestebeskrivelse ) inngås mellom deg som kunde ( du eller Kunden ) og Dell-enheten som er angitt

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Servicebeskrivelse Teknisk støtte utover garantien Introduksjon Dell har gleden av å levere teknisk støtte utover garantien ( tjeneste(r) ) i henhold til tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Utdanningstjenester Introduksjon Dell har gleden av å tilby Utdanningstjenester ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenesteoversikt Proaktivt vedlikehold gir Dell-kunder vedlikehold ("tjenesten" eller "tjenestene") for støttede produkter, som er nærmere beskrevet i

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Diagnosetjeneste på stedet Introduksjon Dell har gleden av å tilby diagnose på stedet (kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium

Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium Tjenestebeskrivelse Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium Introduksjon til tjenesteavtalen Tjenesten gjelder installering pç stedet av en ny stasjonär eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Med Eksterne rådgivningstjenester ("RAS") får du ekstern hjelp til enkelte IT-infrastrukturoppgaver ("Tjeneste" eller "Tjenester").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN Avansert nettverksadministrasjon: Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ).

Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene ). Tjenestebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise Introduksjon Dette dokumentet skisserer tjenestebeskrivelsen for Basic Deployment for Enterprise ( tjenesten eller tjenestene

Detaljer

Valg av virtualiseringsløsning

Valg av virtualiseringsløsning Valg av virtualiseringsløsning VMware, Citrix, Microsoft lars.troen@atea.no Et spørsmål om pris? Microsoft Hyper-V er inkludert i Windows Server 2008 VMware ESXi, XenServer Express og Hyper-V Server (Server

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Introduksjon Dell er glade for å tilby Enkle installasjonstjenester for bedrifter for Bedriftsløsninger (server, lagring, nettverk, samlet)

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Introduksjon til din tjenesteavtale Dell er glade for å kunne tilby Dell ProSupport ("tjenesten(e)") for utvalgte Dell Networking-produkter ("produkt(er)" eller "støttede

Detaljer

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Introduksjon Dell tilbyr installasjon og implementering av en tjeneste med en Dell-nettverkssvitsj ("kalt tjenesten(e)") i

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Dell Copilot Optimize

Dell Copilot Optimize Dell Copilot Optimize Introduksjon Dell har gleden av å tilby Copilot Optimize ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller annen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer