Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester ). Hver av RCS-oppgavene i denne tjenesteavtalen er ytterligere beskrevet i avsnittet Begrensning av tjenesteomfang nedenfor. Siden tjenesten leveres eksternt, vurderes eventuelle tjenesteforespørsler som krever besøk på stedet, å være utenfor denne tjenestebeskrivelsens omfang og kan påløpe tilleggsgebyrer. Denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert på fakturaen for tjenesten. Denne tjenesten er underlagt og regulert av kundens separat signerte hovedtjenesteavtale med Dell, som uttrykkelig godkjenner salget av eksterne rådgivningstjenester eller, i fravær av slik avtale, Dells kommersielle salgsvilkår eller din lokale hovedtjenesteavtale for kunden, avhengig av kundens sted, som er tilgjengelig på eller på ditt landsspesifikke nettsted og herved innlemmet med henvisning og tilgjengelig i trykt form fra Dell på forespørsel. Partene bekrefter at de har lest og godtar å være bundet av vilkårene i elektronisk form. Når du bestiller tjenestene, bruker tjenestene eller tilknyttet programvare eller klikker på / merker av for "Jeg godtar"-knappen eller avmerkingsboksen på webområdet Dell.com i forbindelse med kjøpet eller i grensesnittet for Dell-programvare, godtar du vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet i denne i form av henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av et firma eller annen juridisk enhet, fremholder du at du har autorisasjon til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, og i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. Omfanget av tjenesteavtalen RCS-oppgavene som dekkes i denne tjenestebeskrivelsen, inkluderer ekstern hjelp med følgende emner i den berettigede perioden, som fremsatt på kundens faktura. Tjenester kan kjøpes per hendelse. Hvis en hendelsesoppgave innenfor omfanget går utover den angitte tidsperioden, kan kunden bli ansvarlig for å innhente ytterligere RCS-hendelser for hver tidsperiode (eller enhver del derav). Tilgjengelige rådgivningstjenester Virtualisering Microsoft Exchange Systemadministrasjon Beskrivelse av tjenestetilbudet* Rådgivning om emner tilknyttet hypervisorprogramvare, inkludert installasjon, arbeidsmetoder. Rådgivning om emner i tilknytning til installasjon, konfigurasjon og anbefalinger av gode arbeidsvaner for lokale, vertsbaserte, skymiljøer og hybride miljøer. Rådgivning om emner tilknyttet applikasjoner for systemadministrasjon, inkludert installasjon, konfigurasjon og anbefalinger av gode arbeidsmetoder. Produktomfang VMWare vsphere, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 og nyere, Microsoft Office 365 Dell Management Plug-In til VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials og Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 eller nyere, Office 365, Microsoft System Center Operations Manager

2 Databeskyttelse og gjenoppretting ("DPR") Lagringsteknologier Gateway og sikkerhet Nettverk Trådløst nettverk Rådgivning om emner tilknyttet Dellmaskinvare som benyttes til databeskyttelse og anbefalinger for gjenoppretting, inkludert miljøvurderinger, installasjon, konfigurasjon og anbefalinger av gode arbeidsvaner. SAN-relatert programvareoppgradering på SAN-tilkoblede verter Konfigurasjon av Dell Equallogic-replikasjon (inkluderer ikke nettverkstunnel for iscsi-kommunikasjon mellom steder) Konfigurasjon av Dell Equallogic ASM/SNAP Programvareoppgradering av Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) FC- og iscsi-emner Andre aktiviteter etter gjensidig avtale mellom Dell og kunden Ny konfigurasjon / ny installasjon av svitsj Konfigurasjon av spredningstre Konfigurasjon av IP Sec VPN Konfigurasjon av NAT (Network Address Translation) Konfigurasjon av universell trusseladministrasjon (UTM) Konfigurasjon av brannmur Konfigurasjon av sikkerhet og policy Installasjon, konfigurasjon eller ny installasjon av PowerConnectkontroller, svitsj eller trådløst tilgangspunkt Konfigurasjon av IP Sec VPN Konfigurasjon av NAT (Network Address Translation) Konfigurasjon av brannmur Konfigurasjon av sikkerhet Viderekobling av tilgangspunkt Konfigurasjon av mobilitet Backup Exec, CommVault Simpana, Dell-lagring inkluderer:, Dell Compellent, Dell Equallogic PS-serien, DAE-tillegg, Dell PV NAS/MD SAN-løsninger og redskaper (Stativmontert og Blade chassis-modeller), Dell Force10, inkluderer: Dell PowerConnect, PowerConnect W-kontroller og tilgangspunkter, Arubanettverkskontroller og tilgangspunkter, trådløse nettverksadatapere og andre nettverksprodukter som støttes avhengig av tilgjengelighet og avtale med Dell

3 Tilgangsdistribusjonsnettverk Kjernelag/MPLS-nettverk SAN-nettverk (Storage Area Network) Installasjon, ny konfigurasjon, ny installasjon av svitsj POE- og VoIP-konfigurasjon Konfigurasjon av nettverksovervåking Konfigurasjon av spredningstre Rutingskonfigurasjon Konfigurasjon av nettverks- og AAA-administrasjonssikkerhet Installasjon, ny konfigurasjon, ny installasjon av svitsj Konfigurasjon av nettverksovervåking Konfigurasjon av spredningstre Rutingskonfigurasjon Konfigurasjon av nettverks- og AAA-administrasjonssikkerhet MPLS-konfigurasjon IPv6-konfigurasjon Ny konfigurasjon, ny installasjon av svitsj Konfigurasjon av nettverksovervåking Konfigurasjon av iscsi-svitsj Konfigurasjon av fiberkanalsvitsj Konfigurasjon av fiberkanal over Ethernet (Stativmontert og Blade chassis-modeller), Dell Force10, (Stativmontert og Blade chassismodeller), Dell Force10, (Stativmontert og Blade chassismodeller), Dell Force10, * Andre oppgaver kan leveres under denne tjenestebeskrivelsen, og reguleres av vilkårene og betingelsene heri. Slik kontakter du Dell for å avtale tjenesten En Dell-representant tar vanligvis kontakt med kunden innen én virkedag fra fakturadatoen for å planlegge denne tjenesten, hvor en leveringstid på minst tre arbeidsdager må beregnes før start av tjenesten, basert på gjensidig avtalt ressurstilgjengelighet. Denne tjenesten vil utføres innenfor kontortiden ( , kundens lokale tid) mandag til fredag, unntatt helligdager, med mindre annet er avtalt med prosjektlederen. Alle verter må være konfigurert på tidspunktet for den avtalte tjenesten.

4 Tjenesten omfatter ikke følgende: Aktiviteter eller tjenester på stedet. Avansert støtte til programvare som ikke støttes. Maskin- eller programvarekonsulenttjenester som ikke kan leveres eksternt. Tilpasset skripting. Rekompilerte kjerner. Garantibrudd/reparasjoner behandlet med separate servicekontrakter. Framskaffelse av ekstra maskinvare- eller programvarelisenser. Produkter der leverandøren har avsluttet kundestøtte og oppdateringer for programvaren. Andre aktiviteter enn de som uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Kundens ansvar Konfigurasjon/programvare/sikkerhetskopiering av data. Det er kundens ansvar å sikkerhetskopiere alle eksisterende data, programvare og programmer på støttede produkter før Dell yter noen tjenester. DELL SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER GJENOPPRETTING AV DATA, PROGRAMMER ELLER TAP AV BRUK AV SYSTEM(ER) ELLER NETTVERK. Innstillinger og krav til nettverkssikkerhet. Det er kundens ansvar å sørge for alle krav, parametere og informasjon som er nødvendig for at Dell skal kunne yte riktig assistanse med hensyn til konfigurasjon og implementasjon av alle sikkerhetsinnstillinger på disse enhetene. Dell vil kun implementere innstillinger i henhold til kundens anvisninger og avtale. DELL SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SIKKERHETSBRUDD, TYVERI AV DATA ELLER TAP AV BRUK AV SYSTEMER, APPLIKASJONER ELLER NETTVERK. Sørg for at den ønskede konfigurasjonen oppfyller minimumskravene til system for maskinvare- og programvarekonfigurasjon (servicepakke/kjerne, BIOS osv.). Bestillingsnummeret som kunden får av Dell i tilknytning til disse tjenestene, skal holdes konfidensielt. Dell er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av en kundes kontrakt eller bestillingsnummer. Kunden framholder og garanterer at det er innhentet tillatelse både for kunden og for Dell til å få tilgang til og bruke alle maskinvare- og programvarekomponenter, inkludert lagrede data, for å kunne tilby disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, for egen regning, før kunden ber Dell utføre disse tjenestene. Kunden må framskaffe og ha gyldige lisenser for alle maskinvare- og programvarekomponenter. Kunden må sørge for tilstrekkelig tid til å fullføre tjenesten i sin helhet. Generelt sett krever ikke disse tjenestene noen systemavbrudd, men de kan kreve levering under vedlikeholdsvindu(er). Kundens sted-id må være registrert på nettsiden til EMC Powerlink for eventuelle aktiviteter som krever EMC-programvare. Kunden er ansvarlig for alle fysiske maskinvareinstallasjoner og endringer som er nødvendige for ekstern levering av denne tjenesten. Kunden må ha en gyldig kontrakt om maskinvarestøtte (for eksempel "ProSupport for bedrifter") på alle berørte systemer. Oppgi et kontaktpunkt med kapasitet og tilgjengelighet til å arbeide sammen med Dell i en Internett-basert økt med en tilkoblingshastighet på 1 Mbps eller raskere. Fysisk installere maskinvare eller andre aktiviteter på brukerstedet, som er nødvendig for ekstern levering av denne tjenesten. Dell er ikke ansvarlig for noen maskinvare- eller programvarefeil som kan oppstå under eksterne rådgivningstjenester. Kunden er ansvarlig for å opprettholde riktig tjenestekontrakt med Dell eller en annen leverandør for reparasjonshjelp. MERK: Hvis kunden ikke overholder forpliktelsene og vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen, er ikke Dell forpliktet til å yte tjenesten.

5 Viktig tilleggsinformasjon Rådgivning om emne. Dell vil gjøre sitt beste for å besvare spørsmål i tilknytning til den angitte emnespesialiteten på betimelig vis etter beste evne. Hvis det i løpet av hele engasjementet skulle forekomme at et spørsmål forblir ubesvart eller blir funnet å ligge utenfor den utpekte rådgiverens område, kan Dell utpeke en annen rådgiver som kan ha mulighet til å gi ytterligere hjelp. Under slike omstendigheter kan det bli tatt hensyn til tiden og justere denne etter behov for å sikre at kunden får en rimelig mengde råd. Støttebegrensninger. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i ytelsen, som skyldes årsaker utenfor Dells kontroll. Tjenesten gjelder kun for bruken som det støttede produktet ble laget for. Varighet. Kunden vil motta tjenester i den avtaleperioden som er angitt på kundens faktura, eller bruk av de(n) angitte hendelsen(e), etter hva som kommer først. Kansellering. Dell kan kansellere denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen; kunden gir Dell eller Dells medarbeidere uriktige framstillinger; kunden nekter å samarbeide med eller framsetter trusler, uansett form, mot teknikeren på stedet; kunden misbruker denne tjenesten gjentatte ganger for problemer som ikke omfattes av tjenesten; eller kunden bryter eller lar være å følge vilkårene som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell kansellerer tjenesten, vil Dell sende et skriftlig varsel om kanselleringen til adressen som er registrert hos oss. Varselet vil inneholde årsaken til kanselleringen og datoen kanselleringen gjelder fra, som ikke er mindre enn tretti (30) dager fra datoen når Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning har andre regler for kansellering som ikke kan fravikes av denne avtalen. Kunden har rett til fastsatt refusjon av eventuelle ikke opptjente støtteavgifter som kunden har betalt. All refusjon fastsettes av Dell basert på tidsbruk og/eller antallet støttesaker etter Dells skjønn. Kunden får ikke kansellere denne tjenesten, unntatt som tillatt etter gjeldende statlige/nasjonale/regionale lover som ikke kan endres ved avtale. Kun for kunder i Brasil: Dersom kunden uten grunn kansellerer denne tjenesten før slutten på avtaleperioden, må kunden betale Dell 50 % av verdien som kunden ville være skyldig Dell innen slutten av kontrakttjenestene, som straff, i tillegg til beløpene kunden allerede skylder. Ikke overførbar. Tjenestene er ikke overførbare. Kunden får ikke bruke tjenestene i tilknytning til et servicebyrå eller noen annen distribusjons- eller delingsordning, på vegne av tredjeparter eller med hensyn til maskin- eller programvare som ikke direkte eies av kunden. Autorisasjon/reservasjon av ekstern tilgang. Ved å kjøpe og godta tjenestene godtar kunden at Dell og/eller deres utpekte representanter får ekstern tilgang til de aktuelle systemene. Dell forbeholder seg retten til å nekte å yte tjenestene hvis Dell mener at oppgaven ikke kan ytes eksternt.

6 Partenes ansvar. INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE, SPESIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER TJENESTENE, PRODUKTENE ELLER PROGRAMVAREN SOM LEVERES AV DELL. INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGENDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE: (A) TAP AV INNTEKT, OMSETNING, PROFITT ELLER OPPSPARTE MIDLER, (B) TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA ELLER PROGRAMMER, TAP AV BRUK AV SYSTEM(ER) ELLER NETTVERK ELLER GJENOPPRETTING AV SLIKE, (C) TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, (D) AVBRUDD ELLER NEDETID I DRIFTEN, (E) TAP AV GOODWILL ELLER RYKTE, ELLER (F) TJENESTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE BLIR TILGJENGELIG FOR BRUK ELLER ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSTJENESTER, -PRODUKTER ELLER -PROGRAMVARE. a) Dells totale ansvar for alle krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne tjenesten (inkludert programvare som leveres herunder) i noe kontraktår, skal ikke overstige beløpet som ble betalt av kunden i løpet av forrige kontraktår med denne tjenestebeskrivelsen. b) De foregående begrensningene, utelukkelsene og fraskrivelsene skal gjelde uavhengig av om kravet for slike skader er basert på kontrakt, garanti, objektivt ansvar, forsømmelse, erstatningsansvar eller annet, uansett krav. For så vidt som gjeldende lov forbyr noen begrensninger heri, er partene enige om at slik begrensning automatisk skal endres, men bare i den grad det er nødvendig for å gjøre begrensningen tillatt i så stor grad som mulig i henhold til slik lov. Partene er enige om at ansvarsbegrensningene som er fremsatt heri, er avtalte fordelinger av risiko som delvis utgjør hensyn til Dells salg av produkter, programvare og tjenester til kunden, og slike begrensninger skal gjelde uansett om hovedformålet med eventuelle begrensede tiltak mislykkes og selv om en part har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slikt ansvar. Tilleggsvilkår. Hver RCS-hendelse reguleres av den tilhørende tjenestebeskrivelsen og har dermed begrensninger (beskrevet i de respektive avsnittene i hver tjenestebeskrivelse som "Tjenesteoversikt", "Ikke inkludert i denne tjenesten" og "Kundens ansvar") og oversikt over trinnene (beskrevet i det respektive "Viktige tjenestetrinn"-avsnittet i hver tjenestebeskrivelse) og andre vilkår og betingelser som er angitt i hver individuelle tjenestebeskrivelse. Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision og Latitude er varemerker tilhørende Dell, Inc. Cisco Catalyst og Cisco Nexus er registrerte varemerker tilhørende Cisco Systems, Inc. Brocade er et registrert varemerke tilhørende Brocade Communication Systems, Inc. Juniper er et registrert varemerke tilhørende Juniper Networks, Inc. Aruba er et registrert varemerke tilhørende Aruba Networks, Inc. VMware er et registrert varemerke tilhørende VMware, Inc. Microsoft er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Red Hat er et registrert varemerke tilhørende Red Hat, Inc. Linux er et registrert varemerke tilhørende Linus Torvalds. Novell, NetWare og SUSE er registrerte varemerker tilhørende Novell, Inc. IBM og AIX er registrerte varemerker tilhørende International Business Machines Corporation. Sun og Solaris er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Sun Microsystems, Inc. Backup Exec og Norton AntiVirus er varemerker tilhørende Symantec Corporation. CommVault Galaxy er et varemerke tilhørende CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON og Navisphere er registrerte varemerker tilhørende EMC, Corp.

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer