Genetiske undersøkelser av biologisk materiale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genetiske undersøkelser av biologisk materiale"

Transkript

1 Genetiske undersøkelser av biologisk materiale Torunn Fiskerstrand, overlege PhD Senter for klinisk medisin og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen

2 Det humane genom prosjektet milliarder basepar proteinkodende gener Kun 1.5% av genomet -EKSOMET Funksjonen til de fleste genene våre er ukjent >3 millioner varianter i DNA

3 DNA RNA - protein

4 Paradigmeskifte Fra test av et gen i gangen

5 Til test av hele ditt genom i en prøve

6 Eksomsekvensering shortcut Eksomet alle de kodende regionene i genomet 85% av alle antatt patogene varianter En prøve kan analyseres ila en uke 7000 kr per prøve

7 Genomsekvensering Genetisk diagnostikk Målrettet bruk kjente sykdomsgener Forskning Finne nye sykdomsgener Sjeldne arvelige sykdommer Folkesykdommene våre Total genetisk risikoprofil? For alle sykdommer og egenskaper

8 Å lete etter sykdomsgener en strategi for å få kunnskap om sykdomsgener Sjeldne enkeltgen-sykdommer Høyrisiko variant/mutasjon i et enkelt gen Samenligne DNA fra friske og syke i en liten familie NB: Både diagnostikk og forskning!! Vanlige sykdommer Lavrisikovarianter i mange gener Assosiasjonsstudier (GWAS) sammenligner DNA fra mange syke og friske kontroller NB: Trenger ofte flere tusen deltagere NB2: METASTUDIER nødvendig med deling av data og materiale over landegrenser SNP-matriser med inntil 1 million SNP er Men nå kommer eksomsekvensering

9 Varianter i DNA SNP er Single nucleotide polymorphisms Finnes hos mer enn 1% av individer En SNP hver 1000 base CNV er - Kopitallsvariasjon Delesjon eller duplikasjon Fra 1000 til flere millioner basepar Ca 12 % av genomet

10 Global high troughput screening på ulike nivåer Sekvensvarianter Kopitallsvariasjon Genekspresjon (RNA) Metylering av DNA Epigenetiske endringer Proteiner Metabolitter

11 Personlig skreddersydd medisin Handler om å gjøre behandlingen tilpasset hver person sin unike sykdom Skal gi mulighet for nøyaktig prediksjon av En person sin sårbarhet for utvikling av ulike sykdommer Sykdommens prognose Behandlingsrespons Bruker data fra ulike typer screeninganalyser, informasjon om miljøfaktorer, slektsdata Premature tilbud på internett om genetisk risikoprofil

12 Målrettet genomsekvensering i diagnostikk Billigere og mer effektivt enn tradisjonell sekvensering Men teknologien er enda til dels eksperimentell Ved genomsekvensering: Mange feil, alle gener er ikke dekket Utvikling av analysepakker for ulike indikasjoner Få en total profil for legemiddelomsetning Virker paralgin forte? Hvilken dose antidepressivum bør man få? Er det fare for alvorlige bivirkninger med et gitt medikament? Par som ønsker barn kan sjekke om de har alvorlige stumme genfeil i samme gen Retinitis pigmentosa Mer enn 30 gener kan gi tilstanden Personlig tilpasset behandling (f.eks ved kreftsykdom)

13 Forskning på sjeldne arvelige sykdommer Genomsekvensering gir helt nye muligheter Gullalder for å kunne diagnostisere nye tilstander og beskrive nye sykdomsgener for første gang Dette er både diagnostikk og forskning Vi håndterer små familier Utredning, diagnostikk og oppfølgning av pasienter med sjeldne arvelige sykdommer krever deling av data

14 Forskning på vanlige sykdommer Bruk av store biobanker DNA er tidligere undersøkt med SNP-matriser Hypotese: Vanlige varianter er årsak til vanlige sykdommer Dette stemmer ikke Missing heritability Sjeldne genetiske varianter? Epigenetiske endringer? Nå ønsker man å bruke eksomsekvensering Får med også de sjeldne variantene Dataanalysene er fortsatt under utvikling

15 Tilfeldig funn av genetiske risikovarianter Overskuddsinformasjon prediktiv informasjon Kan ha betydning for liv og helse Tilbakemelding? Kan man forebygge eller ikke Kjent mutasjon som gir risiko for tidlig alzheimers sykdom? De fleste lavrisikovariantene har liten klinisk betydning Det er en grunn til at Bioteknologiloven regulerer prediktive tester Genomsekvensering gir alltid prediktiv informasjon Stor risiko for overtolkning Goldstein, D et al. Nature Genetics Reviews. July ;

16 Viten om genetisk risiko tung eller lett bør? Hva ønsker vi å vite om våre genetiske risiki? Skal vi ha rett til å velge hvilken informasjon vi ønsker å hente ut fra vårt genom? Både ifm diagnostikk og forskning NB: Veldig ulike syn på dette!! Hvordan skal vi i så fall beskyttes? REK! Hva med genetisk veiledning? Hva sier bioteknologiloven?

17 Genskepsis eller entusiasme? Mulighet for tilfeldige funn må ikke hindre fornuftig bruk av genomsekvensering i diagnostikk og forskning Inkludert deling av data Men deltagerne må være godt informert Hva innebærer genomsekvensering? Hvilke data kobles om deg? Deling av data over landegrenser Tilbakemelding om tilfeldige funn?

18 Genetisk forskning på folkesykdommene våre Kartlegge genetiske varianter som gir lett øket risiko Samspill mellom arv og miljø

19 Genomsekvensering gir Klondyke-stemning Kartlegging av populasjoner Genom Helseopplysninger Slektsdata

20 Forskning på genetiske risikovarianter for folkesykdommene våre Biobank Norge Prosjekt for å samle alle biobanker fra befolkningsstudier og diagnostiske biobanker i en organisasjon DNA fra nordmenn nå 80 millioner fra NFR ( ) Nasjonal strategi- og handlingsplan for helseregistre Mange nye registre som alle skal kunne forskes på Noen uten reservasjonsrett Nasjonalt historisk befolkningsregister Kartlegge norske slekter så langt tilbake som mulig

21 Konsekvenser Tettere integrering mellom helsevesen og forskning Uklare grenser? Har vi plikt til å la oss forske på? I befolkningsstudier som kanskje varer hele livet til et menneske er det svært mye sensitiv informasjon som samles og lagres Personvernet settes under press Skal forskerne kunne ta direkte kontakt med oss basert på viten og invitere til prosjekter?

22 Press på personvernet Utstrakt bruk av kobling mellom ulike datakilder/registre Eksempler på at også personidentifiserbar informasjon er gitt til forskere fra ulike registre Krypteringsrutiner blir svært viktige Ekstern krypteringsinnstans? Noen sitter med svært mye data om deg Dette er en gigantisk tillitserklæring til forskerne

23 Retningslinjer for genomsekvensering Tilfeldige funn Informasjon før prøvetaking Skriftlig samtykke? Genomsekvensering av friske barn? En persons rett til tolkning av alle data i genomet Lagring av data Genomer kan aldri fullstendig anonymiseres

24 Retningslinjer i Norge Utkast ved tverrfaglig arbeidsgruppe Dokumentet oversendt Helse og omsorgsdep Arbeidsgruppen ba om en høringsrunde for å få på plass offentlige retningslinjer

25 Bioteknologiloven er under revisjon må tilpasses dagens virkelighet Har vi bruk for bioteknologiloven? Kapittel 5 lovfester rett til genetisk veiledning før genetisk undersøkelse av friske mennesker Andre land lager nå tilsvarende lovverk Paradoks! Med en forestående tsunami av genetisk risikoinformasjon er det ledende forskere som ønsker å fjerne kapittel 5

26 Konklusjoner Genomsekvenseringsteknologi medfører et paradigmeskifte innen genetisk diagnostikk og forskning Alle genetiske varianter kan bli bestemt i en prøve Svært nyttig for mange diagnostiske formål f.eks riktig medisinering Uvurderlig verktøy I forskning Individuell risikoprofilering Reell fare for sykeliggjøring av frisk befolkning Utviklingen vil føre til mer uklare grenser mellom helsetilbud og forskning Personvernet settes under press Fortsatt bruk for bioteknologilovens bestemmelse om rett til veiledning og informasjon før gentesting av friske mennesker

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor?

Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor? Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor? dr.med. Hallvard Lærum, Stab IKT, Oslo Universitetssykehus Espen Skorve, Institutt for Informatikk, Universitetet

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Bakgrunn og hensikt Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker. Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere

Detaljer

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom.

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom. Horisont nr 3/2006 Skreddersydd medisin Visjonene om bioteknologien som reddende engel for å bekjempe uhelbredelige sykdommer og forlenge livene våre, er i ferd med å bli en realitet. De siste tyve årene

Detaljer

gener Alle dine godkjent Aids-optimisme Nye tester: Genterapi Genmodifiserte mygg på frifot Side 18 Side 4 Side 12 Side 14

gener Alle dine godkjent Aids-optimisme Nye tester: Genterapi Genmodifiserte mygg på frifot Side 18 Side 4 Side 12 Side 14 Tidsskrift fra Bioteknologinemnda // 5 2012// 21. årgang Nye tester: Alle dine gener Side 4 Genterapi godkjent Side 12 Aids-optimisme Side 14 Genmodifiserte mygg på frifot Side 18 INNHOLD // 5 2012 Forsidefoto:

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet Psykologisk Institutt 01.02.2013 PB 1094 Blindern Forskningsveien 3, N-0317 Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Nevrokognitiv Plastisitet Forskning har vist at vi kan forbedre vår kognitive

Detaljer

Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven

Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven Rapport IS-2360 Evaluering av bioteknologiloven 2015 Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven Publikasjonens tittel: Evaluering av bioteknologiloven 2015. Oppdatering om

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke

Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2014/20 Dato: 1.8.2014 Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke Denne uttalelsen tar opp spørsmål om samtykke når privatpersoner

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2008 17. årgang Gentester Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv Innhold Innhold Forsidefoto: Røde blodceller.

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom PGD Preimplantasjonsdiagnostikk En mulighet for par med stor sannsynlighet for å overføre alvorlig, arvelig sykdom til sine kommende barn Foto: S. Ziebe. Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Danmark Vi ønsker

Detaljer