Status i forskning: Demens og arvelighet. Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status i forskning: Demens og arvelighet. Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna"

Transkript

1 Status i forskning: Demens og arvelighet Arvid Rongve Psykiatrisk Klinikk Helse Fonna

2 Arvelighet og genetiske metoder Alzheimers sykdom og arvelighet Hva kan vi lære av de nye genene? Betydning for behandling

3

4 23 kromosomer 3 milliarder basepar gener (1%)

5 DNA RNA- Protein

6 Kromosom Kondensert DNA DNA 1 % Gener (exon 1 + exon 2 + exon 3) 99 % mellomrom (lagring og regulering) RNA Koden til ett protein

7 arvelig sykdom 1. Dominant Arver sykdommen fra en syk forelder 2. Recessiv Arver sykdommen fra to friske foreldre som er bære 3. Kompleks Mange gener bidrar sammen med miljøfaktorer Ikke fast mønster

8 Analysemetoder Undersøkelse av ett enkelt gen Replikasjon -PCR Sekvensering Alle gener samtidig SNP Hel exom sekvensering Hel genom sekvensering

9

10 Nye metoder «Annen generasjons sekvensering» Undersøker alle gener samtidig Brukes i forskning for å finne nye gener og regulering av gener med betydning for Alzheimers sykdom Ved ulike kreftformer brukes metoden for å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient

11 single-nucleotide polymorphism (SNP, pronounced snip; plural snips)

12 Helgenom assosiasjonsstudie (GWAS) Undersøker mange vanlige genetiske varianter (SNP s) hos syke og sammenligner med friske kontroller for å finne ut om en genetisk variant (SNP) er assosiert med en viss sykdom.

13 Manhattan plot

14 Alzheimers sykdom Inndeles i tidlig og sent debuterende former, og skillet går ved 65-års alder. Den sent debuterende formen utgjør mer enn 95 % av tilfellene. I tillegg skiller man i litteraturen mellom familiær og sporadisk eller ikke-familiær Alzheimers sykdom. Basert mellom annet på nordiske tvilling- og adopsjonsstudier vet vi nå at arvelighetsfaktoren til vanlig forekommende Alzheimers sykdom er %, som betyr at sykdomsdebuten er % forklart av genetikk.

15 Familiær Alzheimer Beskrevet tradisjonelt som dominant arvelig med høy penetrans Skyldes en rekke mutasjoner i ett av de tre enkeltgenene APP, PSEN1 og PSEN2 Familiære former av sykdommen kan også defineres som sykdom hos minst to individer i samme familie der to av de som er rammet av sykdommen er minst tredjegrads slektninger

16 Dominant arvelig Alzheimers sykdom

17 Dominante arvelige former for Alzheimers sykdom 1990-tallet er beskrevet som det gylne tiåret for genetisk forskning på Alzheimers sykdom fordi man i denne perioden påviste og kartla mutasjoner i tre ulike enkeltgen som til sammen er ansvarlige for om lag 50 % av den sjeldne og dominant arvelige formen for Alzheimers sykdom med fullstendig penetrans. Sykdommen debuterer tidlig, ofte før 60 år, og en rekke ulike enkeltmutasjoner i de tre genene APP, PSEN1 og PSEN2 er beskrevet som årsak.

18 Amyloid hypotesen APP-genet koder for proteinet amyloid prekursorprotein og finnes på kromosom 21. PSEN1 og PSEN2 koder for en familie av proteiner som tilhører gruppen preseniliner. Disse utgjør en del av γ- sekretase enzymet, og ulike mutasjoner her fører til økt produksjon av uløselige former av Aβ som Aβ-42. Mutasjoner i disse tre genene har derfor styrket amyloid-hypotesen som den sentral forklaringsmodell ved Alzheimers sykdom Nye potensielle angrepspunkt for sykdomsmodifiserende behandling som γ-sekretase hemmere er identifisert

19 Mutasjoner ved familiær autosomal dominant Alzheimers sykdom Gen- Symbol Gen- Produkt % av EOFAD Antall mutasjoner Antall familier Svenske mutasjoner Norske mutasjoner APP 21q21 (1991) Amyloid prekcursor protein 10-15% duplikasjoner Down syndrome 89 2 (APPSwe, APParc) + 2 dup. 0 PSEN1 14q24.1 (1995) Presenilin % (H163Y, M146V, I143T,R269H, M146I) 1 PSEN2 1q31-42 (1995) Presenilin 2 Ca.1-5%

20 APOE APOE-genet finnes som tre ulike alleler, ε2, ε3 og ε4 Koder for proteinet apolipoprotein E ε4-allelet ble knyttet til risiko for utvikling av den vanlig forekommende og sent debuterende formen av Alzheimers sykdom i 1993 Apolipoprotein E hjelper til ved og forsterker enzymatisk nedbrytning av β-amyloid og ε4 kodede varianter av proteinet er mindre effektive i denne oppgaven

21 APOE og risiko for AD Hollingworth og medarbeidere har beregnet at APOE er ansvarlig for 13,6 % av forekomsten av Alzheimers sykdom i befolkningen Dersom man har ett ε4-allel har man 2-3 ganger høyere sannsynlighet for å få sykdommen før 96 års alder sammenlignet med gjennomsnitts - befolkningen Ved to alleler, ε4ε4, er risikoen økt om lag ganger MEN, ε4 er verken tilstrekkelig eller en forutsetning for utvikling av AD, OG anbefales ikke brukt klinisk i Norge

22 Assosiasjonsstudier 695 gener er nå assosiert med utvikling av Alzheimers sykdom i følge Alzgene databasen. 11 av disse er replisert i flere ulike studier av ulike populasjoner med personer med Alzheimers sykdom. Dette gjelder i tillegg til APOE ε4 de 10 genene; CLU, PICALM, CR1, BIN1, MS4A, CD2AP, CD33, ABCA7, EPHA og TREM2.

23 Gener, miljø og andel av tilskrivbar befolkningsrisiko -nye gener og vanlig sent debuterende Alzheimers sykdom TREM2 APOE Miljø CLU PICALM Ukjente gener CR1 BIN1 EPHA1 ABCA7 CD2AP CD33 MS4A

24 Effektstørrelse Høy APP PSEN1 PSEN2 TREM2 APOEε4 Intermediær Lav CLU PICALM CR1 BIN1 MS4A CD2AP CD33 ABCA7 EPHA1 Lav Intermediær Høy Allelfrekvens

25 Nye gener nye sykdomsmekanismer 10 nye risikogener påvist ved hjelp av ny teknologi Disse peker mot 3 nye sykdomsmekanismer 1. Kolesterolmetabolismen 2. Immunsystemet 3. Cellemembranprosesser/synapser

26 Nye gener ny behandling? Presymptomatisk behandling hos personer med dominant arvelig AD med vaksine Statiner- kolesterolsenkende NSAID s- betennelsesdempende Genterapi?

27 Alzheimers sykdom og genetikk Sjeldne dominant arvelige former med tidlig debut < 1% Mutasjoner i APP, PSEN1 og PSEN2 Kompleks arv forklarer 60-80% av årsakene til vanlig spontant opptredende Alzheimers sykdom i høy alder APOE mest kjent og sterkest effekt 10 nye risikogener nå påvist med GWAS 11 gener forklarer 50% av de genetiske årsakene til AD Ingen av disse aktuelle for testing i klinikken i dag. Funnene har generert nye hypoteser om etiologi i tillegg til den etablerte amyloidhypotesen kolesterolmetabolisme Inflammasjon og immunsystemet Synaptiske cellemembranprosesser

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge.

Detaljer

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom.

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom. Horisont nr 3/2006 Skreddersydd medisin Visjonene om bioteknologien som reddende engel for å bekjempe uhelbredelige sykdommer og forlenge livene våre, er i ferd med å bli en realitet. De siste tyve årene

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:34 Side 32 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 34-38 Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser Pål Rasmus Njølstad 1,2,3,Jørn V. Sagen

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Lang QT-syndrom (LQTS)

Lang QT-syndrom (LQTS) INFORMASJON OM Lang QT-syndrom (LQTS) Susanne Wickman, Spesialsykepleier og Kristina H. Haugaa, Overlege, PhD, Fagenhet for genetiske hjertesykdommer, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer

- CONOR er en sammenstilling av 10 helseundersøkelser med informasjon om

- CONOR er en sammenstilling av 10 helseundersøkelser med informasjon om Cohort of Norway (CONOR): Forskningspotensial, design og representativitet Geir Aamodt 1, Anne Johanne Søgaard 1,2, Øyvind Næss 1,2, Anne Cathrine Beckstrøm 1, Sven Ove Samuelsen 1,3 og CONORs styringsgruppe

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2008 17. årgang Gentester Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv Innhold Innhold Forsidefoto: Røde blodceller.

Detaljer

Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor?

Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor? Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor? dr.med. Hallvard Lærum, Stab IKT, Oslo Universitetssykehus Espen Skorve, Institutt for Informatikk, Universitetet

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Identifisering og karakterisering av gener assosiert med fettsyresammensetningen i melk Identification and characterisation of genes associated with milk fatty acid composition Tim Martin Knutsen Institutt

Detaljer

Eksamen ERN 3110. Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500

Eksamen ERN 3110. Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500 Eksamen ERN 3110 Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500 -Oppgavesettet er på 8 (åtte) sider og består av 5 (fem) oppgaver som hver teller like mye. -Fem (5) av 5 (fem) oppgaver må være bestått for å

Detaljer

Progeria syndromet Skrevet av Sarah Hyll, 2010

Progeria syndromet Skrevet av Sarah Hyll, 2010 Progeria syndromet Skrevet av Sarah Hyll, 2010 Progeria syndromet som også er kjent som hutchinson Gilford Progeria syndrome, forkortet til HPGS, er en sjelden og dødelig sykdom. Denne sykdommen akselerer

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer