Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert

2 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Roller og tilganger Registrere a-melding i Altinn første gang Har registrert en a-melding direkte i Altinn før Ugyldig inntekt for perioden Tilbakemeldinger Tilbakemelding uten avvik Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Tilbakemelding med avvik som må korrigeres A-meldingen er avvist Korrigering Søke frem tidligere melding Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Funksjonalitet Registrere a-melding direkte i Altinn Registrere virksomhet Slettet virksomhetsnummer Opplysningspliktig har ikke virksomhetsnummer Hvordan finner jeg virksomhetsnummer (underenhet/bedrift) i Altinn? Registrere periode Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker har norsk ID Inntektsmottaker har ikke norsk ID Fra internasjonal ID til norsk ID Fra D-nummer til fødselsnummer Registrere arbeidsforhold Registrere inntektsmottaker som har sluttet Permisjon/permittering Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Registrere inntekter/ytelser Type inntekt/ytelse Bruk av hurtigvalg Beløp og tilleggsinformasjon Flere inntekter Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig? Registrere forskuddstrekk og fradrag Spesielle fradrag og forskuddstrekk Flere inntektsmottakere Arbeidsgiveravgift Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for arbeidsgiveravgift Grunnlag arbeidsgiveravgift Finansskatt på lønn Oppsummering og avslutning Oppdatert

3 12.1 Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag Innsending Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner Lønn, naturalytelser, Kontantytelser Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i lønn Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag og godtgjørelse/verv Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie naturalytelse Fri bil (firmabil) Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji- tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Rapportering av pensjon og trygd Kontantytelser Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Oppdatert

4 Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Føderåd Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Rapportering av særskilt nettolønnsordning Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Nettolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Kontantytelser Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov for skattefrie organisasjoner Kontantytelser Oppdatert

5 Fastlønn Timelønn Styrehonorar og godtgjørelse/verv Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Annet Øvrig lønn, naturalytelser, - kontantytelse Naturalytelser Fri bil - firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Mobiltelefon mv (ekom) Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Kontantytelser Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Kontantytelser Lønn etter Svalbardskatteloven Hyre og hyretillegg Øvrig lønn, naturalytelser, Pensjon og trygd Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Pensjon og trygd Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Godtgjørelse tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, - utgiftsgodtgjørelse Rapportere flere virksomheter Flere beregningsmåter arbeidsgiveravgift Fjerne beregningsmåte eller sone arbeidsgiveravgift Kun rapportere arbeidsgiveravgift i a-meldingen Oppdatert

6 19 Kun rapportere finansskatt på lønn i a-meldingen Annullere/slette all innsendt informasjon for en kalendermåned Fjerne inntektsmottakere Fjern arbeidsgiveravgift Sende inn en tom melding Nytt for Nye inntekter fra Kontantytelse Betaling til fond for idrettsutøvere ikke avgiftspliktig Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) - trekkpliktig Naturalytelse Yrkesbil listepris innland og utland Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Nettolønn opptjent i Norge Yrkesbil listepris Nettolønn opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn og utenlandsk skatt betalt Yrkesbil listepris Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Yrkesbil listepris Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Yrkesbil listepris Finansskatt på lønn Ugyldige inntekter for Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattefritt Etterbetaling ektefelletillegg - skattefritt Etterlønn og etterpensjon Nettolønn opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Nytt for Nye inntekter fra Kontantytelse Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Lønn til verge fra Fylkesmann Ørvig lønn ferie trekk i fastlønn Naturalytelse Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Pensjon og trygd Skattepliktig etterlønn og etterpensjon - kildeskatt på pensjoner Nettolønn opptjent i Norge Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i utlandet Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Ferie trekk i fastlønn Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Oppdatert

7 Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ytelser som behandles etter særskilt skattelov for skattefrie organisasjoner Fastlønn Timelønn Styrehonorar og godtgjørelse/verv Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Annet Øvrig lønn, naturalytelser, - kontantytelse Fri bil - firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Bilgodtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Ferie trekk i fastlønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn ferie trekk i fastlønn Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Ferie trekk i fastlønn etter Skattesvalbardloven Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Øvrig lønn ferie trekk i fastlønn Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ugyldige inntekter fra Utgiftsgodtgjørelse Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Informasjon som ikke skal rapporteres fra Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Oppdatert

8 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Direkte registrering i Altinn er en tjeneste som skal brukes til å rapportere arbeidsforhold og inntekt/ytelser til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten. Dersom du ikke har et lønnssystem som du bruker til å sende inn a-meldingen, kan du bruke denne tjenesten. Det er viktig at du er klar over at denne tjenesten ikke er den samme som hvis du har et lønnssystem som er helt eller delvis integrert mot Altinn. Denne tjenesten har noen begrensinger i hva som kan rapporteres og også begrensninger i hvem som kan bruke den. 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Denne tjenesten er spesielt laget for opplysningspliktige som har få ansatte og lite kompliserte lønnsog arbeidsforhold. Løsningen er brukervennlig for små arbeidsgivere og gir støtte og veiledning til utfylling av a-meldingen. Merk! Tjenesten kan ikke brukes av offentlige virksomheter. Begrensninger i løsningen: Løsningen egner seg ikke til rapportering av flere enn 10 arbeidsforhold per melding. Det er ikke mulig å rapportere mer enn ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet. Det er kun mulig med en gyldig a-melding per måned. Så hvis du skal korrigere, må du sende inn en fullstendig melding til erstatning av den gamle. Dersom det er flere virksomheter (underenhet/bedrift) knyttet til arbeidsgiveren (foretak), må du sende inn én melding per virksomhet. På tilbakemeldingen vil arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk på begge virksomheter summeres. 3 Roller og tilganger Alle som har rollen som "Utfyller", "Innsender" eller "Kontaktperson for NUF" kan bruke denne tjenesten. Under arkfanen "Tilgangsstyring" kan du se om du har denne rollen. 4 Registrere a-melding i Altinn første gang Når du registrerer en a-melding i Altinn første gangen, må du alltid begynne med en tom melding. Dette betyr at du må registrere all informasjon om de ansatte som arbeidsforhold og inntektsopplysninger. Det er ingen informasjon som er forhåndsutfylt. Det er derfor viktig at du har all informasjonen lett tilgjengelig før du begynner registreringen. Hva du skal registrere på det enkelte arbeidsforhold er selvfølgelig styrt mye av arbeidsavtalen mellom den opplysningspliktige og inntektsmottaker, men endel informasjon skal nesten alltid være med: Navn på inntektsmottaker Oppdatert

9 ID (enten norsk ID-nummer eller internasjonal ID) Type arbeidsforhold Ansattdato Yrkeskode (fra SSB) Avlønningstype (fastlønn, timelønn, akkord, provisjon eller honorar) Stillingsprosent Timer i uken ved full stilling Dato siste lønnsendring 5 Har registrert en a-melding direkte i Altinn før I a-ordningen skal du alltid sende inn all informasjon om ansatte og inntektsforhold hver eneste måned. Siden mye av denne informasjonen ikke endres vesentlig fra måned til måned, så er denne tjenesten laget slik at du kan hente frem tidligere meldinger og gjenbruke mye av tidligere innsendte opplysninger. Ved å velge forhåndsutfylt får du med deg informasjon om ansatte, ansettelsesforhold og inntektskombinasjoner. Beløp må derimot fylles ut fra gang til gang. Når du velger "Ny rapportering (forhåndsutfylt)", vil du få tilgang til tidligere innsendte a-meldinger. Du velger selv hvilken a-melding du vil ha som utgangspunkt for din neste rapportering Referanse fra Altinn på innsendt melding Virksomhetsnr Juridisk org.nr/opplysningspliktig Kalendermåned Arkivdato i Altinn Oppdatert

10 Når du har valgt den a-meldingen du ønsker, vil en ny a-melding åpnes, klar for registrering, men med store deler av feltene ferdig utfylt. Informasjon om inntektsmottaker og arbeidsforhold som var registrert i den meldingen du har valgt, vil følge med i den nye a-meldingen. Du har mulighet til å gjøre endringer ved å klikke på knappen "Se/endre arbeidsforhold". I tillegg til informasjon om arbeidsforhold så vil du også ha fått med de forskjellige inntektskombinasjonene som var fylt ut i den meldingen du har valgt å ta utgangspunkt i. Merk! Du må fylle ut alle beløp. Du åpner for registrering ved å klikke på knappen "Se/endre inntektsrapportering". Feltene for valg av type ytelse er fylt ut, mens beløpsfeltet er blankt. Du kan gjøre endringer direkte på det som er registrert fra før. Det er mulig å legge til flere inntekter ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Du kan også fjerne en inntekt helt, ved å klikke på knappen "Slett". I tillegg har du mulighet til å fjerne en inntektsmottaker helt fra meldingen. Eller du kan legge til en helt ny inntektsmottaker ved å klikke på knappen "+en inntektsmottaker til". Oppdatert

11 5.1 Ugyldig inntekt for perioden Det kan skje at en inntekt ikke er gyldig i perioden du rapporterer for. Dette kan for eksempel skje når det har vært en regelverksendring som gjør at nye inntekter skal rapporteres, eller at noen inntekter ikke lenger er gyldige. Velger du en forhåndsutfylt melding og får med inntekter som ikke er gyldig i perioden du rapporterer for, vil du få en feilmelding på inntekten som ikke er gyldig. Ved kontroll av skjemaet vil du også få en feilmelding om at du har rapportert en inntekt som ikke er gyldig. Du må fjerne inntekten fra meldingen før du sender den inn. Dette gjør du ved å trykke på knappen "Slett" på den ugyldige inntekten. Oppdatert

12 6 Tilbakemeldinger Hver gang du har sendt inn en a-melding, mottar du en tilbakemelding. Tilbakemeldingen finner du i "Min meldingsboks" under "Til min behandling". Hvis en a-melding får utslag på en maskinell kontroll, vil dette fremkomme i tilbakemeldingen. Disse utslagene kan ha forskjellig alvorlighetsgrad: Må kontrolleres: Må korrigeres: Avvist: Det er avvik i den innsendte informasjonen. Dette avviket behøver ikke være feil, men du bør sjekke. A-meldingen inneholder feil som må rettes. Retting må skje innen ordinær innleveringsfrist. Meldingen inneholder alvorlige feil og blir ikke mottatt. Feil må rettes og meldingen sendes på nytt etter korrigering. 6.1 Tilbakemelding uten avvik Når a-meldingen er riktig utfylt, vil tilbakemeldingen kun inneholde en oversikt over hva som er mottatt denne måneden. Her er eksempel på hvordan tilbakemeldingen vil se ut når det har vært sendt inn flere a-meldinger for sammen måned. I tillegg vil tilbakemeldingen inneholde betalingsinformasjon. Oppdatert

13 6.2 Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Denne type tilbakemelding behøver ikke bety at det er gjort noe feil ved rapporteringen. Hvis det er feil, må du korrigere. Her ser du et eksempel på en tilbakemelding hvor det i stedet for en norsk ID er brukt en internasjonal ID. Dette er tillatt å bruke ved rapportering og krever derfor ikke retting. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. 6.3 Tilbakemelding med avvik som må korrigeres Hvis det i tilbakemeldingen fremkommer at a-meldingen har avvik som må korrigeres, betyr dette at a-meldingen er mottatt, men med feil. Du vil se hva feilen går ut på i tilbakemeldingen og hvilken inntektsmottaker feilen berører. Denne type feil må rettes innen ordinær innleveringsfrist. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. Oppdatert

14 6.4 A-meldingen er avvist Den alvorligste feilen du kan få er at a-meldingen er avvist. En melding som er avvist, vil ikke bli registrert som mottatt. Ny, korrekt melding må sendes innen ordinær frist. Du vil se i tilbakemeldingen hva som har forårsaket avvisningen. Oppdatert

15 7 Korrigering Når du registrerer a-meldingen direkte i Altinn, vil det kun være en a-melding (den siste) som er aktiv/gjeldene melding for kalendermåneden. Dette betyr at hvis du trenger å korrigere en allerede innsendt a-melding, må du passe på at den nye a-meldingen er en fullstendig a-melding. 7.1 Søke frem tidligere melding For å korrigere, må du hente frem den tidligere meldingen. Dette gjør du ved å velge "Korrigere tidligere innsending". Deretter må du finne frem til den a-meldingen som skal korrigeres. Når du klikker på nedtrekkslisten i feltet "med utgangspunkt i" vil du få opp alle tidligere meldinger. Velg den som skal korrigeres. Oppdatert

16 7.2 Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Det vil ikke være mulig å endre måneden, så det er viktig at du henter frem riktig a-melding du skal korrigere. Finn frem til de feltene du vil korrigere og gjør endringene. Merk! Avgiftsgrunnlaget er nødvendig å fylle ut på nytt basert på de endringene som er gjort. Oppdatert

17 8 Funksjonalitet Før du tar i bruk denne tjenesten, er det viktig at du vet litt om hvordan løsningen fungerer. Obligatoriske felt: - alle felt med rød stjerne må fylles ut. Hint-tekst: - enkelte felt vil ha informasjonstekst bak feltet for å gi deg bedre informasjon om hva som skal fylles ut Spørsmåltegn: - gir deg tilgang til hjelpetekster Enkelte felter vil være skjult til du har behov for dem. Ved å huke av her, vil du få tilgang til flere felter for utfylling For å gjøre skjermbildet mer oversiktlig kan du komprimere/slå sammen deler av skjermbildet Du kan bevege deg frem og tilbake i meldingen ved å bruke knappene "Forrige" eller "Neste". Når du klikker på knappen "Kontroller skjema" vil Altinn kontrollere hele meldingen og sjekke om du har fylt ut feltene riktig i henhold til kontrollene i skjemaet. Oppdatert

18 9 Registrere a-melding direkte i Altinn Når du registrerer en a-melding direkte i Altinn, er det alltid den siste melding som er registrert for en måned som gjelder. Denne tjenesten er delt i fire i Altinn. Del 1: Her skal du registrere hvem som rapporterer og for hvilken kalendermåned det blir rapportert for Del 2: Her registrerer du alle inntektsmottakere og all informasjonen som skal knyttes til disse. Del3: Her registrerer du informasjon om arbeidsgiveravgift som næring/sone og avgiftsgrunnlag. Del 4: Her finner du utregningen av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekket. 9.1 Registrere virksomhet I del 1 må du registrere hvilken virksomhet du skal rapportere for. Alle opplysningspliktige som har ansatte vil ha et juridisk nummer og minst et virksomhetsnummer tilknyttet det juridiske nummeret. Virksomhetsnummer er en underenhet til den juridiske enhet/opplysningspliktige. Du kan velge virksomhetsnummeret fra nedtrekklisten. Nedtrekkslisten inneholder virksomhetsnummer som knyttet til den opplysningspliktige. Dersom det er flere virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig, vil alle nummer vises i listen. Velg det virksomhetsnummeret som denne meldingen gjelder. Merk! Listen inneholder også eventuelt gamle virksomhetsnummer som er slettet i Enhetsregisteret. Oppdatert

19 Hvis du ikke vet hva ditt virksomhetsnummer er, finner du en beskrivelse under avsnittet "Hvordan finner jeg virksomhetsnummer (underenhet/bedrift) i Altinn?". Her er virksomhetsnummer valgt Slettet virksomhetsnummer Dersom du skal rapportere en a-melding flere måneder tilbake i tid, så kan det være behov for å sende inn på et nummer som er slettet i Enhetsregisteret. Nummeret var aktivt i den måneden du skal rapportere for, og du må sende en a-melding på slettet nummer. Velger du et nummer i nedtrekkslisten som er slettet, så vil du få en melding om dette i skjermbildet. Denne meldingen er kun til orientering, du kan fremdeles sende inn meldingen på dette virksomhetsnummeret. Når du har fylt ut skjema og kontrollerer det før innsending, vil du få denne meldingen: Stemmer dette med slik du skal rapportere, lukk meldingen og gå videre til innsending. Oppdatert

20 9.1.2 Opplysningspliktig har ikke virksomhetsnummer Alle som har ansatte, skal i tillegg til juridisk nummer ha et eget organisasjonsnummer for den virksomheten som enheten driver. Den som driver virksomhet på flere steder og/eller i ulike bransjer, har ett slikt nummer for hver av disse. Har du ansatte skal de alltid knyttes mot et virksomhetsnummer i a-meldingen. Dersom opplysningspliktig ikke har noe virksomhetsnummer, så vil nedtrekkslisten være tom. Merk! Selv om du ikke har ansatte og derfor ikke et virksomhetsnummer tilknyttet ditt juridiske nummer, anbefaler vi at du skaffer dette likevel hvis du skal rapportere a-melding. For å skaffe deg et virksomhetsnummer, må du sende "Samordnet registermelding" til Enhetsregisteret. Se veiledning hos Brønnøysundregistrene, Usikker på om du har virksomhetsnummer? Søk i Enhetsregisteret. Vil du vite mer om virksomheter, juridiske enheter og organisasjonsnumre? Les mer hos Brønnøysundregistrene. Hvis det ikke er registrert noen virksomhet/underenhet i Enhetsregisteret, skal du bruke juridisk nummer i feltet "Virksomhetsnummer" i a-meldingen. Du huker av for "Levere på et nummer som ikke står i lista". Oppdatert

21 Da får du opp et felt hvor du kan gjenta nummeret som er for opplysningspliktig, det juridiske nummeret. Du vil da få en melding i skjemaet som sier at du nå har registrert et juridisk nummer. Dersom dette er korrekt, se bort ifra meldingen. Du kan sende inn skjemaet selv om denne meldingen er gitt. Ved kontroll før innsending, vil du igjen få en melding om at du har oppgitt et juridisk nummer i felt for virksomhet. Stemmer dette med slik du skal rapportere, lukk meldingen og gå videre til innsending. Oppdatert

22 9.1.3 Hvordan finner jeg virksomhetsnummer (underenhet/bedrift) i Altinn? Når du er logget inn i Altinn, kan du finne virksomhetsnummeret til arbeidsgiveren du skal rapportere for. Den du rapporterer for i Altinn er juridisk nummer, og de aller fleste juridiske nummer har ett virksomhetsnummer knyttet til seg. Gå til Min meldingsboks. Her vises den du representerer - her er det et juridisk nummer. Velg fra nedtrekksliste, Vis flere. Da får du opp et vindu. Huk av for "Vis også underenheter (bedrift)", som tilsvarer virksomhetsnummer. Da vises virksomhetsnummer. Bedrift er typebetegnelsen på virksomhetsnummer, mens juridisk nummer (som du skal rapportere a-melding på, den du representerer) har typebetegnelse Foretak. Oppdatert

23 9.2 Registrere periode Når du har valgt virksomhetsnummer må du registrere hvilken periode du skal rapportere for. Du må fylle ut år og måned. Oppdatert

24 9.3 Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker må registreres med gyldig ID. Som gyldig ID regnes både norsk ID og internasjonal ID. Som gyldig norsk ID regnes fødselsnummer og D-nummer. Internasjonal ID skal kun være en midlertidig ID som brukes til inntektsmottaker har fått norsk ID. Når en inntektsmottaker som tidligere har vært rapportert med en internasjonal ID, får D-nummer, må du rapportere både D-nummer og internasjonal ID i den første måneden du bruker D-nummer. Inntektsmottakere som har D-nummer, og som får tildelt fødselsnummer, kan bytte direkte fra D- nummer til fødselsnummer fra en a-melding til neste a-melding. Det er ikke nødvendig å oppgi begge to for at disse skal kunne kobles sammen Inntektsmottaker har norsk ID Som godkjent norsk ID regnes fødselsnummer eller D-nummer. I tillegg må du fylle ut navn Inntektsmottaker har ikke norsk ID Skal du bruke internasjonal ID, må du huke av for dette. Avhukingen åpner nye felter for registrering. Eksempel: Den internasjonale identifikatoren må være utstedt av det landet vedkommende kommer fra og bestå av følgende tre deler: ID-nummer Beskrivelse av hva slags identifikator som brukes. Landkode Oppdatert

25 Det er fire typer identifikatorer som kan brukes: Passnummer (eller nummer fra annet godkjent nasjonalt ID kort) Social security number Tax identification number Value added tax identification number Når du har bestemt hvilken identifikator du skal bruke ved rapportering på en ansatt, er det svært viktig at du bruker den samme identifikatoren hver gang du rapporterer. Merk! "Siffer 8 + fødselsdato og 5 nuller" er ikke en gyldig identifikator i a-ordningen. Eksempler: 1. Det brukes passnummer fra Polen. Identifikatoren skal inneholde: a. [nummer] b. Passnummer c. Landkode = PL 2. Det oppgis social security number fra USA. Identifikatoren skal inneholde: a. [nummer] b. Social security number c. Landkode = US Fra internasjonal ID til norsk ID Internasjonal ID er en midlertidig ID som skal erstattes med D-nummer (eventuelt fødselsnummer) når inntektsmottaker oppfyller vilkårene for dette. Når en inntektsmottaker får norsk ID, må du rapportere både internasjonal ID og den norske ID'en i samme a-melding første gangen du skal rapportere norsk ID på inntektsmottaker. Eksempel: Steven har fått seg et D-nummer, forrige måned rapporterte du han med internasjonal ID. Du må da rapportere D-nummeret sammen med internasjonal ID for at informasjonen skal kobles sammen Neste gang du skal rapportere Steven må du huske å fjerne avhukingen for Internasjonal ID. Oppdatert

26 9.3.4 Fra D-nummer til fødselsnummer Inntektsmottakere som har D-nummer, og som får tildelt fødselsnummer, kan bytte direkte fra D- nummer til fødselsnummer fra en a-melding til neste a-melding. Det er ikke nødvendig å oppgi begge to for at disse skal kunne kobles sammen. 9.4 Registrere arbeidsforhold Arbeidsforhold: t og maritimt arbeidsforhold medfører registrering i Aa-registeret. Inntektsmottakere med denne type arbeidsforhold må rapporteres hver måned, uansett om det er utbetalt lønn/ytelser (statusrapportering). Valg av arbeidsforhold vil påvirke hvilke felter som åpnes videre i skjemaet for utfylling. I dette skjermbildet er "t" valgt. Velger du "Uten arbeidsforhold..." vil de andre feltene for utfylling under "Arbeidsforhold" ikke vises. Ansatt dato / Sluttdato: Du må alltid fylle ut ansattdato. Sluttdato fylles ut når denne er kjent. Permisjon/permittering: Brukes kun når dette er aktuelt. Les mer om utfylling under avsnittet Permisjon/permittering. Yrkeskode: Det er lenke til SSB sin yrkeskodeliste, hvis du ikke kjenner yrkeskoden. Avlønning: Det er avlønningstypen på avlønningstidspunktet som skal rapporteres. Dersom flere avlønningstyper er kombinert i utbetalingene skal den mest vanlige for arbeidstakeren velges. Stillingsprosent: Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Siste dato for endring av stillingsprosent: Fylles ut kun når det har vært endring. Timer i uka ved full stilling: Hvor mange timer utgjør en full stilling. Ikke hvor mange timer inntektsmottaker faktisk har arbeidet. Hvis dette er ukjent, fylles feltet ut med 37,5. Dato siste lønnsendring: Hvis det ikke har vært noen endring, brukes ansatt dato. Oppdatert

27 Informasjon som gjelder sjøfolk, opphold på Svalbard eller opphold på Jan Mayen Her huker du av for å kunne fylle ut tilleggsinformasjon hvis inntektsmottaker faller inn under noen av disse kategoriene. Les mer om dette i avsnittet "Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen" Registrere inntektsmottaker som har sluttet Arbeidstaker Steven Gerrart slutter 15. september 2016 Du må oppgi sluttdato for arbeidsforholdet. Det er svært viktig at du sender inn a-meldinger for samtlige perioder fram til arbeidsforholdet er avsluttet. Det er viktig at du faktisk melder inn sluttdato, eller så kan du bli sanksjonert for manglende rapportering av arbeidsforholdet. Neste måned når inntektsmottakeren ikke lenger er ansatt og du har rapportert inn og sendt inn a- melding med sluttdato i foregående måned, fjerner du vedkommende fra rapporteringen (dersom du benytter forhåndsfylt melding for måneden).avhuking for å fjerne inntektsmottakeren finner du nederst til venstre i firkanten med informasjon om inntektsmottaker Steven Gerrart. Huk av knapp om å fjerne inntektsmottaker, vises under avhukingen. Trykk på knappen og Steven Gerrart slettes fra rapporteringen. Oppdatert

28 9.5 Permisjon/permittering Når du huker av for permisjon eller permittering, åpnes flere felter for utfylling. Merk! Alle permisjoner og permitteringer må ha sin egne unike ID. Det er den opplysningspliktige som selv bestemmer hvordan permisjoner og permittering skal identifiseres. Permisjon: Hvis inntektsmottaker har permisjon skal du ikke sette sluttdato for arbeidsforholdet, men huke av på permisjon. Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer. Permittering: Permitteringer skal oppgis dersom en inntektsmottaker er helt eller delvis permittert fra sitt arbeidsforhold. Dette gjelder uansett lengde på permittering og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden. 9.6 Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Når du huker av her, vil det åpnes endel felt som må fylles ut i tillegg til de andre arbeidsforholdsopplysningene. Du fyller bare ut de feltene som er relevant for din inntektsmottaker. Oppdatert

29 9.6.1 Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Fra og med 2016 skal man ikke lenger rapportere inn opplysninger om antall døgn ombord uten dekning av småutgifter. Hvis du fyller ut feltet og kalendermånedene er i 2016, får du en feilmelding. Du må fjerne innholdet i feltet for å kunne sende inn meldingen. 9.7 Registrere inntekter/ytelser Når du rapporterer ytelser, må du gi en beskrivelse av hva slags ytelse det er du rapporterer. I tillegg til beskrivelsen skal du oppgi beløp (størrelsen på ytelsen). Noen ytelser vil også ha krav om tilleggsinformasjon, som antall. Hvis du velger riktig beskrivelse av ytelsen, vil disse feltene kun være tilgjengelig for utfylling når denne informasjonen kreves. Det er laget noen hurtigvalg for de mest brukte ytelsene som ligger øverst i nedtrekkslisten. Du finner hurtigvalgene beskrevet under "Bruk av hurtigvalg". I de neste avsnittene er det beskrevet hvordan du registrerer ytelser når du ikke bruker hurtigvalg. Oppdatert

30 9.7.1 Type inntekt/ytelse Når du registrerer inntekter/ytelser i a-meldingen, skjer dette ved at du velger riktig ytelse fra nedtrekkslister. Hvilke valg du gjør fra nedtrekkslistene vil styre hvor mange nedtrekkslister som blir tilgjengelig, men aldri flere enn fire. Hvis en nedtrekksliste åpnes, må du gjøre et valg. Feltet kan ikke være blankt. Du finner beskrevet hvordan du skal rapportere de forskjellige ytelsene i avsnittet "Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner". Hvis du har valgt en forhåndsutfylt a-melding, vil de valgene du har gjort i den tidligere meldingen være ferdig utfylt her. Beløp må du alltid registrere på nytt Bruk av hurtigvalg Det finnes flere hurtigvalg: Fastlønn ordinær Forsikringspremie skattepliktig del Feriepenger Ferie trekk i lønn Mobiltelefon mv (ekom) naturalytelse Timelønn ordinær Trekkfri kilometergodtgjørelse vanlig bil Når du bruker et hurtigvalg, vil du gå videre rett til registrering av beløp. Oppdatert

31 Fastlønn ordinær: - Kan brukes når du utbetaler fastlønn som en kontantytelse. Forsikringspremie skattepliktig del: - Kan brukes når arbeidsgiver betaler forsikring for den ansatte. Feriepenger: - Kan brukes om alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes. Det omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Ferie trekk i lønn: - Kan brukes for å rapportere trekk i lønn for ferie. Beløpet skal oppgis med et negativt tall og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Oppdatert

32 Mobiltelefon mv (ekom): - Brukes på naturalytelser. Dvs. der den ansatte har f.eks. en mobiltelefon til disposisjon. Gjelder ikke der arbeidsgiver dekker telefonregning, det skal rapporteres som utgiftsgodtgjørelse. Det er ikke hurtigvalg for ekom utgiftsgodtgjørelse. Timelønn ordinær: - Brukes når arbeidsgiver utbetaler kontantytelser beregnet etter antall timer. Oppdatert

33 Trekkfri kilometergodtgjørelse vanlig bil: - Brukes når arbeidsgiver utbetaler godtgjørelse til den ansatte utgiftsgodtgjørelse Beløp og tilleggsinformasjon Når du har valgt riktig beskrivelse av en ytelse, åpnes felter for utfylling av beløp/verdi av ytelsen. I tillegg til beløp, skal noen ytelser ha tilleggsinformasjon som for eksempel antall timer. Hvis det er krav om tilleggsinformasjon, vil det åpnes felter for utfylling av denne informasjonen Flere inntekter Hvis du skal rapportere flere ytelser/inntekter på samme inntektsmottaker, gjør du dette ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Oppdatert

34 Den forrige ytelsen "komprimeres" og nye felter for utfylling åpnes. Hvis du ønsker å se den tidligere utfyllingen, klikk på knappen "Endre". Hvis du vil fjerne inntekten, klikk på knappen "Slett" til høyre for den forrige inntekten. Hvis du angrer og ikke skal fylle ut en inntekt til, klikk på knappen "Slett" bak den nye inntekten Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig? Når du velger hva slags type ytelse du skal rapportere så vil du se om ytelsen gir grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift og/eller er en trekkpliktig ytelse. For noen ytelser vil du få mulighet til å endre forhåndsvalgt verdi, fordi det finnes tilfeller hvor ytelsen ikke er med i beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift. Oppdatert

35 9.8 Registrere forskuddstrekk og fradrag I a-meldingen skal også forskuddstrekk og eventuelle fradrag oppgis. 9.9 Spesielle fradrag og forskuddstrekk Har inntektsmottaker brakkeleie eller spesielle typer forskuddstrekk eller fradrag, må du huke av her. Oppdatert

36 9.10 Flere inntektsmottakere Du skal rapportere alle inntektsmottakere i en virksomhet i samme a-melding. For å få tilgang til å registrere en inntektsmottaker til, klikker du på knappen "+ en inntektsmottaker til". Registreringen av den tidligere inntektsmottakeren "komprimeres". Du vil se her hvor mange inntektsmottakere som er registrert og at denne informasjon gjelder den første inntektsmottakeren. Her ser du at du nå registrerer inntektsmottaker nr 2 av totalt 2 stykker. Skal du registrere flere inntektsmottaker, klikker du på nytt på knappen" + en inntektsmottaker til". Oppdatert

37 10 Arbeidsgiveravgift Den opplysningspliktige skal beregne og gi opplysninger om hva som skal betales av arbeidsgiveravgift på alle ytelser som inngår i avgiftsgrunnlaget. Beløpet skal oppgis uten desimaler. Det du fyller ut av informasjon om beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, avgiftsgrunnlag, sone mv. danner grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgiften som skal betales Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Når du har fylt ut all informasjon om inntektsmottakerne, arbeidsforhold og deres lønn/ytelser, skal beregningsmåte for arbeidsgiveravgift registreres Sone for arbeidsgiveravgift Når du har valgt beregningsmåte, vil feltene for å fylle ut sone bli tilgjengelig. Du kan fylle inn sone ved å velge via nedtrekkslisten. Ved å huke av utenfor "Få hjelp til å finne sone" får du opp en liste over alle kommuner og kan i stedet for sone velge riktig kommune Grunnlag arbeidsgiveravgift Du fyller ut beregnet grunnlag for arbeidsgiveravgift. Her vil du se hva som er summert på alle inntektsmottakere som gir grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det kan være avvik mellom det du fyller inn på avgiftsgrunnlag og det som er maskinelt beregnet. Som du vil se av veiledningsteksten, kan det være riktig at det skal være avvik, hvis du for eksempel har rapportert inntekt som er under rapporteringsgrensen. Det er det du har rapportert som avgiftsgrunnlag som legges til grunn ved beregningen, ikke det som systemet har beregnet grunnlaget til å være. Oppdatert

38 11 Finansskatt på lønn Fra og med 2017 skal selskap innen finanssektoren rapportere finansskatt på lønn. Beregningsgrunnlaget for finansskatten på lønn er det samme som grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Beregningsgrunnlaget rapporteres ikke særskilt, du skal bare rapportere sum finansskatt på lønn. Det er et eget felt for Finansskatt på lønn på siden siden for arbeidsgiveravgift. 12 Oppsummering og avslutning På siste side i a-meldingen vil du få opp en beregning av arbeidsgiveravgiften. Denne beregningen er basert på det beløpet som fylles ut i "Avgiftsgrunnlag". Her får du også en oversikt over hva som skal betales av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for denne meldingen. Sum forskuddstrekk er en oppsummering av forskuddstrekk registrert på inntektsmottakerne. Sum finansskatt lønn er det samme beløpet som du har blitt registrert i feltet Finansskatt lønn på siden for arbeidsgiveravgift. Oppdatert

39 Før du kan sende inn a-meldingen, må du huke av av utenfor «Jeg bekrefter at opplysningene over er riktige» og deretter "Kontroller skjema". Hvis meldingen ikke er korrekt fylt ut, vil du få beskjed om det her. Du kan lese mer om hva du må gjøre hvis du får denne meldingen i avsnittet "Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag" Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag Dersom summen av registrert avgiftspliktig inntekt avviker fra det som er oppgitt som avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift, vil du få en melding om dette i skjemaet når du kontrollerer det. Kontroller sum av avgiftspliktige inntekter mot det som er registrert i avgiftsgrunnlag på arbeidsgiveravgift. Dersom det er riktig at det ikke er samme sum, så kan du allikevel sende inn meldingen. Dette er kun en myk kontroll som opplyser om avviket. Du får hjelp til å kontrollere dette i skjemaet. Avgiftspliktige inntekter summeres og vises på siden for arbeidsgiveravgift. Når du fyller ut avgiftsgrunnlaget, kan du sammenligne beløpene. Det kan være riktig at det er avvik mellom avgiftspliktige ytelser og avgiftsgrunnlaget. Ved utbetaling av beløp under kroner så trenger du ikke rapportere det på inntektsmottakeren, men det skal medregnes i avgiftsgrunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Oppdatert

40 Oppdatert

41 Fyll ut avgiftsgrunnlaget: Dersom du sender inn en a-melding med avvik mellom avgiftspliktige inntekter og oppgitt avgiftsgrunnlag, så vil du også få en melding om dette på A03 a-melding tilbakemelding. Det vil se slik ut: Oppdatert

42 13 Innsending Når du har kontrollert meldingen (og rettet eventuelle feil), vil knappen "Videre til innsending" bli aktiv. Når du har klikket på denne knappen, kommer du til siden for innsending. Merk! Selve innsending skjer først du klikker på "Send inn"! Når du har sendt inn vil a-meldingen overføres til mottakssystem for a-meldingen og bli kontrollert mot a-ordningens regelverk. Resultatet av disse kontrollene vil du få i en egen melding i meldingsboksen din. I samme melding vil du motta betalingsinformasjon for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (kontonummer og kidnummer). Oppdatert

43 14 Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner I dette avsnittet viser vi deg hvilke gyldige kombinasjoner du kan gjøre når du skal registrere ytelser i a-meldingen. Det vil variere hvor mange valg du må gjøre for å få en gyldig beskrivelse av ytelsen, men aldri mer enn fire nedtrekkslister. Valgmulighetene i de forskjellige nedtrekkslistene er styrt av valget i listen foran. Mulige inntektskombinasjoner i denne løsningen er begrenset i forhold til den fullstendige løsningen som de som rapporterer via lønnssystem har tilgang til. Grunnen til dette er at dette er en løsning for opplysningspliktige med enkle arbeids- og inntektsforhold. Valg 1 Ytelsene er delt opp i følgende grupper: - Lønn, naturalytelser, - Pensjon og trygd - Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, - Særskilt for skattefrie organisasjoner - Særskilt nettolønnsordning - Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene - Særskilt skattelov Svalbard Lønn, naturalytelser, godtgjørelse skal velges for alle ordinære lønnsinntekter. Pensjon og trygd velges kun når ytelsen er av denne typen. De andre gruppene skal kun brukes i spesielle tilfeller, der inntektsmottaker skal behandles etter spesielle skatteregler. Valg 2 I valg spesifiserer du type ytelsen ytterligere. - Er dette en kontantytelse? - Er ytelsen opptjent i utlandet? - Mm Valg 3 Noen ytelser har behov for ytterligere spesifisering, som f.eks. ordinær lønn. Her må du også oppgi hva slags type lønn det er. Eksempel om det er fastlønn, timelønn eller overtid. Valg 4 For noen ytelser vil det være nødvendig med ytterligere informasjon. Eksempel er denne lønnen opptjent i utlandet? Eller er den helt ordinær? Oppdatert

44 Inndelt etter kontantytelse, naturalytelse eller godtgjørelse I denne veiledningen er inntekter og ytelser delt inn i kategoriene kontantytelser, naturalytelser eller utgifts. Kontantytelse: Med kontantytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Naturalytelse: Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Utgiftsgodtgjørelse: Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Lønn, naturalytelser, Lønn, naturalytelser, godtgjørelse skal velges for alle ordinære lønnsinntekter. De deles inn i tre forskjellige typer, kontantytelser, naturalytelser og utgifts. Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Gjelder ikke kontantgodtgjørelse for arbeid utført i selvstendig næringsvirksomhet. Naturalytelser Med naturalytelse menes: enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Eksempler: Ytelser i form av varer, fri telefon, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris. Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes: ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. Unntak: Utlegg som arbeidstaker har på vegne av arbeidsgiver, og som refunderes av arbeidsgiver på grunnlag av originalbilag, anses som ordinære driftskostnader, og ikke som utgiftsgodtgjørelse. Godtgjørelse til dekning av private utgifter eller andre kostnader som ikke er knyttet til arbeidssituasjonen skal fullt ut behandles som lønn i alle sammenhenger. Oppdatert

45 Kontantytelser For å rapportere kontantytelser, må du velge «Lønn, naturalytelser,», deretter «Lønn, kontantytelse» Annet Dette omfatter alle kontantytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre beskrivelsene i dette avsnittet. Lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Eksempler: Der den opplysningspliktige dekker utdanning for inntektsmottaker gjennom refusjon av utgifter og vilkårene for skattefritak ikke er til stede, skal beløpet rapporteres i denne koden. o Unntak: Permisjon med lønn i forbindelse med eksamen og lesedager, regnes ikke som lønn under utdanning i denne sammenheng. Overskudd på overtidsmat (utover gjeldene satser) o Unntak: Dekkes det som naturalytelse skal rapportering skje som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet. Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en inntektsmottaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk oppgave. Det kan også ytes godtgjørelse til inntektsmottakere som kan knyttes til resultater i virksomheten. Oppdatert

46 Lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Eksempler Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantiem mv. Unntak: Prosentlønn, provisjon og akkordlønn. Disse rapporteres inn i som fastlønn eller timelønn Faste tillegg Med faste tillegg regnes f.eks.: (listen er ikke uttømmende) b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Fastlønn Fastlønn omfatter: Avtalt fast bruttolønn før skatt. Fast avtalt overtidsgodtgjørelse. Prosentlønn, akkordlønn og provisjon Hurtigvalg Fastlønn - ordinær Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Oppdatert

47 Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Feriepenger Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Hurtigvalg Feriepenger Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Ferie trekk i lønn Trekk i lønn for ferie skal rapporteres på denne beskrivelsen. Trekket skal rapporteres med et negativ beløp og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Trekket skal rapporteres når alle feriepenger samlet i en måned er avregnet og det er foretatt trekk i lønn. Trekk i lønn skal også rapporteres når det er foretatt trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas, eller når arbeidstaker avvikler ferie uten lønn. NB! Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk. Hurtigvalg Ferie trekk i lønn Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Oppdatert

48 Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Helligdagstillegg Gjelder tillegg til ordinær lønn eller godtgjørelse som utbetales for arbeid utført på helligdag. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse. Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse rapporteres som fastlønn eller timelønn. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Overtidsgodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Alle kontante vederlag for overtidsarbeid utover avtalt arbeidstid er å betrakte som overtidsgodtgjørelse. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling. Ved rapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du rapporterer lønn. Unntak! Ved rapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er rapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. Oppdatert

49 Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Sluttvederlag og godtgjørelse/verv Sluttvederlag er kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Styrehonorar og godtgjørelse/verv Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el. Godtgjørelsen skal rapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig Timelønn Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Det gjelder tilsvarende ved rapportering av overtidsgodtgjørelse. Unntak! Oppdatert

50 Ved rapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er rapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her. Hurtigvalg Timelønn - ordinær Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Timelønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller sted. Så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Eksempler: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten. Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen. Eksempler: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt mv. Oppdatert

51 Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Hyretillegg Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke rapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. Ved vurdering av grenseverdien trenger du ikke forholde deg til om arbeidstaker mottar slik ytelse fra andre arbeidsgivere. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Erstatning, skattefri Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere Fri tjenestebolig statsansatt utland Kapitalinntekt (royalties mv) Lønn etter dødsfall Lønn for barnepass i barnets Betaling til fond Betaling til fond ikke avgiftspliktig Utbetaling fra fond Kompensasjonstillegg Ferie trekk i fastlønn Oppdatert

52 hjem Lønn for lønnsarbeid i hjemmet Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon Lønn mv til utenlandsk artist Lønn til verge fra Fylkesmann Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Sluttvederlag - trekkfritt Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk kontantytelse Vederlag - lott eller part Vederlag til dagmamma i eget hjem kontantytelse Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) - trekkfri Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) - trekkpliktig Opsjonsytelse kontantytelse Naturalytelser Når du rapporterer naturalytelser velger du «Lønn, naturalytelser,», deretter må du velge mellom de forskjellige typer naturalytelser i listen i valg Forsikringspremie naturalytelse Omfatter fordeler ved premier mv. betalt av arbeidsgiver. Hurtigvalg Forsikringspremier - skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Lønn, naturalytelser, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil (firmabil) Rapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Oppdatert

53 Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Utenfor standardregelen Øvrig Bilpool Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris utland Yrkesbil listepris utland - BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du rapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket én eller flere EK-tjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). Når maksimalt sjablongbeløp er nådd for en arbeidstaker skal du ikke rapportere mer for vedkommende, selv om han får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester senere dette året. Hurtigvalg Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelser trekkfri Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Lønn, Øvrig lønn, Bedriftsbarnehage skattefri Barnehage naturalytelser, naturalytelser, Skattefritt tilskudd Fri bolig Helt/delvis fri bolig i Oppdatert

54 Fri kost Fri losji Fri reise til og fra arbeidet Fri tjenestebolig statsansatt utland kompensasjonstillegg Kost sokkelarbeider Naturalytelse trekkfri - annet Naturalytelse trekkpliktig - annet Naturalytelse trekkfri - annet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Næringsinntekt Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold arbeidsforhold Norsk pendler Utenlandsk pendler Norsk pendler Utenlandsk pendler Norsk pendler Utenlandsk pendler Trekkfri Trekkpliktig Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Når du rapporterer utgiftsgodtgjørelse velger du «Lønn, naturalytelser,», deretter må du velge mellom de forskjellige typer utgifts i listen i valg Bilgodtgjørelse Hurtigvalg Kilometergodtgjørelse trekkfri vanlig bil Oppdatert

55 Fast bilgodtgjørelse Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji- tjenestereiser Kost trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn utland Hotell Hybel, brakke, privat Lønn, Godtgjørelse Langtransportsjåfør i utlandet naturalytelser, tjenestereiser, Pensjonat kost og losji Uten overnatting Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du rapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr per år. Fordelen skal rapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder. Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Utgiftsgodtgjørelse rapporteres når du faktisk foretar utbetalingen til arbeidstaker. Dersom total dekning av fakturaen fører til at maksimalt sjablongbeløp overstiges, rapporterer du for dekning opp til sjablonbeløpet. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse Pendler Utgifter ved besøksreiser hjem - trekkfri Lønn, besøksreiser, Kilometergodtgjørelse Utenlandsk pendler (skattekort naturalytelser, pendlere, kost besøksreiser hjem - trekkfri uten standardfradrag) og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Oppdatert

56 Kost trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk marbakker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted - utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Egen brakke/campingvogn Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Øvrig lønn, naturalytelser, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Overtidsmat Smusstillegg Stipend Særavtale tillegg/godtgjørelse/ytelser utenrikstjenesten Utgiftsgodtgjørelse - skattefri Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - annet Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet Vederlag til dagmamma i eget hjem utgiftsgodtgjørelse Trekkfritt Trekkpliktig 14.2 Rapportering av pensjon og trygd Oppdatert

57 Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterbetaling Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Introduksjonsstønad Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Oppdatert

58 Etterlønn og etterpensjon Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri etterlønn Skattepliktig Føderåd Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Føderåd Kildeskatt på pensjon Introduksjonsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon - skattepliktig Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon Kvalifiseringsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Oppdatert

59 Pensjon diverse Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon i dødsmåneden Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Ved rapportering av naturalytelser velger du «Pensjon og trygd» i valg 1 og «Naturalytelser i pensjonsforhold», eller «Kildeskatt på pensjoner» i valg Kildeskatt på pensjoner Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Oppdatert

60 Rentefordel lån Øvrig Naturalytelser i pensjonsforhold Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig 14.3 Rapportering av særskilt nettolønnsordning Nettolønnsordning betyr at arbeidstaker har inngått avtale med arbeidsgiver om en fast netto utbetalt lønn mv., og at arbeidsgiver har forpliktet seg helt eller delvis å betale arbeidstakers skatter. Arbeidsgiveren er forpliktet til å basere lønnsrapporteringen på bruttolønn. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av brutto lønn (oppgrossing) når han praktiserer nettolønnsordninger. Nettolønnsordning har egne skatte- og avgiftsregler og skal behandles etter disse Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bil (naturalytelse) Bilpool Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil kilometer Oppdatert

61 Bolig (naturalytelse) Øvrige naturalytelser Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) BRUK DENNE FRA 2017 Utenlandsk skatt betalt Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Bil (naturalytelse) Bolig (naturalytelse) Øvrige naturalytelser Bilpool Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Utgiftsgodtgjørelse 14.4 Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Sjøfolk har i noen tilfeller krav på eget fradrag i inntekten når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart. Hvis inntektsmottaker har krav på dette, skal du velge "Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, " under valg 1. Oppdatert

62 Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Bonus Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Faste tillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Oppdatert

63 Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Fastlønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Feriepenger Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Ferie trekk i fastlønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Helligdagstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Oppdatert

64 Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Overtidsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Sluttvederlag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Styrehonorar og godtgjørelse/verv Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Timelønn Lønn - kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Timelønn Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Oppdatert

65 Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Oppdatert

66 Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Utenfor standardregelen Rett til Bilpool Øvrig sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris utland Yrkesbil listepris utland BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Naturalytelse Mobiltelefon mv (ekom) naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Fri bolig Kost sokkelarbeider Trekkfri Kost sokkelarbeider Trekkpliktig Rett til Naturalytelse sjøfolksfradrag - Øvrig lønn, trekkpliktig - annet lønn, naturalytelser, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Oppdatert

67 Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Trekkpliktig godtgjørelse annet Arbeidsopphold utover 28 døgn Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Trekkpliktig Oppdatert

68 14.5 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov for skattefrie organisasjoner Denne skatte- og avgiftsregelen skal bare brukes av opplysningspliktige som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven 2-32 første ledd, her kalt skattefri organisasjon. En skattefri organisasjon som ønsker å rapportere lønn fortløpende uten å vurdere om en inntektsmottaker kommer til å passere grensen for opplysningsplikten i løpet av året eller ikke, skal benytte denne skatte- og avgiftsregelen. Hvis den opplysningspliktige velger å bruke skatte- og avgiftsregelen, så må den brukes fra første krone, og for utbetalinger hele året. NB! Den opplysningspliktige kan la være å rapportere lønn inntil grensen for opplysningsplikt er passert. I disse tilfellene skal ikke skatte- og avgiftsregelen brukes Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Oppdatert

69 Fastlønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Fastlønn Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Timelønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Timelønn Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Styrehonorar og godtgjørelse/verv Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Feriepenger Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Feriepenger Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ferie trekk i fastlønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Annet Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Annet Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Oppdatert

70 Øvrig lønn, naturalytelser, - kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig i Norge Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Fri bil - firmabil Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Fri bil (firmabil) - standardregel Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse organisasjoner Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost trekkpliktig organisasjoner pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Særskilt for skattefrie organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. Oppdatert

71 Bilgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Særskilt for skattefrie organisasjoner Trekkpliktig bilgodtgjørelse Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend trekkpliktig Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet 14.6 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Personer som omfattes av Jan Mayen-skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. Rapporteringen av slike inntekter må derfor markere for slik behandling Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Oppdatert

72 Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Øvrig lønn, naturalytelser, kontantytelse Erstatning skattefri Etterlønn og etterpensjon Hyretillegg Trekkfri Trekkpliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Inntekt opptjent i utlandet Opsjoner og aksjer Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv - opptjent i utlandet Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Opsjonsytelse - kontantytelse Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Særskilt skattelov Standardregel Bilpool Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel - utland Bilpool Utenfor standardregelen Oppdatert

73 Øvrig Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji - tjenestereiser Særskilt Arbeidsopphold utover 28 døgn Godtgjørelse skattelov Jan Kost trekkfri godtgjørelse tjenestereiser, Mayen og kost og losji Arbeidsopphold utover 28 døgn bilandene - utland Oppdatert

74 Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg - trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Uten overnatting Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler - trekkfri Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Øvrig lønn, naturalytelser, Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Flyttegodtgjørelse Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet Trekkfritt Trekkpliktig 14.7 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Oppdatert

75 For bosatte på Svalbard er i utgangspunktet alle typer inntekter skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter Svalbardskatteloven Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Svalbard Lønn etter Svalbardskatteloven Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyre og hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Øvrig lønn, naturalytelser, Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Arbeidsmarkedstiltak Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Oppdatert

76 Erstatning - skattefri Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fond idrettsutøvere Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse - opptjent i utlandet Lønn konkurs/statsgaranti Lønn opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utlandet Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Feriepenger Annet Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Overtidsgodtgjørelse Timelønn Bonus Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Ferie trekk i fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Oppdatert

77 Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig i Norge Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - kontantytelse Vederlag - lott eller part Opsjonsytelse kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Pensjon og trygd Valg 1 Valg 2 Valg 2 Valg 4 Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Svalbard Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) - Svalbard Utenfor standardregelen Øvrig Bilpool Oppdatert

78 Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris - utland Yrkesbil listepris utland BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Føderåd Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Svalbard Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold Fri bolig Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri kost Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri losji Norsk pendler Utenlandsk pendler Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse - naturalytelse Pensjon og trygd Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Oppdatert

79 Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg - trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil EL-bil Øvrige fremkomstmidler Godtgjørelse tjenestereiser Kost - trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn - utland Hotell Hybel, brakke, privat Særskilt Godtgjørelse Langtransportsjåfør i utlandet skattelov - tjenestereiser, Pensjonat Svalbard kost og losji Uten overnatting Kost - trekkpliktig godtgjørelse Losji - trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler trekkfri Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Oppdatert

80 Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, naturalytelser, - utgiftsgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Trekkfritt Trekkpliktig Oppdatert

81 15 Rapportere flere virksomheter Dersom det er flere virksomheter knyttet til juridisk opplysningspliktig må det sendes inn EN MELDING PER VIRKSOMHET for kalendermåneden. Velg riktig virksomhetsnummer fra nedtrekksliste. I arkivet i Altinn vil du se både juridisk nummer og virksomhetsnummeret som du har sendt inn a- meldingen for. Når du skal rapportere for en ny måned, så kan du hente opp en forhåndsutfylt melding. Da vil også juridisk og virksomhetsnummer vises i nedtrekkslisten til høyre. Oppdatert

82 16 Flere beregningsmåter arbeidsgiveravgift Dette er aktuelt dersom opplysningspliktig driver blandet virksomhet, eller driver ambulerende virksomhet i flere soner. Det kan også være aktuelt dersom man kombinerer Svalbard, ansatte fra USA og ikke skal betale arbeidsgiveravgift. Du kan få opp en ny seksjon for utfylling ved å huke av boksen "Jeg trenger flere beregningsmåter/soner" nederst til venstre. Når du har huket av her, vil det komme opp en knapp til høyre '+ en beregningsmåte/sone til". Når du klikker her, får du tilgang til nye felter for utfylling. Oppdatert

83 17 Fjerne beregningsmåte eller sone arbeidsgiveravgift For å fjerne en beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, må du huke av for "Jeg vil fjerne beregningsmåte/sone fra rapporteringen". Knappen finner du nederst til venstre i skjermbildet hvor det fylles ut informasjon om arbeidsgiveravgift. Når denne hukes av, kommer det opp en knapp under 'Bekreft fjerning'. Trykk på knappen og feltene med arbeidsgiveravgift slettes fra rapporteringen. Oppdatert

84 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Oppdatert

85 18 Kun rapportere arbeidsgiveravgift i a-meldingen Dersom du kun skal rapportere inn arbeidsgiveravgift, og ikke arbeidsforhold og inntekter, kan du gjøre dette på følgende måte: Du starter med et tomt skjema. Fyll ut virksomhetsnummer og kalendermåneden. Merk! Siden siste melding for måneden gjelder, vil du kun ha rapportert inn arbeidsgiveravgift for denne kalendermåneden. Du vil ikke ha rapportert noen inntektsmottakere med arbeidsforhold denne måneden. Dette gjelder kun innsending fra A01 a-melding. Blander du denne måten å rapportere med a-meldinger fra et lønnssystem summeres meldingene for en periode. Hvis du har startet med et forhåndsutfylt skjema, må du fjerne inntektsmottaker( e) fra skjemaet ved å huke av for "Jeg vil fjerne inntektsmottaker fra rapporteringen". Klikk deretter på "Bekreft fjerning". Oppdatert

86 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Skjermbildet vil deretter se slik ut: Trykk videre til neste side for utfylling av arbeidsgiveravgift. Se avsnittet "Arbeidsgiveravgift" for hvordan du fyller ut dette. Når du har fylt ut informasjon om arbeidsgiveravgift, kontrollerer du skjemaet og sender inn. Oppdatert

87 19 Kun rapportere finansskatt på lønn i a-meldingen Dersom du kun skal rapportere inn finansskatt på lønn, og ikke arbeidsforhold, inntekter eller arbeidsgiveravgift, kan du gjøre dette på følgende måte: Du starter med et tomt skjema. Fyll ut virksomhetsnummer og kalendermåneden. Merk! Siden siste melding for måneden gjelder, vil du kun ha rapportert inn finansskatt på lønn for denne kalendermåneden. Du vil ikke ha rapportert noen inntektsmottakere med arbeidsforhold eller arbeidsgiveravgift denne måneden. Dette gjelder kun innsending fra A01 a-melding. Blander du denne måten å rapportere med a-meldinger fra et lønnssystem summeres meldingene for en periode. Du må fjerne inntektsmottaker( e) fra skjemaet ved å huke av for "Jeg vil fjerne inntektsmottaker fra rapporteringen". Klikk deretter på "Bekreft fjerning". Oppdatert

88 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Skjermbildet vil deretter se slik ut: Trykk videre til neste side for utfylling av arbeidsgiveravgift. Du må fjerne beregningsmåte for arbeidsgiveravgift. Det gjør du ved å huke av for "Jeg vil fjerne beregningsmåte/sone fra rapporteringen". Knappen finner du nederst til venstre i skjermbildet hvor det fylles ut informasjon om arbeidsgiveravgift. Oppdatert

89 Når denne hukes av, kommer det opp en knapp under 'Bekreft fjerning'. Trykk på knappen og feltene med arbeidsgiveravgift slettes fra rapporteringen. Oppdatert

90 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Deretter fyller du ut beløp for finansskatt på lønn. Se avsnittet "Finansskatt på lønn" for hvordan du fyller ut dette. Når du har fylt ut informasjon om finansskatt, kontrollerer du skjemaet og sender inn. Oppdatert

91 20 Annullere/slette all innsendt informasjon for en kalendermåned Dersom du ønsker å annullere/slette all informasjon du har sendt inn for en kalendermåned, kan du sende inn en tom a-melding for kalendermåneden. Noe informasjon må du riktignok oppgi. Merk! Det er viktig at du passer på at du fjerner informasjonen på riktig a-melding. Hvis du har rapportert på fødselsnummer, men skulle ha rapportert på organisasjonsnummer, må du annullere oppgaven på fødselsnummeret først. Deretter kan du rapportere korrekt på organisasjonsnummeret ditt. Dersom du har sendt inn a-melding med feil virksomhetsnummer og ønsker å annullere/slette denne, så er det svært viktig at du oppgir det samme virksomhetsnummeret (det som er feil) i meldingen som skal annullere/slette allerede innsendt melding. Du angir virksomhetsnummer og kalendermåned på første side i skjemaet Fjerne inntektsmottakere Vær oppmerksom på følgende: dersom en av dine ansatte har sluttet, og du skal rapportere sluttdato på arbeidsforholdet, så må du sende inn a-meldingen med sluttdatoen. Når sluttdatoen er sendt inn, så kan du fjerne inntektsmottakeren fra neste måneds a-melding, når vedkommende ikke jobber hos deg lenger. Det er viktig at sluttdatoen sendes inn FØR inntektsmottakeren fjernes. Du fjerner inntektsmottakere på side 2 i skjemaet Inntektsmottaker ved å huke av for "Jeg vil fjerne inntektsmottaker fra rapporteringen". Oppdatert

92 Klikk deretter "Bekreft fjerning" Skjermbildet vil deretter se slik ut: Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Oppdatert

93 20.2 Fjern arbeidsgiveravgift Du fjerner beregningsmåte/sone på siden for Arbeidsgiveravgift i skjemaet. Huk av utenfor "Jeg vil fjerne beregningsmøte/sone fra rapporteringen". Klikk deretter på knappen "Bekreft fjerning" som nå er blitt aktiv. Oppdatert

94 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Feltene for utfylling av arbeidsgiveravgift er fjernet og skjermbildet vil se slik ut: Oppdatert

95 20.3 Sende inn en tom melding Selv om skjemaet er tomt, må du bekrefte på siste siden i skjemaet, kontrollere det, og sende inn. 21 Nytt for Nye inntekter fra 2017 Kontantytelse Betaling til fond for idrettsutøvere ikke avgiftspliktig Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere Betaling til fond ikke avgiftspliktig Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) - trekkpliktig Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) - trekkpliktig Naturalytelse Yrkesbil listepris innland og utland Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris utland - BRUK DENNE FRA 2017 Oppdatert

96 Etterlønn og etterpensjon Pensjon og trygd Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri etterlønn Nettolønn opptjent i Norge Yrkesbil listepris Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bil (naturalytelse) Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Nettolønn opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn og utenlandsk skatt betalt Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn (fastlønn) BRUK DENNE FRA 2017 Utenlandsk skatt betalt Yrkesbil listepris Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Bil (naturalytelse) Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris utland BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris BRUK DENNE FRA 2017 Yrkesbil listepris utland BRUK DENNE FRA 2017 Oppdatert

97 21.2 Finansskatt på lønn Fra og med 2017 skal selskap innen finanssektoren rapportere finansskatt på lønn. Beregningsgrunnlaget for finansskatten på lønn er det samme som grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Beregningsgrunnlaget rapporteres ikke særskilt, du skal bare rapportere sum finansskatt på lønn. Det er et eget felt for Finansskatt på lønn på siden siden for arbeidsgiveravgift Ugyldige inntekter for 2017 På grunn av lovverksendringer er det inntekter som ikke lenger skal brukes fra Disse kan brukes dersom man skal korrigere meldinger som gjelder 2016, men det er ikke mulig å rapportere på disse inntektene i perioder som gjelder Oppdatert

98 Ektefelletillegg skattefritt Pensjon og trygd Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattefritt Etterbetaling ektefelletillegg - skattefritt Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterbetaling Ektefelletillegg skattefritt Etterlønn og etterpensjon Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri Nettolønn opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Utbetalt nettolønn (fastlønn) Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 22 Nytt for Nye inntekter fra 2016 Kontantytelse Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) Oppdatert

99 Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Næringsinntekt Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) Ferie trekk i fastlønn Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelse, Ferie trekk i fastlønn Spesielt for hyre og hyretillegg godtgjørelse Lønn til verge fra Fylkesmann Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelse, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn til verge fra godtgjørelse Fylkesmann Ørvig lønn ferie trekk i fastlønn Lønn, naturalytelse, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri tjenestebolig Ferie trekk i fastlønn godtgjørelse statsansatt utland Naturalytelse Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Pensjon og trygd Skattepliktig etterlønn og etterpensjon - kildeskatt på pensjoner Oppdatert

100 Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterlønn og etterpensjon - skattepliktig Nettolønn opptjent i Norge Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bil (naturalytelse) Yrkesbil listepris Yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i utlandet Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Bil (naturalytelse) Yrkesbil listepris Yrkesbil kilometer Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Ferie trekk i fastlønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Spesielt for hyre Ferie trekk i fastlønn naturalytelser, og hyretillegg Oppdatert

101 Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Fastlønn Ytelser som behandles etter særskilt skattelov for skattefrie organisasjoner Særskilt for skattefrie organisasjoner Timelønn Lønn kontantytelse Fastlønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Feriepenger Lønn kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Særskilt for skattefrie organisasjoner Ferie trekk i fastlønn Lønn kontantytelse Feriepenger Særskilt for skattefrie organisasjoner Annet Lønn kontantytelse Ferie trekk i fastlønn Særskilt for skattefrie organisasjoner Lønn kontantytelse Annet Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Oppdatert

102 Øvrig lønn, naturalytelser, - kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig i Norge Fri bil - firmabil Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Fri bil (firmabil) - standardregel Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse organisasjoner Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser, naturalytelser Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt for skattefrie organisasjoner Bilgodtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Valg 1 Valg 2 Særskilt for skattefrie organisasjoner Trekkpliktig bilgodtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt for skattefrie organisasjoner Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend trekkpliktig Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Ferie trekk i fastlønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Lønn etter skattlegging av personer på Ferie trekk i fastlønn Mayen og bilandene Jan Mayen og bilandene Oppdatert

103 Øvrig lønn ferie trekk i fastlønn Inntekt opptjent i Ferie trekk i fastlønn Særskilt skattelov Øvrig lønn, utlandet Jan Mayen og naturalytelser, bilandene Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Ferie trekk i fastlønn etter Skattesvalbardloven Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Ferie trekk i fastlønn Lønn etter Svalbardskatteloven Svalbard Ferie trekk i fastlønn for hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Ferie trekk i fastlønn Særskilt skattelov - Spesielt for hyre og hyretillegg Svalbard Øvrig lønn ferie trekk i fastlønn Yrkesbil listepris Særskilt skattelov - Svalbard Fri bil (firmabil) Yrkesbil listepris - utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Arbeidsmarkedstiltak Ferie trekk i fastlønn Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn konkurs/statsgaranti Lønn opptjent i utlandet Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Ferie trekk i fastlønn Ferie trekk i fastlønn Ferie trekk i fastlønn Ferie trekk i fastlønn Oppdatert

104 22.2 Ugyldige inntekter fra 2016 På grunn av lovverksendringer er det inntekter som ikke lenger skal brukes fra Disse kan brukes dersom man skal korrigere meldinger som gjelder 2015, men det er ikke mulig å rapportere på disse inntektene i perioder som gjelder Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining Norsk pendler Øvrig lønn, Lønn, naturalytelser, Administrativ naturalytelser, forpleining Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Kontantytelser annet Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Annet lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser bonus Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Bonus lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser faste tillegg Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Faste tillegg lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser fastlønn Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Fastlønn lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Oppdatert

105 Kontantytelser feriepenger Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Feriepenger lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser helligdagstillegg Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Helligdagstillegg lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser overtidsgodtgjørelse Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Overtidsgodtgjørelse lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser sluttvederlag Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Sluttvederlag lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser timelønn Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig sjøfolksfradrag - Lønn Timelønn lønn, naturalytelser, kontantytelse Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Rett til Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Uregelmessig sjøfolksfradrag - Lønn tillegg knyttet lønn, naturalytelser, kontantytelse til arbeidet tid Utlending på norsk kontinentalsokkel Kontantytelser uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Lønn kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Oppdatert

106 Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Administrativ forpleining Norsk pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Administrativ forpleining Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Særskilt Administrativ forpleining Godtgjørelse skattelov Jan tjenestereiser, Mayen og kost og losji bilandene Administrativ forpleining Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Særskilt skattelov - Svalbard Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Administrativ forpleining Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, naturalytelser, Administrativ forpleining Norsk pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) 22.3 Informasjon som ikke skal rapporteres fra 2016 Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Fra og med 2016 skal man ikke lenger rapportere inn opplysninger om antall døgn ombord uten dekning av småutgifter. Hvis du fyller ut feltet og kalendermånedene er i 2016, får du en feilmelding. Oppdatert

107 Du må fjerne innholdet i feltet for å kunne sende inn meldingen. Oppdatert

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 7 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 7 3 Roller og

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn Daldata Fagseminar lønn og EDAG Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn A-meldingen innhold Opplysningspliktig (juridisk enhet) Dagens terminoppgave Dagens Lønnsog trekkoppgave Virksomhet 1 Virksomhet...n

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN 1 Ny infoeasy lønnsversjon klar uke 24 2 Magnet 252 - Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad -Øyeblikkelig

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Oppdatert 29.09.2015 Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen måneds kostnad å ha denne,

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 Innholdsfortegnelse 1 EDAG... 3 1.1 Hva er EDAG?... 3 2 Løsning I Paga 2.0... 3 2.1 Generelt... 3 3 Endringer i Paga Klient... 4 3.1 Nytt kodeverk i arbeidsforholdsbilde...

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmelding Forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding H finn du utdypde forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding. Avvike har tre alvorlighetsgrad, ell nivå: Melding avvist. Du må rette avvike

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Det første året med a-ordningen

Det første året med a-ordningen Etatenes Fellesforvaltning Det første året med a-ordningen Høsten 2015 1 GRATULERER Opplysningspliktige Regnskapsførere, lønns- og personalmedarbeidere Lønns- og personaldatasystem Etater Sammen er vi

Detaljer

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen Tips og Triks A-melding Trond Martinsen og Anders Haukedalen Litt historikk 29 versjoner 2005 saker i supportsystemet Produktutvikling lokalt frem til 2015 (programmering) Fra 2016 håndteres dette i Polen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Les mer om delegering av roller og rettigheter her

Les mer om delegering av roller og rettigheter her 1 Innholdsfortegnelse Skjema... 3 Innlogging Altinn... 4 Innloggingsmetoder... 5 Andre innloggingsmetoder... 6 Innlogget som deg selv... 7 Velge å representere støttegiver... 8 Finne skjemaet «Støttetildeling

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir.

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig fra første utbetaling Selskapet er avgiftspliktig fra første utbetaling. Årsaken til dette er at selskapets lønnsutbetalinger vil være over grensen

Detaljer

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga Feilmeldingar Forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga Her finn du ei utdjupande forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga. Avvika har tre alvorsgrader, eller nivå: Meldinga er

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring

Detaljer