Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn"

Transkript

1 Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri kost og losji Naturalytelse Kost (døgn) Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. Naturalytelse Losji Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Fastlønn Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Timelønn Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Faste tillegg Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Bonus Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Sluttvederlag Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Feriepenger Ja Ja A Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Annet Ja Ja A Trekkpliktige naturalytelser Naturalytelse Annet Ja Ja A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Fastlønn Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Timelønn Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Faste tillegg Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Bonus Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Sluttvederlag Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Feriepenger Ja Ja/Nei A Lønn, honorar, mv. opptjent i utlandet Kontantytelse Annet Ja Ja/Nei A Styrehonorar til person bosatt i utlandet Kontantytelse Styrehonorar Ja Ja/Nei A Forsikringer Naturalytelse Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie Ja Ja/Nei A Skattepliktig hyretillegg Kontantytelse Hyretillegg Ja Ja/Nei A Fri bil Naturalytelse Bil Ja Ja/Nei A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider Naturalytelse Kost (dager) Ja Ja/Nei A Rentefordel rimelig lån Naturalytelse Rentefordel lån Ja Ja/Nei A Fri bolig Naturalytelse Bolig Ja Ja/Nei Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Kontantytelse Fond for idrettsutøvere Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Fastlønn Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Timelønn Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Faste tillegg Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Feriepenger Ja Nei Lønn ved konkurs Kontantytelse Annet Ja Nei A Annen fri bil Naturalytelse Bil Ja Ja/Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Fastlønn Ja Nei 3700

2 129 Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Timelønn Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Faste tillegg Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Bonus Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Sluttvederlag Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Feriepenger Ja Nei Lønn, honorar, mv. Kontantytelse Annet Ja Nei A Elektronisk kommunikasjon Naturalytelse Elektronisk kommunikasjon Ja Ja/Nei A Elektronisk kommunikasjon Utgiftsgodtgjørelse Elektronisk kommunikasjon Ja Ja/Nei A Opsjoner kontantytelse Kontantytelse Opsjoner Ja Ja/Nei A Aksjer til underkurs Naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Ja Ja/Nei A Opsjoner naturalytelse Naturalytelse Opsjoner Ja Ja/Nei Lønn til dagmamma Kontantytelse Lønn og annen godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem Ja Nei A Fri bil utenfor standardreglene Naturalytelse Bil Ja Ja/Nei A Trekkpliktige naturalytelser utlandet Naturalytelse Bil Ja Ja/Nei A Trekkpliktige naturalytelser utlandet Naturalytelse Annet Ja Ja/Nei Trekkpliktige naturalytelser Naturalytelse Annet Ja Nei Lønn fra veldedig organisasjon Kontantytelse Lønn og annen godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisaja Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Fastlønn Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Timelønn Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Faste tillegg Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Bonus Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Sluttvederlag Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Feriepenger Ja Ja/Nei A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Kontantytelse Annet Ja Ja/Nei A Ventelønn Kontantytelse Ventelønn Ja Ja A Kostbesparelse i hjemmet Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet Ja Ja/Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Fastlønn Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Timelønn Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Faste tillegg Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Bonus Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Sluttvederlag Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Feriepenger Ja Nei Hyre til fiskere Kontantytelse Annet Ja Nei A Diverse Kontantytelse Feriepenger Ja Ja/Nei A Diverse Kontantytelse Bonus Ja Ja/Nei A Diverse Kontantytelse Annet Ja Ja/Nei A Smusstillegg Utgiftsgodtgjørelse Smusstillegg Ja Ja/Nei 8250

3 153A Trekkpliktig bilgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil Ja Ja/Nei A Fast bilgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og kost Utgiftsgodtgjørelse Reise kost Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og kost Utgiftsgodtgjørelse Reise annet Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og losji utlendin Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og losji utlendin Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og losji utlendin Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet Ja Ja/Nei A Trekkpliktige godtgjørelse til reise og losji utlendin Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Ja Ja/Nei A Trekkpliktig losjigodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Reise losji Ja Ja/Nei A Trekkpliktig stipend Utgiftsgodtgjørelse Stipend Ja Ja/Nei A Andre trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser Utgiftsgodtgjørelse Annet Ja Ja/Nei Pensjon i og utenfor arbeidsforhold Kontantytelse Pensjon og livrenter i arbeidsforhold Ja Nei A Pensjon i og utenfor arbeidsforhold Kontantytelse Pensjon og livrenter i arbeidsforhold Ja Ja Skattepliktig etterlønn Kontantytelse Etterlønn og etterpensjon Ja Nei Pensjon i dødsmåneden Kontantytelse Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Nei Nei Føderåd Naturalytelse Føderåd Nei Nei Avtalefestet pensjon Kontantytelse Avtalefestet pensjon (AFP) Ja Nei Barnepensjon fra andre enn folketrygden Kontantytelse Barnepensjon fra andre enn folketrygden Ja Nei Underholdsbidrag til barn Kontantytelse Underholdsbidrag til barn Nei Nei Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelse Bil Ja Ja Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelse Rentefordel lån Ja Ja Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelse Bolig Ja Ja Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelse Elektronisk kommunikasjon Ja Ja Naturalytelser i pensjonsforhold Naturalytelse Annet Ja Ja Rentefordel rimelig lån til pensjonist Naturalytelse Rentefordel lån Ja Ja Diverse pensjon Kontantytelse Annet Ja Nei Utbetaling til næringsdrivende Kontantytelse Annet Nei Nei Utbetaling til næringsdrivende Naturalytelse Annet Nei Nei Godtgjørelse til dagmamma Kontantytelse Vederlag til dagmamma i eget hjem Nei Nei Godtgjørelse til dagmamma Utgiftsgodtgjørelse Vederlag til dagmamma i eget hjem Nei Nei Lott eller part til fisker Kontantytelse Vederlag Nei Nei Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse Fri transport Nei Nei Fri barnehageplass Naturalytelse Bedriftsbarnehage Nei Nei Tilskudd til barnehage Naturalytelse Tilskudd barnehageplass Nei Nei Fri kost og losji til norsk pendler Naturalytelse Bolig Nei Nei Fri kost og losji til norsk pendler Naturalytelse Kost (døgn) Nei Nei Fri kost og losji til norsk pendler Naturalytelse Losji Nei Nei Fri kost og losji til utenlandsk pendler Naturalytelse Kost (døgn) Nei Nei Fri kost og losji til utenlandsk pendler Naturalytelse Losji Nei Nei Fri bolig til utenlandsk pendler Naturalytelse Bolig Nei Nei A Trekkfri kost for sokkelarbeider Naturalytelse Kost (dager) Nei Ja/Nei Andre trekkfrie naturalytelser Naturalytelse Annet Nei Nei Diett ved overnatting på hotell Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hotell Nei Nei Ulegitimert nattillegg Utgiftsgodtgjørelse Reise nattillegg Nei Nei Diett ved overnatting på hotell beordring innland Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hotell beordring ut over 28 dager Nei Nei Diett uten overnatting Utgiftsgodtgjørelse Reise kost uten overnatting Nei Nei Diett ved overnatting på hotell beordring utland Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hotell beordring ut over 28 dager Nei Nei Bruspenger Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Nei Nei Bruspenger pendler Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Nei Nei Diett hybel/brakke privat overnatting Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat Nei Nei Losjigodtgjørelse egen campingvogn Utgiftsgodtgjørelse Losji egen brakke/campingvogn Nei Nei 5903

4 626 Diett langtransportsjåfør Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting til langtransportsjåfør for kjøring i utlandet Nei Nei Diett pensjonatovernatting Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på pensjonat Nei Nei Diett utenlandsk pendler Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Nei Nei Diverse Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kost Nei Nei Kilometergodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil Nei Nei Kilometergodtgjørelse elbil Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse El bil Nei Nei Passasjertillegg Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse passasjertillegg Nei Nei Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler Nei Nei Kilometergodtgjørelse pendler Utgiftsgodtgjørelse Besøksreise hjemmet kilometergodtgjørelse bil Nei Nei Annen kontantgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Besøksreise hjemmet annet Nei Nei Besøksreise hjemmet naturalytelse/refusjon Naturalytelse Besøksreise hjemmet annet Nei Nei Fri besøksreise til hjemmet i utlandet Naturalytelse Besøksreise hjemmet annet Nei Nei Kilometergodtgjørelse utenlandsk pendler Utgiftsgodtgjørelse Besøksreise hjemmet kilometergodtgjørelse bil Nei Nei Annen kontantgodtgjørelse utenlandsk pendler Utgiftsgodtgjørelse Besøksreise hjemmet annet Nei Nei Diverse Utgiftsgodtgjørelse Annet Nei Nei Flyttegodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Nei Nei Stipend trekkfritt Utgiftsgodtgjørelse Stipend Nei Nei Godtgjørelse ihht særavtale Utgiftsgodtgjørelse Godtgjøelse i hht særavtale utland Nei Nei Overtidsmat Utgiftsgodtgjørelse Overtidsmat Nei Nei Diverse Utgiftsgodtgjørelse Annet Nei Nei Erstatning Kontantytelse Skattefri erstatning Nei Nei A Fond for idrettsutøvere Kontantytelse Fond for idrettsutøvere Nei Ja A Lønn til utenlandsk artist Kontantytelse Utenlandsk artist Nei Ja/Nei Skattefrie utbetalinger Kontantytelse Sluttvederlag Nei Nei Skattefrie utbetalinger Kontantytelse Lønn etter dødsfall Nei Nei Skattefrie utbetalinger Kontantytelse Etterlønn og etterpensjon Nei Nei Skattefrie utbetalinger Kontantytelse Skattefrie utbetalinger Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Fastlønn Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Timelønn Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Faste tillegg Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Helligdagstillegg Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Bonus Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Sluttvederlag Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Feriepenger Nei Nei Lønn til barn under 13 år Kontantytelse Annet Nei Nei Kapitalinntekt Kontantytelse Kapitalinntekt Nei Nei A Skattefritt hyretillegg Kontantytelse Hyretillegg Nei Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Fastlønn Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Timelønn Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Faste tillegg Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Helligdagstillegg Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Bonus Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Sluttvederlag Ja Ja/Nei A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Feriepenger Ja Ja/Nei 3908

5 927A Lønn som ikke er skattepliktig til Norge Kontantytelse Annet Ja Ja/Nei Kompensasjonstillegg bolig Kontantytelse Kompensasjonstillegg bolig Ja Ja 5300

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0 EDAG konseenser for Lønn 5.0 EDAG Hva er EDAG Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt SSB Lønn / trekk Altinn EDAG NAV SKD Arbeidsgiver Andre Oppgaver som erstattes

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres

J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA TT-type A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder (som sendes til trekkmyndighet) S Systemkoder (statistikkart)

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 REISEREGULATIVET Noen definisjoner: Tjenestereise- pålagt/godkjent reise i oppdrag for arbeidsgiver. Arbeidssted- der arbeidstaker til daglig arbeider. Arbeidsreiser-

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene

Detaljer

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året.

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Aldri arbeidsgiveravgiftspliktig Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. Men den ansatte går over

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør Community Live 2013 Reiseregninger og reiseoppgjør Temaer Rutinemessige reiser dekning av mat Diettgodtgjørelse Overnatting ulegitimert nattillegg Bilgodtgjørelse Diskusjon og spørsmål Rutinemessige reiser

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn

Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn lærling 111A 104 Regulativlønn lærer 111A 105 Overtid 50 %

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for ansatt En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer