Digitale tjenester for næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale tjenester for næringslivet"

Transkript

1 SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet A-ordningen EDAG-prosjektet 2 1

2 MAG-prosjektet Modernisering av grunnlagsdata 3 Store prosjekter i Skatteetaten eskattekort fra 2014 MAG fra 2013 til 2016 A-ordningen prøvedrift fra 2014 og obligatorisk fra Skatteetaten tittel på presentasjonen

3 Her er MAG nå! 5 Skatteetaten tittel på presentasjonen Erfaringer fra innsendingen for iå 2012 Fokus på test øker sjansene for å lykkes Nytt filformat - XML Altinn, roller og nye skjema Feil i innholdet i innrapporteringen Nytt korrigeringsregime ga enkelte utfordringer Sluttresultat: Beste selvangivelsen noen gang!!! 6 Skatteetaten tittel på presentasjonen

4 NYTT FOR INNTEKTSÅRET 2013 Lover og forskrifter Endringer i ligningsloven kapittel 5 og 6 Forskrifter endret og samlet ( nr. 1092) Papirblanketter/CD-plater ikke gyldige medier fra

5 Innsending fra sluttbrukersystem 9 Roller i Altinn Ny Altinn-rolle legges til for grunnlagsdataskjemaene: Utfyller/innsender Rollenavn Registrerer Signere og sende inn Se kvittering Se arkiv Regnskapsmedarbeider X X X Begrenset X X X X signeringsrett Utfyller/ X X X X Innsender 10 5

6 Nytt i Altinn-skjema Valg 1: Første gangs innsending og korrigering av beløp Valg 3: Jeg har ingen oppgaver å sende inn i år 11 Drosjesentraler «Drosjesentraler skal innrapportere opplysningene fra skiftlappen for hver løyvehaver knyttet til drosjesentralen» MÅ benytte universalskjemaet «Likningsoppgaver som vedlegg (RF- 1301)» Innsendingsfrist - 1. mai 2014 (iå2013) 12 Skatteetaten tittel på presentasjonen

7 Innskudd, utlån og renter (RF-1183) «Innrapportering fra banker, arbeidsgivere, pensjonskasser, inkasso m.m.» Nye valg i skjema: o Jeg vil slette tidligere innsendte enkeltoppgaver o Jeg har ingen oppgaver å levere Pass og stell av barn «Private og offentlige barnehager og skolefritidsordninger» Betaling for pass og stell av barn RF

8 Gaver til frivillige organisasjoner «Kun godkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn» Nytt skjema RF-1310 Gaver til frivillige organisasjoner og trosog livssynsamfunn Skjema RF-1243 utgår Tilskudd til vitenskaplig forskning mv. ««Kun godkjente institutter for vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring» Nytt skjema RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Skjema RF-1243 utgår 8

9 Nye opplysninger til oppgavegiverregister «Skatteetaten må være sikker på at oppgavegiver er reell og det skal være enkelt for virksomheter å melde seg inn som oppgavegiver RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret Tilgjengelig i Altinn Skatteetaten tittel på presentasjonen På agendaen fremover Område År Leverandører Antall oppgaver Boligselskaper Boligsameier BSU Elektronisk dialog i verden rundt oss Automatiske Kontrolloppgaver Utland - AKU Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (USA) EUs endringer i Sparedirektivet 18 Skatteetaten tittel på presentasjonen

10 Kontakt oss: Epost til prosjektet: Telefon: (tastevalg 5-3-2) Nettsider: 19 Elektronisk skattekort blir obligatorisk fra Er du forberedt? 20 10

11 Tema Hva må jeg gjøre Hvordan gjør jeg det Hva må jeg tenke på 21 Hva må jeg gjøre? 22 11

12 Når du kjører lønn for dine kunder: Før første lønnskjøring i januar må du hente skattekort for alle ansatte. Du blir varslet hvis en ansatt endrer skattekort. Da må du hente endret skattekort før neste lønnskjøring. Du må også hente skattekort ved nyansettelser. Du kan bestille nye og endrede skattekort samtidig. Du må ha informasjon om fødselsnummer/d-nummer til de ansatte. 23 To tjenester for å hente skattekort Lønnssystem Altinn Skatteetaten Lønnssystem RF-1211 Elektronisk skattekort... Batch-kjøring svar neste dag Bestille skattekort på fil RF 1211 gjøres som regel direkte fra lønnssystemet. RF-1307 Elektronisk skattekort.. Bestille skattekort ved å taste f nr i skjema RF 1307 i Altinn-portalen eller via skatteetaten.no. «On-line løype» svar med en gang 24 SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE

13 Hvis du bruker lønnssystem: Kontakt lønnssystemleverandøren din. De fleste henter skattekort for en kunde av gangen, men du kan også hente skattekort for flere kunder i en bestilling. Du må da rapportere på vegne av ditt eget regnskapsbyrå. Du må ha rollen Utfyller/Innsender. Du mottar skattekortene neste virkedag Kundens organisasjonsnummer vil stå oppført som den som har hentet skattekort for skattyter («Mine arbeidsgivere») 25 Hvis du ikke bruker lønnssystem: Gå til: eller søk opp Bestill elektronisk skattekort RF 1307 i skjemakatalogen i Altinn. Velg å rapportere for kunden. Du må ha rollen Utfyller/Innsender på vegne av kunden. Fyll inn fødselsnummer/d-nummer til de du skal utbetale lønn til. Motta skattekortene med en gang i «Min Meldingsboks»

14 Slik ser skjema RF 1307 ut i Altinn 27 Dette mottar du i meldingsboksen: 28 14

15 Hva må jeg tenke på? 29 Litt nyttig informasjon: Sjekk at du har riktige tilganger i Altinn. For ansatte med tabellkort mottar du både tabell og prosent (tidligere del 1 og del 2 av skattekortet).? Er kunden hoved- eller biarbeidsgiver for den ansatte? Dette må arbeidsgiver avklare med arbeidstaker. Bruk gjerne en fellespostkasse for varsler om endringer mindre personavhengig 30 15

16 Litt informasjon om frikort Frikort blir fra 2014 en hel-elektronisk tjeneste for skattyter. Men arbeidsgiver bestiller frikort på samme måte som skattekort. Hvis arbeidstaker ikke har frikort ennå, vil arbeidsgiver få følgende svar ved bestilling: Ingen skattekortopplysninger funnet. Kontakt arbeidstaker. Så snart arbeidstaker har skaffet seg frikort, mottar arbeidsgiver følgende varsel: Minst en av dine ansatte har endret sitt skattekort. Du må hente nye skattekort før neste lønnskjøring. Arbeidsgiver får tildelt fribeløp (normalt kr) ved neste innhenting av skattekort. Hvis den ansatte endrer tildelt fribeløp i løpet av året, mottar arbeidsgiver følgende varsel: Minst en av dine ansatte har endret sitt skattekort. Du må hente nye skattekort før neste lønnskjøring. Arbeidsgiver får tildelt nytt fribeløp ved neste innhenting av skattekort. 31 Skatteetaten tittel på presentasjonen Hvilken informasjon får skattyter? 32 16

17 Hvilken informasjon får skattyter? Skattetrekks -melding Regulert i: Skattebetalingsloven & Forskriften Får varsel om ny arbeidsgiver Mine Arbeidsgivere i Altinn 33 Kontaktinformasjon elektronisk skattekort Skatteetaten.no/eskattekort Tlf:

18 A- ordningen 35 18

19 Hvorfor gjøres dette? Forenkling Samkjøre myndighetenes krav Én rapportering ett sted Digital rapportering integrerte løsninger Sikkerhet en kanal Enkelt Effektivt Sikkert 37 Hovedendringer Fra ulike tidspunkt til fast status Månedlig innrapportering på personnivå Statusrapportering til Aa-registeret Ny inntektsrapportering 38 19

20 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 39 a-meldingen Inntektsmottaker A Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntektsmottaker...n Virksomhet...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Arbeidsforhold inntektsmottaker A Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent 40 20

21 Beløp Fordel Lønns-inntektsbeskrivelse Trekkplikt Antall Arbeidsgiveravgiftsplikt Tilleggsinformasjon Opptjeningsland Gjeldende LTO-koder Eksempel på oppdeling av LTO 111A Lønn, honorarer mv. Fastlønn Timelønn Faste tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Helligdagstillegg Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid Bonus Overtidsgodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Sluttvederlag Feriepenger Annet Eksempel på inntektsrapportering Kari N Kontantytelse Timelønn JA JA A Naturalytelse Bil JA JA Listepris Registrerings -nummer/ bilpool 118-A Kontantytelse Fastlønn JA JA DE 113-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode Ordinært forskuddstrekk

22 Tidsplan A-opplysningsloven vedtatt Utvikling og test Prøvedrift A-ordningen iverksettes Prøvedrift -en generalprøve 44 22

23 Altinn som hovedkanal 45 Vil du vite mer?

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer