Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015"

Transkript

1 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

2 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden For perioden vedtar Generalforsamlingen høsten 2014 en ny langsiktig strategi. Disse ligger til grunn for alt arbeidet som foregår på Kvarteret og danner grunnlaget for denne handlingsplanen. Strategien ligger på kvarteret.no under offentlige filer. Denne handlingsplanen angir hvilke overordnede mål Kvarteret skal jobbe mot vårsemesteret Arbeidsgruppene skal utarbeide egne handlingsplaner som samsvarer med denne. 1. ØKONOMI, SPONSOR OG INVESTERINGER Kvarteret har hatt en voksende økonomi de siste årene, det er vesentlig at denne trenden fortsetter samtidig som det skal arbeides for å forsikre seg om at Kvarteret i fremtiden kan fortsette å foreta nødvendige investeringer. En konkret strategi for dette arbeidet er nødvendig for å kunne jobbe målrettet med å opprettholde en langsiktig økonomisk vekst. Det har tidligere vært mål å få inn sponsorer og det skal jobbes tett opp mot dette. Kvarteret skal utarbeide en sponsorplan og i løpet av våren inngå minst to sponsoravtaler. Disse skal komme Kvarteret til gode gjennom økonomisk og/eller materiell støtte. Kvarteret skal følge opp arbeidet til jubileumskomiteen. Særlig viktig er omfanget av markeringen og budsjett for denne. Kvarteret skal utarbeide en strategi for økning av kontantbeholdningen for å forbedre resultatet. Kvarteret skal bli mer miljøvennlig gjennom reduksjon i bruk av plastglass, kopimaskin og tørkepapir. Kvarteret skal inngå avtale med taxiselskap om hjemtransport av frivillige for å spare kostnader knyttet til dette. 2. GJESTEHÅNDTERING, BAR- OG RESTAURANTDRIFT Kvarteret har i dag tre faste og fungerende skjenkepunkter. Halvtimen må fortsatt følges opp og utvikles videre med tanke på konsepter og bruk av lokalet utover kategori 3-skjenkingen. Fokuset i vårsemester bør ligge på skjenkepunktet Grøndahls, som har behov for en omfattende oppussing og revitalisering. Videre må Produksjonsavdelingen fortsatt følges tett opp. Gjestehåndtering skal være et fortsatt fokus vårsemesteret Kvarteret skal sørge for at alle aspekter ved oppussingen av Grøndahls planlegges. Dersom budsjettrammene tillater det skal oppussingen settes i gang så snart som mulig.

3 Produksjonsavdelingen må fortsatt følges tett opp, og Kvarteret skal sørge for at de får gode rutiner og autonomi. Gjestehåndteringskurs skal fortsatt avholdes, og bør kontinuerlig forbedres gjennom tilbakemeldinger fra deltakere og vurdering av kursets innhold og omfang. All informasjon om tilgjengelige og nødvendige kurs for å arbeide i forskjellige roller må være bedre tilgjengelig, og Kvarteret skal sørge for at flere personer fra Kvarteret og driftsorganisasjonene kan avholde nødvendige kurs. Oversikt over godkjente kursdeltagere må være godt tilgjengelig for alle. 3. REKRUTTERING OG MEDLEMSPLEIE Høsten 2014 fulgte Kvarteret rekrutteringsstrategien som ble laget høsten 2013, med særlige forbedringer i digitale medier gjennom blifrivillig-kampanjen. Det er alltid rom for forbedring, men høstens rekruttering har generelt vært godt gjennomført. På vårsemesteret er det spesielt viktig å fokusere på medlemspleie og retensjon av eksisterende frivillige slik at frafallet blir minst mulig. Det er likevel viktig å gjennomføre nødvendige tiltak for å tiltrekke nye frivillige. De fleste arbeidsgruppene har gjennom høsten fått rekruttert nok medlemmer slik at de har nådd sitt idealtall, men enkelte grupper har ikke dette. Disse bør ilegges særlig fokus på begynnelsen av semesteret. Vårsemesteret 2015 skal det fortsatt jobbes for at frivillige på Kvarteret får flere goder i form av samarbeidsavtaler med aktører i bybildet. Kvarteret skal sørge for å ha en funksjonell og moderne personaldatabase. Kvarteret skal bruke rekrutteringsstrategi fra høsten 2013, samt blifrivillig.no, som utgangspunkt for videre arbeid med rekruttering, og forbedre disse kontinuerlig. Kvarteret skal sørge for at personaldatabasen er funksjonell og brukervennlig for alle brukere. Kvarteret skal jobbe for å opprette en felles jobbmatordning for alle frivillige på jobb. Det skal jobbes for å få minst 2 samarbeidsavtaler med bedrifter som kan gi fordeler og/eller goder for de frivillige ved Kvarteret. Det skal arrangeres medarbeidersamtaler for alle de frivillige i organisasjonen for å forbedre det interne miljøet. I arbeidsgruppene skal medlemmene av arbeidsgruppestyrene ha medarbeidersamtaler med sine frivillige, og eventuelle forbedringsområder som dukker opp må videreformidles til Kvarterstyret. 4. KULTUR OG ARRANGØRER Antallet arrangører har økt markant fra år til år siden gjenåpningen i Vi nærmer oss et metningspunkt for utlån og utleie. Det må likevel jobbes regelmessig for å hente inn flere eksterne arrangører, som studentorganisasjoner, linjeforeninger o.l. Spesielt gjelder dette bruk av Storelogen i helgene når det ikke er Helhus. Helhusene høsten 2014 har opplevd gode besøkstall, og må fortsatt være et fokusområde, og det er viktig med god dialog mellom Kvarteret, driftsorganisasjonene og andre eventuelle arrangører.

4 Kvarteret skal jobbe for at det i helgene er flere arrangement, spesielt når det ikke er Helhus. For å oppnå dette skal Kvarteret selv hente inn eksterne arrangører. Dette vil være et av ansvarsområdene til Produksjonsavdelingen. Kvarteret skal med en gang fadderstyrene ved studieinstitusjonene og fakultetene er opprettet, ta kontakt og påbegynne arbeidet med Fadderuken Produksjonsansvarlig har ansvar for dette. Kvarteret skal gjennom jevnlige møter med Helhus-arrangører sørge for at alle Helhusene er innholdsmessig og gjennomføringsmessig gode. Målet er at det skal være minst to delarrangører per Helhus, og at omsetningen alltid overstiger kr disse lørdagene. Kvarteret skal utarbeide tre nye konsepter. Ett av disse skal være tilknyttet Halvtimen. De eksisterende konseptene skal forbedres og videreutvikles. Produksjonsavdelingen har ansvaret for dette. 5. PROMOTERING OG IDENTITET Kvarterets promoteringsarbeid har stadig et enormt forbedringspotensiale. Informasjonsflyten til gjester kan gjøres enda bedre, og det må fokuseres på økt kontakt med media. Programheftet må videreføres og forbedres. Distribusjon av promoteringsmateriell må bli bedre. Det økte fokuset på sosiale medier gir stor avkastning, men har ikke stor sammenheng med øvrig promotering. Kvarteret skal sørge for at en ny nettside er ferdigstilt til 20-årsjubileet. Det nye rombookingssystemet må synkroniseres med våre egne informasjonskanaler slik at alle bookinger automatisk blir lagt inn i kalenderen vår. Kvarteret skal utarbeide en medie- og kommunikasjonsplan som skal sørge for at Kvarteret og arrangementene her blir godt eksponert i media. Målet er å øke media sin dekning av aktiviteten på Kvarteret. Kvarteret skal sørge for sterk tilstedeværelse på alle studieinstitusjoner og fakulteter. Utover normalt promomateriell, skal Kvarteret ha egne infoskjermer som viser aktuelt og framtidig program på alle studieinstitusjoner og fakulteter. 6. LEDELSE OG ORGANISASJON Det går frem av langsiktig strategi at det skal jobbes for at de frivillige får god opplæring og høy kompetanse innenfor sitt felt. Det skal også fokuseres på opplæring som går på tvers av arbeidsgrupper slik at de frivillige i større grad får et helhetlig perspektiv på organisasjonen. Det skal arrangeres seminar for samtlige styremedlemmer over en helg med det formål å bedre samarbeid og samhold på tvers av organisasjonen.

5 Kvarteret skal i større grad fokusere på kurs og kompetanseheving for de frivillige. Det skal være et bedre kurstilbud for de frivillige enn idag. Kvarteret skal arrangere en kurshelg i samarbeid med f.eks. NKA, Kulturstyret og Brak for de frivillige og driftsorganisasjonene.

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur.

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer