DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er medlem av Kvarterets Generalforsamling. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når minst 100 medlemmer er tilstede. Medlemmene har eksklusiv møte-, forslags- og talerett ved oppmøte. Medlemmene får stemmerett ved individuelt oppmøte. Gyldig studentbevis eller internkort må fremvises ved oppmøte. Generalforsamlingen gjennomføres etter Kvarterets vedtekter, som ligger tilgjengelig på Spørsmål angående Generalforsamlingen kan rettes til Det blir matservering til alle oppmøtte. #DAKGF Side 1 av 14

2 1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. et vedtas. 2. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, BISITTER OG TELLEKORPS Generalforsamlingen velger Tor Prestegard som ordstyrer, Erlend Sand som bisitter, Magnus Nygaard som referent og Rettsvesenet som tellekorps. et vedtas. 3. FORRETNINGSORDEN Generalforsamlingen benytter forretningsorden slik beskrevet i vedtektene 4. et vedtas. 4. VALG AV UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLL Generalforsamlingen velger Khiem Tran, Thea Valler, Trond Fredriksen og Ole-Christian Bjarkøy som underskrivere av protokoll. et vedtas. 5. ORIENTERING FRA DRIFTSORGANISASJONENE Side 5-8 Generalforsamlingen tar semesterrapporten fra driftsorganisasjonene, med unntak av Bergen Filmklubb og Bergen Realistforening, til orientering. et vedtas. 6. ORIENTERING FRA KONTROLLKOMITEEN Side 8 Generalforsamlingen tar Kontrollkomiteens semesterrapport til orientering. et vedtas. Side 2 av 14

3 7. ORIENTERING OM ØKONOMISK STATUS Skriftlig orientering er integrert i semesterrapporten til Kvarteret. Status vil også legges frem muntlig. Generalforsamlingen tar foreløpig regnskap og investeringsregnskap for 2014 til orientering. et vedtas. 8. ORIENTERING FRA STYRET Side 8-13 Generalforsamlingen tar styrets semesterrapport for høst 2014 til orientering. et vedtas. 9. VEDTAK AV HANDLINGSPLAN Handlingsplan følger som vedlegg til sakspapirene. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til handlingsplan for vår et vedtas. 10. VEDTAK AV DRIFTSBUDSJETT FOR 2015 Driftsbudsjett for 2015 følger som vedlegg til sakspapirene. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til driftsbudsjett for et vedtas. 11. VEDTAK AV INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2015 Investeringsbudsjett for 2015 følger som vedlegg til sakspapirene. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til investeringsbudsjett for et vedtas. 12. VEDTEKTSENDRINGER Det foreligger ingen forhåndsmeldte vedtektsendringer. Side 3 av 14

4 13. ANDRE FORHÅNDSMELDTE SAKER 13.1 VEDTAK AV LANGSIKTIG STRATEGI FOR KVARTERET Langsiktig strategi for følger som vedlegg til sakspapirene. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til Langsiktig strategi for Kvarteret et vedtas ETTERGIVELSE AV LÅN TIL STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS Side 14 Generalforsamlingen vedtar å ettergi lånet på kr til Studentkulturhuset i Bergen AS, uten noe forbehold eller betingelser knyttet til ettergivelsen. et vedtas. 14. VALG Nye kandidater til ledige verv kan foreslås som benkeforslag fram til presentasjonene av kandidatene begynner. Alle medlemmer kan stille til valg til Kvarterstyret. Alle medlemmer kan stille til valg til Kontrollkomiteen. Alle medlemmer med minst to semestres erfaring fra styrer ved Kvarteret eller Kvarterets driftsorganisasjoner kan stille til valg til Valgkomiteen. Valg gjennomføres etter valgreglementet i vedtektene VALG AV MEDLEMMER TIL KVARTERSTYRET Det skal velges 3 medlemmer til Kvarterstyret. Samtlige velges for ett år. Styret konstituerer seg etter vedtektene, men det er varslet utlysning av Frivilligansvarlig, Driftsansvarlig og Produksjonsansvarlig VALG AV MEDLEMMER TIL KONTROLLKOMITEEN Det skal velges 2 medlemmer til Kontrollkomiteen. Samtlige velges for ett år VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Det skal velges 3 medlemmer til Valgkomiteen. Samtlige velges for ett semester. Side 4 av 14

5 5. ORIENTERING FRA DRIFTSORGANISASJONENE 5.1. AKTIVE STUDENTERS FORENING, HØSTEN 2014 Høsten 2014 har for Aktive Studenters Forening (ASF) vært en forsiktig suksess. Besøkstallene og omsetningen har økt betraktelig fra vårsemesteret, men ligger enda under det nivået vi ønsker å ligge på. Flesteparten fra styret fortsatte fra vårsemesteret, og denne kontinuiteten har vært svært verdifull for foreningen. Rekrutteringen i høst gikk også godt, og vi teller pr. Dags dato rundt 60 aktive medlemmer. Dette har ført til at plaktrunder og konsertjobbing har gått bedre enn tidligere. Pamper har også stilt opp ved behov. Det sosiale miljøet i foreningen er også godt, og vi har hatt godt oppmøte på storstyremøter, hyttetur og storstyremiddagen. Dessverre har ikke de ukentlige vorsene før konsertene vært like godt besøkte. Selve konserthøsten har hatt et ganske variert program, med konserter som Eivør, Skambankt, A-laget, og ikke minst den utsolgte kvelden med Fagernes Yacht Klubb på USF Verftet. Det lokale bandet The Well hadde også en svært suksessfull konsert i Teglverket der de nesten fylte lokalet helt. Dette semesteret hadde vi også bare to Helhus, begge i september, men disse hadde gode besøkstall og konsertene med band som Kaja Gunnufsen, Utakk, Hold Fast, Chrome Hill og flere, fikk gode skussmål fra besøkende. Vi har også samarbeidet med We Are Borg på det ene arrangementet, og vi booket StåOppJazz for Samfunnet. Økonomisk sett har det vært et ganske godt semester. Vi har hatt en kontinuerlig oversikt over kontoene, betalinger og inntekter. Dette har ført til at vi kunne se eventuelle problemer i forkant. Vi har også avsluttet enkelte avtaler som kostet mer enn de smakte, og vi jobber mot nye avtaler som vi mener vil tjene foreningen bedre. Forholdet mellom ASF og de andre DORGene har holdt seg godt, men det har vært mindre samarbeid dette semesteret. Dette kan kanskje skyldes at alle driftsorganisasjonene har vært fokusert på å gjøre sine egne Helhus fremfor å samarbeide med andre. ASF ønsker også å se på samarbeid med andre aktører i byen, og er i dialog med flere andre for å se på hva som kan bli gjort for å bedre våre konsert- og Helhus-tilbud. Samarbeidet mellom ASF og Kvarteret har vært godt dette semesteret, men kommunikasjonen mellom oss og de forskjellige ansvarspersonene kan alltid bedres for å komme situasjoner i forkant. Alt i alt har høsten 2014 vært et godt semester for foreningen, og vi er på vei mot det nivået vi selv vet at vi vil ligge på. Det er fortsatt mye jobb igjen, men styret er fornøyde med hvor vi ligger per dags dato. Mads Leistad Thomassen, Leder, Aktive Studenters Forening 5.2. STUDENTTEATERET IMMATURUS, HØSTEN 2014 Ved begynnelsen av semesteret led Studentteateret Immaturus til en viss grad med få styremedlemmer samt et styre- og Kunstnerisk Rådskifte. Vi har i midten av semesteret likevel klart å få besatt alle verv. Av totalt 13 verv er det kun én som har hatt vervet sitt for andre gang. Et litt lite medlemsantall ved semesterstart har økt i løpet av semesteret til 93 medlemmer. I skrivende stund, 04. november 2014, har Immaturus hittil hatt 42 arrangementer på Det Akademiske Kvarter (DAK). Kommende arrangementer vil også bli avholdt på DAK. Vi hadde stor suksess med vårt dansehelhus Yes Sir, I Can Boogie som vi er storfornøyde med både med tanke på konsept og besøkstall. Erfaringsskriv fra helhuset er skrevet av Nina Vilde Hoff i håp om å bevare gode resultater ved fremtidige Helhus-arrangementer. Samfunnet har kalt oss for helhuskonger, og det med stor takk. Side 5 av 14

6 Vi åpner for å videreformidle erfaring til Samfunnet og oppmuntrer samtlige Dorger til å gjøre det samme på de tingene de mestrer best. #DAKGF Høstens første produksjon Donér et dikt var et ambisiøst konsept å begi seg utpå. Rent kunstnerisk lå det på et høyt nivå, men hadde dessverre lite besøkstall. Donér et dikt var svært teknisk med tanke på lyssetting. Vår tekniske gruppe, LoL-kom, håper vi kan fortsette et samarbeid med Kraft. Gruppeleder og Krafter, Fredrik Smith Sandstrøm, er i dialog for å etablere dette som en solid gruppe med interesse for sceneteknikk for teater. Dette er vi svært positive til og håper et tett samarbeid mellom LoL-kom og Kraft kan fortsette i lys av hva denne gruppen klarte å produsere under Donér et dikt. Forestillinger av høstens andre produksjon Stormfulle Høyder har ikke funnet sted enda ved innlevering av denne rapporten. Økonomien vår er relativt god, Helhus gikk med overskudd, Donér et dikt med underskudd, men vi er avhengig av å etterhvert få utbetaling fra Frifond. Forsinket utbetaling fra Frifond har sammenheng med en gjennomgang og revidering av fordelingsansvar og rapportering av Frifond teater i Norsk teaterråd som Kulturdepartementet har bedt om. Når midlene endelig kommer er vanskelig å få svar på da vår økonomiansvarlig kan vise til ved e-postutveksling med Norsk teaterråd at: Norsk teaterråd har bedt i flere omganger om å få en kontaktperson i Kulturdepartementet som dere kan henvende dere til dersom dere har spørsmål, men departementet ønsker ingen kontakt med dere som har søkt Frifond. Utenom dette har semesteret også blitt brukt til å planlegge Immaturus jubileumsforestilling. Vi har besluttet å ha én forestilling og heller slå sammen vår bruk av Tivoli til tre uker, en uke med Get-In og to uker med forestillinger. Forståelig nok vil dette ha en påvirkning for Filmklubben og Samfunnet. En ekstraordinær Dorgeavtale har blitt signert for tidsrommet 4. april til 26. april. Vi opplever samarbeidet med DAK som god denne høsten. Rania Broud Teatersjef, Studentteateret Immaturus 5.3. STUDENTERSAMFUNNET I BERGEN, HØSTEN 2014 Arrangementer Studentersamfunnet har dette semesteret presentert et solid og bredt program med alt fra foredrag om dyrepenis til likestillingsduell. Med navn som Solveig Horne, Finn Skårderud, Thomas Espedal, Audun Lysbakken, Marta Breen, Morten Krogvold, Sveinung Rotevatn og Thore Langfeldt mener jeg at vi kan være godt fornøyd med booking. Dette semester har vi i alt 43 planlagt møter, hvorav 13 utenfor kvarteret. Hvert semester vil vi holde et rimelig jevnt antall møter utenfor kvarteret fordi vi arrangerer våre frokostmøter på Akademika, åpningsmøter og andre større møter og/eller samarbeid. Dette semesteret har flere møter en normalt blitt avholdt utenfor kvarteret, grunnet misforståelser rundt det nye rombookingssystemet. Dessuten har vi dette semesteret lagt en av våre ordinære uker til Kronbar. Vi mener en for liten andel av våre besøkende kommer fra høyskolen. Vi håper at Kvarteret også kan tjene på et nærere forhold til høyskolen. Et estimat for gjennomsnittlig besøkte per arrangement så langt dette semesteret er 155, og 90 billetter i salg. Disse tallene inkluderer Helhus 18. oktober. Besøkstallet er så langt dette semesteret dårligere enn høsten 2013, men det er sannsynlig at tallet for gjennomsnittlig besøkende vil øke ettersom vi fortsatt har to større arrangementer som skal avholdes, en debatt på logen og et helhus 15. november. Antall solgte billetter er litt høyere enn samme semester i fjor. Merk at disse tallene sannsynligvis vil endre seg når vi har alle tallene for hele høsten Dette semesteret har vi avholdt «Vestlandsdebatten» i samarbeid med NRK Hordaland. Vi mener at Samfunnets interesser har blitt godt ivaretatt gjennom samarbeidet, og at dette gir oss en større mulighet til å vær en Side 6 av 14

7 meningsbærende arena. Dette er et samarbeid som også vil telle positivt for Kvarteret, og vi er veldig glade for all den støtten vi har fått i avviklingen, spesielt fra Kvast, PR, lyd og lys. Helhus Vi har avholdt et helhus 18. oktober, med tema «Øl, mat, sex». med 1200 besøkende, og 910 solgte billetter. Vi veldig fornøyd med både program og oppmøte. Vi skal også ha helhus 15. november, «Homo partiens partien». Vi har nå en godt etablert helhus-komité i Studentersamfunnet, som mer eller mindre utelukkende står for avviklingen. Dette har vi veldige gode erfaringer med. Vi har nå en helt annen mulighet til å arrangere helhus enn tidligere, når dette ansvaret i større grad lå på én person. Vi ser også at dette er en komité det er lett å rekruttere til, med medlemmer som tar på seg stort ansvar. Samarbeid i Kvarteret Alt i alt mener jeg samarbeidet med Kvarteret er bra, og at det stadig blir bedre. Men vi ser forbedringspotensial i informasjonsflyten fra begge sider, noe som har vært et tema gjennom semesteret. Her mener jeg dorgenes deltagelse på Kvarterstyremøter er et veldig positivt tiltak. Vi opplever også utfordringer knyttet til det tekniske systemet på kvarteret, med tanke på Linticket og noe rundt interndatabasen. Det har dessuten vært vanskelig å sende våre medlemmer på kurs fordi vi mener vi har fått for liten tid til å informere organisasjonen. Men opplever generelt en god tone og hjelp når de er behov spesielt fra vakt, kraft, PR, kvarter og kvast. PR Vår PR-komité er dette semesteret utvidet, blant annet mer skribenter og flere fotografer og grafikere. Vi har investert mindre summer i to nye roll-upps. Vi har ikke betalt for annonser dette semester, noe vi ikke kan se har slått negativt ut. Heller ønsker vi å satse på den frivillig baserte PR-en, noe vi har gode rutiner for. Økonomi På starten av semesteret opplevde det nye styret likviditetsutfordringer. Men hjulpet av et godt annonsesalg, mindre kutt i sosialbudsjettet samt en oppklaring rundt dobbeltfakturering ble ikke dette noe særlig mer enn en mindre hump i veien. Men sittende styre ser behovet for å opparbeide større egenkapital for å forhindre lignende situasjoner, derfor vil vi presentere et budsjett til samfunnets generalforsamling som går i overskudd. Det endelige budsjettet vil ligge klart til den muntlige orienteringen. Vi håper kommende styrer vil ta oppfordringen med å fortsette å bygge opp egenkapitalen, i og med at dette er noe vi er nødt til å gjøre over tid. Vi jobber også med bedre kostandskontroll, blant annet ved å opprette komitébudsjetter. Dessuten håper vi at innføringen at balanseregnskap vil føre til at potensielle fremtidige likviditetsutfordringer vil være mulig å forutse tidligere. Regnskaper for dette semesteret er enda et stykke fra ferdig. Men vi ser at vi ligger godt ann på inntektssiden. Vi har fortsatt en rekke utestående fordringer, vi jobber med å få dette inn noe som vil bedre likviditet betydelig. Vi er stolte av å være en del av det mest vellykkede studenthuset i Norge! Thea Marie Valler Leder, Studentersamfunnet i Bergen Side 7 av 14

8 5.4. BERGEN REALISTFORENING, HØSTEN 2014 Skriftlig orientering er ikke sendt inn i tide. Det vil kun bli orientert muntlig BERGEN FILMKLUBB, HØSTEN 2014 Skriftlig orientering er ikke sendt inn i tide. Det vil kun bli orientert muntlig. 6. ORIENTERING FRA KONTROLLKOMITEEN Vi har delteke på om lag 20 ulike møter inkl. talerør i forkant av GF-en. Vi har fått inn relativt få saker til vurdering i forhold til førre semester. Kun 1 sak, som no Rettsvesenet ser på. Kvarterstyret har lagt om møtestrukturen frå 1 møte i veka til annakvar veke + ledargruppemøter annakvar veke og månadleg dorgemøte før eit kvarterstyremøte. Vi ser an korleis vår rolle passar inn i det nye møteopplegget, og møter foreløpig på alle desse møtene. Seinare vil vi vurdere om nokre av møtene ikkje er føremålstenlege for oss å delta på. Livar Bergheim, Høsten ORIENTERING FRA STYRET Semesterrapporten tar utgangspunkt i handlingsplanen for høsten 2014 fastsatt på Generalforsamling våren Rapporten skal gi en oversikt over organisasjonens aktivitet og måloppnåelse i semesteret som har vært. Semesterrapporten skal også omtale styrets overordnede arbeid til orientering for Generalforsamlingen. Økonomi, sponsor og investeringer Dette semesteret har det blitt arbeidet for å innarbeide bedre rutiner for fakturaflyten, hovedsakelig er dette gjort for å unngå å ha unødvendige kostander forbundet med at fakturerer ikke blir betalt i tide og det blir sendt purregebyr og inkasso. Det gjenspeiles i regnskapet at vi har blitt mye bedre på dette da kostnadene forbundet med dette er under en fjerdedel av hva kostnadene var i Det er ikke blitt inngått sponsoravtaler dette semesteret. Jubileumskomiteen har fått arbeidet sitt fulgt opp av Kvarteret. Omfanget av budsjettet for jubileet er blitt arbeidet med og vurdert, og har blitt godkjent av Kvarteret for å så bli integrert i budsjettetsforslaget som Kvarteret stiller for Jubileet er helhetlig et prosjekt som ikke planlegger å gå med overskudd, men står til støtte for driften som skal drives neste år. Prosjektet skal dekke alle kostnadene selv i form av salg under jubileet og økonomisk støtte. Kvarteret sin økonomi pr. september 2014 er solid. Side 8 av 14

9 Hittil i år har det vært et totalt salg på ,- noe som er nært den budsjetterte totalen for hele året på ,-. Prognosene for året er positive når det gjelder totale salgsinntekter og det tilsier at vi med stor sannsynlighet vil ligge nært det budsjetterte salgsresultatet som er satt. #DAKGF De største salgsinntektene kommer i fra de største salgsgruppene, som er øl, mat og importøl. Henholdsvis har inntektene på disse postene vært ,-, ,- og ,-. Salget av importøl har allerede dette året gått over det budsjettet har satt som salgsinntekter, salget av øl fra tapp ligger noe under det budsjetterte på ,- og det ligger an til å treffe budsjettet. Salg av matvarer har vært veldig solid i år og ligger godt an til å gå over budsjettet. Sommerkvarteret har vært et godt prosjekt dette året, og har hatt et solid overskudd som nesten ligger opp mot det budsjetterte resultatet. Det nevnes at en del kostnader som er tilknyttet Sommerkvarteret foreligger i regnskapet ført som kostnader relatert til vanlig drift, selv om de er kostnader direkte relatert til Sommerkvarteret. Med tanke på dette legges det videre til rette for at budsjettet ikke har tatt disse kostnadene med, og derfor vil driftskostnadene være noe høyere enn budsjettert. Totalinntekter for Kvarteret regnet fra siste regnskapsperiode er ,- som også etter prognosen tilsier at man vil ligge opp mot de budsjetterte inntektene for Varekostnadene holder ett nivå som er tilnærmet budsjettert, dette reflekteres ved at salget også ligger omtrent på samme nivå. Det er ingen større avvik på lønnskostnader da disse henholdsvis også ligger på det samme nivået som er budsjettert. Personellkostnader ligger an til å ha noen poster som kommer til å gå over budsjettet. Dette gjelder spesielt transportfunksjoner. Det planlegges å gjøres noe med denne posten neste semester. Honorar underholdning ligger noe over budsjettet, men dette skyldes at Kick off-helhuset ikke var lagt inn i budsjettet for 2014, men har blitt gjennomført. Kick off-helhuset var et prosjekt som gikk i null, og derfor gjenspeiles disse kostnadene i inntekter fra billetter. Kulturstøtte er en post som er godt under budsjettet, dette er fordi at salget fra driftsorganisasjonene ikke har vært opp mot budsjettet. Dette er en variabelkostnad som variere i henhold til inntekter og gjenspeiles derfor i at salgsinntekter i fra arrangementer ikke har vært så store som ønskelig utav budsjettetsrammer. Når det gjelder de andre kostnadspostene foreligger det diverse avvik fra budsjettet. Kostnadsnivået for 2014 har vært noe høyere hittil enn hva som har vært planlagt. Dette er tildels fordi det har vært nødvendig med kostnader over det budsjetterte nivået, dette gjelder kostnader som er direkte variable til inntektene Kvarteret har. Og fordi, som tidligere nevnt, kostnader og inntekter forbundet med Sommerkvarteret blir ført i regnskapet. Kostnadsnivået for Kvarteret hittil ligger på ,- noe som for øyeblikket ligger under de budsjetterte kostnadene på ,-. Avskrivninger ligger an til å nå budsjettet. Helhetlig for året 2014 frem til siste regnskapsperiode (september) har Kvarteret et driftsresultat på ,-, dette avviker en del i fra overskuddet som det er budsjettert med på ,-. Prognosene for året tilsier at overskuddet ikke kommer til å være like høyt som det budsjetterte. Med utgangspunkt i budsjettet tilsier prognosene at overskuddet som skal foreligger på slutten av regnskapsåret skal være ,-. Side 9 av 14

10 Alle økonomiansvarlige får god opplæring på de nye gruppebudsjettene, og det skal innarbeides gode rutiner for fakturaflyt: Fakturaflyten har blitt bedre, og kostnadsnivået knyttet til purringer og inkasso har gått kraftig ned. Sponsoravtaler: Dette har ikke blitt gjennomført. Jubileumskomiteen: Det har blitt jobbet med budsjett og kostnadsrammer for jubileet sammen med Jubileumskomiteen. Gjestehåndtering, bar- og restaurantdrift Man har i lengre tid vært klar over at Grøndahls trenger en tydeligere identitet, som skiller seg fra de andre skjenkepunktene på huset, dette arbeidet har man dette semesteret diskutert, og ønsker å konkretisere det gjennom å sette av penger på neste års investeringsbudsjett for å begynne arbeidet med oppussingen. Videre åpnet Grøndahls etter sommeren med et flunkende nytt tappetårn, og en avtale med Beer Enthusiast om øl på kranene, som forsterker profilen som en av Bergens beste ølpuber. Produksjonsavdelingen har endelig blitt en selvdreven og offisielt opprettet gruppe - det gjenstår i første omgang bare å få satt et fullt styre for gruppen i etterkant av Generalforsamlingen. Gruppen har vist seg å ha samme nytteverdien som ein hadde forventa på forhånd, og har blant annet forbedret driften av quiz-konseptet og Stjernegulv. Videre har vertene i eventgruppen vært flinke til å følge opp eksterne arrangører på Huset, selv om det har vært litt vanskelig å definere arbeidsoppgavene deres. Dette kommer nok mer etterhvert. Dessverre har ikke konseptgruppen fått startet opp endå, slik at Produksjonsavdelingen ikke har fått startet med å utvikle nye konsepter. Obligatoriske HMS-kurs for Hovedansvarlige og Bandansvarlige på huset har blitt forsøkt holdt, men ikke med tilstrekkelig frekvens eller omfang. Kvarterstyret arbeider med å forbedre kursordningen, og gjøre den mer relevant og tilgjengelig. Gjestehåndteringskurs har ikke blitt avholdt i høst. Grøndahls: Arbeidet med å sette av penger til Grøndahls har blitt påbegynt. Arbeid med tappetårn er nesten ferdigstilt. Arbeidet med identitet beror på om det innvilges investeringsmidler for Produksjonsavdelingen: Produksjonsavdelingen har blitt opprettet som midlertidig arbeidsgruppe fram til høsten Produksjonsavdelingen har ingen konseptgruppe per dags dato, men Quiz-gruppen, Diskodepartementet og Eventgruppen er velfungerende. Gjestehåndteringskurs: Har ikke blitt avholdt. Obligatorisk HMS-kursing for HA/BA: Kursene har ikke blitt avholdt med tilstrekkelig frekvens eller omfang. Kvarterstyret arbeider med å forbedre kursordningen. Rekruttering og medlemspleie Dette semesteret har Kvarteret tatt i bruk blifrivillig.no, og det har fungert veldig godt. Innen november hadde 120 personer tatt kontakt gjennom siden. Personalgruppen har bistått med rekruttering gjennom hele semesteret, og det er laget spesifikt rekrutteringsmateriell til flere av arbeidsgruppene. Rekrutteringen er også blitt tatt opp utover i semesteret, ved behov. Alle gruppene har hatt en del interesserte innom, men det har dessverre vært flere grupper som har vært noe underbemannet dette semesteret. Vi ser en tendens til at medlemstallet fremdeles ligger noe under arbeidsmengden hos flere grupper, på grunn av økt antall arrangementer og flere gjester. Derfor har det vært et ekstra stort fokus på medlemspleie, og målet er at hvert semester skal begynne med flere medlemmer enn det var ved starten av forrige. Med nye medlemmer har det vært nødvendig med rask opplæring, og det har vært mange interne kurs for nye frivillige. I slutten av oktober ble det avholdt AV-kurs, med ca. 50 deltakere. Dette kurset kom dessverre veldig sent på grunn av manglende svar fra skjenkekontoret, men sent er som kjent bedre enn aldri. Side 10 av 14

11 Omtrentlige medlemstall: KITT: 16 Kraft: 30 Personalgruppen: 14 PR: 29 Produksjonsavdelingen: 11 Rettsvesenet: 24 Romvesenet: 5 Skjenkegruppen: 95 Vaktetaten: 30 Personaldatabasen er fortsatt under utvikling, men for flere av gruppene fyller den nå mange av behovene. Det ble også ferdigstilt en generell vitebok for Kvarteret ved starten av semesteret. Denne trenger likevel noen oppdateringer før neste semester, hvor det også må sørges for at den deles ut til nye frivillige. Dette semesteret skulle det prøves ut andre sosiale arrangementer enn månedlige internfester, men det har dessverre blitt enda færre internfester enn planlagt. Noen av de andre arrangementene, som MEGAmandag og brettspillkvelder, har likevel vært godt gjennomført, med noe varierende besøkstall, men veldig hyggelige. Det ble også avholdt en hyttetur for alle arbeidsgruppestyrene, som var en stor suksess. Rekruttering: Rekrutteringen har fulgt den eksisterende strategien, i tillegg til en forbedret digital kampanje (blifrivillig.no). Personaldatabasen: Det arbeides med å få en ny personaldatabase med all ønsket funksjonalitet. Arbeidet har frist ut semesteret. Samarbeidsavtaler: Det har ikke blitt inngått samarbeidsavtaler for ytterligere goder til frivillige ved Kvarteret, utover den eksisterende avtalen med Godt Brød. Flere kurs: Det har ikke vært et fokus på å få til flere kurs enn det som i utgangspunktet er påkrevd. Dette har blitt nedprioritert til fordel for å få på plass en bedre grunnleggende kursordning for frivillige. Medarbeidersamtaler: Styret har ikke mottatt tilbakemelding på at det har blitt avholdt medarbeidersamtaler i arbeidsgruppene utover de allerede eksisterende ordningene. Kultur og arrangører I løpet av høsten 2014 har vi hatt en jevn mengde med forespørsler fra ulike arrangører. Ettermiddag og kveldstid alle dager utenom søndag har stort sett vært så godt som fullbooket allerede fra august av. Dermed er det også mange arrangører som tar kontakt som ikke får hatt det arrangementet de ønsket, og dette inkluderer de som representerer kulturformer vi godt kunne hatt mer av på huset. Det kan være viktig å fokusere på å formidle til flest mulig studentorganisasjoner at det er lurt å sende inn forespørsel om booking innen de gitte fristene, da man før semesteret starter legger mer vekt på kulturell bredde enn etter semesterstart. Dette vil likevel bare hjelpe til en viss grad, ettersom det fortsatt er flere som ønsker å arrangere på kveldstid enn vi fysisk har plass til. Den største utfordringen bookingmessig dette semesteret har vært Storelogen i helgene, da mange ombestemmer seg på grunn av aldersgrensen. Det er også fortsatt vanskelig å finne arrangører som ønsker rom på dagtid. Dette er både fordi studenter helst vil ha opplegg på kveldstid, og fordi de som vil ha noe på dagtid gjerne vil holde på til sent på dagen, når alle rom allerede er booket. I tillegg mister vi noen på at man ikke kan starte arrangementer ordentlig tidlig på dagen på Side 11 av 14

12 grunn av arbeidstidene til Driftslederne. Dette gjelder spesielt på søndager, men skjer ikke ofte nok til at det vil være lønnsomt å utvide Driftledernes arbeidstider på fast basis. #DAKGF Mye av kommunikasjonen mellom Kvarteret og Fadderstyrene rundt Fadderuken gikk i år veldig bra, men det var også enkelte problemer. Fra vår side vil nok mesteparten av dette forbedres dersom det til neste Fadderuke finnes en fullt fungerende Produksjonsavdeling som kan bistå Produksjonsansvarlig i arbeidet. I etterkant har det vært varierende grad av kontakt med Fadderstyrene, men de vi har hatt kontakt med, har i veldig stor grad lagt merke til de samme problemene som vi selv så underveis. All kritikk vil tas godt vare på for å unngå at lignende situasjoner oppstår neste år. Helhusene har sett ut til å gå bra, og alle lørdager dette semesteret med unntak av to har vært greit fylt opp allerede i august. De fleste lørdagene er allerede satt av til Helhus for neste semester. Flere av driftsorganisasjonene har tatt tak for å gjøre et løft i kvaliteten med egne Helhusansvarlige, og noen har også Helhuskomiteer. Kvarterets Helhuskomité har dette semesteret vært ganske inaktiv, men Driftsorganisasjonene har gjort veldig mye av arbeidet rundt arrangementene uten behov for hjelp. Den delen av Kvarteret som skulle bistå med Helhusene, Konseptgruppen, ikke har hatt medlemmer. Det har likevel vært godt samarbeid mellom Kvarteret og Driftsorganisasjonene rundt Helhus på Produksjonsmøtene, samt at kvaliteten på Helhusene helt klart kan sies å vært økt sammenliknet med tidligere semestre. Dette gjenspeiles både i form av en arrangementsøkning på Helhusene, samt et jevnt over bedre besøkstall. Målet om å ha to delarrangører og en omsetning som alltid overstiger på Helhus-lørdager, er dessverre ikke nådd - dog er vi heldigvis ikke langt unna på omsetningsfronten! Kommunikasjonen med driftsorganisasjonene har generelt hvert god, og hver enkelt organisasjon har vært flinke til å ta opp eventuelle problemer tidlig og på en konstruktiv måte. På det tekniske har det blitt arbeidet med en stedvis tillagning eller oppgradering av husets videoløsninger, og disse fremstår snart som komplette og profesjonelle. Det skal i 2015 kjøpes inn flere projektorer. I tillegg har det blitt iverksatt selvbetjeningsløsninger for vanlig scenebelysning i de største bruksrommene. Ellers har en arbeid med å reparere og oppgradere panelordningen i Speilsalen. Flere arrangement og eksterne arrangører i helgene: Helgene har stort sett nådd kapasitet i forhold til tilgjengelige rom. Oppfølging etter Fadderuken: Alle fadderstyrene har fått beskjed om at de kan gi tilbakemelding og ha evalueringsmøter av gjennomføringen av Fadderuken, men det har beklageligvis ikke blitt arbeidet aktivt med å følge opp etter Fadderuken. Helhus-komite: Det har ikke blitt avholdt særlig mange møter i Helhus-komiteen, men det har likevel foregått mye godt Helhus-arbeid. Promotering og identitet Promoteringen til Kvarteret har bedret seg over en periode, men har fremdeles et stort potensial til å bedres og planlegges videre blant annet ved hjelp av en strukturert plan for medie- og kommunikasjonshåndtering. Informasjonsflyten til gjester kan gjøres enda bedre, og det må fokuseres på økt kontakt med både bergensmedier og de forskjellige utdanningsinstitusjonene, også utenfor sentrumskjernen. Enkelte tiltak som ble iverksatt i løpet av vårsemesteret 2014, som programhefte og økt fokus på sosiale medier har vi videreført også høsten Dette har fungert bra, selv om det har vært et problem å få disse distribuert utenfor sentrum, og selve distribusjonen kom veldig sent i gang. Denne problematikken er noe PR-etaten skal se på dette semesteret slik at det finnes en klar plan på dette ved starten av neste semester. Side 12 av 14

13 Vi har hatt en grei rekruttering jevnt utover hele semesteret, men har også slitt med en del frafall. Noe av dette skyldes personlige avgjørelser og noen har blitt bedt om å gå. Vi mistet lederen for fotogruppen tidlig i semesteret, men fant etter hvert en erstatter som har gjort sitt beste for å ta over jobben og for å fylle opp skiftlistene etter beste evne. Innad i PR-etaten har vi lenge slitt med det sosiale miljøet da medlemmene gjerne jobber alene på de gitte prosjektene. Mye på grunn av dette og for å effektivisere arbeidet PR-etaten gjør har vi dette semesteret bestemt oss for å rekonstruere hele etaten til neste semester. Med dette ønsker vi å skape et mer effektivt arbeidsmiljø og et forsterket samhold mellom medlemmene våre, samt gjøre det lettere for etaten å rekruttere nye, kreative medlemmer. Rekkevidden vår på sosiale medier har økt dette semesteret, da særlig på Facebook hvor vi denne høsten kunne feire følgere, mens man ser et stort potensiale i bruk av Twitter og Instagram. Dette semesteret skal det også utarbeides en helhetlig promoteringsplan sammen med jubileumskomiteen for 20-årsjubileet, slik at vi har en klar plan for dette allerede i slutten av november/begynnelsen av desember. Ny nettside: Arbeidet med ny nettside har begynt, og skisse lå ferdig til september, og videre arbeid fortsetter med 20-årsjubileet i februar som frist. Synkronisering av rombookingsystemet med kalenderen på kvarteret.no: Dette er ikke klart. Medie- og kommunikasjonsplan: Denne har blitt nedprioritert, og ikke har blitt utarbeidet til fordel for omstruktureringsprosessen av PR-etaten. Ledelse og organisasjon Kvarterstyret gjennomførte styreseminar med alle arbeidsgruppestyrene. Det var en stor sosial suksess, men det var lite faglig fokus. Likevel bidro seminaret i stor grad til å styrke samholdet i Kvarterets ledergruppe. Videre har det blitt utarbeidet en ny langsiktig strategi for i samarbeid studentpolitikerne og driftsorganisasjonene. Dessverre har det vært lite oppstandelse rundt arbeidet utover deltagerne på strategiseminaret, og styret er noe skuffet i den forstand. Forhåpentligvis har dette ikke hatt påvirkning på strategiens innhold - ettersom at det ikke har kommet mange innspill til strategien i ettertid. Strategien er utformet generelt med store ambisjoner som skal gjenspeile den positive perioden Kvarteret er i, og tar sikte på å styrke grunnlaget for husets videre drift og virksomhet. Styret har også jobbet politisk opp mot lokalpartiene og deres partiprogram for neste lokalvalg, i tillegg til Hordaland fylkeskommune sin 10-årige kulturplan. Når det gjelder oppbyggingen av Villaen følges dette arbeidet opp mot Eiendomsavdelingen og UiB. Nye bølger -visjonen har ikke blitt jobbet med i særlig stor grad. Styreseminar: Gjennomført. Stor suksess. Ny langsiktig strategi : Gjennomført. Sendt til behandling i Generalforsamlingen. Side 13 av 14

14 13.2 ETTERGIVELSE AV LÅN TIL STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS I årene ble det over SiBs budsjetter utbetalt NOK ,- med dekning fra semesteravgiften til «Organisasjon Studenthus» til etablering av det som ble «Det Akademiske Kvarter». I tillegg ble NOK ,- avsatt fra SiBs overskudd i 1993 og utbetalt til samme formål. Midlene skulle anvendes til etablering og utrustning av Kvarteret, og det som ikke var brukt ved etableringen av Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) ble stilt til disposisjon for SKiBAS med samme formål. Midlene ble aktivert som et lån fra «DAK» til SKiBAS i SKiBAS balanse. Når dette ikke ble aktivert som egenkapital i SKiBAS, var det pga. usikkerheten mht. hvordan SKiBAS ville fungere, og frykt for at studentene (DAK) ville miste styringen over midlene. Utviklingen og erfaringen fra de 20 årene SKiBAS har eksistert, bekrefter at det ikke er noe skille mellom DAKs og SKiBAS sin økonomi. Ved en omklassifisering fra gjeld til egenkapital, kan eventuelt midlene markeres som en avsetning knyttet til vedlikehold/opprustning. Regnskapsfører og revisor har bedt om at dette ordnes opp i. For at gjelden skal omklassifiseres til SKiBAS sitt egenkapital, må DAK ettergi lånet slik at SKiBAS ikke lenger står i gjeld til DAK. Beløpet er per dags dato ført som NOK ,- i gjeld i SKiBAS sine regnskap. Vedlegg: Erklæring fra DAK om ettergivelse SIB sine årsoppgjør fra som viser at pengene ble satt av (og senere overført til SKIBAS) Side 14 av 14

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 4. mai 2015, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er medlem

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

Valgblekke. Kvarterets 39.ordinære Generalforsamling

Valgblekke. Kvarterets 39.ordinære Generalforsamling Valgblekke Kvarterets 39.ordinære Generalforsamling Vår 2014 Stillinger på valg: Leder av Kvarterstyret 4 medlemmer av Kvarterstyret (Ekstern-, Produksjon-, Økonomi-, og PR-ansvarlig) 2 medlemmer av Kontrollkomiteen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.%

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.% 24#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhattenhektiskukemedfadderukeogkulturåpning. MøtteØrjansammenmedHelleang.dennyePersDB. Sendteutførsteleder#nyhetsbrev.Nesteblirepisk. ForberederogdeltaronsdagpåHordalandfylkeskommunesinhøringskonferanseifbmdenregionale

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

DEN 42. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 42. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 42. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 23. november 2015, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 37. ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 37. ordinære generalforsamling Det Akademiske Kvarters 37. ordinære generalforsamling Tid: 6. mai 2013 kl 16 Dato: Tivoli Kinematografer på Kvarteret Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter i Studentsamskipnaden

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013

SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013 SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET VÅREN 2013 1 OM RAPPORTEN Det følger av Kvarteret sine vedtekter at generalforsamlingen skal motta orientering om og behandle Kvarteret sin semesterrapport. Rapporteringen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer