Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling"

Transkript

1 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er medlem av Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 100 medlemmer er tilstede. Medlemmene har eksklusiv møte-, forslags- og talerett ved oppmøte. Medlemmene får stemmerett ved individuelt oppmøte. Gyldig studentbevis eller internkort må fremvises ved oppmøte. Generalforsamling gjennomføres etter Kvarteret sine vedtekter. Disse ligger på offentlige filer på Kvarteret.no Spørsmål angående generalforsamlingen kan sendes til Det blir matservering til alle oppmøtte. 1

2 2 1. VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFFERENT OG TELLEKORPS Vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Erlend Sand som ordstyret, XX som bisitter, XX som refferent og Rettsvesenet som tellekorps. Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 2. FORRETNINGSORDEN Vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar foreslått foretningsorden Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtaksforslag: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 4. VALG AV UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLL Vedtaksforslag: Generalforsamlingen velger Madeleine Kallevik, Mads Thomassen og Hanne Brørs som underskrivere av protokoll Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 5. ORRIENTERING OM DRIFTSORGANISASJONENE SIN VIRKSOMHET Vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar orienteringene fra driftsorganisasjonene Aktive Studenters Forening, Bergen Realistforening og Studentersamfunnet i Bergen til orientering Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side ORIENTERING OM KONTROLLKOMITEEN SIN VIRKSOMHET Foreligger ikke 7. ØKONOMISK STATUS FOR KVARTERET Skriftlig orientering om økonomisk status er integrert i semesterrapporten til Kvarteret. Status vil også legges frem muntlig 2

3 3 Vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar orientering om økonomisk status til orientering Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 8. SEMESTERRAPPORT FOR KVARTERET Vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar Kvarteret sin semesterrapport for vårsemesteret 2014 til orientering Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side HANDLINGSPLAN OG ANDRE RETNINGSLINJER Vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar Kvarterstyret sin handlingsplan for høsten 2014 Kvarterstyrets innstilling: Vedtas 10. REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2014 Kvarterstyret sin innstilling til revidert driftsbudsjett 2014 ettersendes 11. REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Kvarterstyret sin innstilling til revidert investeringsbudsjett 2014 ettersendes. 12. VEDTEKTSENDRINGER 12.1 ENDRINGSFORSLAG FRA KVARTERSTYRET Vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å fjerne setningen Styret skal minimum bestå av gruppeleder og økonomiansvarlig fra 8-1 Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side ANDRE FORHÅNDSMELDTE SAKER 13.1 ETTERGODKJENNING AV LÅN TIL AKTIVE STUDENTERS FORENING Vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar å ettergodkjenne lån til Aktive Studenters forening pålydende kroner. Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side

4 REVIDERING AV ORGANISASJONSSTRUKTUR Vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar kvarterstyret sin revidering av organisasjonsstruktur del 1 og del 3 til orientering. Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side og side VURDERING AV PRODUKSJONSANSVARLIG Vedtaksforslag: Generalforsamlingen tar vurdering av produksjonsansvarlig til orientering. Kvarterstyrets innstilling: Vedtas Side VALG Nye kandidater til verv kan foreslås som benkeforslag frem til kandidatpresentasjon. Alle medlemmer kan stille til valg til Kvarterstyret Alle medlemmer kan stille til valg til Kontrollkomiteen Alle medlemmer med minst 2 semesters erfaring fra styrer ved Kvarteret eller ved Kvarterets driftsorganisasjoner kan stille til valg til Valgkomiteen 14.1 VALG AV LEDER AV KVARTERSTYRET Det skal velges ny leder separat for et år. Valg gjennomføres etter vedtektene 3 valgreglement VALG TIL KVARTERSTYRET Det skal velges 4 nye medlemmer av Kvarterstyret. De tre med flest stemmer velges for ett år, den fjerde velges for et halvt år. Valg gjennomføres etter vedtektene 3 valgreglement VALG TIL KONTROLLKOMITEEN Det skal velges to nye medlemmer til Kontrollkomiteen. Begge velges for ett år. Valg gjennomføres etter vedtektene 3 valgreglement VALG TIL VALGKOMITEEN Det skal velges tre nye medlemmer til valgkomiteen. Samtlige velges for et halvt år. Valg gjennomføres etter vedtektene 3 valgreglement. Valgblekke ettersendes 4

5 5 Semesterrapport, Studentersamfunnet Det er avholdt 61 arrangementer dette semesteret, hvorav 38 på Kvarteret. Det store unntaket er frokostmøtene våre på studia, i tillegg har vi valgt å legge flere av jubileums-arrangementene våre utenfor Kvarteret på grunn av størrelsen på disse arrangementene. Vi har hatt ukentlige møter med komitéene Upop, Kultur og Debatt. Vi har også månedlige konserter med Samklangfunnet, som ser at trekker utvekslingsstudenter til huset. Vi er svært fornøyd med bookingen dette semesteret, og har hatt store navn på Kvarteret som Siv Jensen og Dag Solstad. I tillegg har vi hatt et NRK-samarbeid på Kvarteret, «200 år på 200 minutter». Dette var en eneste suksesshistorie, og vi fylte to rom på Kvarterer. Dessuten tror vi kringkastingen av møtet gir god PR for både oss og Kvarteret. Vi har vært hovedarrangør for ett Helhus, «Pary in the USSR», som er i tråd med Kvarterets satsing på helhetlige konsepter. Dette arrangementet sto Helhus-komitéen vår for, som har vokst til å bli en sterk komité de siste semestrene. I tillegg har vi bidratt med 5 lørdagsmøter, og vi er også medarrangør på 1814-helhus. Vi har i stor grad brukt Kvarteret til internarrangementer, noe vi har veldig goderfaring med. Vi merker at samarbeidet mer Kvarteret blir stadig bedre. Vi samarbeider mest med Kraftetaten, noe som stort sett går bra, men med noen mindre problemer fra begge parter. Vi har hatt noen utfordringer økonomisk, mye relatert til avviklingen av jubileet vårt. Vi er derfor nødt til å stramme inn budsjettet neste semester. Vi har gjort endringer i regnskapsmetoder, som vil gi et bedre bilde av lønnsomheten. Det inkluderer også at vi nå har startet med balanseregnskap. Vi ser muligheter for større inntekter fra kulturstøtte og Helhus. Vi består nå av om lag 110 aktive medlemmer. Vi ser at vi kan jobbe for å avlaste styret i større grad, og planlegger derfor mindre organisatoriske endringer. Semesterrapport Bergen Realistforening: Vedlagt 5

6 6 Semesterrapport for Aktive Studenters Forening våren 2014 Dette semesteret har vært et svært utfordrende for Aktive Studenters Forening (ASF). Besøkstallene har dessverre vært svært lave, og dette har vi også merket på inntekter og omsetning, men takket være nye rutiner innad i foreningens grupper og styret, så har ASF hatt et stabilt semester. Nesten hele styret ble igjen utskiftet, og det ble også opprettet et nytt styreverv. Dette vervet skulle ta seg av søknadsskriving og søke seg mot sponsorer som kunne passet foreningens virke. Selv om det nye styret har vært svært nytt, har det fungert godt. Det har vært en stor innsatsvilje for å gjøre det beste for foreningen og dens økonomi. Gjennom hele semesteret har vi hatt et jevnt antall medlemmer på rundt 50. Dette har vist seg å være for få, og det har dessverre krevd mer jobbing for de aktive medlemmene. Heldigvis har pampene stilt opp ved behov, og de har også hatt mange gode innspill til det nye styret. Det sosiale miljøet innad i foreningen er også svært godt, og oppmøtet på våre egne sosiale arrangementer er godt. Dessverre ser det ikke ut til at Kvarterets interne arrangementer har hatt noe særlig besøk fra ASF. Her er det noe å jobbe med. Økonomisk sett har det vært et krevende semester for foreningen. ASF fikk i desember 2013 et lån på ,- fra SKIBAS for å betale alt utestående. Dette lånet førte også til at foreningen implementerte flere organisatoriske endringer for å forhindre at en slik situasjon skulle skje igjen. Blant annet har økonomivervet blitt tredelt, med en økonomiansvarlig, en bilagsfører og en sponsorog søknadsansvarlig. Dette har lettet på arbeidsmengden til gruppen, og ført til at foreningen i mye større grad har kontroll og oversikt over den økonomiske situasjonen fra dag til dag. Den økonomiske driften har blitt ført i henhold til vår nye økonomiske handlingsplan som har ført til et sterkt fokus på en bærekraftig økonomi for foreningen. Det er denne handlingsplanen som ligger til grunnlag for vår nye langtidsplan for Aktive Studenters Forening Vi har også vært så heldige at vi har fått ,- i støtte fra Kulturstyret og ,- fra Kulturrådet. Dette er penger som kommer svært godt med for driften vår. Barinntektene har dessverre vært lavere enn forrige semester, noe som kan skyldes at bookingene vi har hatt ikke har et publikum som drikker mye øl. Heldigvis har vi spedd på ved å stille bemanning på andre arrangementer mot barinntektene. Dette er et tiltak som vi er svært fornøyde med. Bookingmessig har vi hatt et semester som har vært preget av forsiktighet. Blant artister vi har hatt er Yoguttene, Hanne Kolstø, Arif, Warped Riders, Bow To Each Other, Alexander von Mehren, og Disaster in The Universe. Vi har nærmest utelukkende booket norske band, og vi er stolte over kvaliteten på hva vi har tilbudt. Sjangervariasjonen har vært stor, med alt fra skapunk til frijazz. Dessverre klarte vi ikke å fortsette Lyden av Norden dette semesteret, men dette satser vi på igjen til høsten. Vi hadde også for første gang et loppemarked som så gikk over til en konsert med Johannes Holtmon. Erfaringene fra dette arrangementet er svært gode, og med mer planlegging kan dette bli noe ASF ønsker å gjenta. Helhus er også noe vi har ønsket å satse på, men innenfor våre egne rammer. Vi har et godt samarbeid og en god dialog med Studentersamfunnet om deres arrangementer på våre Helhus, og vi er svært fornøyde med hva de har klart å gjøre. Dessverre ble det for knapp tid til at vi kunne hjelpe dem med booking, men det samarbeidet er noe vi ser for oss at vi kan få til iløpet av høsten. Den nye 6

7 7 Helhus-avtalen er også tredt i kraft, noe som gjør at vi står friere til hvor mye vi vil investere i hvert Helhus. Det er fortsatt mye å gjøre for å forbedre Helhus som et konsept, men dette er noe vi, de andre DORGene og Kvarteret jobber med fortløpende. Dette bringer oss til forholdet mellom ASF og de andre DORGene. Kommunikasjonen mellom oss har blitt svært mye bedre etter satsningen på Helhus fra alle parter. ASF har dessverre vært nødt til å ha fokuset innover i organisasjonen dette semesteret, så noe større samarbeid har ikke skjedd med hverken RF, Immaturus, eller Bergen Filmklubb. Samarbeidet med Samfunnet har begrenset seg til våre egne Helhus, men vi ønsker gjerne å samarbeide med de andre DORGene om interessante prosjekter i fremtiden. Forholdet mellom ASF og Kvarteret preges fortsatt av en del dårlig kommunikasjon fra begge parter i enkelte deler av samarbeidet. Dette kan kanskje skyldes noe manglende kontinuitet og kunnskapsoverføring hos Kvarteret og ASF. Heldigvis har de fleste situasjoner løst seg ved dialog, og ingen har satt seg på bakbeina. For å oppsummere så har Aktive Studenters Forening hatt et semester med mange store utfordringer, men gjennom hardt arbeid og nye rutiner har man kommet seg i mål for semesteret. Vi setter også stor pris på den innsatsen spesielt administrativ leder, daglig leder, og økonomiansvarlige ved Det Akademiske Kvarter har gjort for ASF, og takker dem for gode råd og veiledning gjennom et svært vanskelig semester for foreningen. Uten dem ville vi hatt det betydelig vanskeligere. Vi gleder oss til et nytt semester med en ny giv i ASF og et fortsatt godt samarbeid med våre samarbeidspartnere. Mads L. Thomassen Leder, Aktive Studenters Forening 7

8 8 Semesterrapport vår 2014 Denne semesterrapporten tar utgangspunkt i handlingsplanen for Det Akademiske Kvarter vår Rapporten skal gi god og konsis informasjon om hva organisasjonen sin måloppnåelse og generelle aktivitet i inneværende semester. Rapporten vil også bli knyttet opp mot styret sitt overordnede arbeid dette semesteret slik at generalforsamlingen får en god oversikt over styret sitt arbeid. Økonomi, sponsor og investeringer Kvarteret sin økonomiske situasjon ansees som god, og vi opplever fortsatt en positive utvikling i salgs- og besøktall. Fjorårets resultat er foreløpig beregnet til å være kroner i overskudd før skatt (ORFS). Årsregnskapet for 2014 er i skrivende stund ikke ferdigstilt, men tilbakemelding fra revisor tilsier at det trolig ikke blir nødvendig å foreta endringer. Et slikt overskudd er selvsagt svært positivt, og det gjør i stand til å bygge opp en solid kontantbeholdning for fremtidige innkjøp. Ved forrige generalforsamling ble det vedtatt en langsiktig strategi for investeringer. Hovedmomentene i denne strategien var at man ikke skal bruke mer enn kroner hvert år I investeringer, og at hovedfokuset skal ligge på utskiftning av teknisk utstyr. Investeringer over kroner er ikke utelukket, men det må være av presserende art og/eller være nødvendig for å ivareta de frivillige sin sikkerhet og trivsel. I revidert investeringsbudsjett fremmer Kvarterstyret forslag om 2 nye investeringer som gjør at man overskrider rammen med kroner, men ellers er denne strategien blitt fulgt. De fleste investeringer som ble godkjent på generalforsamlingen høst 2013 har blitt foretatt, med noen få unntak. Mygger har enda ikke blitt kjøpt inn, men disse skal anskaffes i mai. Lysutstyr er også underveis, men kjøpet er ikke blitt fullført enda. Så langt i år har Kvarteret hatt gode salgsinntekter, og foreløpig resultat ligger på kroner i overskudd (samlet resultat for januar og februar). Økonomiansvarlige i arbeidsgruppene fortjener skryt for å ha hatt svært god budsjettdisiplin samt at de har hatt meget gode rutiner på fakturahåndtering. I fjor brukte vi ca kroner på forsinkelsesgebyr, og så langt i år har dette beløpet sunket dramatisk. Salgsinntektene som foreligger i nåværende øyeblikk er på kroner, kroner over budsjett. Kvarterstyret fikk på forrige generalforsamling mandat til å plassere Kvarteret sin kontantbeholdning i lavrisiko-fond for å øke avkastningen på denne. Ny økonomiansvarlig har gjort et omfattende arbeid for å finne et egnet fond, og styret valgte å stille seg bak plassering i Skagen AS sitt SKAGEN Avkastning -fond. Fondet har en lav risikoprofil (nivå 2 av 7) og en forventet avkastning på 4,7%. SKiBAS har vedtatt å plassere kontantbeholdningen vår i dette fondet. 8

9 9 Jubileumskomiteen har nå 4 medlemmer som jobber med å planlegge 20-årsjubileet. Det planlegges foreløpig å markere jubileet med blant annet en festival i slutten av februar. Når det gjelder de økonomiske rammene rundt alle former for markering tas det utgangspunkt i at summen av aktiviteter skal være selvfinansierende. Dersom vi f.eks. gjennomfører en slags festival vil inntekter fra denne gå med til å dekke de samlede utgiftene. Arbeid med jubileet har altså ikke fått en egen post i budsjettet, det skal i stedet lages et eget budjsett for samtlige utgifter knyttet til dette arbeidet, og målet er at det minst skal gå i null. Lån til ASF behandles som egen sak på generalforsamlingen. Kurs for økonomiansvarlige og oppfølgingsmøte: Det har blitt arranger et møte mellom økonomiansvarlig i kvarterstyret og økonomiansvarlig i arbeidsgruppene, men dette arbeidet har blitt noe amputert fordi tidligere økonomiansvarlig trakk seg i slutten av januar. Sponsoravtaler: Arbeidet med sponsoravtaler har blitt nedprioritert til fordel for arbeid med kapitalforvaltning. Jubileumskomiteen: Leder av denne komiteen er funnet, og arbeidet er i gang. GJESTEHÅNDTERING, BAR-OG RESTAURANTDRIFT Dette semesteret har vi a pnet Halvtimen som nytt skjenkepunkt. Det skulle være et skjenkepunkt som skulle kunne dekke behov som vi ikke dekket fra før, og ikke være for likt noen av de allerede eksisterende skjenkepunktene hva gjaldt profil. Det skulle være et tilbud til modne studenter, med studentvennlige priser. Dette er noe man har jobbet mye med det siste a ret, og som vi fikk se resultatane av ved a pningen i slutten av januar. I tillegg jobbes det med en arealplan for Grøndahls. Romvesenet og Pubstyret arbeider for a finne ut hva som kan gjøres med lokalet for a gi det en tydligere og mer helhetlig profil. Halvtimen a pnet som fast skjenkepunkt i januar 2014, og skal være a pen pa fredager og lørdager gjennom hele semesteret. Det a bytte til 20a rsgrense i helgene har brakt med seg noen praktiske utfordringer, blant annet at a pningstiden har kræsjet med andre arrangement i etasjen med 18. a rsgrense. Dette er ting som kommer pa plass med erfaring, og overgangene og rutiner rundt a pning av Halvtimen etter andre arrangement har stadig blitt bedre og mer effektiv. Halvtimengruppa besta r av en leder som har ansvar for de tre barlagene, og arbeider tett med resten av skjenkestyret. Det er tre barlag som rullerer pa arbeidshelgene, og besta r av 3-4 personer som etterhvert vil være godt vant til a jobbe sammen, og fa en god rytme. De holder sine egne understyremøter, og har sine egne kurs som rettes spesielt mot drinkmiksing og effektivitet bak baren. Besøkstallene har variert fra rolige kvelder med lite salg, til stappfulle kvelder der køen til baren har ga tt gjennom hele lokalet. Gjennomsnittlig har salget ligget pa ca kroner pr kveld, noe som vil føre til at investeringen som ble gjort i Halvtimen vil ha kunne tilbakebetalt seg pa i overkant av et a r. Gjesteha ndteringen er ogsa noe vi har fokusert mye pa dette semesteret. Det ble derfor 9

10 10 arrangert to gjesteha ndteringskurs ca. midtveis i semesteret i regi av BRAK som var obligatorisk for vaktetaten, skjenkegruppen og driftslederne, men ogsa tilgjengelig for alle arbeidsgrupper og driftsorganisasjoner. Ma let er at kunden skal bli møtt pa en god og profesjonell ma te, helst med et smil, uansett hvem pa huset man henvender seg til. Vurdering Halvtimen som fast skjenkepunkt: Vi har jobbet med et generelt rutineskjema for a pning av 3.etasje som skjenkested med 20. a rs aldersgrense. Vi har jobbet med utvikling av menyer, IK-skjema og satt egnede a pningstider. Tapastorsdag og øvrig matutvalg skal gjennomgå en stadig fornying: Kjøkkenet jobber stadig med a utvikle menyen, og tre nye retter har kommet inn i utvalget. Blant annet har Falaffelburgeren vært et nytt, populært valg, som har solgt bra. Tapasmenyen endres med jevne mellomrom. Utvikling av konsepter:dette semesteret har brettspillonsdag utviklet seg til a gjelde mandager ogsa, sa na kan man sette seg ned og spille spill ba de mandager og onsdager. Gjestehåndtering: Det ble arrangert to gjesteha ndteringskurs i regi av BRAK ganske tidlig i semesteret. Dette kurset var tilgjengelig for alle Arger og Dorger, og obligatorisk for gruppene som har spesielt mye kontakt med gjester; vaktetaten, skjenkegruppen og driftsledere. Rekruttering og medlemspleie Det begynte nye medlemmer gjennom hele semesteret, men ettersom en del medlemmer også sluttet etter forrige semester, har medlemstallet holdt seg nokså jevnt i alle gruppene. Etter rekrutteringen i vår ser vi at gruppene som deltar på stands er de som får flest nye medlemmer. Kokkene har nå blitt så mange at de måtte sette inntaksstopp. Kraftetaten har slitt med medlemstallet, men har nådd det antallet nye medlemmer de har kapasitet til å lære opp på ett semester. De har måttet sette en inntaksgrense fordi mange utlærte kraftere har pensjonert seg, og de derfor ikke har nok medlemmer med nok kunnskap til å lære opp store grupper med nye. De har nå laget en egen rekrutteringsstrategi som de skal følge de neste semestrene, for å kunne øke medlemstallet jevnt med mulighetene for opplæring. Omtrentlig medlemsantall i gruppene er følgende: Vaktetaten: 50 Kraftetaten: 30 Skjenkegruppen: 80 Rettsvesenet: 19 KITT: 5 Romvesenet: 7 Personalgruppen: 14 10

11 11 PR-etaten: 40 I forbindelse med utviklingen av ny personaldatabase har vi jobbet med en statistikkfunksjon hvor det kan hentes ut informasjon om antall medlemmer som har begynt og sluttet hver måned. Muligheten for dette er lagt inn i databasen, men grunnet mye nødvendig arbeid på databasen er dette et arbeid som vil måtte videreføres neste semester. Det har blitt avholdt gjestehåndteringskurs for vakter, skjenkere og kvarter med godt oppmøte. Dette satte fokus på Kvarteret som helhetlig organisasjon og samarbeid mellom de ulike arbeidsgruppene og driftsorganisasjonene. I tillegg ble det avholdt AVkurs i mars, med rundt 70 deltakere ettersom dette ikke var blitt avholdt forrige semester. Én samarbeidsavtale med bedrifter i nærområdet er inngått, men grunnet lav respons fra potensielle organisasjoner må det jobbes videre for å finne et variert utvalg samarbeidspartnere også neste semester. Vi har utviklet en generell vitebok med informasjon om Kvarteret, som skal trykkes opp før høstsemesteret og deles ut til nye medlemmer høsten Denne inneholder nyttig informasjon om Kvarterets historie og struktur, arger og dorger, samt innføring i alkoholloven og gjennomgang av interngodene. Viteboken skal bli ferdigstilt i løpet av mai. Det har blitt arrangert internfester, vaffel og brettspillkvelder, filmkvelder og de fleste arbeidsgruppene har avholdt hyttetur for sine medlemmer, samt blitt avholdt GLEM hver tredje uke for å styrke kommunikasjonen mellom arbeidsgruppene. Rekruttering og bruk av rekrutteringsstrategi: Nåværende rekrutteringsstrategi har blitt tatt i bruk ved rekrutteringen som har foregått dette semesteret, selv om det ikkje har vært rekruttering i like utstrakt grad som ved høstsemesteret. Personaldatabsen og stastikk: Den nye personaldatabasen er ikke blitt ferdigstilt enda. Samarbeidsavtaler: det har blitt inngått en avtale med Godt Brød. Vitebok: Ferdigstilles i løpet av semesteret. Kultur og arrangører Gjennom vårsemesteret har det i blitt satt mye fokus på å ferdigstille det nye rombookingssystemet så dette kan bli tatt i bruk ved neste rombookingsperiode nå i mai. Tidligere eksternansvarlig har arrangert møter der husets arbeidsgrupper og dorgene møttes og kom med tilbakemelding på systemets brukervennlighet. Behovet for et mer oversiktlig og avansert rombookingssystem har økt i takt med Kvarterets stadig større økning av arrangementer i ukedagene. Ideen med det nye systemet er at det skal kunne samle alle trådene som skal til for å booke et rom i et og samme system. På denne måten skal både arrangører og Kvarteret få rask tilgang på den informasjonen som de 11

12 12 har behov for. Dette skal føre til raskere informasjonsflyt og dermed glattere gjennomføringer av arrangementer. Det nye systemet skal være enkelt både for våre faste dorger og eksterne arrangører. Det er i hovedsak i ukedagene at Kvarteret opplever å nærme seg et metningspunkt når det gjelder arrangementer, mens det har vært videre mye ubrukt potensiale ved lørdagene. Målet er dermed at det skal arrangeres minst et åpent arrangement på huset hver lørdag. Her skal det nye rombookingssystemet funger slik at det blir mindre rombookingsarbeid på vervet som eksternansvarlig og at man i større grad kan fokusere på innhenting av eksterne arrangører og studentorganisasjoner til å fylle opp lørdagene. Dette semesteret hadde nesten alle lørdagene åpne arrangement ekskludert Stjernegulv og det ble innhentet og informere eksterne aktører og studentorganisasjoner om Kvarteret som kulturhus og mulighetene for dem her som arrangører. Dette kunne likevel ha bli gjort i større grad og er videre noe som det skal være rom for å fokusere på i enda større grad til neste semester. Det har vært et fokus på å invitere og knytte flere kontakter med læresteder tilknyttet SIB med relevante studentorganer. Målet er å skape et tettere samarbeid og videre introdusere og oppfordre til bruk av Kvarteret. Et ypperlig forum for dette var NHH sitt eksternstyretreff i mars. Leder og eksternansvarlig deltok på eksternstyretreff der de møtte med ledere fra Bergens studentorganisasjoner og diskuterte mulighetene for videre samarbeid. De ulike organisasjonene var enige om at mer kommunikasjon var nødvendig for å jobbe mot en rikere og større studentkultur. Et konkret middel for å oppnå dette var å invitere alle styrelederne for studentorganisasjoner i Bergen til et eksternstyretreff i året. Velferdstinget la frem at dette allerede var en plan fra deres side å arrangere et årlig eksternstyretreff fra neste semester, noe Kvarteret gjerne vil være med på å legge til rette for. Bortsett fra eksternstyretreffet på NHH så har det konkret dette semesteret blitt sendt ut et invitasjonsskriv til de ulike studentorganisasjonene og lærestedene i Bergen om at de er velkommen på Kvarteret og at vi håper at de ser muligheter til å arrangere på huset til neste semester. Det har videre også vært viktig å opprettholde god kontakt med Kvarterets driftsorganisasjoner og det har dermed blitt avholdt dorgemøter annenhver uke og produksjonsmøter hver uke. Dorgemøtene skal være et forum for kommunikasjon mellom Kvarteret og Dorgene for å opprettholde den gode kontakten og samarbeidet. Det ble også avholdt Dorgsem for at Kvast og dorgestyrene alle kunne møtes og diskutere Helhus og Kvarterets nye visjon. Det har i løpet av semesteret blitt avholdt flere møter med representanter fra Kvarteret og Dorgene for å ta opp tema rundt Helhus. Det har vært varierende hvor mye man har fått ut av disse møtene, men helhetlig virker det som om det er lurt å ha et eget forum for å diskutere Helhus sammen. Helhus fremstår som et viktig satsingsområde både for Dorgene og Kvarteret. Selv om en har merket en forbedring i samarbeid mellom arrangørar på Helhus, er det framleis mye ansvar som faller på hovedarrangørs rolle. Til tider kan det verka som arbeidet rundt det hele kan bli litt mye for dei enkelte organisasjonane. Våren igjennom har en sett på gode måter å videreutvikle våre faste konsepter, både med tanke på promotering og innhold. Det har også blitt arbeidet med å starte opp nye konsepter, men dette har vist seg litt vanskelig i denne omgangen, mykje grunna at dei eksterne personene som har vist interesse for å starte opp konseptene, ikke har kunne 12

13 13 fulgt det opp. Dei eksisterande konsepta har likevel blitt videreutvikla, ved at ein blant annet har utvidet Brettspillonsdag til å også være Brettspillmandag, flere premier på quizzene, mer fokus på sjanger i booking av Stjernegulv-DJ, større fornying i sortimentet på Mikromandag m.m. Treff med SiB-læresteder: Ikke arrangert, tas gjennom eksisterende forum. Har informert via andre kanaler om vårt tilbud. Evaluering av prod.ansvarlig: Egen sak på generalforsamling. Flere arrangement i helgene: Nesten samtlige lørdager har hatt åpne arrangement ekskludert stjernegulv. Helhuskomitee: Har avholdt flere møter. Promotering og identitet Promotering er noe som jobbes med kontinuerlig, og dette har bedret seg mye. Sosiale medier har blitt brukt mer og vi har mange nye følgere. Vi har dette semesteret fått nytt design på FB som har gjort at aktiviteten har økt betraktelig. Det er et godt stykke igjen til vi er der vi ønsker å være når det kommer til promotering, men med nye kanaler og oppdateringer av de kanalene vi har og bruker i dag så vil dette hjelpe oss godt på vei. Felles promotering har blitt bedre. Vi har dette semesteret fått ut Kvarterets første programhefte som ble en suksess, og er noe vi kommer til å fortsette med. Felles promotering er noe som jobbes med kontinuerlig og vil også fortsette fremover. Identiteten og visuell profil til de forskjellige skjenkepunktene og de faste konseptene jobbes med og er nesten ferdig. Det å promotere hver enkelt skjenkepunkt og Kvarteret som helhet er noe som skal bli bedre. Det grafiske arbeidet nærmer seg slutten da vi mangler logo til Grøndahls. Utviklingen av app er i planleggingsstadiet. Grunnet sammenslåingen av webgruppen og E-tjenesten, har arbeidet tatt litt tid før det har kommet i gang. Promotering faste skjenkepunkt : Kommet i gang, mest fokus på mat dette semesteret. Styrking av promotering på Helhus: Har blitt bedre, men et stykke igjen for å komme dit vi ønsker å være. Slipphelhuset ble ikke noe av dette semesteret, men skal prøve å gjennomføres på høstsemesteret. 13

14 14 Fellespromotering: Fått semesterhefte, flere bannerfester, blitt flinkere på sosiale medier, felles annonser. Men man kan alltid bli bedre. Styrke tilstedeværelse på sosiale medier: Her har vi blitt flinkere, vi har fått nytt design på FB som har økt aktiviteten. Vi har fått blant annet meny og program lett tilgjengelig på FB. Ledelse og organisasjon Prosessen rundt generalforsamlingen har vært noe rotate dette semesteret med tanke på at datoen måtte utsettes en uke for å få tid til en skikkelig høringsrunde. Ellers har prosessen vært grei, opmmøtet på talerøret var greit og det er mange som har involvert seg i budsjetprosessen. Dette semesteret har styret jobbet med gjenoppbygging av Villaen. Dette har vært et omfattende stykke arbeid, og vi har jobbet mye for å få innspill fra alle relevante parter. Etter å ha arranger allmøte for de frivillige samt koordingeringsmøter med driftsorganisasjonene og representanter for brukerne av Nygårdsgaten 1b ble det sendt inn innspill til eiendomsavdelingen ved UiB (EiA) som beskrev våre behov til Villaen. De lagde så et estimat på hvor stor plass hver organisasjon trengte, et estimat som brukerorganisasjonene i felleskap redigerte for å få til den etasjefordelingen vi ønsket. Neste steg i prosessen er at EiA vil lage skisser for bygget basert på våre tilbakemeldinger, og når disse er ferdig vil samtlige brukerorganisasjoner få muligheten til å komme med tilbakemeldinger på disse. For Kvarteret sin del er det tiltenkt at vi får en etasje i den nye villaen, der samtlige arbeidsgruppestyret samt kvarterstyret får arbeidsplass. Det jobbes også for å få utvidet kjøkkenet med 15 kvm., og i 1.etasje vil det bli et forsamlingslokale for alle brukerne av den nye Villaen. Når det gjelder kompetanseheving blant de frivillige er det blitt arrangert seminar for medlemmer av arbeidsgruppestyrene. Dette for å gi en innsikt i hvordan man utfører styrearbeid, Kvarteret sine overordnede mål for semesteret, økonomisk kræsjkurs og andre relevante momenter. Det har også blitt arranger gjestehåndteringskurs for vaktetaten og skjenkegruppen. Det ble søkt om mer kursmidler enn det personalgruppen disponerte dette semesteret, og vi har derfor økt denne potten slik at arbeidsgruppene kan avholde flere kurs. Det er også en egen kompetansekomite som jobber med å heve den generelle kompetansenivået blant de frivillige. I begynnelsen av semesteret ble det arrangert kickstart-seminar, et arrangement som skal gi nye og gamle frivillige en grunnleggende innføring i Kvarteret som organisasjon, våre langsiktige mål og informere om frivillig arbeid generelt. I løpet av vårsemesteret har det blitt jobbet med en visjon for Kvarteret. Navnet på denne er Nye bølger, og målet med visjonen er å klargjøre en av Kvarteret sine roller i kulturlivet i Bergen. Denne visjonen spiller på Kvarteret sin rolle som springbrett for amatørkulturen, og det er tiltenkt å samle arrangement som passer inn i denne 14

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer