Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

2 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut høringsrunde om innspill fra organisasjonen og andre studentkulturelle og studentpolitiske organer. Disse innspillene er tatt med videre i seminararbeidet. I tillegg har den eksisterende strategien blitt gjennomgått i samråd med arbeidsgruppene og på strategiseminaret - og har således utgjort et grunnlag for videre strategiarbeid. Deltakere på strategiseminaret var Kvarterstyret, representanter fra Aktive Studenters Forening og Studentparlamentet ved UiB. Dokumentet blir lagt frem til Kvarterets Generalforsamling, høst 2014, som en samlet anbefaling fra Kvarterstyret via svar på høring og talerør. Strategien trer i kraft og varer frem t.o.m Det legges opp til nytt strategiarbeid som del av Kvarterstyrets arbeid for høst HVORDAN SKAL STRATEGIEN BRUKES? Arrangører, kontrollorgan, studentpolitiske organer og eksterne samarbeidspartnere oppfordres til å benytte dokumentet som grunnlag til vurdering av Kvarterstyret og Kvarterets arbeid. Kvarterstyret skal utarbeide handlingsplaner basert på strategidokumentet og sørge for at arbeidsgruppene gjør det samme. Styrets budsjettarbeid skal utføres i harmoni med dokumentets målsetninger. Valgkomiteen skal ta høyde for dokumentet i sin innstilling. Dokumentet skal utgjøre grunnlaget for Kvarterets semesterrapporter. HVA ER KVARTERETS UTFORDRINGER PER HØSTEN 2014? Kvarteret har de siste årene opplevd en positiv utvikling når det gjelder omfang av besøk og arrangementer på huset. Pågangen på bruk av lokalene er stor, men det er en stadig utfordring av Kvarteret som studenthus ikke er samlende for alle studentene i Bergen. UiB-studentene, og i økende grad HiB, utgjør brorparten av husets brukere, mens resten mer eller mindre uteblir. Dette gjelder også våre demokratiske prosesser. Denne utfordringen er todelt, og knytter seg til både Kvarterets omdømme og markedsføringsmetodikken. Førstnevnte har den siste tiden langt på vei blitt bedre, mens sistnevnte fortsatt er preget av en fragmentert og lite målrettet metodikk. Det er et markant potensiale i markedsføringsarbeidet som må tillegges store ressurser i tiden framover, for å sikre en positiv og stabil utvikling for Kvarteret, både økonomisk og organisatorisk. Den

3 positive økonomiske trenden Kvarteret har opplevd de siste årene foranlediger ikke videre økonomisk vekst, og det må være bevissthet om dette i Kvarterets arbeid. Kommunikasjonen mellom Kvarteret og arrangørene, spesielt helt eksterne, er fortsatt for dårlig. Videre består fortsatt utfordringen i å holde på gjestene i etterkant av enkeltarrangementer. Gjennomstrømmingen av de frivillige utgjør i dag en konstant utfordring med hensyn til bemanning av faste skjenkepunkter. Den klareste hovedgrunnen er at eksisterende og potensielle frivillige velger bort Kvarteret til fordel for betalt arbeid. At de frivilliges engasjement potensielt ikke når fram til riktig sted i organisasjonen og forblir uutnyttet kan også være del i dette. Det generelle omfanget av kursing og kompetansebyggende tiltak er fortsatt for lite. HVILKEN ROLLE BØR KVARTERET HA? Kvarteret skal, som student- og kulturhus, være en ledende aktør i Bergens kulturliv og et samarbeidspunkt for aktører som ønsker å nå ut til unge i Bergen. Kvarteret skal være målrettet mot studenter og inkludere Bergens befolkning. Utdanningsinstitusjonene, kulturbransjen og sentrale samfunnsaktører skal oppfatte Kvarteret som referansepunktet for studentkulturen i Bergen. Kvarteret skal være uunnværlig for byens studentmiljø og være en sentral del av studentenes velferdstilbud. Kvarteret skal være studentenes samlingspunkt og en aktiv tilrettelegger for at tilbudet skal favne så bredt som mulig. Kvarteret skal være en aktiv promotør av studentengasjementet vi huser. Kvarteret skal være det naturlige stedet å engasjere seg i studietiden. Vi skal være kompetansebyggende og et attraktivt sted å være frivillig over tid. Hverdagen som frivillig skal bidra til personlig og faglig utvikling, men samtidig være utfordrende og spennende.

4 FOKUSPUNKTER Identitet og omdømme Kvarterets besøkende, frivillige og sentrale samfunnsaktører skal ha en god opplevelse av huset. Et godt omdømme og klar identitet i Bergens kulturliv som student- og kulturhus styrker Kvarterets økonomi/posisjon og bidrar til å realisere Kvarterets formål. Kvarteret skal jobbe for at studenter fra alle studieinstitusjoner skal bruke og besøke Kvarteret jevnlig. Kvarteret skal jobbe tett opp mot sentrale samfunnsaktører for å skape et godt bilde av Kvarteret. Kvarteret skal fortløpende kartlegge omdømme og opplevelse av huset med mål om å videreutvikle huset og bedre brukeropplevelsen. Markedsføring God og omfangsrik markedsføring er essensiell for å videreutvikle Kvarterets omdømme og øke kundegrunnlaget. Kvarteret må ha en sterk tilstedeværelse i alle relevante medier. Publikum skal oppfatte Kvarteret som en sentral aktør innenfor kulturbransjen i Bergen og som et attraktivt kulturhus. Større satsing på markedsføring digitalt og i sosiale medier - vår tilstedeværelse i disse kanalene må alltid være oppdatert, oversiktlig og relevant. Helhus må promoteres enhetlig og samkjørt i samarbeid med arrangørene Kvarteret skal nå ut gjennomgående med god informasjon om dagens og fremtidig program og aktiviteter i alle kanaler. Kvarteret skal i starten av hvert semester skape stort engasjement rundt det kulturelle programmet gjennom et stort arrangement. Kvarteret skal promoteres enhetlig og kontinuerlig på kafeer, lesesaler, fakulteter og alle utdanningsinstitusjoner i Bergen. Det skal utarbeides en sponsorplan og jobbes aktivt for å tiltrekke sponsorer til Kvarteret. Det skal utarbeides en medie- og kommunikasjonsplan for mediehåndtering sammen med driftsorganisasjonene.

5 Organisasjon Kvarteret som organisasjon må være robust og i stand til å håndtere kommende og eksisterende utfordringer. God kompetanse og profesjonalitet er en forutsetning og skal forventes av alle frivillige. Publikum stiller like store krav til Kvarteret som alle andre aktører, og forventningene skal innfris. Gjennom god rekruttering, gode rutiner og omfattende kursing skal de frivillige motiveres til å yte sitt beste for å bidra til å skape et levende og innbydende studenthus. Kvarteret skal gjennomføre en omfattende rekruttering og ha gode rutiner for opplæring av alle frivillige. Alle frivillige ved Kvarteret skal inneha nødvendig og omfattende kompetanse. Det skal være gode muligheter for kursing og kunnskapen som tilegnes må være overførbar til tilsvarende oppgaver i arbeidslivet. Kvarteret skal være en enkel organisasjon å forholde seg til. De frivillige skal ha kunnskap om sin rolle, ansvar og mandat i organisasjonen. Kvarteret skal tilrettelegge for at de frivilliges engasjement og ideér kan realiseres. Kvarteret skal følge opp nye frivillige gjennomgående og ha et stort fokus på medlemspleie. Frivillige skal trives. Arrangører Kulturhuset Kvarteret er ingenting uten sine arrangører. Gjennom godt og jevnlig samarbeid skal Kvarteret sikre at gjennomføring av arrangementer på huset skjer smertefritt og profesjonelt, uansett type og omfang som igjen fører til attraktive forhold for nye arrangører. Kvarteret skal jobbe aktivt for å utvide kulturtilbudet, slik at det i enda større grad preger kulturbyen Bergen. Det skal utarbeides gode rutiner for håndtering av gjester, arrangører og artister for alle arbeidsgrupper og frivillige som har dette som arbeidsoppgave. Arrangører og brukere skal følges opp godt etter avholdt arrangement. Det skal bygges gode relasjoner med studieinstitusjoner som ikke er godt nok representert på huset. Kvarteret skal aktivt jobbe for å tiltrekke flere arrangører for å ha et omfattende og bredt kulturtilbud. Det skal være et jevnt kulturtilbud hver dag gjennom hele uken. Kvarteret skal effektivt gjøre kjent at bruk av lokalene generelt er kostnadsfritt for alle studentorganisasjoner, fakultets- og faggrupper. Kvarteret skal tilrettelegge sine lokaler for de behov ulike aktiviteter og arrangører krever. Arrangementer skal i størst mulig grad kunne gjennomføres uten bistand. Det skal være et stort fokus på gjennomføring av Helhus. Helhusene skal ha et variert og omfattende innhold. Det skal jobbes aktivt for å inkludere flere arrangører.

6 Huset Studentkulturhuset Kvarteret er den viktigste biten av puslespillet. Hjemmet vårt må tas godt vare på og vedlikeholdes jevnlig. Bygningen må gjenspeile det mangfold av arrangementer og frivillige som driver det framover, gjennom god informasjon og gode konsepter. Kvarterets frivillige skal komme gjestene i møte med et smil og få dem til å føle seg like hjemme som de selv gjør. Kvarteret skal ha faste og gjennomførte konsepter hver ukedag. Konseptene skal være gratis og bidra til å styrke Kvarterets inntjening gjennom et jevnlig utadrettet grunntilbud. Det skal være en plan for serviceopplæring for alle grupper som håndterer gjester og arrangører. Alle bruksrom skal fremstå som attraktive og vedlikeholdes etter behov. Grøndahls og inngangspartiet skal prioriteres fordi lokalene former førsteinntrykket til våre gjester. Det skal til enhver tid være enkelt å orientere seg om det aktuelle kulturtilbudet gjennom synlig og god informasjon på huset. Investeringer i teknisk utstyr skal bidra til at huset er attraktivt og brukervennlig for arrangører. Det skal utarbeides en ny teknisk utskiftningsplan i Kvarteret skal bli mer miljøvennlig.

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Om fadderuken ved studiestart 2012 Bakgrunn 1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer