STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1

2 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess i klubben. I perioden fra 1. oktober 2011 til 21. april 2012 gjennomførte klubben en prosess med om lag 40 deltakere fra ulike deler av klubben og TUIL-familien. Deltakerne var delt inn i følgende grupper; 1) Verdi 2) Sport 3) Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 4) Anlegg 5) Marked og arrangement. Gruppene var satt sammen slik at de representerte ulike grupperinger, samt hadde kunnskaper og erfaringer innenfor hvert av disse områdene. Hoveddelen av arbeidet foregikk gruppevis. I tillegg ble det gjennomført tre fellesmøter for å sikre helhet i arbeidet, og forankre problemstillingene i et større fellesskap. Hensikten har vært å forankre klubbens strategiske valg og prioriteringer blant klubbens medlemmer for slik å skape et godt grunnlag for å nå målene. Strategiplanen består av klubbens verdigrunnlag og målformuleringer innen de ovenfor nevnte områdene. Planen ble vedtatt i styret i TUIL Tromsdalen Fotball i september 2012, og følges av en tiltaksplan med gruppenes innspill til aktiviteter. Strategi- og tiltaksplanen skal danne grunnlaget for TUILs valg og prioriteringer i perioden TUILs verdier er Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Verdiene skal ligge til grunn for alle våre beslutninger og handlinger, det vil si for hvordan vi opptrer overfor hverandre og våre omgivelser. I det følgende gis konkrete eksempler på hvordan verdiene skal komme til uttrykk i arbeidet for klubben vår: I TUIL betyr TRYGG Å møte ansvarlige og kvalifiserte personer på en hver TUIL-aktivitet Å ha forutsigbare og trygge rammer for trening og kamp Å vise redelighet og respekt overfor hverandre, også ved uenigheter og konflikter Å være tydelig og åpen i arbeidet med talentutvikling av både enkeltspillere og lag Å ha gode arbeidsrutiner for arrangementer slik at vi skaper trygghet og sikkerhet for arrangører og alle som deltar Å være en klubb som våre samarbeidspartnere er stolt av, og synes det er positivt å bli assosiert med Å kommunisere alle TUIL-medlemmers muligheter og oppgaver på en god og tydelig måte Å skape forutsigbare rammer for ansatte, tillitsvalgte og frivillige i deres arbeid for klubben Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 2

3 I TUIL betyr UTVIKLENDE Å utvikle det hele mennesket i et samspill mellom det sosiale, fysiske og mentale Å legge til rette for at jenter og gutter skal kunne blir så dyktige som de selv ønsker Å ha blikk både for individet, laget og klubben slik at vi kan bidra til felles fremgang og utvikling Å tenke nytt i arbeidet med sport og mennesker Å legge til rette for kompetanseutvikling for trenere, ansatte og frivillige Å tilpasse våre anlegg til nye trender innen fotball I TUIL betyr INKLUDERENDE Å være åpen og fordomsfri overfor mennesker med ulik etnisitet, seksuell legning og religion Å ha en uhøytidelig atmosfære der det er stor takhøyde for mennesker og meninger Å få besøkende til å føle seg velkommen til oss Å feire store og små seire sammen med alle som bidrar til fellesskapet Å involvere våre samarbeidspartnere til TUILs arrangement og aktiviteter Å involvere de andre partene i alliansen i våre utviklingsplaner og arrangement Å bidra til det beste for lokalsamfunnet I TUIL betyr LANGSIKTIG Å huske på at dagens unge spillere er morgendagens foreldre, fotballedere og samarbeidspartnere Å ta vare på vår historie samtidig som vi ser fremover Å opptre slik at de som har, eller har hatt et engasjement i klubben, ønsker seg tilbake Å motivere våre partnere til langsiktige samarbeidsavtaler Å ta vare på våre ansatte, tillitsvalgte og frivillige, og den kompetansen og erfaringen de representerer Å ha en forutsigbar økonomi som tillater oss å planlegge for fremtiden Å ta vare på våre anlegg og eiendeler Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 3

4 I denne delen av strategiplanen presenteres klubbens målsetninger innen områdene; sport, økonomi, kommunikasjon, organisasjon, anlegg samt marked og arrangement. Målene presenteres i prioritert rekkefølge, og peker på de strategiske valg TUIL vil jobbe for i planperioden. SPORT I TUIL Tromsdalen Fotball skal det gis tilbud til alle som ønsker å spille fotball for klubben. Det betyr at klubben skal legge til rette for differensierte tilbud som ivaretar spillernes interesser og ferdighetsnivå. Forholdene skal legges til rette for at både jenter og gutter opp til 19 år skal kunne bli så dyktige som de selv ønsker. Klubben skal også legge til rette for de som ønsker å utvikle ferdigheter som trener, dommer eller fotball-leder Det sportslige utviklingsarbeidet skal skje planmessig hvor kvalitet og kompetanse er bærende elementer. TUILs sportslige målsetninger er: bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling utarbeide systemer for kompetanseutvikling for trenere og lagledere på alle nivå utvikle programmer for ferdighetsutvikling og spillestil utvikle vårt lokale og regionale klubbsamarbeid være blant Nord-Norges 3 beste lag målt etter: o Herrelagets plassering i divisjonssystemet. o Klubbens plassering i NM G 16 og 19 og J 16 og 19. ØKONOMI TUIL Tromsdalen Fotball skal ha en bærekraftig økonomi. Dette betyr at vi skal ha en solid egenkapital, og balanse mellom inntekter og kostnader. Videre betyr bærekraftig økonomi at vi skal arbeide for å skape en bedre balanse mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Gjennom fokus på økonomistyring skal klubbens ledelse sikres relevant og pålitelig informasjon om klubbens drift og økonomiske stilling. TUILs målsetninger for økonomiarbeidet er: en fornuftig balanse mellom kort- og langsiktig gjeld utvikle klubbens finansieringsgrunnlag gjennom å sikre en langsiktig og stabil finansiering, samt legge til rette for nye inntektskilder etablere et økonomisk kontroll- og styringssystem som sikrer et relevant og pålitelig styrings- og beslutningsgrunnlag ha et kostnadsnivå som til en hver tid kan tilpasses inntektsnivået i klubben, uavhengig av divisjonstilhørighet styrke egenkapitalen slik at denne er positiv i løpet av 2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 4

5 KOMMUNIKASJON TUIL Tromsdalen Fotball skal kommunisere tydelig og forutsigbart, både internt og eksternt. Vi skal jobbe for at alle kjenner til innholdet i, og betydningen av våre verdier. TUILs målsetninger for kommunikasjonsarbeidet er: å utvikle en kommunikasjonsplan med utgangspunkt i klubbens verdier og ønskede rolle i lokalsamfunnet styrke vårt kommunikasjonsarbeid overfor alle relevante målgrupper internt i klubben og eksternt etablere som den foretrukne kanal for informasjonsinnhenting sikre at vi framstår som en attraktiv klubb for våre målgrupper ORGANISASJON TUIL Tromsdalen Fotball skal ha en robust organisasjon med riktig kompetanse slik at vi er i stand til å løse de oppgavene klubben til enhver tid har. TUILs målsetninger for organisasjonsarbeidet er: øke antall ressurser som bidrar i TUIL, både frivillige og profesjonelle evaluere og videreutvikle arbeidsutvalgsmodellen strukturere og organisere det frivillige arbeidet, og samarbeidet mellom de frivillige og klubbens administrasjon og ledelse ANLEGG TUIL Tromsdalen Fotball skal ha arena for spill i Adeccoligaen. Anlegget skal til en hver tid tilfredsstille de krav som stilles til norske toppklubber. Klubben skal sikre anlegg som legger til rette for trening for klubbens medlemmer på relevant underlag hele året. Treningsfasilitetene skal ha en slik kvalitet og tilgjengelighet at klubbens sportslige mål kan nås, både i barne- og ungdomsfotballen, og på resultatsiden i junior- og seniorfotballen. Klubben skal arbeide for å etablere anlegg til den uorganiserte «venneleken» med ball. TUILs målsetninger for anleggsarbeidet er: oppføre en fleridrettshall med en 7`er bane med kunstgress etablere en utendørs 7`er bane og to 5`er baner med kunstgress i området ved TUIL-Arena være pådriver for bygging av en gang- og sykkelsti med lys fra Tromsdalen til TUIL Arena/kirkegården utrede mulighetene for å bygge mindre ball-løkker i nærområdet Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 5

6 MARKED OG ARRRANGEMENT TUIL Tromsdalen Fotball skal utvikle et helhetlig markeds- og arrangementskonsept basert på våre verdier, og klubbens identitet. Våre gjester og samarbeidspartnere skal ønske å identifisere seg med det vi står for, og vårt lokale engasjement. Gjennom dette skal vi bidra til å skape økonomiske verdier for samarbeidspartnere og klubben, samt gi våre gjester gode opplevelser. Klubbens markeds- og arrangementsarbeid skal være basert på struktur og planmessighet i alle faser av arbeidet; fra planlegging, til gjennomføring og oppfølging. På våre arrangement skal vi være et godt vertskap for samarbeidspartnere, gjestende lag, tilskuere, inviterte gjester, arrangørstab og media. TUILs målsetninger for markeds- og arrangementsarbeidet er: utvikle en helhetlig markedsplan som gjenspeiler klubbens strategiske valg og verdier utarbeide detaljerte planer for klubbens markedsaktiviteter og identifisere ansvarlige aktører for alle aktiviteter identifisere nye markedsmuligheter og produkter øke antall partnere med 50 prosent i strategiperioden øke antall tilskuere på A-lagskamper for herrer utvikle våre allerede eksisterende turneringer, som TUIL-Kunsten og Fotballskolen, samtidig som vi utreder muligheten for nye arrangement utvikle vårt markeds- og arrangementsarbeid ved å ta i bruk sosiale media videreutvikle samarbeidet med supporterklubben Tindfotingan Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 6

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BERGSØY IL - FOTBALL

STRATEGIPLAN FOR BERGSØY IL - FOTBALL STRATEGIPLAN FOR BERGSØY IL - FOTBALL 2015-2017 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 2.0 Sportslige målsettinger... 5 3.0 Marked... 6 4.0 Organisering... 8 5.0 Økonomi... 8 6.0 Anleggsutvikling... 8

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL www.greipstadfotball.no FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vi skaper fotballglede

Vi skaper fotballglede PLAN FINNSNES IL FOTBALL Vi skaper fotballglede Strategiplan 2012-2015 Vedtatt på årsmøtet 15.03.12 Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse side 2 Innledning Bakgrunn for og målsetting med

Detaljer