UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter"

Transkript

1 Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena i UKM. Fra ulike musikksjangere til dans, teater, billedkunst, foto, journalistikk, sceneteknikk, tekst og design. Mandat UKM Norge har på vegne av Kulturdepartementet det nasjonale ansvaret for UKM, og skal sørge for at utviklingen er i tråd med oppdraget formulert i de årlige tildelingsbrev. Oppdrag UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom. Kjerneverdier Mangfold, medvirkning, kreativitet og kvalitet. Visjon UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Satsingsområder 1. Organisasjon og kompetanse: Side 2 2. Arena og arrangementsutvikling: Side 3 3. Mangfold og samarbeid: Side 3 & 4 4. Kommunikasjon og omdømme: Side 4 & 5 1

2 1. Organisasjon og kompetanse: «Bygge et kompetent og endringsvillig nettverk» UKM er en nettverksorganisasjon som består av økonomisk og administrativt selvstendige enheter. Kommunene har ansvaret lokalt, fylkeskommunene for fylkesmønstringene, og UKM Norge har den nasjonale rollen. Alle tre nivåer må utvikle seg og arbeide sammen. 1.1 Mål: Stimulere og utvikle nettverksorganisasjonen på alle nivå Arbeidsmål: Styrke kompetansen i UKM Norge. Arbeid med ungdomskultur gir stadig nye utfordringer og oppgaver. UKM Norge må derfor ha en kompetent og fleksibel administrasjon, hvor kjernekompetansen er kulturfag, prosjektstyring, arrangement, kommunikasjon og økonomi Arbeidsmål: Økt involvering av fylkeskontaktene. UKM Norge skal gi fylkeskontaktene ansvar og utfordringer i nasjonale saker, eksempelvis som deltakere i prosjektgrupper, som prosjektledere, som veiledere for andre fylker eller som konsulenter for UKM Norge. 1.2 Mål: Ungdom skal involveres og ansvarliggjøres i alle ledd. UKM skal jobbe systematisk for å øke ungdomsmedvirkning. Organisasjonen er til for ungdom, og skal sikre at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom Arbeidsmål: Styrke vår unge nasjonale referansegruppe (URG) Ungdommens referansegruppe består av ungdomsrepresentanter fra hele landet. De skal være en kritisk røst og bidra med innspill og ideer til administrasjonen Arbeidsmål: Involvere Unge Arrangører i alle UKM arrangementer 1.3 Mål: Sikre stabil finansiering og aktivt eierskap på alle nivå Arbeidsmål: Forplikte fylkene gjennom medbestemmelse For å samordne arbeidet med lokalmønstringene trengs dedikerte, kompetente og tydelige fylkesledd. UKM Norge må derfor sørge for at fylkene tar eierskap både opp og ned i organisasjonen Arbeidsmål: Utarbeide skriftlige avtaler mellom UKM Norge og fylkeskommunene, om felles strategier og mål for utviklingen av UKM. Innen utgangen av 2014 skal UKM Norge ha signert skriftlige avtaler med alle f.k Arbeidsmål: UKM Norge skal være en pådriver for at hver fylkeskommune utarbeider tilsvarende avtaler med kommunene. Dette kan integreres i avtaler om DKS eller andre eksisterende dokumenter Arbeidsmål: Økt finansiering lokalt gjennom stolte og aktive eiere Bevisst og aktivt politisk eierskap til UKM både på lokalt og fylkesnivå er avgjørende for å sikre finansiering og videreutvikling. 2

3 2. Arena og arrangementsutvikling: «Kvalitet og nyskapning» 2.1 Mål: Utvikling av de lokale arrangementene. Lokalmønstringer utgjør eneste erfaring og referanse til UKM for de fleste. Vi må derfor ha fokus på kvalitetssikring av lokalmønstringene, både med hensyn til forankring, rekruttering, rammebetingelser og teknisk kvalitet Arbeidsmål: Jobbe for nasjonalt tilskudd til lokale stimuleringsmidler Ordningen skal forutsette lokal og regional medfinansiering. 2.2 Mål: Utvikling av den nasjonale UKM Festivalen UKM Norge skal utvikle den nasjonale festivalen, slik at den blir relevant for stadig flere aktører, og synliggjør UKM ungdom i media. Disse tiltakene vil også gi økt rekruttering Arbeidsmål: Prøve ut nye modeller for gjennomføring Dette innebærer samarbeid med andre organisasjoner og miljøer, og kan også unntaksvis føre til flytting av festivalen til en annen by Arbeidsmål: Arrangere nasjonale fagseminar ifm festivalen 2.3 Mål: Utvikle nye arenaer, både fysisk og virtuelt. UKM Norge skal tilrettelegge for visning og deltakelse på nett. 3. Mangfold og samarbeid: «Synliggjøre dyktig ungdom overalt» 3.1 Mål: Utvide og etablere strategiske samarbeid med relevante partnere Arbeidsmål: Utvikle samarbeidet med DKS og Kulturskolene UKM utgjør sammen med de kommunale kulturskolene og Den kulturelle skolesekken de tre mest sentrale ordningene i regjeringens kulturpolitikk for barn og unge. Partene har inngått en intensjonsavtale som nå skal videreutvikles til et konkret samarbeid Arbeidsmål: Økt samarbeid mellom UKM og festivaler. Ungdom som deltar i UKM skal få sjansen til å vise seg fram på festivaler, konferanser og andre arrangementer lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM Norge skal være pådriver for at det knyttes kontakter mellom den enkelte mønstring og nærliggende festivaler og arrangørmiljø Arbeidsmål: Utnytte nye nasjonale visningsmuligheter UKM Norge skal gjennom samarbeid med nasjonale aktører og media sørge for at UKM ungdom blir synlige på eksisterende nasjonale arenaer. 3

4 3.2 Mål: Stimulere til større bredde og økt deltakelse. UKM skal sikre bredden i kulturuttrykk, gjennom bevisst satsing på nye sjangere som ungdom ønsker å vise frem Arbeidsmål: Deltakelsen i UKM skal gjenspeile det flerkulturelle Norge UKM Norge skal stimulere til at UKM er tilgjengelig for alle, at det føles relevant, og at markedsføring og informasjon når fram til all ungdom i Norge uansett geografi og sosiokulturelle forhold Arbeidsmål: Rekruttere gjennom partnerskap UKM Norge må stimulere til partnerskap mellom UKM arrangører og andre kunstog kulturaktører på de områder der rekrutteringen til UKM er dårlig. 3.3 Mål: Styrke og utvikle internasjonal utveksling og samarbeid Arbeidsmål: Gi UKM ungdom nye impulser og utviklingsmuligheter UKM Norge skal arbeide videre med utvekslingsprosjekt i Norden, Nordområdene, og Europa for øvrig gjennom de nettverk som er etablert, samt lete etter andre samarbeidspartnere. 4. Kommunikasjon og omdømme: «Øke kjennskap og forståelse i alle målgrupper» 4.1 Mål: Helhetlig kommunikasjonsplan og mediestrategi For å være en tydelig aktør må UKM utvikle målrettede strategier for kommunikasjon overfor ulike grupper: de unge, media, samarbeidspartnerne, og politikere lokalt og nasjonalt Arbeidsmål: Rekruttering og synliggjøring med forankring i nettverket. UKM Norge skal involvere fylkesnettverket i utforming av strategier og kampanjer, sette av midler og tid til å følge opp lokale og regionale synliggjøringsinitiativ, og sørge for idespredning i nettverket Arbeidsmål: Bruke unge ambassadører i omdømmebygging UKM Norge skal sørge for tekniske systemer, informasjonsmateriell og belønninger som gjør det praktisk å benytte ungdommer som lokale ambassadører, og attraktivt for deltakere å la seg verve som ambassadør. 4.2 Mål: Være synlig i relevante fagmiljø UKM Norge skal bidra til at UKM synliggjøres på relevante fagseminarer, konferanser og samlinger i Kultur Norge gjennom å delta med stands, opptredener og infomateriell. 4

5 4.3 Mål: Bli tydelig i nasjonale medier UKM skal bli mer synlig i nasjonale media. Dette kan best skje gjennom å få til et forpliktende samarbeid med en mediepartner. På nasjonalt nivå skal man systematisk benytte muligheter til å presentere kjente profiler fra UKM. 4.4 Mål: Videreutvikle UKMs web plattform inklusive sosiale medier Stadig mer av UKMs kommunikasjon, påmelding og arrangementshåndtering foregår på nettbaserte tjenester. UKM skal være i forkant når det gjelder tekniske løsninger og kommunikasjon direkte med ungdom via håndholdte enheter og ulike sosiale medier Arbeidsmål: Videreutvikle vår unge produksjonsmiljø for medieinnhold UKM Norge skal bidra til at flest mulig dyktige ungdommer over hele landet får ta del i produksjon av medieinnhold som video, tekst og bilder, både på våre egne arrangementer og på andre arenaer. Videre skal UKM Norge bidra til at dette medieinnholdet blir publisert både via våre egne plattformer og andre medier. Oppdatert 15. november

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer