M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd"

Transkript

1 Publisering 1 - frist OPPGAVE 1: Definer begrepene basispengemengde og M2 Basispengemengde: Basispengemengden eller M0(monetær base), er samlebegrepet på bankers og pengeholdende sektors (publikum og alle finansielle foretak, unntatt banker og statlige låneinstitusjoner) beholdning av kroner i omløp av nasjonal valuta og innskudd i sentralbanken (bankenes folioinnskudd og F-innskudd). M2: Kan variere land imellom. Ifølge Mishkin 2010 er den amerikanske M2 definert som: M1 + små tidsinnskudd + sparing og pengemarkedsinnskudd + pengemarkedsfond M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd I Europa er M2 definert som: M1 + innskudd (2 års forfallstid) + innskudd M1 defineres i Europa som: valuta + over-natten- og liknende innskudd

2 OPPGAVE 2: Gå til Norges Banks hjemmeside og finn frem til "Historical Monetary statistics, Kapitlet Monetary aggregates: aspx. Lag en figur i Excel som viser utviklingen (veksten) av M0 og M2 (målt som årsgjennomsnitt av månedsobservasjoner, jfr. table 3). Hvordan ser det ut til at sirkulerende sedler og mynt (currency) utvikler seg som andel av M2? Det ser ut som de korrelerer ganske mye, men at M2 har en høyere vekstrate enn M0. Dette virker logisk siden det stadig blir flere betalingsmidler tilgjengelig i økonomien enn bare seddel og mynt.

3 OPPGAVE 3: Skriv et sammendrag av Mishkin, kapittel 12. Bankindustrien: Struktur og konkurranse Historisk utvikling: Den moderne kommersielle bankindustrien i USA startet i Philadelphia i 1782, da Bank of North America ble opprettet. I dag har USA et todelt banksystem, med banker overvåket av forbundsregjeringen og banker overvåket av statene side ved side. De kommersielle bankene blir regulert av blant andre: the Office of the Comptroller, the Federal Reserve, the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), og delstatsbankmyndighetene. Finansiell innovasjon og veksten av skyggebanksystemet : Bankinstitusjonene er fremdeles de viktigste finansielle institusjonene i den amerikanske økonomien, selv om det har foregått store endringer opp igjennom historien. Likevel har den tradisjonelle bankvirksomheten av utlån fundet av innskudd vært utsatt for nedgang. Grunnen til dette er blant annet bruken av det såkalte skyggebanksystemet, der utlån fra banker er byttet ut med utlån via aksjemarkedet. En enkel analyse: En endring i de finansielle miljøene vil stimulere søk for finansielle institusjoner for innovasjoner som mest sannsynlig er lønnsomme. Finansielle innovasjoner har medført at banker har måttet tåle nedganger i kostnadsfordeler ved oppkjøp av fond og i inntektsfordeler på sine aktiva. Dette har skadet bankers lønnsomhet i deres tradisjonelle handelsretningslinjer og igjen ført til nedgang i tradisjonell bankvirksomhet. Reaksjoner til endringene i etterspørselsforholdene: Rentevolatilitet. Ved økt renterisiko øker etterspørselen etter produkter og tjenester som kan redusere denne risikoen. Pantelån med justerbar rente Finansielle derivater: hedging og future-kontrakter Reaksjoner til endringer i tilbudsforholdene: informasjonsteknologi. Forbedringene i IT har gitt to effekter: Lavere transaksjonskostnader, som har ført til økt lønnsomhet for finansielle institusjoner ved opprettelse av finansielle produkter og tjenester for allmennheten. Det er også blitt lettere for investorer å tilegne seg informasjon, og dermed er det blitt enklere for selskaper å utstede aksjer. Bankkort: debet- og kredittkort. Nettbanker

4 Det kortsiktige gjeldspapirmarkedet utstedt av store banker og aksjeselskaper Verdipapirsikkerhet Strukturen på USAs kommersielle bankindustri: I dag er det omtrent 7000 kommersielle banker i USA. 40% av bankene har mindre enn $100 millioner i aktiva. De tre største bankene i USA er: J. P. Morgan Chase, Columbus, OH: $ millioner i aktiva Bank of America Corp., Charlotte, NC: $ millioner i aktiva Citibank, Las Vegas, NV: $ millioner i aktiva Disse tre utgjør drøye 30% av all bankaktiva. Bankkonsolidering og landsdekkende bankvirksomhet: I senere tid har bankkonsolidering blitt mer og mer vanlig. Første fase av slike konsolideringer var resultatet av bankkrakk og redusert effektivitet i bransjerestriksjoner. Andre fase har blitt stimulert av informasjonsteknologi og the Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994, som danner grunnlaget for et landsdekkende banksystem. Økonomer flest mener at fordelene med konsolidering og landsdekkende bankvesen vil veie opp for kostnadene. Utskillelsen av bankindustrien og andre finansielle servicenæringer: The Glass-Steagall Act skilte kommersielt bankvesen fra børsmeglerbransjen. I 1999 ble denne opphevet. Thrift industry: reguleringer og struktur: Sparepenger og lån er primært regulert av the Office of Thrift Supervision, mens innskuddforsikringer blir administrert av FDIC. Sparebanker blir regulert av staten, mens statlige innskuddsforsikringer blir forsynet av FDIC. Spare- og låneforeninger blir regulert av NCUA (National Credit Union Administration) og innskuddsforsikringer blir forsynet av the National Credit Union Share Insurance Fund. Internasjonal bankvirksomhet:

5 I 1960 var det åtte amerikanske banker som hadde filialer i utlandet. I dag er det over 100, med aktiva på over $2.1 billioner. Det er tre faktorer til at denne vanvittige veksten: Når amerikanske selskaper opererer utenlands, trenger de banktjenester i utlandet for å hjelpe til med å finansiere internasjonal handel. Amerikanske banker har vært flinke til å tjene store penger ved å være aktive i global investeringsvirksomhet, hvor de forsikrer utenlandske aksjer. Amerikanske banker har villet svømme i det store bassenget av dollarinnlån i utlandet, kjent som Eurodollar. Tre største bankene i verden: The Royal Bank of Scotland Group plc, Storbritannia: $ millioner i aktiva Deutsche Bank AG, Tyskland: $ millioner i aktiva BNP Paribas SA, Frankrike: $ millioner i aktiva

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Norges Banks system for å styre renten

Norges Banks system for å styre renten Norges Banks system for å styre renten Lars-Christian Kran, konsulent i Markedsoperasjonsavdelingen, Grete Øwre, kontorsjef i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingsmidler 1 I artikkelen gjør

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks?

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Olaf Gresvik og Aris Kaloudis, konsulenter i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer 1 I Norge har den utestående kontantbeholdningen

Detaljer

Pengeflytting før og nå

Pengeflytting før og nå Pengeflytting før og nå Gunnvald Grønvik og Leif Veggum 1 I løpet av 100 år har det skjedd store endringer i måten betalinger skjer på. Det har skjedd endringer i hva slags penger som blir brukt i det

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Working Paper Series 2/08

Working Paper Series 2/08 Working Paper Series 2/08 BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Noen innledende

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Gunnvald Grønvik og Eline Vedel 1 Sentralbanken er bankenes bank og har dermed en viktig oppgave som oppgjørsbank, det vil si som formidler av betalinger

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer