Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk"

Transkript

1 Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

2 Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko prises differensiert Er gjennomslaget fra pengepolitikken endret?

3 Renter på -års statsobligasjoner Prosent.. januar 99. februar Italia Tyskland Frankrike Portugal Spania * Den vertikale svarte streken markerer mai. Kilde: Bloomberg

4 Renter på -års statsobligasjoner Prosent.. januar. februar USA Tyskland Frankrike Norge * Den vertikale svarte streken markerer mai Kilde: Bloomberg

5 Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente Prosent.. januar. februar USD LIBOR EURIBOR STIBOR NIBOR 9 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

6 Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko prises differensiert Er gjennomslaget fra pengepolitikken endret?

7 Er rentene lave? Prosent.. januar. februar 9 Styringsrente mnd NIBOR 9 Kilde: Norges Bank

8 Er rentene lave? Prosent.. januar. februar 9 Styringsrente mnd NIBOR -års OMF-rente¹) ) Sum av -måneders NIBOR og indikative påslag på -årige obligasjoner med fortrinnsrett 9 Kilder: DNB Markets og Norges Bank

9 Er rentene lave? Prosent.. januar. februar 9 Styringsrente mnd NIBOR -års OMF-rente¹) Utlånsrente nye boliglån²) Gjennomsnittlig utlånsrente³) ) Sum av -måneders NIBOR og indikative påslag på -årige obligasjoner med fortrinnsrett ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor prosent av kjøpesum med flytende rente ) Gjennomsnittlig utlånsrente til husholdninger (fra banker og kredittforetak) Kilder: Norsk familieøkonomi AS, DNB Markets, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank 9 9

10 Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko prises differensiert Er gjennomslaget fra pengepolitikken endret?

11 Bankenes finansieringskostnader Prosent.. januar. februar 9 NIBOR ( mnd effektiv) Kredittpåslag bank (-årig obligasjon) Styringsrenten 9 9 Kilder: DnB NOR Markets og Norges Bank

12 Kostnadene for banker og foretak har økt Prosent.. januar. februar Gjennomsnittlig utlånsrente foretak -års bankobligasjonsrente¹) Styringsrenten 9 ) Sum av -måneders NIBOR og indikative påslag på -årige bankobligasjoner. Kilder: Statistisk sentralbyrå, DNB Markets og Norges Bank

13 Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko prises differensiert Økt forskjell mellom styringsrenten og bankenes innlånskostnader Bankenes lånerenter til boliglån på samme nivå som -. Mer påvirket av OMF-renter Utlånsrenten til foretak gjenspeiler kostnaden ved -års innlån Er gjennomslaget fra pengepolitikken endret?

14 Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko prises differensiert Er gjennomslaget fra pengepolitikken endret?

15 Endret gjennomslag? Forventet styringsrente¹) Påslaget²) 9 ) Forventet styringsrente i markedet. Norges Banks anslag ) Differansen mellom forventet styringsrente og tremåneders pengemarkedsrente Kilde: Norges Bank

16 Modell: Tallfester gjennomslaget ved å estimere følgende ligning: (NIBOR fstyr) = a + b*fstyr + c*vix + d*usd-rentepåslag Der: fstyr: Forventet styringsrente VIX: Mål på volatiliteten i aksjemarkedet USD-rentepåslag: Tremåneders rentepåslag i USD a, b c og d: Koeffisienter som må estimeres b= innebærer at forventet styringsrente ikke påvirker rentepåslaget, dvs. at det er gjennomslag fra styringsrenten til pengemarkedsrentene

17 Modell - resultater Jan. - aug. Sep. jan 9 9- b =, b = nær null b =, Svært liten sammenheng mellom forventet styringsrente og rentepåslaget Gjennomslaget har ikke endret seg nevneverdig de siste årene

18 Pengepolitikken virker På marginen er gjennomslaget til styringsrenten det samme som tidligere men hvis de høye påslagene vedvarer, er handlingsrommet i pengepolitikken mindre enn ellers ( nullgrensen )

19 Nye virkemidler i pengepolitikken. Kommunikasjon av fremtidig pengepolitikk - Norge: rentebanen - USA: forward guidance. Kjøp av statspapirer med lengre løpetid/i stor skala, private papirer, langsiktige utlån til banker. USA: Large Scale Asset Purchases (LSAP) 9

20 USA Kilde: Board of Governors of the Federal Reserve System

21 In more normal times, when short term interest rates are not constrained, I expect that balancesheet policies will be rarely used. By contrast, forward guidance and other forms of communication about policy can be valuable even when the zero lower bound is not relevant, and I expect to see increasing use of such tools in the future. Ben Bernanke, oktober

22 Norge - rentebanen i PPR / Referansebanen Høyere vekst ute Svakere vekst ute 9 Kilde: Norges Bank

23 Sentralbankens balanse (stilisert) Aktiva Sikrede utlån til banker Statspapirer og private papirer, langsiktige utlån til banker Passiva Innskudd (sentralbankreserver) Store ekstra innskudd USA, EURO, UK

24 Norges Bank tilfører banksystemet den likviditeten bankene trenger for å holde pengemarkedet i gang og de kortsiktige rentene nær styringsrenten. Eventuelle vedtak om bruk av statens og skattebetalernes kredittverdighet for å finansiere banker og næringsliv hører hjemme i Regjering og Storting, ikke i sentralbanken. Øystein Olsen. november

25 Kjøp av private papirer på statens balanse (bytteordning) => Aktiva Sentralbankens balanse (stilisert) Sikrede utlån til banker (F-lån) Passiva Innskudd (sentralbankreserver og F-innskudd) Norge Statspapirer og private papirer, langsiktige utlån til banker Store ekstra innskudd Kredittrisiko + renterisiko => må på statens balanse.

26 Sentralbankenes balanser Indeks. Januar =. Januar januar USA Euroområdet Norge¹) Sverige Storbritannia 9 ) Sum eiendeler utenom plasseringer Statens pensjonsfond - Utland Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

27 Oppsummering Markedene har repriset risiko, antakelig til et riktigere nivå enn før krisen Langsiktig finansiering av boliglån (OMF) er blitt viktigere for utlånsrentene Større avstand mellom styringsrenten og utlånsrenter, i hvert fall så lenge krisen i Europa varer ved Pengepolitikken virker som før, men påslagene gir en grense for hvor langt markedsrentene kan gå ned Kvantitative lettelser i ekstreme situasjoner Rentebaner stabiliserer forventninger

28 Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 2007-2012. Nr. 2 2012

Aktuell kommentar. Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 2007-2012. Nr. 2 2012 Nr. Aktuell kommentar Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 7- Av Tom Bernhardsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv NORGES BANK PENGEPOLITIKK 6. oktober 2010 Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv 1. Bakgrunn Under finanskrisen i 2008-09 var tilførsel av reserver (likviditet)

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Working Paper Series 3/14 NIBOR-MYSTERIET. Torgeir Høien SKAGEN Fondene. April 2014. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 3/14 NIBOR-MYSTERIET. Torgeir Høien SKAGEN Fondene. April 2014. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 3/14 NIBOR-MYSTERIET Torgeir Høien SKAGEN Fondene April 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Nibor-mysteriet

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Norges Banks system for å styre renten

Norges Banks system for å styre renten Norges Banks system for å styre renten Lars-Christian Kran, konsulent i Markedsoperasjonsavdelingen, Grete Øwre, kontorsjef i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingsmidler 1 I artikkelen gjør

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet / Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig, konsulenter i Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer