Internasjonal finanskrise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal finanskrise"

Transkript

1 Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1

2 Internasjonalt bakgrunnsteppe The world economy is entering a major downturn in the face of the most dangerous financial shock in mature financial markets since the 193s (IMF World Economic Outlook, Oktober 28) Hvordan oppstod finanskrisen? Sterk vekst i gjeld og formuespriser Lave risikopremier (search for yield) Rask vekst i bankenes balanser (økt markedsfinansierig) 2

3 Omslag i det amerikanske boligmarkedet Case-Shiller indeks. 1.kv. 1-1.kv.8. Vekst fra samme kv. året før. Prosent Kilde: Reuters EcoWin 5 Misligholdsrater på amerikanske boliglån Prosent av utlån. Kvartalstall. 1.kv kv Subprime Samlet Prime Kilde: Bloomberg 3

4 Subprime: En ganske interessant historie USA Subprime % av boliglån, beholdning Pantelån til husholdninger med svak økonomi Ofte gitt gjennom agenter, som har fått provisjon etter antall tegnede lån Forenklet kredittvurdering Ofte basert på kundens opplysninger Avdragsfrihet og lave rentebetalinger i startfasen Struktur i det amerikanske markedet for boliglån til kunder med lav kredittverdighet Agenter Låntakere Långiver Sertifikater Spesialforetak Type I Spesialforetak Type II Spesialforetak Type III Pengemarkedsfond Sparere Eierskap og/eller kredittlinjer Banker 4

5 3 2,5 2 Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente Prosentenheter, 5-dagers glidende gjennomsnitt 3 mnd USA 3 mnd Storbr 3 mnd Norge 3 mnd Euro 12 mnd USA 12 mnd Storbr 12 mnd Norge 12 mnd Euro 3 2,5 2 1,5 1,5 1 1,5,5 jun.7 feb.8 okt.8 jun.7 feb.8 okt.8 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank Kredittpåslag på foretaksobligasjoner 5 års løpetid. Prosentenheter. 1. apr aug. 28 Europa, BBB Kilde: Reuters EcoWin 5

6 Risikopåslag og mislighold - høyrisikoselskaper Kilde: Reuters EcoWin Utvikling i aksjekurser og kredittspreader Basispunkter og indekspoeng. Aksjeindeks: 31. aug. 27=1. 1. jan okt. 28 Kilde: Reuters EcoWin 6

7 Implisitt volatilitet fra aksjeopsjoner 1. jan okt Norge Europa USA Kilder: Reuters EcoWin og Oslo Børs Finansielle begivenheter jan. 8 feb. 8 mar. 8 apr. 8 mai. 8 jun. 8 jul. 8 aug. 8 sep. 8 okt. 8 nov. 8 Kilde: Norges Bank 7

8 Pengemarked Storbritannia Kredittmarked.4 USA Euroområdet Jan-7 Jul-7 Jan-8 Jul-8 Kredittderivatmarked 4 4 Aksjemarked USA 3 25 Citigroup Bank of America Europeisk finans (Itraxx-indeks) JP Morgan Chase jan. 7 apr. 7 jul. 7 okt. 7 jan. 8 apr. 8 jul. 8 okt. 8 Kilder: Norges, Bank, Bloomberg og Reuters EcoWin Tap, nedskrivninger og innhentet kapital for internasjonale banker Akkumulerte tall. Mrd USD. 3. kv kv Tap og nedskrivninger Innhentet kapital 3. kv kv kv kv kv Kilde: Bloomberg 8

9 Bankene strammer inn kredittpraksis 1 USA. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent 8 6 Næringseiendom Store og mellomstore bedrifter Euroområdet. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent 6 Bedrifter Boliglån til husholdninger 2-2 Boliglån til -2 husholdninger Kilde: Federal Reserve og Den Europeiske sentralbanken Virkninger på realøkonomien 9

10 Nye tiltak fra myndighetene siden september 28 Tilførsel av ekstra likviditet Garantier for nye banklån Utvidelse av sikringsordningene for bankinnskudd Koordinerte rentekutt Egenkapitalinnskudd i bankene Kjøp av problematiske eiendeler fra bankene og fra næringslivet Forbud mot short selling Hvordan påvirkes norske banker? 1

11 Hvordan finanskrisen påvirker norske banker Bankenes eiendeler og finansiering. Prosent. 31. mars Aktiva utsatt for markedsrisiko Andre aktiva Innskudd fra kunder Smittekanaler: Likviditetsrisiko: Vanskeligere tilgang på finansiering 6 4 Lån til norske husholdninger Lån fra finansielle foretak Markedsrisiko: Tap på verdipapirporteføljer 2 Aktiva Lån til norske foretak Passiva Verdipapirgjeld Annen gjeld Egenkapital Kredittrisiko: Svakere økonomisk vekst Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Utvalgte finansieringskilder for norske banker og boligkredittforetak Andel av samlet markedsfinansiering og innskudd. Prosent. 1. kvartal 2 2. kvartal Sertifikater Innskudd og lån fra finansinstitusjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Bankobligasjoner 2 Mar 2 Mar 22 Mar 24 Mar 26 Mar 28 Innskudd og lån fra kunder Kilde: Norges Bank 22 11

12 Bankenes finansieringsstruktur (forts) NOK Obligasjoner Sertifikater Innskudd / lån fra finansinst. Innskudd fra kunder Valuta '3 '4 '5 '6 '7 '8 Mar '3 '4 '5 '6 '7 '8 Mar Dyrere finansiering Prosent. 3. mai oktober 28 NIBOR, 3 mnd, effektiv Vektet innskuddsrente på høyrentekonto 1) 3.5 Nov-7 Jan-8 Mar-8 May-8 Jul-8 Sep-8 1) Beste innskuddsrente, innskutt beløp fra 5 kr, de 2 største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi og Norges Bank 12

13 Dyrere kortsiktig finansiering Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente i Norge, prosentenheter, 5-dagers glidende gjennomsnitt måneders rente måneders rente.5. jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8. Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank Dyrere finansiering (forts.) Rentedifferanse mellom 5-årige bankobligasjoner og 5-årige rentebytteavtaler Banker med 5-15 mrd kr i FVK (BBB-) Sparebank 1-banker og Sparebanken Vest DnB NOR Nordea Bank Norge Oct-4 Oct-5 Oct-6 Oct-7 Oct-8 Kilde: DnB NOR Markets 13

14 Dyrere finansiering (forts) Finansieringskostnad for norske banker (5-årig bankobligasjon) Prosentenheter. 2. jan okt Kredittpåslag bank (5-årig obligasjon) NIBOR (3 mnd effektiv) Styringsrenten Jan-7 Apr-7 Jul-7 Oct-7 Jan-8 Apr-8 Jul-8 Oct Kilder: DnB NOR Markets og Norges Bank Pengemarkedsrenten og bankenes utlånsrenter på nye lån 1) Prosent. 3. mai november 28 Vektet utlånsrente 3 mnd NIBOR (effektiv) Norges Banks styringsrente May-7 Aug-7 Nov-7 Feb-8 May-8 Aug-8 Nov-8 1) Nominelle renter på nye boliglån på 1 mill kr med flytende rente, innenfor 6% av kjøpssum, de 2 største bankene, vektet etter markedsandeler. Kilder: Norsk familieøkonomi og Norges Bank

15 Det norske pengemarkedet Før Nå 1 9 Bankenes folioinnskudd Milliarder kroner. 1. januar oktober oktober august 27 årsskiftet 27/ jan. 7 mai. 7 sep. 7 jan. 8 mai. 8 sep. 8 Kilde: Norges Bank 15

16 Differanse mellom norske pengemarkedsrenter og forventet styringsrente Prosentenheter, 5-dagers glidende gjennomsnitt mnd mnd 12 mnd uke. jun.7 okt.7 feb.8 jun.8 okt Kilde: Thomson Reuters Tiltak her hjemme 16., 23., 3. september: Valutaswap-auksjoner, tilførsel av dollar 24. september: F-lån over årsskiftet (med virkning fra 1., 16., og 3. oktober) Oppretter kredittavtale med Fed (5 mrd. USD) 29. september: Utvider kredittavtalen med Fed (til 15 mrd. USD) 6. oktober: Utvidede sikkerheter for lån i Norges Bank 8., 15. oktober: Valutaswap-auksjon, tilførsel av kronelikviditet mot EUR 1. oktober: F-lån med 6 mnd løpetid rettet mot småbanker (virkning fra 2.okt.) 12. oktober: Tiltak for å bedre bankenes likviditet og finansiering: bytte OMF mot statspapirer (inntil 3 år) toårs F-lån rettet mot småbanker letter krav til sikkerhetsstillelse for lån 14. oktober: Lån i USD med 1 ukes løpetid (med virkning fra 16. oktober) 16

17 Staten OMF Statspapirer Markedet Statspapirer OMF Boliglån til OMF Boliglån Annet Bank A Innskudd Langsiktige lån Egenkapital Kredittforetaket til Bank A Boliglån til OMF OMF Kilde: Norges Bank Bankenes lån til husholdninger Endring i etterspørsel og kredittpraksis. 4. kvartal kvartal 28 2 Faktisk etterspørsel Forventet etterspørsel Faktisk kredittpraksis Forventet kredittpraksis kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 28 Kilde: Norges Bank 17

18 Bankenes lån til ikke-finansielle foretak Endring i etterspørsel og kredittpraksis. 4. kvartal kvartal Faktisk etterspørsel Faktisk kredittpraksis 2 Forventet etterspørsel Forventet kredittpraksis kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 28 Kilde: Norges Bank 35 18

FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008. Emil Steffensen

FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008. Emil Steffensen FINANSKRISEN Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008 Emil Steffensen Dagens situasjon The world economy is entering a major downturn in the face of the most dangerous financial shock in mature financial

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Penger, implementeringen av rentebeslutningen og sentralbankens balanse. Marie Norum Lerbak Markedsoperasjoner og analyse 5.

Penger, implementeringen av rentebeslutningen og sentralbankens balanse. Marie Norum Lerbak Markedsoperasjoner og analyse 5. Penger, implementeringen av rentebeslutningen og sentralbankens balanse Marie Norum Lerbak Markedsoperasjoner og analyse 5. november 2012 Dagens agenda I. Hva er penger? II. En banks balanse og pengemarkedet

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons Norges Handelshøyskole Bergen vår 2009 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Finansiell Økonomi (FIE) og Økonomisk Analyse (ECO) Veileder: Tommy Stamland Finanskrisen:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Boligfinansiering i Norge

Boligfinansiering i Norge Boligfinansiering i Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem OMF forum 27. januar 21 1 Utlån etter långiversektor. Norge Prosent av samlede utlån. 1976 29 1) 1 1 Andre 8 Statlige låneinstitutter 8 6 Kredittforetak

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet / Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig, konsulenter i Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer