SKAGEN Høyrente august 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Høyrente august 2005"

Transkript

1 SKAGEN Høyrente august 2005

2 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal avkastningen være bedre enn 3 måneders NIBOR-rente. SKAGEN Høyrente investerer i omsettelige rentebærende gjeldspapir utstedt av solide norske foretak. Fondet investerer i papirer utstedt av kraftselskap, kommuner, banker og industribedrifter. Kredittrisikoen er svært lav. Fondet tar ikke valutarisiko. Fondet investerer i papirer med lav gjenstående løpetid. I gjennomsnitt forfaller papirene mellom 4 og 8 uker. Kursene på papirer påvirkes derfor svært lite av renteendringer. Differansen mellom NIBOR-renten og renten på papirene fondet besitter, avgjør hvor stor fondets ekstraavkastning blir. Det er ingen transaksjonskostnader, forvaltningshonorarer er 0,3% per år. Nye skatteregler gir 35% rabatt i formuesskatten på andeler i pengemarkedsfond i forhold til bankinnskudd.

3 Avkastningen i SKAGEN Høyrente* Avkastning i august SKAGEN Høyrente 0,18 % NIBOR 3 måneder 0,19 % Avkastning hittil i år SKAGEN Høyrente 1,28 % NIBOR 3 måneder 1,39 % Avkastning siste 12 måneder SKAGEN Høyrente 1,95 % NIBOR 3 måneder 5 % * Etter forvaltningshonorar

4 Pengemarkedsrentene i august Som ventet lot Norges Bank være å gjøre noe med styringsrenten 11. august. Høy kredittvekst, sterk detaljomsetning og en periode med svakere krone dro opp de korte rentene i løpet av august. NIBOR 3 måneder steg fra 2,18 prosent ved utgangen av juli til 2,32 prosent ved utgangen av august. Noen aktører begynte å tro at Norges Bank ville heve renten med 25 basispunkter 22. september. Også de lengre pengemarkedsrentene gikk opp i løpet av august. 12 måneder NIBOR steg fra 2,44 prosent til 2,68 prosent. (Både de korte og lange rentene har gått ned igjen de to første dagene i september.) 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 Pengemarkedsrenter jan NIBOR 12M NIBOR 6M NIBOR 3M Norges Banks styringsrente 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 feb mar apr mai jun jul aug 2005 Kilde: EcoWin

5 Hva skjer med styringsrentene ute? Noe svakere vekstutsikter i USA og lav kjerneinflasjon vil trolig medføre at Federal Reserve kun hever renten med 25 basispunkter før nyttår. Da vil styringsrenten stå i 3,75 prosent. Den europeiske sentralbanken holdt som ventet renten stabilt på 2 prosent i august. Vi venter ikke noen endring i renten i løpet av andre halvår Mest sannsynlig holdes renten på stedet hvil ut året i Storbritannia, men et nytt rentekutt på 25 basispunkter kan ikke utelukkes. Den svenske sentralbanken vil ikke komme til å kutte renten ytterligere. Mest sannsynlig vil renten bli satt opp med 25 eller 50 basispunkter i løpet av høsten. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 1,0 Styringsrenter internasjonalt UK Sverige USA Eurosonen 5,0 4,5 4,0 3,5 1,0 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilde: EcoWin 3,0

6 Hva skjer med styringsrenten i høst? Norges Bank har sagt at de vil øke styringsrenten i små og ikke hyppige skritt. Inflasjonen har tiltatt litt langsommere enn Norges Bank har lagt til grunn. I juli var årsveksten i KPI-JAE 1,1 prosent. Norges Banks anslag i siste inflasjonsrapport var 1,4 prosent. Det internasjonale rentenivået har falt i det siste. Kronen, som gikk svakere en stund i august, har igjen styrket seg. Vi tror det kun kommer én renteøkning på 25 basispunkter før nyttår. Da vil styringsrenten stå i 2,25 prosent. årsvekst 0 1,75 0 1,25 1,00 0,75 Kjerneinflasjon og styringsrente Styringsrenten, høyre side Kjerneinflasjon, venstre side 6,0 5,5 5,0 4,5 0,50 3,0 0,25 0,00-0,25 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilder: EcoWin og Norges Bank 4,0 3,5

7 Hvor høyt vil norsk styringsrente gå? Etter en viss oppgang i rentene internasjonalt i begynnelsen av august, har de lange rentene igjen gått ned til svært lave nivåer. Internasjonal realrente ligger nå på ca. prosent. Nøytral norsk styringsrente er tilnærmet lik global realrente pluss inflasjonsmålet. Med et inflasjonsmål på prosent tilsier dette at nøytral styringsrente for tiden ligger på ca. 4 prosent. Pga at inflasjonen er lavere enn målet vil det ta tid før pengepolitikken er nøytral. Innen pengepolitikken er nøytral kan forhold ute ha endret realrentenivået. I et to til tre års perspektiv er det lite sannsynlig at internasjonal realrente vil øke markant ut fra dagens nivå. 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 Rente på inflasjonsbeskyttede obligasjoner jan USA - tirårsrente apr jul okt jan 2003 Storbritannia - tiårsrente 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 apr jul okt jan apr jul Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene

8 Økt kredittetterspørsel Realinvesteringene i norsk næringsliv er tiltagende. Økte investeringer drar opp foretakenes kredittetterspørsel. Årsveksten i juli var 9,5 prosent. Når Norges Bank øker renten, reduseres likviditetstilførselen via banksystemet. Over tid gir kombinasjonen av økt styringsrente og høyere kredittetterspørsel høyere rente på rentepapirer som utstedes av foretakene. Dette vil øke avkastningen i pengemarkedsfondene. årsvekst Bedriftenes kredittetterspørsel årsvekst jan mar mai jul sep nov jan mar mai Kilde: EcoWin

9 Oppsummering SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,18% i august, 1 bp lavere enn NIBOR 3 måneder. De siste 12 månedene har avkastningen vært 1,95%, 10bp lavere enn NIBOR 3 måneder. Styringsrenten er på vei oppover, men det vil gå sakte og Norges bank har trolig satt opp renten til 2,25 prosent innen nyttår. Det er nå økt investeringsvilje i bedriftene. Dette trekker opp kredittetterspørselen. Sammen med en gradvis renteoppgang fra Norges Banks side vil dette etter hvert øke differansen mellom interbankrentene og renten på kreditter med kort løpetid. Noen som gir SKAGEN Høyrente høyere absolutt avkastning.

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer