FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan"

Transkript

1 BANK ELLER BØRS? HVORDAN SKAFFE KAPITAL TIL NÆRINGSLIVET FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet - direkte gjennom AKSJEMARKEDET - indirekte gjennom BANKENE FINANSSYSTEMER VERDEN RUNDT: * Bank-dominerte: Tyskland, Japan * Markeds-dominerte: USA, Storbritannia (Men: Hva er dominans?) SENTRALE SPØRSMÅL: Hva er det som skiller de to kapitalkanalene? Når fungerer bank bedre enn aksjemarked? Og omvendt? TN: Bank eller børs - 1

2 PÅSTAND 1: Analyseobjektet er den enkelte bedrift: Skal banker ha innflytelse over bedriften på bekostning av eierne? Skal bedriften finansieres med gjeld eller egenkapital? PÅSTAND 2: Økonomien er plaget av en rekke informasjonsproblemer som er relevante for disse spørsmålene. En digresjon: NOU 1995: 16 - Fra sparing til egenkapital Mandatet:... Det har fra næringslivets side vært stilt spørsmål ved... om en tilstrekkelig andel av sparingen avleirer seg som egenkapital i norske bedrifter... bekymring for omfanget av investeringer og produksjon i Norge... Fra bedriftenes side er det en klar interesse i at mer av den private fordringsøkningen kan kanaliseres over til egenkapital. Det vil bidra til å gjøre egenkapitalen billigere... i den grad [små og mellomstore bedrifter står overfor særlige vansker med egenkapitaltilgangen], har det mindre sammenheng med bedriftenes størrelse enn med deres evne til å gi kapitalen avkastning TN: Bank eller børs - 2

3 TRE BEKYMRINGER: (1) Får vi nok kapital til næringslivet? Blir lønnsomme investeringsprosjekter lagt til side på grunn av kapitalmangel? (2) Blir kapitalen passet godt nok på? Er finanssystemet i stand til å sørge for at sparernes midler blir forvaltet riktig? (3) Blir betalingsvansker godt nok håndtert? Slås genuint svake bedrifter konkurs, mens levedyktige bedrifter kommer gjennom vanskene? TRE INFORMASJONSPROBLEMER: (1) skjult informasjon (2) skjulte handlinger (3) verifiseringsproblemet TN: Bank eller børs - 3

4 SKJULT INFORMASJON * Bedriftens ledelse vet mer om dens fremtidige inntjeningsmuligheter enn utenforstående investorer gjør. * Ekstern kapital blir dyrere for gode bedrifter enn dersom investorene hadde vært informert * Gode bedrifter holder seg borte fra kapitalmarkedet * Interne midler / tilbakeholdte overskudd er verdifulle: - kan finansiere investeringer uten ekstern kapital - kan stille sikkerhet for banklån * Er næringslivet hemmet av manglende tilgang på ekstern kapital? Norge: Johansen 1994 Internasjonale studier. * Bør næringslivet gis incentiver til å holde tilbake overskudd? - kan mengden interne midler bli for stor? * Bør nyetableringer gis offentlig støtte? * BANKENE samler inn informasjon - stordriftsfordeler i informasjonsinnsamling * BANKENE tar vare på informasjonen - bank/kunde-forhold TN: Bank eller børs - 4

5 ... SKJULT INFORMASJON forts. * Hvem tjener på et langsiktig bank/kunde-forhold? - banken? - bedriften/lånekunden? * Banker er mer lønnsomme i bank-dominerte enn i markedsdominerte finanssystemer. Er det bra at banker tjener penger? NEI: Profitt betyr redusert kredittkvantum JA: Lønnsomme banker går ikke konkurs, og deres innsamlede informasjon går ikke til spille. JA: Profitt gir bankene noe å tape ved konkurs og begrenser derfor incentivene til å ta risiko JA: Få, store banker kan bety store, veldiversifiserte banker, som reduserer innskyternes risiko JA: Få banker betyr redusert sjanse for at et dårlig prosjekt får en feilaktig god kredittvurdering. Men: Er små, lokale banker bedre i kredittvurdering enn store, nasjonale banker? TN: Bank eller børs - 5

6 SKJULTE HANDLINGER * Bedriftsledelsen kan ikke dokumentere overfor andre - sin løpende innsats - sin løpende informasjon om bedriftens lønnsomhet * Løsning: Avveiing fordeling av ansvar / fordeling av risiko * Hvem overvåker bedriftens løpende drift mest effektivt? * BANK: Delegert overvåking - Men hvilke muligheter har egentlig banken til å overvåke den løpende driften? - Utestengt fra bedriftsstyret - Tyskland: forvaltning av andres aksjer Men: forvaltning av andres interesser? * AKSJEMARKEDET: Overvåking utføres av finansanalytikere, institusjonelle investorer, spekulanter. * Bør BANKENE eie AKSJER? JA: økt mulighet for bankene til å overvåke NEI: økt risiko for bankene: egenkapital har lav prioritet NEI: økt makt for bankene - mer banklån enn optimalt? - mulighet for å regulere konkurranse mellom egne kunder? (Men: også mulig for banken uten aksjeeie) TN: Bank eller børs - 6

7 VERIFISERINGSPROBLEMET * Informasjonen er kjent for både bedriftsledelse og utenforstående investorer, men kan ikke verifiseres overfor tredjeparter, f.eks. domstoler. * Ufullstendige kontrakter mellom bedrift og investorer * En umulig kontrakt: Bedriften betaler kreditor 1 million kr dersom bedriften har penger nok. * En mulig kontrakt: Bedriftsledelsen har kontroll over driften hvis bedriften betaler sine avdrag. Hvis ikke, overtar kreditor kontrollen. * Kontrakten stipulerer ikke beslutningene, bare fordeling av kontrollen over beslutningene. * Sammenheng gjeldsgrad / fordeling av kontroll: Gjeld Betalingsvansker Overføring av kontroll * Bedriftens optimale gjeldsgrad avhenger av: (1) kreditorenes ledelsesevner + (2) realisasjonsverdien av bedriftens aktiva + (3) overtagelseskostnader! (i) kostnader ved å koordinere kreditorene (ii) kostnader ved en eventuell konkursprosess * Eksempel Japan: høy gjeldsgrad p.g.a. (1) og (3-i)? TN: Bank eller børs - 7

8 ... VERIFISERINGSPROBLEMET forts. * BANK vs AKSJEMARKED: Gjeldsgrad - Jo mer gjeld i bedriftene, jo mer bank. * Lave overtagelseskostnader krever en god overtagelsesordning * Bankbasert overtagelse: Uformelle samtaler ledet av hovedbankforbindelsen. - banken har bedre informasjon enn andre - banken har bedre incentiver enn andre - obligasjoner: spredt gjeld - koordineringsproblem * Administrativ overtagelse: Formelle konkursforhandlinger i skifteretten. Et godt konkurslovverk - reduserer kreditorenes overtagelseskostnader - fremmer et bankdominert finanssystem * Effektiv konkurslovgivning: - dårlige forretninger legges ned, - forretninger med lyse utsikter fortsetter. * Elementer i en god konkurslov: - den konkursrammede bedriften selges snarest mulig - den nye eieren bestemmer om ledelsen skal skiftes ut - inntektene fra salget fordeles blant kreditorene * Hvor effektivt kan konkurslovverket bli? TN: Bank eller børs - 8

9 GENERALBEKYMRING Tenker man langsiktig nok i næringslivet? Hvis ikke, skyldes det finanssektoren? * Skjult informasjon: Rask inntjening for å gi investorene hurtig beskjed om at investeringen er lønnsom. - Langsiktig bankfinansiering kan hjelpe * Skjulte handlinger: Investorene griper inn fordi de ikke stoler på ledelsen når inntektene uteblir på kort sikt. - Langsiktig bankfinansiering kan hjelpe * Aksjemarkedet: Oppkjøpstrusler - Ledelsen blir opptatt av dagens aksjekurs - Ledelsen bruker ressurser på å holde oppkjøpere unna TN: Bank eller børs - 9

10 AVSLUTNING: BANK en tanke bedre enn BØRS? - langsiktighet - bevaring av informasjon MEN: * Kan vi stole på norske banker? - erfaringer fra bankkrisen - interessekonflikter bankens ledelse / bankens eiere - jfr. tyske banker * Konkurslovgivningen viktig * Institusjonelle investorer på aksjemarkedet - overvåking - langsiktighet - Men: hva er forskjellen livsforsikring/bank? * I utlandet blir finanssystemene mer like hverandre: - Tyskland: fremvekst av aksjemarked strengere regulering av bankene - Japan: fremvekst av obligasjonsmarked - USA: slakkere regulering av bankene *... og var vel ikke så forskjellige før heller: - utskiftning av ledelsen etter aksjekursfall ingen særlig forskjell Tyskland, Japan, USA. TN: Bank eller børs - 10

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Staff Memo N O 2005/8. Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene?

Staff Memo N O 2005/8. Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? N O 2005/8 Oslo September 26, 2005 Staff Memo Financial Stability Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? by Gunnvald Grønvik Publications

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Martin Byrkjeland Ove Langeland. Statlig eierskap i Norge 1945 2000

Martin Byrkjeland Ove Langeland. Statlig eierskap i Norge 1945 2000 Martin Byrkjeland Ove Langeland Statlig eierskap i Norge 1945 2000 Martin Byrkjeland Ove Langeland Statlig eierskap i Norge 1945 2000 Fafo-notat 2000:22 1 Forskningsstiftelsen Fafo 2000 ISSN 0804-5135

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015 Finansmarkedet Forelesning ECON 1310 8. april 2015 1 Aktørene i markedet Sparere/långivere utsetter bruk av inntekt/formue o tilbyr kapital, dvs. stiller sine penger til disposisjon, Låntaker/prosjekter

Detaljer

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge?

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge? Arne Jon Isachsen Kapittel 10: Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital? Norge er nå inne i høstingsfasen i oljeeventyret. Statens inntekter fra salg av olje og gass var på over 200 milliarder

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Kapittel 5. Finansinstitusjonene

Kapittel 5. Finansinstitusjonene 66 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 5. Finansinstitusjonene Finansinstitusjonene står for størstedelen av kapital- og betalingsformidlingen i samfunnet. Bankene opererer betalingssystemene, og

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer