SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005"

Transkript

1 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

2 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles opp mot Oslo Børs statsobligasjonsindeks 3 måneder (ST1X). SKAGEN Høyrente Institusjon investerer i norske rentebærende gjeldspapir utsted av kommuner, solide banker og kredittforetak kun 20-vektere. Det er svært lav kredittrisiko forbundet med fondets investeringer. Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med kort durasjon. Typisk er det mellom 0 og 4 måneder til papirene forfaller. Kursutslag av uventede renteendringer er derfor begrenset. SKAGEN Høyrente Institusjon har et mer aktivt rentesyn enn SKAGEN Høyrente. Fondet markedsføres mot institusjonelle kunder. Minste tegningsbeløp i fondet er NOK 1 million. Det er ingen transaksjonshonorar og forvaltningshonoraret er 0,25% per år. Nye skatteregler gir 35% rabatt i formuesskatten på andeler i pengemarkedsfond i forhold til bankinnskudd.

3 Avkastningen i SKAGEN Høyrente Institusjon* Avkastning i juli SKAGEN Høyrente Institusjon 0,16 % Statsobligasjonsindeks ST1X 0,14 % Avkastning hittil i år SKAGEN Høyrente Institusjon 1,16 % Statsobligasjonsindeks ST1X 1,06 % Avkastning siste 12 måneder SKAGEN Høyrente Institusjon 2,10 % Statsobligasjonsindeks ST1X 1,84 % * Etter forvaltningshonorar Vi slo referanseindeksen med 2 bp i juli Hittil i år har SKAGEN Høyrente Institusjon slått referanseindeksen med 10 punkter De siste tolv måneden har vi slått referanseindeksen med hele 22 bp Av norske pengemarkedsfond med lav risiko har vi den absolutt beste avkastningshistorikken

4 Pengemarkedsrentene i juli Pengemarkedsrentene har gått opp i juli i etterkant av at Norges Bank hevet renten 30. juni. De korte pengemarkedsrentene Nibor 3 måneder steg 4 bp i løpet av måneden (fra 30.6 til 29.7). Utslagene var større i de lengre pengemarkedsrentene. Nibor 6 måneder steg 10 bp og Nibor 12 måneder steg 14 bp. Også FRA rentene har gått opp. Renten på den lengste 3 måneders kontrakten steg med 24 bp fra 2,71% til 2,95%. 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 Pengemarkedsrenter jan NIBOR 12M NIBOR 6M NIBOR 3M Norges Banks foliorente 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 feb mar apr mai jun jul 2005 Kilde: EcoWin

5 Hva skjer med styringsrentene ute? Amerikansk styringsrente vil fortsette opp mot 4% i løpet av Den europeiske sentralbanken (ECB) vil neppe kutte renten, som har vært 2% siden sommeren Det forventes et rentekutt fra Bank of Englands side til 4,5% i august. Riksbanken overrasket i juni med å kutte renten til 1,5%. Vi tror ikke det er aktuelt å senke renten ytterligere. Om inflasjonen fortsetter å tilta kan renten bli hevet igjen mot slutten av året. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Styringsrenter internasjonalt UK Sverige USA Eurosonen 5,0 4,5 4,0 3,5 2,0 1,5 1,0 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilde: EcoWin 3,0 2,5

6 Hvor høyt vil norsk styringsrente gå? De lange rentene er svært lave, både i Norge og omverden. Dette reflekteres i lave renter på inflasjonsbeskyttede obligasjoner. Men det har vært en viss renteoppgang i løpet av sommeren. Vi anslår global realrente til å ha økt med mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng i løpet av sommeren. Den ligger nå på ca. 2%. Realrentene drives opp av økte investeringer internasjonalt, som øker kapitaletterspørselen. Nøytral norsk styringsrente er tilnærmet lik global realrente pluss inflasjonsmålet. Dette tilsier at nøytral styringsrente for tiden ligger på ca. 4,5 %. 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 Rente på inflasjonsbeskyttede obligasjoner jan USA - tirårsrente apr jul okt jan 2003 Frankrike - tyvefemårsrente Storbritannia - tiårsrente 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 apr jul okt jan apr jul Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene

7 Hva skjer med styringsrenten i høst? Norges Bank har sagt at de vil gå svært langsomt frem når de øker styringsrenten. Små skritt tilsier en renteøkning på maksimalt 0,25 prosentpoeng på et rentemøte. Ikke hyppige skritt tilsier at det vil gå noen rentemøter mellom hver renteheving. Vi tror det kommer to renteøkninger hver på 0,25 prosentpoeng i løpet av høsten. Da er styringsrenten 2,5% ved nyttår Det vil ta tid før renten er nøytral Norsk inflasjon pluss amerikansk realrente Styringsrenten Forventet inflasjon pluss realrente på 2% Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene

8 Økt kredittetterspørsel vil kunne øke spreadene Investeringene, både i offshoreøkonomien og på fastlandet er tiltakende. Økte investeringer drar opp foretakenes kredittetterspørsel. Når Norges Bank øker renten, reduseres likviditetstilførselen via banksystemet. Over tid gir dette økt differanse mellom interbankrentene og de rentene som betales på papirer utstedet av foretakene. Dette vil øke den absolutte avkastningen i pengemarkedsfondene. årsvekst Bedriftenes kredittetterspørsel jan mar mai jul sep nov jan mar mai Kilde: EcoWin årsvekst

9 Oppsummering SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,16% i juni, 2 bp høyere enn referanseindeksen. De siste 12 månedene har avkastningen vært hele 24 bp høyere enn referanseindeksen, best av sammenlignbare pengemarkedsfond. SKAGEN Høyrente Institusjon har den absolutt beste avkastningen av de norske pengemarkedsfondene med lav kredittrisiko. Styringsrenten er på vei oppover, men det vil gå sakte og Norges bank har trolig satt opp renten til 2,5% innen nyttår. Det er nå økt investeringsvilje i bedriftene. Dette trekker opp kredittetterspørselen. Sammen med en gradvis renteoppgang fra Norges Banks side vil dette etter hvert øke differansen mellom interbankrentene og renten på kreditter med kort løpetid. Noen som gir fondet høyere absolutt avkastning.

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer