Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakog dok.nr. 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater Sakliste 2.13 Protokoll fra Guvernørrådsmøte inkl. AU referater B 2.14 Protokoll fra AU møte den B 2.15 Protokoll fra AU møte den B 2.16 Protokoll fra AU møte den B 2.17 Protokoll fra AU møte den B 2.18 Referat fra Styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg o 2.19 Referat fra Styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg o 3 Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.02 Rapport lederutvikling (GLT) I 3.03 Rapport medlemsutvikling (GMT) I 3.04 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) I 3.05 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) I 3.06 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) I 3.07 Rapport PR- og kommunikasjon I Andre rapporter 3.08 Rapport Lions Røde Fjær I 3.09 Årsregnskap for Lions Førerhundskole 2013 samt stiftelsen Kommer/O 3.10 Status Thorvaldsenfondet pr april 2014 O 3.11 Medlemsstatus pr 1. april 2014 I rapport fra LC Billingstad vedr salg av motivprodukter O 3.13 Rapport fra WMC O 3.14 Rapport fra Kontrollkomiteen O 4 Planer DG Handlingsplaner 2013/ Distrikt A O 4.12 Distrikt B O 4.13 Distrikt C O

3 4.14 Distrikt D Kommer/O 4.15 Distrikt E O 4.16 Distrikt F O 4.17 Distrikt G Kommer/O 4.18 Distrikt H O 4.19 Distrikt J Kommer/O 4.20 Distrikt K O 4.21 GRLs rapport O 5 Organisasjon og administrasjon O 5.23 Daglig leder orienterer I Lionsåret B 6 Økonomi 6.17 Halvårsrapport for Lions Norge B 6.18 Tredje kvartalsrapport for Lions Norge Kommer/B 6.19 Revidert regnskap for Lion Mints I 6.20 Forslag til NSR prosjekt B 6.21 Forslag til endringer i finansreglement for Thorvaldsenfondet B 6.22 Diverse krav fra distrikt A B 8 Andre saker 8.10 IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 Mntl 8.11 Convention 2014 Mntl 8.12 Status Riksmøtet i Oslo Mntl Eventuelt Avslutning

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen, og MD-GMT Ole Fjeldtvedt. Kontrollkomiteens leder Kåre Riise og leder av lovkomiteen Sven Senstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan Observatører: Yngve Lindegaard-Berntsen, Roar Engh, Borgar Aasterud, Otto Brødholt, Karsten Jacobsen, Tove Annexstad, og Jann. A. Holtet. Ledsagerne til distriktsguvernørene og ledsager til guvernørrådsleder var tilhørere under Einar Lyngar sitt innlegg innledningsvis. LRF leder Lise Gulbransen holdt en appell om LRF aksjonen 2015 etter lunsj. 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste AGRL Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Einar Lyngar, LC Ringsaker, informerte om erfaringer og resultat av Lions engasjement etter sin reise til Libanon før jul. Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den i Trondheim 2.07 Protokoll fra AU-møte den Nedenfor følger referat fra AU møte nr. 3, mandag Tilstede: Bjørn K. Skovly (på Skype), Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Tore G. Hovde, referent. Ikke til stede: Heidi Lill Mollestad Oppegaard. 3.1 Avslutning i Uganda. Bjørn K. Skovly har planer om å besøke Uganda i forbindelse med oppfølging av vår fadderbarnsatsning, og i den forbindelse vil han delta og lede vå avslutning i Uganda. Ansvarlig: BKS Vi vil også gjøre endringer i organiseringen av LAN når ny utenlandssjef er på plass 5. januar Ole Romslo Traasdahl som er konstituert LAN sjef blir fristilt fra denne funksjonen. Agrl vil orientere ORT, og samtidig ta opp ORT hans videre funksjon i LAN. Ansvarlig: TGH 3.2 Eventuelle Rettssak i Zambia. Dette er administrasjonens ansvar. GS anbefales å få oversendt kontrakten med entrepenøren slik at påstanden om at vi må gjennom en voldgift og forliksråd før eventuell rettssak. Ansvar: HLMO 3.3 Info til AIM styret og lokal DG. AIM styret og DG føler seg litt forbigått, og savner informasjon fra GRL om disse organisatoriske endringene. Lærdom: Det er bedre å informere for mye enn for lite. Ansvar: BKS 3.4 Røde Fjær. Det er en del negative synspunkter på at Det er mitt valg ble valgt som mottaker av innsamlede midler i Røde Fjær aksjonen. Det kommer et svar i LIONS og det vil bli foretatt besøk til Sørlandet hvor motstanden er størst. Ansvar:TGH 3.5 Eventuelt 3.6 Neste år. Info ble gitt om neste års opplegg. Ansvar: TGH 2.08 Protokoll fra AU-møte den Referat fra AU møte den Ingen forfall. Møtet ble holdt på Lionskontoret. 4.1 Referat fra møte nr. 3. Vedtak: Referatet ble godkjent. Ansvar: Alle 4.2 Nye distrikter: Gjennomgang av de nye foreslåtte distriktene med vekt på: Er alle klubbene orientert? Er budskapet forstått? Er alle tillitsvalgte motiverte og arbeider for saken? 2

6 Kan vi forvente overraskelser? AU er kjent med at det er uklarheter i flere distrikter, dette vil bli avklart innen AU møtet den Iverksettelse strategier; Når og hvordan? Vedtak: AU møtet den vil ta stilling til dette. Ansvar: Alle 4.3 Svarbrev til J. Vedtak: Brev er sendt fra GRL Bjørn Kristian Skovly. Ansvar: SK 4.4 Eventuelt. Ansvar: Alle 2.09 Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde. Distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Prosjektleder Lise Gulbransen deltok i deler av møtet. Referent Heidi Lill M. Oppegaard, Generalsekretær, Lions Norge. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den : E-post fra Svein Berntsen om nyopprettet NGO. Vedtak: GRL svarer. Innspill fra to distrikter om tilgangen til medlemsregisteret. Vedtak: AU finner ikke grunn til å endre systemet pt. Overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda. GRL orienterte om at rundt den 10. februar 2014 vil overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda finne sted. David står for det tekniske arrangementet. LRF. Lise Gulbransen redegjorde for fremdrift LFR herunder kick off i januar. Neste AU møte finner sted den kl på Lionskontoret Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Forfall: GRL Bjørn Kristian Skovly. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den LRF: Tore G. Hovde redegjorde for prosessen som er påbegynt for å avklare diverse uklarheter når det gjelder LRF. Vedtak: AU godkjenner budsjett, rammeplan samt budsjettnotat fra LRF. 3

7 Søknad om støtte til minibuss i Romania. AU besluttet å ikke støtte søknaden. Fremdrift distriktsendringer. AU gikk igjennom situasjonen slik de kjenner den i hvert distrikt. Noen distrikter har utfordringer, som AU tror vil bli løst snart. Administrative rutiner. Iht gjeldende rutiner i Lions Norge utbetales reiseregninger innenfor seks måneder. Katastrofefondet; vedtak og påfylling «Lions Katstrofefond bevilget den den 20. januar 2014 inntil NOK kr ,- ifm brannkatastrofen i Lærdal. Den lokale Lions klubben bes komme med konkrete forslag til AU når det gjelder hva brannofrene mm trenger». Administrasjonen går ut med en oppfordring i Lions Nyhetsbrev til klubbene om å betale inn til Katstrofefondet. Administrasjonen legger ut en anmodning på Lions Norge sine hjemmesider om å støtte ofrene etter Lærdal katastrofen. Beslutning om fastsettelse av to seminar på Riksmøtet i Seminar nr. 1: «Vilje, evne og lyst». Gode historier fra en lionsklubb i vekst. Ved Lions Club Stord Fitjar. Virituelle klubber en klubb i skyen ved Gaute Holmin, Lions Club Oslo Seminar nr 2: Det er mitt valg i praksis. Formålet for Lions Røde Fjær 2015 bli bedre kjent med mulighetene for holdningsskapende arbeid gjennom Det er Mitt Valg i ditt lokalmiljø. Ved Stiftelsen Det er Mitt valg. Administrasjonen tar dette videre. Thorvaldsenfondet. Vedtak: Beslutninger om navn samt endring av risikoprofil er administrasjonens ansvar. Erfaringer fra NSR. Vedtak: Konseptet Kvinner i Lions rapporterer direkte til GRL. Dette innebærer opprettelse av en ny MD-fagsjef stilling. AU og PCC Christian H. Johansen skal jobbe frem et forslag til et nytt NSR ila våren Erfaringer fra Topplederkonferansen Heidi Lill og Tore ber om å få en samtale med generalsekretæren i Redd Barna. Eventuelt: PIP Jann A. Holtet representer Lions Norge ifm begravelsen av tidligere internasjonale president i LCI Sven Åkenstam i Stockholm. Administrasjonen bestiller en krans fra MD 104. Neste AU møte finner sted onsdag den kl på Lionskontoret. 4

8 2.11 Protokoll fra AU-møte den Til stede: Assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG- G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). MD-YCEC Franzie Lerch var til stede under behandling av følgende saker: 1, 2 og 3. Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Referent: Tore G. Hovde. Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak nr. 1 Ungdomsleir i nord. Saken har tidligere vært behandlet i AU og GR og avslått med begrunnelse at leiren er for kostbar. Kostnadsnivået ligger fortsatt på samme nivå. Forslaget avvises nok en gang. FL begrunner avvisningen skriftlig. Sak nr. 2 Julekaravan i Lituania. Prinsippet er at alle aktiviteter skal fullfinansieres før iverksettelse. Det er ikke tilfellet her, og søknaden må derfor avslås. FL begrunnet avslaget skriftlig. Sak nr. 3 «Summer Camp UWE Red Cross Nordic. Vi prøver å få til en test camp i sommer. FL konfererer med VDG 1 Kari Smestad i C angående organisering og gjennomføring av opplegget 7 20 juli Endelig beslutning tas i AU 5. mars 2014 hvor vi blir presentert organisasjonen, gjennomføringsplan og budsjett. Sak nr. 4 Katastrofefondet. AU besluttet å yte bistand til Flatanger kommune v/ ordfører Olav Jørgen Bjørkås, 770 Flatanger. Bistanden ytes via LC Namsos. I henhold til kommunens søknad vil vi bidra med følgende beløp: Ungdom med personlig tap kr ,-. Sørnesset grendelag kr ,- Til sammen kr Sak nr. 5 Innsamlingsaksjoner. Det må utarbeides retningslinjer for innbetalinger til ulike katastrofeformål. Ansvarlig JOH og TH. Sak nr. 6 Nye distrikter spesielt grense mellom distriktene A og B. Tilstede under diskusjonene: DG Svein A. Fandal, VDG 2 Ragnvald Johnsen, IPDG Kjell J. Gylland, IPDG Per Olav Bjerkesmoen, PCC Bjørn Kristian Sætrom. AU drøftet et alternativt forslag fra de 3 nordligste sonene i distrikt B. Av hensyn til totaliteten ble forslaget avslått. Det vil bli arrangert et møte i Bodø i uke 8 hvor representanter for AU deltar. Hensikten med møtet er å forklare beslutningen i AU samt å gi visse forpliktelser til distrikt A Protokoll fra AU-møte den Til stede: 5

9 Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). Fjorårets guvernørrådsleder Christian H. Johansen var invitert til møtet. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard (GS). Møtet ble avholdt på Lionskontoret. Referent: Heidi Lill M. Oppegaard Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Tradisjonen tro var Rune Johansen fra Stiftelsen Det er mitt valg, Ingolf Bekkelund fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter, samt Lise Gulbransen fra LRF i samtale med oss i forkant av saksbehandlingen. Nyansatt utenlandssjef i Lions Norge Ingebrigt Mollan likeså. o Rune Johansen, gjenvalgt styreleder i Stiftelsen Det er Mitt Valg fortalte om driften i «Det er Mitt Valg» den seneste tiden. Nytt regnskapssystem forventes å gi nyttig informasjon for driften i fremtiden. Det er en intensjon om at Lionskontoret ved ledig kapasitet skal føre regnskap for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Partene sikter seg inn mot at dette skal være på plass Det er i gang en prosess for å finne nye instruktører. Stiftelsen jobber med å finne de rette kanalene for å komme inn i media. Det har vært et første møte med Høyskolen i Akershus vedrørende fremtidig samarbeid. Stipendiatstilling vil bli utlyst. På lang sikt vil dette hjelpe til å vise resultater. Det er igangsatt et arbeid for hvordan gjennomføring av Det er Mitt Valg-kurs skal vise resultater. Johansen informerte videre om at det for fremtiden skal sendes ut fire Nyhetsbrev pa til pilotene. o Ingolf Bekkelund, fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter forteller at i fjor leverte Førerhundskolen 15 hunder som de får betalt for av NAV. Regnskapet skal være klart til neste styremøte. Bekkelund skal komme tilbake til oss når det gjelder spørsmålet om Lionskontoret bør føre regnskap for Lions Førerhundskoleog Mobilitetssenter fra o Lise Gulbransen, prosjektleder LRF gav oss en fengslende statusoppdatering når det gjelder LRF, herunder LRF Kick-Off som ble avholdt den siste helgen i januar Det er viktig å holde denne gode stemningen oppe! Prioritert arbeid nå er mobilitetsøkning blant Lionsmedlemmene. LRF Nyhetsbrev går nå ut til alle Lionsmedlemmene. Alle distriktsmøter vil bli besøkt av LRF. GRL inviterte Lise til å holde en appell om LRF på Riksmøtet. Oslo Konserthus er satt av til LRF arrangement den 7. og 8. februar

10 o Ingebrigt Mollan fortalte om sine erfaringer, så langt, når det gjelder vårt utenlandsarbeid. Mollan anbefaler ikke at vi lager en egen sluttrapport når det gjelder Uganda, dersom ikke Norad krever det. Når det gjelder alle våre utenlandsprosjekt, anbefaler Mollan tidsavgrensede prosjekter. AU ber om et budsjett før , og noen grove tall i forkant av GRM den Når det gjelder overleveringen i Uganda tar administrasjonen seg av dette. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: 5.02 Eldre og Helse. LC Laksevåg kan bruke Lions Norge sitt mailsystem for å kontakte klubbene og medlemmene i Lions Norge om den nasjonale aktiviteten Eldre og Helse Mobiltilpasning av våre hjemmesider. Arbeidsutvalget avslår saken 5.05 Uttalelse av seks PDG er om distriktsinndelingen. Arbeidsutvalget avviser saken. Neste AU møte finner sted på Quality Airoprt Hotell fredag den kl Vedtak: Protokollene f.o.m. sak 2.06 tom sak 2.12 sak ble besluttet. Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg Vedtak: Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg den ble tatt til informasjon. 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.02A Rapport MD-GLT - handlingsplan 3.02B Rapport MD-GLT lederutvikling. Når det gjelder VDG- opplæring er det viktig med kontinuitet. Vi må sørge for en overlapping når det gjelder LCI opplæringen og den nasjonale opplæringen Rapport MD-GMT 3.04 Rapport MD- YCEC 3.05 Rapport MD NAC MD NAC kommenterer at det er bestilt om lag færre tulipaner enn i fjor. Her må det tas tak! Klubbene oppfordres til å kjøpe vaser for salg under tulipanaksjonen. 3.06A Rapport MD-IRC 3.06B Rapport MD-IRC - handlingsplan B 7

11 3.07 Rapport Pr- og Informasjon Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.02 t.o.m sak 3.07 ble besluttet. Andre rapporter: 3.08 Status Thorvaldsenfondet med vedlegg 3.09 Status Valgkomiteen 3.10 Rapport Orkester Norden 3.11 Rapport fra HSU i Tana/Nesseby 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen, ny sak. Rapporten ble lest opp i møtet. Rapporten tas til informasjon og legges ved protokollen. Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.08 t.o.m sak 3.12 ble tatt til informasjon. 4. Planer DG Handlingsplaner 2013/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.21 Guvernørrådsleders rapport, muntlig 8

12 Vedtak. Rapportene i sak 4.11 t.o.m. sak 4.21 ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Strategiplan for utenlandsvirksomheten i Lions Norge. Vedtak: Strategiplan for vårt bistandsarbeid tas til etterretning. Aktuelle punkter i strategiplanen vil bli innarbeidet i Lions Norge sin langtidsplan Tolking av reglene for klubbkasse/aktivitetskasse med vedlegg: Vedtak: Regelverket anses som dekkende. Guvernørrådet ser ikke behov for noen presiseringer i denne saken Daglig leders orientering. Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til orientering E-post tjeneste på lions.no med vedlegg Vedtak: Søknaden avslås 5.05 Årets vinnere av Conventionlotteriet reise til Toronto Vedtak: Saken tas til orientering Regnskap Conventionlotteriet 2014 Vedtak: Regnskapet for Conventionlotteriet 2014 tas til orientering 5.07 Forslag til nye titler i Norge Vedtak: Forslaget vedtas Representasjon nordiske Riksmøter Vedtak: AGRL deltar på riksmøtet til Finland og Danmark. Kjell Tore Andersen, PDG fra F deltar på riksmøtet på Island. Albert Moe PDG fra E deltar på riksmøtet i Sverige Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.2 Reglement for komiteen for organisasjonsutvikling 9

13 5.10 Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.3 Reglement for komiteen for ungdomsarbeid 5.11 Forslag om endring av regelverkets dokument 3.9 Reglement for kontakt til Kongehuset 5.12 Forslag om sletting av regelverkets dokument 5.1 Lov for "Leo i Norge" 5.13 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.3 Retningslinjer for stifting av klubber utenfor Norge 5.14 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.4 Internasjonale koordinatorer ved stifting av klubber i Øst-Europa 5.15 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.5 Reglement for reisefordelingskomiteen" 5.16 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.7 Reglement for Ad-hockomiteer" 5.17 Forslag om sletting av regelverkets dokument 108 Reglement for leder for presse og informasjon (MD-PRC)" 5.18 Forslag om sletting av regelverkets dokument 111 Reglement for leder for LEOarbeidet (MD-LeoC)" 5.19 Forslag om sletting av regelverkets dokument 118 Reglement for leder for ungdomsutveksling (MD-YEC) 19. aug Forslag om å slette norske utgaver av internasjonalt regelverk fra MD 104s lovsamling og erstatte dokumentene med «link» fra til originaldokumentene. Vedtak: Vedtak i sak 5.09 tom sak 5.20: Forslaget ble vedtatt Oppdatering av lovsamlingens dokumenter knyttet til IR-arbeid. Vedtak: Sekretariatet/MD-IRC/LAN og AIM foretar en samlet gjennomgang av alle dokumenter som berører IR arbeidet og som det synes å være manglende samsvar mellom Forslag om sletting av regelverkets dokument Reglement for budsjettkomiteen Leder av lovkomiteen Sven Senstad redegjorde for komiteens medlemmer og komiteens arbeid. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er at det er vanskelig å få oversikt over vårt 10

14 nasjonale regelverk. Senstad presiserer at dette er en prosess som ikke avsluttes her og nå. Noen av forslagene må avgjøres av Riksmøtet. Disse sakene ligger under pkt. 9. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 6. Økonomi 6.10 Kongemedaljefondet, med vedlegg Vedtak: Saken utsettes og oversendes lovkomiteen for uttalelse Lion Mints salgsoppgave Vedtak: Guvernørrådet tar salgsoppgave mm for Lion Mints til informasjon Anke på avslag, fra distrikt A med vedlegg Vedtak: Anken avvises Halvårsrapport fra Lions Norge Guvernørrådsleder orienterte muntlig at vi ligger i henhold til budsjett pr Det påpekes at det er viktig for guvernørrådet at økonomiske rapporter kommer til møtene. Vedtak: Halvårsrapport fra Lions Norge vil bli sendt ut når den er ferdig Årsregnskap 2012/2013 MD 104 Vedtak: Saken utsettes 6.15 Årsregnskap DMV Vedtak: Saken utsettes 6.16 Budsjett LAN 2014 B Det bekreftes på forespørsel at det er satt av etterlønn til våre ansatte i Zambia og Malawi i vedlagte budsjettet. Vi venter på et tilsagn fra Nord på 7 millioner i nær fremtid. Vedtak: Det fremlagte budsjettet for LAN 2014 ble enstemmig vedtatt. 7. Bevilgningssaker 11

15 7.15 Søknad til Mintfondet fra LC Lilleaker, med vedlegg Distriktsguvernør i distrikt H Randi Mathisen redegjorde for at Distrikt H har hatt saken oppe. De bevilget ,- til LC Lilleaker sitt prosjektet i Latvia. Vedtak: Guvernørrådet bevilger ,- fra Mintfondet til LC Lilleaker sitt prosjekt i Latvia. 8. Andre saker 8.10 IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 GRL orienterte om arbeidet med IP Prestons besøk i Norge høsten Convention 2014/fastsettelse av ny Convention pin Mntl/B Vedtak: Convention pin 2014 ble vedtatt Status Riksmøtet Oslo Generalsekretær orienterte om status Riksmøtet i Oslo Alle, herunder distriksguvernører og fagsjefer skal selv melde seg på Riksmøtet. Sistnevnte gruppe anmodes å være på plass i Oslo torsdag den 30.5 kl Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2014 i Oslo Vedtak: Følgende nomineres som møteledere på Riksmøte 2014 i Oslo: Tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen, LC Laksevåg, møteleder og assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, LC Kolsås, visedirigent Forslag fra LC Risør vedr store innsamlinger Vedtak: GR støtter forslaget til LC Risør. Administrasjonen kontakter LC Risør og orienterer om at forslaget derfor ikke krever Riksmøtebehandling. På dette grunnlag foreslås forslaget trukket Årsberetning MD 104 Vedtak: Ny første setning i 3. avsnitt skal lyde: «Lions Norge har et servicekontor i Oslo». Årsberetningen for vedtas. 12

16 9.04 Forslag fra LC Tune om ny ungdomsaktivitet Karsten Jacobsen fra LC Tune redegjorde for forslaget. Vedtak: Guvernørrådet ser dette som et positivt forslag til forbyggende barne- og ungdomsarbeid.md 104 har ikke kapasitet til å gå videre med dette. Vi vil se positivt på om klubber, soner eller distrikter ønsker å arbeide videre med dette Forslag fra LC Lillesand vedr LRF Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Forslag til Riksmøtet 2014 om endring i sammensetningen av Arbeidsutvalget Vedtak: Forslaget fra LC Oslo/Nordstrand ble enstemmig vedtatt Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge. Vedtak: Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge avvises Oppfølging av sak 4.9 fra Riksmøte 2013 Vedtak Forslaget fra LC Skånevik har vært en del av arbeidsgrunnlaget for å finne frem til den mest effektive og mest gjennomførbare drift av Lions Norge Fremtidige planer og budsjett, med vedlegg Tore Hovde redegjorde for saken. Sven Senstad gjorde oppmerksom på internasjonale regler sier at det skal være et overordnet Guvernørråd. Forslaget krever også justeringer av det nasjonale Lions lovverket. Ole Traasdahl ber om å få være med å skrive en ny strategiplan for LAN. Jann A. Holtet minner om at vi må holde oss innenfor det internasjonale rammeverket. Vedtak: Guvernørrådet foreslår at de fremlagte planer og budsjetter legges til grunn for Lions sin fremtidige virksomhet. Guvernørrådet støtter forslaget om at fagsjefer utpekes av AU. Dette vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato. AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomiteen om et endelig forslag til vedtak LC Grimstad valg av LRF 2015 prosjekt 13

17 Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Beretning om virksomheten, årsregnskap og revisors beretning for 2013 for Lions Aid Norway. Vedtak: Årsrapporten for 2013 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway anbefales godkjent Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 Vedtak: Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet Vedtak: Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Forslag om å regulere medlemskontingenten til Lions Norge med konsumprisindeksen Roar Engh redegjør for forslaget og foreslår på vegne av LC Skiptvet at medlemskontingenten til Lions Norge økes med konsumprisindeksen Vedtak: Forslaget oversendes til budsjettarbeidet for kommende år. LC Skiptvedt trekker forslaget til Riksmøtet Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 samt tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.16 Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.3 Reglement for guvernørrådets hedersråd samtidig som 10 i lov for MD 104 endres. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.17 Forslag til Riksmøtet om endring i regelverkets dokument 2.4 Forretningsorden for riksmøter og tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.18 AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap Vedtak: AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap ble tatt til orientering. 14

18 9.19 Forslag om ny organisasjons struktur og distriktsinndeling for MD 104 B Vedtak: Guvernørrådet foreslår at antall distrikter i Lions MD 104 reduseres fra ti til seks i tråd med fremlagt forslag til distriktsinndeling. Distriktsguvernørene anmodes om å raskt informere alle klubbene om dette vedtaket. Orientering om Valgkomiteens arbeid Guvernørrådsleder informerte muntlig om valgkomiteens arbeid. Eventuelt; Årsregnskapet for LAN kom administrasjonen i hende få dager før møtet. Det utsettes av den grunn til neste møte. Avslutningsvis leste AGRL Tore G. Hovde Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 15

19 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 10. mars 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Forfall: AGRL Tore Hovde Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 10 mars 2014: DMV- strategi på MD nivå Vedtak: Saken utsettes, da AGRL bør delta i denne saksbehandlingen. Referat fra statusmøte med regnskapsfører GS refererte fra diverse statusmøte med regnskapsfører Ny valg av RM dirigent Ny valg av Riksmøtedirigent vil bli tatt på e-post. AU bes kommer med forslag på kandidater ila inneværende uke. LAN regnskapet Ingebrigt Mollan bes kommentere LAN regnskapet til AU ila inneværende uke. Bestilling av profileringsprodukter ifm Ridderrennet Vedtak: AU gir GS fullmakt til innkjøp for inntil ,- til profileringsutstyr ifm Ridderrennet Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

20 Riksmøte 2014 status Vedtak: Fredagens riksmøteforhandlinger vil starte med Guvernørrådsleders rapport deretter saken om distriktsinndelingen. Sluttrapport distriktssamarbeid Vedtak: Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet og redegjøre for mulighetene for videre drøftinger rundt sonetilhørighet. Samarbeid med lovkomiteen Skype møte med leder av lovkomiteen i neste AU møte. Eventuelt LRF kommunikasjonsstrategi Vedtak: LRF kommunikasjonsstrategi vedtas under forutsetning av den er forankret i budsjettet. GS avstemmer dette med prosjektleder i LRF. LRF grafisk profil Vedtak: LRF sin grafiske profil ble vedtatt Kommende internasjonal president har varslet at han kommer til Norge den Presentasjon Summer Camp UWE vil bli tatt i neste AU møte. Tore G. Hovde har fått en innstilling fra Franzie Lerch som foreslår en utsettelse. Neste AU møte finner sted mandag den 31. mars 2014 kl 12 til 17 på Lionskontoret. Kl 16 samme dag arrangerer vi et skype møte med Sven Senstad. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

21 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 31. mars 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 31. mars 2014: DMV- strategi på MD nivå AGRL la frem saken for AU. Ny valg av RM dirigent Ole Eikelid Hølen, LC Hønefoss er av GR i en e-post utveksling valgt som ny RM dirigent. Riksmøte 2014 status Admin sender asap utsatte saker ut på e-post til guvernørrådet. Vi skal være vertskap for våre utenlandske gjester på Riksmøtet. Au fordelte oppgavene mellom DG ene slik: Danmark Island Sverige Tyskland Finland Ola Martin Rognved Thorleif Søreid Jahn S. Engh Odd Rage Svein Albin Fandal AGRL Tore Hovde vil sende en avlysning på sin deltagelse under RM i Danmark, RM i Finland og til Convention i Toronto. Nyvalgt AU vil få et felles ansvar som reiseledere ifm Convention i Toronto. Sluttrapport distriktssamarbeid Vedtak: Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

22 Henvendelse fra Rita Engh Sormul om medlemskap samt Erik Weisser Svendsen, LC Brumunddal om økonomi i tillegg til brev fra LC Skånvik som ønsker dokumentasjon på behandlingsmåten av klubbens oversendelsesforslag i RM-sak 4.9./2013. Vedtak: Alle tre henvendelsene besvares av GRL. Summer Camp UWE. Vedtak: AU følger innstillingen til MD YCEC Franzie Lerch og vedtar en utsettelse. Klubbene anbefales å betale inn til aktiviteten. Årets ildsjel Det er en frist for DG ene å komme med distriktets ildsjel samt en begrunnelse innen den MD 104 står for tildelingen av prisen. Reise og opphold betales av den enkelte klubb/distrikt. Sistnevnte har videre ansvar for påmeldingen til Riksmøtet. Søknad til Katastrofefondet fra Einar Lyngar. Jan Olav Hagen ormulerer et svar fra Katastrofefondet som råder E. Lyngar om å søke i en klubb eller et distrikt, da forslaget ikke kan gå under betegnelsen akutt nødhjelp. Forslag om at lovkomiteens og kontrollkomiteens leder tas inn som verv i medlemsregisteret. Iht. retningslinjer for medlemsregister og hjemmesider skal vi være konservative når det gjelder å legge inn verv i medlemsregisteret. Vedtak: Administrasjonen legger Lovkomiteens og kontrollkomiteens leder mm inn under «Kontakt oss» på våre hjemmesider. Status fra Investeringsrådet vedr Thorvaldsenfondet samt forslag til endret mandat. Vedtak: Forslag til endret mandat tas opp i GRM i mai Eventuelt Forespørsel om Lions Norge bør bli medlem i Innsamlingsrådet Vedtak: Lions Norge melder seg ikke inn i Innsamlingsrådet. Postkodelotteriet Administrasjonen i Lions Norge sender en anmodning til KUD i påvente av ESA avklaringen, der Lions tilkjennegir ønske om deltakelse i postkodelotteriet. Forberedelse til møte med bla tre statsråder ifm Ridderrennet denne uken. 2 GRM Protokoll/HLMO/

23 AU drøftet ulike innspill. Kjennskapsundersøkelse Admin vil iverksette en omnibus/kjennskapsundersøkelse om Lions Norge denne våren. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjennskapen til Lions Norge. En lignende undersøkelsen vil bli foretatt om et år for å måle effekten av bla LRF aksjonen GS orienterte kort om dialogen vi har gående med Telenor vedr. vårt givernummer. På slutten av møtet hadde vi et skype møte med leder av lovkomiteen. Målet med møtet var å gå igjennom riksmøtesakene, herunder sak 9.09 fra siste GRM hvor det står protokollert at AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomiteen om et endelig forslag til vedtak. Dette forslaget vil foreligge snart. Kort orientering av GS når det gjelder foreløpig positivt driftsresultatet for MD 104 Lionsåret 2012/2013. Dette Lionsårets siste AU møte finner sted fredag 9. mai på Lionskontoret. Vi planlegger å starte kl Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 3 GRM Protokoll/HLMO/

24 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 10.april 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Distriktsguvernør Jahn Sigridsøn Engh var med i behandlingen av sak nr 1. GRL Bjørn Kristian Skovly var med på deler av møtet via skype. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 10.april 2014: Avholdt Distriktsmøte i J DG i distrikt J Jahn Sigridsøn Engh forteller om et vellykket sosialt arrangement. Saken om distriktsinndeling vel utsatt av formelle grunner. Jahn Sigridsøn Engh beklager at han ikke fikk fremmet saken om distriktsinndeling på DM i J Riksmøte 2014 Dagsorden for RM 2014 ble endelig gjennomgått og vedtatt. Søknad fra distrikt A til AU om å dekke GS sine reiseutgifter ifm representasjon på DM i distrikt A. AU vedtok å dekke 50 % av GS sine reiseutgifter ifm representasjon på DM i A. Sluttrapport distriktssamarbeid Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet. Forslag til fremdriftsplan om organiseringen av de nye distriktene i MD 104 Jan Olav Hagen gikk igjennom forslaget. Ajourført forslag vil bli sendt ut. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

25 Dette Lionsårets siste AU møte finner sted fredag 9. mai på Lionskontoret. Vi planlegger å starte kl Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

26 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 9. mai 2014 ble avholdt på Le Marche i Østfold Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 9. mai 2014: Lionskontoret sendte elektronisk den 3. april 2014 til Guvernørrådet MD 104 sitt årsregnskap for , i tillegg til årsberetning samt prosjektregnskap for AIM for Den 7.april 2014 oversendte Lionskontoret til Guvernørrådet LAN sin årsrapport og årsregnskap for Vedtak: MD 104 sitt årsregnskap for Lionsåret samt årsregnskap med årsrapport for LAN for 2013 vedtas. Årsberetning samt prosjektregnskap for AIM 2013 vedtas. Referenter til Riksmøtet Tore Hovde vil ta en ringerunde for å finne to egnede referenter til Riksmøtet 2014 i Oslo. Tildeling fra Lions Tulipanfond. AU behandlet følgende tre søknader: LC Sogndal og Sognadal/Løvetann søker om ,- i støtte til oppussing av ungdomshuset i kommunen. Vedtak: AU avslår søknaden med begrunnelse om at oppussing av kommunens ungdomshus er et kommunalt ansvar. LC Larvik/Farris søker om ,- i forbindelse med seminar om rusforebyggende arbeid i sammen med Norsk narkotikapoliti forening. Vedtak: AU godkjenner søknaden og bevilger kr ,- til prosjektet. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

27 LC Sem søker om kr ,- i støtte til sitt årlige ungdomsprosjekt med 8. klassene i Tønsberg kommune. Vedtak: AU bevilger kr ,- til prosjektet. Lions Røde Fjær AU fattet følgende tre vedtak når det gjelder Lions Norge sin forskuttering av prosjektpenger til Lions Røde Fjær: 1. Lions Norge forskutterer prosjektpenger til Lions Røde Fjær. 2. Midlene forskutteres rentefritt og skal dekkes inn av innsamlede midler innen 30. juni Lions Norge forskutterer innen gjeldende egenkapital. Synliggjøring av våre tidligere LRF prosjekter Vedtak: Administrasjonen tar kontakt med de tidligere LRF prosjektene for synliggjøring av Lions hos de. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

28 Styremøte den 31. januar 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Hans Otto Glomsås AGRL Tore G. Hovde Forfall: Tove Tronstad Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 19. november 2013 Godkjent 3. Regnskapsrapport for 2013 (distribueres før møtet). Rapporten viser et underskudd på kr ,-. Gunnar Malmin har i 2013 vært mye brukt i arbeidet med å promotere DMV som Lions Røde Fjær-formål i 2015, og etter at formålet ble vedtatt på RM i 2013 brukt mye tid på å kvalitetssikre og lage faglig underlag for markedsføring av prosjektet. Kostnadene for dette arbeidet skal etter vedtak på styremøtet belastes Stiftelsens LRFprosjekt. 4. Utkast til årsrapport for 2013 (distribueres før møtet av Ivar). Foreløpig årsrapport tas til etterretning. (Endelig rapport vil foreligge når regnskapet for 2013 er godkjent og revidert) 5. Kurssituasjonen i dag og fremover + andre driftssaker, status fra daglig leder/styreleder. Avholdte og avtalte kurs våren 2014 er sammenlignbare med samme periode i Stiftelsen har skrevet e-post til Kunnskapsministeren og lederen for utdanningskomiteen på Stortinget og anmodet om møte for å orientere om undervisningsopplegget vårt. Svaret fra Kunnskapsministerens kontor henviser oss videre til «Djupdalsutvalget» (et utvalg som skal arbeide for å redusere mobbing i skolen). Vi vil sende underlag til utvalget som grunnlag for møte. Et forslag om å få med brukere av DMV til årets «Det er mitt valg» seminarer på Lions Riksmøte i Oslo ble luftet. Det er bestemt at ett av seminarene på RM skal være «DMV i praksis». Instruktører fra DMV skal lede seminaret. Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: Web:

29 6. Organisasjon status instruktører Utdannelse nye instruktører status daglig leder Det er ikke noe nytt etter forrige styremøte hva gjelder antall instruktører og deres arbeidssituasjon. Styreleder hadde i forkant av styremøtet levert en oversikt over hva et dagskurs koster for en fast ansatt instruktør og en frilansinstruktør. En gruppe fra styret skal se på mulighetene for å kunne redusere personalkostnadene relatert til kurs, sett opp imot instruktørenes lønns- og reisekostnader. Følgende ble valgt inn i gruppa: Styreleder Rune Johansen, styremedlem Hans Otto Glomsås og styremedlem Tove Tronstad. En konklusjon skal være klar til 1. april. - Utdannelse nye instruktører status daglig leder. Annonsen i Utdanning resulterte i 25 søknader. Søknadene er gjennomgått av Trond Rekstad og daglig leder. 6 instruktører vil bli plukket ut for intervju i begynnelsen av mars. Det åpnes for fast ansettelse av instruktør(er) med tanke på øket behov i forbindelse med Røde Fjær tildelingen. Styrking av instruktørkapasitet for Østlandet må prioriteres. 7. Lions Røde Fjær 2015 Lobbyarbeid/profilering DMV forslag fra styreleder (som vedlegg). Det var enighet på møtet at under oppkjøringen mot LRF 2015 må DMV aktivt delta i debatter og aktivt søke kontakt med politiske og faglige miljøer der undervisning og forebyggende ungdomsarbeid er temaer. Dette har vi ikke kapasitet til i dag og forslaget til styreleder ble vedtatt. Alle ble oppfordret til å se etter egnet person til jobben. Forslaget som ble vedtatt er vedlagt referatet. Arbeid mot kommuner utkast til brosjyre (Terje) Innspill fra Terje Rasmussen om hvordan LC Nittedal har fått sitt samarbeid med Nittedal kommune på plass, samt faglig innspill fra Trond Rekstad er hva som vil være hovedinnholdet i denne brosjyren som er ment som en «salgsbrosjyre» for lionsmedlemmer i hvordan selge undervisningsopplegget til kommuner/skoler/barnehager. Trond er bedt om å prioritere dette heftet. Hvordan forvalter vi midlene fra LRF 2015 (dokument fra Hilde som utgangspunkt for diskusjon blir distribuert før møtet Det vil være viktig å kunne gi gode tilbakemeldinger til klubber og medlemmer hvordan de innsamlede midlene skal benyttes. I søknaden fra LC Oslo/Nordstrand er det gitt føringer på bruk av pengene. En grundigere spesifisering av hovedføringene vil iflg. styret være nødvendig. Styret oppfordres til å gi tilbakemeldinger på punktene til i Hildes dokument så snart som mulig. Temaet tas opp til ny diskusjon på neste møte. Andre saker vedrørende LRF 2015 og vår rolle. Oppfølging etter at kurs er avholdt må gjøres bedre i framtiden enn hva er tilfelle pr.d.d. Vi må se på muligheten av å selge oppfølging samtidig med salg av hovedkurs. Det beste for barnehagene/skolene som får grunnkurs vil trolig være å få tilbake instruktøren etter en viss tid for oppfølgingskurs og/eller en annen form for støtte til skoleledelsen og lærere. Det er enighet i styret om at dette er nødvendig, men i dag dekker ikke kursinntektene denne typen oppfølging. En subsidiert «pakkepris» (som inneholder hovedkurs og oppfølging/hjelp til implementering av undervisningsopplegget) med LRF- midler kan være en løsning.

30 8. Kommunikasjonsplattform DMV Videre arbeid med Ludens vedrørende nettsider og FB Styret er enig i at vi fortsetter med promoteringer på FB av artikler med temaer som finnes i foreldreboka «De viktige årene». For å lese hele artikkelen blir leseren viderekoplet til stiftelsens hjemmeside. 9. Støtte til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre inntekter Stiftelsen har rettet en til Kavli-fondet om midler til markedsføring og salg av undervisningsopplegget «Vold og seksuelle overgrep mot barn» Vi avventer svar på denne henvendelsen. Vi har også søkt Stiftelsen Scheibler om midler til å starte opp Vold og overgrep programmet i Osloregionen. Her har vi fått avslag. Vi har ikke mottatt beskjed fra Helsedirektoratet på vår søknad for 2014, men etter samtaler med saksbehandler virker det som om vi også i år kan forvente støtte derfra. Bokprosjektet forslag fra Ludens dokumenter vedlagt. Styret godkjente dette prosjektet basert på dokumentasjonen vedlagt innkallingen. Vi venter med endelig klarsignal til Ludens inntil vi får beskjed om tilskudd fra Helsedirektoratet. 10. Status Piloter informasjon fra MD NAC Det er distriktenes NAC-valgte som er pilotenes nærmeste «overordnede» i lionsorganisasjonen. Etableringen av en egen LRF 2015 komite vil gi pilotene regelmessig info om aksjonen. Styret vedtok dessuten at stiftelsen skal lage eget nyhetsbrev som skal mailes til pilotene 4 ganger i året. Pilot/LRF samling januar 2014 Det vil bli arrangert «kick-off» samling for LRF 2015 som ledes av daglig leder Lise Gulbransen den 31. januar til 2. februar. Deltakere her er LRF 2015 prosjektgruppe, distrikts guvernører for 2015, styret i DMV, LRF 2015 distriktsansvarlige, distriktenes NACer og piloter. På seminaret vil MD NAC ha en egen sesjon med fokus på årets Tulipanaksjon den 26. april. 11. Status Vold og seksuelle overgrep mot barn Trondheimsprosjektet Vold og overgrep kurset er nå avviklet på en skole i Trondheim (Hallset skole) Instruktør Tove Tronstad har deltatt i opplegget sammen med SMISO i Sør-Trøndelag og Trond Rekstad, og er nå kvalifisert til å fortsette arbeidet med de andre pilotskolene i Trondheim sammen med SMISO, Trondheim kommune og Lions (etter skolestart i 2014). Estland/Litauen Det norske opplegget er godt mottatt i både Litauen og Estland. Begge landene har hatt kurs med Trond. Trond skal delta på en evaluering i mars. Det forventes en rapport etter det møtet. Påløpende og framtidige kostnader i forbindelse med bruk av instruktør fra Norge dekkes av Litauen/Estland. Avtale om bruk (lisensavtale) av vårt program er planlagt underskrevet under LQEM-møte i Italia januar Styresammensetning valg av styreleder se vedlegg. Styreleder og representant for de ansatte (styremedlem) skal velges for nye 2 år. Vedtak: Styreleder Rune Johansen og instruktør Tove H. Tronstad gjenvelges for to nye år.

31 13. Analyseverktøy Elevator status - videre fremdrift DMV har innledet et samarbeid med Institutt for Atferdsvitenskap (IAV) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har forespurt Høgskolen om muligheten for å kunne finansiere en doktorgradsavhandling om bruk og virkning i barnehage og skole av vårt undervisningsopplegg Det er mitt valg. En slik avhandling må inkludere en evaluering av programmet. Likevel er det trolig at enkeltskoler kan være interessert i et verktøy for å lese egne resultater i arbeidet med klasse- og læringsmiljø. Arbeidet med å finne skoler som vil delta i testen fortsetter. 14. Eventuelt Resyme fra LQEM møte Hurdal Tilbakemeldingene fra møtet er udelt positive, både hva gjelder faglige og sosialt innhold. Eksterne foredragsholdere har fått mange positive tilbakemeldinger. Bilder og foredrag er tilgjengelige via drop-box. Deltakerne har fått e-post med adresse til drop-boksen. Neste styremøte Neste styremøte avholdes på Lionskontoret den 3. april kl Oslo, 10. mars 2014 Rune Johansen Terje Rasmussen Hans O. Glomsås Styreleder Hilde Straumsheim

32 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Svein Berntsen Status handlingsplan pr Nr mål Mål Handling Status GLT er et tre årig prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Siste prosjektår er Bruno Ahlqvist er utpekt som Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til ham. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling feb B, Videreutvikling av web basert tilgang og funksjonalitet vedr. klubb/ sone opplæringstilbud. Innen 1. mars C. Tilbud om trykking av kvalitetssikret klubbhåndbok etter behov. 1.febr D Utvikle et diskusjonskonsept for klubbene mht IR ( ref RM og strategiarbeidet) Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104. A. Planen rullert og vedtatt av GR. Feb B. Opplæringssidene på web er oppdatert med hensyn til struktur og innhold. Dette er gjennomført etter å ha vært diskutert på GLT fagsjefsamling. C. Klubbhåndboken utskilt med egen fane på web D. Utført i arbeidet med strategiplan for IR.2 Gjennomføre VDG opplæring ved Tre samlinger som GLT leder tar et hovedansvar for To nasjonale samlinger og en nordisk samling Rev

33 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Svein Berntsen videreføring av tidligere mal, med den eventuelle fornying som ny plan ( pkt 1 tilsier vedtatt undervisningen, men trekker inn AGRL og kompetanse ved lionskontoret etter nærmere plan. gjennomført iht plan. Siste samling ved RM 2014 er planlagt og organisert. Nr Distriktets mål Mål Handling Status.3 Gjennomføre 3 4 Regionalt leadershipseminar. Utdanne flere instruktører Starte skolering av VDG2 pluss soneledere Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI..4 Etablere samarbeid med GMT Formalisere samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å få frem nye gode ledere, vitalisere klubbene og etablere nye klubber. Lederutvikling.5 Delta i Nordisk GLT gruppe Møte i alle Nordiske GMT møter 2 Leadership seminarer gjennomført med god tilbakemelding (eksempelvis: Kurset var hyggelig, interessant og ble meget profesjonelt gjennomført. ) En svakhet at alt for få soneledere blir påmeldt disse seminarene! Reidar Elnan gjennomført opplæring som RLLI instruktør; dvs 6 instruktører utdannet. Fagsamlinger disse imellom er arrangert og vil bli fulgt opp videre, bl a i arbeidet med det president-tilpassede kurset. Se egnen rapport under utarbeidet av Yngve L. Berntsen GLT fagsjefsamling gjennomført i september der noen sesjoner ble holdt felles med GMT fagsjefene. Klart ønske fra deltagerne om at dette ønskes videreført. Deling av dokumenter og erfaringer på Dropbox. En svakhet at mange ikke følger opp aktiviteter det som er avtalt. Etablert mappe for Klubbfornyelser under Opplæring på web-sidene. Denne mappen tar GMT ansvar for. Se separat statusrapport under utarbeidet av Rolf Norgren Rev

34 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Svein Berntsen Kategori Mål og tiltak Frist Ansvarlig Status VDG2 opplæring 3 samlinger som vedtatt S Berntsen To nasjonale samlinger og en nordisk samling gjennomført iht plan. Siste samling ved RM 2014 er planlagt og organisert Sonelederopplæri ng Sonelederopplæring i alle distrikter DG er De fleste distriktene har er opplegg og materiell forefinnes på web-sidene. Noen distrikter gjennomfører opplæring ifm Distr.møter, andre som en del av sonemøtene Alle soneledere deltar på Regional Lions Leadership kurs DG er Det er nå besluttet at dette skal være et krav, og kostnadene dekkes av MD. Invitasjon til høsten kurs sendes snart ut Presidentopplæri ng Det er under utarbeidelse et forkortet Lions Leadership kurs over 2 dager med presidenter og visepresidenter som Y Lindegaar d- Berntsen/ R Norgren Pilot gjennomført i 2 distrikter. Meget gode tilbakemeldinger. Programmet vil bli noe justert som følge av Rev

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 16. august kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar (på telefon), Axel, Inger, Adan, daglig leder. Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Gardermoen hotell Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Agenda 1. Godkjenning av protokoll AU godkjenner

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012 Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03. Til stede: Forstandere: Arvid Hunemo, Arnfinn Løyning, Andreas Woie og

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre ÅRSRAPPORT 2014 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSENTER Sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Norge Årsrapport 2014 03.06.2015 SN 2 Styret i Stiftelsen Lions Førerhundskole

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer. Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 03 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16 TILSTEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Møtereferat. Til stede

Møtereferat. Til stede Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Erling Sandnes, Jostein Fredriksen, Marit Stokvik Johansen, Trond Erik Dekko Andersen, Hanne Henriksen, Rolf G Zimmermann Ikke

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nye komiteer 4. Avslutning av eksisterende styre 5. Ny President Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 3/10. Tid: Onsdag 5 mai kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 3/10. Tid: Onsdag 5 mai kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 3/10 Tid: Onsdag 5 mai kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 2/10 1.3 Søknad om midler

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.15 Tidspunkt: Torsdag 1. Oktober 2009 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus, Strømmen Referent: Karin Hansen Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad Jan

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund Møtereferat 1 av 5 Vår dato Referent Knut S. Brinchmann (KSB) FS-møte nr 2/17 Vår referanse 18.03.17 FS 2/17 Til (stede) Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*) Halgeir Ludvigsen (HL)

Detaljer