PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak Elsa Åsvang, medlem Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Kim Lindstrøm, leder Distriktsråd Omsorg Sofie Grønnli, leder Distriktsråd Ungdom Espen Haugerstuen, leder Distriktsråd Hjelpekorps Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, daglig leder Møtet ble gjennomført i Oslo torsdag 26. august kl , fredag 27. august kl og /11 Protokoller 00/11 Referater 000/11 Økonomi DAGSORDEN Vedtakssaker 52/11 Tørkekatastrofen på Afrikas horn - innvilget tilskudd B- sak 53/11 B- sak 54/11 55/11 Fauske Røde Kors - status 56 /11 Oppfølging av sak Bodø Røde Kors og Ferie for alle 57 /11 Fagsamling oktober 58 /11 Dignity Day 59/11 Landsmøte /11 Høring - Nasjonale indikatorer /11 Arkhangelsk Røde Kors Orienteringssaker 62/11 Terrorhandling Oslo/Utøya 63/11 Vedtak i sak 51/11- orientering 64/11 Beredskapsvakt - status 1

2 Møtet startet med at distriktsleder ønsket velkommen til et fulltallig styre. 0/11 Protokoller Protokoller fra vedtak fattet av AU i sak , godkjenning av lover, var sendt ut på forhånd. Protokoll fra møte i Distriktsråd omsorg 28.5 var sendt ut på forhånd. Tatt til etterretning. 00 /11 Referater Protokoll fra møte i Landsstyret 18.6 forelå og ble referert. Tatt til orientering 000/11 Økonomi Daglig leder la fram halvårsrapport regnskap Styret sa seg fornøyd med gjennomgangen. Tatt til etterretning. Sak 52/11 Tørkekatastrofen på Afrikas horn - innvilget tilskudd Afrikas Horn opplever den verste tørken på nesten 60 år. Regionen Somalia, Kenya, Etiopia, Djibouti og Uganda er blant de rammede landene. I samråd med distriktsleder innvilget distriktsstyret kr ,- fra distriktets katastrofekonto til hjelpearbeidet på Afrikas horn i juni. Lokalforeningene i Nordland ble oppfordret til å bevilge penger fra deres katastrofekonti. Pr. 29. juli var situasjonen dramatisk forverret og hjelpeaksjonen ble trappet opp fra Røde Kors. President i Røde Kors Sven Mollekleiv sendte ut en appell til Røde Kors i landet om å iverksette innsamlingsaksjoner. Årsmøtet i Nordland Røde Kors vedtok i april 2011 å endre statuttene for katastrofekontoen. 2

3 Det heter nå at: minimum innestående beløp økes fra kr ,- til kr ,-. distriktsleders, eller i dennes fravær nestleders, myndighet til å bevilge penger økes fra kr ,- til kr ,- til katastrofer hvor det tydelig framgår at hurtig hjelp er avgjørende Distriktsstyret viser til utviklingen og følgene av tørkekatastrofen på Afrikas horn. Dette er den verste tørken på nesten 60 år og ett av 3 barn i de verste områdene i Somalia lider av akutt underernæring og er i livsfare. Distriktsstyret vedtar på denne bakgrunn å øke tilskuddet til inntekt for ofrene for katastrofen på Afrikas horn og bevilger ytterligere kr ,- fra distriktets katastrofekonto. B-sak 53/11 B-sak 54/11 Sak 55/11 Fauske Røde Kors - status Distriktsstyret fungerer som midlertidig lokalforeningsstyre. Målet har vært å avholde ekstraordinært årsmøte og få valgt et nytt lokalstyre før sommerferien, slik at driften av lokallaget igjen kunne overtas av lokalforeningen selv. Dette har ikke latt seg gjøre, da prosessen med å rekruttere kandidater til vervet som lokalforeningsleder har tatt tid. Distriktsleder innkaller til medlemsmøte i Fauske Røde Kors hvor det også avholdes møte med aktuelle lederkandidater. Distriktsstyret/administrasjonen øker innsatsen for å finne nytt styre i Fauske Røde Kors. Røde Kors-huset: Det engasjeres snekker for å sette i stand huset utvendig og innvendig, samt elektriker for reparasjon av strøm kjeller. Det innhentes tilbud. Arbeidsutvalget gis i oppdrag å vurdere/godkjenne tilbudene. Distriktsrådsleder omsorg Kim Lindstrøm og daglig leder følger opp saken. Sak 56/11 Oppfølging av sak Bodø Røde Kors og Ferie for alle(ffa) Det vises til vedtak i sak 28/11, distriktsstyrets møte 8.4.d.å: Det vil innen første halvdel av mai 2011 avholdes et møte mellom distriktsleder, leder for Distriktsråd omsorg og leder for Bodø Røde Kors vedrørende saken, jfr. Kommentarer til lover for Røde Kors 22. 3

4 6.5 og 15.7 ble det ble det avholdt møter mellom Nordland Røde Kors og Bodø Røde Røde Kors som en oppfølging av vedtaket i distriktsstyret. Landsstyret har i møte 18. juni vedtatt veileder for alle FFA-tilbud. Distriktsstyret drøftet saken med utgangspunkt i Bodø Røde Kors planer for gjennomføring av FFA-tilbud, tidligere vedtatte retningslinjer for FFA-tilbud i Nordland og veileder som er vedtatt av Landsstyret pr Distriktsråd omsorg følger opp tidligere vedtak i sak 56/10 og 28/11. Administrasjonen bes harmonisere distriktets vedtatte retningslinjer for Ferie for alle (FFA) og de nye veiledende bestemmelsene vedtatt av Landsstyret før disse behandles av distriktsråd Omsorg. Distriktsrådet bes sammen med administrasjonen sørge for en implementering av de nye, reviderte retningslinjer for Ferie for alle (FFA) hos aktuelle lokalforeninger. For å kunne få tilskudd til aktiviteten Ferie for alle presiserer Distriktsstyret at vedtatte retningslinjer skal følges og Ferie for alle skal foregå i Norge. Sak 57/11 Fagsamling oktober Det ble vist til utsendt invitasjon til Fagsamling i Bodø oktober. Det planlegges 15 kurs, inklusiv beredskapsøvelse. Frist for påmelding er satt til Distriktsstyret oppfordrer lokale Røde Kors-ledd til å melde seg på Fagsamling i Bodø oktober. Sak 58/11 Dignity day 2011 Global Dignity Day skal gjennomføres 20. oktober etter samme modell som fjoråret. Nytt ift fjoråret er at Global Dignity Norge forestår all kontakt med fylkesutdanningssjef og skoleledelse, så de organisasjoner som har fylkeslederansvar kun vil være involvert i å rekruttere veileder og bidra til å forestå opplæring av disse. I tillegg vil Røde Kors sentralt bidra mede verdighetshistorier. Nordland Røde Kors vil i år ikke ha fylkeslederansvar for Global Dignity i Lokalforeningene i Nordland anmodes om å følge opp oppfordringen om å bidra til rekruttering av veiledere i forbindelse med arrangementet av Dignity day 20.oktober

5 Sak 59/11 Landsmøte 2011 Landsmøte arrangeres på Gardermoen oktober. Det var p.r 24.8 påmeldt 16 representanter fra Nordland, hvorav 13 delegater. Orientering om landsmøtet tas til etterretning. Det gis tilbud til alle lokalforeninger at distriktet dekker oppholdsutgifter for delegatene fra Nordland. Sakspapirer utsendes 4 uker før landsmøtet og tas opp til diskusjon blant delegatene på et telefonmøte og på delegatmøte torsdag 6. oktober. Sak 60/11 Høring nasjonale indikatorer Det ble vist til forslag til nasjonale indikatorer for landsmøteperioden som var sendt ut på høring til distriktene med frist for uttalelse fastsatt til 21. september Landsmøtet skal vedta nytt Hovedprogram under Landsmøtet 7-9 oktober Utkast til indikatorer er utviklet ift det Hovedprogram som legges frem på Landsmøtet. Distriktsstyret drøftet forslag til nasjonale indikatorer for landsmøteperioden med utgangspunkt i de endringer som her foreslås. Distriktsstyret slutter seg til forslag til nasjonale indikatorer for landsmøteperioden Sak 61/11 Arkhangelsk Røde Kors Distriktsleder orienterte fra Nordland Røde Kors besøk i Arkhangelsk 20. mai på Arkhangelsk Røde Kors sitt 135 års jubileum. Distriktsleder i Nordland Røde Kors Geir Knutson, Nestleder Frode Schjenken Jensen og daglig leder Hilde Gunn Kristiansen deltok under besøket. Daglig leder gjennomgikk i distriktsstyremøtet ønsker og utfordringer fra Arkhangelsk Røde Kors og la fram forslag til budsjett. Orientering fra besøket i Arkhangelsk 20. mai på Arkhangelsk Røde Kors sitt 135 års jubileum tas til etterretning. Daglig leders forslag til budsjett vedtas. Administrasjonen gis i oppgave å innarbeide budsjettet i en ny plan of action for 2011/12 og følge dette opp. 5

6 Orienteringssaker: Sak 62/11 Terrorhandling på Utøya/Oslo juli inntraff som kjent fryktelige terrorhandlinger i Oslo og på Utøya med tap av mange menneskeliv. Distriktsleder og daglig leder orienterte nærmere om saken i møtet. Tatt til etterretning Sak 63/11 Vedtak i sak 51/11 momskompensasjon og dispensasjon fra krav om bruk av registrert/autorisert revisor Det ble vist til sak som ble behandlet av distriktsstyret pr. e-post. Daglig leder orienterte nærmere om saken. Tatt til etterretning Sak 64/11 Beredskapsvakt status Distriktsstyret behandlet sist saken i møte 13.5 og fattet her følgende vedtak: Nordland Røde Kors viderefører Røde Kors Beredskapsvakt og bistår lokalforeningene ved etablering av beredskapsvakt i 4 nye kommuner i Nordland. Alstahaug, Vefsn, Lødingen og Narvik er aktuelle kommuner. Av disse har 3 lokalforeninger sagt seg villig til og har planer om å iverksette beredskapsvakt i løpet av høsten 2011, mens Narvik trolig vil lansere tiltaket vinteren Sandnessjøen Røde Kors lanserer Røde Kors beredskapsvakt allerede 15. september. Tatt til etterretning 6

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer