Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakog dok.nr. 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater Sakliste 2.19 Protokoll fra Guvernørrådsmøte inkl. AU B 2.19 Rettelser i protokoll fra GRM B 2.20 Referat fra Styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg I 2.21 Protokoll fra AU møte den B 3 Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.19 Rapport lederutvikling (GLT) B 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) B 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) B 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) B 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) B 3.24 Rapport PR B 3.27 Rapport Lions 2014 B 3.29 Årsrapport og årsregnskap for LAN 2012 B 3.30 Årsrapport og årsregnskap for Lions Førerhundskole 2012 kommer 4 Planer DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A O 4.12 Distrikt B O 4.13 Distrikt C O 4.14 Distrikt D O 4.15 Distrikt E O 4.16 Distrikt F O 4.17 Distrikt G O 4.18 Distrikt H O 4.19 Distrikt J O 4.20 Distrikt K O 4.23 Medlemsstatus pr april 2013 O

3 4.24 GRLs rapport Kommer 4.25 IT Status I 4.27 Rapport fra komiteen som skal vurdere slagordet»til tjeneste» I 5 Organisasjon og administrasjon 5.20 Daglig leder orienterer I 5.30 Søknad om å avholde ungdomsleir B 5.33 LAN kommer 6 Økonomi 6.11 Kvartalsrapport for Lions Norge Kommer til GRM 8 Andre saker 8.10 Referat fra IP Maddens besøk 5-7 april då Mntl 8.11 Convention 2013 Mntl 8.14 Status vårt samarbeid med WMC veien videre Mntl 8.15 Status Riksmøtet i Loen Mntl Eventuelt

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte Protokoll Møtet ble holdt fra kl 11 til kl på Rica Helsfyr Hotel, Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder (GRL) Christian H. Johansen, assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly (delvis pga av parallell opplæring av VDGer) Distriktsguvernørene Roald A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Franzie Lerch (var ikke med på behandling av saker under pkt. 5, 6, 7 og 8), Albert Moe, Kjell-Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-fagsjefene Ole Fjeldtvedt(delvis pga av parallell opplæring av VDGer), Hroar Thorsen, Ole Bjørn Andersen, Ole R. Traasdahl og Svein Berntsen (delvis pga av parallell opplæring av VDGer). Administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland. Observatører: Egil Moe-Helgesen, Hans Reykdal, Tove Annexstad, Kaare Riise, Roar Engh, Borgar Aasterud, Rune Johansen, Otto Brødholt, Arne Kolsrud, Helge Toftner, Sven Senstad, Reidar Elnan, Tore Lynau, Jahn Engh, May Lill Eliassen, Svein Albin Fandal, Asgeir Torbjørn Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos og Randi Mathisen. 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. Roald A. Nilssen leste Lions mål. GRL Christian H. Johansen fortalte litt fra sin reise til Haiti og sitt besøk hos LC Bergen Student og om de gode resultatene deres arbeid gir. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 2. Protokoller og referater 2.12 Protokoll fra guvernørrådsmøte Protokollen ble enstemmig godkjent Protokoll fra Guvernørrådsmøte den Protokollen ble enstemmig godkjent Referat fra CC møte den Referatet ble tatt til orientering Referat fra produktutviklingskomiteen (PUK) Referatet ble tatt til orientering Foreløpig referat ra NSR 2013 Referatet ble tatt til orientering Referat fra NSR AU møte Egil Moe-Helgesen ber om å få forslag til tema for NSR 2014! Referatet ble tatt til orientering Referat fra AU møte den 8. februar 2013 Referatet ble enstemmig godkjent. 3. Rapporter 3.01 Årsberetning MD104 for Lionsåret 2011/2012 Vedtak: Saken ble utsatt Halvårsrapporter fra fagsjefene 3.19 MD GLT: GLT-teamet jobber bra. Jobber med å gjøre opplæringen mer spennende. Ønsker å jobbe tettere med GMT i fremtiden. Skal lage spesielle opplæringsprogram mot fagområdene. Rapport godkjent. 2 GRM Protokoll/ HLMO/

6 3.20 MD GMT: Rapporterer positiv medlemstilvekst i Lions Norge i tillegg til nye klubber. Rapport godkjent MD-YCEC rapporter om at økonomien er bedre! Ber om å få tilsendt søknader til tre ungdomsleirer som skal arrangerer i 2015 søknad sendes til MD-YCEC. Rapport godkjent MD- IRC: mange tiltak er satt i gang for å bedre økonomien. Investeringer satt på vent og sideprosjekter skal for fremtiden forhåndsbetales. Oppfordrer DG ene til å purre klubbene om å betale inn til NSR prosjektet. IR arbeidet skal forankres i klubbene. Revidert budsjett for øyehelse ble presentert senere i møtet av Svein Berntsen. Rapport godkjent MD- NAC: Når det gjelder årets tulipanaksjon så gjenstår det bestilling av tulipaner for å nå målet på 1 million. Lionskontoret og frivillige skal ta en ringerunde til bedrifter for å selge tulipaner. Tulipanvasen ble vist for GR, den ble positivt mottatt. Rapport godkjent MD PRC fortalte om rapportene fra O-point. Disse kommer nå også distriktsvis. Rapportene benyttes også for å velge ut artikler til våre hjemmesider.lions Nyhetsbrevet er ute igjen, det vises til rekordmange treff på våre hjemmesider! Rapport godkjent Rapport fra HSU i Tana/ Nesseby Rapport tas til informasjon Rapport fra Lions Quest i Georgia Rapport tas til informasjon. 3 GRM Protokoll/ HLMO/

7 3.7 Rapport Lions 2014 Rapport tas til orientering Rapport Haitihus Reidar Elnan takker klubbene som har samlet inn over tre millioner kroner. Det er 370 klubber som har vært med å finansiere Haitihus prosjektet. Det er 25 klubber som har kjøpt et hus. Bilder og erfaringer fra reisen til Haiti ble delt med de tilstedeværende. Rapport tas til informasjon Årsrapport LAN Saken ble utsatt, da årsrapporten ikke var klar Rapport over fremdrift NSR 2014 på Klækken Rapport tas til informasjon Årsrapport AIM Rapport tas til informasjon Årsrapport Orkester Norden Rapport tas til informasjon. Alle rapporter under pkt. 3 ble enstemmig besluttet. 4. Planer DGs halvårsrapporter Alle distriktene fikk to minutter til å supplere det som står i deres halvårsrapport. Rapportene ble tatt til orientering Distrikt A 4.12 Distrikt B 4.13 Distrikt C 4 GRM Protokoll/ HLMO/

8 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt F 4.16 Distrikt G 4.17 Distrikt H 4.18 Distrikt I 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.21 Langtidsplan MD 104 Vedtak: saken ble utsatt 4.22 Rammeplan for opplæringsaktiviteter Rapporten ble enstemmig vedtatt 4.23 Medlemsstatus pr februar 2013 Klubbene oppfordres til å orientere Borgar Aasterud; om endringer i medlemsmassen GRLs halvårsrapport Rapporten ble godkjent IT status (Saken ble levert ut og gjennomgått i møtet.) Rapporten ble godkjent Rapport fra komiteen som skal evaluerer våre utenlandsprosjekter Kort orientering fra AGRL Bjørn Skovly. Endelig rapport kommer i løpet av 2013/ Rapport fra komiteen som skal vurdere slagordet «Til Tjeneste» Vedtak: Saken ble utsatt, inntil lovkomiteen har gitt sitt svar på hvilke muligheter vi har for å endre slagordet «Til Tjeneste». 5 GRM Protokoll/ HLMO/

9 4.28 Gjennomgang av våre medlemstall i forhold til Lions Clubs International (LCI) Det er nå små avvik mellom det norske medlemsregisteret og LCIs. Alle rapportene, bortsett fra sak 4.22 og sak 4.27 ble tatt til orientering eller informasjon. 5 Organisasjon og administrasjon 5.13 Endring av praksis ved innsamling fra klubbene Vedtak; saken splittes i to saker. Sak B starter med setningen «Det anbefales at prosjekter som binder klubbene». Begge sakene oversendes til gruppen som skal evaluere våre utenlandsprosjekter Ny kandidat til Reisefordelingskomiteen Vedtak: PDG Gunnar Ramdahl fra LC Oslo oppnevnes som nytt medlem i Reisefordelingskomiteen Årets vinnere av Conventionlotteriet Oversikten tas til orientering Regnskap Conventionlotteriet. Regnskapet tas til orientering Implementering av Lions 2014 Vekst Vedtak: Aktuelle fagsjefer skal rapportere status på implementering av Lions2014 vedtak til prosjektleder Hroar Thorsen Forslag til LRF som TV aksjon Det ble presisert at saken gjelder søknad om TV-aksjon i NRK: Da det tilligger Lions Røde Fjær komiteen å søke om TV aksjon oversendes forslaget komiteen Lionsåret Vedtak: Årshjulet vedtas. 6 GRM Protokoll/ HLMO/

10 5.20 Daglig leder orienterer I tillegg til orienteringen som ligger ii saksdokumentene ble det muntlig orientert om avtalen vi har inngått med bemanningsbyrået Bjørg Fjell om en regnskapsmedarbeider samt om avtalen som er inngått med Modul om medlemsregister og hjemmesider. Daglig leder forklarte overordnet om kontraktene, og fikk detaljhjelp av AGRL Bjørn Kristian Skovly Oppdatering av reglement for MD-YCEC Vedtak: Reglementet besluttes oppdatert Oppdatering av reglement for MD-GLT Vedtak: Reglementet besluttes oppdatert Oppdatering av utdrag fra internasjonale lover og arbeidsordning Vedtak; Internasjonale lover og arbeidsordning besluttes oppdatert 5.24 Valg av medlem til Lovkomiteen. Det var kommet inn tre forslag til kandidater, alle tre er jurister. Gisle Mossige, LC Moss fikk 4 stemmer Tom Berge, LC Odda fikk 0 stemmer Arne Martin Prestrud, LC Bø fikk 6 stemmer Vedtak: IPDG Arne Martin Prestrud fra LC Bø ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen for tre år. 6 Økonomi 6.06 Halvårsrapport fra Lions Norge Vedtak: Halvårsregnskapet pr ble enstemmig vedtatt Forslag til budsjett 2013/2014 Vedtak: Budsjettet for neste Lionsår ble enstemmig vedtatt. 7 GRM Protokoll/ HLMO/

11 6.08 Foreløpig resultatregnskap og balanse pr Vedtak: Saken ble utsatt Årsregnskap LAN Vedtak: Saken utsettes. 7. Bevilgningssaker 7.01 Søknad om midler fra LC Trondheim Student Vedtak: Saken vedtatt, men utbetaling kan ikke skje før LC Trondheim student formelt er stiftet i LCI. 8.0 Andre saker 8.10 Muntlig orientering om IP Maddens besøk til distrikt E april då Muntlig orientering om Convention Årets Convention-pin ble presentert. Opplegget for Convention turen er lagt Samarbeidet med WMC Vedtak: Salgsstart fra Lionskontoret mandag den 14. april Muntlig statusrapport om det kommende Riksmøtet i Loen. Planleggingen av arrangementet er iht tidsplanen. 9. Riksmøtesaker 9.01 Nominasjon av møteledere på Riksmøte 2013 i Stryn Vedtak: Følgende nomineres som møteledere på Riksmøte 2013 i Stryn: Tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen LC Laksevåg, møteleder og Assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, LC Luster, bisitter Endring av lov for MD lovkomiteen. 8 GRM Protokoll/ HLMO/

12 Vedtak: Guvernørrådet tilrår at forslaget vedtas av Riksmøtet Endring av lov for MD nr. 7 Vedtak: Guvernørrådet tilrår ikke at forslaget vedtas av Riksmøtet Endring av Lov og Arbeidsordning for MD 104 Fullmakt Vedtak: Riksmøtet bes gi Guvernørrådet fullmakt til å oppdatere multippeldistriktets lov og arbeidsordning med korrekte navnebetegnelser Forslag om å etablere en Kontrollkomite for MD 104 Vedtak: Guvernørrådet støtter forslaget om å etablere en Kontrollkomite i MD Forslag til vedtekter for Kontrollkomite for MD 104 Vedtak: Guvernørråd støtter forslag til vedtekter for MD 104 sin Kontrollkomite Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollkomite fra LC Skånevik Vedtak: Gjeldende praksis opprettholdes og videreføres Forslag fra LC Skånevik til Riksmøtet om valg av kontrollkomite. Hvis sak 9.05 og 9.06 vedtas av Riksmøtet må det foreligge kandidater som skal velges av Riksmøtet. Valgkomiteen tillegges oppgaven med å informere klubbene. Svarfrist for er LC Skånevik må informeres om at kandidater må foreslås av respektives klubber Lions 2014 Flertallet i Guvernørrådet støtter forslag til vedtak fra Lions 2014: Riksmøtet 2013 vedtar at MD104 skal redusere antallet distrikter fra dagens 10 til 5 slik foreslått i rapport fra Prosjekt Lions Guvernørrådet og prosjektleder presiserer at geografiske hensyn skal ha stor betydning ved inndeling. Vedtatt med 8 mot 3 stemmer Forslag fra LC Skånevik om en ny fremtidig struktur for MD104. Vedtak: Guvernørrådet mener at Riksmøtet ikke bør behandle saken under henvisning til sak LRF 2015 prioritering av forslag 9 GRM Protokoll/ HLMO/

13 Vedtak: Flertallet i Guvernørrådet støtter den prioriterte innstillingen fra LRF komiteen: 1. prioritert: LC Oslo/Nordstrand «Det er Mitt Valg» 2. prioritert: LC Grimstad «Stine Sofie Senteret» 3. prioritert: LC Drammen/Konnerud «Eikholt Ressurssenter for døvblinde» Vedtatt med 7 mot 3 stemmer. GRL Christian H. Johansen er medlem av LC Oslo/Nordstrand som har foreslått DMV som formål, fratrådte under behandling av sak Forslag til Riksmøte 2013 om et felles regnskapsprogram til klubbene. Vedtak: Guvernørrådet støtter ikke forslaget og mener at saken ikke bør behandles på Riksmøtet, da ett lignede forslag ble avvist av Guvernørrådet på Guvernørrådsmøte i februar Da ble følgende vedtak gjort Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget avvises, da MD 104 allerede har inngått en avtale med Mamut om levering av Datax foreningsøkonomi som klubbene kan bruke Forslag til Riksmøte fra LC Kristiansund og LC Kristiansund/Kringsjå om opprettelse av en huskeliste ifm arrangering av distriktsmøter. Guvernørrådet er enig i at huskelister bør utarbeides, men at dette ikke bør være en Riksmøte sak. Det er opp til hvert distrikt å etablere slike huskelister. Lionskontoret kan være behjelpelig med å oppbevare slike lister Forslag til vedtak på Riksmøte 2013 om nytt leirsted for evt. fremtidig internasjonal leir for ungdom med fysiske handikap, til avløsning for Beitoleiren. Vedtak: Guvernørrådet anbefaler innstillingen fra MD YCEC. Orientering fra Valgkomiteen vil bli sendt ut til Guvernørrådet på e-post etter deres møte den 21. februar Protokoll fra AU sitt møte den Til stede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen (GRL), Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly (AGRL), og Distriktsguvernør F Kjell-Tore Andersen (DG-F) 10 GRM Protokoll/ HLMO/

14 Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Innkalling og agenda ble godkjent. Sak 5-14 om tilbakemeldinger fra NSR fra DG i H Tore Hovde, vil bli tatt opp med CCgruppen av GRL og vil av den grunn ikke bli behandlet i GR. Sak 5-18 om implementering GS tkm Hroar Thorsen og be om en ny liste, kun med reelle vedtak. Sak 5-19 om representasjon på de nordiske RM vil ikke bli behandlet i GR da den er behandlet tidligere. Sak 5-21 om oppløsning av Kongemedaljefondet. GS tkm Kjell Gylland, DG i B og ber ham kontakte LC Sandnessjøen og bli enige om en felles uttalelse til GRM. Sak 5-22 om salg av hjertestartere. AU ser positivt på et samarbeid mellom LC Stavanger Øyane og Lærdal Medical AS. Lions Norge tør ber om at 5% av omsetningen går til Lions Norges hjelpefond slik vi har tradisjon for ved slike avtaler. Saken vil ikke bli behandlet i GR. Sak 6-10 om Lion Mints utgår. GS tar kontakt med LC Randaberg og ber de finne en løsning lokalt. Sak 7-01 søknad fra 104 G om refusjon av underskudd fra Internasjonal sommerleir. Lions Norge er i henhold til vedtak på GRM i november 2011 forpliktet til å betale opp til kr for sviktende inntekter ved ungdomsleir i 2012 i Distrikt 104 G. Saken tas av den grunn ikke opp på GRM Sak 9-07 om LRF. AU ber komiteen komme med et begrunnet forslag til LRF formål innen den Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 11 GRM Protokoll/ HLMO/

15 Guvernørrådsmøte Sak: Skrivefeil i protokollen fra GRM den Møtedato: Saksnr: 2.19 Saksbehandler: hlmo Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Det har desverre sneket seg inn to skrivefeil i protokollen fra GRM den I vedtak til pkt 5.24 står det feilaktig valgkomiteen. Det rette skal være lovkomiteen. I sak AU sak 5.22 om salg av hjertestartere står det at 5% av omsetningen går til Lions Norges hjelpefond. Det skal stå at 5 % av netto overskudd går til Lions Norges hjelpefond. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

16 Guvernørrådsmøte Sak: Det er mitt valg protokoll fra styremøte Møtedato: Saksnr: 2.20 Saksbehandler: HLM Sakstype O VEDLEGG: Styreprotokoll fra Styremøte i stiftelsen DMV VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Styremøtereferatet tas til orientering SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

17 Styremøte den 28. januar 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Sølvi Nordlund Styremedlem Torgeir Pettersen Styremedlem Kjell Børresen Styremedlem Tove Helen Tronstad (ansatte-repr.) MD-NAC Hroar Thorsen Observatør Hilde Straumsheim (foreslått som nytt styremedlem) Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra ekstraordinært styremøte 5/ Godkjent 3. Utkast til årsrapport 2012 Utkastet ble gjennomgått og korrigert. Endelig rapport vedlegges utsendelsen av dette referatet. 4. Utkast til årsregnskap 2012 Styreleder gikk gjennom regnskap og endelig regnskap vedlegges utsendelsen av dette referatet. 5. Revidert budsjett for 2013 Styreleder presenterte en revidering av budsjettet for En revidering som skal styrke egenkapitalen som i 2010 og 2011 ble redusert pga. underskudd i driften av stiftelsen. (budsjettert overskudd: kr ,-) Følgende punkter er vesentlige i revidert budsjett: - Delt dagskurs for skole og barnehage økes til kr ,- - Prisøkning på omslagsmapper og foreldreboka utgjør kr ,- - Overføring av midler fra H-direktoratet økes for oppfølgingskurs og foreldremøter. - Ingen lønnsøkninger for 2013 (gjelder ansatte og instruktører). - Begrense bruken av selvstendig næringsdrivende i kurssammenheng. Revidert budsjett ble vedtatt. Et forslag fra styreleder for tettere oppfølging og rapportering ble diskutert og etter små justeringer vedtatt. Økonomistyringsforslaget vedlegges utsendelsen av dette referatet. 6. Kurssituasjonen i dag og fremover Kurssituasjonen synes stabil. Vi ligger an til å kunne gjennomføre omtrent samme antall kurs i 2013 som i 2012 (snaut 200 kurs totalt).

18 7. Organisasjon Ingen endringer alle instruktørene i stiftelsen mottar svært gode tilbakemeldinger etter avholdte kurs. 8. Kommunikasjonsplattform DMV videre arbeid. Et dokument med spesifisert framdriftsaktiviteter med pris for de enkelte aktivitetene er utarbeidet av Ludens Reklame etter flere møter med styreleder og daglig leder. Prioriteringer av forslag må vurderes opp mot tilskudd fra H-direktoratet. Det er tidligere vedtatt at Det er mitt valgs hjemmeside og Facebook side skal moderniseres og nytt omslag skal designes til lærebøkene. Dette arbeidet er i gang. Forslag fra Ludens vedlegges denne utsendelsen. 9. Søke til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre sponsorer Tilskudd fra H-dir. er ikke klart. Arbeid med sponsorpakker er en del av innholdet i Kommunikasjonsplattformen for DMV (se pkt. 8). 10. Status pilotprosjekt Pilotsamling ble arranger den 5. og 6. januar «piloter» og MD-NAC fra 9 distrikter deltok. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på opplegget fra både Det er mitt valgs instruktører og lionsdeltakere. Totale kostnader for samlingen ca kr , Status Vold og overgrep mot barn videre fremdrift Det er innledet samtaler mellom DMV og representanter fra FMSO (Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep). De deltok på kurs for lærere og helse-faglig personell i Nittedal kommune den 18. september. Tilbakemeldinger fra FMSO resulterte i en gjennomgang av undervisningsopplegget «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Noen leksjoner ble endret og noen nye leksjoner ble laget. Det er avtalt et nytt møte med FMSO den 16. april, og der planlegger vi å presentere de nye bøkene. 12. Valg av nye styremedlemmer i stiftelsen Det vises til ekstraordinært styremøte i DMV lørdag den 5.januar 2013 samt mail fra styreleder den 7.januar Under styremøtet ble følgende nye kandidater foreslått og invitert inn i stiftelsen styre og antall medlemmer ble endret fra 5 til 6: Hilde Straumsheim, Lions Club Sykkylven/Sigtuna Hans Otto Glomsås, Lions Club Odal Terje Rasmussen, Lions Club Nittedal Hroar Thorsen, Lions Club Larvik Etter styremøtet kom det innvendinger mot Hroar sin inntreden i styret samtidig som han er valgt MD-NAC frem til sommeren Årsaken til dette var at han representerer den største økonomiske bidragsyteren (Lions Norge) i kraft av sitt verv som MD-NAC og han vil som valgt styremedlem være økonomisk ansvarlig for stiftelsens økonomi. Etter konkursen i stiftelsen for en del år siden så ble det lagt stor vekt på og skille Lions og stiftelsen styre mht. økonomisk ansvar og med og velge Hroar som ordinært styremedlem så vil vi gå bort fra denne praksisen. Styrets leder og daglig leder diskuterte denne saken med Hroar under LQ møtet i Sofia og konklusjonen ble at Hroar trakk sitt kandidatur til valgt styremedlem i stiftelsen DMV på dette tidspunkt.

19 I etterkant av dette har styrets medlemmer pr. mail gitt utrykk for at styret fortsatt skal bestå av 5 medlemmer, og ikke utvides til 6 stykker. Det foreslås at styret i Det er mitt valg skal bestå av følgende medlemmer gjeldende fra og med februar Styreleder Rune Johansen, Lions Club Oslo, til februar 2014, kan da gjenvelges for 2 år. Styremedlem Hilde Strausheim, Lions Club Sykkylven/Sigtuna til februar 2015 Styremedlem Han Otto Glomsås, Lions Club Odal til februar Styremedlem Terje Rasmussen, Lions Club Nittedal til februar 2015 Styremedlem Tove Tronstad, ansattes repr. til februar 2014 kan gjenvelges for 2 år. Vedtak: Det foreslåtte styret velges. 13. Resyme fra Lions Quest Europamøte i Bulgaria januar 2013 Det er laget rapport fra dette møtet som ligger vedlagt. Representantene fra Norge var :Styreleder Rune Johansen, instruktør Trond Rekstad, daglig leder Ivar Tollefsrud og fra Lions Norge MD-NAC Hroar Thorsen. Norge ledet under dette møtet et seminar om viktigheten av at LQ og Lions kan samarbeide om å få programmet solgt til skoler: «To increase awareness of the importance of closer cooperation between Lions and Lions Quest» Seminaret ble godt mottatt og konklusjoner fra arbeidsgrupper vil bli videre diskutert under LQEM neste år. 14. Lions Quest Europamøte i Norge januar 2014 videre arbeid. Norge ble før møtet i Bulgaria anmodet om å undersøke om det vil være mulig å arrangere LQEM i Norge i 2014 til en kostnad for deltakerne på ca 500,- euro for deltakelse fra torsdag ettermiddag til søndag morgen, og ca 650,- euro fra onsdag ettermiddag til søndag morgen. Vi har fått et tilbud fra Hurdal Syn- og Mestringssenter som gjør det mulig å invitere til LQEM i Norge i januar På vårt nasjonale instruktørmøte den 25. april vil det bli laget et forslag til fagprogram for dette møtet. 15. Analyseverktøy Elevator videre fremdrift Introduksjonen av Elevator vil være avhengig av at vi kan bruke noen midler fra eventuell tildeling fra H-dir. Vi avventer beskjed derfra To kommuner har sagt seg interessert, (Trøgstad og Gausdal) og de vil bli invitert til orienteringsmøte om dette evalueringsverktøyet. Vi vil da ha med oss representanter for det svenske firmaet som leverer Elevator. 16. DMV som Lions Røde Fjær aksjon i 2015 Det endelige forslaget fra Lions Club Oslo/Nordstrand ligger vedlagt. Det bør være i DMVs interesse å arbeide for at dette prosjektet blir valgt til Lions Røde Fjær 2015 aksjon på Riksmøtet i Loen den 25. mai. Styremedlemmer, ansatte og instruktører oppfordres til å argumentere for forslaget! Avtroppende styremedlemmer Sølvi Nordlund, Kjell Børresen og Torgeir Pettersen, ble overrakt blomster og takket for godt styrearbeid for stiftelsen av styreleder Rune Johansen.

20 17. Eventuelt Ingen poster. Dato for neste møte: 6. juni kl Oslo, 19, mars 2013 Rune Johansen Sølvi Nordlund Kjell Børresen styreleder Torgeir Pettersen Tove Helen Tronstad

21 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til st ede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen (GRL), Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly (AGRL), og Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen (DG-F). og Distriktsguvernør Tore G. Hovde (DG-H) Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 5.25 Pr is på Lions Mints økes til kr 20 etter forslag fra LC Randaberg. GRAU tar saken til orientering SMS-tjeneste integrert i vårt medlemsregister. Tjenesten skal ha en funksjon hvor klubbene må forhånds kjøpe en pakke med SMSer for bruk av tjenesten. GRAU besluttet at administrasjonen arbeider videre med saken Venn av Lions. GRAU besluttet at det for fremtiden er klubbene som skal legge inn sine venner av lions i medlemsregisteret og sende vennene en faktur a. Venn av Lions konseptet må også forankres bedre i organisasjonen. Antallet venner er lavere enn forventet, men det forventes at målet skal nås i løpet av Lionsåret Forslag til rutiner ved innkjøp fra tillitsvalgtes egne selskaper ble besluttet. Administrasjonen sender retningslinjene til Distriktsstyrene for informasjon Forlengelse av husleieavtale for Lionskontoret i Ensjøveien 18. GRAU besluttet at det skal nedsettes en gruppe for å se på mulige fremtidige lokaler for Lions Norge. Inntil det er avklar t er husleieavtalen forlenget med 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Gruppen består av Tore Hovde, Vibeke Aasland (ansattes representant) og Heidi Lill M. Oppegaar d Søknad fra distrikt A om ekstra tildeling av driftsmidler pga forventet driftsunderskudd. GRAU besluttet at under forutsetning av at distrikt A ikke har tilstrekkelig egenkapital tilbyr MD104 et lån på kr Lånet skal innfris innen en to års periode. GRAU presiserer at ethvert distrikt har et ansvar for å holde seg innenfor sine budsjettrammer. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

22 7.02 Etter innstilling fra MD NAC Hroar Thorsen, ble det vedtatt kr fra Tulipanfondet til LC Sem etter søknad. Søknaden gjelder et skoleprosjekt Søknad om garantisum til dekning av utgifter ifm ungdomsleir for hviterussiske ungdommer på Strandenga i 104K. AU avviser søknaden under henvisning til at MD kun gir gar anti til MD initierte aktiviteter DG Fredrik Knutsen har sendt brev med spørsmål som GRAU drøftet og vil besvare. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent 2 GRM Protokoll/ HLMO/

23 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte Protokoll Guvernørrådet har behandlet disse sakene elektronisk; Sak 3.01/6.08 Årsberetning og årsregnskap 2011/2012 Sak 6.07 Budsjett 2013/ Bjørn Kristian Skovly Sak 4.21 Langtidsplan Bjørn Kristian Skovly Sak 9.15 Justering av Kontrollkomite vedtak Lovkomiteen Alle sakene ble enstemmig vedtatt og vil bli fremmet for Riksmøtet Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

24 Fag og prosjekt. Månedlig oppfølging til GRL Pr. april 2013 Fra GLT Svein Berntsen Årsmål: 1. Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. Nasjonalt, Distrikt,Klubb 2. Gjennomføre VDG opplæring ved videreføring av tidligere mal, med en eventuelle fornying som ny plan pkt 1 tilsier. 3. Gjennomføre Regionalt leadershipseminar som planlagt på inntil 5 steder i landet. 4. Etablere samarbeid med GMT 5. Delta i Nordisk GLT gruppe Progresjon 1. Struktur Det er utviklet en ansvarsmatrise for soneleder for å kunne gi en grundig innføring i ansvar, oppgaver og roller og hvordan denne innføringen kan skje og hvem som er ansvarlig for hva Samling planlagt og organisert. 3. RLLI Kurs i 104 E er gjennomført. 4. GMT/GLT Ingen spesielle sentrale aktiviteter 5. Nordisk nivå MD GLT forspurt om å ta et nordisk ansvar i Kommentarer 1. Arbeidet starter på fagsjefsamling august 2012 og videreutvikles av GLT teamet nasjonalt. 2. Opplæring er gjennomført etter opptrukket mal og program. 3. RLLI har hatt en fem dobling av aktiviteten fra tidligere år. Tilbakemelding fagsjefer/prosjekt aug 2011-juni 2012 HS

25 Rapport MD- GMT april Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Status Info - Virkemidler GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst. GMT inngår i et nordiske team, og innebærer blant annet samarbeid og møter med GLT, samt GMT i de andre Nordiske landene. Jon Bjarni Thorsteinsson er Nordisk GMT Coordinator, og rapportering skal jevnlig skje til han. Distriktenes egne måltall er lagt til grunn for handlingsplanen. Overordnet målsetting det kommende året er å stagnere den årelange nedadgående trenden i total medlemsmasse. Dette kan og må primært skje ved å redusere frafallet av medlemmer i eksisterende klubber. En målsetting må være å få 20% av alle som ønsker/planlegger å slutte til å fortsette. da vil situasjonen totalt sett bli en helt annen, Klubbene må oppfordres til å intervjue alle som slutter for å avklare årsaksforholdene og forsøke å snu dem. Dette bør gjøres av for eksempel medlemsansvarlig i klubben, og ikke presidenten. Tallene i tabellen til høyre er hentet fra det norske medlemssystemet. Tallen fra USA viser nå en stor grad av samstemthet med det norske, og forskjellen er neglisjerbar. Medlemstallet har, etter årevis med nedgang, hatt en positiv utvikling siden årsskiftet. Vi har fått etablert tre nye klubber, noe det også er svært lenge siden. Medlemstallet er pr på , herav kvinner. 19,1%, noe som også er en økning. D Medlemmer Klubber MÅL MÅL A B C D E F G H J K I Lionsåret kan vi se tydelige resultater av lang tids grundig jobbing. Siden årsskiftet har hele 7 av 10 distrikter økt medlemsantallet, og vi har hele 3 distrikter som p.t. ligger foran sine egne mål for året. Veldig inspirerende. Ett av målene dette året var å redusere frafallet av medlemmer. Dette kan så langt se ut til å ha lyktes. har tilsynelatende lyktes. I fjor var nedgangen på 974, og til nå i år er den på 754, hvilket gir oss sterke forventninger om en nedgang i frafallet. Neste år må vi fokusere mye mer på fornying av klubbene få inn nye og unge medlemmer til å lede utviklingen videre. Vi må også i mange klubber starte med å se på aktivitetene våre både i omfang og i innhold. Er de gode nok til å få med unge samfunnsengasjerte mennesker? Dessverre har vi registret en nedgang på 6 klubber.

26 Mål Status Info - Virkemidler Målsettingen til distriktene var +10 klubber. Arbeide for økt kvinneandel (>20%) LC Karmøy/Vest, distrikt E, og LC Trondheim/Student (B) er chartret denne våren. Det er ikke kjent at andre klubber er på beddingen nå. Vi har dette året nedlagt totalt 9 klubber. Det betyr at vi p.t. er 16 klubber under distriktenes egne målsettinger for Vi har side årsskiftet økt antallet kvinnelige medlemmer med 75. Det er også mange klubber som har åpnet opp for kvinnelige medlemmer, men dessverre er det fortsatt flere av disse som ikke har klart å finne noen? LC Stord/Fitjar har derimot både åpnet for og funnet. De er nå 62 medlemmer og herav 12 kvinner. I flg. presidenten opplever de nå en ny vår i klubben. Dette prosjektet må vi lære mer om. Klubbetablering: MD kan og må bistå distriktene med praktiske gjøremål vedr. etablering av nye klubber. Distriktene må selv ta et betydelig større ansvar for å definere hvilke områder som kan være aktuelle, og utpeke personer til å forestå arbeidet. Distriktene bør også avsette midler til dette arbeidet. Mange klubber vegrer seg for å være fadderklubb fordi de frykter det skal bli for dyrt. Kvinner i Lions: Det er etablert KiL-team i samtlige distrikt nå. Disse jobber meget godt, og vi ser nå en økende kvinneandel. Dato:

27 Rapport MD- GMT april Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Status Aktiviteter gjennomført: MD-GMT teamet har deltatt på følgende: Fagsjefsamling avviklet på Gardermoen helgen 25. og 26. august. Guvernørrådsmøter: August 2012 November 2012 Februar 2013 Mai 2013 i forb. med RM EF, ikke deltatt NSR, januar 2013 Trollhättan Det har ikke vært avholdt eget nordisk GMT møte dette året. Distriktsdeltagelse (DM, rådsmøter, oa.) A, rådsmøte + DM D, presidentsamling august 12 E, presidentmøte + DM april 13 F, DM J, september 12 + DM april 13 K, rådsmøte og DM Alle distriktene var representert Her ble det avholdt et Nordisk GMT-møte

28 Rapport MD- GMT april Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Status Info - Virkemidler Fokusområder resten av året: Klubbutvikling CEP Det er rapportert om få klubbutviklingsprosjekter dette året. Vi må få en oversikt over hvorfor så få slike har vært gjennomført. Er det uvilje og manglende tro på resultatet, eller kan det være frykten for det ukjente? GMT-teamet må få avklart hvorfor: a) Er klubbene godt orientert, men uvillige? b) Er CEP uegnet i Norge? c) Har det for dårlig presentert for klubbene? d) Er det generell uvilje mot slike opplegg e) Er det frykten for det ukjente f) Vil ikke klubbene ha noen forandringer uansett klubbens utfall? g) Andre grunner? Vi vet fortsatt ikke nok om hvorfor nødvendig klubbutvikling ikke benyttes.

29 Rapport MD- GMT april Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Status Info - Virkemidler Kvinner i Lions: Arbeidet er i gang, og fortsetter Team etablert i alle distrikt. Resultatene viser seg gode Opplæring: a) Må avklares med kommende GMT-team.

30 Statusrapportering til GRM mai 2013 Handlingsplan / Statusrapport Fagsjef MD YCEC Ole Bjørn Andersen Status pr 1. mai KLUBBER Status Avvik/aksjoner Rapportert 31. jan. Dato 2 MEDLEMMER

31 Statusrapportering til GRM mai 2013 Status Avvik/aksjoner Dato 3 OPPLÆRING Status Avvik/aksjoner Dato 4 ORGANISASJONSUTVIKLING

32 Statusrapportering til GRM mai 2013 Status Avvik/aksjoner Dato 5 PRODUKTUTVIKLING Status Avvik/aksjoner Dato 6 UNGDOM YCE ut: 70 YCES Arrangere opphold i utlandet for 70 ungdommer YCE inn: 70 YCES Arrangere 2 ungdomsleire med plass til ca. 70 ungdommer

33 Statusrapportering til GRM mai 2013 Status Avvik/aksjoner Dato 7 NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Status Avvik/aksjoner Dato 8 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Status Avvik/aksjoner Dato

34 Statusrapportering til GRM mai MILJØARBEID Status Avvik/aksjoner Dato 10 SYNLIGHET Status Avvik/aksjoner Dato

35 Statusrapportering til GRM mai Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Status pr. nov 2012 Status pr. feb Antall medlemmer 11.2 Antall klubber 11.3 Antall klubbfilialer 11.4 Antall Studentklubber 11.5 Studenter ut Innsatt Studenter inn Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto 11.8 Innbetaling til AIM 11.9 Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Status mai 2013

36 Statusrapportering til GRM mai Antall artikler i lokalpresse Internasjonale ungdomsleire i Norge 2013: Distrikt H og J arrangerer leire i Vi har pr. i dag mottatt 50 søknader fra 30 land, i tillegg to søknader som ikke er ferdigbehandlet og som er usikre. 50 deltakere i to leire er et tilfredsstillende antall, og leirene er fullbooked. Status for leiren i H: Forberedelsene pågår planmessig, flere Oslo klubber deltar. Leiren begynner 27. juli på Vangen Skistue i Østmarka og avsluttes med avslutningsfest i Nordstrandhuset 17. august. Status for leiren i J: Planleggingen går sin gang. Deltakerne ankommer 29. juni reiser hjem igjen 20. juli.

37 Statusrapportering til GRM mai 2013 Fordelingen på de to leirene ser slik ut: Leir i H: Face2Face Leir i J: Imagine Peace Østerrike 1 Ungarn 1 Sveits 1 Belgia 1 Belarus 2 Portugal 1 Ukraina 1 Island 1 Tyrkia 3 Tyrkia 2 Spania 1 Serbia 1 Tyskland 1 Belarus 1 India 1 India 2 Canada 1 Østerrike 1 Israel 1 Israel 1 Frankrike 1 Polen 1 Polen 1 Nederland 1 Slovenia 1 Italia 5 Lithauen 1 USA 1 Nederland 1 Danmark 1 Italia 3 Malaysia 1 Estland 1 Macedonia 1 Sverige 1 Croatia 1 Kenya 1 Irland 1 Pr. nå 24 Sveits 1 Menn 14 Pr. nå 26

38 Statusrapportering til GRM mai 2013 Kvinner 10 Menn 7 Kvinner 19 Venter avklaring fra Israel 1 Brasil 1 Internasjonale ungdomsleire i utlandet 2013: Søknader sendes fra klubbene via distriktenes YCEC (Youth Camp and Exchange Chairperson) til YEPC Europe, (Youth Exchange Program Chairperson) og MD YCEC. Vi har i år 56 kandidater som skal reise ut til 28 land, i denne sammenhengen telles en amerikansk stat som et land. Klubber fra ni distrikter deltar. Prosessen er avsluttet, og 55 ungdommer fra stort sett hele landet gleder seg til deres livs sommerferie. De første reiser i juni, og de siste kommer hjem til Norge i midten av august. 56 deltakere er en nedgang fra 62 i fjor.

39 Statusrapportering til GRM mai 2013 Fordelingen pr distrikt og pr land ser slik ut: Antall deltakere pr distrikt Antall pr land A Tyrkia 1 H Slovenia 1 Tyrkia 9 Italia 2 Italia 3 Italia 11 Sveits 1 Tyrkia 1 Østerrike 2 Belgia 1 Croatia 1 Nederland 2 Danmark 2 B Nederland 1 J Portugal 1 Island 2 USA Missouri 1 Italia 3 Croatia 1 USA Texas 2 Finland 1 Belgia 1 Tyrkia 1 Portugal 1 C Ungarn 1 Danmark 1 Ungarn 1 USA California 1 Frankrike 1 D Østerrike SoM 1 Sveits 1 Tyrkia 1 K Frankrike 1 Litauen 1 Litauen 1 Tsjekkia 1 Irland 1 USA Hawaii 2 Irland 1 Slovenia 1 USA Wisconsin 1 Italia 1 Tyskland 1 Japan 1 Tyrkia 5 Finland 1 Nederland 1 Tsjekkia 1 E Italia 1 Frankrike 1 USA 12 Island 1 Tyskland 1 Japan 2

40 Statusrapportering til GRM mai 2013 USA Iowa 2 Polen 1 F 0 USA California 1 Finland 1 USA Minnesota 1 G UK 1 Østerrike SoM 1 56 Island 1 Polen 1 Italia 1 Japan 1 USA South Carolina 1

41 Statusrapportering til GRM mai 2013 AIM: 1. GR 2012/2013 har sammensatt styret i AIM slik: Terje Engevik, Styreleder Ole R. Traasdal, MD IRC Petter Syltevik, LC Bergen Student Arne Martin Prestrud, GR rep. Ole Bjørn Andersen, MD YCEC 2. Det foreligger en omfattende rapport om aktivitetene i Interesserte kan få den videresendt fra undertegnede. Videre henviser jeg til artikkel om AIMs aktiviteter i Lions bladet. 3. Denne MD YCEC har i en tidligere rapport beskrevet organiseringen av AIM arbeidet som uhensiktsmessig. Jeg oppfordrer min etterfølger og det nye AIM styret til å vurdere en annen organisasjonsform.

42 Statusrapport for LAN, pr Som dere fikk informasjon om på GRM i februar, har dette fiskalåret vært et år med mange utfordringer for LAN. Både økonomiske og organisatoriske. Nytt revidert (redusert) budsjett er utarbeidet, og dette ble fremlagt på sist møte. Vi har nå fått klarsignal fra Norad om at vi vil få bevilget 6,5 mill kr i 3 år til vårt øyehelseprosjekt. Dette var godt å få beskjed om, slik at vi har noe sikkert å planlegge ut ifra. I tillegg til dette kommer da innsamlede midler fra medlemmene. I Uganda har vi nå satt i gang prosessen med å avslutte vårt engasjement innen årets slutt. David har fått i oppdrag å skrive oppsigelsesbrev til de ansatte, og jeg skriver oppsigelsen hans. Dessuten skal han formelt orientere Norad, Ambassaden og Ministry of Healt om at vi nå avslutter i Uganda. Kontoret vårt blir ryddet, og utstyr og inventar gitt til f.eks sykehusene. Bankkontoer og fullmakter blir avsluttet. Bilen som stedlig representant disponerer blir gitt til Øyeavdelingen i Gulu. Det er også avsatt litt midler til opplæring og kjøp/fornyelse av utstyr og instrumenter. Dette må også gjennomføres i løpet av perioden. I Malawi trekker vi oss nå ut av Northern Health Zone. Det gjenstår å skifte ut noe brukt utstyr med nytt, dessuten gjenstår bygging av 1 poliklinikk i Mzimba. Deretter har vi alt fokus på South Eastern Health Zone. Her gjenstår bygging av 1 poliklinikk til i Masinga. Vi samarbeider med Lionsklubben i Mzuzu om bygging av en sovesal til en skole. Vi har i tillegg gjennomført et betydelig opplæringsprogram blant helsearbeiderene. Arbeidet med å planlegge utfasing i 2016 er satt i gang. Erfaring fra Uganda kan være nyttig i dette arbeidet. I Zambia har vi nå åpnet og overlevert det første øyesykehuset i landet. Det ble en fantastisk suksess, og et flaggskip innen øyehelse som alle er meget stolte over, helt opp på presidentnivå. Til og med kongen av Barotseland innvilget audiens til oss for å høre om prosjektet, og takke oss. Dette viser hvilken betydning vårt øyehelsearbeide har for Zambia og det Zambiske folket. Vi har startet opp planlegging av ytterligere poliklinikker rundt om i provinsen. Vi oppmuntrer til at det settes i gang flere outreaches (operasjoner og undersøkelser ute i felten). Dette er viktig for å nå ut til folk som bor langt unna sykehuset. Lc Jevnaker har startet opp med bygging av lærerboliger i Ndapula Community, Chongwe. Etter at disse er ferdige vil klubben og kommunen på Jevnaker fortsette med å bygge en skole. I dette prosjektet er den lokale Lionsklubben inne og styrer prosjektet. Slikt er verdifullt, ikke minst med tanke på engasjement og forankring av eierskap til prosjektet. Det var tydelig da vi var på inspeksjon at klubben var veldig stolte over å ha fått dette MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: Hjemmeside: Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil:

43 ansvaret. Prosjektet blir også inspisert fortløpende av personer fra vårt eget LAN kontor i Lusaka. Det fine med Zambia er at det er eget Lionsdistrikt, og LAN har skrevet egne samarbeidsavtale med disse. På den måten kan vi bruke de som ressurser/døråpnerer til ytterligere prosjekter. På møte med flere av klubbene gav de uttrykk for at de ønsket twins i Norge. Håper norske klubber tar utfordringen, og kanskje også kan finne på prosjekter sammen med den lokale klubben der nede. Stedelig representant, Nicholas, har fått i oppdrag å innhente anbud fra 4 vannboringsfirma med tanke på å videreføre brønnprosjektet i Zambia. Målet er å kunne gjennomføre et åpningstur i løpet av våren 2014, men en gruppe fra Norge. Det vil da bli lagt opp til en rundreise i landet, der vi også får besøke sykehuset vårt, skoleprosjekter, brønnprosjekter og samtidig litt safari også. Det inntrykket som Christian og jeg satt igjen med etter Zambia, var at myndighetene engasjerte seg mye mer i prosjektet vårt, enn de har gjort i Uganda og Malawi. Det er gode signaler og håp om et fruktbart samarbeide fortsatt fremover. Generellt: Jeg anbefaler at dere også leser min årsrapport for LAN, Der finner dere mer detaljerte opplysninger. Ny regnskapsmedarbeider kommer på plass på kontoret i Oslo fra 2.mai. Han vil da også ta over regnskapet til LAN. Det skal bli godt å få dette på plass. Vi vil også starte prosessen med å utarbeide en stillingsbeskrivelse for Daglig leder/utenlandssjef i LAN. Evalueringen av LAN har resultert i en Power-Point som ble vist på Distriktsmøtene. Vi planlegger å følge opp denne med mer informasjon på RM. Til høsten vil vi utarbeide et diskusjonsopplegg som blir sendt ut til klubbene. Vi håper på denne måten å få signaler fra grasrota som vi kan ta med inn i vurdering av en ny LAN strategi. Personlig føler jeg nå at vi er godt i gang med mye bra, og jeg tror at vi vil komme styrket ut som organisasjon. JA, det har vært en stor og tung prosess med både bekymring og våkenetter. Men jeg har vært heldig som har fått bruke flinke folk rundt meg i systemet vårt, og jeg vil få takke alle som har stilt opp og bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag. Ole Romslo Traasdahl MD-IRC 2 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

44 3 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

45 Handlingsplan/ Statusrapport for MD NAC 104 Fagsjef: Hroar Thorsen Statusrapportering t il GR august 2012, novem ber 2012,februar 2013og m ai 2013 Nr Mål Tiltak Dat o Status 5.1 Lions Tulipanaksjon målet med tulipaner skal bli en realitet. Lions Tulipanaksjon blir en del av Lionsdagen. 5.2 Alle Lions klubber har et forhold til DMV, salget av kurs opprettholdes som i dag. 5.3 Tegnekonkurransen, en døråpner for Lions i skolene 5.4 N arkohund.no skal bli en aktivitet som alle klubber har et forhold til Øke fokus på salg til bedrifter/ kjeder. Oppfordre klubber til å ha spesielle arrangementer på denne dagen, bli samarbeids partner med andre evenementer som skjer på denne dagen. NAC skal vær e en r esurs for r esten av or ganisasjonen som ønsker å delta på Lionsdagen Følge opp vedtak fr a GRM i februar om å se på mottoet til aksjonen. Gjennomføre evalueringen av Pilotene, planlegge å gjennomføre opplæring / oppfølging av disse. Kan DMW selges til andre en skolene? Sørge for god informasjon rundt denne aktiviteten, skolere pilotene i hva dette er. Vidar W aaden for tsetter som koordinator. I samarbeid med opphavsklubbene sørge for at informasjon og nyheter om prosjektet når ut til alle. Tulipan vase er i salg solgt ca 520stk. Deltagelse i Sentrumsløpet. Solgt: Evalueringen er gjennomført, pilot samling avhold 5-6 januar. Satt fokus på samar beidet Lions - DMV Solgt ca 192 kurs totalt Vinner er kåret: Sofia Venstad som går på Nes barneskole i Stavsjø, Hedmark. Vinneren er hedret Satt på vent Lions Club International MD104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Fax:

46 Nr Mål Tiltak Dat o Støtte opp rundt klubbenes forebyggende arbeid, motivere klubber til å søke støtte i Lions Tulipanfond. Heve viktigheten av det generelle forebyggende arbeidet Lions gjør, forklare rutinene i tulipanfondet for klubbene. Etablere samarbeid med to til tre eksterne partnere i løpet av perioden. Rapporter er komet inn, anbefaler klubber ved behov å søke støtte i fondet. Fondet har mottatt 17 søknader. Totalt er det innstilt på kr til forskjellige lokale tiltak. 10 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. 1. aug Antall medlemmer 10.2 Antall klubber 10.3 Antall klubbfilialer 10.4 Antall Studentklubber 10.5 Studenter ut 10.6 Leo klubber 10.7 Innbetaling til Ungdomsarbeide 10.8 Innbetaling til AIM 10.9 Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Status pr. nov 2012 Status pr. febr 2013 Status pr. mai Tittel på dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato

47 10.13 Antall DMV kurser 10 à 2-dagers kurser 164 à 1-dag 49 oppfølgingskurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid 15 to dagers 175 en dags 50 oppfølging Tittel på dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato

48 Handlingsplan/ statusrapport for PR og nettsider Mål Fra Langtidsplanen MÅL 4 : Synliggjøre Lions Det skal utarbeides en kommunikasjonsstr ategi for Lions Nor ge. Synliggjøre Lions overfor myndighet, samfunns og det lokale næringsliv. Etablere Lionsdagen i forbindelse med Tulipanaksjonen Benytte effektive IT systemer. Utvikle retningslinjer og synliggjøre MD 104s miljø profil. Etablere og synliggjøre et samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner. Promotere narkohundprosjekt, se: Gjennomføre en målrettet kampanje for å synliggjøre våre aktiviteter. Studenter fra en handelshøyskole bør kunne få i oppdrag å utarbeide en plan hvor vi tar hensyn til Lions forskjellige nivåer: Riks Distrikt Sone Klubb. Nr Mål Tiltak Dat o 1 Utgi 6 nummer av LION. - Utrede distribusjonsalternativer for Fortsatt fokus på våre fyrtårn og klubbaktiviteter Status Avvik/aksjoner Dat o Lions Club International MD104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Mob:

49 Nr Mål Tiltak Dat o Trykking: Et rimeligere tilbud på trykk har kommet inn fra 07- gruppen. Har også bedt om tilbud på prepress. Tilbud presenteres på møte 6. mai. PO ST/D ISTRIBUSJO N : Vi har valgt Nordpost som kan distribuere til ca 6000 av våre medlemmer og andelen øker stadig. De garanter er 25 % besparelse i forhold til Posten, anslår mer, og tar ansvar for lever ing av adresselister til Posten som er en tidkrevende jobb. Første nummer for Norpost blir nr Denne ordningen gir anslagsvis kroner i besparelse per utsending. Nr Mål Tiltak Dat o 2 Sosiale m edier 2.1 Bruke facebook og twitter daglig til å formidle hva Lions er slik at flere ønsker å bli medlem, Venn av Lions eller bidra økonomisk. Innholdet skal vær e aktuelt, inter essant og av god kvalitet. - Etablere en Facebookside for Lions Norge. 1. Synliggjøre våre hjelpeaktiviteter 2. Fortrinnsvis publisere lenkeartikler fra lions.no 3. Dele utvalgte Lions-saker (U-tube, twitter, facebook, hjemmesider) 4. Publisere utvalgte presseartikler om Lions (fra overvåkningsrapport) 5. Kommentere og dele utvalgte nyhetssaker relevante for Lions 1.11 OK - Rekruttere administratorer (frivillige) 1.11 Status Avvik/aksjoner Dat o 2 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

50 Lions Norge-siden har 439 likere per Rekkevidden ligger mellom personer daglig. I peroden april hoppet tallet opp til til Facebooksiden til Tulipanaksjonen ble opprettet 18.3 med hjelp av firmaet MobiDeal. Har per 30.april 161 likere. Etter lansering lå rekkevidden på ca 6.000, flatet ut med mellom i perioden april. 23. april opp til og økte jevnt til april. Det ble laget en tab for å installere på andre facebooksider og embed-tags for websider. Det er laget QR-koder og en flyer der man kan legge inn klubbnummer og lage en pdf for flyer/plakat. Alt kan lastes ned på For å øke trafikken og samle inn penger viralt, ble det laget en kampanje med virtuell tulipan der man kjøper en tulipan for 25 kr. Man kan dele dette kjøpet med sine venner på facebook og oppfordre flere til støtte. Denne fikk liten respons. Det ble også laget også en løsning for salg av fysiske tulipaner på sms, samt etablert et nedlastingsområde for å lage eget materiell. - Virtuelle 178 stk kr ,- - Fysiske 320 stk kr ,- Totalt kr ,- Etter at mobilselskapene har tatt sin del, får Lions Norge 82 % = ,- Mobildeal får 1,50 per tulipan: 498 x 1,50 = 747,- Til utbetaling kr ,- Informasjon ble publisert på medlemssider først, og deretter også på forsiden til lions.no. Denne info ble sendt ut i Lions N yhetsbrev til alle medlemmer, nr 7 22.mars, nr april, og nr april. Det ble også sendt en egen mail til alle presidenter, sekretærer og N A-kontakter tidlig i april gjennom medlemssystemet. Nr Mål Tiltak Dat o 3 Flere film er om Lions 3.1 Lage filmer om fyrtårn Utrede i samar beid med MD-fagsjefer Filmer fra sentrale møter str eaming av riksmøte, foredrag, taler etc - Lage småfilmer fr a opptak fr a RM Planlegge opptak og publisering fra RM 2013 i samarbeid med RM-ar rangør Status Avvik/aksjoner Dat o 3 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

51 Har diskutert streaming fra riksmøte med Modul. Vil koste anslagsvis kroner for rimeligste løsning så vi anser det for dyrt. Mathew ved LAN-kontoret i Zambia har laget en film om øyehelseprosjektene, lansering riksmøte. Planlegger også en quiz i samband med filmen. Nr Mål Tiltak Dat o 4 Nyhet sbrev Lions N orge 4.1 Sende ut hver 2. uke (torsdag) til alle medlemmer, venner av Lions og andre som abonnerer på nyhetsbrevet. Målet er å motivere til frivillig arbeid. - Formidle tidsplan og invitere klubber til å bidra med relevant info for målgruppen. Status Avvik/aksjoner Dat o Lions Norges nyhetsbrev kom på plass i det nye hjemmesidesystemet i februar og første brev sendt ut 13. februar. Statistikkdelen har barnesykdommer, og det første (nr 6) ble ikke registrert. Nr 7 ble sendt til brukere, lest av 70 prosent. Lenker klikket: 1947 Nr 8 ble sendt til brukere, lest av 60 prosent. Lenker klikket 1255 Pga bytte av server ble det tull med statistikk på siste nyhetsbrevet, men data fra gammel server viser 55 prosent lest per 29. april. Det skal være i orden igjen nå. Det ble 17.4 sendt ut en et spesial Lions nyhetsbrev for Lions Røde Fjær Sendt til brukere, 59 prosent lest og 2214 lenker klikket. Siste nyhetsbrev ga tilbakemelding om 232 brukere med feil e-post. Nå som det tekniske i nyhetsbrevmodulen er på plass og fungerer, vil jeg ved de neste utsendingene analysere nærmere hvilke artikler medlemmene klikker på (gjennom google analytics). Nr Mål Tiltak Dat o 4 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

52 Nr Mål Tiltak Dat o 5 Mer synlighet i medier 5.1 Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Lions Nor ge 5.2 Selge inn saker om øyehelseprosjektet, førerhundskolen, Det er mitt valg, Tulipanaksjonen, Ungdomsutveksling, narkohund.no. - au etablere en Innsalgs-gruppe som skal finne saker i klubbene og følge nyhetsbildet. Lage saker / kronikker for innsalg. - lage og følge opp aksjonsplan / år shjul Status Avvik/aksjoner Dat o 5 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

53 Nr Mål Tiltak Dat o AU jobber med kommunikasjonsstrategi. PM utarbeidet for tulipanaksjonen ble sendt ut til alle redaksjoner før aksjonen gjennom O-point. GS jobbet med innsalg til frokost-tv fr edag før aksjonen men de sa til slutt nei. Sandefjord Fotball 27. april. Kort rapport: Budskapet var informasjon om Tulipanaksjonen og kjøp virtuelle tulipaner personer var tilstede på stadion. Først informasjon til VIP i forkant av kampen. Løpesedler + intervju med MD NAC. Under kampen, reklame på storskjerm ca. 10 x 20 sekunder, oppfordringer på høyttaler, utdeling av løpesedler til alle når de ankom, intervju med Hroar i pausen ca. 5 min. Fra Lions var Hroar + 3 medlemmer fra LC Sandefjord Hjertnes med. Fra SF var Frank Lidahl (markedssjef) med, og fra Mobideal AS Ingar Hagen. Etterbruk: Lions har fått innpass hos SF, løpesedler kan fortsatt brukes. Lions bør definitivt jobbe mot et tettere samarbeid med SF. Antall virtuelle tulipaner: mellom 20 og 30 stk, men Lions solgte en del vanlige tulipaner. Her er det mye som kan gjøres frem mot neste sesong, ikke minst mot Sponsorpoolen som består av et 50-talls bedrifter. Rapport medieovervåkning O-point Antall nyhetsartikler 1. kvartal: 683 Antall potensielle eksponeringer i perioden: Andel oppslag i webmedier: 21 % Andel oppslag i trykte medier: 79 % Andel oppslag i riksmedier: 2 % Andel oppslag i regionale medier: 10 % Andel oppslag i lokalmedier: 83 % 10 beste kilder: Romerikes Blad - Papirutgaven 28 Eidsvoll Ullensaker Blad - papirut. 24 Budstikka Papirutgaven 22 Hamar Arbeiderblad Papirutgaven 16 Telen Papirutgaven 15 Fredriksstad Blad Papirutgaven 14 Ringsaker Blad Papirutgaven 13 Ullern Avis Papirutgaven 12 Østlendingen Papirutgaven 11 Finnmarken - papirutgaven 8 6 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

54 Nr Mål Tiltak Dat o Nr Mål Tiltak Dat o 7 Juleaksjon Gavekort for innsamling til Lions Tulipanfond. - Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. - Sende ut info om aksjonen og mater iell for E-DM bedrifter til klubbene tidligere enn i fjor - promotere via facebooksiden til Det er mitt valg, - annonsere på google, facebook - landingsside på lions.no (samme som i fjor) - sende ut gavekort med LION nr 3 (distriubusjon 27.11) Status Avvik/aksjoner Dat o Utsatt til neste år pga omlegging til nye hjemmesider Annet: 15 personer løp sentrumsløpet deriblant generalsekretær Heidi Lill og guvernørrådsleder Christian. Over deltagere i årets løp. Med nye løpeskjorter med stor Lionslogo på ryggen og teksten «det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» + lionslogo foran, var det mange som la merke til Lions. I tillegg stilte Terje Fodstad, Hroar Eng og Ivar Tollefsrud opp med tulipaner og brosjyrer som ble delt ut til slitne løpere på vei mot mål. 7 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/

55 Handlingsplan/ Statusrapport Lions 2014 Prosjektleder: Hroar Thorsen Statusrapportering t il GR august 2012, novem ber 2012,februar 2013og m ai 2013 Nr Mål Tiltak Status dat o PPT til bruk i distriktene, for å "besvare" oppgaven fra RM utarbeides og leveres DGer på GRM i August 2012 Lage en kortversjon som omhandler de økonomiske og geografiske sidene, utgangspunkt er den som ble benyttet på RM 2012 Utarbeidet og avlevert 2 Alle innspill og svar som er kommet 2014 vekst i hende gjennomgås på nytt, resultatet behandles på 2014 møte i August. Eventuelle saker som bør løftesfrem ferdigstilles og avleveres GR Rolf N er i gang med gjennomgangen og analysen av dette, det ferdige stoffet behandles på 2014 møte før det avleveres til GR/ Linjen Matrisen er laget ferdig og oversendt GRL 3 Alle distrikter avleverer innspill Stille opp i de fora som det er ønskelig, for at flest mulig distrikter avleverer innspill. 4 Forslag til endelig vedtak, forelegges GRL i desember Endelig for slag sendes ut som RM for slag og DM forslag før Delta på de DM som det er ønskelig at rep fra 2014 deltar på 7 Søknad sendes int. styre før utgangen av dette Lionsår et Se tidsplan Benytte den implementeringsplanen som er laget. Har stilt opp der vi er forespurt om dette. Er oversendt Er avlevert til tidsfrist Har deltatt der det var ønskelig Lions Club International MD104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Fax:

56 Guvernørrådsmøte Sak: Årsrapport LAN 2012 Møtedato: Saksnr: 3.29 Saksbehandler: HLMO Sakstype VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Årsrapporten for 2012 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway godkjennes. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Saken ligger som pkt 2.2. i RM papirene ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

57 Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Periode: 1-12

58 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år- og fjorårstall s.4 Resultat fordelt pr mnd s.5 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.6 Soliditetsanalyse s.7 Likviditetsanalyse s.7 Saldobalanse hovedbok s.8 Totalt antall sider 11 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport

59 Hovedtall Resultat Driftsinntekter Varekostnad Personalkostnader Driftskostnader Resultat før avskrivinger Regnskap, periode 1-12 Budsjett, periode Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avskrivinger Driftsresultat, EBIT Finans, skatt ÅRSRESULTAT * Resultat før avskrivinger Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader Driftsinntekter Personalkostnader Driftsinntekter Personalkostnader Driftsinntekter Personalkostnader Varekostnad Varekostnad Varekostnad Periode i år Periode i fjor Regnskap valgt periode Budsjett valgt periode Driftsinntekter Uni Økonomi Regnskapsrapport 2

60 Hovedtall Balanse Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre Kontanter bankinnskudd Sum eiendeler IB periode 1 Bevegelse UB periode Inngående egenkapital Årets resultat Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Anleggsmidler Sum eiendeler Fordringer Sum egenkapital og gjeld Egenkapital Bank Kortsiktig gjeld 0 Uni Økonomi Regnskapsrapport 3

61 Resultat m/år- og fjorårstall Resultat Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Regnskap, periode 1-12 Budsjett t.o.m periode Avvik Regnskap Budsjett Avvik Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Strøm, vann Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat Uni Økonomi Regnskapsrapport 4

62 Resultat hele året Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Strøm, vann Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat Uni Økonomi Regnskapsrapport 5

63 NØKKELTALL Lønnsomhetsanalyse Bruttofortjeneste i % 82 % 79 % = (Salgsintekter - Varekostnad) * 100 / Salgsintekter Mål Viser overskudd i forhold til omsetning Driftsmargin -14 % -42 % = Ordinær resultat før skatt * 100 / Driftsinntekter Resultat før skatt i % av driftsinntektene Totalkapitalrentabilitet -4 % -12 % = (Driftsresultat + Finansinntekter) * 100 / Gjennomsnittlig totalkapital Bør ligge over normal utlånsrente Egenkapitalrentabilitet -5 % -12 % = (Ordinært resultat før skatt) * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital Bør minst være lik rente man oppnår i banken Uni Økonomi Regnskapsrapport 6

64 NØKKELTALL Soliditetsanalyse Egenkapitalandel = Egenkapital * 100 / Totalkapital Mål 89 % 93 % Hvor mye egenkapital det er i bedriften Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum egenkapital 0,16 0,15 Forholdet mellom gjeld og egenkapital Rentedekningsgrad , ,21 = (Ord. resultat før skatt + Finanskostnader) * 100 / Finanskostnader Viser evnen til å betale rente. Bør være over 3 Likviditetsanalyse Mål Likviditetsgrad 1 7,09 8,02 Viser evne til å dekke betalingsforpliktelser = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld ved forfall. Bør være større enn 1,5 Lagertid i antall dager 0 0 = (Varelager * 360 dager) / Varekjøp hvor lenge varen i gjennomsnitt ligger på lager Uni Økonomi Regnskapsrapport 7

65 Saldobalanse hovedbok 2012 Stiftelsen Lions Førerhundskole Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :50:59 Svein Saldo samme periode i fjor 1100 BYGNINGER , , , BILER , , , INVENTAR , , , , , INV. I AKSJER OG ANDELER , , FORDRINGER PÅ ANSATTE , , , , Samlekonto debitor , , , , , REISEFORSKUDD 0, REISEFORSKUDD - TOR SANNUM , , , , , REISEFORSKUDD - I. L. SANNUM 4 800, ,00 0, REISEFORSKUDD - TRINE TØRR 4 800, ,00 0, REISEFORSKUDD - YASUNO 4 800, ,00 0,00 0, REISEFORSKUDD Anne Østlid 4 800, ,00 0, FORSKUDD LØNN 0, , ,07 0,00 0, Bank (innbetaling) , , , , , BANK: , , , , , BANKINSKUDD FOND , , , , BANKINNSKUDD FOR , , , , , EGENKAPITAL BUNDET , , , FOND TIL UNGE OG BLINDE , , , ANNEN EGENKAPITAL , , , Samlekonto kreditor , , , , , FORSKUDDSTREKK , , , , , UTGÅENDE M.V.A , ,81 0,00 0, Inngående m.v.a , ,16 0,00 0, Inngående MVA lav-sats 3 125, ,84 0,00 0, INNGÅENDE MVA 64,64-64,64 0, GRL. AVG. PL. OMSETN , ,24 0,00 0, GRL. AVG. PL. OMSETN , ,24 0,00 0, Oppgjørskonto m.v.a , , , , , GRL.INNG.MVA. 807,96-807,96 0, GRL.INNG.MVA. 807,96-807,96 0, Grunnlag inngående avgift høy-sats , ,70 0,00 0, Grunnlag inngående avgift høy-sats mk , ,70 0,00 0, Grunnlag inngående avgift lav-sats , ,93 0,00 0, Grunnlag inngående avgift lav-sats mk , ,93 0,00 0, SKYLDIG ARB.G.AVGIFT , , , , , SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP , , , , , LØNN 0, , ,08 0,00 0, SKYLDIG FERIEPENGER , , , , , SALGSINNTEKTER.AVGIFTSPLIKTI , , , , Refusjon av utgifter samtreningskurs , , , SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE , , LEIEINNTEKTER FAST EIENDOM , , , UTSTYR TIL HUNDER , , , KJØP AV HUNDER , , , VETERINÆR OG MEDISINER , , , ,00 Uni Økonomi Regnskapsrapport 8

66 Saldobalanse hovedbok 2012 Stiftelsen Lions Førerhundskole Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :50:59 Svein Saldo samme periode i fjor 4340 HUNDEFOR , , , PARRINGSAVGIFT/REG. ABGIFT , , , HVALPESAMLING 6 057, , , SAMTRENINGSKURS ,98-685, , , ETTERTRENINGSKURS , ,20 0, FORKURS 2 316, HUNDEPENSJONAT 8 800, , FORVERTER 1 640, , , ANDRE KOSTNADER TIL HUNDER , , TESTANSKAFFELSER 8 379, LØNN TIL ANSATTE , , , FERIEPENGER , , , BONUS , , , KORRIGERINGSKONTO , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP , , , KORRIGERT AGA TIDL. ÅR , KANTINEKOSTNADER , , , GAVE TIL ANSATTE 300, YRKESSKADEFORSIKRING 5 850, , , OTP Inskudd , , , OTP Omkostninger , , , ANDRE PERSONALKOSTNADER 287,00 287, , AVSK.BYGN.ANNEN FAST , AVSKRIVING MASKINER OG , FRAKT 470, FYRINGSOLJE 3 411, , VANN 5 885, , , LEIE LOKALER , , , LYS VARME , , , RENHOLD , , , , ANDRE KOSTNADER LOKALER 8 330, , , LEIE MASKINER 80,00 80, LEIE INVENTAR 160, LEIE TRANSPORTMIDLER 7 833, ,60 969, INVENTAR , , , DRIFTSMATERIALER 206, REKVISITA , , , ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR , , , DATAKOSTNADER 4 643, , , ANDRE DRIFTSMATERIALER 400, REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER , , , VEDLIKEHOLD , REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 4 358, , , SKADEDYRSKONTROLL 8 772, REGNSKAPSHONORAR , , ,00 Uni Økonomi Regnskapsrapport 9

67 Saldobalanse hovedbok 2012 Stiftelsen Lions Førerhundskole Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :50:59 Svein Saldo samme periode i fjor 6710 REVISORHONORAR , , , HONORAR FOR JURIDISK , ANDRE FREMMEDE TJENESTER 1 800, , , KONTORREKVISITA , , , TRYKKSAKER 1 362, , AVISER TIDSSKRIFTER MV , , , MØTER, KURS OG , , , ANDRE KONTORKOSTNADER 2 850, , , TELEFON , , , , ANNEN KOMMUNIKASJON 3 389, PORTO 3 525, , , DRIVSTOFF , , , VEDLIKEHOLD , , , FORSIKRING , , , BOMPENGER ,49-27, , , PARKERING ,38-235, , , ANDRE BILKOSTNADER , BILGODTGJØRELSE , , , ØREAVRUNDING 7,95-10,14-2,19 16, REISEKOSTNADER 1 071, ,00 610, REISEKOSTN.IKKE , , , , DIETTKOSTNADER , , , DIETTKOSTN.IKKE 2 912, , , REKLAMEKOSTNADER , , , REPRESENTASJON 2 006, , REPRESENTASJ. IKKE , , , KONTIGENTER 6 721, , GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 3 700, , GAVER IKKE 578,00 578, FORSIKRINGSPREMIER , , , BANK-OG KORTGEBYRER 1 863, , , ANDRE KOSTNADER ,04-90, , , ANDRE RENTEINNTEKTER , , , RENTEKOSTNADER IKK ,84-771, , , ANDRE RENTEKOSTNADER 186,00-54,00 132, , Andre ekstraordinære inntekter ved , , , , OVERF. ANNEN EGENKAPITAL ,00 Totalsum 0, , ,63 0,01 0,01 Uni Økonomi Regnskapsrapport

68 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år- og fjorårstall s.4 Resultat fordelt pr mnd s.5 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.6 Soliditetsanalyse s.7 Likviditetsanalyse s.7 Saldobalanse hovedbok s.8 Totalt antall sider 11 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport

69 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen Handlingsplaner 2012 / 2013 for distrikt 104 A Statusrapportering: Aug.2012, oktober.2012, januar 2013 og mai 2013 (datoer spesifiseres senere) Generelle forutsetninger Lions etiske norm Lions mål Strategiplan for Lions i Norge Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, Planene rulleres hvert år Planene samordnes for alle fagområder og distrikter,

70 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 1 PLANLEGGING OG RAPPORTERING 1.1 Utarbeide distrikts handlingsplaner DG Nr 1 STATUS RAPPORTERING 1 av 4 AVVIK/AKSJONER 1.1 Rapportering 4 g. Pr.år Motatt HP fra alle fagsjefer og soneledere Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 2 KLUBBENE 2.1 Beholde dagens antall klubber og medlemmer 2.2 Utvikle gode aktiviteter, klubbmiljø etc Halvårig rapportering fra klubbene (klubbstatus) og klubber 930 medl. Øke kunnskap om Lions bla. ved økt opplæring i samarbeid med GMT/GLT Øke synligheten i lokalmiljøet Beholde medlemstallet og utvikle klubbenes indre miljø Påvirke klubbene til å utvikle årlige kjerneaktiviteter i lokalmiljøet Forhindre utmelding / rekruttering av nye positive yngre medlemmer ved bla. å styrke klubbens indre miljø. Øke bruken av lokale medier Arbeide for å oppnå et godt samspill mellom distrikt, sone og klubb Opprette komiteer for de forskjellige aktivitetene, aktiv bruk av fagledere og soneledere. MEC/ Fadder/ PRC / soneleder Alle/ GMT /CEP / soneleder Nr STATUS RAPORTERING 1 av 4 AVVIK/AKSJONER 2.1 Distriktet har en netto nedgang på 21 medlemmer hittil dette lionsåret. Klubbene jobber aktivt med medlemsrekruttering. Nedgangen i medlemsmassen, skyldes i store trekk opprydding i nytt Har fått tilbakemelding om at flere nyinnmeldinger er på gang.,

71 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen medlemsregister. Har pr. i dag 51 nyinnmeldte, mens avgangen 72 utmeldte. Har et par klubber som sliter. En klubb i status quo. (LC Skjervøy). Her jobber vi mot Oak Brook for å få inn klubben igjen. Frist frem til Tilbakemelding fra sonene viser at de fleste klubber har sine faste årlige aktiviteter. Når det gjelder tulipanbestilling har samtlige klubber i distriktet bestillt tulipaner. GMT-teamet jobber med disse klubbene. Planlegging av resten av vinterens / vårens aktiviteter er i gang i de fleste klubber Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 3 GLT, GLOBAL LEADERSHIP TEAM / GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 3.1 Prioritere lederutdanning på alle nivå Øke kunnskap om Lions Opplæring av tillitsvalgte, (distrikt, sone og klubb) regionale leadershipkurs Utarbeide handlingsplaner Kurs / seminar Handlingsplaner GLT / GMT 3.2 Kurs på klubb / sone-nivå Øke kunnskapen om Lions, «Kjenn Lions» - seminar Bruk av distriktets fagledere i samarbeid med klubbenes tillitsvalgte Nr STATUSRAPPORTERING 1 av 4 AVVIK/AKSJONER 3.1 Distriktet har prioritert opplæring av tillitsvalgte 3.2 De fleste klubber prioriterer lederopplæring av sine tillitsvalgte, det viser også oppslutningen Klubbpresidenter har deltatt på regionalt leadershipkurs om det regionale leadership-kurset. IRC / GLT / GMT Fagsjefer og soneledere har deltatt på regionalt leadershipkurs,

72 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 4 GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 4.1 Beholde nåværende medlemsmasse og antall klubber 930 medl. GMT utarbeider handlingsplan Handlingsplan GMT 4.2 Medlems og klubbutvikling Systematisk planlegging / utvikling Etabler årshjul GMT NR STATUSRAPPORTERING 1 AV 4 AVVIK/AKSJONER 4.1 Jobber aktivt mot svake klubber. Vårt mål om 930 medlemmer oppnås sannsynligvis ikke. Klubb-besøk og oppfølging 4.2 Tilbakemeldinger fra klubbene er positive både når det gjelder klubb og medlemsutvikling Jobber med etablering av nye klubber,

73 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 5 UNGDOMSARBEID 5.1 Motivere klubbene til å øke Overholde bestillingsfristen NAC Øke tulipansalget bestillingene. Utarbeide handlingsplaner 5.2 Øke DMV kursing Legges inn i handlingsplan Handlingsplan NAC 5.3 Tegnekonkurransen Profilere dette i skolene NAC 5.4 Ungdomsutveksling ut / inn Få videreført ungdomsutvekslingen Handlingsplan YCE 5.5 Ungdomsleir 2014 Utarbeide handlingsplan Handlingsplan YCE 5.6 Idrett for utviklingshemmede. Trening en gang i uken Kartlegging av slike aktiviteter i distriktet. Igangsette aktiviteter Nr STATUS RAPORTERING 1 av Soner og klubber kontaktet angående bestillingstidsfrist. Det ble bestilt tulipaner i distriktet, meget godt fornøyd med dette. 5.2 Markedsføring mot skoler og barnehager igangsatt. Gjennomført informasjon på sonemøter og i klubber. Stor interesse fra barnehager om kurs. Møte med Norges idrettsforbund. Samarbeid med idrettsforeninger. AVVIK/AKSJONER DG NAC har aktivt gått ut mot klubbene om å øke bestillingene tulipaner er bestilt av klubbene, samtlige klubber deltar. NAC-piloter aktivert inn mot skoler og barnehager. Piloter fra distriktet deltatt på samling 5. januar Gjennomført 6 DMV kurs i distriktet.,

74 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen 5.3 Mottatt en del bidrag fra klubbene. 7 skoler deltok i vårt distrikt, distriktsvinner kåret, premiering på vårt d-rådsmøte i Tromsø 2. februar YCE har deltatt på sonemøter og samarbeidet tett mot sonelederne om YCE sliter med å få inn kandidater fra klubbene, har ennå ikke ungdomsutveksling og ungdomsleir. fått fyllt vår kvote, men jobber med saken. 5.5 Det er positive tilbakemeldinger fra klubbene om å arrangere leir. Flere klubber er allerede i gang med planlegging av ungdomsleiren. Sone 5 i vårt distrikt vil arrangere leir i Program og kostnadsoverslag utarbeidet og presentert på DM 20 april YCE har løpende kontakt med disse klubbene. Sone 5 i vårt distrikt har påtatt seg ansvaret for gjennomføring av leir i 2015, planleggingen er allerede i gang. 5.6 Kartlegging pågår. Kartlegging gjennomført, saken har stått litt i stampe, neste års DG vil videreføre saken i samarbeid med undertegnede. Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 6 IR. NASJONALT - OG INERNASJONALT HJELPEARBEID 6.1 Følge prosjekter som er godkjent. Utarbeide handlingsplan. Være en aktiv og likeverdig samarbeidspartner i NSR/andre IRprosjekter. Handlingsplan IRC 6.2 Holde høyt nivå på lokale, nasjonale og Legges inn i handlingsplan Handlingsplan IRC internasjonale hjelpeaktiviteter. Nr STATUSRAPPORTERING 1 av 4 AVVIK / AKSJONER 6.1 IRC jobber med planlegging av Lions barentskonferanse (Nordkalottkonferansen), i samarbeid med sone Følger opp 2 prosjekter i sone 2, et prosjekt mot Murmansk og et prosjekt mot Kambodsja. Sted og tidspunkt fastsatt. Tema for konferansen er under planlegging. Programmet er under utarbeidelse. Konferansested vil bli Karasjok, tidspunkt 31.mai 2.juni 2013 LC Porsanger er initiativtaker til disse prosjektene i sone 2.,

75 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen Anskaffelse av melkvern, Gambia, kostnad ca kr ,-. Soneprosjekt sone 3 LC Tromsø administrer prosjektet. Avventer midler fra det oppløste Kongemedaljefondet, slik at prosjektene kan avsluttes. Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 7 IT-INFORMASJONS TEKNOLOGI 7.1 Hjemmesider, bruk / opplæring Alle klubbene tar i bruk hjemmesid ene 7.2 Medlemsregister, oppdatering Alle klubbene registrerer og oppdaterer Øke IT-opplæringen Kurs på sone og klubbnivå ITC / Soneled er Øke IT-opplæringen Kurs på sone og klubbnivå ITC / Soneled er,

76 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen eget medlemsre gister Nr STATUSRAPPORTERING 1 AV 4 AVVIK / AKSJONER 7.1 Nye hjemmesider og nytt medlemsregister tatt i bruk Følges opp av distriktets ITC. Opplæring på sonemøter og klubbesøk. 7.2 Nytt medlemsregister meget godt mottatt i klubbene. Opplæring er gjennomført på sonemøter og klubbesøk. Medlemsregisteret for distriktet er nær 100 % oppdatert. Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 8 PR-PRESSE/INFORMASJON 8.1 Holde distriktets hjemmeside oppdatert, etc Månedlig oppdatering 8.2 Div. lokal / regional profilering.. Øke kunnskapen om Lions Oppdatering i samarbeid med klubbene Bistå klubbene i PR-spørsmål Utarbeide handlingsplaner Større bruk av både lokale og regionale medier. PRC/ITC PRC,

77 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen regionalt Nr STATUSRAPPORTERING 1 av 4 AVVIK / AKSJONER 8.1 Ny hjemmeside tatt i bruk Følges opp av distriktets ITC/PRC 8.2 Media kunne med fordel vært mer benyttet ifm. kurs, møter, aktiviteter, etc. DG vil følge dette opp mot PRC. 9 Måltall Virkelig 2011/2012 *Per Mål 2012/2013 Status pr. Aug 2012 Status pr. Nov 2012 Status pr. Feb Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomsarbeide Status pr. Mai 2013,

78 Distrikt 104 A Distriktsguvernør: Roald Nilssen 9.8 Innbetaling til AIM 9.9 Innbetaling til HSU Porsanger Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt 9.13 Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF 9.15 Innbetaling til katastrofeberedskapen 9.16 Innbetaling til felles NSR 9.17 Innbetaling til fadderbarn i Uganda 9.18 Generell bistandsarbeid,

79 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 B Distriktsguvernør Kjell J. Gylland Status pr KLUBBER: 48 klubber pr nye klubber i distriktet Oppstart av studentklubb januar Kartlegging av potensielle medlemmer for ny klubb i Steinkjer Status Avvik/aksjoner Dato

80 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Interimsstyre for studentklubb på plass, infomøte gjennomført. LC Trondheim Student stiftet Kartlegging av potensielle medlemmer for ny klubb i Steinkjer Informasjonsmøte på Steinkjer medlemmer innmeldt med LC Malm som fadderklubb Det er også på gang en ny klubb i Misvær men dette er kun i startgropa og vi vil motta mer informasjon fra Harald Hartviksen, som har ansvaret for dette. 2 MEDLEMMER: Antall medlemmer pr : 1044 Kvinneandel økes fra 33.8 % til 40.0 % Øke med netto tilgang på 24 medlemmer ihht. målsetting. Etter at LC Trondheim Student ble stiftet er medlemstallet nå: 1060 Medlemstallet i 104 B er pr : 1081 takket være Studentklubben og en konkurranse mellom klubbene i distriktet. Ansvarlig for «kvinneprosjektet» er utfordret

81 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) GMT skal delta på alle sonemøter GMT har allerede deltatt på 4 sonemøter og like mange klubbbesøk Status Avvik/aksjoner Dato GMT og GLT skal jobbe tett sammen med å få nye medlemmer. Godt samarbeide mellom GMT og GLT og styret i 104 B har ført til at vi i dag er 1081 medlemmer. 3 OPPLÆRING: Skolering av presidenter, soneledere og fagsjefer Ny GLT VDG 2 har gjennomført Leadership sammen med DS og en soneleder. I tillegg har 1 ny soneleder fått opplæring av VDG 1. Det har vært jobbet hektisk for å få GLT på plass, noe som vi lyktes med for 14 dager siden. GLT skal ha «opplæring» på DM 2013 GLT gjennomførte en utmerket opplæring på DM 2013 på Oppdal Status Avvik/aksjoner Dato

82 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 4 ORGANISASJONSUTVIKLING Arbeidsutvalg etableres AU har hatt sitt første møte AU fungerer helt utmerket Status Avvik/aksjoner Dato 5 PRODUKTUTVIKLING Status Avvik/aksjoner Dato

83 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 6 UNGDOM Alle klubber bør i utgangspunktet sende ungdom på ungdomsleir. Ungdomsleir i 2014 Fredsplakatkonkurransen skal gjennomføres i alle soner Samarbeid med Idrettskretsene i Møre og Romsdal og Sør-og Nord Trøndelag om Idrett for utviklingshemmede barn og ungdom LC Saltdal har søkt om ungdomsleir 2014 LC Saltdal har søkt om ungdomsleir og fått dette innvilget. Gjennomføres 2014 en meget ambisiøs leir på 3 uker. Samarbeid allerede etablert med blant annet Bratsberg idrettslag utenfor Trondheim. Løvelekene Midt-Norge blir arrangert i samarbeid med Lions på Bratsberg Stadion den 14. september Status Avvik/aksjoner Dato

84 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 7 NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Følge opp distrikts-og riksmøtevedtak Skaffe midler slik at vi kan få utført det som vi har satt oss som mål Status Avvik/aksjoner Dato Mange klubber er trege med å betale inn, derfor står ting i «stampe» INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Øke antall fadderbarn 104 B skal gå inn for å få realisert en brønn i Afrika. Neste års DG, Svein Fandal, har dette med på sin HP

85 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Ved etablering av studentklubb vil denne ta tak i et eller flere prosjekter i Afrika. Styret i LC Trondheim Student er allerede i gang med å komme fram til et prosjekt hvor de kan delta i. 3 studenter fra LC Trondheim Student reiser juli 2013 til Uganda for å se på prosjekt som de ønsker å delta i. Status Avvik/aksjoner Dato 9 MILJØARBEID Status Avvik/aksjoner Dato 10 SYNLIGHET

86 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Synliggjøring gjennom informasjon til medlemmene samt god kontakt med lokalpressen Mange klubber har fått god kontakt med lokalavisene. 2 store reportasjer om DG og GMT samt en helside om Convention i Busan. Lionsdagen 2013 har fått bred omtale i lokalaviser både i Trøndelag og i Nordland. Status Avvik/aksjoner Dato Byavisa i Trondheim har hatt et flott innlegg om «Det er mitt valg»

87 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Status pr. nov 2012 Status pr. feb Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Distriktsprosjekt QOPP i Uganda ? Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt)? Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse Status mai 2013

88 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

89 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) Statusrapport mai 2013 Distrikt 104 C Distriktsguvernør PO Bjerkesmoen Status pr Klubbenes virksomhet 1.1 Forbedre klubbmiljø Forbedre klubbmiljø så de medlemmene vi har blir. Bidra til at klubbene får attraktive aktiviteter. 1.2 Mer konkrete klubbmøter Innhente interessante foredragsholdere. Bedriftbesøk. 1.3 Etablere nye klubber Klubben kontakter miljøer som har deltatt på DMV. GMT bør få rapporter om hvilken klubber som har gjennomført kursene. Bør følges opp av kommende DG, GMT og soneleder. Kontinuerlig Strakstiltak. Status Avvik/aksjoner Rapportert 25 okt. Dato Ha felles klubbmøter i alle soner. Soneleder blir en sentral person i dette. Fortløpende Oppfølging av klubber som sliter. GMT - og GLT teamene må inn og samarbeide her 2 MEDLEMMER

90 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) 2.1 Vår viktigste resurs Øke kunnskapen om vår organisasjon. Kurs Fortløpende Inspirere og motivere gamle medlemmer til fornyet innsats. Gi nye medlemmer 2.2 Motivasjon tillit og interessante verv. Soneleder og fagsjefer har et viktig oppdrag i denne forbindelse, info til klubbene om saker som vedrører dem Invitere kvinnelige organisasjoner til info møter. Bedrift besøk å invitere kvinner 2.3 Øke andelen av kvinnelige medlemmer med. Aktivt bruk av medier til å oppfordre kvinner til å søke til vår organisasjon 2.4 Rekruttere medlemmer fra flerkulturelle miljøer Samme fremgangsmåten som pkt Øke antall familiemedlemmer Gå aktivt ut til klubbene for å øke antall familiemedlemmer Fortløpende Status Avvik/aksjoner Dato Dette blir et samarbeid med klubbenes interesser. Aktivt øke gamle og nye medlemmer til innsats for de prosjektene som spesielt Lions Norge og viktigs hva deres egen klubb er engasjert med. For liten kvinneandel i styrer og råd. Få klubber med medlemmer med flerkulturell bakgrunn. PKT 1 og 2 jobbes det med fortløpende 3 OPPLÆRING 3.1 Videreutvikle 104 C-akademiet Få medlemmene i klubbene til å delta på dette. Viktig for den videre drift i klubbene og sonene at engasjerte personer deltar.

91 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) 3.2 Utvikle dette produktet til medlemmenes beste. Viktig at det ikke blir for komplisert å bruke. 3.3 Aktiv soneleder Ha en konstruktiv sonelederopplæring på første rådsmøtet. Utgår Status Avvik/aksjoner Dato Dette er alt i dag opplæringer som er aktivisert og som vi må videreutvikle i takt med Det nye Lions Se/les ref fra Riksmøtet ang 2014 Fortløpende 4 C-moment Utgår PRC skal motta et referat fra klubbene etter hvert medlemsmøte. Den vil så legges 4.1 Videreutvikle dette inn på denne siden så viktig info kommer ut til de andre klubbene. Påvirke klubbene til å bli flinkere til å sende inn rapporter fra medlemsmøter. Info 4.2 Rapportering til c-moment til klubbene om hvem som skal ha denne rapporten. Status Avvik/aksjoner Dato Dette har vært et positivt tiltak som vi må fortsette med inntil Lions.no er oppe å går Pushe på for å få dette til så kjapt som mulig Før Jul 2012

92 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) 5 Internasjonalt arbeid 5.1 Fortsette vårt fremragende arbeid på dette feltet. 5.2 Minst et fadderbarn i hver klubb. Inspirere klubbene til fortsatt innsats, motivere klubbene til å finansiere brønner, fortsette å sende hjelpesendinger til Litauen. Info til klubbene om fadderordningen i KCCC og Balikudembe. 104C har nå ansvare for denne ordningen. Fortløpende Status Avvik/aksjoner Dato Flere hjelpesendinger til Litauen, delta på prosjekter i regi av Lions, få brønnprosjektet inn i VGS som Operasjon Dagsverk, få flere klubber til å bli faddere. Og fortsette vårt gode internasjonale arbeid bygging av hus på Haiti. Haiti prosjektet er i havn. De andre prosjektene går fortløpende. 6 Ungdomsaktivitet Fortsatt innsats på DMV, flere skoler deltar på 6.1 tegnekonkurransen og ungdom med på prosjekter Videreføring av DMV, info til skoler, idrettslag og barnehager. Få ungdommer til og delta på våre prosjekter Fortløpende Status Avvik/aksjoner Dato

93 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) Sterkt engasjement i 104C på denne aktiviteten som vi skal fortsette med, øke antall skoler som deltar på Mange ungdommer deltar på våre aktivitetsreiser til Baltikum og tegnekonkurransen og søke kandidater til Uganda. ungdomsutveksling Arrangere ungdomsleir i Litauen sommeren 2012 Mange klubber er aktive med tegnekonkurransen, men det kunne vært flere. Vi må gå aktiv ut å fortelle om dette til klubbenes styrer Ble gjennomført i sommer og ble meget godt mottatt. Fine tilbakemeldinger. Ble arrangert i 2012 og skal arrangeres sommeren Nasjonale aktiviteter Øke innsats i våre nasjonale prosjekter, Tanaleieren, 7.1 Lions Førerhundskole, Lions Røde Fjær - aksjonen Info til lokalmiljø om hva vi deltar på. Info ut til klubbene at dette er deres oppgave. Fortsatt gi av vår tid og midler til det beste for våre medmennesker som ikke har det bra.

94 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) Lage en liste med forslag på hvilke aktiviteter klubbene kan gjøre på nasjonalt 7.2 Nasjonal saksliste nivå. Status Avvik/aksjoner Dato Her kan klubbene sikkert bli bedre. Vi er flinke i internasjonalt arbeid, men svikter kanskje litt når vi Liten tilbakemelding i starten, men nå har det tatt seg opp. Kan få laget en liste. kommer hjem til gamlelandet. 8 Lokale aktiviteter 8.1 Prioritere denne aktiviteten Pkt 7.1 og 8.1 har det samme aktivitetsnivået så her må den innskjerpinges 8.2 Lokal saksliste Lage en liste med forslag på hvilke aktiviteter klubbene kan gjøre på lokal nivå I god tid før Status Avvik/aksjoner Dato Foreløpig ikke tilgjengelig, så dette kan klubbene formidle gjennom c-moment Samme som status pkt

95 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) 9 Familieklubber 9.1 Etablere den første familieklubben som filial. 9.2 Etablere filialklubber Planlagt en i Langevåg, Fortsatt utvikling av klubbtilbud for yngre familier, der fokus kanskje er barnevakt når de er på møter, eller flytte møtene til helgen. Etablert en i Fosnavåg. DG og AGRL på besøk. Bør følges opp av kommende DG, GMT og soneleder. LC Langevåg/Taretausene LC Askur kan bli en aktiv filialklubb Status Avvik/aksjoner Dato Rullerende innsats 10 SYNLIGHET

96 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) Aktivt bruk av mediene i nærmiljø, så de kan se hva vi bidrar med. Gir vi et bidrag 10.1 Medier Noen klubber til en forening eller lag så hent inn lokalavisa og fortell hva vi driver med. er ofte i mediene, mens andre er mer beskjedene Felles klubbmøter Ha felles klubbmøter med temaer som menigmann også kan innkalles til Status Avvik/aksjoner Dato Bruk av mediene for alt det er vært. Fellesmøter og mediebruk ser ut til å fungere bra. Klubbene har ofte Fellesmøter. fortløpende

97 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Antall medlemmer inkl fam. Status pr. nov 2012 Status pr. feb 2013 Status mai medlem 11.2 Antall klubber (+1) 11.3 Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt)?? Innbetaling til Int. ungdomsleir?? Innbetaling til LIons Førerhundskole

98 Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013) Antall artikler i lokalpresse

99 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 D Distriktsguvernør Franzie Lerch Status pr KLUBBER GMT skal aktivt ut og motivere og mobilisere klubbene A Opprettholde våre 40 klubber Verne om og vitalisere klubbene, besøke soner/klubber. Klubbene må utarbeide handlingsplan og møteplan m/tema for hele året Fortløpende Innen 30.sep. B Søke å opprette 2 filialklubber Stare 1 klubb i Nordhordland + 1 i Midthordland Innen 30/6-13 Status Avvik/aksjoner Rapportert 30 nov.12. Dato A Verne om klubbene Besøk til soner og klubber er startet opp med DG, VDG1, VDGII, GMT B Filialklubber Arbeid er startet i samarbeid med LC Etne, LC Sotra og LC Odda Status Avvik/aksjoner Rapport 1.feb Dato A Klubbesøk pågår Styret, GMT, GLT, og fagsjefer er aktive på klubbesøk side 1 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

100 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) B 2 filialklubber er fortsatt under arbeid. LC Etne vil avvente. Har avslått hjelp fra GMT på nåværende tidspkt Status Avvik/aksjoner Rapport 1.mai 2013 A Klubbesøk gjennomført Styret m. flere B 1 filial Jondal under avsluttende forhandlinger 1 filial Etne er foreløpig utsatt Møte 8. mai med LC Norheimsund og interesserte personer i Jondal MEDLEMMER A Beholde medlemstall pr. 30.juni 12 = 991 Klubbene må rekruttere ny medlemmer tilsvarende medlemsavgang 30.juni 2013 side 2 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

101 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) B + 10 nye kvinnelige lionsmedlemmer 5 klubber som ikke har kvinner skal rekruttere kvinner. Invitere kvinner til åpne møter, både i klubber og spes. tilrettelagte møter. Distriktet oppretter egen komitè for rekruttering av kvinner 30.juni nov sep. 12 C + 10 medl. v/2 filialklubber GMT arbeider aktivt sammen med distriktstyret 30.juni 2013 Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Antall medlemmer status quo B Kvinnegruppe opprettet og aktiv Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Antall øket til 1006 medlemmer Medlemsverving pågår B 13 nye kvinnelige medlemmer Jobber mot høyere mål Status Avvik/Aksjoner Rapport A Medlemmer økt til 1009 Kontinuerlig verving B 25 nye kvinner Kontinuerlig verving side 3 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

102 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 3 OPPLÆRING Generell kompetanseheving for alle tillitsvalgte A Øke kunnskap om Lions Norge + International Kompetanseheving og opplæring Seminar/skolering for presidenter, visepresidenter, soneledere, fagsjefer ved oppstart av lionsåret. Hotel Vøringsfossen, Hardanger 31.aug 2.sep B Styrke samhandling mellom soner og klubber Opplæringsplan for klubbenes tillitsvalgte 15.sep.12 Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Opplæringsseminar avviklet i Eidfjord vellykket 50 deltakere B Under utførelse Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Informerer om at opplæringsprogram er tilgjengelig på Lions nettsider Planlegger opplæring av ass. soneledere sammen med nåværende soneledere før DM side 4 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

103 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) B Vellykket. Det knyttes sterkere bånd mellom klubber i samme sone. Oppmuntre til å styrke soneleders innsats. Ser frem til rapp. fra soneleder ultimo februar Status Avvik/Aksjoner Rapport A Kurs i opplæring for soneledere Avholdt 6.april i Bergen. Alle soner fremmøtt. Positiv respons B Synlig bedring av kommunikasjon og fremmøte fra klubbene på sonemøtene Bånd knyttes i fellesarrangementer i sonene ORGANISASJONSUTVIKLING A Prosjekt 2014 Klubber og distriktsrådet skal aktivt delta med innspill til endringer 1.nov.2012 Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Innstilling fra distriktet er levert til Prosjekt 2012 på bakgrunn av høring fra klubbene Oppsummering i rapport fra distriktet til P 2014 viser JA til 5 distrikt Status Avvik/aksjoner Rapport Dato side 5 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

104 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) A Endelig innstilling fra Prosjekt 2014 mottatt til behandling på DM Status Avvik/Aksjoner Rapport Vurdere åpent infomøte til alle klubber før DM A Invitasjon til alle klubber om siste info fra 2014 Distriktsstyret innstiller på 5 distrikt, men er ikke fullverdig distrikt, bare rådgivende. Møtet ble avlyst pga. elendig påmelding Lions 2014 sin innstilling til RM ble presentert for DM 20.april. Åpen debatt, ingen avstemming. Ikke stort engasjement PRODUKTUTVIKLING A Fyrtårn for distrikt D Forslag fra klubbene til et prosjekt alle kan samles om. Frist 1.febr Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Et forslag til Fyrtårn levert innen fristen Skal fremlegges og godkjennes av DM side 6 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

105 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Status Avvik/Aksjoner Rapport A Fyrtårn vedtatt på DM 2013 Prøveprosjekt Julecaravan 2013 til Marjampole,Litauen, sammen med ca. 6 ungdommer o/18 år UNGDOM A Gjennomgå gjeldende retningslinjer for utsending av norske ungdommer Opprette en komitè som skal vurdere endringer i forhold til dagens praksis. 30.nov.2012 B Styrke distriktets Narkofond Klubbene må bidra med økonomisk støtte 30.jan.2013 Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Komitè er opprettet Første møte ultimo nov Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Komiteen ferdig med sitt oppdrag Fremlegger forslag til DM Status Avvik/Aksjoner Rapprt side 7 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

106 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) A B DM 2013 har vedtatt forslag til alternativ ungdomsutveksling Narkofondet er styrket Starter med tilbud om å delta på Julecaravan til Litauen NASJONALE HJELPEAKTIVITETER A Tulipandagen /Tulipanaksjonen Markedsføre Lions / Øke omsetningen av tulipaner til lokalt prosjekt 27.apr.2013 B Eldre og Helse Formidle kurs som fokuserer på livsstil for eldre 30.juni 2013 C Tana Helsesportsenter for unge PU Sikre driften med økonomisk bidrag fra klubbene 31.jan 2013 Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Bestillingsfrist 15. des B Godkjent som nasjonal aktivitet Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Ikke alle klubber deltar Klubbene følges opp av NAC B Kjenner ikke til aktivitet 2 3 klubber har bidratt til Sansehager på sykehjem i kommunen side 8 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

107 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) C Innbetalinger pågår Status Avvik/Aksjoner Rapport A Tulipanaksjonen er avviklet Ny rekord bestilling av tulipaner til distriktet B C Presentert kursmapper for salg på DM 2013 Innbetalinger fra klubbene 8 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER A Øyehelse i Afrika Støtte med pengebidrag fra klubbene 31.des 2013 side 9 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

108 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) B C D E Lions fadderbarn Hus på Haiti Meslingvaksiner til barn Lese og skrivevansker for barn Støtte med pengebidrag fra klubbene «Støtte m/bidrag, søke samarbeid m/bibliotek/skoler med praktisk hjelp til 31.des nov Lekselesing, høytlesing for barn/unge Status Avvik/aksjoner rapport Dato A+B Følger nasjonal innsamling C+D Følger nasjonal innsamling Status Avvik/aksjoner rapport Dato A Sviktende innbetalinger fra klubber Påminnelser via soneledere og DG månedsbrev B Mange klubber har fadderbarn i andre org C+D Ulik aktivitet i klubbene Påminnelser via soneledere og DG månedsbrev E Noen klubber besøker barnehager med høytlesning i forbindelse med julen side 10 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

109 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Status Avvik/Aksjoner Rapport A Innbetalinger et øket etter påminnelser Presentasjon på DM 2013 om endring rutiner i MD Norge ved innkreving til internasjonalt bistandsarbeid B Fadderbarn som tidligere rapp. C+D Støttes etter evne av klubber/soner E Som tidligere rapp 9 INFOTEKNOLOGI A Utbedre distriktets nettside og stadig ajourføring Tilrettelegge for all info vedrørende distriktet skal klubbene finne her. Kontinuerlig oppdatering B Alle klubber skal opprette nettside m/ansvalig person Tilby klubbene opplæring/kurs i IT for egne sider og Lions nettsider 30.sep.2012 Månedlig tilsyn med medlemsregisteret IT ansvalig skal følge opp klubbene Pr. mnd Status Avvik/aksjoner rapport Dato side 11 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

110 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) A Avventer endring nasjonale nettsider Nytt medlemsregister registrert B Avventer klargjøring nasjonale nettsider Status Avvik/aksjoner Rappoert Dato A+B Distrikt og klubber har mottatt retningslinjer for egen nettside + medlemsregister fra Lions Norge Full aktivitet og begeistring for opplegget Status Avvik/aksjoner Rapport A+B Distriktets nettside er opprettet og alle klubber oppfordres til det samme Forståelsen og aksept for Lions bruk av nettet synker sakte inn 10 SYNLIGHET/INFORMASJON A Holde aktiv kontakt med lokale medier Klubber og soner oppretter kontakt/innhenter hjelp fra PRC kontinuerlig B Månedsbrev til alle medlemmer via nettside Utføres av DG Pr. mnd side 12 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

111 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A God dekning i lokal presse B Utført for juli okt Status Avvik/aksjoner Rapport Dato A Synlighet i lokalpresse er tilfredsstillende B Utført pr. jan Status Avvik/Aksjoner Rapport A+B Mer synlighet er oppnådd. 2 månedsbrev gjenstår for dette året / FL / FL / FL side 13 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

112 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall FOR MD 104 D Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse 10 Status pr. nov 2012 Status pr. feb 2013 Status mai 2013 side 14 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

113 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) side 15 Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

114 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104-E Distriktsguvernør Status pr KLUBBER 53 Etablera 2 nye klubbar hausten 2012 Status Avvik/aksjoner Rapportert 1.mai Dato Ny klubb, Karmøy Vest chartra Pr klubbar Medlemstal MEDLEMMER 1360 Etablera 2-3 nye klubbar

115 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Få liv i ein klubb i permisjon Status Avvik/aksjoner Dato 1333 Oppreinsking i medlemsregisteret har gjort at medlemsgrunnlaget vart endra. Det er framleis gode tibakemeldingar om nye medlemmer og stor aktivitet ved klubb-besøk/sonebesøk OPPLÆRING Status Avvik/aksjoner Dato Visepresidentar på leiarkurs i februar

116 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 4 ORGANISASJONSUTVIKLING Status Avvik/aksjoner Dato 5 PRODUKTUTVIKLING Status Avvik/aksjoner Dato

117 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 6 UNGDOM Få liv i Pilotane Status Avvik/aksjoner Dato Pilotsamling i Oslo januar Fleire DMV-kurs arrangerte. 7 NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Status Avvik/aksjoner Dato

118 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 8 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Status Avvik/aksjoner Dato Nytt innsamlingsprosjekt valt på DM. BONO i Bolivia 9 MILJØARBEID Status Avvik/aksjoner Dato

119 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 10 SYNLIGHET Status Avvik/aksjoner Dato Lionsdagen 27.april, Avisoppslag i forbindese med Tulipanaksjonen

120 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Status pr. nov 2012 Status pr. feb Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer 11.4 Antall Studentklubber 11.5 Studenter ut 11.6 Leo klubber 11.7 Innbetaling til Ungdomskonto 11.8 Innbetaling til AIM 11.9 Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse Status mai 2013

121 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

122 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård Handlingsplaner 2012/2013 for distrikt 104 G Utgave dato: 23/ Statusrapportering: 1.aug. 2012, 14. oktober.2012, Januar.2013 og mai.2013(dato spesifiseres senere) Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 1 PLANLEGGING OG RAPPORTERING 1.1 Utarbeide distrikts handlingspaner basert på MD plan 10/ Innhente HP og ideer fra fagsjefer, soneledere. Møter, mail,. DG/IPD G 1.2 Utarbeide oversikt over alle aktiviteter, rådsmøter,styremøter, klubbesøk mm 10/ Snarest etter DM Strukturerte lister som tar for seg hele året og hvor det er tatt hensyn til aktuelle tidsfrister. DG/ DS/IPDG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER 1.1 OK. Ferdig pr OK. Ferdig juli, Nr Distriktets mål. Interne aktiviteter. Mål Handling Virkemidler Ansv. 2 Opplæring

123 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård Opplæringsplan soneleder, alle tillitsvalgte Medlemsutvikling Klubbutvikling Pressekurs Klubbetablering Trivsel Plassering i lokalsamfunnet Hvordan jobbe for å få flere medlemmer, systematisk tilnærming, bruk av verktøy. Bedre kunnskaps nivå Bruke tilgjengelige kurser Aktiv bearbeiding med styret og soneledere Gjennomføring av sonevise kurs Sonemøter. DG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER 2.1 Sonelederopplæring uke Sonemøte Gol 10.10, Kreativitetsprosess medlemsutvikling Det er planlagt 4 opplæringsmøter for bruk av Facebook. Ansv. PRC.

124 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård 2.3 Planlagt president/styreopplæring i mai, 3 møter Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 3 Medlemmer 3.1 Medlemspleie Beholde medlemm ene, Aktiv bearbeiding med GMT, VDG, Soneledere Sonemøter DG 3.2 Nye medlemmer, innflyttere, kvinner Lage og distribuere infomateriell Infomøter, 3 i distriktet DG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER 3.1 Danne GLT/GMT team. 3.2 Deltagelse i komiteen for kvinner i Lions. Medl. av LCØE Huldreblom, Toril Bottegård Planlagt infomøte med deltagelse av S. Kolsrud i mars Møtet avholdt med stor deltagelse. Solbjørg og Heidi deltok også. 18 nye kvinner i 104 G så langt. Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv.

125 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård 4 Klubber 4.1 Etablering av nye klubber, studentklubb Hønefoss, ny klubb Hurum. 2-3 nye klubber Student, filial, ordinære, student, barn oppvekstvilkår Informasjonsmateriell. Avholde informasjonsmøter, arrangere stands DG 4.2 Utvikling i klubbene Etablere årshjul og systematisk planlegging /utvikling Sonevise møter DG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER 4.1 I arbeid 4.2 Nr Distriktets mål Eksterne aktiviteter Mål Handling Virkemidler Ansv. 5 Ungdom 5.1 DMV Få med flere klubber Informasjons skriv og oppfølging med rapport fra klubbene. Benytt piloter Sonevis oppfølging med telefonkontakt. DG Tegnekonkurransen Vanskeligstilt barn og ungdom Ungdomsutveksling Få med flere klubber Informere klubbene via sonen/besøk. Informere om økonomisk støtte via Tulipanfondet Benytte tidligere utvekslingsungdom i Sonevis oppfølging. DG

126 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård Ungdomsleir Fysisk utv. hemmet ungdom Bidra til økt trivsel infoarbeidet Tilby denne ungdommen deltagelse på opplevelsesleire. Gjennom handikaplag bidra med midler. DG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER 5.1 Følger opp tidligere utsendt dokumentasjon D.S 10 ungdommer er påmeldt til camper i utlandet 1 leir er avholdt i sommer Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 6 NASJONALT HJELPEAKTIVITETER 6.1 Eldre Bidra til økt trivsel for beboere på institusjoner 6.2 Tulipanaksjon Finne samarbeidspartnere, øke forhåndssalg til næringslivet. Ulike typer underholdning i institusjonen. Arrangere turer i distriktet. Informasjon fra sentralt og lokalt. Sørge for maks. pressedekning. DG DG

127 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER Brev er sendt til klubbene vedr. salg av tulipaner. Vi følger opp klubbenes bestillinger og purrer de som mangler. Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv. 7 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER 7.1 Øyehelse Følge opp med informasjon DG Minehund med Norsk Folkehjelp Distriktsmøtevedtak. DG Nr STATUS RAPORTERING 4 av 4 AVVIK/AKSJONER Følges opp!

128 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

129 Distrikt 104 G DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård 10 Måltall Virkelig 20010/2011 Mål 2012/2013 Status pr. Aug 2011 Status pr. Sept Status pr.april Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer 10.4 Antall Studentklubber Studenter ut 10.6 Leo klubber 10.7 Innbetaling til Ungdomsarbeide 10.8 Innbetaling til AIM 10.9 Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Generell bistandsarbeid Status pr. Mai 2012

130 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, Foreløpig rapport fra DG til Distriktsmøtet 2013, lørdag Rapporten gir et bilde av hva vi har arbeidet med i Lionsåret Medlemssituasjonen. Antall medlemmer pr : 1046 medlemmer Nedleggelse av LC Ullern, LC Futura og LC Momentum - 43 medlemmer Sluttet eller døde: 29 medlemmer Nye medlemmer: 40 medlemmer Medlemmer pr medlemmer Endring i Lionsåret 11 medlemmer Utsiktene fremover er slik at distriktet har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer hvor gjennomsnittsalderen er høy og alle klubbene har 15 eller færre medlemmer. Risikoen for at disse klubbene vil forsvinne de neste årene er høy. Antall medlemmer vil da kunne bli redusert til under 900 medlemmer Struktur. Våre klubber er små: 15 % har15 eller færre medlemmer 30 % har 20 eller færre medlemmer 55 % har 25 eller færre medlemmer Prosjekt «Ny start», en undersøkelse av klubber i Europa og verden indikerer at større klubber har større sjanser for å overleve enn små. En egnet størrelse på en klubb i Norge og vårt distrikt mener vi bør være 30 eller flere medlemmer. Vi har lagt planene om å starte nye klubber på is, og isteden oppfordre distriktets klubber om å samarbeide eventuelt slå seg sammen. De stedene hvor vi er underrepresentert oppfordres klubbene til å gjennomføre vervekampanjer. Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon:

131 Antall soner i distriktet er redusert til 4, 3 soner i Oslo og 1 sone i Bærum. I Oslo følger vi bydelsgrensene. Dette øker mulighetene for mer sonearbeid, og bedrer mulighetene for samarbeid med bydelene. Fremtidige konsepter vil antagelig kreve resurser som er større enn det en enkelt klubb kan klare å gjennomføre. Kfr. konseptet «Vanskeligstilte barn og unge». Organisasjonsendring. Sonelederne er nå en linje funksjon, d.v.s. klubbpresidentene rapporterer til soneleder som igjen rapporterer til DG. Dette gjør kommandolinjene og ansvaret klarere. Sekretariatet er utvidet til å omfatte alle hjelpefunksjonene med unntak av GLT og IR. Prosjekt 2014 foreslår at også GMT skal være en egen funksjon neste år. Lionsskolen. «Kunnskap er lett å bære!» «Kjenn Lions». Revidert og forbedret ut gave er klar. Soneleder og klubbene kan kontakte GLT dersom de ønsker å gjennomføre dette kurset i klubben eller i sonen, eller dere kan gjøre det selv. President/styreopplæring. Arrangeres over 2 x 2 kvelder ble gjennomført i mai og igjen i september Det er planlagt nye kurs i april Sonelederopplæring. Kurs på kvelder ble gjennomført i mai Nytt kurs er planlagt til mai Lederkurset. 5 kvelders kurs ble gjennomført i januar. Neste kurs blir arrangert høsten Det er arrangert 5 kurs til nå med til sammen ca. 80 deltagere. 3 personer fra vårt distrikt har deltatt på Leadership Institute. Annet. Det er gjennomført sekretær- og kassererkurs i mai Kursene vil bli gjentatt i mai Produkt utvikling. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er ferdig. Konseptet har fungert i Bærum i ca. 3 år. Introduksjon i Oslo har begynt under ledelse av IPDG Jan Fachenberg. Arbeidet med å hjelpe barn fra vanskeligstilte familier reiser endel problemstillinger. Vi har derfor i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en Master-oppgave for studentene. Oppgaven skal belyse hvordan statlige, kommunale og frivillige organisasjoner kan utfylle hverandre. Flere studenter har meldt sin interesse for oppgaven. Professorer er i gang med utvelgelsen av egnede studenter. Vi håper at dette kan åpne for et tettere samarbeid med universiteter og høyskoler. Et slikt samarbeid vil gi Lions dyptgående kunnskaper som bl.a. kan brukes i vår informasjonsvirksomhet. Vi har også foreslått at NSR Nordisk Samarbeidsråd blir orientert mer i retning av forskning og utvikling. En doktorgrad vil gå over flere år og være resurskrevende ca. kr pr. år, og bør derfor være nordiske samarbeidsprosjekter. 2

132 Et nytt konsept for ungdom år er nesten ferdig, og vil bli diskutert i ulike fora. Konseptet vil kunne resultere i at flere yngre mennesker blir Lions medlemmer. Vi har flere forslag til konsepter i vår idebank. Sponsorvirksomhet Mange av våre fremtidige konsepter vil være resurskrevende. Det vil derfor være nødvendig med økonomisk støtte fra kilder utenfor Lions: bedrifter, fonds og ikke minst fra offentlige tilskuddsordninger som bl.a. departementer og kulturråd. For å ta del i moderne hjelpearbeid må det tenkes nytt. Hvert år deles det ut store summer i tilskudd til foreninger og organisasjoner i Norge. Noen Lions klubber har med hell søkt stiftelser og legater, men Lions er ikke godt nok representert her. For å få tilslag på midler kreves innsikt og kunnskap, kfr. produktutvikling og samarbeid med høyskoler og universiteter. Ledet av PDG Geir Hindal og basert på retningslinjer fra styret i 104 H, er det satt i gang arbeid med å bygge opp en kvalifisert komite og et system med økonomisk evne til å etablere og drive fremtidsrettet hjelpearbeid. Komiteen har utarbeidet: Retningslinjer og mandat for komiteen og sponsorarbeidet, sponsorkontrakt med verdivalg og forhold rundt gjenytelser, retningslinjer for sponsor arbeid i distriktet. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før konseptet sendes på høring. Ungdomsutveksling. 6 ungdommer er sendt på ungdomsleir til utlandet. Normalt har distriktet sendt ut ungdommer. Det er altså ønskelig med flere. Tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen i år har resultert i ca tulipaner, opp fra ca tulipaner eller ca. 16% økning. Dette er vi godt fornøyd med!. Det er laget en blomstervase med emblemer beregnet for bedriftsmarkedet. Konseptet er presentert på nettet. «Det er mitt valg». Det er i distriktet arrangert xx kurs med til sammen xx deltagere. Vi har fortsatt midler i distriktet til flere kurs. Tegnekonkurransen. 16 ungdommer har deltatt i tegnekonkurransen. Vinneren er Selma Lou Reinhart, klasse 7b Nøklevann skole. LC Bøler har formidlet tegningen. Månedsbrevene. Månedsbrevene har vært temaorientert, og gir en god indikasjon på distriktsstyrets ulike aktiviteter i året som er godt, og som indikerer områder som fortsatt bør ha distriktsstyrets oppmerksomhet. 3

133 Temaene som er berørt i månedsbrevene er: Holdninger, kunnskap, linje/stab, våre aktiviteter, struktur i klubber soner distrikter, prosjekt 2014 og fellesaktiviteter. Utsiktene fremover. Distriktet og hele landet står foran en rekke utfordringer, først og fremst rekruttering av nye medlemmer. Riktig struktur i organisasjonen er en viktigforutsetning for suksess. Prosjekt 2014 er et strukturprosjekt. Hvis prosjektet mot formodning skulle falle under avstemningen på riksmøtet, må organisasjonen allikevel struktureres annerledes. Temaene i månedsbrevene bør være gjenstand for oppfølging. Tore G. Hovde DG Sign. _ 4

134 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 J Distriktsguvernør Fredrik Knutsen Status pr KLUBBER 58 Dette er distriktets mål for klubber Status Avvik/aksjoner Rapportert 25 okt. Dato 2 MEDLEMMER 1561 Det jobbes kontinuerlig med medlems pleie og verving

135 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Status Avvik/aksjoner Dato 3 OPPLÆRING 6 kurs er planlagt for GLT jobber med å utvikle og forbedre kursene kontinuerlig LUP er startet opp Hadde 60 medlemmer på kurs i April Status Avvik/aksjoner Dato

136 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 4 ORGANISASJONSUTVIKLING Gjennom å styrke soneledet jobber vi aktivt for at sonen skal bli et sterkere ledd i organisasjonen Ser på muligheten for tilføre sonen midler CEP blir brukt aktivt og er på klubbesøk Har som mål å lære opp to nye CEP i CEP CEP har vært på besøk i 6 klubb Status Avvik/aksjoner Dato 5 PRODUKTUTVIKLING Finne sponsorer til Lions. Besøke bedrifter i distriktet som kan være potensielle sponsorer Mennesker med nedsatt funksjonsevne Distriktet har holdt to aktiviteter for funksjonshemmede Status Avvik/aksjoner Dato

137 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 6 UNGDOM Arbeidet for at alle klubber i distriktet bearbeider skolene i sitt området for å bruke Dette er ditt valg, Tegnekonkurransen Status Avvik/aksjoner Dato 7 NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Mennesker med nedsatt funksjonsevne Sykehusklovnene på AHUS Samarbeid med H distriktene Status Avvik/aksjoner Dato Samlet inn ca kr

138 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 8 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Sluttføre gamle prosjekter før vi startet nye. Oppfordre klubbene til å innrapportere hva slags prosjekter de har i gang Få oversikt over hvilke prosjekter som er i gang Status Avvik/aksjoner Dato Alle prosjekter er nå sluttført MILJØARBEID DG bruker kollektivtransport DG har stort sett kjørt kollektivt hele året Status Avvik/aksjoner Dato 10 SYNLIGHET Vi er synlige, men det kan sikker vært mer

139 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Distriktet har egne hjemmeside som alle medlemmene kan gå inn på. Markedsføre Lions gjennom å ha stands på kjøpesentre rundt om i distriktet Jobber med å få til en felles layout på stand som skal brukes i distriktet Status Avvik/aksjoner Dato

140 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Status pr. nov 2012 Status pr. feb Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto 11.8 Innbetaling til AIM 11.9 Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt stk stk Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse Status mai 2013

141 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

142 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 K Distriktsguvernør Hans Otto Glomsås Status pr KLUBBER 43 Beholde de vi har. Kontakt med soneledere om hvilke klubber som sliter for så å besøke dem, DG og/eller CEP-veileder Status Avvik/aksjoner Dato MEDLEMMER

143 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 1268 Gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret. Forbedre info internt (Kjenn Lions. Power point kjøres i alle klubber) og informere eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene Øke kvinneandelen med 10% Se ovenfor. Vårt medlem i Kvinner i Lions, Inger M. Kristiansen etablerer nå ei kvinnegruppe i distriktet for å jobbe aktivt med dette Status Avvik/aksjoner Dato 1257 medlemmer per 19. april (58 ut, 57 inn) Vi har akkurat like mange kvinner som i fjor, og klarte dermed ikke å øke antallet. Medlemstallet er tatt opp på sonemøter i vinter og vil fortsette i februar. Soneledere har fått trivselsundersøkelse, Minitrivda, som verktøy som gis klubbene, faderansvaret repeteres. Vår representant i Kvinner i Lions har startet jobben og ønsker en kvinne i hver sone som kontaktperson. Den nye Klubbhåndboka på nettet blir gjort kjent OPPLÆRING

144 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Videreutvikle soneleddet Sonelederforum Dette er opplæringsdag. Soneledere på regionalt leadershipkurs høsten 2012 på distriktets regning Distriktet skal soneleddet økonomiske midler. Gjøre retningslinjer for soneleder kjent og gjennomført. Fagutdanning av presidenter og klubbenes Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Invitere påtroppende fagkontakter: guvernørrådsleder og /eller generalsekretæren på fagsamlingene a. 85% av presidentene på opplæring. b. 50% av klubbenes fagkontakter på og for presidenter, kass., sekr. og klubbenes K er Dette ble gjort også i fjor med stort hell. fagsamling Status Avvik/aksjoner Dato 80% av presidentene på opplæring, 41% av klubbenes fagkontakter på fagsamling som distriktet arrangerte i mai/juni. 3 soneledere på regionalt leadershipkurs på distriktert regning.sonene tilført budsjetterte midler. Sonelederforum med 9 delt gjennomført Fagopplæring juni 2012, Avvik 5% og 9%. I forhold til mål. Likevel en bedring fra året før. GRL og generalsekr tilstede. Fagsamling av klubbenes Ker /opplæring av presidenter 1. og 8. juni ORGANISASJONSUTVIKLING

145 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Lions av 43 klubber gav sitt syn på saken til distriktsrådet som sendte sin innstilling til guv.rådet L2014 møte på Hamar Alle klubber invitert, 22 representert med 57 deltagere. Guvernørrådsleder orienterte om saken. Status Avvik/aksjoner Dato Saken opp på distriktsmøtet L2014/guvernørrådets forslag om 5 distrikter nedstemt, 91 nei, 8 ja. Alternativet som vi fikk fra guvernørrådsleder om at MD 104 skal ha færre distrikter fikk stor tilslutning: 98 ja, 1 nei. Drøftet på klubbmøter og sonemøter utover vinteren. Vi ønsker guv.rådsleder og prosjektleder på stormøte i begynnelsen av mars. Tatt bredt opp på DM UNGDOM Gjennomføre 14 Det er mitt valg kurs 4 oppfriskningskurs Informere via nett, mail, besøk og fagsamlingene slik at klubbene kontakter skoler og barnehager. Oppfordre klubbene og sonene til å benytte DMV-pilotene

146 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Ungdomsutveksling. Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene Distriktets klubber skal sende 15 ungdommer Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. til ungdomsleirer Be ungdom som har vært på leir skrive i lokalaviser. Presse tilstede på infomøter. Tulipanaksjonen, som skal være Lionsdagen. a. Omsette tulipaner b. Alle klubber skal markedsføre Lions under aksjonen Øke ungdomsaktiviteten, spesielt i forhold til vanskeligstilte barn. Øke antall klubber som har slike tiltak. Var ni klubber per april -12. Lions fredsplakatkonkurranse (tegnekonkurranse for barn), skal gjennomføres i alle soner. PRC lager forslag til pressemelding. Informere om bestilling, profileringsutstyr og forslag til gjennomføring av dagen via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Mediekontakt gjennom soneleddet fellesopplegg for klubbene i sonen. PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/soner ønsker det Informere om muligheter for økonomisk støtte via Tulipanfondet. Info via Idrettskrets om tilbud p.t. Be klubbene ta kontakt med andre organisasjoner. Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. PRC lager forslag til pressemelding Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen Status Avvik/aksjoner Dato

147 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 10 DMV kurs avholdt. 5 oppfriskningskurs. Opplegg rundt vanskeligstilte barn tatt opp på rådsmøtet og i DGs månedsbrev for november Fredsplakat i 6 av 7 soner. Ungdomsutveksling: 16 ungdommer på leir Vanskeligstilte barn. Det jobbes med dette i klubbene. DG har tatt det opp i månedsbrev. Tulipanaksjonen. Mål antall DMV kurs ikke nådd, mål for oppfriskningskurs nådd. Avvik på fredsplakaten : Mål: Alle 7 soner med, resultat 6 soner. Distriktets vinner vant også for Lions Norge. Ungdomsutveksling: Målet nådd. Vi har gitt klubbene konkrete tilbud vedr sommeropphold på Strandenga leirsted på Biri. 9 klubber har opplegg rundt vanskeligstilte barn tulipaner bestilt, litt under målet,men rekord for distriktet. Alle klubber er med NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Nasjonalt: a. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger Status Avvik/aksjoner Dato

148 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Oppstart på rådsmøtet DG har måttet purre på innbetalinger, men dette har nå ordnet seg I klubbenes mal for handlingsplaner er riksog distriktmøtevedtak listet 8 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Internasjonalt: Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. a. Avslutte Minskprosjektet finansielt. b. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. c. Øke antall faderbarn fra 14 per juni -12. d. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter e. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Status Avvik/aksjoner Dato

149 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Etter siste rapport vil Minskprosjektet avsluttes rent økonomisk til våren Distriktets brønnprosjekt er fullført, brønn åpnes høsten Faderbarn tatt opp igjen overfor soneledere Soner har internasjonale hjelpetiltak, en sone har f eks leseprosjekt på barnehjem i Vilnius for barn/unge med dysleksi, jfr Maddens prosjekt. Finansieringen er avsluttet i vår. Senteret vil bli tatt i bruk sommeren I rute Opptelling foregår, distriktet har mange fadderbarn Vilniusprosjektet går sin gang, virker positivt. Dysleksiopplegget kvalitetssikret via logoped fra vårt distrikt som har besøkt barnehjemmet SYNLIGHET DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene Hver måned

150 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) a) Synliggjøring og Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om Lions i informasjon gjennom forbindelse med aktiviteter media og lokalpresse. b)prc sender ut pressemeldinger til alle aviser i Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket- i alle sammenhenger. Benytte profileringsutstyr/klær på stand og under aktiviteter. distriktet. PRC lager info/pressemeldinger til alle aviser, lokalradio og lokal TV i distriktet over lionsaktiviteter og hvor mye midler som deles ut og formål IT som kommunikasjon og informasjonsplattform Alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt. PRC må få info fra distriktsrådet og klubbene Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer Status Avvik/aksjoner Dato

151 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) DG har sendt månedsbrev, fagsjefer skriver side 2 for å orientere om sine saker. De har en måned hver. PRC lager månedlig infoavis som sendes klubber/medlemmer om det som skjer i vårt distrikt av aktiviteter. Pressemelding (som kan bearbeides lokalt) sendes ut nå med bl a samlesum hvor mye penger distriktet delte ut i fjor samt aktivitetstimer klubbene la ned i fjor. Klubbene blir stadig flinkere til å få presseoppslag om sine aktiviteter. Klubbene bestiller også profileringsutstyr. Den nye hjemmesida. Utføres. Utføres. I november sendte IRC pressemelding om distriktets aktiviteter som kom inn i lokalpressen rundt om i distriktet. Mange gode innslag, klubbene flinke. Det orienteres om den nye hjemmesida og klubbenes muligheter der. Hjemmesida godt mottatt

152 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) 11 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status pr. aug Status pr. nov 2012 Status pr. feb Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Jobbes med på Toten Jobbes med på Toten Status mai 2013 Blir en ungdomsavd i LC Ø.Toten 11.7 Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir 0 0

153 Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse Målet nådd i løpet av høsten -12.

154 30/ :14 Aktive medlemmer: A B C D E F G H J K 1255 Hvorav 277 er kvinner «373 «««256 «««145 «««176 «««203 «««262 «««141 «««235 «««162 ««Extra 0

155 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen Nr. Mål Virkemidler Status februar 2013 Ansvar IP MADDENS HOVEDTEMA Gjennomføre IP Maddens hovedtema : Øke leseferdighetene hos barn og ungdom Aktivt å søke samarbeid med barnehager, skoler, bibliotek o.l. for å gjennomføre aktiviteter GRL og DG 1 PLANLEGGING OG RAPPORTERING 1.1 Utforme og oppdatere langtidsplanen for perioden VDGer og fagsjefer involveres i langtidsplanene som skal frem legges for GRM i februar 2013 Skal godkjennes GRM i februar. AGRL 1.2 Distrikter og fagsjefer skal lage planer som er konkrete, oppnåbare og målbare og forpliktende. Handlingsplanene ferdigstilles i forkant av Riksmøte i Stryn, alle planer iverksettes 1. juli Skal godkjennes GRM i august. GRL DG 1.3 Statusrapportering handlingsplaner i august, november, februar og mai Oppfølging, iverksette korrigerende og forbyggende tiltak Rapport pr august, november,februar og mai GRL DG 1.4 Månedlig statusrapportering fra fagsjefer Oppfølging, iverksette korrigerende og forbyggende tiltak Sendes bare i forbindelse med GRM. GRL Fagsjefer 1.5 Rammeplanen for Lions2014 implementeres inn i organisasjonen Lions 2014 skal fremlegge forslag til implementeringsplan. Forslaget skal behandles i GRM. Fagssjefene har fått oversendt alle aktuelle områder som skal implementeres.. Følges opp gjennom statusrapportering fra fagssjefene. GRL 2 KLUBBEN 2.1 Videreføre fornyelses prosess og den direkte dialogen med klubbene. Sørge for god og entydig informasjon ut til klubbene om Lions 2014 og den videre prosess. Distriktene skal gi tbm, innen 1. november. Gjennomført. PL Involvere medlemmene gjennom infobrev og månedsbrev. Nyhetsbrev, månedsbrev, blogg. Gjennomføres, ikke blogger. GRL, DG og GS Februar 2013 CHJ Side 1

156 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 2.2 Medlemmer i Lions skal kjenne egen organisasjon, både distrikt, riks og internasjonalt 2.3 Implementere klubbutviklingsprogram i alle klubbene Bedre infoflyten mellom MD og medlem ved å sende ut informasjon direkte til hvert medlem. Fagsjefer skal være et verktøy for klubbene og deres aktiviteter. Fagsjefene skal påse at informasjon både fra fagsjefsamlingen og andre kilder skal komme medlemmene til gode. Gjennomføring av «Kjenn Lions kurs» Medlemssystemet har funksjonaliteten. Gjennomføres. Tilbys løpende. Opplæringsprogram i hvert distrikt. «Kjenn Lions kurs» skal ferdigstilles til nyttår. Gjennomført. Legges inn som en del av MD og distriktsopplæring Gjennomføres. GLT Fagsjefer Fagsjefer 3 LEDEROPPLÆRING 3.1 Holde et høyt faglig nivå på MD opplæringen og påse at distriktet får den støtte de trenger for å gjennomføre sine opplæringer Medvirke til at alle distrikter bemanner GLT funksjonen og får den nødvendige opplæring / informasjon. Legge til rette for samarbeid /samkjøring mellom GLT-GMT Løpende. GLT Implementere og gjennomføre vedtatt opplæringsplan Løpende 3.2 Innføre og gjennomføre en målrettet og fremtidsrettet opplæring av ledene tillitsvalgte. Videreføring av Regionale Leadership Institute (RLLI). Flere kurs gjennomført. Nye planlegges for kommende lionsår. GLT Gjennomføre fagsjefsamlingen. VDG I og VDG II kurs Vellykket gjennomføring. VDG I opplæring igangsatt. VDG II i samband med RLLI. Separate kurs gjennomført. Utdanne flere Lions instruktører Fått plass til to instruktører på LCI kurs. Gjennomført. 4 MEDLEMSUTVIKLING 4.1 Gjennomføre et målrettet arbeid for å påse at Skape vekst gjennom gode klubbaktiviteter og informasjon. Løpende. GMT Februar 2013 CHJ Side 2

157 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen antall medlemmer holdes GMT plan og målsetning evalueres og følges tett opp Gjennomføres. 4.2 Påse at GMT teamet fungerer godt Medvirke til at alle distrikter bemanner GMT funksjonen får den nødvendige opplæring og informasjon. Gjennomført. GMT 5 UNGDOMSARBEID 5.1 Jobbe for å bedre barns- og ungdomsoppvekstvilkår 5.2 Etablere treningsgrupper for barn og ungdom med utviklingshemninger. 5.3 Bidra til økte inntekter for å finansiere våre ungdomsprosjekt 5.4 Gjennomføre den internasjonale tegnekonkurransen. Selge Det er mitt valg (DMV) mot barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Implementer prosjektet «Vanskeligstilte barn og ungdom» på landsbasis Jobbe med idrettskretsene for å kartlegge og finne idrettslag som ønsker å igangsette treningsgrupper Oppmuntre alle klubber til å gi bort 1 million tulipaner i forbindelse med Lions Dagen. Høy aktivitet. Beslutning GRM i august. Status ukjent. Bratsberg IL og Borre. Kontakt med Special Olympics. Løveleker etablert i Oslo og Bratsberg. Gjennomført. Mål ikke nådd, men det er solgt flere enn fjoråret. Vaser også solgt. Gjennomført. Oppfordre klubber å ta kontakt med skoler. Nasjonal vinner kåret. Gjennomført. NA NA GRL GRL NA 5.5 Gjennomføre årlig tre internasjonale leire - motta inntil 75 ungdom 5.6 Gjennomføre internasjonal ungdomsutveksling sende ut inntil 75 ungdom Norsk arrangerte leire skal inneholde workshops med tema. Deltagere i norske leire skal primært være ungdom som ikke har vært på en internasjonal Lions leir tidligere. Det å involvere norsk ungdom i planlegging og gjennomføring er en stor fordel. Tilby gode leirer og markedsføre disse godt mot aktuelle ungdomsmiljøer. Formidlet til aktuelle klubber. Beslutning i GRM i august. Gjennomført. Oppfordring til aktuelle klubber. Løpende. 5.7 Gjennomføre AIMs program Støtte AIMs program og påse at det fungerer godt. AIM er eget prosjekt. AIM delegasjonen for 2013 er valgt av LC Bergen/Student. YE YE AIM Februar 2013 CHJ Side 3

158 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 6 NASJONALT OG INTERNASJONALT HJELPEARBEID 6.1 Evaluere vårt internasjonale bistandsarbeid Nedsette en komite som skal rapportere til GRM Komiteen skal også evaluere stillings innehold for utenlandssjef 6.2 Sikre bærekraft og kontinuitet av våre øyehelseprosjekter. Nytte de ressurser som er tilgjengelige både nasjonalt og internasjonalt. 6.3 Fortsette arbeidet med IR-katalogen. Informasjon ut til klubbene, oppfordre til å sende inn forslag til prosjekter. 6.4 Øke antallet fadderbarn Oppfordre klubbene til å ta på seg Fadderbarnansvar av minst ett barn / ungdom. 6.5 Oppfordre klubbene til å øremerke bidra til LCIFs meslingsprosjekt «One shot, one life» Aktivt informer i Lion, på klubb /sone og distriktsmøter om målgruppene for dette arbeidet. Benytte fagsjefsamlingen til å informere om prosjektet. Arbeidet er startet og rapport til GRM i februar. Prosess mot klubber startet. Konklusjon i løpet av høst Løpende. Løpende Løpende. Gjennomført. Er gjort gjennom artikler. Givertelefonen benyttes. Prosjektet fullfinansiert fra LCIF. Gjennomført. Er gjort. IR IR GRL/ IR IR C distriktet IR GS 6.6 Oppfordre klubbene å støtte av nasjonale aktiviteter; nye «Beitoleir», HSU Tana Nesseby, Førerhundskolen, DMV. 6.7 Fremme forslag overfor RM 2013 til innsamlingsformål til LRF2015 Lionskontoret sender ut giroer. HSU Tana Nesseby sender ut egne. Gjennomføre arbeidet med å evaluere forslag til LRF2015. Giroer utsendt. Gjenomført. Forslag innen 1. februar. Gjennomført. Forslag stemmes over på Riksmøtet IR GS LRF komite 7 INFORMASJONS TEKNOLOGI 7.1 Påse at våre medlemssystemer er oppdaterte og møter brukers behov Kontinuerlig å forbedre og ved behov iverksette nødvendige endringer i systemer og programmer. Nytt system implementert. Gjennomført med mange gode tilbakemeldinger. IT 8 INFORMASJONS OG MARKEDSFØRING 8.1 Være synlige på riksnivå Utvikle en PR og informasjonsstrategi for Lions Norge. Kommunikasjons gruppe jobber med GRL Februar 2013 CHJ Side 4

159 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen Aktiv bruk av pressemeldinger, nyhetsbrev o.l. Gjennomføre en kampanje for å synliggjøre våre nasjonale og internasjonale aktiviteter 8.2 Bygge et godt nettverk i frivillighets Norge Ha nær kontakt med andre humanitære organisasjoner og delta aktivt i «Frivillighets Norge». dette. Fokus på våre prosjekter. Løpende. Det er gjennomført flere møter og deltagelse på konferanser. 8.3 Lions skal være en miljøbevisst organisasjon Utvikle en miljøstrategi Gjennomført. GS 8.4 Sponsorer Etablere et opplegg som skal gjøre det attraktivt å være en GRL Lions sponsor 9 Måltall Virkelig 2011/2012 (Pr ) Norsk/(LCI) Mål 2012/2013 Status pr. Aug Status pr. Nov Status pr. Feb GS GRL GS Status pr. Mai 2013 Antall medlemmer (alle medlemskategorier) n/a / (11.588) 11697/(11678) Antall Venn av Lions - personlig n/a 27 Antall Venn av Lions - bedrift 3 +7 n/a 3 Antall klubber n/a /(465) 470/(467) Antall klubbfilialer 5 +4 n/a 5 5 Antall studentklubber 1 +2 n/a 1 (2) 2 Leo klubber 0 0 n/a 0 0 Antall norske ungdommer til utenlandske leire 70 n/a 56 Antall utenlandske ungdommer til norske leire 70 n/a 50 Innbetaling til internasjonale ungdomsleirer i Norge n/a Innbetaling til Ungdomsarbeid n/a Innbetaling til AIM n/a Innbetaling til ny «Beito leir» n/a Innbetaling til HSU Tana-Nesseby n/a Bestilling av tulipaner n/a Antall DMV kurs n/a 15 to-dagers 175 en-dags 2 to-dagers 126 en-dags Februar 2013 CHJ Side 5

160 Multippel Distrikt 104 Handlingsplan Guvernørrådsleder Christian H. Johansen 50 oppfølging Innbetaling til DMV n/a Innbetaling til Lions Førerhundskole n/a Innbetaling til LCIF «One shot, One life» n/a Antall Melwin Jones Fellowship 80 n/a Innbetaling til katastrofeberedskapen n/a Innbetaling til nordisk samarbeidsprosjekt (NSR) n/a Innbetaling til fadderbarn n/a Antall fadderbarn n/a + 42 Innbetaling til brønnprosjekt n/a Generell bistandsarbeid n/a Øyehelseprosjekt n/a Antall omtaler i trykt media på Riksnivå 10 n/a 0 5 Februar 2013 CHJ Side 6

161

162 Guvernørrådsmøte Sak: Til tjeneste har vi mulighet til å endre dette? Møtedato: Saksnr: 4.27 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Lovkomiteens anbefaling tas til følge. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): I GRM den var denne saken oppe, men ble utsatt da GR ønsket lovkomiteens svar på hvilke muligheter vi har for å endre på slagordet «Til Tjeneste». Spørsmål og svar følger. SAKSOPPLYSNINGER: GR bad Lovkomiteen se på hvilke muligheter Lions Norge har for å endre Lions Internasjonale slagord. Dagens slagord "Til Tjeneste" er en oversettelse av "We Serve". Det er ønske å få slagordet revurdert til noe mer moderne. Spørsmålet er om det lar seg gjøre uten en endring i det internasjonale lovverket. Som diskutert så kan man finne en annen oversettelse av "We Serve". Alternativet å endre utover en oversettelse, men til en slogan synes enklere. Vi har i dag flere slogans som benyttes uten noen Riksmøte beslutninger. De mest kjente er "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" og "Lions er Gode venner som hjelper andre". Lovkomiteens syn på saken: Lions motto "We serve", fastlagt i Den internasjonale loven ( Artikkel IV, Seksjon 5) og kan bare endres av den internasjonale Convention. I Norge er vi begrenset til å lage en norsk oversettelse av We serve. Dette gir snevre rammer. Det er ikke formelle krav til godkjennelsen av en

163 eventuell justert oversettelse. (Dette burde vel strengt tatt vært kommentert før saken kom opp på Riksmøtet i fjor.) Vi har ikke sett på hvilken detaljert prosess som er nødvendig dersom man ønsker det internasjonale motto endret. Det synes bedre å eventuelt lage et "underordnet" slagord/valgspråk/parole. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

164 Guvernørrådsmøte Sak: Daglig leders orientering Møtedato: 24.mai 2013 Saksnr: 5.20 Saksbehandler: HLMO Sakstype I Regnskapsmedarbeider Øystein Berg Nilsen tiltrådte den 2. mai Medlemmer og ansatte ser frem til å få en fast regnskapsmedarbeider på Lionskontoret. Kontingentkrav for andre halvår samt krav for drift av server, e-post samt hjemmesider ble fakturert ut i Hansa av Lionsmedlem Tove Annexstad og undertegnede uken før påske. Lions Norge sin husleieavtale med Brødrene Jensen AS ble forlenget den 30.4 då for fire nye år. Nytt i reforhandlet avtale er 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist etter ønske fra Lions Norge. Lions Norge var endelig - invitert på Stortinget den 29. april då for å komme med innspill til hvordan overskuddet av tippemidlene øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner bør fordeles i fremtiden. Lions Norge ytret at det er helt nødvendig å bryte med den gamle modellen. Medlemmene i Lions ønsker en mer rettferdig ordning, som inkluderer en større del av frivilligheten herunder Lions Norge. Vi ønsker en kriteriebasert modell (2B i utredningen) som reflekterer kostnader knyttet til aktivitet finansiert av organisasjonen selv. I begynnelsen av mai sendte vi inn Lions Norge sitt høringssvar til Stt. i denne saken. Lions Norge inngikk den en partneravtale med WMC om salg av helsepass. Utfordringen er å gjøre dette tilbudet kjent blant medlemmene. Tilbudet er i henhold til GR vedtak lagt ut på våre hjemmesider. En nær forestående arena er RM, hvor WMC også i år har en stand. Vi har planlagt et oppfølgingsmøte etter RM med WMC for videre fremdrift. På flere klubbesøk er det ytret ønske om en idebank på våre hjemmesider hvor klubber kan gå inn å få ideer til nye klubbaktiviteter. Lionskontoret har etterspurt og fått inn mange gode tips. Tipsene fra klubbene vil bli lagt ut på våre hjemmesider før sommeren. Kristoffer Andreassen pt student på Høgskolen i Oslo og Akershus skal i sin bachleroppgave skrive om Lions Norge. I denne oppgaven skal han hjelpe Lions Norge å forbedre sin synlighet og digitale omdømme. Han har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse. Noen av funnene skriver jeg om i neste utgave av Lion. Nytt skjema for mva kompensasjon ligger nå ute på våre hjemmesider og er sendt ut via medlemsregisteret til klubbenes presidenter, sekretærer og kasserere. Det er viktig å få alle klubbene til å søke mva kompensasjon!

165 Den nye grasrotforskriften er vedtatt. Målet med endringene som er gjort er å forhindre illojale tilpasninger og juks! Årets tulipanaksjon er vel overstått. Vi jobber med at resultatene av arbeidet inntektene fra årets aksjon muliggjør må komme tydelig frem! Fra Loen meldes det om 331 delegater påmeldt til Riksmøtet og 31 observatører i skrivende stund vi ser frem til dette møtet med medlemmene. Det er videre påmeldt over 500 personer til grillparty på fredag. Lions Norge ved Lions Club Nittedal ble endelig - invitert til å holde et innlegg om sitt samarbeid med Nittedal Kommune under et frokostmøte initiert av KS og Frivillighet Norge.- Bedre reklame kunne hverken vi eller Stiftelsen DMV fått!

166 Guvernørrådsmøte Sak: Nye prisar for Lions Mint Møtedato: Saksnr: 5.25 Saksbehandler: Albert Moe Sakstype O VEDLEGG: Referat frå Distrikt 104-E sitt styremøte SAK 1. Fastsetting av pris på Lions Mint Vedtak samrøystes: Prisen pr rull Lions Mint aukast til kr 20,- Innkjøpspris for klubbane aukast til kr 4.000,- pr kartong. Prisauken blir sett i verk når det er trykt opp salsplakatar med ny utsalspris. Ny avtale mellom LC Randaberg, Distrikt 104-E og MD 104 vil bli inngått hausten DG Odd Audun Rage vil ta initiativ til møte med LC Randaberg VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

167 Guvernørrådsmøte Sak: SMS tjeneste integrert i medlemsregisteret Møtedato: Saksnr: 5.27 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forutsatt at behovsanalyse for å inkluderer sms-varsling som en tjeneste via medlemsregisteret foreligger, og kost/nytte vurdering er gjort for så vel klubb som admistrasjonen av ordningen, anbefales tilbudet fra Sveve AS. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): Tilbudet fra Sveve skilte seg ut fra de andre i sin form det var gitt, enkelt og forståelig. Det er videre et bra tilbud mht. pris. Det finnes ganske sikkert leverandører av smstjenester som er noen ører rimeligere, men kr 0,34 er absolutt en konkurransedyktig pris. SAKSOPPLYSNINGER: Det er innhentet tilbud fra i alt 4 leverandører, det finnes veldig mange andre også. 1. Front Etableringsgebyr kr 250,- Mnd.gebyr kr 290 Smspris kr 0,39 intervall sms pr.mnd. kr 0,37 intervall sms pr mnd. kr 0,34 intervall sms pr mnd. 2. Keytec leverer kun et frittstående system for sms utsendelse, dvs at andre systemer må tilpasse seg Keytec's system for sms utsendelse. Hva det innebærer av tid/kostnad for ren eventuell implementering vet jeg ikke, men vanlig konsulenthonorar er pt. kr. 1000/time 3. InteleSMS

168 Etableringsgebyr kr 1490,- Mnd.gebyr kr 490 Smspris kr 0,34 intervall sms pr.mnd. 4. Sveve Etableringsgebyr kr 500,- Mnd.gebyr kr 99,- Smspris kr 0,34 En SMS-tjeneste er ment som en formidler av påminnelser/korte beskjeder. Som medlem av styret i en klubb med 26 medlemmer, ser jeg ikke behov for sms-tjeneste i medlemsregisteret, da tjenesten fungerer aldeles utmerket for masse -utsendelse av informasjon til medlemmene. Det er i vår klubb, som i veldig mange andre klubber sikkert, gjerne kasserer/sekretær som sender sms til medlemmene ved behov. Det er pr i dag hundrevis av måter å gjøre dette på, og som fungerer helt utmerket. Jeg tillater meg å vedlegge 3 muligheter som klubbene kan benytte seg av for utsending av sms til medlemmene Smsgruppe.no Gratis tjeneste, sms til gruppe koster en sms Mange muligheter SMS-group app pluss Enkel smsvarslig fra mobiltelefon, app en er gratis men koster pr sms Bruk av min Side En mer detaljert beskrivelse følger vedlagt, og bruksanvisning for de ulike kan utarbeides som vedlegg til klubber som ønsker å komme i gang med sms-varsling ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Tilbud fra Sveve As medfører driftskostnader på kr 99,- pr.mnd, samt ett etableringsgebyr på kr 500,- Hvor store administrasjonskostnader som vil påløpe Lions ved en eventuell sms-tjeneste vites ikke pt.. men deler av tjenesten vil være kjøp/salg av antall sms, oppfølging pr kunde (hvor mye har de igjen av det antall de kjøpte) og fakturering.

169 Vedlegg 1 Ulike måter å lage seg en rutine for sending av sms til grupper Vedlagt 3 ulike måter å komme i gang med utsendelse av sms til grupper. 1 Logg på til adressen smsgruppe.no ved å trykke på linken over Det er mulig å benytte tjenesten for abonnenter hos de aller fleste mobiloperatører Trykk opprett gruppe, og følg anvisningene som kommer Tast inn navn på gruppen, ditt telefonnummer og navn Om du allerede har navnene klare for de som skal være med i gruppen, skriver du dem inn nå Hvis ikke, trykk opprett gruppe Da kommer det en melding om å vente på en sms. Når den kommer, svar Ok og send og vips!!! gruppen er opprettet og klar til bruk VIKTIG! I meldingen om at gruppen er opprettet kommer det informasjon om bruk tjenesten, men aller viktigst er passordet du får oppgitt Det gir deg mulighet til å logge på smsgruppe.no og bruke nettstedet for utsendelse av nye sms er eller se på svar som er kommet inn til gruppen. I tillegg kan du opprette nye grupper og endre innhold i de du eventuelt allerede har opprettet. Jeg har ikke funnet noen begrensning på antall grupper pr. mobilnummer. Litt skummelt kanskje og som alle medlemmer i gruppen må vite er at om du sender svar på en sms som kommer fra gruppen, så sendes svaret til alle de andre i gruppen også Det er jo glimrende med tanke på invitasjoner eller spørreundersøkelser hvor du trenger svar fra de andre i gruppen før du gjør noe mer ut det du beskriver i sms en. Med SMS-gruppe kan du sende SMS/MMS til opptil 50 stk samtidig. Mottagerne svar sendes tilbake til alle i gruppen. Enkelt og greit. Med SMS-gruppe kan du sende SMS/MMS til opptil 50 stykker til prisen av én SMS/MMS. Perfekt for bildedeling når du ikke vil legge ut på Facebook. Hold orden på venneinvitasjoner, planlegging av turer, arrangementer eller lignende. Du får tildelt et telefonnummer (gruppenummer) som brukes når meldinger sendes. Alle medlemmene i gruppen får meldingene som sendes hit. Tjenesten er helt gratis (du betaler kun per sendte melding) og fungerer på alle mobiltelefoner uten at du må installere noe. Hvor mye koster det? Det er helt gratis å opprette SMS-grupper, å sende en melding til en gruppe koster det samme som å sende én SMS, uansett hvor mange medlemmer det er i gruppen. En SMS til en SMS-gruppe sendes ut til alle medlemmer i gruppen. Hvor mange SMS-er kan man sende? Man kan sende så mange SMS man vil til gruppene sine. Når man er medlem i en gruppe kan man sende inntil 10 SMS i timen gratis til sin gruppe her på smsgruppe.no.

170 2 Laste ned applikasjonen Group SMS! fra appstore eller ITunes Veldig enkel å bruke Med denne app en betales det sms-pros pr. mottaker i gruppen man definerer. 3 De aller fleste mobiloperatører har en min side Telenor har et eget valg for utsendelse av sms Men man må registrere seg som bruker av Min side hos de ulike operatørene, og logge seg på med brukernavn og passord. Sending av sms fra min side koster sms-pris pr mottaker De aller fleste mobiloperatører har mange gratis SMS innbakt i abonnementene sine.

171 Guvernørrådsmøte Sak: Venn av Lions Møtedato: Saksnr: 5.28 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Medlemsregisteret må oppdateres slik at Venner av Lions kan legges inn. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): Vårt nye medlemsregister er mangelfullt når det gjelder muligheten til å gå inn og bli en venn av Lions. Administrasjonen ber om AU sin tilslutning til å tkm Modul for å få medlemsregisteret i stand til å kunne ta imot Venner av Lions. Dette er nødvendig for å kunne fakturere, måle antall, sende ut Lion samt Nyhetsbrev. SAKSOPPLYSNINGER: Etter at vi hadde en gjennomgang av «Venn av Lions» forrige uke konkluderte vi med at dette ikke fungerer slik det var tenkt. For å få dette tilfredsstillende må følgende punkter oppfylles: 1. Registreringen må gjennomføres i vårt medlemsregister, Fortrinnsvis av klubben der «Venn av Lions» skal bidra. Opplysningene bør være de samme som for medlemmer, unntatt fødselsår. fadder og medlemsnr. Oppgave om hvilke person som har registrert bør være med. 2. Registreringen må utformes slik at faktura, bladet Lions og Lions nyhetsbrev blir utsendt sammen med tilsvarende til medlemmene.

172 3. Klubbens og «Venn av Lions» bør få en melding når dette er registrert. (på samme måte som når klubben får nytt medlem) 4. Det må være mulig å ta ut rapporter på lik linje med de andre medlemskategoriene. 5. Det bør vurderes om en person i vårt system skal være ansvarlig for å vedlikeholde dette og drive support. (Tove Anexstad har sagt seg villig til dette.) Det betinger at vedkommende får alle nødvendige tilganger. Vi ber AU ber AU vurdere dette slik at vi kan få dette inn på ett riktig spor. Dette fungerer ikke slik det er nå. Det mest betenkelige er ovenfor de som har sagt seg villige til å bli «Venn av Lions» ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Tove Annexstad har sagt ja til å ta oppgaven med å legge inn Venner av Lions i det nye medlemsregistert. Modul må kontaktes for å høre om dette medfører en kostand for Lions Norge

173 Guvernørrådsmøte Sak: Rutiner ved innkjøp fra tillitsvalgtes egne selskaper Møtedato: Saksnr: 5.29 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Innkjøpsrutinene vedtas. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Tillitsvalgte på MDnivå skal ikke kunne inngå avtaler med Lions Norge som gjør at det kan stilles spørsmål ved deres integritet. Prinsipielt skal alle innkjøp baseres på konkurranse. Tillitsvalgte må aldri delta i behandlingen eller avgjørelsen av et innkjøp som har økonomisk betydning for deres selskap. Hvis innkjøp planlegges gjort fra tillitsvalgte eller firma hvor tillitsvalgt har eierinteresser eller er ansatt, skal minst to konkurrerende tilbud innhentes. Det valgte innkjøpet skal begrunnes skriftlig og godkjennes av nærmeste overordnede. Innkjøp skal velges ut fra en kombinasjon av pris, kvalitet og leveringstid. Vanlige fullmaktsregler skal følges. Tillitsvalgte tilbud av gratis tjenester og varer kan aksepteres, men dog under samme varsomhet som ved innkjøp av varer og tjenester. Det skal ikke forventes noen fordels behandling ved senere innkjøp. Det vises til Lions Etiske Norm. ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER: Dersom kjøp fra nærstående planlegges skal følgende rutiner følges; minst to tilbud skal innhentes. Valg av tilbyder skal begrunnes skriftlig og godkjennes av nærmeste overordnede.

174 Guvernørrådsmøte Sak: Søknad om å avholde internasjonal ungdomsleir i 2015 Møtedato: Saksnr: 5.30 Saksbehandler: MD YCEC Ole Bjørn Andersen Sakstype B VEDLEGG: 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet vedtar at sone 5 i distrikt 104A arrangerer internasjonal ungdomsleir sommeren 2015, med max ,- i støtte fra MD. AU forutsetter at dette er en del av planen for ungdomsleire i AU forutsetter at ungdomsleieren har et gitt tema. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): DG 104A søker på vegne av sone 5 om å bli tildelt internasjonal ungdomsleir i Søknaden er spennende og det er et meget godt initiativ som DG og hans støttespillere har tatt. Nord-Norge vil være et fantastisk sted for en internasjonal ungdomsleir. Detaljer om arrangementet slik det ser ut på nåværende tidspunkt framgår av vedleggene. Søkerne antar at den økonomiske rammen blir ca. kr MD YCEC anbefaler søknaden på det varmeste. SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Den økonomiske støtten tas fra kontoen for ungdomsleire.

175 Vedlegg 1 Søknad Distriktsguvernør Roald Nilsen 9750 Honningsvåg Ungdomsleir 2015 Sone 5 i Distrikt 104A fikk våren 2012 spørsmål fra YCEA Tove Bygdevoll om muligheter for å arrangere ungdomsleir i Dette kom opp som sak, først på vårt sonemøte i mai 2012, der de fremmøtte representantene fra klubbene var udelt positive til et slikt prosjekt. Vi har jo en unik natur og også dertil store muligheter for opplevelser og aktiviteter både til lands og på sjøen. Dette ville være med på å skape et spesielt og ikke minst minnerikt opphold i vårt område. Det ble i møtet reist en del spørsmål som måtte avklares før vedtak kunne fattes. Samtidig ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres dersom en del av leiren skulle være opphold hos vertsfamilie. Saken ble så tatt til behandling på vårt sonemøte den Her var YCEA Tove Bygdevoll til stede og orienterte medlemmene. Vedtak om å jobbe videre med prosjektet ble fattet, og det ble nedsatt en komite på 5 medlemmer. Komiteen har jobbet ut fra at leiren skal foregå i Harstad-området og i Vesterålen, og da uten vertsfamilie. En målsetting for oss i komiteen har vært å få til et så spenstig og allsidig opplegg for ungdommene som mulig. Et opplegg knyttet til natur, sjø og friluftsliv, men likevel slik at bo- og sanitære forhold blir ivaretatt på beste måte. Et alternativ der ungdommene tilbys tre ukers opphold og overnatting i klasserom og på luftmadrasser er ikke aktuelt, og heller ikke noe vi ønsker å tilby. Så langt i prosessen har vi vurdert flere alternative oppholdssteder og aktuelle aktører. Vi har bedt om tilbud, basert på rimeligst mulig pris, da vi var ganske klar på at det kom til å bli ganske store kostnader. Etter å ha gjort en vurdering av tilbudene vi har fått er det fire steder i regionen som utpeker seg og som vi mener oppfyller vår målsetting. Foreløpig kostnadsoverslag fra disse fire, over utgifter bare til

176 opphold og bespisning kommer på ca. kr , noe som for oss var overraskende høyt. Viser her til vedlagte foreløpige kostnadsberegning. Dertil kommer utgifter til transport, utflukter, aktiviteter, turer/omvisninger og gaver. Vi har pr. i dag noen kjente kostnader her, på ca. kr Totale kostnader må påregnes å bli på nærmere kr Noe særlig sponsing av kostnadene på de etablerte oppholdsstedene er ikke mulig, men vi mener sponsing er mulig for en del aktiviteter og turer. Når det gjelder øvrige opplysninger for Ungdomsleiren 2015 viser vi til vedlagte kostnadsoverslag. Vi vil imidlertid i tillegg nevne at dersom det er mulig økonomisk å gjennomføre leiren vil ungdommene kunne få besøke Hurtigrutemuseet i Stokmarknes og Vikingemuseet på Borg i Lofoten. Det tas også sikte på å få avtale om besøk ved flere bedrifter i regionen. Kan nevne spesielt Norlense AS som produserer oljevernutstyr i stor skala, og som har leveranser over hele verden. Og ikke minst, oppholdet på Rakettskytefeltet på Andenes og tur på Hvalsafari vil gi den maksimale opplevelse. Før vi går videre i planleggingen, på et mer detaljert nivå, er det viktig for oss å ha den økonomiske delen under kontroll. Samtidig er det viktig å ha et budsjett i balanse når søknad om å få avvikle leir i 2015 i vår sone skal godkjennes av MD 104. Med bakgrunn i dette tillater vi oss å fremme søknad om økonomisk støtte på minimum kr til avvikling av Ungdomsleir 2015 i Sone 5 i Distrikt 104A. Vi håper og ber om at Distriktsguvernøren gir sin tilslutning til- og anbefaling av vår søknad, og videresender denne til bevilgende myndighet MD 104. Vi takker på forhånd for et positivt svar. Med hilsen Komiteen for Ungdomsleir 2015 Odd Henry Johansen Soneleder

177 Vedlegg 2 Kostnadsoverslag Ungdomsleir 2015 Foreløpig kostnadsoverslag Trondarnes, Harstad: Opphold ved Trondarnes Frilynte Folkehøgskole. Overnatting (pr. person i dobbeltrom) kr x 25 x 9 = kr Frokost inkludert. Bespisning: Middag, lunch og kvelds kr x 25 x 9 = kr Tine sponser melk og juice. Håndklær og sengetøy lånes gratis. Sponset grillaften. Sponset trening v/stamina HOT. Det vil imidlertid komme en del kostnader til transport i forbindelse med aktiviteter, noe vi i dag ikke har oversikt over. Også transport fra Evenes lufthavn til Trondarnes. Grøtavær: Leirskole på Grytøya utenfor Harstad. Tilbudspris pr. person: kr x 25 x 4 = kr Overnatting 2 på hvert rom Frokost, middag og kvelds Aktiviteter og transport Her legges opp til at ungdommene får ha friluftsaktiviteter som fisking, padling og fjellturer mm., og også trene på «villmarksliv» i leirskolens lavvoleir.

178 Andenes: Opphold ved Andøya Rakettskytefelt AS. Tilbudspris: Total pakke i h.h.t. spesifikasjon 4 døgn kr Detaljert program ikke klart pr. i dag. Ungdommene gis imidlertid mulighet å delta på NAROMs (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) forskning osv. og ved ALOMARs observatorium. Og mye mer. Hvalsafari: Pris etter avtalt 50o/o reduksjon kr Guidet fjelltur (kveldstid) inkl. bevertning kr Stokmarknes: Opphold ved Turistsenterets rorbuanlegg. Overnatting inkl. frokost: kr x 25 x 3 = kr Beregnet i rorbuer. Bespisning ut over frokost ikke medtatt. Under oppholdet her legges det opp til tut til Lofoten med buss og Hurtigrute i retur, kostnad ca. kr Besøk på Hurtigrutemuseet, Stokmarknes. Besøk på Vikingemuseet, Borg i Lofoten Vi satser også på å kunne få avtale med bedrifter som driver produksjon for det internasjonale marked. Kr Etter endt opphold på Stokmarknes blir det busstransport til Evenes lufthavn. Kostnad her ikke medtatt.

179 Sponsing: Ut fra de ovenstående tall er det helt klart at vi trenger sponsorer. Følgende kontakter så langt: Søknad om midler sendt Vesterålen Sparebank Muntlig kontakt med Sparebank 1 NN Muntlig kontakt med bedrift på Stokmarknes Vi satser på å få i stand avtaler med bedrifter om mulig sponsing, men ut fra erfaring vet vi at det er mange lag og foreninger som søker om midler. Slik sett har vi ingen garantier for at søknader om støtte vil gi stor uttelling Stokmarknes den Odd Henry Johansen Soneleder

180 Guvernørrådsmøte Sak: Forlengelse av husleieavtale for Lions Norge i Ensjøveien Møtedato: Saksnr: 5.31 Saksbehandler: hlmo Sakstype B VEDLEGG: 1 signert husleieavtale for Lions Norge VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Eksisterende husleieavtale opphørte den 30.4 då uten oppsigelse. Vi ønsker å forlenge husleieavtalen frem til vi finner et bedret sted å være til en rimeligere penge. Avtalen som er forhandlet frem har 6 mnds gjensidig oppsigelse. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

181

182 Guvernørrådsmøte Sak: LAN fremtidig organisering Møtedato: Saksnr: 5.33 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet slutter seg til forslaget om å endre vedtektene for Lions Aid Norge med sikte på å få Lions engasjement i utlandet inn som en del av Lions Norges linjestyrte aktiviteter. Forslag til slike endrede vedtekter legges fram for Guvernørrådet på deres første møte i neste fiskalår. Til å utarbeide forslag til nye vedtektene utnevnes en gruppe bestående av Ole Traasdahl, Jan Erik Larsen og Christian Johansen. SAKSOPPLYSNINGER: Begrunnelse for forslaget: Utenlandsaktivitetene er i dag den største bistandsaktiviteten i Lions Norge på nasjonalt nivå. Den har vært organisert som en egen aktivitet under navnet Lions Aid Norge som er registrert i Brønnøysund som egen organisasjon. L AN har hatt et eget styre på fire medlemmer, og har prinsipielt operert uavhengig av Lions valgte organer med unntak av den årlige rapporten med regnskap lagt fram for Riksmøtet. Finansieringen av LANs aktiviteter skjer gjennom bidrag fra klubbene i Norge og ved betydelig støtte til vårt øyehelsearbeid fra NORAD. Når nå midlene fra Sight First er disponert blir samarbeidet med og bidragene fra klubbene viktigere enn noen gang. På denne bakgrunn finner vi det naturlig at denne viktige aktiviteten i Lions Norge inngår som en del av organisasjonens formål og saksbehandling. Det mener vi best kan skje ved at aktivitetene fortsatt skal betegnes som Lions Aid Norway og vil omfatte vårt øyehelsearbeid, vår fadderbarnordning, brønnboringsprosjekter og skoleprosjekter som i dag skjer i LANs regi. Disse aktivitetene vil være underlagt MD-IRC som i tråd med organisasjonens øvrige styringsregler fremmer saker vedrørende LANs arbeid for Arbeidsutvalg og Guvernørråd til beslutning.

183 MD-IRC kan når han finner det hensiktsmessig opprette komite(er) innenfor sitt fagfelt og foreslå medlemmer av disse for Arbeidsutvalget. Tilsvarende vil forslag med økonomiske eller prinsipielle konsekvenser for Lions Norge bli fremmet av MD-IRC for AU og Guvernørråd. På denne måten vil også vår utenlandsbistand bli en naturlig del av AUs og Guvernørrådets saksbehandling. LANs aktiviteter vil med dette også bli et avdelingsregnskap i Lions MD 104 og bli behandlet på linje med regnskapet for øvrig. En positiv effekt vil være at denne innsatsen da også vil bli synlig i Lions Norges regnskap som i dag i hovedsak fremstår som en administrativ enhet. Denne endringen av organiseringen av vårt utenlandsarbeid vil kreve en betydelig tilpasning av vedtektene for LAN som vedtas av Guvernørrådet. På den bakgrunn foreslås en gruppe til å fremme et slikt forslag til nye vedtekter for Guvernørrådet.

184 Guvernørrådsmøte Sak: Søknad om ekstra tildeling fra A Møtedato: Saksnr: 6.10 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Søknad og foreløpig regnskap fra inneværende Lions år er lagt ved. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

185 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Guvernørrådet Dato Lions Norge Ensjøveien 18 Oslo Søknad om ekstra tildeling av driftsmidler til D 104 A D 104 A fikk for Lionsåret en tildeling til driftstilskudd på kr ,-, ut fra tildelingen året før var dette et nedtrekk i tildelingen på kr ,-. Ved tildelingen gjorde jeg Guvernørrådslederen (GRL) oppmerksom på at vi sannsynligvis kom til å gå med et underskudd på årets drift, noe som også det foreløpige regnskapet viser. Jeg fikk da tilbakemelding om å sende inn en søknad til Guvernørrådet (GR) hvis dette ble aktuellt. Vedlagt sendes et foreløpig regnskap for D 104 A mangler fortsatt innbetaling av distriktskontingent for 82 medlemmer fra Lionskontoret, dette utgjør kr ,- denne utbetalingen vil redusere underskuddet. Reiseutgifter til Riksmøtet er heller ikke medregnet og vil komme i tillegg, ca. kr. 5000,-. Ved sonebesøk i 5 av 6 soner har jeg vært nødt til å benytte flyreiser, noe som har medført betydelige utgifter, i tillegg har våre rådsmøter blitt betydelig dyrere enn budsjettert. Distrikt 104 A har forholdsvis store møteutgifter både når det gjelder DM, DRM og sonemøter, dette har med store avstander å gjøre, som også medfører ekstra overnattinger ved møtene. Ut fra dette har jeg varslet påtroppende DG om at vi må se på møtestrukturen i vårt distrikt, vi vil bla. se på om vi klarer å kjøre for eksempel våre styremøter på skype, dette vil spare oss for mange ekstra overnattinger. Ut fra dette søker D 104 A en ekstra tildeling av midler til dekning av årets underskudd. Roald Nilssen, DG 104A. e-post: mob.tlf Hjemmeside: Menesgt 8, 9750 Honningsvåg

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK:

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Guvernørrådsmøte Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: 22.11.2015 Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.15 Tidspunkt: Torsdag 1. Oktober 2009 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus, Strømmen Referent: Karin Hansen Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad Jan

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund Møtereferat 1 av 5 Vår dato Referent Knut S. Brinchmann (KSB) FS-møte nr 2/17 Vår referanse 18.03.17 FS 2/17 Til (stede) Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*) Halgeir Ludvigsen (HL)

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Fung. fagsjef Motorflyseksjonen/Referent

Fung. fagsjef Motorflyseksjonen/Referent Protokoll Motorflyseksjonens styre Møte 05/2011 Avholdt 28. april i NLFs lokaler. Tilstede: Lars Øyno Styreleder/Møteleder Martin Hasselknippe Nestleder Stig Hoftaniska Eirik Bruset Ingelise Arntsen Michelle

Detaljer