Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre"

Transkript

1 Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre

2

3 Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl av guvernørrådsleder (GRL) Arne Kolsrud 1.2 Lions etiske norm ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL) Hilde Straumsheim 1.3 Minnestund ved GRL Arne Kolsrud GRL Arne Kolsrud hadde minnestund over avdøde medlemmer. 1.4 Valg av møteledelse. Guvernørrådet har nominert: tidligere guvernørrådsleder Martin Haakull, LC Sokndal og AGRL Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna Disse ble enstemmig valgt og overtok møteledelsen 1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Møteleder fastslo at møtet var innkalt på lovlig måte og i samsvar med lov og arbeidsorden. Møteleder foreslo følgende talebegrensing: - hovedinnlegg/sakspresentasjon: maks. 3 minutter - replikker maks 1 minutt Møteleder innformerte om praktiske ting i samband med avvikling av Riksmøtet. Kommentarer ved Alf-Erling Isaksen LC Tana-Nesseby, Nils Hovde LC Oslo-Årvoll og Hroar Thoresen LC Larvik. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Lions Clubs International, Ensjøveien 18, 0661 OSLO. E-ost: Telefon: Hjemmeside:

4 1.6 Valg av to møtereferenter Møteleder refererte forslag på Anne Lise Hessen og Gunn Ulla Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. 1.7 Valg av to delegater til å undertegne protokollen Møteleder refererte forslag på Jorun S. Waaden, LC Lørenskog/Fjellhamar og Kåre Rise, LC Brumunddal Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon 1.8 Valg av redaksjonskomité Guvernørrådet foreslår: Lovkomiteens leder PDG Tom Sletner, Lions Club Heggedal og representanter for forslagsstillerne. Foreslaget ble vedtatt ved akklamasjon 1.9 Valg av reisefordelingskomité Møteleder refererte forslag på Knut Relbo, LC Oslo/Abilsø Manglerud og Thore Jan Klever, LC Oslo Bygdøy Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon 1.10 Fastsettelse av antall stemmeberettigede Møteleder fikk støtte for å bruke antall avhentede mapper som antall stemmeberettigede. Ved møtets åpning fredag 27. mai var antall stemmeberettigede: 184 Ved møtets åpning lørdag 28. mai var antall stemmeberettigede: 223 Klokken 09:30 lørdag 28. mai var antall stemmeberettigede: 229 Det ble vedtatt å sende følgende hilsningstelegram til H.M. Kong Harald V: Lions Club Internasjonal, Multippeldistrikt 104 Norge, samlet til sitt 59. Riksmøte i Ålesund, sender Lions æresmedlem og høye beskytter, H.M. Kong Harald V, sin hilsen og ærbødigste hyllest. Arne Kolsrud, guvernørrådsleder Svartelegram fra H.M. Kong Harald V, ble lest opp ved forhandlingenes begynnelse lørdag. TALE VED RIKSMØTETS ÅPNING Guvernørrådsleder Arne Kolsrud 2

5 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2009/10 for Multippeldistrikt 104 Årsrapporten for 2009/2010 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Club International MD 104 godkjennes. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Svein Berntsen LC Askøy og Generalsekretær Egil Moe-Helgesen. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 2.2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 for Lions Aid Norway Årsregnskapet for 2010 og revisors beretning for Lions Aid Norway godkjennes. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 2.3 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 for stiftelsen Det er mitt valg Årsregnskapet for 2010 og revisors beretning for Stiftelsen Det er mitt valg tas til etterretning. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 2.4 Rapport og regnskap for Lions Røde Fjær 2009 Rapport, regnskap og revisors beretning for Lions Røde Fjær 2009 godkjennes. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 3

6 3 Våre aktiviteter 3.1 Beitoleir i 2012 Beitoleir 2012 ble presentert av leirsjef Rune Johansen, LC Oslo. Multippeldistrikt 104 Norge inviterer til internasjonal ungdomsleir for funksjonshemmede på Grønolen Fjellgard i Beito sommeren Riksmøte rår til at hver klubb bevilger et beløp på kr. 90 pr. medlem eller kr pr. klubb. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 3.2 Helsesportsuke i Tana i 2012 Helsesportsuka 2012 i Tana ble presentert av ukesjef Magne Nilsen, LC Tana-Nesseby Lions Club Tana-Nesseby arrangerer sin helsesportsuke for funksjonshemmede i Riksmøte rår til at hver klubb bevilger et beløp på kr. 90 pr. medlem eller kr pr. klubb. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt NSR-prosjektet i Minsk. Prosjektleder, PDG Erik Evang, orienterte. For sin store innsats for å få realisert Minsk-prosjektet, ble PDG Erik Evang hedret med The President Award av ID Gudrun Bjørt Yngvadottir og PID Jann Holtet. 4. Forslag 4.1 Lovkomiteen. Forslag om endring av måten lovkomiteen velges på. Riksmøtet slutter seg til Lovkomiteen forslag om at Lovkomiteen fra lionsåret 2011/2012 oppnevnes og velges av Guvernørrådet etter forslag fra klubbene. Guvernørrådet utarbeider retningslinjer for sammensetning og funksjonstid. Dersom forslaget vedtas, må følgende endringer gjøres i MD lov: 4

7 I MD lov 12.2 endres til Lovkomiteen oppnevnes av Guvernørrådet I MD lov 17.4.k strykes (der det står at Riksmøte velger lovkomite etter forslag fra Guvernørrådet) I tillegg må nødvendige endringer i Reglementet for Lovkomiteen vedtas av Guvernørrådet. Bakgrunn: Dagens regel for valg av Lovkomite er ikke helt klar. Fristen for å komme med forslag til medlemmer av Lovkomiteen er 1. februar, og vil bli opprettholt med det nye forslaget. Ut fra de innkomne forslag foreslår Guvernørrådet de tre kandidatene til Lovkomiteen. Forslaget fremmes på Riksmøte som så velger. Lovkomiteen mener at dette valget er unødvendig. Dels fordi valget i realiteten er gjort av Guvernørrådet og det ikke er anledning til å stille benkeforslag, dels fordi alle andre komiteer oppnevnes av Guvernørrådet. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget ovenfor. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever 2/3 dels flertall for å bli vedtatt. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Tom Sletner LC Heggedal, Victor Carlsen Jr. LC Skånevik, Alf-Erling Isaksen LC Tana-Nesseby og Svein Berntsen LC Askøy. Guvernørrådets forslag ble vedtatt med overveldende flertall. 4.2 Lovkomiteen. Forslag om endring av Lions Arbeidsordning. Riksmøtet godkjenner å endre teksten på kapittel IX, 21, punkt 2 i Arbeidsordning for MD 104 slik: Søknader om bidrag fra ungdomskontoen behandles etter den fremgangsmåte som Guvernørrådet har godkjent Bakgrunn: har nå følgende formulering: Disposisjonsrett MD-YC sørger for at det utarbeides et årlig budsjett over ungdomskontoen. Budsjettet skal legges frem for Guvernørrådet i augustmøtet. MD-YC disponerer ungdomskontoen etter de retningslinjer som er gitt av Guvernørrådet. Forslaget fremmes for å endre teksten til slik ordningen nå fungerer i praksis. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget ovenfor. 5

8 Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever alminnelig flertall for å bli vedtatt Guvernørrådets forslag ble vedtatt enstemmig 4.3 Guvernørrådet. Forslag om bygging av boliger på Haiti. Riksmøtet støtter forslaget om at Lions Norge i samarbeid med Lions Haiti bygger ca. 50 boliger på Haiti slik det fremgår av forslaget nedenfor. Forslaget innebærer at man ber om at klubbene innbetaler kr. 200 pr medlem eller etter evne. Bakgrunn: Etter jordskjelvet som rammet Haiti 12. januar 2010 var Lions gjennom LCIF, raskt på plass med nødhjelp. Lions Norge bidro med vel 1,9 millioner. Lions kom også raskt i gang med etablering av teltleire for husløse. Fremdeles bor et flertall av de som ble rammet i slike leire. Nå er bygging av overgangsboliger i gang, og LCIF er også sterkt inne i dette arbeidet. Det går imidlertid langsomt med bygging av permanente boliger. Mye av dette skjer på privat initiativ uten overordnet planlegging. Lions fra Haiti var inne i etablering av teltleire i hovedstaden, Port-au-Prince. Disse leirene fremstår som meget velorganiserte. En av leirene ligger i Blanchard, i utkanten av byområdet Cité Soleil som er et av de verste slumområdene i Port-au-Prince. Selve Blanchardområdet er imidlertid noe bedre stilt og relativt sikkert, og Lions har gode lokale kontakter der. Tidsplan: 1. Mars 2011: Lions Haiti vil oppdatere manntallet med skadeomfang på bygningene i området, og spesifisere utvelgelseskriteriene for tildeling av boliger. 2. Juni 2011: Start kommunikajons- og markedsføringskampanje 3. Juli 2011: Rigging, anskaffelse av lagerfasiliteter for utstyr og bygningsmaterialer. 4. August-september 2011: Bygging av første hus. Dette vil tjene som modell for de etterfølgende 5. November 2011-november 2012: Bygging av øvrige 49 hus. Budsjett: 1. Rigging og etableringsutgifter kr Kostnader 50 hus kr Vann og sanitær kr Presse og annen kommunikasjon kr Diverse kr Reiser og administrasjon Totalt Summene er regnet om fra US dollar til en kurs av kr kr kr

9 Finansiering: Sponsorer Lions i Norge kr. 200 pr. medlem, eller etter evne : Innsamling, gaver fra publikum Total 1,4 mill. 1,4 mill. 0,1 mill_ 2,9 mill Antall hus vil hele tiden tilpasses det beløp som er til disposisjon. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever alminnelig flertall for å bli vedtatt. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Reidar Elnan, LC Nesodden og Trygve Skjevdal LC Ås. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 4.4 LC Åsane. Forslag om kontingentfritak for medlemmer under 30 år. Riksmøtet støtter ikke forslaget om kontingentfritak for medlemmer under 30 år. LC Åsane skriver i sin begrunnelse: Vi, LC Åsane har som mange andre klubber problemer med å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort behov for flere medlemmer innen Lionsbevegelsen. Det er svært ønskelig å få flere yngre medlemmer, kvinner som menn. En ønsker ikke at størrelsen på medlemskontingenten skal gå ut over muligheten til å bli medlem. Mange unge mennesker i etableringsfasen har begrensende økonomiske midler til rådighet for organisasjonskontingenter. Et forslag som kan avhjelpe de som ønsker å bli medlem i en tidlig fase i livet er å kunne få samme kontingent som studentene har, nemlig fritak for kontingent til MD og distrikt. Klubben tror konsekvensen av en slik ordning ikke er avgjørende for inntekter til MD og distrikt. Guvernørrådet uttaler: Vi har pr. 1. februar 2011 totalt 73 medlemmer under 30 år. Av disse tilhører 48 de to studentklubbene, slik at det totalt er 25 medlemmer under 30 år i andre klubber. Økonomisk betyr dette altså kun kr i redusert kontingent. Men det er klubben selv som bestemmer hvilken kontingent medlemmet skal innbetale til klubben. Dersom klubbene ønsker en slik ordning, kan den altså gjennomføre det som vedtak i egen klubb. 7

10 Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever 2/3 dels flertall for å bli vedtatt. Dersom forslaget får flertall, må 23.1 i MD loven endres. Følgende hadde ordet under behandlingen: Per Olav Ulsberget LC Åsane, Victor Carlsen Jr. LC Skånevik, Helge M. Sagvåg LC Stord Fitjar, Helge Toftner LC Vestby, Finn Helge Hartmann LC Oslo/Ekeberg, Hroar Thoresen LC Larvik og Claus Callsen LC Stranda. Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 4.5 LC Finnsnes. Reduksjon til 15 medlemmer for å starte ny klubb. Riksmøtet støtter forslaget, og foreslår at forslaget sendes til Oak Brook med anmodning om at det fremmes for det internasjonale styre. LC Finnsnes skriver i sin begrunnelse: Da vår klubb startet i 1961 var det nok med 15 medlemmer for å kunne starte ny klubb. Få år etter at klubben ble startet ble antall medlemmer som kreves for å chartre ny klubb hevet fra 15 til 20 medlemmer. Dette var i en tid da lionsbevegelsen hadde stor framgang og det var lett i skaffe 20 medlemmer i nærmiljøet. Dessverre er ikke situasjonen den samme i dag. Bl.a. vår egen klubb filial på Gibostad hvor det i dag er 14 medlemmer, er meget ivrige og har drevet i 8 år uten å nå et magiske tallet på 20 medlemmer. En har brakt i erfaring at dette er et problem som også finnes i andre deler av landet. Guvernørrådet uttaler: Denne saken ble drøftet med vår to internasjonale direktører, Gudrun Yngvadottir fra Island og Per Christensen fra Danmark under NSR i De kunne fortelle at et slikt forslag allerede var drøftet, men avvist av medlemskomiteen i Oak Brook. Derimot har man laget nye regler for filialklubber som bl.a. vil medføre at de får en større selvstendighet enn i dag. Bl.a. får de anledning til å velge eget styre. Guvernørrådet ser på dette som positivt, men ønsker fortsatt å fremme forslaget overfor medlemskomiteen i Oak Brook. Ikke minst er dette begrunnet i den store endring vi ser i bomønsteret i Norge, der vi har fått nedleggelse av veldig mange klubber som følge av at befolkningsgrunnlaget reduseres. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever alminnelig flertall for å bli vedtatt. Følgende hadde ordet under behandlingen: Birger Caspersen LC Finnsnes. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 8

11 4.6. Guvernørrådet. Forslag om utvidelse av arbeidsutvalget fra 3 til 4 medlemmer. Arbeidsutvalget utvides fra 3 til 4 medlemmer. Det nye medlemmene skal velges blant det sittende Guvernørråd. Dersom forslaget vedtas må i MD lov endres til følgende: Guvernørrådets arbeidsutvalg (GRAU) skal bestå av guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og to distriktsguvernører (DG) som velges av og blant det sittende guvernørråd. Generalsekretæren er arbeidsutvalgets sekretær. Arbeidsutvalgets funksjonstid er ett år fra 1. juli det året valgene har funnet sted Guvernørrådet uttaler: På Riksmøtet i Haugesund i 2008, ble det vedtatt å redusere arbeidsutvalget (AU) fra 4 til 3 medlemmer, samtidig som antall AU-møter ble økt fra 4 til 6 hvorav to telefonmøter. Det har i de to årene ordningen har fungert, vist seg at arbeidsmengden på den distriktsguvernøren som har sittet i AU har økt betydelig. Det er derfor ønskelig å gå tilbake til den tidligere ordningen med 4 medlemmer hvorav 2 guvernører. Ordningen vil øke kostnadene med kr til avhengig av hvor vedkommende kommer fra. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for riksmøtet, og krever 2/3 dels flertall for å bli vedtatt. Følgende hadde ordet under behandlingen: Erik Evang LC Kongsvinger, Sven Senstad LC Sandnes/Riska og Jann Holtet LC Lørenskog /Vest. Erik Evang, LC Kongsvinger fremmet følgende tillegg til forslaget fra Guvernørrådet: CC gis dobbeltstemme under votering i AU. Jann Holtet, LC Lørenskog/Vest fremmet følgende tillegg til forslaget CC gir dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det omforente tillegget til forslaget fra Guvernørrådet lyder derfor: Ved utvidelse av AU fra 3 til 4 medlemmer, gis guvernørrådsleder dobbeltstemme ved stemmelikhet. Guvernørrådets forslag med tillegget som nevnt ovenfor ble enstemmig vedtatt. 9

12 4.7 Guvernørrådet. Forslag om endring av betegnelsen på MD fagsjefer. Betegnelsen på leder for medlems- og klubbutvikling, MD MEC endres til MD GMT, leder global membership team. Betegnelsen på leder for lederutvikling og opplæring, MD LDC endres til MD GLT, leder global leadership team. Valgperioden blir for begge 3 år som nå. Dersom forslaget vedtas må MD lov 17, 4, h og j samt 17.6 endres slik at det settes inn de nye betegnelser. Tilsvarende endring må også gjøres i arbeidsordningen og 4. Guvernørrådet skriver: Oak Brook har fremmet forslag om å innføre en ny organisasjonsstruktur innenfor områdene medlemsutvikling (ME) og opplæring og lederutvikling (LD). MERL begrepet går ut, og i stedet innføres begrepene GMT (Global Membership Team) og GLT (Global Leadership Team). GMT har vi hatt en periode, men nå er det restart av dette prosjektet. Konsekvensen er at fagsjeftitlene MD MEC og MD LDC utgår. Vi foreslår at disse to fagsjefbetegnelsene endres til: - Leder for GMT teamet med ansvar for medlems- og klubbutvikling - Leder for GLT teamet med ansvar for lederutvikling og opplæring. Valgperioden blir som tidligere, 3 år. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever 2/3 dels flertall for å bli vedtatt. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 4.8 Lovkomiteen. Forslag om endring av MD lov om adgangen til å fremme likelydende forslag. Et omtrent likelydende forslag, som er behandlet av et riksmøtet, kan ikke fremmes igjen på de to følgende riksmøter, med unntak av personvalg, valg av riksmøtearrangør eller hvis forslaget har vesentlige endringer. Lovkomiteen skriver: I ovennevnte paragraf heter det bl.a.: Et omtrent likelydende forslag, som er nedstemt av et riksmøte, kan ikke fremmes igjen de to påfølgende riksmøter, med unntak av ---- Lovkomiteen har alltid vært av den oppfatning at et forslag som er vedtatt av et riksmøte heller ikke skal kunne tas opp igjen i et påfølgende riksmøte. Det ligger i sakens natur at 10

13 Riksmøtets beslutninger må få anledning til å bli iverksatt over tid uten å bli forandret året etter. For å unngå mulige misforståelser, vil Lovkomiteen foreslå at ordet behandlet settes inn i stedet for nedstemt, slik at ordlyden blir som foreslått i forslaget til vedtak. Forslaget kan fremmes for Riksmøtet, og krever 2/3 dels flertall for å bli vedtatt. Guvernørrådet går enstemmig inn for forslaget. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. Utenom dagsorden: PDG Ingolf Bekkelund, LC Oslo/Rustad/Lambertseter orienterte om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. Generalsekretær Egil Moe-Helgesen. I forbindelse med at generalsekretæren går av for aldersgrensen 30. juni 2011, holdt han en tale til Riksmøtet. Leder for Lions 2014, Hroar Thorsen, orienterte om status for prosjektet Lions 2014, og ga en innledning til seminaret om Lions Otto Brødholt introduserte vår stedige representant i Uganda, David Mutayisa David Mutayisa ga Riksmøte en fersk statusrapport fra vårt arbeid med øyehelse i Uganda. David Mutayisa fikk overrakt blomster av GRL Arne Kolsrud Generalsekretær Egil Moe-Helgesen orienterte kort om seminarene. Seminarer: 1. Synlighet. Demonstrasjon av nye nettsider, medlemssystem, ny profil 2. Organisasjonsutvikling Lions FN s tusenårsmål ble avlyst på grunn av manglende interesse. 11

14 LUNCH GRL Arne Kolsrud ønsket den nye generalsekretæren velkommen og introduserte henne. Påtroppende generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard presentert seg 5 Planer og budsjetter 5.1 Langtidsplaner Langtidsplaner presentert av Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna. Kommentarer ved: Erik Evang LC Kongsvinger, Svein Berntsen LC Askøy og Geir Arve Ribe LC Lillesand Langtidsplan for Organisasjon og utvikling Langtidsplanen for organisasjon og utvikling vedtas. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kåre Rise, LC Brumunddal Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt Langtidsplan for Ungdomsarbeid Langtidsplanen for ungdomsarbeid vedtas. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kåre Rise LC Brumunddal, Vidar Waaden LC Lørenskog/Vest og Erik Evang, LC Kongsvinger som foreslo følgende tilleggspunkt: Støtten til Orkester Norden fortsetter, slik avtalen innen NSR forutsetter. Guvernørrådets forslag med ovennevnte tillegg ble enstemmig vedtatt 12

15 5.1.3 Langtidsplan for Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid Langtidsplanen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid vedtas. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Marit Klokkerhaug LC Trondheim Nidaros Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt Internasjonal direktør Gudrun Bjørg Yngvadottir fra Island holdt tale og hilste bl.a. fra den internasjonale presidenten. Egil Moe-Helgesen, Otto Brødholt og Martin Haakull ble av Gudrun Bjørk Yngvadottir overrakt IP Sid Schrugg s Letter of Commendation. GRL Arne Kolsrud overrakte blomster til ID Gudrun Bjørt Yngvadottir. 5.2 Forslag til driftsbudsjett for 2011/2012 Budsjettet med en inntektsramme på kr og et overskudd på kr vedtas. Medlemskontingenten fastsettes til kr 600 pr. medlem. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen (to ganger), Trygve Skjevdal LC Ås, Kåre Rise LC Brumunddal, Erik Evang LC Kongsvinger og Hroar Thoresen LC Larvik. Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer 6 Valg Alle kandidater har erklært seg villig til å motta valget. Valgkomiteens innstilling omfatter alle foreslåtte kandidater. Valgkomiteens leder, Hroar Thorsen, LC Larvik, presenterte innstillingen. 6.1 Guvernørrådsleder (GRL) for 2011/2012 (Stadfestelse av valget i 2010) Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna ble valgt ved akklamasjon 13

16 6.2 Guvernørrådsleder (GRL) for 2012/2013 (og assisterende guvernørrådsleder (AGRL) for 2011/2012) Valgkomiteens innstilling: 1. Christian Johansen, LC Oslo/Nordstrand 2. Finn Helge Hartmann, LC Oslo/Ekeberg. Kandidatene presenterte seg. Ved skriftlig avstemming ble det avgitt 228 stemmer. 1 blank stemme. Christian Johansen fikk 193 stemmer og Finn Helge Hartmann 34 stemmer. Christian Johansen ble valgt med mer enn 50 % av avgitte stemmer. 6.3 Leder for lederutvikling og opplæring, MD GLT for 2011/2014. Valgkomiteens innstilling 1. Svein Berntsen, LC Askøy Kandidaten presenterte seg Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. 6.4 Leder for medlems- og klubbutvikling, MD GMT for 2011/2014 Valgkomiteens innstilling: 1. Ole Fjeldtvedt, LC Sandnes/Riska Kandidaten presenterte seg. Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. 6.5 Leder for ungdoms- og Leoarbeid, MD YC for 2011/2013 Valgkomiteens innstilling 1. Ole Bjørn Andersen, LC Nesbru Kandidaten presenterte seg Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. 6.6 Riksmøtets valgkomité for 2011/2012: Valgkomiteens innstilling: Inger Elise Bergaust, LC Bærum/Verdande (Gjenvalg) Arild Dahle, LC Andøy (Gjenvalg) Christopher Knag, LC Bergen Vest De tre nevnt ovenfor er foreslått som valgkomité. I tillegg består valgkomiteen av guvernørsrådslederne for 2010/2011 og 2011/

17 I tillegg er foreslått fra respektive klubber: Knut Eirik Wollan, LC Narvik Jan Storo, LC Oslo/Grefsen Møteleder Martin Haakull fremmet forslag om at de tre kandidater som fikk flest stemmer ble valgt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Etter skriftlig avstemning fikk kandidatene følgende stemmer: Inger Elise Bergaust 186 Arild Dahle 157 Christopher Knag 115 Knut Eirik Wollan 68 Jan Storo 61 4 blanke stemmer. Følgende ble da valgt: Inger Elise Bergaust, Arild Dahle og Christopher Knag. 6.7 Revisor for 2011/2012: Valgkomiteens innstilling Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA (gjenvalg) Revisjonsfirmaet Flattum & Co ble gjenvalgt ved akklamasjon 6.8 Arrangørklubb for riksmøtet i 2014 Valgkomiteens innstilling: 1. LC Oslo/Grefsen Jens Gran fra LC Oslo/Grefsen presenterte Riksmøtet i 2014 LC Oslo/Grefsen ble valgt ved akklamasjon 6.9 Lovkomité for 2011/2012 Lovkomiteen velges etter innstilling fra Guvernørrådet som enstemmig har innstilt: Tom Sletner, LC Heggedal, Leder (Gjenvalg) Finn Ramstad, LC Asker (Gjenvalg) Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud (Gjenvalg) 15

18 Kommentarer ved: Victor Carlsen Jr. LC Skånevik (to ganger), Tom Sletner LC Heggedal (to ganger), Alf- Erling Isaksen LC Tana Nesseby, Svein Berntsen LC Askøy, Kåre Rise LC Brumunddal, Harald Hartviksen LC Saltdal. Victor Carlsen Jr. kom med henstilling om at forslag fra Lions Club Skånevik Som var fremmet innen tidsfristen, skulle tas med under avstemmingen. Dette ble tatt opp til avstemning og vedtatt. Lions Club Skånevik har følgende forslag til lovkomite: Tom Berge, Lions Club Odda Lars Skjold Wilhelmsen, Lions Club Laksevåg Atle Lerøy, Lions Club Fana. Møteleder Martin Haakull foreslo å stemme over forslagene samlet slik at guvernørrådets forslag ble kalt pakke 1 og forslaget fra LC Skånevik pakke 2 Forslaget til avstemningsprosedyre ble enstemmig godkjent. Den skriftlige avstemningen ga følgende resultat: Pakke 1: 123 stemmer Pakke 2: 78 stemmer Blanke: 7 stemmer Følgende ble valgt til lovkomite for 2011/2012: Tom Sletner, LC Heggedal, Finn Ramstad, LC Asker Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud UTDELING AV UTMERKELSER: ID Gudrun Bjørt Yngvadottir og PID Jann Holtet foretok følgende utdeling av medaljer: GRL Arne Kolsrud ble tildelt The President Award MD YC Christopher Knag, MD LDC Helge Toftner og MD MEC Alexander Grønvold ble alle tildelt The Leadership Award PRESENTASJON AV RIKSMØTET 2012 i Kristiansand v/ Willy Hansen, LC Kristiansand/Tveit 16

19 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2011/2012 De 10 distriktsguvernørene for 2011/2012 ble presentert av Hilde Straumsheim: Distrikt A: Distrikt B: Distrikt C: Distrikt D: Distrikt E: Distrikt F: Distrikt G: Distrikt H: Distrikt J: Distrikt K: Per Ryeng, LC Balsfjord Torbjørn Alstad, LC Trondheim/Byåsen Bjørn Kristian Skovly, LC Luster Egil Hauge, LC Fusa Einar Borchsenius, LC Stavanger Arne Martin Prestrud, LC Bø (forfall) Borgar Aasterud, LC Heradsbygda Jan Fachenberg, LC Oslo/Bryn Roar Eng, LC Skiptvet Jon Ivar Nilsen, LC Eidsvoll/Sør 8 Avslutning Møteleder og bisitter takket for seg og takket også arrangør og teknisk ledelse. 8.1 Guvernørrådsleder Arne Kolsrud Guvernørrådslederen takket møteledelsen for vel utført jobb og overrakte blomster til Egil Moe-Helgesen og Otto Brødholt Referenter og teknisk møteledelse ble også takket og overrakt blomster, og alle deltakere ble takket for frammøtet. 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2011/2012, Hilde Straumsheim Hun holdt avslutningstale. Her ble Arne Kolsrud takket spesielt for vel utført jobb som guvernørrådsleder, og ble overrakt plakett fra Guvernørrådet og Lions Norge. Som avslutning leste hun Lions Mål Riksmøtet 2011 ble avsluttet kl

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

LOV FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIPPELDISTRIKT 104

LOV FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 LOV FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 Vedtatt av Riksmøtet 1981 i Bodø. Siste endring er gjort av Riksmøtet 2007 på Hamar. Ajourført pr. 1. oktober 2007 Ajourført etter endringer vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND 1 1. Åpning Distriktsguvernør Ingvar Waage, DG 104E6 ønsket velkommen til Distriktsmøte Minnestund over avdøde medlemmer DG

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

LOVER. Lions Club Ski

LOVER. Lions Club Ski Lions Club Ski LOVER Vedtatt 1/3-1979 Revidert I - januar/februar 1992 Revidert II vedtatt i klubbmøtet 3.02. 2010 (Ny 5 vedtatt av klubbmøtet 04.12.2010) 0 Klubbens lover er vedtatt 1/3-79, og revidert

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Lions Norge post@lions.no Hjemmeside: www.lions.no Signaturer for møteprotokoll fra det 65. Riksmøte i Lions Club International MD 104 i Hønefoss

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 1. KONSTITUERING - Innkalling enstemmig godkjent - Saksliste enstemmig godkjent - Valg av dirigent: - Leder Jon Grimsbo enstemmig valgt. - Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

Grenland skyttersamlag tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen

Grenland skyttersamlag tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen Grenland skyttersamlag tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen OMBUDSMØTET 2004 STED : SKIENS GRANES KLUBBHUS TID : FREDAG 3. DESEMBER, KLOKKA 17.30 Samlagsformann Dag Skarpodde ønsket velkommen til årets

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 Siste endring er gjort av Riksmøtet i Kirkenes 2015 Kapittel I Henvisning til «Constitution and By-Laws» 1 De norske lionsklubber er tilsluttet «The International

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Seksjonsmøte ~~~ Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 NORGES LUFTSPORTFORBUND

Seksjonsmøte ~~~ Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 NORGES LUFTSPORTFORBUND ~~~ NfRGES LUFTSPO 2TFORBUN NORGES LUFTSPORTFORBUND Seksjonsmøte Hang- og paragliding 2017 Protokoll Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01 april 2017 Seksjonsmøte - Hang- og paragliding

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer