Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge Saksliste GRM Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Mntl Guvernørråd 2013/ IP Barry Palmers tema 2013/2014 "Follow your dreams". Mntl 1.02 WMC informerer om sitt tilbud til Lions Norge. O Mntl 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Protokoll fra Riksmøtet 2013 O 2.03 Protokoll fra CC-møte i Hamburg, Tyskland. Aktuelle saker O kommer som egne poster 2.04 Protokoll fra AU møtet O 3 Rapporter 3.01 Felles forside 3.02 Årsrapport lederutvikling B 3.03 Årsrapport medlemsutvikling B Kommer 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling B 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid B 3.06 Årsrapport IR B 3.07 Årsrapport PR B Kommer 3.08 Årsrapport lovkomiteen Utgår 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway I Kommer 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg I November 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår 2013 I 3.12 Rapport reisefordelingskomiteen I 3.13 Statusrapport Haiti I 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen I

3 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen I 3.16 Årsrapport VBU I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A K (felles forside) O Venter Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O 4.06 Handlingsplan GMT O 4.07 Handlingsplan MD 104 O Kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Ajourhold og nyvalg. B 5.02 Forslag til nye vedtekter for LAN B 5.03 Møte- og aktivitetskalender O 5.04 Krise- og ulykkesplan for Lions Norge B 5.05 Matrikkel for inneværende Lionsår B 5.06 Forslag om endring av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen B 5.07 Forslag til endring i arbeidsreglementet for AU B 6 Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap O Kommer 6.02 Katastrofeberedskapen. Statusrapport O Kommer 6.03 Tulipanfondet - bevilgninger i 2012/2013 O Kommer 6.04 Halvårsregnskap LAN O 7 Andre saker 7.01 Evaluering Riksmøte 2013 O 7.02 Evaluering Convention i Hamburg 2013 O Mntl 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.04 Ansettelse prosjekt Lions Røde Fjær O Mntl 7.05 Innspill fra ungdomsansvarlig O Ungdomsutveksling/ungdomsleire 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.07 Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.08 Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.09 Anke på vedtak GRM juni 2013 fra IPDG og DG distrikt A B 7.10 Oppfølging protokoll CC-møte Hamburg O 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid B 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B 7.14 Daglig leders rapport I 7.15 GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør B

4 8. Eventuelt

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte Protokoll h Møtet ble holdt fra kl til kl i på hotell Alexandra i Loen Til st ede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, Distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Franzie Lerch, Albert Moe, Kjell-Tore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Berntsen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard,redaktør Vibeke Aasland og økonomimedarbeider Øystein Berg Nilsen I tillegg møtte: Otto Brødholt, Jahn S. Engh, Sigmund Kjos, Asgeir Moheim, Odd Audun Rage, Arne Kolsrud, Helge Toftner, Svein A. Fandal, May Lill Eliassen, Kent Bendiktsson, Terje Skudvig, Jann Holtet, Kenneth Persson, Eva Per sson, Ingolf Bekkelund, Thor e Jan Klever, Jan Olav Hagen, Br itt Søreid, Thorleif Søreid, Berit Skovly, Hilde Straumsheim, Jon Ivar Nilsen, Agnar Høysæt er, Johan St or m Munch, Harald Hartviksen, Ola Martin Rognved, Inger Tuv Nilsen, Randi Mathisen, Erik Evang, Rune Johansen, Ivar Tollefsr ud, Yngve Lindgaar d-berntsen, Jørgen Ploug, Lars Skjold Wilhelmsen og Sven Senst ad. 1. Åpning og konstituering GRL Christian H. Johansen ønsket velkommen til dette Lionsårets siste GRM. Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. Eivind Grov fra hotell Alexandr a informerte om det påfølgende arrangementet, antall påmeldinger mm. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater 2.19 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den inkl AU sakene. Rettelser i protokoll fra Guvernørrådsmøte den Protokollen og rettelsene ble enstemmig godkjent Referat fra styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Referatet ble tatt til informasjon Protokoll fra AU møtet den 2. mai 2013 Protokollen ble enstemmig godkjent Protokoll fra guvernørrådsmøte 3. april 2013 Protokollen enstemmig godkjent 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter Rapport lederutvikling (GLT) 3.20 Rapport medlemsutvikling (GMT) 3.21 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) 3.22 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) 3.23 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) 3.24 Rapport PR 3.27 Rapport Lions Årsrapport og årsregnskap for LAN 2012/ årsrapport og regnskap Lions Førerhundskole Vedtak: Alle rapporter 3.19 til 3.30 godkjent 4. Planer DG Handlingsplaner 2012/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 2 GRM Protokoll/ HLMO/

7 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.23 Medlemsstatus 4.24 GRLs rapport 4.25 IT-status 4.27 Rapport fra komiteen «We serve» Alle rapporter 4.11 til 4.27 tatt til orientering 5. Organisasjon og administrasjon 5.20 Daglig leders orientering Infor masjonssak tatt til orientering DG J Fredrik Knutsen orienterte om grasrotandelens muligheter med utgangspunkt i aktivitet Fredrikstad Søknad om å få avholde ungdomsleir 2015 Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: Guvernørrådet vedtar at sone 5 i distrikt 104A arr anger er inter nasjonal ungdomsleir i 2015, med max ,- i støtte fra MD. AU forutsetter at dette er en del av planen for ungdomsleire i AU forutsetter at ungdomsleieren har et gitt tema LAN framtidig organisering Ar beidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent. 3 GRM Protokoll/ HLMO/

8 Vedtak: Guvernørrådet slutter seg til forslaget om endre vedtektene for Lions Aid Nor way med sikte på å få Lions engasjement i utlandet inn som en del av Lions Norges linjestyret aktiviteter. Forslag til slike endrede vedtekter legges frem for guvernørrådet på deres første møte i neste fiskalår. Til å utarbeide forslag til nye vedtekter utnevnes en gruppe bestående av Ole Traasdahl, Jan Erik Larsen og Christian Johansen Mottatt søknad om økonomisk tilskudd fra Mintfondet Vedtak: Guvernørrådet vedtar å bevilge prosjektet kr , Søknad om ekstr a tildeling fra A Arbeidsutvalgets for slag til vedtak enstemmig godkjent Vedtak: GRAU besluttet i AU møte den at under forutsetning av at distrikt A ikke har tilstrekkelig med egenkapital; å tilby et lån på kr 50000,-. Lånet skal innfris innen en to års periode. GRAU presiserer at ethvert distrikt har et ansvar for å holde seg innenfor sine budsjettrammer Kvartalsrapport fra Lions Norge Rapporten ble tatt til orientering 8.10 Referat frå Internasjonal President Maddens besøk i Norge Referat tatt til orientering 8.11 Convention 2013 Tatt til orientering 8.14 Lions samarbeid med WMC Tatt til orientering Følgende hilsen ble sendt det kongelige slott: Til H.M. Kong Har ald V LCI, 104 samlet til sitt 61. riksmøte i Loen sender Lions æresmedlem og høye beskytter H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyllest. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 4 GRM Protokoll/ HLMO/

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Summary of Nordic Council Chairperson Meeting Thursday 4th July 2013, 14:00 16:00 Hotel Ibis Alster Centrum, Hamburg Lions participants present at the CC Meeting (functions indicated are for the club year ): MD-101 Sweden CC Lars Kuntze ID Kenneth Persson PID Heinz Ondrejka PCC/Nordic Coordinator Finn Bangsgaard PDG Eva Persson Lion Inger Ahlqvist MD-104 Norway CC Bjørn K. Skovly Chairperson of CC Meeting PID Jan Holtet MD106 Denmark CC Michael B. Hansen VCC Benny Nissen Raun Summary of CC Meeting CC 107 Finland CC Asko Merilä VCC Tuomo Holopainen PCC/AU Member Markus Flaaming PCC Heimo Potinkara General Secretary Maarit Kuikka CC 109 Iceland CC Benjamín Jósefsson PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson PID/Board Appointee Guñrún B. Yngvadóttir PID Dr. Jón Bjarni Þorsteinsson Summary of CC Meeting 1. Opening of the meeting. a. Welcome by Chairperson Bjørn K. Skovly. 2. Election of Secretary. a. VCC Benny Nissen Raun was elected to do a short summary of the CC Meeting. 3. Presentation of participants. a. Participants presented themselves individually. 4. Protocol from last CC meeting. a. No comments, since this protocol had not been distributed. b. Protocol from last meeting will be distributed. 5. CC-meeting 2013/2014 a. Was not debated.

23 2 6. Convention information. a. 600 persons from all Nordic countries will be part of the parade Saturday. b. PCC/NSR Coordinator Kristinn Hanneson s report on Preparation for International Convention in Hamburg 2013 is attached to this summary. 7. Information from the International Board. a. IP Kenneth Persson gave information from the newly held Board Meeting among others: i. Board information directly to PDGs. ii. Work for better coordination between GLT and GMT teams in order to make more effective teams at all levels. iii. Training programs for all groups today. iv. LCIF got less money than last year. v. Measles campaign with new sponsors in addition to Bill & Melinda Gates. vi. Minimum one female member required in each GLT/GMT Team. vii. A survey to be launched: What do we do locally to celebrate Lions 100 years anniversary in 2017? b. Board Appointee PID Guñrún B. Yngvadóttir also gave information from the Board Meeting among others: i. In October District & Club Service will inform on how to select CC and VCC. They are not to be elected as is the practice in some countries. ii. DGs to be aware of the rules of Oak Brook reimbursement. Meetings across district boarders must be hosted by a multiple district. iii. DG may delegate and perform his/her club visits through his/her team. iv. New web pages for PDGs and PIDs respectively. v. More Certified Guiding Lions (CGL) are needed in the Nordic countries. Zone chairpersons may become CGL and are now able to train themselves via the internet. vi. Applications for Redistricting to be submitted no later than October in order to make the Redistricting effective on the following 1 st July. c. Final summary from the Board Meeting to be distributed as soon as possible. 8. Protocol last NSR-AU-meeting a. PCC/AU Member Markus Flaaming gave his report on the three draft documents produced by the AU-Group, as decided at the CC-Meeting November 2012 in Copenhagen and at the NSR-Meeting January 2013 in Trillhättan: i. NSR Constitution, ii. Proposal for A New NSR Meeting, and iii. Time table for New NSR. b. The above documents were shortly debated. It was suggested the three documents be combined into new NSR Constitution & By-Laws. c. It was conluded that i. The five Nordic CCs make a final response to the draft documents to be sent to the NSR AU-Group by 31 st August ii. NSR AU-Group to produce updated version by mid October iii. The updated version to be finally discussed and agreed upon at the next CC-Meeting (during Europa Forum 2013 in Istanbul and/or during NSR- Meeting January 2014 in Norway). d. It was decided not to translate to Nordic language during Europa Forum 2013.

24 3 9. Status of NSR project. a. Was not debated. 10. NSR account survey. a. Was not debated. 11. Situation report NSR meeting January 2014 Norway. a. Was not debated. 12. NSR in the future? a. Was not debated. 13. Europa Forum what are we doing from the Nordic countries? a. It was concluded: Do not ask what to get out of Europa Forum, but ask what can I do for Europa Forum. 14. Minutes from each CC challenges and solutions we want to inform about. a. MD 106 Denmark: i. International Lions Theme of the Year to be distributed well in advance. ii. If a speaker is wanted at LCI Convention there is no money from LCI. b. MD 107 Finland: i. A big challenge to make more clubs also Branch clubs. c. MD 101 Sweden: i. Working with budgets is very hard (travel and meetings to be reduced in favour of GLT, GMT and PR). ii. How to do meetings in a better way, e.g. webinars? d. MD 109 Iceland: i. Want to achieve more coordination and work together with CCs. e. MD 104 Norway: i. More women in the clubs at least up to 40 percent women. ii. Increase number of members particularly family members. iii. Donate more money for international support. 15. Miscellaneous a. Was not debated. 16. Closing a. The CC-Meeting was closed by Chairperson Bjørn K. Skovly Summary of this CC-Meeting by VCC Benny Nissen Raun

25 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til st ede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distr iktsguver nør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har var amenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: Mandat: PR- og Informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjonsog PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

26 Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjons- og presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk. AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videre utvikling av Lions produkter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL r edegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guver nørrådet pålegger GRL å fr emme for slag om at NSR i sin nåværende form nedlegges fra og med året 2014/2015. CC gruppen oppfordres om å ta ansvaret for at et nytt konsept for nordiske samarbeid blir utviklet Administrasjonen arbeider videre med en trygg plasser ing av pengegave Lions Nor ge fikk av Ar ne Thorvaldsen. 2 GRM Protokoll/ HLMO/

27 7.16 Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Event uelt. Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Nor ge sin Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent 3 GRM Protokoll/ HLMO/

28 Guvernørrådsmøte Sak: Beslutningssaker under pkt 3 - Rapporter Møtedato: Saksnr: 3.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle Rapporter under pkt 3 som skal besluttes av Guvernørrådet ; foreslås besluttes. SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): SAKSOPPLYSNINGER: Under Pkt 3 Rapporter er det flere rapporter som skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for disse beslutningssakene. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

29 Årsrapport for MD GLT For fiskalåret lå følgende handlingsplan til grunn: Nr mål Mål Handling Virkemidler Ansv. GLT er et 3 årig prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Siste år i prosjektet er Bruno Ahlqvist er utpekt som Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til ham. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling nov B, Fullstendig web basert tilgang til sentrale klubb og sone opplæringstilbud. Innen 1. mars C. Tilbud om trykking av kvalitetssikret klubbhåndbok. 1.febr Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104. Arbeidet starter på fagsjefsamling august 2012 og videreutvikles av GLT teamet nasjonalt. Rapporteres til GR. MD GLT team.2 Gjennomføre VDG opplæring ved videreføring av tidligere mal, med den eventuelle fornying som ny plan ( pkt 1 tilsier Tre samlinger som vedtatt GLT leder tar et hovedansvar for undervisningen, men trekker inn AGRL og kompetanse ved lionskontoret etter nærmere plan. Ingen spesielle virkemidler utover det som er beskrevet. MD-GLT

30 Nr Distriktets mål Mål Handling Virkemidler Ansv..3 Gjennomføre Regionalt leadershipseminar som planlagt på inntil 5 steder i landet. Starte skolering av VDG2 pluss soneledere Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI..4 Etablere samarbeid med GMT Formalisere samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å få frem nye gode ledere, vitalisere klubbene og etablere nye klubber Bruke godkjente lærekrefter for seminaret fra MD104 pluss evt nordisk nivå. Vurderer en studietur til Danmark for å se hvordan de har planlagt sitt samarbeid. Lions DK er positive til et slikt møte MD-GLT team medlem Yngve L. Berntsen MD-GLT MD-GMT.5 Delta i Nordisk GLT gruppe Møte i alle Nordiske GMT møter MD-GLT Det nasjonale GLT Teamet har i bestått av MD- GLT Svein Berntsen (vdg opplæring og overordnet ledelse), Per Gunnar Nyheim (klubb opplæring), Rolf Norgren (sone), Yngve Lindegaard Berntsen (leadership). Måloppnåelse: 1. Rammeplan utviklet iht plan og vedtatt av GR i februar Rammeplanen rulleres årlig og neste gang i februar Det er nå lagt ut på hjemmesider betydelige mengder hjelpemateriale for klubber og soner. Materialet må kontinuerlig forbedres og først og fremst settes i system slik at det blir mer brukt enn til nå. Men jobben som er gjort er formidabel. 2. VDG opplæring gjennomført ihht plan. Nytt av året var at det ble lagt inn en ekstra dag ved NSR i regi av Area Leader for Norden og Baltikum. Det var delte erfaringer med dette. Likeledes er det klart kommet til uttrykk behov for mer praktisk opplæring i rapporteringsrutiner mm og i lovverket. Dette blir justert i kommende opplæring. Det er også et åpenbart behov for mer samkjøring mellom LCI opplæring i regi av Convention og det som skjer på distrikt, nasjonalt plan, Nordisk og LCI nivå. Svein Berntsen tar over som Area Leader, men tar også i ansvar for vdg opplæringen.

31 3. Regionalt leadership seminar avholdt ihht plan. Planer lagt for betydelig ekspansjon regionalt i Leadership programmene har flerdoblet sine tilbud og deltagelse regionalt i løpet av året. Det er i tillegg utdannet nye instruktører. 4. Samarbeidet med GMT kunne ha vært enda mer utviklet, men på MD nivå har samarbeidet med MG GMT vært meget godt. GMT og GLT arrangerte høst 2012 i fellesskap CEP kurs. F ra distriktene rapporteres det om god kontakt mellom fagområdene. Dette r likevel et litt forsømt område som må utvikles. Det er lagt opp til felles samling september 2013 for alle distriktskoordinatorer GLT og GMT. 5. Deltagelse i Nordisk GLT gruppe. Samarbeidet med Bruno Ahlquist som nordisk koordinator har vært godt. MD GLT ble invitert til å være key note speaker ved NSR for GMT samling. Svein Berntsen er utnevnt til ny Area Leader GMT i Norden og Estland. Alt i alt sier GLT teamet seg godt fornøyd med resultatoppnåelse og takker alle som har medvirket. Det er store forventninger til de nye verktøy og opplegg som er lagt for en forsert satsning på kompetanseheving på alle nivå. Askøy Svein Berntsen - MD GLT.

32 Handlingsplan / Statusrapport MD YCEC Franzie Lerch Status pr aug Statusrapportering til GRM august 2013, november 2013, februar 2014 og mai 2014 Nr Mål Tiltak Dato 1 Gjennomføre og koordinere internasjonale og nasjonale ungdomsleirer Evaluere alle leirer, inkl. opphold utenlands Delta på Europaforum Avholde 3 ungdomsleirer i Norge i perioden juli til august for utenlandske ungdommer + et mindretall norske Formidle norske ungdommer til leire i utlandet i samarbeid med klubber og distrikt Rapportering 31.okt/2.nov Nov.2013 Status pr. august 2013 Avvik/Aksjon Dato Årets utenlandske leirer er ferdig avsluttet Avventer rapporter fra 56 deltakere fortløpende Årets norske leirer er nylig avsluttet Avventer rapport 2 leirer ble avholdt med til sammen 46 deltakere fortløpende Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

33 Nr Mål Tiltak Dato 2 Dagens ungdomsutveksling må gjennomgås og reformeres Oppnevne en arbeidsgruppe på 5 personer som har ansvar for å utarbeide konkrete forslag til endringer/suppleringer til dagens modell. Forslaget ferdigstilles til presentasjon for Guvernørrådet (GR) 30.sept Status Avvik/aksjoner Dato Nr Mål Tiltak Dato 3 AIM AIM er et program med kulturutveksling, for Lions studentklubber og Lions unge medlemmer, med fokus på bistandsarbeid i utviklingsland. AIM er en nasjonal organisasjonsenhet med eget styre. Programmet har behov for evaluering for å klargjøre om modell og styret fungerer etter intensjonene. En gruppe på 3 personer foretar evalueringen som fremlegges til GR Status Avvik/aksjoner Dato Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

34 Nr Mål Tiltak Dato 4 Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler kommune Lions nye internasjonale ungdomsleir for fysisk bevegelseshemmede Innlede samtaler med Røde Kors for å planlegge samarbeidet og fremdriften Status Avvik/aksjoner Dato A Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet Side F.L.

35 GUVERNØRRÅDET Sak: Årsrapport for NA området Møtedato: Saksnr: 3.05 Saksbehandler: MD NAC Hroar Thorsen Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: SAMMENDRAG SAKSOPPLYSNINGER GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

36 ÅRSRAPPORT FOR MD 104 FOR MD NAC Hroar Thorsen Generelle kommentarer: Ny rekord i utdeling av Tulipane, deltagelse i sentrumsløpet, ny tulipanvase lansert, nye salgsefekter på plass, virituell tulipan og betalingsløsning på SMS er på plass. Lionsåret har vært en suksess for NA. Vurdering og kommentar til våre fokusmål: 5.1 Lions Tulipanaksjon målet med tuipaner en realitet? Aksjonen ble gjennomført siste lørdagen i aril som planlagt totalt delte vi ut, tulipaner. Vi hadde 94,4 % deltagelse og det er veldig bra. Vi har lykkes i å innføre begrepet Lions dagen, arrangementet i Stavanger er et meget godt eksempel på dette, en stor takk til de som gjorde det mulig. Deltagelse i Sentrumsløpet ble et høydepunkt, ikke så mange som deltok som håpet men god respons på det vi gjorde, stor takk til de som stilte opp og til de som sørget for utdeling av tulipaner. Totalt sett har vi oppnåd de målene som ble satt, aktiviteten er løftet og antall tulipaner er økt. 5.2 DMV Det selges kurs i et forrykende tempo, interessen er økende. Når avgjørelsen av LRF 2015 falt på DMV kan ikke dette året betraktes som noe annet en en gedigen suksess. Piloter har fått videreutdannelse i trå med resultatet av evalueringen, dette skjedde i Januar med en samling på Gardermoen. Mange aktører var innvolvert og alle gjorde en formidabel jobb. 5.3 Tegnekonkuranssen. Ble gjennomført under ledelse av Vidar Waaden, en stor takk til han for hans engasjement rundt denne aktiviteten. Det var deltagelse i fra alle distrikter og det synes jeg er meget bra, vinnertegningene ble utstilt på årets Riksmøte og jeg håper at det er noe vi kan fortsette med. Dette ren god PR for denne aktiviteten. 5.4 Narkohund.no Aktivitetetn holdes i gang av LC Stord/ Fitjar 5.5 Generelt forebyggende arbeid. Det bedrives mye bra arbeid ute i klubbene, dette ses også på mengden søknadder til Tulipanfondet. Det er en økning i antall søknadder, det gjøres oppmerksom på at det må benyttes korrekt skjema og utfyllende rapport/ beskrivelse bør medfølge.

37 Oppsumert HURRA vi blir bare bedre og bedre, Lions medlemmer er fantastiske. Dette Lionsåret kan bare ses på som en kjempe suksess, antall tulipaner øker, salg av vaser og effekter er større en forventet. Utviklingen av DMV er meget bra DMV er blitt LRF For meg er det ikke lenger mulig og beskrive i ord hvor imponert jeg er over Lions. Dete r mange personer som har gjort en fantastisk jobb for NA området i dette Lions året, jeg klarer ikke og huske alle navn, men dere skal vite at jeg er imponert og takknemmelig for deres arbeid. Uten deres engasjement hadde ikke utviklingen av dette arbeidet blitt så bra som det vi ser i dag,. La oss nå sørge for at valget av DMV som LRF 2015 blir en fantastisk suksess med rekorder på alle plan, skal dette lykkes må planleggingen starte nå, NA området er i gang med sin planlegging Langestrand, den 12. August 2013 Hroar Thorsen

38 Rapport fra MD-IRC Ole Romslo Traasdahl Til Guvernørrådet Rapport fra perioden etter GRM i mai og frem til dags dato: Fadderbarn: Perry Ulla håndterer dette, og tegninger og brev fra fadderbarna er utsendt til fadderene i Norge. Det er ryddet opp i listene som hadde avvik, og barn over 19 år har enten fått sponsorer eller de blir betalt av fondet vårt. Fakurering til faddere er ennå ikke på plass. Dette MÅ snart være i orden. Brønner: 5 brønner ble åpnet i mai, og 5 nye skal åpnes i november. Dette i Uganda. I Zambia har vi fått midler til 5 nye brønner. Disse planlegges åpnet i Totalt har vi nå 35 brønner på blokka. (2,1 mill kroner) Av disse er 24 åpnet. LAN: I Uganda jobber vi nå med nedtrapping frem mot utfasing i slutten av året. Litt supplering og investering gjenstår i nordområdene, ellers brukes en del tid til å avslutte arbeidsforhold, kontrakter, bygg og kjøretøy samt bankkontoer. Det blir en reise for formelt å avslutte vårt arbeide i Uganda, like før jul. Skal ha avslutningsmiddag med Helseminesteriet og de ansatte, med tilhørende gaveoverekkelser, taler osv.. Malawi: Var på prosjektreise i Malawi, sammen med vår nye afrika koordinator Nicholas Mutale fra Zambia. En nyttig og informativ tur. Vi kombinerte dette med å ferdigbefare noen prosjekter, og noen steder avdekket vi ting som må tas fatt i / utbedres. Dette jobbes det med nå. Vi avslutter i løpet av året oppe i Northern Province, men fortsetter i Western Province ut Vi arbeider bl.a med å komme inn i planleggingsmøter vedr. Helseprogrammet på statlig, fylkes- og kommunalt nivå. Zambia: Dette er vårt hovedsatningsområde i årene fremover. Vi har på plass en dyktig stab, og vi er tungt inne i planleggingen av øyehelse på alle plan. Vi har nå fått kontakt med en brønnentreprenør som vil ta ansvaret for brønnprosjektene våre i landet. Rent vann forebygger også øyesykdommen Trachom. Vi har nettopp ferdigstilt 3 lærerboliger i Chongwe, og planleggingen av skolebygget er i gang. Dette fra Lc Jevnaker. Vi holder også på med skolebygging i western Province. AIM: I år var det nedover 3 studenter fra Studentklubb Trondheim for å finne frem til prosjekter å arbeide videre med i Uganda. Flere prosjekter ble besøkt, og studentene har allerede blinket ut prosjekter de kan jobbe videre med frem mot neste år. I tillegg var det 8 studenter der fra Student Bergen. Disse hadde allerede prosjekter å gå til. Jeg tror det er viktig å plukke ut riktige deltagere til slike turer. Og det må presiseres at AIM er et frittstående prosjekt, ikke eid av noen.samarbeid kan være et stikkord. MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: Hjemmeside: Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil:

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer