Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII"

Transkript

1 Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII En investering knyttet til tre norske aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 3. februar 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 4 ÅR, men kan forfalle automatisk ved årlige intervaller med første mulighet etter år 2. Avkastningen er knyttet til utviklingen i aksjekursen til tre norske selskaper: Statoil ASA, Telenor ASA og Norsk Hydro ASA. Indikativ kupong på 3 % per kvartal. Markedsføringsbrosjyre

2 Viktige vilkår Slik beregnes avkastningen Pris og kostnader Tegningsomkostninger NOK = 1 % NOK = 0,5 % NOK eller høyere = 0 % Fordeling av innbetalt beløp** Obligasjon* = 96 % Derivat* = 0 % Tilretteleggerprovisjon = 4 % Tilretteleggerprovisjon 4 % av pålydende (inkludert i investert beløp). Dette tilsvarer 1 % per år ved en løpetid på 4 år. * For mer informasjon se avsnittet Nærmere om produktets sammensetning ** Innbetalt beløp er sum som går til betaling av produktet og tegningsomkostninger. Når vi i brosjyren viser til investert beløp sikter vi til prisen på produktet eksklusive tegningsomkostninger. Fakta om produktet Underliggende aksjer Avkastningen er knyttet til utviklingen i 3 aksjer: Statoil ASA Telenor ASA Norsk Hydro ASA Investor mottar ikke eventuelle utbytter fra selskapene Utsteder Nordea Bank AB (publ) Minste investering NOK , 25 andeler à NOK (pålydende) Kapitalbeskyttelse 0 %. Investor kan risikere å tape hele eller deler av innbetalt beløp. Kupong Indikativt 3 % per kvartal* (12 % p.a.) Innløsningsbarriere (årlig)** 90 %** Kupongbarriere (kvartalsvis)*** 70 %*** Risikobarriere på sluttdagen**** 70 %**** Ytterligere informasjon For mer informasjon, se avsnittet «Slik beregnes avkastningen» Annenhåndsmarkedet Nordea Bank AB (publ), filial i Norge ved Nordea Markets, søker å stille markedskurser for dette produktet * Indikativ. Fastsettes endelig innen den 9. februar 2017 og kan bli høyere eller lavere enn 3 %, men ikke lavere enn 2,8 %. ** Innløsningsbarrieren er 90 % av respektive startverdier. Første mulige innløsning er etter år 2. *** Kupongbarrieren er 70 % av respektive startverdier. Den aksjen som faller mest kan altså falle med inntil 30 % uten at kupongen risikeres. **** Risikobarrieren er 70 % av respektive startverdier. Den aksjen som faller mest kan altså ved siste observasjonsdato ha falt med inntil 30 % uten at ditt investerte beløp risikeres. Datoer Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII kan gi kupongutbetaling(er) avhengig av utviklingen i underliggende aksjer. Aksjekupongen observerer verdien til underliggende aksjer ved forhåndsbestemte kvartalsvise observasjonsdatoer under løpetiden. Avkastningen er avhengig av hvilke scenarioer nedenfor som oppfylles. Observasjon og utbetaling av kupong: Hvert kvartal etter aksjekupongens begynnelse, vil kursutviklingen til aksjene bli observert. Dersom samtlige underliggende aksjer ligger på samme nivå eller høyere enn kupongbarrieren på 70 % av de startkurser som ble fastsatt ved aksjekupongens begynnelse, vil det bli utbetalt en kupong på 3 % (indikativt). Dersom én eller flere av de underliggende aksjene har falt med mer enn 30 % fra startnivået ved observasjonsdato, og dermed ligger under kupongbarrieren (70 % av startkurs), vil produktet ikke gi kupongutbetaling, men løpe videre til neste observasjonsdato. Observasjon av førtidig forfall: Like før aksjekupongen har løpt i 2 år (des 2018) og 3 år (des 2019), vil kursutviklingen til aksjene bli observert. Dersom samtlige underliggende aksjer ligger på 90 % av startkursene eller høyere, vil produktet forfalle før ordinært forfall. Det vil da bli utbetalt investert beløp. Siden observasjonsdatoene for førtidig forfall sammenfaller med to av observasjonsdatoene for kupong vil det i tillegg bli utbetalt en kupong, slik som beskrevet ovenfor. Observasjon ved ordinært forfall: Dersom aksjekupongen ikke forfaller førtidig, vil aksjekupongen løpe til siste og ordinære forfallsdato. Da er det to ulike ting som kan skje: Dersom samtlige underliggende aksjer ligger på samme nivå eller høyere enn risikobarrieren (70 % av startkurs), vil produktet utbetale investert beløp, i tillegg til kupong som beskrevet ovenfor. Dersom én eller flere underliggende aksjer ligger under risikobarrieren (70 % av startkurs) vil man motta investert beløp, redusert med det prosentvise fallet i den underliggende aksjen med svakest utvikling. Det vil si at nedgangen i én av aksjene under barrieren vil medføre at man taper tilsvarende prosent av det investerte beløp, uavhengig av utviklingen til de andre aksjene. Tegningsperiode 24. januar 2017 til 3. februar 2017 Fastsettelse av startkurs for underliggende 8. februar 2017 Innbetaling og startdato 9. februar 2017 Mulige kupongdatoer 2017: 9. mai (30. mars), 9. aug (30. juni), 9. nov (30. sep) (observasjonsdato i parentes) 2018: 9. feb (30. des 2017), 9. mai (30. mars), 9. aug (30. juni), 9. nov (30. sep) 2019: 9. feb (30. des 2017), 9. mai (30. mars), 9. aug (30. juni), 9. nov (30. sep) 2020: 9. feb (30. des 2017), 9. mai (30. mars), 9. aug (30. juni), 9. nov (30. sep) 2021: 9. feb (30. des 2020) Merk at disse vil bli justert dersom de ikke faller på en bankdag. Mulige forfallsdatoer Observasjon av forfall: 30. desember i 2018, 2019 og 2020 Mulige forfallsdatoer: 9. februar i 2019, 2020 og Merk at disse vil bli justert dersom de ikke faller på en bankdag. Ordinær forfallsdato 9. februar

3 Bakgrunn Statoil ASA Statoil ASA er Norges mest kjente oljeselskap, og et av Europas største oljeselskaper målt i markedsverdi. Selskapet har ca ansatte, og opererer i Europa, Afrika, Midt-Østen, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Kilde: Bloomberg. Norsk Hydro ASA Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Med base i Norge har selskapet ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Kilde: Norsk Hydro Underliggende aksjer Kursutviklingen til aksjene til selskapene Statoil ASA, Telenor ASA og Norsk Hydro ASA vil bestemme hvilken avkastning investor oppnår i Aksjekupong Norske Aksjer VIII. Historisk utvikling i aksjene 200% 1 200% 1 Telenor ASA Telenor er en internasjonal mobiloperatør, med virksomhet i 13 land og 203 millioner mobilabonnenter. Selskapet har omtrent ansatte over hele verden. Kilde: Bloomberg, Telenor ASA. STATOIL ASA TELENOR ASA NORSK HYDRO ASA Barriere per 1. Jan % 0% jan 2012 apr 2012 jul 2012 okt 2012 jan 2013 apr 2013 jul 2013 okt 2013 jan 2014 apr 2014 jul 2014 okt 2014 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 Figur 1 over viser utviklingen til aksjene de siste 5 årene, per 1. januar Kursutviklingen er normalisert til 100 % per 1. januar 2017, og tar ikke høyde for utbytteutbetalinger. Historisk utviklingen er ikke en garanti for fremtidig utvikling. Kilde: Bloomberg. 4 5

4 Markedssyn Statoil ASA Statoil er for alle praktiske formål et rent oppstrømsselskap. Selskapet skaper store verdier på norsk sokkel, mens utenlandssatsingen har vært mindre vellykket de siste 10 år. Etter oljepriskollapsen har selskapet blitt mye mer restriktiv på hva det investerer i, noe som er i ferd med å slå ut i en kraftig forbedring på kontantstrømmen. Utbyttet må nå anses som sikkert, noe som virker stabiliserende på aksjekursen. Etter det positive utfallet av OPEC møtet 30. november forventer vi at tilbud og etterspørsel i oljemarkedet 2017 vil ligge et sted mellom balanse og underskudd på 0,5M fat per dag. Vi tror dette vil skape en bunn på 50 USD per fat, noe som gjør at vi ser begrenset nedside i aksjen. Nordeas kursmål (23/1-2017): 180 NOK (Kjøp) Sluttkurs (23/1-2017): 158 NOK Oddvar Bjørgan Senior Analyst, Nordea Markets Equity Research Telenor ASA Hovedårsaken til at vi liker Telenor er at de har bedre vekst enn andre operatører, uten at man betaler høyere multipler for den veksten. Vi har tidligere vært bekymret for virksomheten i Norge, Thailand og Malaysia der konkurransen har økt. I Norge mener vi at ICE er en rasjonell konkurrent som ikke kommer til å ødelegge markedet for Telenor med aggressiv prising. Etter tur til Thailand og Malaysia kommer vi frem til at Telenors virksomheter her har det verste bak seg, og vi forventer økt vekst og inntjening i Vi har således et ganske positivt syn, samlet sett, for Telenors virksomhetsområder. Telenor har i tillegg en av de sterkeste balansene i sektoren, noe som tilsier økte utbytter for de kommende årene, noe som helt klart vil gi støtte til aksjen og redusere nedsiderisikoen. Nordeas kursmål (23/1-2017): 160 NOK (Kjøp) Sluttkurs (23/1-2017): 131,10 NOK Stefan Gauffin Senior Analyst, Nordea Markets Equity Research Norsk Hydro ASA Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Med base i Norge har selskapet ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Vi har en kjøpsanbefaling på Norsk Hydro og et NAV-basert kursmål på 46 NOK. Vi ser for oss betydelig oppside i forhold til konsensus, noe som bør trigge positive inntjeningsrevidering. Vi tror fremdeles at en notering av SAPA vil være en positiv trigger, ettersom noen investorer tviler på at dette vil skje og i stedet frykter at Hydro vil kjøpe Orklas andel, noe vi ikke tror vil skje. Nordeas kursmål (23/1-2017): 46 NOK (Kjøp) Sluttkurs (23/1-2017): 45,17 NOK Christian Kopfer Senior Analyst, Nordea Markets Equity Research Informasjonen ovenfor gir uttrykk for Nordea sitt markedssyn per 23. januar Markedssynet er basert på analyser skrevet av Nordea Markets Equity Research, og er uavhengig av produktet og dets egenskaper. Analysen kan i sin helhet fås ved henvendelse til rågiver i Nordea. 6 7

5 En annerledes aksjeplassering Avkastningseksempler Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII kan gi en kupong på 3 % kvartalsvis (indikativt). Aksjekupongen har en løpetid på to til fire år og er koblet til kursutviklingen til tre norske aksjer. Nordea anbefaler overvekt i norske aksjer i sine modellporteføljer. Maksimal avkastning vil være begrenset til kupongutbetaling på 3 % kvartalsvis (indikativt), avhengig av om kriteriene for å motta kupong er oppfylt. Observasjon av kupong Kursutviklingen til de underliggende aksjene observeres kvartalsvis over 4 år, og det vil bli utbetalt kupong dersom ingen av aksjene har falt under kupongbarrieren (70 % av startkurs). Dersom én eller flere aksjer er under kupongbarrieren ved en observasjon, vil det ikke bli utbetalt kupong ved denne observasjonen. Kupong kan likevel bli utbetalt ved fremtidig observasjoner, gitt at kravene for kupong er oppfylt. Kupong indikeres til 3 % per kvartal, og vil bli endelig fastsatt etter endt emisjon. Maksimalt kan investor motta 16 slike kvartalsvise kuponger over 4 år, gitt at ikke aksjekupongen har et førtidig forfall. Førtidig forfall Aksjekupongens ordinære forfall er etter 4 år, men den kan også forfalle førtidig i år 2 eller år 3. Aksjekupongen vil forfalle i år 2 eller år 3 dersom samtlige underliggende aksjer observeres på eller over 90 % av sine startverdier ved observasjonsdato for forfall. Et førtidig forfall innebærer at man vil få tilbakebetalt investert beløp i sin helhet, eks. tegningsomkostninger. Avkastningen man har oppnådd ved førtidig forfall vil bestå av de eventuelle kuponger man tidligere har mottatt i løpetiden til aksjekupongen, samt kupong man mottar på forfallstidspunktet. Ordinært forfall etter 4 år Dersom produktet løper til det siste året så vil investor få tilbakebetalt investert beløp (eks. tegningsomkostninger), så fremt ingen av aksjene har falt mer enn 30 % ved siste observasjonsdato. Avkastningen man har oppnådd vil i et slikt tilfelle bestå av de eventuelle kvartalsvise kuponger man har mottatt i løpetiden til aksjekupongen, samt den kupong man mottar på forfallstidspunktet. Risiko på sluttdagen Har én eller flere aksjer falt mer enn 30 % på siste observasjonsdato så vil investor tape tilsvarende fallet i aksjen med svakest utvikling. Det vil si at dersom én eller flere av de underliggende aksjene ligger under risikobarrieren (70 % av startkurs) på siste observasjonsdato vil man motta investert beløp, redusert med det prosentvise fallet i den underliggende aksjen med svakest utvikling. Det er nok at bare én av aksjene har en svak utvikling. En eventuell positiv utvikling for de andre aksjene oppveier ikke en negativ utvikling for den ene. Merk at denne risikoen kun er relevant for den siste observasjonsdatoen dersom produktet ikke har blitt innfridd tidligere. I denne aksjekupongen er risikobarrieren satt til 70 %, noe som innebærer at man kun har nedsiderisiko dersom én eller flere av de 3 underliggende aksjene har falt med mer enn 30 % ved siste observasjonsdato i år 4. Investor får betalt for denne nedsiderisikoen ved at man kan motta en kupongutbetaling kvartalsvis dersom ingen av aksjene faller mer enn 30 % ved de kvartalsvise observasjonsdatoene. Eksemplene og figuren nedenfor viser tre mulige utfall for en investering på NOK , basert på en indikativ kupong på 3 % per kvartal og med ulik utvikling i aksjen med svakest utvikling. Eksempel 1 Alle aksjene er over startnivået ved første forfallsobservasjon Utviklingen til den svakeste aksjen (fra startdagen) er over forfallsbarrieren (90 %) ved første forfallsobservasjon. Dette gjør at produktet forfaller og investor får tilbake investert beløp, eks. tegningsomkostninger. Ettersom aksjekursen til den svakeste aksjen var over kupongbarrieren (70 %) ved hver av de kvartalsvise kupongobservasjonene frem til forfall, mottok investor 8 kuponger på NOK , totalt NOK Dette gjør at investor har fått utbetalt NOK , som gir en avkastning på NOK , eks. tegningsomkostninger. Effektiv årlig avkastning*: 11,93 %. Kursutvikling i svakeste underliggende Forfallsobservasjon * Inkludert tegningsomkostninger på 1 %. Eksempel 1: Grafisk fremstilling Kupongobservasjon Utvikling i svakeste aksje Forfall Kupong Kupong- og risikobarriere Forfallsbarriere 8 9

6 Eksempel 2 En eller flere av aksjene faller fra start, men holder seg over kupongbarrieren frem til forfall Utviklingen til den svakeste aksjen (fra startdagen) er over kupongbarrieren ved hver av de kvartalsvise kupongobservasjonene frem til forfall. Da den svakeste aksjen ikke ble observert over 90 % av startnivået ved forfallsobservasjonene i år 2 og år 3, løp aksjekupongen til ordinært forfall. Ettersom aksjekursen til den svakeste aksjen var over kupongbarrieren ved alle observasjonene, mottok investor 16 kuponger på NOK , totalt NOK Aksjekursen til den svakeste aksjen har ikke falt med mer enn 30 % ved forfall, hvilket medfører at hele det investerte beløpet tilbakebetales, eks. tegningsomkostninger. Dette gjør at investor har fått utbetalt NOK , som gir en avkastning på NOK eks. tegningomkostninger. Effektiv årlig avkastning*: 12,21 % Eksempel 3 En eller flere av aksjene ligger under risikobarrieren ved forfall Utviklingen til den svakeste aksjen (fra startdagen) er over kupongbarrieren ved de fire første kvartalsvise kupongobservasjonene, men faller deretter under barrieren frem til forfall. Da den svakeste aksjen ble observert under 70 % av startnivået ved forfall, fikk investor en reduksjon i det investerte beløpet. Ettersom aksjekursen til den svakeste aksjen var over kupongbarrieren ved de fire første kupongobservasjonene, mottok investor 4 kuponger på NOK , totalt NOK Aksjekursen til den svakeste aksjen ble observert til 60 % av startnivået ved forfall, og hadde dermed falt med mer enn 30 %, hvilket medfører at det investerte beløpet ble redusert. Dette gjør at investor har fått utbetalt NOK , som gir en negativ avkastning på NOK eks. tegningomkostninger. Effektiv årlig avkastning*: -8,11 % Eksempel 2: Grafisk fremstilling Forfallsobservasjon Eksempel 3: Grafisk fremstilling Forfallsobservasjon Kursutvikling i svakeste underliggende Kursutvikling i svakeste underliggende Kupongobservasjon Utvikling i svakeste aksje Forfall Kupong Kupong- og risikobarriere Forfallsbarriere Kupongobservasjon Utvikling i svakeste aksje Forfall Kupong Kupong- og risikobarriere Forfallsbarriere Reduksjon i investert beløp * Inkludert tegningsomkostninger på 1 %. * Inkludert tegningsomkostninger på 1 %

7 Ofte stilte spørsmål Hvilke faktorer taler for og i mot en slik investering? Nedenfor har vi oppsummert noen av faktorene som kan tale for og i mot en investering i Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII: + + Gir god avkastning selv ved et svakt til moderat fallende, sidelengs eller stigende utvikling i de underliggende aksjene Mulighet for automatisk forfall med god avkastning ved årlige intervaller i år 2 og år 3 Tåler et fall på 30 % i den svakeste aksjen ved forfall før investor taper i forhold til investert beløp Maksimal avkastning begrenset til kvartalsvis kupong Full nedsiderisiko, dvs. risiko for tap tilsvarende aksjens verdifall dersom en av aksjene har falt med mer enn 30 % ved forfall Mer selskapsspesifikk risiko enn i en direkteinvestering i en portefølje bestående av aksjene, men kun dersom én eller flere av aksjene har falt med mer enn 30 % etter 4 år Hva betyr «underliggende»? «Underliggende» omtales ofte i investeringsprodukter som den bestemmende faktoren for avkastningen til produktet. Et underliggende er som oftest kursen til et finansielt instrument, som for eksempel én eller flere aksjer, indekser eller valutapar. I dette produktet er underliggende tre aksjer, og produktet avhenger av sluttkursen til de underliggende aksjene. Hva er min oppside som investor? Hvis ingen av aksjene har falt med mer enn 30 % i perioden vil man kunne motta løpende kupong. Dette gjør at man vil kunne motta avkastning selv om utviklingen i aksjene skulle bli stillestående eller noe fallende. I tillegg tåler man et fall på inntil 30 % i aksjene etter 4 år før investert beløp blir redusert. Hva er min nedside som investor? Hvis investeringen løper til siste mulige forfallsdato og en av aksjene har falt i kurs med mer enn 30 %, vil man ha full nedsiderisiko. Dette innebærer at man taper tilsvarende kursfallet i den svakeste aksjen. Hva om jeg ønsker å selge meg ut underveis? For at investorer som ønsker å selge seg ut underveis skal ha mulighet til det, vil utsteder forsøke å stille løpende kurser på produktet. Forhold som prisutvikling på aksjene, utvikling av kurssvingninger i aksjemarkedet (volatilitet), utvikling i samvariasjonen mellom aksjene (korrelasjon) samt valuta- og renteutvikling vil kunne påvirke verdien av aksjekupongen i løpetiden, og særlig den aksjen med svakest utvikling vil være viktig for kursutviklingen til produktet. Dette betyr at tilbakekjøpsprisen kan være mindre eller større enn 100 % i løpetiden. Se avsnittene om «Markedsrisiko og risiko ved førtidig salg» og «Likviditetsrisiko/ omsetningsrisiko» for mer informasjon. Hva er viktige forskjeller mellom denne investeringen og en direkteinvestering i aksjene? Dersom man investerte direkte i aksjene ville man tatt del både i kursoppgang og kursnedgang i aksjene, og mottatt utbytte som aksjonær i selskapene. Aksjekupong Norske Aksjer VIII har en innebygget nedsidebeskyttelse, men også begrenset oppside, slik at man får en annen risikoprofil enn ved en direkteinvestering i aksjene. Ettersom man kun måler den svakeste aksjen vil man ha mer selskapsspesifikk risiko i aksjekupongen enn i en direkteinvestering i en portefølje bestående av de underliggende aksjene. Det vil ikke betales utbytte og ved målingen av aksjenes utvikling justeres det ikke for utbetalt utbytte. Man løper ingen direkte valutarisiko mot utviklingen i de underliggende aksjene ved en investering i Aksjekupong Norske Aksjer VIII. Risiko Alle investeringer er forbundet med risiko. Her har vi nevnt viktige risikomomenter ved produktet. Mer informasjon finnes i kapittelet Risk Factors på side 63 til 96 i Grunnprospektet for produktet. Grunnprospektet med tillegg er tilgjengelig på nærmeste Nordeakontor og på NO Kredittrisiko Kredittrisiko omfatter risiko for at utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor investorene. En investering i et verdipapir utstedt av Nordea Bank AB (publ) medfører dermed en risiko for at Nordea Bank AB (publ) ikke kan tilbakebetale hele eller deler av investert beløp samt eventuell avkastning. Dersom Nordea Bank AB (publ) misligholder sine betalingsforpliktelser overfor investor og går konkurs eller gjennomgår likvidasjon, vil investor ha et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer. I en slik situasjon risikerer derfor investor å tape hele eller deler av sin investering uavhengig av hvordan aksjene har utviklet seg under produktets løpetid. Produktet er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. finansforetaksloven av 10. april 2015 nr. 17 kapittel 19. Se omtale av utsteder i Grunnprospektet tilhørende produktet. En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Poor s og Moody s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Nordea Bank AB (publ) har for tiden en kredittrating AA- (negative outlook) hos Standard & Poor s og Aa3 hos Moody s. Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank AB (publ) må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av produktet. Kredittratingen kan bli endret eller trukket tilbake av ratingselskapene på ethvert tidspunkt. Markedsrisiko og risiko ved førtidig salg Avkastningen vil være knyttet til utviklingen i et underliggende instrument bestående av tre aksjer. Avkastningen vil således avhenge av hvordan markedsverdien til de aktuelle aksjene beveger seg. Investorer i dette produktet vil ikke motta utbytte fra de underliggende aksjene. Forhold som prisutvikling på aksjene, utvikling av kurssvingninger i aksjemarkedet (volatilitet), utvikling i samvariasjonen mellom aksjene (korrelasjon) samt valuta- og renteutvikling vil kunne påvirke verdien av produktet i løpetiden. Dette betyr at tilbakekjøpsprisen kan være mindre eller større enn 100 % i løpetiden. Denne markedsrisikoen bæres av investor. Se avsnittet Slik beregnes avkastningen for informasjon om hvordan utviklingen i aksjene påvirker avkastningen. Markedsrisikoen innebærer at avkastningen til produktet vil være usikker. Likviditetsrisiko/omsetningsrisiko Produktets andeler er fritt omsettelige. Under normale markedsforhold stiller utsteder tilbakekjøpskurs innenfor investeringsperioden som tilsvarer markedsverdien minus en kurtasje på inntil 0,5 % av pålydende verdi. Iblant kan det imidlertid være vanskelig eller umulig å selge produktet under løpetiden. Produktet er ikke registrert på Oslo Børs eller annet regulert marked, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Utsteder har rett til å erverve og eie egne andeler. Egne ervervede andeler kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning ved sletting i VPS. Valutarisiko Det påløper ikke særskilt valutarisiko i investeringen, da investor ved forfall får utbetalt en eventuell avkastning i norske kroner basert på utviklingen i underliggende, uavhengig av valutakurssvingninger

8 Markedsforstyrrelser eller andre spesielle hendelser Ved markedsforstyrrelser og enkelte andre spesielle hendelser har utsteder rett til å endre beregningen av tilbakebetalingsbeløpet. Det vises til endelige vilkår for mer informasjon. Markedsforstyrrelser kan eksempelvis oppstå hvis handelen med underliggende aktiva avbrytes, eller hvis den offisielle prisen av en eller annen grunn ikke noteres. Ved slike markedsforstyrrelser vil verdifastsettelsen av underliggende aktiva skje på et annet tidspunkt eller for en annen tidsperiode og i enkelte tilfeller også på annen måte enn planlagt. Om beregningen eller offentliggjøring av en eller flere av aksjene av andre grunner opphører eller aksjenes egenskaper forandres vesentlig, kan utsteder ved beregningen av verdiutviklingen erstatte aksjen(e) med en annen sammenlignbar aksje eller foreta de justeringer som utsteder anser nødvendige ved beregningen av verdiutviklingen. I enkelte tilfeller, der utsteder anser at slike justeringer ikke gir et rimelig resultat, kan utsteder foreta en førtidig beregning av tilbakebetalingsbeløpet. Tilsvarende gjelder ved hendelser av typen lovendringer og økede risikohåndteringskostnader. Ikke kapitalbeskyttelse Dette produktet er ikke kapitalbeskyttet. Tilbakebetalingen i produktet er avhengig av utviklingen til underliggende. Investor risikerer derfor å tape deler av eller hele det investerte beløpet. Aksjekuponger er komplekse Både Nordea og andre aktører utsteder aksjekuponger. Disse er å anse som komplekse. Før du kjøper et produkt bør du sette deg inn i hvordan det fungerer. Alternativ avkastning og sammenlignbarhet mellom produkter Alternativ avkastning er den avkastning som investor kan oppnå ved å investere i et annet investeringsprodukt fremfor Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII. Ved alle investeringer risikerer man å få en avkastning som er svakere enn i andre investeringer. Produktets egenskaper gjør det dog vanskelig å sammenligne med andre investeringsprodukter. Ulike produkter kan være koblet til samme marked, men være konstruerte på ulike måter. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell investering opp mot alternative investeringsmuligheter. En investering i norske statsobligasjoner anses som risikofri, og ville gitt en årlig avkastning på ca. 0,95 % p.a. per 2. januar 2017 med 4 års løpetid (kilde: Nordea Markets FICC). Et bankinnskudd inntil 2 millioner kroner kan også anses som en risikofri investering, og på finner du innskuddsbetingelsene Nordea Bank AB (publ), filial i Norge tilbyr

9 Utfyllende informasjon Nedenfor følger utfyllende informasjon for Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII. Nærmere om produktets sammensetning En aksjekupong er et finansielt instrument som er konstruert gjennom bruk av en obligasjon og et derivat. Det innebærer at Nordea utsteder en obligasjon (dvs du yter Nordea et lån). Den renten som dette lånet gir tilsvarer betalingen for derivatet. Det lån du har gitt til Nordea betales tilbake til deg dersom den svakeste aksjen ikke har falt mer enn 30 % på sluttdagen. Lånet vil førtidig forfalle til betaling ved mulig forfallsdato i år 2 eller år 3 dersom ingen av aksjene har falt med mer enn 10 %. Dersom den svakeste aksjen ved siste observasjon i år 4 har falt mer enn 30 % i forhold til startnivået, så vil kun en del av lånet bli tilbakebetalt, i verste fall ingenting. I forbindelse med produktet vil Nordea inngå en derivatavtale med en tredjepart. Derivatet består av en swap (bytteavtale) som inneholder renten fra obligasjonen, kjøpsopsjoner og en salgsopsjon. Nordea betaler renten til motparten i derivatavtalen, kjøper kjøpsopsjoner og selger en salgsopsjon. Kjøpsopsjonene gjør at bytteavtalen vil forfalle med en forhåndsbestemt avkastning (kupongen) på den første av de mulige forfallsdatoene i år 2 eller år 3 der alle aksjene er lik eller over 90 % av startnivået. Salgsopsjonen skaper en nedsideeksponering og innebærer at Nordea er forpliktet til å utbetale differansen mellom den svakeste aksjens start- og sluttverdi i en situasjon hvor produktet løper til år 4 og svakeste aksje har falt mer enn 30 %. Nordea må i slike tilfeller benytte hele eller deler av det lån som du har ytet til Nordea for å dekke denne forpliktelsen. I henhold til Forskrift om sammensatte produkter skal det opplyses om prisen det vil koste Nordea å sikre produktet. Opsjonene og rentebytteavtalen har en verdi hver for seg, men samlet sett blir nettoverdien av dem null. Den samlede prisen på derivatet er 0 % og prisen på obligasjonen (lånet) er 96 %. Vi gjør oppmerksom på at ulike tilbydere vil kunne oppnå ulike vilkår på bytteavtalen avhengig av strategisk posisjon i markedet. Utbytte Investor mottar ikke utbytte fra selskapene og ved målingen av aksjenes utvikling justeres det ikke for utbetalt utbytte. Utbytte fra aksjene «reinvesteres» således ikke i aksjene. Utviklingen i underliggende aksjer er derfor lavere enn avkastningen ved en investering direkte i underliggende aksjer. Forventet fordeling av innbetalt beløp Innbetalt beløp er sum som går til betaling av produktet og tegningsomkostninger. Innbetalt beløp og tegningsomkostninger vil totalt sett være fra 100 % til 101 %. Forventet fordeling avhenger av størrelsen på tegningsomkostningene som vil være fra 0 % til 1 %. Ser vi bort fra tegningsomkostninger, får vi følgende fordeling for produktet: Obligasjon 96 %, Derivat 0 %, Tilretteleggerprovisjon 4 %. Kostnader Totale kostnader beløper seg til en tilretteleggerprovisjon på 4 % som er inkludert i investert beløp pluss tegningsomkostninger som avhenger av investert beløp og vil være fra 0 til 1 %. Kostnadene skal dekke risikoelementer, transaksjonskostnader, kostnader til distribusjon samt løpende driftsutgifter. Dersom kunden har VPS-konto gjennom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge vil kostnaden være avhengig av beholdning: NOK 0 p.a., NOK 380 p.a., og NOK 200 p.a. per påbegynte million. Andel av innbetalt beløp som er beskyttet Det er ingen garanti for tilbakebetaling av innbetalt beløp i produktet. Dermed er risikoen for investor knyttet til tap av 100 % av innbetalt beløp, inkludert tap av tegningsomkostninger og tap av alternativ avkastning på det innbetalte beløpet i perioden. Historisk avkastning Nordea har gjort en teoretisk beregning av historisk avkastning for et produkt med de Annualisert avkastning 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% samme egenskapene som Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII (se figuren under). Basert på historiske kurser fra 2007 og fremover har vi beregnet avkastning på produkter med identiske egenskaper (aksjer, løpetid, kupong og barriere). Dette gir en gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning på 5,24 % for investeringer som ble gjort daglig mellom 2008 og 2013, og som ga utbetaling mellom 2010 og Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator og gir ingen garanti for fremtidig avkastning. STATOIL ASA TELENOR ASA NORSK HYDRO ASA Annualisert avkastning for produkt med samme egenskaper januar 08 januar 09 januar 10 januar 11 januar 12 Startdato for produktet 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Figur 2 over viser effektiv årlig avkastning for et produkt med samme egenskaper som Aksjekupong Norske Aksjer VIII, med ulike startdatoer. Figuren viser også avkastningen for en direkteinvestering i underliggende aksjer, med samme løpetid som produktet. Vi presiserer at vilkårene vil kunne ha vært svært annerledes på de tidligere tidspunktene, og at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Kilde: Bloomberg, Nordea Markets. 40% 30% 20% 10% 0% 38% 6% 2 år 3 år 4 år med gevinst 4 år med tap Figur 3 over viser fordelingen i forfallstidspunkt for et fiktivt produkt med samme egenskaper som Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII, gjort mellom 2008 og 2013, og med ordinært forfall mellom 2010 og Kilde: Bloomberg, Nordea Markets. 35% 20% 16 17

10 Kupong Endelig kupong vil kunne innhentes ved henvendelse til Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, etter at derivatet er handlet i markedet rett før innbetalingsdato og vil også formidles skriftlig til investorene kort tid etter innbetaling. Kupong som utbetales er ujustert, noe som vil si at det ikke justeres for antall dager i et kvartal. Forventet avkastning I tråd med finansiell teori og simulering av fremtidig utvikling i aksjene blir forventet årlig avkastning i produktet på 2,87 % p.a. uten tegningsomkostninger og 2,52 % p.a. inkludert 1 % i tegningsomkostninger. Basert på dette og under forutsetning at utviklingen i underliggende aksjer følger visse forutsetninger, vil laveste og høyeste annualiserte avkastning på produktet med 70 % sannsynlighet ligge i intervallet -9,91 % p.a. og 10,70 % p.a. uten tegningsomkostninger og i intervallet -10,15 % p.a. og 10,21 % p.a. inkludert 1 % i tegningsomkostninger. Disse intervallene er teoretiske beregninger, og det kan på ingen måte sees på som sikkert at avkastningen i Aksjekupong Norske Aksjer VIII vil falle innenfor konfidensintervallet. Forventet avkastning kan ikke anvendes som en pålitelig indikator og gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Laveste og høyeste mulige avkastning Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være som for kursutviklingen til den svakeste av de tre aksjene, dvs. en negativ avkastning på 100 % i verste fall. En teoretisk beregning ved bruk av anerkjente statistiske metoder anslår sannsynligheten for at dette vil skje til omtrent 0 %. Høyeste mulige avkastning nominelt i kroner vil oppnås dersom produktet løper til forfall i år 4 og vilkårene for utbetaling av kupong er oppfylt ved alle observasjonsdatoene, men produktet ikke forfaller automatisk før ordinært forfall. Kupongutbetalingen vil da utgjøre totalt inntil 48 % av hovedstolen (indikativt) i løpet av perioden. Å opplyse sannsynlighet for å oppnå slik avkastning anses ikke å gi noen veiledning til investor, blant annet fordi produktet også kan forfalle tidligere med samme annualiserte avkastning. Nedenfor har vi oppsummert sannsynligheten for ulike utfall, basert på våre simuleringer. Sannsynlighet for gevinst: 66,4 % Sannsynlighet for tap: 33,6 % Vi presiserer at sannsynlighetsberegninger av denne typen ikke kan anvendes som pålitelig indikator og er ingen garanti for fremtidig avkastning. Skatt Dette er en generell redegjørelse for enkelte norske skatteregler som kommer til anvendelse ved kjøp, eierskap og realisasjon av produktet for investorer som er skattemessig hjemmehørende i Norge. Den gir ingen uttømmende beskrivelse av alle skatteregler som kan være relevante og den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Skattesatser og skatteregler kan bli endret under produktets løpetid, også med tilbakevirkende kraft. Slike endringer kan ha negative konsekvenser for investor. Investor er selv ansvarlig for at riktig informasjon blir gitt ligningsmyndighetene for de aktuelle årene produktet eies. Skatt - Løpende avkastning Den løpende avkastningen av produktet er skattepliktig, og kommer til beskatning det inntektsåret avkastningen påløper. Ved realisasjon av produktet i løpetiden eller ved innløsning på forfallsdato er gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget. Kostnader i forbindelse med kjøp og salg av produktet skal tillegges inngangsverdien og kommer til fradrag ved gevinst eller tapsberegningen ved realisasjonen eller innløsning ved forfall. Skattesatsen er for tiden 24 %. Skatt - Formue Produktet inngår i investorens skattepliktige formue. Norske aksjeselskaper og likestilte rettssubjekter er ikke gjenstand for formuesbeskatning. Det er produktets kursverdi som inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Gjeldende formuesskattesats er 0,85 % av netto skattepliktig formue som overstiger NOK Angrerett Avtaleinngåelse vil skje på selgers faste utsalgssted eller ved fjernsalg. Ettersom produktet er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som utsteder ikke har innflytelser på og som kan forekomme i angrerettsperioden vil investor således ikke ha angrerett ved kjøp av produktet ved fjernsalg, jf. angrerettsloven 1 og 35 bokstav a. Interessekonflikter og insentivordninger Nordea har interesse i forbindelse med utstedelse av produktet. Nordea mottar gjennom utstedelsen av produktet midler til finansering av virksomheten. Renten på obligasjonen er fastsatt til 3 måneders flytende pengemarkedsrente (NIBOR) pluss 18 basispunkter. Denne renten er en komponent i derivatet som benyttes for å kunne oppnå en eventuell avkastning i produktet og kan (dermed) ses på som en betaling fra investor for dette avkastningselementet. Renten er trolig noe lavere enn hva Nordea ville måtte betale hvis Nordea skulle lagt ut et offentlig lån i obligasjonsmarkedet. En del av Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ), filial i Norges ansatte har en avlønning som delvis er prestasjonsbasert hvor salg av produktet kan innvirke på avlønningen. For øvrig er ikke Nordea Bank AB (publ) kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til produktet. Kursinformasjon Informasjon om kursutvikling og tilbakekjøpskurs vil være tilgjengelig på vår nettside no/kurser under løpetiden. Vi oppfordrer alle investorer til å følge med utviklingen i produktet i løpetiden. Handlebare priser kan innhentes hos din rådgiver. Mer informasjon om produktet Denne brosjyren inneholder allmenn informasjon om Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII og er ikke tiltenkt som et investeringsråd. For rådgivning på produktet anbefaler vi at du tar kontakt med en personlig rådgiver i Nordea eller en annen økonomisk rådgiver. Tegning i Nordea Aksjekupong Norske Aksjer VIII bør kun foretas etter å ha gjort seg grundig kjent med den fullstendige dokumentasjonen for produktet. Denne består av denne brosjyren, endelige vilkår og Grunnprospektet av 19. desember 2016 med tillegg. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom (i) denne brosjyren og (ii) endelige vilkår og Grunnprospektet med tillegg, gjelder sistnevnte. Grunnprospektet med tillegg, endelige vilkår og tegningsblankett er tilgjengelig på nærmeste Nordea-kontor og på NO For ytterligere informasjon, ta kontakt med din rådgiver. Nordea forbeholder seg retten til å kansellere emisjonen dersom; tegnet volum blir lavere enn NOK kupong ikke kan fastsettes til 2,80 % eller høyere en økonomisk, finansiell eller politisk hendelse hindrer et vellykket tilbud fra utsteders synspunkt. Volumet er begrenset til kroner i Aksjekupong Norske Aksjer VIII. Nordea Forbeholder seg dog retten til å utøke eller ytterligere begrense dette volumet. Ved overtegning kan Nordea stryke tegninger basert på tidspunktet de ble mottatt

11 Nordea Bank AB (publ), filial i Norge Essendropsgate OSLO

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper

Nordea Aksjekupong Oljeselskaper Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Oljeselskaper En investering knyttet til store oljeprodusenter, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Nordea Aksjekupong IT II

Nordea Aksjekupong IT II Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong IT II En investering knyttet til fire IT aksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V

Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Europeiske Banker V En investering knyttet til tre europeiske bankaksjer, med potensiell kvartalsvis kupong. Siste dag for tegning 4. september 2017

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa IV

Nordea Aksjebuffer Europa IV Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa IV Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen gir en avkastningsfaktor

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI

Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa Investment Grade Booster VI Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til de første 15 kreditthendelsene

Detaljer

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III

Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Europa High Yield III Siste dag for tegning 7. april 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

Nordea Aksjekupong Nordiske Aksjer ESG

Nordea Aksjekupong Nordiske Aksjer ESG Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Nordiske Aksjer ESG En investering knyttet til fire nordiske aksjer, med potensiell årlig kupong. Siste dag for tegning 1. desember 2017 INVESTERINGEN

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield IV Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Nordea Aksjekupong Global VII

Nordea Aksjekupong Global VII Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Global VII En investering knyttet til fire globale aksjeindekser, med potensiell årlig kupong. Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europa V

Nordea Aksjebuffer Europa V Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europa V Siste dag for tegning 4. september 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet. Aksjebufferen

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Nordea Aksjekupong Global VI

Nordea Aksjekupong Global VI Investeringsprodukter Nordea Aksjekupong Global VI Siste dag for tegning 5. desember 2016 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ INNTIL 5 ÅR, men kan forfalle automatisk ved årlige intervaller. Avkastningen er

Detaljer

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3 Rentebevis TUI Oppdatert 29-01-13 Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i

Detaljer

Nordea Aksjebuffer Europeiske Aksjer ESG

Nordea Aksjebuffer Europeiske Aksjer ESG Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Aksjebuffer Europeiske Aksjer ESG Siste dag for tegning 1. desember 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og avkastningen er knyttet til utviklingen i aksjekursen

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VI Siste dag for tegning 19. juni 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII Nordea Markets Investeringsprodukter Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VII Siste dag for tegning 4. september 2017 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ CA. 5 ÅR og er knyttet til antall kreditthendelser

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs 2 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs LONG passer

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB

VINN-VINN RUSSLAND 2. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Vasilijkatedralen (Russland) Russland < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Aksjekupong US Blue Chips II. Norse Securities

Aksjekupong US Blue Chips II. Norse Securities Norse Securities 1 Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer Aksjekuponger kan ha enkeltaksjer, indekser, råvarer

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no KUPONGSERTIFIKAT RUSSLAND BRASIL Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 28. september 2009 Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 18 prosent per år Sertifikatet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer