Ernæring og helse for utviklingshemmede Innspill: Far og fagperson. Svein Olav Kolset Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ernæring og helse for utviklingshemmede Innspill: Far og fagperson. Svein Olav Kolset Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Ernæring og helse for utviklingshemmede Innspill: Far og fagperson Svein Olav Kolset Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo

2 Første utgave 2007 Revidert andre utgave 2011 Engelsk utgave 2011

3 Oversettelse og produksjon av revidert norsk utgave og oversatt engelsk utgave gjort mulig takket være generøs donasjon fra nå avdøde Birger Evensen Forord skrevet av tidligere statsminister Kåre Willoch

4 To vinklinger for å skrive bok Det personlige : Torgeirs liv Det faglige og politiske: fagfolk, støtteapparat, helse, bevilgninger og holdninger.

5 Diagnose 1 Torgeir ble født i Oslo i mai 1975 Han var svært dårlig ved fødsel Lå på kuvøse i to måneder Ble sondematet i to år Fikk diagnosen Goldenhaar syndrom like etter fødselen

6 Diagnose 2 I bodde vi i San Diego, California Ved en tilfeldighet kom vi i kontakt med en ekspert på Goldenhaars syndrom Torgeir fikk da diagnosen: CHARGE syndrom Via Habiliteringstjenesten kom vi etter hjemkomst i kontakt med Skådalen kompetansesenter, Ragna Rindal Dagsenter, Conrad Svendsen Senter

7 Hva er CHARGE? De ulike bokstavene står for de viktigste misdannelsene: C: Colobom - Det er en skade eller en del som mangler på pupillen, netthinnen eller synsnerven i øyet. H: Heart - Omtrent 80% er født med større eller mindre hjertefeil. A: Atresia - Det er blokkering av passasjen fra bakerst i nesen ned til svelget. R: Retardation - Det er hemming av vekst og utvikling. G: Genitals - Det er underutviklende kjønnsorganer, spesielt hos gutter. E: Ear - Det er misdannelser i ørene, kombinert med hørselstap % har hørselstap, mange nesten døve

8 Antall med utviklingshemming og funksjonsnedsettelse i Norge * personer med utviklingshemming ** mennesker med en funksjonsnedsettelse *Kilde: Finansdepartementet (antall personer det utbetales ekstra støtte til kommunene) ** Kilde: Funksjonshemmedes fellesforbund

9 Ernæring ulike viktige temaer Utvikling av spiseferdigheter Mat og matlaging som kilde til læring Mat som kilde til felleskap og glede Mat og egen bolig Kunnskap hos nærpersoner Hva er sunn mat? Hvem bestemmer matvalget?

10 Doktogradsavhandling Maria Thommessen 1992, Feeding problems in disabled children Nedsatt oral-motorisk funksjon hos mange av gruppene Redusert evne til selv å ta til seg mat Dårlig appetitt vanligst blant de minste barna Mat aversjon Sugeproblemer Forekomst av tidlig matingsproblemer, forekomsten høy i mange av gruppene (ca %).

11 Fortsettelse Maria Thommessen Problemene rundt mating blir forbedrer seg ved økende alder og/eller korreksjon av underliggende årsak (f.eks ved hjertesykdom eller ganespalte). Høyde og vektutviklingen hos gruppen som helhet dårligere enn hos normale barn. Lav vekt og høyde forekommer hyppigere hos de med alvorlig funksjonshemming enn de med moderat. Energiinntaket under gjennomsnitts inntak for alder for flere av gruppene. F.eks CP 89%, Hjertesykdom 79%, Rettsyndrom 67%, Williams 82%, Down 91%, Cri-du chat 84%

12 Fortsettelse Maria Thommessen Inntaket av vitamin D, tiamin og jern under anbefalt inntak i de fleste gruppene. De med behov for moset mat hadde lavere inntak av energi og næringsstoffer enn de som kunne spise fastføde.

13 Helse, ernæringsstatus og fysisk aktivitet hos tre grupper utviklingshemmede Et PhD prosjekt (Extrastiftelsen/Norsk Forbund for utviklingshemmede) Hovedmål med studien: Helse og ernæring studert ved hjelp av spørremskjema og analyser på blodprøver Studere fysisk aktivitet med 6 minute gå test and 7 dagers akselerometer registrering Prosjektet skal avsluttes september 2014

14 Accelerometer-determined physical activity and walking capacity in persons with Down syndrome, Williams syndrome and Prader Willi syndrome Marianne Nordstrøm, Bjørge Heman Hansen, Benedicte Paus and Svein Olav Kolset Research in Developmental Disabilities, 2013, 34: Main findings: Males were more physically active and had higher walking capacity than females. A negative association between BMI and physical capacity was detected. Only 12% of the population meets physical activity recommendations.

15 Maten og loven Problemstillinger som tjenesteyterne ofte er usikre på om berøres av LOST kap. 9A Tilbakeholding av mat nekte porsjon nr. 3 Ta tilbake mat som tjenestemottaker har tatt uten lov Nekting av innkjøp diskusjoner om innkjøp Oppbevaring av mat utenfor tjenestemottakerens egen leilighet. Hengelås på kjøleskap, kjøkkenskap eller låst kjøkkendør.

16 LOST kap 9A 9A-1 Formål: Hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Forebygge og begrense bruk av tvang og makt Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges for den enkelte i overensstemmelse med tjenestemottakers selvbestemmelsesrett. 9A 2 Virkeområde: Reglene gjelder bruk av tvang og makt: Ovenfor enkelte personer med diagnosen psykisk utviklingshemming (ICD 10) Som ledd i tjenester etter LOST 4-2, bokstav a-d

17

18

19 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser - NKSD Senter for sjeldne diagnoser (SSD), Oslo universitetssykehus HF Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE), Oslo universitetssykehus HF Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), Oslo universitetssykehus HF Nasjonal kompetanseenhet for autisme (AE), Oslo universitetssykehus HF Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourette og Narkolepsi (NK), Oslo universitetssykehus HF Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (TAKOsenteret) ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) er organisert i Helse Bergen HF som er et foretak i Helse Vest RHF Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er organisert i Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN) som er et foretak i Helse Nord RHF Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger er en privat stiftelse med eget styre, og har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus HF, som er et foretak i Helse Sør-Øst RHF

20 Har nå fått ansvaret for CHARGE syndrom

21 Feeding Difficulties in Children with CHARGE Syndrome: Prevalence, Risk Factors, a Kompetanse på dette må bygges opp i Norge

22 Respondent CDB: Svein Olav Kolset Father of Torgeir, his son with CHARGE syndrome. Author of the book "An exceptional fellow". Nasjonalt arbeid med sjeldne diagnoser krever mer europeisk samarbeid

23

24 Erfaringer fra 2 boliger Anett Bjørndal-Riis, Avdeling for nevrohabilitering Bistått to boliger som har stort fokus på kosthold og ernæring En kommunal bolig og en hjemlet som institusjon Beboerne er kartlagt i forhold til bistandsbehov til matlaging Beboerne er kartlagt i forhold til matpreferanser En tjenesteyter som er ansvarlig for kosthold og ernæring i boligen. Skriver meny Meny som utgangspunkt til handleliste Utarbeidet retningslinjer for handling av matvarer Utarbeidet retningslinjer for hvordan velge riktig mat

25 Erfaringer fra 2 boliger Anett Bjørndal-Riis, Avdeling for nevrohabilitering Alle må dra i samme retning Utarbeide konkrete mål også for kosthold (og fysisk aktivitet) føres inn i individuell plan Engasjerte og kreative Kunnskap om mat og matlagning Planlegging av mat, måltider og handling av mat bør samles på få av personalet per person (ansvarlig i bolig, primærkontakt) Ha kjennskap til matpreferanser Ha et bevisst forhold til egne matpreferanser og skille mellom egne preferanser og hva som er bra for andre

26 Utfordringer i videre arbeid Mer kunnskap om ernæring og aktivitet Bruke mat og aktivitet i læring og kommunikasjon Økt bevissthet om mat og kos Nye grep på kafebesøk og aktivitet Dugnad blant ansatte om nye grep

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Frode Dragsten og Erik Søndenaa Frode Dragsten, Msc,vernepleier, Habiltieringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag,

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang.

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang. SOR Rapport S O R R A P P O R T Utgave 1 2001 46. Årgang Jan Skjerve Forsvarlige tjenester Side 6 Liv Wergeland Sørbye Else Vengnes Grue Sosial integrering vurdert av frivillige Side 8 2001 et viktig år

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Behov for kunnskap om insidens og prevalens.

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Behov for kunnskap om insidens og prevalens. SINTEF A9263 RAPPORT Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Behov for kunnskap om insidens og prevalens. Mitchell Loeb og Lisbet Grut Desember 2008 2 Innholdsfortegnelse Tabelloversikt...4 Forkortelser...5

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer