Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo"

Transkript

1 Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet Studentrådet ved Norges musikkhøgskole Studentrådet ved Norges veterinærhøgskole Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Studentstyret ved Idrettshøgskolen i Oslo Studentstyret ved KHiO Hovedstyrets studentmedlemmer Studentsamskipnaden i Oslo Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo Kontrollkomiteen for Velferdstinget Norsk Studentunion ved Velferdsansvarlig Oslo, 27. september 2007 Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 8. oktober 2007 kl På Chateu Neuf (Biblioteket i 2. etg.) Saksliste VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget 3. september 2007 V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O 2d) Kontrollkomiteens orientering O 2e) Orientering fra Kulturstyre O 2f) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Studenter og rus V 3b) Varareglement til Kulturstyret V VT 004 Politikk 4a) Internasjonal plattform V 4b) Resolusjoner V VT 005 Økonomi 5a) Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 V 5b) Budsjettsøknad til SiO for 2008 V 5c) Håndtering av evnt. kutt i budsjettsøknad V VT006 Valg 6a) Valg til SiOs hovedstyre V VT007 Eventuelt Det er møteplikt i Velferdstinget, og kan du ikke møte er det fint om du selv varsler din vara og oversender varaen sakspapirene. Det blir enkel servering på møtet. Har du spesielle kostbehov, ta kontakt med oss Vel møtt! Vennlig hilsen Stine Winger Minde Sten J. McNeil Ånnerud Leder, Velferdstinget i Oslo Nestleder, Velferdstinget i Oslo Iris Øiesvold Leder av Velferdstpolitisk komitè Ingvild Reymert Leder av SiO-komiteen

2 Saksfremlegg Dato: 8. oktober 2007 Sak: 1a, 1b, 1c, 1d og 1e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på Iselin Rud-Goksøyr og Lars Magnus Bergh som ordstyrere, og Mariann Fossheim som referent. 1b) Godkjenning av innkalling AU innstiller på at innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på at vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget Referat finnes på: AU innstiller på at referat godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 1e) Godkjenning av valgprotokoller Kontrollkomiteen vil legge frem valgprotokoller for godkjenning. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget

3 Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O 2d) Kontrollkomiteens orientering O 2e) Orientering fra Kulturstyret O 2f) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Studenter og rus V 3b) Varareglement til Kulturstyret V VT 004 Politikk 4a) Internasjonal plattform V 4b) Resolusjoner V VT 005 Økonomi 5a) Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 V 5b) Budsjettsøknad til SiO for 2008 V 5c) Håndering av evnt. kutt i budsjettsøknaden V VT006 Valg 6a) Valg til SiOs hovedstyre V VT 007 Eventuelt

4 TIDSPLAN For Velferdstingsmøte 8. oktober Opprop a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget e) Godkjenning av valgprotokoller a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene 2d) Kontrollkomiteens orientering 2e) Orientering fra Kulturstyret 2f) Orienteringsdebatt a) Velferdstingets driftsbudsjett for b) Budsjettsøknad til SiO for Diskusjon Pizza-pause b) Budsjettsøknad til SiO for Vedtak c) Håndtering av evnt. kutt i budsjettsøknaden a) Internasjonal plattform b) Studenter og rus b) Varareglement til Kulturstyret a) Valg til SiOs hovedstyre 4f) Resolusjoner Eventuelt

5 Arbeidsutvalgets orientering Internt AU-arbeid Arbeidsutvalget samarbeider godt innad, og har hatt både faglige og sosiale møter, noe som har styrket samholdet ytterligere. Politikk og oppfølging av vedtak Siden sist har Arbeidsutvalget arbeidet med saker til dette møtet, blant annet utarbeidelse av forslag til driftsbudsjett og rammebudsjettsøknaden til SiO. I kjølvannet av rapporten om studenter og rus som er lagt fram, har Arbeidsutvalget også valgt å legge fram en egen sak om dette på møtet. UFO-rapporten ble gjort om til en diskusjonssak på forrige møte. Vedtaket lød: Velferdstinget vil ta initiativ til en felles UFO for hele studentdemokratiet. UFO4 oversendes til denne utredningsgruppa som grunnlagsdokument. Dette innebærer at sak 4d.1 og punkt 4 og 5 under sak 4d.2 blir omgjort til diskusjonssaker. Imidlertid skal Studentparlamentet på sitt møte 11. oktober gjøre nøyaktig det samme gjennom sin rapport UFO5- RoMSKIP. AU anser derfor intensjonen i dette forslaget som ivaretatt av Studentparlamentet. For Velferdstingets del ville hele omfatte både fag- og programutvalg ved Universitetet i Oslo, samt tilsvarende på de vitenskapelige høyskolene og BI. Det var imidlertid ikke slik vi oppfattet intensjonen i vedtaket. Dersom AUs oppfatning er ukorrekt, ber vi om at UFO-saken tas opp på nytt på dette møtet. Velferdstingets UFO4-rapport er allerede oversendt. Komitéarbeidet går stadig framover. Selv om Velferdspolitisk komité har hatt problemer med oppmøtet, har den arbeidet seg fram til et forslag til Internasjonal plattform som legges fram på dette møtet. SiO-komiteen har i perioden arbeidet blant annet med mulige endringer av barnehagereglementet og helsepolitisk dokument, som legges fram på neste møte. Arbeidsutvalget ved leder og nestleder har i perioden også, i samarbeid med de lokale studentdemokratiene ved UiO, BI og NSU-H arbeidet med kommunevalget og forsøkt å sette studentpolitiske temaer på dagsorden. Det har i begrenset grad lykkes å gjøre dette i forkant av valget, men arbeidet fortsetter framover etter at det nye bystyret konstitueres 17. oktober. Vi har imidlertid vært i kontakt med både SV og Arbeiderpartiet, og jobber for å få møter med de andre partigruppene.

6 Representasjon, møter, råd og utvalg Leder og nestleder har vært på møte i Velferdspolitisk komité i NSU i september. Velferdstinget i Oslo har søkt om og fått innvilget penger til et utvidet velferdskomitemøte i oktober, som både leder og nestleder skal delta på. Vi har siden sist også vært til stede på nyåpningen av Centrum Athletica, som er pusset opp og utvidet og vil romme enda flere studenter. Vi har også vært til stede under avslutningen for Knut Marius Karlsen, direktør for Studentkafeene, som dessverre forlater SiO etter drøye 4 år. Som takk for god innsats for studentene gjennom en årrekke fikk han et assortert utvalg av rettferdige og økologiske produkter Vi har også hatt våre vanlige møter og formøter med både hovedstyre- og delstyrestudentene samt med konsernledelsen. Samarbeid med NSU og lokale studentdemokratier I skrivende stund har det ikke vært noen møter med NSU-H, men det er planlagt et 3. oktober. Velferdstinget og Studentparlamentet i Oslo har også regelmessige møter for å koordinere samarbeidet. Velferdstinget, Studentparlamentet i Oslo, NSU-H, SBIO og Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo har i forbindelse med kommunevalget samarbeidet tett om å fremme felles saker, som studentkultur og studentboliger, for kommunepolitikerne. Dette samarbeidet har vært uformelt, men svært fruktbart. På sikt er det trolig ønske om å knytte de fem studentdemokratiene enda tettere sammen og samarbeide enda nærere. Målet må være å etablere en felles front utad og, i de sakene der det er aktuelt, bli oppfattet som en enhet. Vi håper å fortsette denne positive utviklingen framover, og at det vil resultere i konkrete gjennomslag i de ulike sakene. Informasjon og profilering I perioden har vi prioritert mediefokus på aktuelle saker, blant annet arbeidet opp mot kommunen. Det har resultert i både oppslag i Universitas og innslag på riksdekkende frokost-tv tirsdag 2. oktober sammen med statsråd Øystein Kåre Djupedal om studenter og barn. Annet I skrivende stund er det øyeblikkelig Eika-fest og quiz dog i Fysikkjelleren! For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde

7 Saksfremlegg Dato: 8. oktober 2007 Sak: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e og 2f Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget

8

9 Rapport fra møte i boligstyret 19/ Brannsikkerhet Det har blitt utløst for mange alarmer med unødvendig årsak. Studentboligene har en kontinuerlig gjennomgang av årsakene. I de fleste tilfellene dreier det seg om matlaging sent på kvelden. For å sette fokus på dette har studentboligene laget en plakat som henges opp hver gang det har vært utløst en alarm, men en forklaring på hvorfor og hvordan det kan unngås. I tillegg fokuserer de på viktigheten av å ikke slippe inn uvedkommende i boligene, både i forhold til brann og andre sikkerhetsmessige årsaker. 2. SAMBA leveranseprosjekt 2 SAMBA er et nytt boligadministrativt system for studentboligene. For studentene synes dette gjennom min side, og dette leveranseprosjektet er en videreutvikling av denne. Blant annet skal det gjøre regningsbetalingen mer oversiktlig, og det skal være mulig å få e-faktura. Leveranseprosjektet er en stor investering og behandles grundig i flere organer. Styret i studentboligene kom med innspill, og skal behandle saken en gang til før den sendes til hovedstyret for endelig vedtak. 3. Søkertall Det har vært gode søkertall i sommer, og prognosene sier at boligene vil være fulle i tiden frem til jul. Det har vært en økning i antall søkere fra BI, noe boligdirektøren forklarte med at de har vært offensivt ute på BI og vist hva SiO har å tilby av studentboliger. I sommermånedene er det stort press på studentboligene, og de besluttet å hjelpe studenter med privat boligformidling når de selv ikke hadde flere boliger å tilby. Totalt ble det formidlet 58 private boliger. Forøvrig kunne administrasjonen opplyse om at av de 1300 som flyttet inn i boligene rundt semesterstart var ca 900 internasjonale studenter. Videre anslår de at ca 30-35% av beboermassen er internasjonale studenter. Studentboligene har idag ca 5800 boenheter. Hvis BI og universitetet når sine mål om flere internasjonale studenter, vil det være over 5000 internasjonale studenter. Med en boliggaranti for disse viser det klart et behov for å bygge flere studentbolig i tiden fremover, slik at også norske studenter har et tilbus hos studentboligene. 4. Årsprognose Det ble vist til gode prognoser for 2007, og studentboligene ser ut til å levere i forhold til det hovedstyret har bestilt. Mari Markman Delstyrerepresentant Anders Stedding Kristiansen Delstyrerepresentant

10 Saksfremlegg Dato: 8. oktober Sak: 4 b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Studenter og rus opprettelse av arbeidsgruppe Rapporten Studenter og rus, som ble lagt fram i begynnelsen av september, slår fast at alkoholforbruket blant studenter har økt med 20 % på under 10 år. Blant kvinnelige studenter i alderen har alkoholforbruket økt med over 40 %. En av tre studenter er i faresonen for å pådra seg helseskader som følge av alkoholbruken, og rundt 15 % har alvorlig risiko for å få helseskader. Over halvparten av de spurte mener også at det drikkes for mye i studentmiljøet. Velferdstinget i Oslo ser med bekymring på denne utviklingen og ønsker å danne en arbeidsgruppe sammen med flere involverte parter. Arbeidet i gruppen skal munne ut i forslag til blant annet konkrete tiltak for både å øke studenters bevissthet rundt eget alkoholkonsum og skape flere rusfrie sosiale rom, særlig i forbindelse med semesterstart. Arbeidsgruppen skal bestå både av studentpolitikere og relevante aktører. Forslag til vedtak: Velferdstinget i Oslo skal, i samarbeid med Studentparlamentet i Oslo, opprette en arbeidsgruppe og velge en representant til denne. I tillegg skal Studentparlamentet, SBIO, NSU-H, Det norske Studentersamfund (DNS), StudiO og Kulturstyret inviteres til å være med i arbeidsgruppen med en representant hver. Arbeidsgruppen velger selv sin leder innad. Arbeidsgruppen skal bruke blant annet ISU, relevante studentforeninger, de ulike lærestedene, fadderordningene og Studenthelsetjenesten/Studentrådgivningen som referanseorganer. For øvrig står arbeidsgruppen fritt til å benytte seg av andre referanseorganer eller personer der dette er formålstjenlig. Minst følgende momenter bør berøres i arbeidet: - Hvilken rolle kan Studenthelsetjenesten spille i det forebyggende arbeidet? - Hvordan skape rusfrie studentsosiale rom? - Hvordan skape en inkluderende semesterstart, hvor også rusfrie tiltak inngår? - Hvordan kan lærestedene bidra til å skape rusfrie møteplasser? - Hvilke insentivordninger for rusfrie aktiviteter finnes? Hvilke bør ev. opprettes? - Hvilke forebyggende tiltak finnes? Hvilke bør ev. opprettes?

11 Arbeidsgruppen skal orientere Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiO på alle deres møter. Velferdstingets valgte representant skal holde Velferdstinget og arbeidsutvalget orientert under prosessen. Arbeidet skal for øvrig munne ut i konkrete forslag som legges fram for Velferdstinget i februar/mars. Velferdstinget bevilger også inntil kr. 5000,- til arbeidsgruppen, fordelt på 4000,- fra post Seminar og konferanse og 1000,- fra post Markedsføring, som skal dekke nødvendig kostnader forbundet med arbeidet, herunder sosiale kostnader. Dersom forslaget vedtas, ønsker arbeidsutvalget å fremme en ny sak 6 b) til inneværende møte med navn Valg til arbeidsgruppe Studenter og rus. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget

12

13

14 Saksfremlegg Dato: 7. mai 2007 Sak: 4a Forslagsstiller: Velferdspolitisk Komité Internasjonal plattform Bakgrunn: På Velferdstingsseminaret ble det bestemt at det skal vedtas utfyllende politikk om internasjonale studenter og at man skulle kartlegge de ulike studentgruppenes behov. Velferdspolitisk komité har definert internasjonale studenter som den gruppen studenter som studerer ved lærestedet uten å betale semesteravgift. Selvfinansierende studenter fra utlandet som søker gjennom Samordna opptak og studenter som reiser utenlands fra våre læresteder går dermed ikke under internasjonale studenter. Denne definisjonen av en internasjonal student er valgt fordi internasjonale studenter er en svært lite homogen gruppe studenter og at deres behov skiller seg spesielt ut. I Internasjonal plattform slik den foreligger har man fokusert på lærestedets ansvar for og integrering av internasjonale studenter. Komiteen har også sett på hva Studentsamskipnadens rolle skal være i internasjonaliseringsøyemed. Det har vært nødvendig å definere ansvarsområdet til Studentsamskipnaden i Oslo ovenfor internasjonale studenter. Punkt 5.0 Helsepolitikk i Internasjonal plattform berører et tema i Helsepolitisk dokument som skal vedtas av Velferdstinget på møtet 12. november. Det er sist vedtatt politikk som er gjeldende, og man kan man risikere at et viktig punkt i Internasjonal plattform er utdatert etter kort tid. Dette er kanskje dokumentets viktigste punkt. På dette grunnlag ønsker Velferdspolitisk Komité å oversende punkt 5.0 Helsepolitikk til SiO-komiteen, med ønske om at punkt 5.0 debatteres og vedtas 12. november. Deretter skal det implementeres i Internasjonal Plattform. VPK ønsker at punkt 5.0 skal ligge til grunn i det som blir Helsepolitisk dokuments punkt om internasjonale studenter og studenthelsetjenesten. Hvis SiO-komiteen ikke ønsker dette vil det fremmes som helhetlig endringsforslag. Hvilke nummerering og plassering avsnittet får i Helsepolitisk dokument sees på som redaksjonelt.

15 Forslag til vedtak: Punkt 5.0 Helsetjenesten oversendes SiO-komiteen, og skal diskuteres og vedtas på Velferdstingets møte 12. november. Deretter tas punktet inn i Internasjonal plattform. Dokumentet vedtas med de endringer som framkommer på møtet. For Velferdspolitisk Komité Iris Garmaker Øiesvold Leder Velferdspolitisk Komité

16 Internasjonal plattform Vedtas av Velferdstinget i Oslo Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet og Kunsthøgskolen i Oslo. Studentvelferdstiltak som Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) tilbyr på lærestedene skal legge til rette for integrering av internasjonale studenter og forenkler lærestedets tilrettelegging for studiehverdagen og livet rundt studiene for internasjonale studenter. Studentboliger og studenthelsetjenesten og støtte til studentforeninger er spesielt viktige. Velferdstinget i Oslo er det studentdemokratiske organet til lærestedene tilknyttet SiO. Her er alle lærestedene representert. Internasjonalisering og integrering er viktig for Velferdstinget i Oslo, og som vedtatt på Velferdstingsmøtet 3. september viser budsjettprioriteringene for SiO at det er viktig med flere, gode, tospråklige IT-løsninger (dvs. norsk og engelsk). Disse skal gjøre det enklere for internasjonale studenter å orientere seg i studiehverdagen. 1.0 Visjon for internasjonale studenter Velferdstinget i Oslo mener at våre læresteder skal ha et internasjonalt studiemiljø. Det skal være tilrettelagt og enkelt å engasjere seg utenfor studiene. Velferdstinget i Oslo syns det skal vises at man er en fullverdig student med samme rettighetene og mulighetene til å utvikle seg som internasjonal student ved våre læresteder. Velferdstinget i Oslo ønsker at alle studenter skal ha, og oppfordrers til, å ha en mulighet til å reise utenlands som en integrert del av studieløpet. Det skal være samsvar mellom hvor mange studenter som reiser ut, og hvor mange studenter som kommer hit. Institusjonene bør holde fast ved sine mål om økt internasjonaliseringsgrad. Minst 15-20% er gode måltall. Velferdstinget i Oslo mener alle lærestedene har det overordnede ansvar for et internasjonalt studiemiljø, men at Studentsamskipnaden i Oslo bidrar med viktige tjenester for å fremme integrering, lik rett og like muligheter til å ha et utviklende og givende studieopphold. 2.0 Lærestedet Hovedansvaret for internasjonale studenter ligger hos lærestedet. Internasjonalisering og et internasjonalt studiemiljø er utviklende og positivt for lærestedet. En mobil studentmasse er en måte å hindre diskriminering basert på kulturelle, religiøse og etniske forskjeller, og å styrke forståelse for andres verdisyn. Interaksjonen mellom fagmiljø på tvers av landegrenser sikres allerede som student.

17 Velferdstinget i Oslo krever at lærestedene skal utforme enkle og samkjørte retningslinjer for all praksis hvor lærestedet har ansvar for internasjonale studenter. Dokumentasjon og innholdskrav av studier som man har fullført ved lærestedet må sees som spesielt viktig. Retningslinjene må gjelde på forskjellige nivåer og retninger innad på lærestedet. 2.1 Norskkurs Velferdstinget i Oslo krever at alle internasjonale studenter skal få tilbud om plass på norskkurs gjennom sitt lærested, også ved en annen institusjon, dersom lærestedet ikke selv tilbyr språkkurs. Språk er en barriere for internasjonale studenter, og norskkurs må sees som et viktig verktøy i integreringsøyemed, både på gruppeplan og for den enkelte student. Tilegning av gode ferdigheter i norsk kan sees som et vel så viktig virkemiddel for integrering som tilgjengelig informasjon på engelsk. 2.2 Kartlegging av fremtidige utfordringer Det bemerkes at lærestedets visjon for internasjonale studenter ikke samsvarer med tilretteleggingen for internasjonale studenter. Velferdstinget i Oslo ønsker at lærestedene skal ha en visjon som inkluderer hvor stor prosentandel av internasjonale studenter man ønsker av studentmassen. Velferdstinget i Oslo oppfordrer lærestedene på det sterkeste til å kartlegge fremtidige utfordringer og gevinster ved å sikre et internasjonalt studiemiljø og vise samsvar mellom visjon og handling. I denne sammenhengen er det vesentlig at institusjonene legger særlig vekt på å kartlegge studentenes behov for boliger og helsetjenester, og bidra aktivt for å sikre at tjenestetilbudet utvikles i takt med behovet. 3.0 Studentsamskipnaden i Oslo Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har som visjon "Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo." Dette er også gyldig for internasjonale studenter. SiO skal tilrettelegge med god og tilgjengelig informasjon om sin virksomhet for internasjonale studenter. Internasjonale studenter betaler ikke semesteravgift. Dette blir til dels ivaretatt av at studenter på lærestedene tilknyttet SiO betaler semesteravgift når de reiser utenlands, uten å kunne benytte seg av tilbudene de betaler for. Det er allikevel en reell problemstilling at det er betydelig færre utreisende enn innkommende studenter, og at dette kan gå utover studenter som betaler semesteravgift. Dette gjelder særlig boligtilbudet og helsetjenesten. Velferdstinget i Oslo ser at det vil være nødvendig å utrede om det er nødvendig å foreta endringer på praksisen slik den forekommer i dag. 3.1 Boligpolitikk Å ha et sted å bo må være førsteprioritet for å sikre muligheten til å studere på lik linje med andre studenter. Per i dag er har UiO boliggaranti for sine internasjonale studenter, og de øvrige lærestedene har egne avtaler med SiO.

18 Ved semesterstart høsten 2007 var det ved avrunding 900 internasjonale studenter innkvartert i boligmassen. Det tilsvarer 15 % av boligmassen. 1. Det sto 2000 studenter i kø ved semesterstart 2007 for å få tildelt studenthybel. Velferdstinget i Oslo er positive til en 100 % dekningsgrad for internasjonale studenter, og ønsker å videreføre dette og på sikt å forbedre og utvikle slike avtaler for alle lærestedene. En stadig mer presset boligsituasjon i Oslo, samt målet om at SiO skal ha en dekningsgrad på 20 % for semesteravgiftsbetalende studenter innebærer at det er helt nødvendig å øke boligmassen. Dette er tid- og kostnadskrevende, og det er generelt mangel på tomter. På bakgrunn av dette må lærestedene inntil videre i større grad ta ansvar for en fullgod innlosjering av internasjonale studenter, og styrke sin innsats i forhold til å skape politisk vilje til videre boligbygging. Velferdstinget i Oslo ønsker at boligene skal være tilgjengelig med bemannede resepsjoner i nærhet av boligene eller på campus. Hovedresepsjonen på Bjølsen er ikke alene et godt nok tilbud. Velferdstinget i Oslo ønsker å beholde resepsjonen på campus, for å sikre at alle har lik mulighet til å ha kontakt med boligdivisjonen personlig. Ikke minst kan det være et betydelig hinder for internasjonale studenter bosatt på Kringsjå og Sogn at eneste kontaktpunkt ligger på Bjølsen. All informasjon om det praktiske knyttet til studentboligene må være tilgjengelig på engelsk. Det er en tendens til at internasjonale studenter bosetter seg på Sogn og Kringsjå Studentby. Grunnene til dette er relatert til pris og lediggang, men informasjon om hvor enkelt overflytting er må informeres om ved tildeling av bolig. En ghettofisering av internasjonale studenter på Sogn og Kringsjå er et onde. Velferdstinget i Oslo er blant annet derfor svært positive til tospråkligheten på datasystemet SAMBA, bedre kjent som Min side, og framhever viktigheten av Boligdivisjonens arbeid med å videreutvikle dette datasystemet. Etter tall fra Studentboligene søker 99 % på studentbolig gjennom SAMBA. 3.2 Husvertordningen Velferdstinget i Oslo mener at husvertordningen på de forskjellige studentbyene kan være en nøkkelfunksjon for å integrere internasjonale studenter ved studentbyene. Per i dag er husvertenes oppgave service og mekling under konflikter. Velferdstinget i Oslo mener husvertordningen må få tydeliggjort sitt ansvar for internasjonale studenter og at dette må vektlegges spesielt. Husvertene må gjøres tydeligere klar over det ansvaret de har overfor internasjonale studenter, og bør om mulig tilbys egen opplæring for å sikre tettere oppfølging. Dette kan f.eks. prøves ut på Sogn og Kringsjå. Husvertene må samarbeide med fadderordningen og studentliv for at det skal være en god og kvalitetssikret overgang fra semesterstart til studier. Velferdstinget i Oslo ønsker at det skal utarbeides en stillingsinstruks for husvertene, hvor deres ansvar for internasjonale studenter blir formalisert. Velferdstinget i Oslo mener husvertene skal være studentboligenes integreringsverktøy for internasjonale studenter, og at husvertordningen må ha en jevnlig dialog med internasjonalt ansvarlig på de forskjellige læresteder og øvrige instanser som jobber for internasjonale studenter, som ISU-Oslo (International Student Union Oslo), Studentliv, fadderordningen og studentforeninger. 1 Tall fra 2007 er sendt på mail fra direktør i Studentboligene, Tom Olstad

19 Dette er viktig ettersom husvertene er i jevnlig kontakt med en stor andel av de internasjonale studentene. En jevnlig dialog mellom husverter og forskjellige aktører som arbeider med og for internasjonalisering og integrering forener interessene til den internasjonale student på individuelt nivå med foreninger og administrasjon. 4.0 Integrering gjennom studentkultur og studentidrett Velferdstinget i Oslo ønsker at å skape et internasjonalt studiemiljø først og fremst skal skje gjennom studentforeninger. Frivilligbasert virksomhet med studentforeninger sees på som et ypperlig verktøy som bindeledd mellom norske og internasjonale studenter og husvertene. Deltagelse i organisert frivillig virksomhet er også en viktig del av norsk kultur. Internasjonale studenter bør gjøres oppmerksomme på dette i lærestedenes velkomstmateriell. Dette er per i dag ivaretatt med en øremerket pott på kroner som Kulturstyret bevilger over. Denne er opprettet med det formål at foreninger kan søke om støtte for tiltak som fremmer inkludering av internasjonale studenter. Velferdstinget i Oslo mener at SiO Studentlivs rolle som bindeledd mellom internasjonale studenter og studentforeninger bør styrkes. Dette vil være med å sikre kontinuiteten i arbeidet for et internasjonalt studiemiljø, noe som må sees som ekstremt viktig. Velferdstinget i Oslo mener at internasjonalisering skal være et satsningsområde for Studentliv, og at dette kan og må prioriteres. En internasjonalt ansvarlig i studentliv må være det naturlige bindeledd mellom ISU-Oslo, studentforeninger ved lærestedene og internasjonale studenter. En slik stilling bør hovedsakelig arbeide med tilrettelegging, oversetting og informasjon, samt bedre kommunikasjonen mellom de forksjellige kreftene som jobber for internasjonale studenter. Per i dag har ikke Studentliv kapasitet til å.utføre disse oppgavene. Velferdstinget i Oslo ønsker at SiO skal evaluere virksomheten til Studentliv, og se på muligheten for å utvide eller omstrukturere driften for å tilrettelegge for en internasjonalt ansvarlig eller en stillingsprosent knyttet opp mot internasjonalt arbeid. Velferdstinget i Oslo ønsker at Studentidretten og Oslo Studentenes Idrettsklubb (OSI) skal være et verktøy for å inkludere internasjonale studenter. Idretten er en av få arenaer hvor språk er en minimal hindring. Velferdstinget i Oslo ønsker en ordning hvor medlemslagene i OSI kan søke om midler til internasjonaliseringsarbeid, som ligner på den øremerkede potten i Kulturstyret. Velferdstinget i Oslo oppfordrer OSI å opprette en slik pott når de igjen skal fordele midler til medlemslagene. Studentidrettsforeninger som ikke er tilknyttet OSI oppfordres på det sterkeste til å søke om midler til slike foretak hos Kulturstyret 5.0 Helsepolitikk I dag har internasjonale studenter tilknyttet SiO, i likhet med norske studenter som har studenthelsetjenesten som fastlege, rett til gratis konsultasjonstime hos helsetjenesten ved Studentsamkipnaden i Oslo (SiO). Det har i den siste tid oppstått en diskusjon om det burde innføres en egenandel for internasjonale studenter ved konsultasjonstime hos lege.

20 Velferdstinget i Oslo mener det er grunnleggende at internasjonale studenter, skal behandles likt og reelt sett ha den samme tilgang til velferdsgoder gjennom SiO som norske studenter. Dersom vi mener alvor med ett åpent, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, må ikke internasjonale studenter føle seg behandlet som annenrangs studenter, heller ikke i velferdstjenester tilknyttet SiO. Mange internasjonale studenter kommer i tilegg fra land med ett langt lavere lønns- og kostnadsnivå enn Norge, og innføring av egenandel vil kunne skape en situasjon der internasjonale studenter av økonomiske årsaker ikke vil oppsøke helsetjenesten, og dermed heller ikke få den medisinske behandlingen deres sykdomssituasjon skulle tilsi. Velferdstinget i Oslo vil derfor fortsatt bevare ordningen med gratis konsultasjonstime hos lege for internasjonale studenter, og er dermed motstander av innføring av en egenandel. Velferdstinget i Oslo mener også at det er grunnleggende at andre priser for tjenester innen helsetjenesten skal være like for norske og internasjonale studenter. I tillegg er det viktig at internasjonale studenter får den informasjonen de trenger om hvilke rettigheter de har og hvilke helsetjenester fra SiO man har tilgang til, slik at det ved en sykdomssituasjon vil være enkelt for studenten å finne ut hvor de skal henvende seg. 6.0 Kantinepolitikk Kantinene fungerer som et naturlig møtested og er en del av det internasjonale studiemiljøet. Kantinene fungerer som sosiale rom og møteplasser utenfor lesesalen, og er viktig for integrering. Det sees derfor som spesielt viktig at det er ordningen med at det tillates å nyte medbrakt videreføres. Velferdstinget i Oslo mener at all informasjon som er på spisestedene og på nett, også må finnes på engelsk. Det gjelder varesortimentet og innholdsdeklarasjon. Velferdstinget i Oslo mener at alle spisesteder må ha et tilbud som kan spises uavhengig av kulturell og religiøs bakgrunn. 7.0 Karrieresenteret Internasjonale studenter må ha de samme rettighetene som andre studenter til å benytte seg av Karrieresenterets kompetanse. Det må være en mulighet for internasjonale studenter å kunne jobbe ved siden av studiene, og Karrieresenteret må ha en egen oversikt over deltidsjobber hvor det ikke er nødvendig med flytende norsk muntlig og skriftlig. Velferdstinget i Oslo er på det rene med at dette i stor grad også påvirkes av den generelle situasjonen på arbeidsmarkedet. 8.0 Øvrig politikk Velferdstinget i Oslo mener at gebyret på 1100,- for studie og oppholdstillatelse bør og må fjernes, slik som arbeidsgebyret man tidligere hadde for internasjonale studenter. Lærestedene og Samskipnaden ser på internasjonalt studiemiljø som en ressurs, og gebyret for studie- og oppholdstillatelse strider direkte mot denne oppfattelsen.

21 Saksfremlegg Dato: 8. oktober 2007 Sak: 5a) Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 Vedlagt følger forslag til Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 og noter til de enkelte poster. Det gjøres oppmerksom på at konto 3600/Tilskudd fra semesteravgift ikke er justert for pris- og lønnsvekst. Se nærmere forklaring om dette i sak 5b), hvor det heller ikke innstilles på å justere denne for de lokale studentdemokrati. AU innstiller på følgende (enstemmig): Velferdstingets driftsbudsjett vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Ingvild Reymert var imidlertid ikke tilstede på innstillingsmøtet. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget

22 Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2008 Regnskap 06 Vedtatt 07 Revidert 07 AUs forslag 08 1 Driftsinntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften , , , , Tilskudd fra UiO- fristasjon , , , , VT-kontingent , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , , , ,00 2 Driftskostnader Personalkostnader 5010 Lønninger , , ,00 0, Overtidslønn 0, ,00 0,00 0, Vikar/ ekstrahjelp 200, ,00 0, , Lønn tillitsvalgte , , , , Ferielønn (5110, 5103, 5104) 1 728, , ,00 306, Rentekompensasjon AU 2 990, , , , Øvrige honorarer , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 229, ,52 710,00 43, Opplæring , , , , OTP 0,00 0, , , Revisjonshonorarer 8 000, , , , Regnskapstjenester , , , , Forsikringer 0, , , ,00 Sum , , , ,00 Kontordrift 6510 Teknisk utstyr 0, , , , Kontorrekvisita 3 591, , , , Kopiering , , , , Aviser, tidsskrifter m.m , , , , Mobiltelefon 400, , , , Porto 0,00 500,00 500,00 500,00 Sum , , , ,00 Sum driftskostnader , , , ,00 3 Markedsføring og materiell 7300 Markedsføring 5 325, , , , Kunngjøringer 0, , , , Kataloger og reklametrykk 0, , , ,00 Sum 5 325, , , ,00 Sum markedsføring og matriell 5 325, , , ,00 4 Representasjon og møter Reiseutgifter 7 995, , , , Møtekostnader , , , , Seminar og konferanse , , , Velferdsseminar , , , ,00 Sum , , , ,00 Sum representasjon og møter , , , ,00 5 Finansposter 8020 Renteinntekter -338, , , , Bankkostnader 0, , , ,00 Sum -338, ,00 0,00 0,00 Sum finansposter -338, ,00 0,00 0,00 6 Tilskudd og bevilgninger 7775 AU disposisjonskonto 7 773, , , , Krisefond for utenlandske studenter 3 000, , , , Støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger 0,00 0, , ,00 Sum , , , ,00 Sum tilskudd og bevilgninger , , , ,00 8 Resultat , , ,00 14,00 9 Avsatt til egenkapital , , ,00 14,00

23 Merknader og forklaringer til forslag til budsjett for Velferdstinget for Generelle inntekter Konto: 3600 Tilskudd fra semesteravgiften Dette er overføringer fra SiO. Tilskuddet er ikke indeksregulert. Se mer om dette i saknr. 5b). Konto: 3610 Tilskudd fra UiO Dette er driftstilskudd fra UiO i samsvar med fristasjonsavtale. Tilskuddet fra 2007 er indeksregulert, i tråd med denne avtalen. Konto: 3620 VT- kontingent UiOs driftstilskudd er betinget at også de andre institusjonene bidrar med tilskudd til studentdemokratiet etter en tilsvarende andel. I dette tilfellet betyr det at høyskolene og BI skal bidra med 25 % av det totale driftstilskuddet, som tilsvarer deres andel av studentene i SiO, total kr Dersom tilskudd fra lærestedene ikke kommer inn, avkortes tilskuddet fra VT til det lokale studentdemokratiet tilsvarende. 2. Driftskostnader Personalkostnader Konto: 5010 Lønninger Dette var den tidligere sekretærstillingen. På bakgrunn av vedtak i UFO-4 skal det ikke budsjetteres noe her. Konto: 5103 Overtidslønn Dette skulle i utgangspunktet dekke overtidslønn for sekretær. Denne bortfaller også på bakgrunn av vedtak i UFO-4. Det er heller ikke ønskelig å overtidslønne tillitsvalgte. Konto: 5104 Vikar/ Ekstrahjelp Satt til 3000,- for å dekke opp for eventuelt behov for innleid arbeidskraft i løpet av året. Med dagens situasjon anser vi behovet som svært lite og mener posten er realistisk budsjettert. Konto: 5106 Lønn tillitsvalgte Dette inkluderer lønnsutgiftene til leder, nestleder, informasjonsansvarlig, organisasjonsansvarlig og komitéansvarlig. Det vises til vedtak gjort i UFO-4 for ytterligere informasjon om de ulike vervene. Lønnsnivået som legges til grunn er lønnstrinn 10 etter statlige satser, som per i dag er kr per år. Det er beregnet lønn for 12 og en halv måned for alle fire tillitsvalgte, da avtroppende AU får dekket to uker overlapp fra 1. til 15.

24 januar ved begynnelsen av valgperioden til nye AU. Stillingene brytes ned som følger: Leder og nestleder 100% stilling - lønnstrinn øvrige AU-medlemmer 35% stilling lønnstrinn 10 (dvs. kr ,- pr. år). Konto 5092 Ferielønn Det vises til behandling av UFO-4 hvor det ble reist spørsmål om AUmedlemmers berettigelse til feriepenger. Ettersom man ikke er ansatt på arbeidskontrakt, men er tillitsvalgt, har man ikke krav på feriepenger. Det er naturligvis tillatt å likevel utbetale feriepenger, men vi har ikke funnet økonomisk rom for å gjøre dette. Vi anser også hensynet til feriepenger ivaretatt ved at lønnen utbetales fordelt på 12 måneder og ikke 11 som er det normale. Det beregnes derfor ikke feriepenger av lønn til VTs tillitsvalgte. Det må imidlertid beregnes feriepenger av kontoen 5104 vikar/ekstrahjelp. Konto: 5015 Rentekompensasjon AU Leder og nestleder får kompensasjon for renter påløpt på sitt studielån i løpet av valgperioden. I 2007 vil både leder og nestleder være berettiget til slik kompensasjon. Konto: 5013 Øvrige honorarer Følgende kriterier er lagt til grunn: Ordstyrere og referenter honoreres med 500 kr pr møte x 5 møter, samt 1000 kr for VT-seminaret. Det tas utgangspunkt i 2 ordstyrere og 1 referent per møte. Velferdskomiteen og KK kan kompenseres med 95 kr timen for komitéarbeid, dog ikke for komitémøter. Det er her budsjettert med inntil 100 timer. I tillegg er det lagt inn en post på 3000 kr for å dekke opp kostnadene ved evt. ekstraordinære VT-møter eller komitéarbeid. Utregningene for posten er som følger: Ordstyrere og referent 3 pers x 5 møter x 500 kr Kr 7 500,00 Ordstyrere og referent 3 pers x 1 VT-seminar x 1000 kr Kr 3 000,00 VT-seminar sekretærer 2 pers x 1000 kr Kr 2 000,00 Diverse komitéarbeid Kr 9 500,00 Buffer, 2 ekstraordinære møter, komitéarbeid e.l. Kr 3 000,00 Sum Kr ,00 Konto: 5400 og 5410 Arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift av feriepenger Dette er utregnet arbeidsgiveravgift (AGA) av postene 5104, AGA er på 14.1%. Konto: 5800 Opplæring Intern opplæring og kursing av tillitsvalgte, bl.a. overlappseminarer, internseminar for VT/AU og lignende tiltak.

25 Konto: 5930 OTP Endelig avgjørelse vedr. hvor vidt man er pliktig til å betale OTP eller ikke for tillitsvalgte, avventes fremdeles fra Kredittilsynet. Men ettersom man ikke er pliktig til å utbetale feriepenger, er det trolig at dette også gjelder OTP. Vi vil likevel oppfordre Velferdstinget til å utbetale OTP for de tillitsvalgte i AU. Vi viser til Velferdstingets arbeidsprogram vedtatt februar 2007 hvor det bl.a. fremgår: Forslaget til den nye pensjonsreformen kan gjøre det økonomisk ugunstig å ta høyere utdanning ved at man ikke får pensjonspoeng under studiene. Den nye pensjonsreformen går over fra besteårsregelen til alleårsregelen, der alle inntektsgivende år skal danne grunnlag for pensjonen. For å ikke tape pensjon i forhold til dagens system bør en arbeidstaker ha 43 inntektsgivende år, i motsetning til dagens opptjeningstid på 40 år. De som velger å ta høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet, og må derfor jobbe lengre enn folk uten høyere utdanning. Dette er et større problem her enn i mange andre land, siden Norge har små lønnsforskjeller mellom folk med og uten høyere utdanning. Velferdstinget støtter opp om en pensjonspoengsordning som vil gi kompensasjon for tapt arbeidstid ved at det gis pensjonsopptjening tilsvarende 2,5G pr. år for fullført bachelor og mastergrad. Den foreslåtte modellen vil være med å kompensere for færre år til opptjening av pensjon når alleårsregelen innføres. Velferdstinget mener at en satsning på høyere utdanning er avgjørende betydning for verdiskapning og velferd. Vi mener at et slikt vedtak også bør forplikte organisasjonen til å ta et ansvar også innad. De tillitsvalgte vil ved å ta pause fra sine studier bli forsinket i sin utdanning, og dermed mulighet til å opptjene seg pensjonspoeng. Beregning av OTP, skilles mellom innskudd og premie: Årlig innskudd utgjør: 1. stk. 100%-stilling = 2744 kr 1. stk. 35%-stilling = 960 kr Totalt for alle fem i AU = 8368 kr I tillegg kommer innskuddsomkostninger som utgjør 0,9% av det totale innskuddet, dvs 8368 kr * 0,09 = 753 kr Årlig premie for alle fem i AU utgjør: Avtaletillegg: 990 kr Medlemmstillegg 190 kr pr medlem: 190 kr * 5 = 950 kr Totalt OTP for fem stk. i AU utgjør: 8368 kr kr kr kr = kr Konto: 6720 Regnskapstjenester F.o.m. 1. januar 2007 overtok Nitschke & Borgting økonomibyrå ansvar for Velferdstingets lønns- og personaltjenester. Dette skjedde på bakgrunn av at SiO ikke lenger ønsket å påta seg dette ønsket. Det nye regnskapsbyrået har

26 imidlertid signalisert at kostnadene vil ligge på tilsvarende nivå, dog med en liten økning. Konto: 7500 Forsikring Dekker utgifter til yrkesskadeforsikring av tillitsvalgte på arbeidsplassen, samt felles brann- og innboforsikring med Studentparlamentet for Villa Eika. Kontordrift Konto: 6510 Teknisk utstyr I 2007 ble det kjøpt inn ny pc til både sekretær og en av komitelederne. Det vil derfor ikke være behov for noen slik investering i år. Konto 6710: Kontorrekvisita Utgifter til diverse kontorutstyr, møbler m.m. Konto: 6715: Kopieringsutgifter Velferdstinget deler på utgiftene knyttet til kopimaskinen Ingrid på Villa Eika. Denne posten skal dekke VTs andel av serviceavtale og driftskostnader knyttet til denne, samt evt. øvrige kopikostnader. Konto: 6760: Abonnementer Per i dag deler vi utgiftene knyttet til faste abonnementer på aviser og magasiner, hvor vi deler utgiftene med Studentparlamentet. Konto: 6810 Telefonkompensasjon AU Følgende kriterier er lagt til grunn: Leder og nestleder får kompensert 400 kr pr. mnd. Komitéansvarlig, informasjonsansvarlig og organisasjonsansvarlig får kompensert 200 kr pr. mnd. Ytelsen er skattepliktig. 3.Markedsføring og materiell Konto: 7300 Markedsføring Posten skal primært dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak rettet mot SiOstudentene. Konto: 7305 Kunngjøringer Annonsering. Konto: 7310 Kataloger og reklametrykk Kulepenner, brevark, konvolutter, visittkort og lignende. Mye av dette blir trykket i 2005 og 2006, og det vil trolig ikke være et stort behov å trykke opp noe særlig mer i 2007 heller. 4. Representasjon og møter Konto: Reiseutgifter

27 Skal dekke utgifter ved eventuell reise for AU, komiteene, arbeidsgrupper o.l. Konto: 7320 Møtekostnader Dette er i all hovedsak servering under VT-møter, deler av julebord (resterende av julebord er blitt satt på AU-disposisjonskonto), samt til enkelte komitémøter. Også VT-AUs frokostmøter med Hovedstyret og lunsjmøter med SiOs konsernledelse inngår i denne posten. Konto: 7323 Velferdstingsseminar Det er her budsjettert med et tilsvarende opplegg for Velferdstingsseminaret i 2008 som for det som ble avholdt i 2007, altså overnatting og servering for ca 50 personer, samt busstransport. Konto: 7322 Seminar og konferanse Skal dekke seminarer og konferanser enten i regi av VT, eller hvor VT-AU eller andre tillitsvalgte deltar. 6. Tilskudd og bevilgninger Konto: 7775 AU disposisjonskonto Dette er en diverse-konto som AU kan bruke for å dekke utgifter som ikke faller inn under andre poster, dekke sprekker på andre poster eller dekke uforutsette kostnader. Tidligere er gaver til avgåtte tillitsvalgte, julebord, utgifter til representasjon og lignende utgifter postert her. Posten foreslås nedjustert til kr. Konto: 7776 Krisefond for utenlandske studenter Søknadsmengden til fondet er ganske varierende, men 2007 har kr syntes å være en fornuftig sum. AU bevilger penger til studenten etter innstilling fra Studentrådgivningen. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for fondet. Konto: 7777 Støtte til fraksjoner/lærerstedsgrupperinger Velferdspolitisk komité skal utarbeide nærmere retningslinjer for tildeling av midlene som skal legges frem på novembermøtet. 7. Resultat Vi forventer et budsjettert resultat på kr. 14,- i underskudd. Det er vanlig mange steder å budsjettere med mellom 5 og 10 % av omsetning i overskudd, men AU mener dette ikke er nødvendig for Velferdstinget, da Velferdstinget hadde pr kr ,- i egenkapital. 8. Avsatt til egenkapital Dersom dette budsjettet blir fulgt vil Velferdstinget gå 14,- kr i underskudd. Dette er foreslått tatt fra egenkapital.

28 Saksfremlegg Dato: 8. oktober 2007 Sak: 5b) Budsjettsøknad til SiO for 2008 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Budsjettsøknad til SiO for 2008 Premisser for årets budsjettsøknad Vedlagt følger AUs forslag til budsjettsøknad til SiO for Innkomne søknader fra studentmediene (dvs. Universitas, Inside, Radio Nova og Argument) og Kulturstyret er også vedlagt. Vedlagt er også Mediepolitiske tildelingskriterier (vedtatt 3. september 2007) og studenttall på det enkelte lærersted for AU sin innstilling er tatt utgangspunkt i den totale bevilgningen som ble gitt for På forrige møte i Velferdstinget ble det vedtatt budsjettprioriteringer for SiO 2008, hvor fortsatt satsning på Helsetjenesten ble satt som øverste prioritet. På andre prioritert kom Velferdstingets egen søknad til SiO, mens tredjeprioritet ble økt satsning på teknologi. På bakgrunn av vedtak om å prioritere Studenthelsetjenesten høyere, har AU derfor ikke lagt opp til å øke søknadssummen ut over en 2% økning, som skal justere for pris- og lønnsvekst. AU har derfor foreslått å søke om kr ,22,- fra SiO for Dette er det man fikk tildelt i fjor, justert for pris- og lønnsvekst (2%). Nedenfor følger en forklaring til de enkelte postene i søknaden. 100 Lokalt studentdemokrati Fra 2006 til 2007 ble støtten til de lokale studentdemokratiene økt med 2% i tillegg til at støtten ble justert for pris- og lønnsvekst. Ettersom AU ikke ønsker øke den totale budsjettsøknaden utover pris- og lønnsvekst, vil det på bakgrunn av innstilling om å gi Argument og Inside støtte, vil det bli et større press på budsjettet for alle søkere. AU ønsker derfor å reversere fjorårets tilskuddsøkning til de lokale studentdemokratiene ved å ikke justere 2007-tilskuddet for pris- og lønnsvekst. Tilsvarende vil bli gjort med støtten til Velferdstinget, se nedenfor. Dette medfører at den totale støtten til de lokale studentdemokratiene for 2008 vil utgjøre kr ,22,-, dvs. omtrent det samme som i (Avviket på kr. 174,77 skyldes bruk av færre desimaler).

29 Ytterligere ønsker AU å se nærmere på hvordan støtten til de lokale studentdemokratiene blir fordelt. Støtten for 2006 (altså vedtatt av Velferdstinget i 2005)ble beregnet ut fra en sum pr. student, i tillegg til at hvert studentdemokrati fikk kr i grunnstøtte. Da man i 2006 skulle beregne støtten for 2007, ble det tatt utgangspunkt i støtten for 2006 uten at man denne gangen så på det reelle studenttallet ved hvert lærersted. Og som sagt overfor, så økte man også støtten til alle studentdemokratiene med 2% i tillegg til at støtten ble justert for pris- og lønnsvekts. AU mener det er uheldig at man i 2006 ikke gikk grundigere inn og vurderte hvor mye hver enkelt studentdemokrati var berettiget til. Støtte til et studentdemokrati bør ikke baseres på sedvane, men på faktisk antall studenter som betaler semesteravgift. Fra år til år vil det kanskje ikke være store justeringer i studenttallet ved hvert enkelt lærersted, men i en lengre periode vil det likevel kunne være vesentlige endringer. I en senere utregning av NSU-kontigenten vil man uansett måtte ta hensyn til antall studenter ved hvert lærersted. Dette vil kunne slå feil ut for enkelte studentdemokratier ved at støtten pr. student vil ikke stemme overens med det antall studenter man betaler NSU-kontingent for. Endelige studenttall for 2007 foreligger ikke på dette tidspunkt, og støtten for 2008 må derfor beregnes på bakgrunn av tall for Se tabell nedenfor. Dersom hvert studentdemokrati mottar kr i grunnstøtte, vil det være kr ,99,- å fordele på studenter. ( , = ,99) Dette utgjør kr. 106,34 pr. student. Fra dette skal det trekkes en NSU-kontingent på kr. 40 pr. student pr. semester. (Dette gjelder alle de lokale studentdemokratiene utenom BI, som ikke er medlem av NSU). Denne utbetales direkte fra SiO til NSU. Støtten til hvert studentdemokrati blir etter dette:

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Ved opprop kl var det 28 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 28 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 19. mars 2007 Tid:

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 4. september

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 31. august 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 31. august 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer