INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Campus Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/ UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 12. oktober. Møtet finner sted på Handelshøgskolen BI, i lesesalen i D-blokken. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Marte G. Isaksen, for å finne vara. VED SPØRSMÅL OM PRAKTISK INFORMASJON: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 7. september Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Vedtektsendring: Endring av valgperiode Vedtakssak VT 04 POLITIKK 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO Vedtakssak VT 05 ØKONOMI 5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2016 Vedtakssak VT 06 VALG VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER VT 08 EVENTUELT 3

4 FORSLAG TIL MØTEPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 7. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17:50 3a) Vedtektsendring: Endring av valgperiode 18:30 5a) Velferdstingets driftsbudsjett Matpause 19:15 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause med snacks. Frist for innlevering av endringsforslag 20:30 4a) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO votering 21:00 8) Eventuelt 21:10 Møteslutt 4

5 SAKSFREMLEGG: 1A Dato: 12. oktober 2015 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Dato: 12. oktober 2015 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV INNKALLING AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Dato: 12. oktober 2015 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden 5

6 SAKSFREMLEGG: 1D Dato: 12. oktober 2015 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTET 27. APRIL Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Dato: 12. oktober 2015 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 SAKSFREMLEGG: 2A Dato: 12. oktober 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 7

8 GENERELL ORIENTERING FOR HELE ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget velger dette møtet å orientere i fellesskap. Dette fordi vi har arbeidet mye med de samme store sakene i perioden fra forrige velferdstingsmøte fram mot tildelingsmøtet. Etter forrige møte med studentrepresentantene i SiOs Hovedstyre har vi kommet frem til at det er hensiktsmessig å ta flere saker fra SiO til Velferdstinget for behandling på møtet i november. Mer om dette vil komme nærmere novembermøtet, men det er viktig å nevne nå at en av sakene omhandler tannhelsetjenesten innenfor SiO Helse, og at vi på grunn av denne sakens potensielle utslag på forvaltningen av semesteravgifta utsetter behandlingen av budsjettprioriteringer til SiO. Dette vil komme opp som en sak på novembermøtet. Saksbehandlingen i tildelingsprosessen har vært omfattende. Vi har behandlet i alt 14 søknader og holdt møte med alle søkere. Flere studentdemokratier har valgt å ikke benytte muligheten for å søke midler gjennom tildelingsordningen i år, samtidig som OSI i år er blitt fullstendig søker hos Velferdstinget. Den tidkrevende prosessen har gjort at vi har hatt mindre tid til annen type arbeid i denne perioden. Arbeidsutvalget er fornøyd med arbeidet vi har lagt inn prosessen rundt tilskuddsordningen. Nytt av året er at vi ønsker å åpne for at søkerne får presentert seg og hovedmomentene i sine søknader på et par minutter hver. Dette gjør vi for å sørge for at alle har lik mulighet til å forsvare sin organisasjon og søknadsbeløp før det åpnes for debatt blant representantene. Arbeidsutvalget har tatt diskusjonen rundt endring av valgperiode til etterretning og kommet frem til hvilke momenter i saken vi ønsker å innstille på og hvilke vi føler det er opp til Velferdstinget å ta stilling til. Vi har nå signert ny fristasjonsavtale med UiO for bruk av Villa Eika, som har vært en revidering av den tidligere fristasjonsavtalen. UiO har vært særs imøtekommende og samarbeidsvillige i prosessen. VELFERDSTINGET 2016 Vi har beregnet sammensetningen av neste Velferdsting med utgangspunkt i studentantall fra SiO. Velferdstinget 2016 blir som følgende: Universitetet i Oslo 15 mandater Høgskolen i Oslo og Akershus 10 mandater Handelshøyskolen BI 4 mandater Campus Kristiania 2 mandater Politihøyskolen 1 mandat Westerdals høyskole 1 mandater Valgforsamling 4 mandater 8

9 Valgforsamlingen for de mindre institusjonene er mandag 19/10. KAMPANJER #brukdinstemme I forkant av valget avholdt vi kampanjen #brukdinstemme. Studenter, politikere og ansatte ved flere institusjoner stilte opp. Kampanjen gikk ut på å få studentene til å bruke sin stemmerett ved valget, partipolitisk uavhengig og ble kjørt i sosiale medier. Boligkampanje I disse dager skal vi avholde en boligkampanje. Det er spesielt aktuelt i forhold til statsbudsjettet. Vi vil komme med mer informasjon om den, og oppfordrer alle medlemsinstitusjoner til å bidra til å spre kampanjen. AKTUELT Vi ønsker å trekke frem noen aktuelle ting som skjer mellom endelig innkalling og møtet. Statsbudsjettutkastet blir lagt ut onsdag 7.oktober kl.10:00. Kl. 09:30 er det holder deler av AU statsbudsjettsfremlegg på Villa Eika. Alle er hjertelig velkomne, facebookevent kommer. Resten av AU henger på Stortinget dette tidspunktet. Velferds- og likestillingspolitisk komite hos NSO har sendt ut Velferdspolitisk plattform på høring. Plattformen skal opp på landsmøtet i AU skriver en høringsuttalelse på vegne av Velferdstinget som ettergodkjennes. Fristen for høringssvar er 8.oktober. Verdensdagen for psykisk helse er lørdag 10.oktober. Arbeidsutvalget ønsker å avholde arrangement i sammenheng med denne markeringen. Mer informasjon kommer. Oktobermøtet har ofte vært et krevende møte. Derfor ønsker vi at så mange som mulig deltar på det sosiale arrangementet etter møteslutt! 9

10 SAKSFREMLEGG: 2B Dato: 12. oktober 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget HOVEDSTYRETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

11 HOVEDSTYRETS ORIENTERING Siden forrige møte i Velferdstinget har det blitt avholdt et hovedstyremøte, 22. september. Generelt Lansering av nye nettsider er omsider i gang, og per dags dato kan beta-versjonen testes på beta.sio.no. Der kan man både teste de nye sidene og gi tilbakemelding på hva som evt ikke fungerer optimalt. Vi oppfordrer alle til å ta en titt, og være med på å bidra til at de blir så bra som mulig. Semesterstart Rapportering på semesterstartsaktiviteter viser at vi har oppnådd våre mål på de aller fleste områder, med mange solgte athletica-medlemskap, nye fastlegepasienter og registert interesse for studentforeninger der vi har hatt foreningsdager. Mål for omsetningsvekst i forbindelse med semesterstart i SiO Mat og Drikke er ikke nådd fullt ut. Karriere Karrieredagen på UiO ble avholdt for første gang på universitetsbiblioteket, både studenter og arbeidsgivere har gitt veldig positive tilbakemeldinger på arrangementet. Eiendom SiO har deltatt i en innspillsrunde om hva som skal skje med Tullinløkka-området. I dag har vi helsetjenester i St. Olavs gate 32, og det er ikke avgjort hva som kommer til å skje med dette bygget i fremtiden. Vi har i samarbeid med Det Norske Studentersamfund spilt inn et forslag til et studentkonsept for området, med DNS som mulig aktør i dagens "Senter i Sentrum". Campusutvikling I arbeidsgruppa for campusutvikling bestående av SiO, UiO, BI, HiOA, AHO og Oslo kommune gjennomføres det nå to undersøkelser om studenter i Oslo og Akershus. En bostedsanalyse kartlegger hvor studenter i Oslo bor, og en studentmobilitetsundersøkelse ser på hvordan studentene bruker byen og studiestedet. Alle utdanningsinstitusjoner har fått tilbud om å være med i undersøkelsen. I dag har UiO, BI, HiOA, Campus Kristiania, Politihøyskolen og Musikkteaterhøyskolen sagt ja til å være med. Det er fremdeles mulighet til å være med på undersøkelsene, dersom tillitsvalgte i VT vil at sin institusjon skal delta, ta kontakt for mer info. De foreløpige funnene fra bostedsundersøkelsen viser ikke overraskende at studenter bor nært campus, sentrum og i studentbyene. Et funn er at eldre studenter bor litt lengre østover i Oslo enn yngre studenter. Studentmobilitetsundersøkelsens kvalitative del er nå gjennomført, den vil danne grunnlaget for en større kvantitativ undersøkelse. Noen av de foreløpige funnene vil bli presentert muntlig på VT-møtet.

12 Mat og Drikke Konseptet KUTT har åpnet på permanent basis i Frederikkebygget på UiO, der mat som ellers ville ha blitt kastet brukes til komponere en rett som selges mellom eller til det blir tomt for en billig penge. I tillegg åpner et nytt spisested, Tacoteket, også i Frederikkebygget. Tone Vesterhus Styreleder i SiO SAKSFREMLEGG: 2C Dato: 12. oktober 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ANDRE ORIENTERINGER AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

13 Saksfremlegg 3a Dato: 12. oktober 2015 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VEDTEKTSENDRING: ENDRING AV VALGPERIODE AU innstiller på følgende: Velferdstinget velger et Arbeidsutvalg for en halv periode, også kalt et interimsstyre som sitter frem til sommeren. Samtlige verv i Arbeidsutvalget utlyses. SAKSNOTAT Vedtektsendringsforslag fra Arbeidsutvalget: Endring av valgperiode for Velferdstingets Arbeidsutvalg Del 1: Vedtektsendringsforslag Forslag til vedtak: Arbeidsutvalgets forslag vedtas i tråd med de diskusjoner som fremkommer i møtet. Forslagene er, som nevnt i forrige møte, satt ut av rekkefølge for å fremheve hvordan det er logisk å se dem i sammenheng. Den første bolken legger opp til at Velferdstinget konstituerer seg til jul men velger arbeidsutvalget til sommeren. Den andre bolken legger opp til at Velferdstinget konstituerer seg og velger AU før sommeren. Det er utfra diskusjonene i forrige møte viktig å merke seg forslag 6 og 7. Disse endringsforslagene regulerer når i året handlingsplanen vedtas. Representantene må votere utfra når man vedtar at Velferdstinget skal konstitueres, og deretter utfra om man mener at handlingsplanen skal følge representantenes periode eller Arbeidsutvalget. Med andre ord: Hvis det blir vedtatt at Velferdstingets representanter skal velges til jul og man ønsker at handlingsplanen skal følge arbeidsutvalget, stem FOR forslag 6 og MOT forslag 7.

14 Del 2: Overgangsperiode Forslag til vedtak: Velferdstinget vedtar en overgangsordning for Arbeidsutvalget med de endringer som fremkommer i møtet. Her skal Velferdstinget vedta hvilken metode som er mest hensiktsmessig å gå for i overgangsperioden ved en ny valgperiode. Arbeidsutvalget ser at det er to ulike måter å gjøre dette på for å sikre en god overlapp og en smertefri overgang. De ulike forslagene lyder som følger. Alternativ 1: Velferdstinget velger et Arbeidsutvalg for en halv periode, også kalt et interimsstyre som sitter frem til sommeren. Alternativ 2: Velferdstinget velger et Arbeidsutvalg som sitter i en og en halv periode, altså fra jul og frem til neste sommer. Arbeidsutvalget innstiller på alternativ 1. Vi er skeptiske til en ordning hvor man ber noen stille til valg for ett og et halvt år av gangen. Selv om årets arbeidsutvalg ikke har opplevd frafall, har dette vært et løpende problem i tidligere år, og i studentbevegelsen generelt. Arbeidsutvalget frykter at man ved å sette noen inn i en så lang valgperiode øker risikoen for frafall. I tillegg føler vi at det til en viss grad fungerer mot sin hensikt. Målet med å endre valgperiode er å senke terskelen for å stille til valg ved sommeren og slippe flere til. Om man ber folk stille til valg for halvannet år, får man ikke en bedret situasjon før i 2017, og valgperioden frem til dette vil heve terskelen betraktelig for å stille til valg. Arbeidsutvalget mener at en ordning med et halvt års interimsstyre vil fungere hvis deler av sittende arbeidsutvalg blir med videre, og det påpekes at flere av sittende arbeidsutvalgsmedlemmer ønsker å sitte et halvt år til. Det er da også helt riktig at man stiller til åpent valg på posisjonene sine og ber om fornyet tillit. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

15 Vedtektsendringsforslag, valgperiode A-forslag: Disse forslagene er konsistente med hverandre hvis man ønsker at Velferdstingets representanter skal velgers fra januar til januar, altså asynkront med arbeidsutvalget. Forslag 3a Tilleggsforslag 2-8. Legg til: «Arbeidsutvalget velges fra 1. Juli til 31. Juni.» Forslag 4: Strykningsforslag, 3-1. Tredje og fjerde avsnitt strykes. Forslag 5 Tilleggsforslag, nytt delkapittel 3-2. «3-2 Valgmøte: Velferdstingets valgmøte velger arbeidsutvalget og andre verv som skal besettes. Møtet skal finne sted før 1. Juni. Valgmøtet fatter ikke vedtak i andre saker.» Forslag 7 Tilleggsforslag, nytt avsnitt under 3-5. «Revisjon av arbeidsprogrammet skal være en fast sak på det første ordinære velferdstingsmøtet etter valgmøtet.» B-forslag: Disse forslagene er konsistente med hverandre hvis man ønsker at valgperioden for Velferdstingets representanter også flyttes til juli. Forslag 1 Endringsforslag 2-7, første avsnitt.

16 «15. November» endres til «15. Mai». Forslag 2 Endringsforslag 2-7, andre avsnitt. «20. November» endres til «20. Mai». Forslag 3b Endringsforslag 2-8. Endres til: «Velferdstingets valgperiode løper fra 1. Juli til 31. Juni.» Forslag 6 Endringsforslag 3-2. «senest 15. februar» endres til «senest 31. August».

17 SAKSFREMLEGG: 4A Dato: 12. oktober 2015 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VELFERDSTINGETS BUDSJETTSØKNAD TIL SIO AU innstiller på følgende: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kroner. 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2016 vedtas. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. SAKSNOTAT Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VTmøtet. Foreslått voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. 3. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 4. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra pkt 2., har det automatisk falt. 5. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

18 FORSLAG TIL BUDSJETTSØKNAD Bakgrunn for tildeling Velferdstinget skal årlig tildele midler til studentdemokratier, studentmedier og studentkultur. Pengene som tildeles kommer fra semesteravgiften som betales inn av alle SiO studenter hvert semester. I år har Velferdstinget mottatt 14 søknader om tilskuddstøtte og Velferdstingets Arbeidsutvalg er det arbeidende organet som har behandlet og innstilt på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne for å hente inn informasjon for å sikre en så god behandling som mulig. Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere. Disse er: 1. Studentdemokratier 2. Studentmedier 3. Studentkultur I kategorien studentdemokratier behandles søknader fra de øverste studentdemokratiene ved lærestedene tilknyttet SiO. Studentdemokratiene som har søkt Velferdstinget om støtte i år tilhører Westerdals ACT, Campus Kristiania, Arkitektur og designhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Veterinærhøgskolen, Norske musikkhøgskolen, Det teologiske Meninghetsfakultet og NLA Staffeldtsgate. I kategorien studentmedier behandles søknader fra de største studentmediene Universitas, Radio Nova og Kulturstyrets mediepott, der midler bevilges videre til øvrige studentmedier. I kategorien kulturinstitusjoner behandles søknader fra Det Norske Studentersamfund, Oslostudentenes Idrettsklubb og Velferdstingets Kulturstyre. Arbeidsutvalget har valgt å behandle søknaden fra Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) særskilt, det vil si at den ikke er plassert innenfor noen av de tre nevnte kategoriene. Dette er redegjort for i et eget kapittel. Når søknadene behandles og midlene fra semesteravgiften skal fordeles er det en rekke prioriteringer som ligger til grunn. Først og fremst er vi nødt til å prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal viderefordeles av Velferdstinget og hvor mye som skal gå til SiOs andre velferdsordninger og tiltak. Vi må derfor vurdere totalrammen på budsjettet og prioriteringen mellom søkerne. I tillegg til tildelingskriteriene til de ulike kategoriene har Arbeidsutvalget satt seg noen prinsipper og prioriteringer man har lagt særlig vekt på i prosessen. Et ufravikelig prinsipp for tildelingen har vært å vurdere grad av behov hos søkerne. Dette for å skjøtte ansvaret Velferdstinget har til å fordele semesteravgiften ansvarlig overfor søkerne og for å sørge for at

19 midlene går dit hvor behovet er størst for å gi et så godt tilbud som mulig til flest mulig av studentene i Oslo og Akershus. I år har vi mottatt et rekordhøyt søknadsbeløp og har derfor vært nødt til å nedprioritere nysatsninger og ambisjonsøkning til fordel for å sikre drift og sørge for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Arbeidsutvalget har lagt flere hensyn og prinsipper til grunn for innstillingen. Det følgende er en redegjørelse for hvilke prinsipper som har vært førende. Vurdering av budsjettramme Arbeidsutvalget har innstilt på en økt budsjettramme fra i fjor. Vi ser at økningen er nødvendig som følge av økt behov og nye søkere. Prioritering mellom søknadskategoriene Arbeidsutvalget valgte å ikke fastsette en konkret sum for hver kategori, men heller se på hvilken av kategoriene som har mest behov for midler. Vi har også tatt høyde for at studentdemokratiene er på vei ut av tildelingen og at de ikke bør motta større summer fra Velferdstinget i år enn det de kan forvente å få fra lærestedene fra På bakgrunn av dette har vi valgt å prioritere kultur og medier høyest. Det er ingen av søkerne som har fått innstilt kutt som vil gå hardt utover deres nåværende drift. Vi har lagt til grunn at grad av behov skal veie tungt. Med dette mener vi hvor stor egenkapital, hvor mye aktivitet og hvorvidt søkerne har mulighet til å få støtte fra andre steder. Velferdstingets Arbeidsutvalg har valgt å innstille på en nødvendig satsing på studentkultur og medier. Dette følger opp Velferdstingets vedtak som tilsier at det ene og alene er studiestedets plikt å finansiere studentdemokratisk aktivitet, slik det er hjemlet i Universitets- og Høyskoleloven. Mediene er spesielt utsatte og avhengige av støtte fra semesteravgiften. De har i svært liten grad tilgang på annen finansiering. I den grad de har denne muligheten er inntektene ustabile og ikke tilstrekkelig for å drifte organisasjonene i sin helhet. Kulturinstitusjoner og foreninger har vært et satsingsområde for Velferdstinget over lengre tid, og Arbeidsutvalget mener dette bør fortsette. Studentkulturen er en viktig arena for aktivitet, og fører også med seg en sosialisering som er viktig å satse på i lys av SHoT-undersøkelsen Det er også viktig å nevne forutsigbarhet som en faktor for at både kulturinstitusjonene og mediene skal kunne levere gode tjenester og aktiviteter.

20 Prioritering innenfor hver søknadskategori Studentdemokratiene: I Juni 2015 ble tildelingsordningen for studentdemokratier vedtatt nedlagt av Velferdstinget. Velferdstinget har vedtatt en overgangsordning der studentdemokratiene fortsatt kan velge å søke støtte for På grunn av overgangen til direkte støtte fra institusjonene er det i innstillingsprosessen tatt i betraktning at bevilgningene bør ligge på et nivå der institusjonene kan møte behovet studentdemokratiet har for midler. For budsjettåret 2016 er det 26 søknadsberettigede studentdemokratier. Velferdstinget har mottatt søknader fra 9 av disse, her inkludert SBIO, som vil diskuteres i dybden senere i notatet. Tildelingskriteriene for studentdemokratiene er lagt til grunn og dette er de førende prinsippene for innstillingen: 1. Grad av behov Dette er det øverste prinsippet for innvilget støtte. Velferdstingets Arbeidsutvalg har vektlagt hvor stort behovet er for midler hos hver enkelt søker. I vurderingen av dette har vi sett på a) størrelsen på egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO), c) nødvendigheten av satsingsområdene i budsjettet og d) samsvar mellom planlagt aktivitet og budsjett. 2. Studentpolitisk aktivitet og drift Velferdstingets Arbeidsutvalg har vektlagt at Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet og drift. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Dette er et viktig prinsipp for å hindre en dobbeltsubsidiering med semesteravgiftsmidlene.. Velferdstingets Arbeidsutvalg har likevel vært pragmatiske når det kommer til svært små skoler hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre. 3. Studenttall og minimumsstøtte Å tilstrebe likhet mellom studenttall og støttesum har vært et viktig prinsipp. I tilfeller hvor grad av behov tilsier et svært høyt, eller svært lavt, behov har vi imidlertid latt grad av behov få forrang foran studenttall som førende prinsipp. Studentdemokratiene som søker skal få minimumstøtte på kroner.

21 Studentmediene: I henhold til de mediepolitiske tildelingskriteriene er det to studentmedier som er søknadsberettigede direkte til Velferdstinget, disse er Universitas og Radio Nova. Kulturstyrets mediepott søkes også her, her kan mindre og mer institusjonsspesifikke studentmedier søke. Dette er de førende prinsippene for innstillingen: 1. Mediepolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Grad av behov Studentmediene er viktig for et levende studentmiljø og fungerer samtidig som opplysningskanal. Studentmediene er viktig for å skape en felles identitet i Oslo og Akershus. Det er viktig å tenke på at Velferdstinget står for hovedinntekten til studentmediene. Kulturinstitusjoner: I henhold til de kulturpolitiske tildelingskriteriene er man søknadsberettiget til Velferdstinget hvis man leverer et tilbud som er tilgjengelig for alle semesterregistrerte studenter under SiO, og ikke får støtte fra Kulturstyret. Både DNS og OSI faller derfor naturlig inn i denne kategorien. Dette er de førende prinsippene for innstillingen: 1. Kulturpolitiske tildelingskriterier 2. Grad av behov Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Da SBIO både fungerer som et studentdemokrati og en kulturinstitusjon på grunnlag av måten de er organisert på har Velferdstingets Arbeidsutvalg tatt høyde for dette ved behandlingen av deres søknad. SBIO har både en kulturfunksjon og får derfor tildelt midler for å opprettholde kulturtilbudet ved institusjonen og et studentdemokrati som får midler til drift av dette. Da organiseringen av deres økonomi gjør at underforeninger ikke er søknadsberettiget i Kulturstyret er det viktig for oss at disse på lik linje med andre skal ha mulighet til et kulturtilbud til sine studenter. Dette er viktig å legge til grunn for innstilt sum og det er derfor innstilt et betydelig beløp som ligger på linje med fjorårets beløp for å kunne opprettholde kulturtilbudet til studentene.

22 TILSKUDDSBUDSJETTET TIL MEDIER, DEMOKRATI, KULTUR OG VELFERD 2016 Innvilget 2014 Innvilget 2015 Budsjett Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved UiO søkte ikke 102 Studentparlamentet ved HiOA søkte ikke 104 Studentstyret ved NIH søkte ikke 105 Studentrådet ved MF Studentutvalget ved NMH Studentstyret ved AHO Veterinærmedisinsk Studentrådet søkte ikke Studentrådet ved KHiO Studentrådet ved PHS søkte ikke søkte ikke søkte ikke 111 Studentutvalget ved BDM søkte ikke 112 Studentforeningen Frappé (Dansehøyskolen) søkte ikke søkte ikke søkte ikke 113 Studentrådet ved Høyskolen Diakonova søkte ikke søkte ikke søkte ikke 114 Studentparlamentet ved Lovisenberg søkte ikke søkte ikke 115 Studensamfunnet ved NITH søkte ikke søkte ikke 116 Studentrådet ved Steinerhøyskolen søkte ikke søkte ikke 117 Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate søkte ikke Studentforeningen ved HLT søkte ikke søkte ikke 119 Studentunionen ved Campus Kristiania søkte ikke søkte ikke Studentsamfunnet ved Westerdals høyskole søkte ikke søkte ikke Sum studentdemokrati NSO SBIO Studentmedier: 201 Universitas Radio Nova Kulturstyret-medier Sum studentmedier ,

23 Kulturinstitusjoner 301 Det Norske Studentersamfund Oslostudentenes Idrettsklubb Sum kulturinstitusjoner Kulturstyret VT Sum SiO søknad

24 BEGRUNNELSE FOR ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLINGER: Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 0 Antall studenter 1 159* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 36 % 36 % 34 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet ved MF søker i år om minimumsstøtte for studentdemokratier som har søknader som er formelt godkjent. Studentrådet har en engasjert studentmasse og har i dag en sunn økonomi og egenkapital de kan lene seg på. I tråd med våre tildelingskriterier innstiller Arbeidsutvalget på ,-. Enstemmig innstilling: NOK

25 Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole (NMH) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 200 % Antall studenter 676* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift 500 Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 28 % 18 % 21 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget ved NMH arrangementer flere store begivenheter for studentmassen ved NMH. Studentutvalget har en solid egenkapital. I arbeidsutvalgets behandling av søknaden har vi gått gjennom hvilke deler av aktiviteten vi kan og bør støtte gjennom tildelingsordningen. Primært skal midler fra Velferdstinget gå til studentpolitisk aktivitet. Vi oppfordrer NMH til å søke midler fra Kulturstyret til sosiale arrangementer i regi av Studentutvalget og institusjonen for støtte til faglige arrangementer. I tråd med tildelingskriteriene for studentdemokratier og våre prioriteringer innstiller arbeidsutvalget på ,- til Studentutvalget med NMH. Enstemmig innstilling: NOK

26 Studentstyret ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 167 % Antall studenter 581* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 14 % 11 % 11 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentstyret er i en prosess med å kartlegge midler fra institusjonen til studentdemokratiet og studentaktivitet. De opplever økt aktivitet i studentinitiativer og foreninger på AHO. Det faglige engasjementet er i stor vekst, og her bør Studentstyret forvente at institusjonen møter engasjementet med midler til å støtte opp under denne typen aktivitet. Arbeidsutvalget oppfordrer Studentstyret til å søke midler fra Kulturstyret til sosiale arrangementer, og at de ser til institusjonen for midler til faglig aktivitet. Studentstyret deltar aktivt på institusjonen og er synlige i sitt miljø. Aktivitet er ikke planlagt økt nok til å begrunne en øking i tilskudd fra Derfor innstiller Arbeidsutvalget på ,- i tråd med våre tildelingskriterier og prioriteringer. Enstemmig innstilling: NOK

27 Veterinærmedisinsk Studentråd (VSR) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 25 % Antall studenter 472* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift 255 Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 10 % 5 % 5 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet arbeider med fusjon etter at Veterinærhøgskolen ble fusjonert med Universitetet i Ås til å bli NMBU. Studentdemokratiene skal foreløpig holdes separate i drift, frem til Veterinærhøgskolen flytter campus til Ås. Egenkapitalen til Studentrådet har tidligere ligget på et relativt høyt nivå, men de siste årene og etter fusjonen har de ikke lenger det samme handlingsrommet. Studentrådet mottar et betydelig beløp i støtte fra institusjonen som er øremerket for viderefordeling til foreninger og studentsosiale arrangementer ved skolen. Arbeidsutvalget vil presisere at det er institusjonens ansvar å finansiere driftskostnader for sitt lokale studentdemokrati, noe som vil gjøre seg ytterligere gjeldende når tildelingsordningen for studentdemokratier til neste år opphører. Store deler av tilskuddet fra Velferdstinget ønskes brukt til å opprettholde den studentpolitiske aktiviteten i og rundt Studentrådet. Studentrådet jobber allerede med relevante politiske saker overfor studentmassen og institusjonen. Arbeidsutvalget ønsker å støtte videre integrasjon av studentdemokratiene som fusjoneres, til tross for at det egentlig er institusjonens ansvar å støtte dette. Det har ikke vært tilstrekkelige midler tilgjengelig, og det er en høy grad av behov for midler hos Studentrådet. I tråd med tildelingskriteriene og våre tildelingskriterier og prioriteringer innstiller Arbeidsutvalget ,- i støtte til Veterinærmedisinsk studentråd. Enstemmig innstilling: NOK

28 Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 100 % Antall studenter 501* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Størsteparten av midlene studentrådet disponerer går til støtte til faglig aktivitet for studentene ved KHiO. Studentrådet ønsker å være synlige i studentmassen via profilering, samt få kontoret på plass. De har en solid egenkapital. Vi oppfordrer Studentrådet til å søke midler fra Kulturstyret til sosiale arrangementer, og se til institusjonen for støtte til faglige arrangementer. Studentrådet har også mulighet til å søke midler fra NSO. Derfor innstiller Arbeidsutvalget, med merknader som er beskrevet over, på ,- i tråd med våre tildelingskriterier og prioriteringer. Enstemmig innstilling: NOK

29 Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) Tidligere tildelt/søknadssum søkte ikke Økning i % av tidligere tildelt beløp 200 % Antall studenter 221* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 29 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate har merket økt initiativ og ambisjon blant studentene. De ønsker økt støtte til initiativer i regi av studentene ved institusjonen. Studentrådet mottar støtte fra Studentparlamentet de tilhører på nasjonalt plan. De ønsker en større satsing på studentinitiativer i Arbeidsutvalget oppfordrer Studentrådet til å søke midler hos Kulturstyret for sosiale arrangementer og Studentparlamentet for faglige arrangementer. Studentrådet har også mulighet for å søke støtte fra NSO. I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller Arbeidsutvalget på ,-. Enstemmig innstilling: NOK

30 Studentunionen ved Campus Kristiania Tidligere tildelt/søknadssum Antall studenter 2 988* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 10 % 8 % 7 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentunionen ved Campus Kristiania har ikke søkt om midler fra Velferdstinget tidligere. Studentunionen har vært svært aktive i 2015 og har store ambisjoner for 2016, noe som speiles i deres søknadsbeløp. Studentunionen mottar en betydelig sum via institusjonen, som studentene betaler inn samtidig som semesteravgiften. Vi ønsker å presisere at dette ikke er midler fra institusjonen, men studentenes obligatoriske medlemsavgift til Studentunionen. Budsjettet er høyt med tanke på antall studenter ved institusjonen, og det er budsjettert med et høyt årsoverskudd for Studentunionen har en stor, solid økonomi, og tilskudd fra Velferdstinget ønskes brukt til økte satsinger på studentlivet ved lærestedet til større grad en opprettholdt drift av studentdemokratiet. Siden Studentunionen er ny søker i tildelingsordningen har arbeidsutvalget lagt vekt på behovet for drift av Hovedstyret og Økonomiavdelingen i søknadsbehandlingen. Arbeidsutvalget ønsker å presisere at beløpet som er innstilt på er ment til drift av Hovedstyret, med de arrangementer som promoterer Studentunionens studentpolitiske arbeid, samt kursing for økonomiavdelingen. Store deler av grunnlaget for søkesummen er begrunnet med økt engasjement blant studentene og faglig arrangement. Arbeidsutvalget forventer at institusjonen stiller med midler til faglig aktivitet, og Kulturstyret for sosiale arrangementer og semesterstartsmidler. I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller Arbeidsutvalget på ,-. Enstemmig innstilling: NOK

31 Studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT Tidligere tildelt/søknadssum Antall studenter 1 720* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat 0 Finansposter Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentsamfunnet ved Westerdals ACT er et nyopprettet studentdemokrati, etter fusjon mellom Westerdals, Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH). Studentersamfunnet ønsker å investere i oppbygging av studentdemokratiet, noe arbeidsutvalget anser som grunnleggende og ikke en ekstraordinær satsing. Det er viktig at studentdemokratiet ved en nyfusjonert institusjon får etablert seg for å skape engasjement blant studentene. Historien for studentdemokratier hos de fusjonerte institusjonene er noe variert, og vi anser derfor etableringen av studentdemokratiet hos Westerdals som særlig viktig. Siden Studentsamfunnet er ny søker i tildelingsordningen har arbeidsutvalget lagt vekt på behovet for drift og engangsinvesteringer i søknadsbehandlingen. Kick Off for studentdemokratiet er av typen engangsinvesteringer som Arbeidsutvalget forstår som avgjørende for å sikre at fler studenter engasjerer seg i den lokale studentpolitikken. Promotering av studentdemokratiet og en mindre sum til studentportal er også medregnet i innstillingssummen. Arbeidsutvalget ønsker å presisere at honorarer til å bygge opp tjenesten må anses som faglig da det er planlagt at studenter ved institusjonen gjennomfører arbeidet mot honorar. Det er da viktig at institusjonen stiller midler til disposisjon. Støttebeløp fra institusjonen til Studentersamfunnet er ennå ikke fastsatt. Studentersamfunnet har mulighet til å søke midler av Kulturstyret til andre sosiale arrangementer, og oppfordres til å ta kontakt med SiO Foreninger og diskutere om det er hensiktsmessig å opprette foreninger ved institusjonen der det allerede er en form for foreningsaktivitet. Med de aspekter som er nevnt over, samt en presisering om at midlene skal komme Studentersamfunnet til gode, innstiller Arbeidsutvalget på ,- i tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier. Enstemmig innstilling: NOK

32 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 13 % Antall studenter 6 382* Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 24 % 39 % 43 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Arbeidsutvalget vil berømme SBIO for å ha levert en omfattende og utfyllende søknad. SBIO har lenge vært i en særstilling der de har stått på sidelinjen av Velferdstingets tildelingskriterier, og hverken vært oppfattet fullt ut som et studentdemokrati eller som en kulturinstitusjon. De har dermed til dels søkt om midler til både studentdemokratiske og kulturelle formål. Da Velferdstinget har fjernet støtteberettigelsen til studentdemokratier fra og med tildelingen for 2017, vil dette måtte reflekteres i SBIO sine fremtidige søknader. På bakgrunn av både dette og det generelt smale spillerommet i årets tilskuddsbeløp, har ikke Arbeidsutvalget vurdert det dit at det er formålstjenlig å innvilge en vesentlig økning fra fjorårets tilskudd. Arbeidsutvalget har forståelse for at SBIO både opplever økt etterspørsel etter aktivitet og sviktende sponsorinntekter, men anser det ikke som ansvarlig å gjøre en søker i den særstillingen som SBIO er i mer avhengig av støtte fra Velferdstinget når en større del av dette er nødt til å komme fra institusjonen i nær fremtid. SBIO har en god historikk når det gjelder å innhente støtte og inntekter fra andre hold, og har en stor, solid økonomi som gjør differansen mellom søknadsbeløpet og Arbeidsutvalgets innstilte sum mindre kritisk for dem enn for andre søkere med en mer akutt grad av behov. SBIO har også blitt medlem av NSO, og anbefales å søke dem om støtte til aktivitetsformer de støtter. I tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier innstiller Arbeidsutvalget derfor på ,-. Enstemmig innstilling: NOK

33 Universitas Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 10 % Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift -8 % 0 % 4 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Arbeidsutvalget vil berømme Universitas for en godt begrunnet og oversiktlig søknad. Universitas har de siste årene søkt om økt tilskudd hvert år, og fått dette innvilget. Også i år har de søkt om en økt sum, og det innstilles på at det imøtekommes også i år. Det er med en viss skepsis at Arbeidsutvalget gjør denne innstillingen. Avisbransjen som helhet har slitt med nedgang i annonseinntektene i over et tiår, og alle opplever et stadig mer akutt press for å omstille seg. Arbeidsutvalget mener at det ikke på noen måte er bærekraftig at semesteravgiften skal fungere som en fullstendig kompensasjon for tapte annonseinntekter i papiravisen. Universitas er nå nødt til å finne en løsning som gjør at det journalistiske innholdet overlever uten at en så betraktelig del av semesteravgiften må gis til dem. Vi vil påpeke at Universitas i vår innstilling mottar ,- mer enn noen annen enkeltsøker. Det er Arbeidsutvalgets syn at dette ikke er holdbart i fremtidige tildelinger. Allikevel argumenterer Universitas godt for at deres behov er høyst reelt. Det gjøres klart at man allerede knapt har mulighet til å betjene utgiftene sine, og at egenkapitalen må opp for å sørge for at man har et minimum av likviditet. Det fremstår for Arbeidsutvalget som en realitet at et kutt vil lede til nedgang i opplag, utgivelsesfrekvens eller sidetall. Derfor innstiller Arbeidsutvalget, med merknader om at dette ikke er et bærekraftig beløp å bli liggende på, med ,- i tråd med våre tildelingskriterier og prioriteringer. Enstemmig innstilling: NOK

34 Radio Nova Tidligere tildelt/søknadssum Økning i % av fjorårets beløp 6 % Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter 874 Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital i prosent av drift 35 % 35 % 31 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2014 og vår 2015 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Arbeidsutvalget opplever at Radio Nova har en sunn økonomi og en fornuftig økonomistyring. Vi vil spesielt berømme Radio Nova for å ha fremlagt en detaljert plan for å bygge ned egenkapitalen sin over de neste årene. Den største delen av økningen Radio Nova ber om fra i fjor går til økning av lønnskostnader til ansatte. I et år hvor så mange søkere må innvilges beløp som er vesentlig lavere enn søknadsbeløpene deres, anser vi det ikke for å eksistere rom til at Velferdstinget kan finansiere et slikt løft for noen av søkerne. Det påpekes også at det har vært en oppfatning om at størrelsen på tildelingen til Radio Nova de siste årene har vært vesentlig store for å finansiere investeringer i tiltak som blant annet DAB. Utover dette anser Arbeidsutvalget også at Radio Nova har råd til å være solidariske ved å gjøre en noe større egenkapitalnedbygging i 2016 for å frigjøre midler til søkere med større reelt behov for tilskudd. Derfor innstiller Arbeidsutvalget, i tråd med våre prioriteringer og tildelingskriterier på ,-. Enstemmig innstilling: NOK

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Blindern 11. mai 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Kathrine Knoph Nilsen (vara for Robin

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer