Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 8. september 2014 kl Til: Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Norges idretthøgskoles studentstyret Organisasjonens adresse: Sognsveien 220, 0863 Oslo Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Anette Aaeng Telefonnummer: E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Nei Har organisasjonen regnskapsbyrå? Nei Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Nei Søknadsbeløp: kr Redegjørelse for søknad: Vi søker i år etter en sum på kr. Dette skal være med på å øke studiekvaliteten på NIH, studentstyrekvaliteten på NIH, samt den sosiale og fagligeaktiviteten på NIH. https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855c03f08d5802&siml=14855c03f08d5802 1/3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Redegjørelse for søknad (vedlegg) Redegjørelse av søknad om tilskudd fra VT.docx Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Styret har ingen egenkapital, men får hvert år fra Norges Idrettshøgskole. Dette er det vi har av midler, pluss det vi har fått fra NSO. Hvert år har blitt det ca budsjettert med et overskudd på ca , men som regel pga uforutsigbare utgifter blir det som regel ikke så mye igjen. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Regnskap 2013 I filen Budsjett-Regnskap finner dere oversikt over regnskapet og busjettet fra Regnskap 2013 Budsjett-Regnskap xls Budsjett 2014 I filen Budsjett-Regnskap2014 er det oversikt over budsjettet og regnskap ført frem til og med august Budsjett 2014 Budsjett-Regnskap2014.xlsx Budsjett 2015 Budsjett for 2015 blir laget på grunnlag av budsjett og regnskap Det vil komme til å bli noen enkle forandringer i løpet av høsten 2014 da gammel styre går av fredag 12. september 2014, og nytt styre trer inn. Det vil da bli en ny økonomileder i styret, som vil sitte på selve ansvaret. Budsjett 2015 Budsjett2015.xlsx Årsberetning fra foregående år aktivitetsarapport nih.doc Øvrige vedlegg Samlet dokument-søknad NIH.doc 6 vedlegg aktivitetsarapport nih.doc 42K Samlet dokument-s?knad NIH.doc https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855c03f08d5802&siml=14855c03f08d5802 2/3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 81K Budsjett-Regnskap xls 14K Redegj?relse av s?knad om tilskudd fra VT.docx 122K Budsjett2015.xlsx 34K Budsjett-Regnskap2014.xlsx 29K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855c03f08d5802&siml=14855c03f08d5802 3/3

4 Norges idrettshøgskole Sognsveien Oslo Oslo, 7. september 2014 Norges studentorganisasjon (NSO) v/ Velferdsstinget Oslo og Akershus Søknad om tilskudd til Studentstyret på Norges Idrettshøgskole (NIH) I dette dokumentet ligger det samlet flere vedlegg: 1. Budsjett Søknad om tilskudd til Studentstyret ved NIH Redegjørelse av søknad om tilskudd fra NSO Detaljert oversikt over postene i budsjettet Aktivitetsrapport Søknad til Velferdstinget

5 1. Budsjett 2015 NORGESIDRETTSHØGSKOLE 2015 BUDSJETT Inntekter Penger fra NIH ,00 VT ,00 Sum ,00 Kostander Møtevirksomhet ,00 Kontorrekvisita 4 000,00 Honorarer ,00 Tilskudd til studenforeninger ,00 Fadderuka ,00 Lønn faddersjefer ,00 Diverse ,00 Sum ,00 RESULTAT ,00

6 2. Søknad om tilskudd til Studentstyret ved NIH Vi søker i år etter en sum på kr. Dette gjør vi på grunnlag av vår søknad fra 2013, da vi søkte om kr, men fikk kr. Vi håper derfor at dere ser at både NIH er i vekst på selve NIH, men også utad på andre høgskoler, og også i VT og i NSO, og bevilger oss en større sum i år enn hva dere gjorde i fjor. Det er helt klart at vi i studentstyret på NIH kan nå lengre med et større tilskudd fra dere, da vi kan gange flere studenter på NIH, fortsette vårt engasjement både på NIH, utenfor NIH og med flere av Norges høgskoler og universitet. 3. Redegjørelse av søknad om tilskudd fra NSO Studentstyret ved NIH haren sikkert inntektskilde hvert år, og det er fra NIH. NIH bevilger oss kr hvert år. En annen inntektskilde er fra VT, NSO. I fjor bevilget dere oss kr. Det vil si at studentstyret har kr hvert år som skal fordeles ut, der vi har faste utgifter, og andre varierende utgifter. De faste utgiftene er: lønn til to faddersjefer, fadderuka, møtevirksomhet (5 tillitsvalgsmøter og studentstyremøter) og honorarer til studenter som utfører jobber (treningsinstruktører o.l). De varierende utgiftene er blant annet: støtte til studentidrettslagene på NIH, støtte til studentklasse (både faglige og sosiale tiltak o.l), innkjøp av nytt treningsutstyr til idrettslagene, og også til studentenes eget treningssenter på NIH, samt andre variabler som kan dukke opp i løpet av et studieår. Dette fører derfor til at utenom de faste utgiftene, og de gitte varierende utgiftene blir det ikke mye som er igjen til annen aktivitet på og utenfor NIH. I de senere år har både studentaktiviteten på skolen økt, og det henger i tråd med at studentstyret har økt sin aktivitet på NIH, og har blitt mer synlige på NIH og blant studentene. Dette er en positiv økning, noe som vi ønsker å kunne fortsette med. I studieåret 2013/2014 økte vi vår synlighet blant studentene ved å arrangere ulike eventer i skoletiden som

7 blant annet et kick off i kantinen, en OL-markering, en større Doping Debatt og enkelte ganger stands der vi stod å svarte på spørsmål, samt at vi markerte hva vi i studentstyret gjør og hva vi har fått gjennomført så langt dette studieåret. For at det neste års studentstyret også skal kunne være med på å opprettholde studentaktiviteten, studentkvaliteten og studentstyre-kvaliteten og deres arbeid søker vi derfor dere om en økning i tilskuddet fra dere i VT, NSO. Vi vet at tilskudd fra dere vil være med på kunne holde aktiviteten på NIH oppe, kunne øke kvaliteten i studentstyret, kunne være med på å øke vår markedsføring utad fra NIH og til andre studenter og studentorganisasjoner i Oslo, og resten av landet, samt bidra til å kunne øke den sosiale trivselen blant studenter her på NIH. Vi i studentstyret håper derfor på positiv tilbakemelding fra dere, samt et enda mer knyttet samarbeid i studieåret som ligger foran oss. Mvh Anette Aaeng, studentstyremedlem og økonomisk ansvarlig i styret, samt resten av studentstyremedlemmene på NIH. 4. Detaljert oversikt over postene i budsjettet 2015 Møtevirksomhet: Møtemat til tillitsvalgsmøter, i alt 5 per studieår Møtemat på enkelte studenstyremøter Enkelte småmøter med andre foreninger på NIH Kontorrekvisita:

8 Nye møbler om det trengs Penner, permer, blyanter, ipad-tilbehør o.l Honorarer: Lønn til spinningsinstruktør Lønn til basisinstruktør Lønn til småoppdrag for studentstyret Tilskudd til studenforeninger: Innkjøp av nytt utstyr Dekke av kamplisenser, cuper, turneringer, trenere, dommere o.l Fadderuka: Studentstyret dekker hele fadderuken ved NIH Lønn faddersjefer: To lønnet faddersjefer under fadderuka Diverse: Gaver, artikler Støtte til studenters arrangement Støtte til studentklasser Støtte til foreninger på NIH Arrangement arrangert av oss i studentstyret

9 5. Aktivitetsrapport 2014 Norges idrettshøgskole (NIH) er en liten vitenskapelig høyskole med rundt to tusen studenter. Studentstyret ved NIH jobber for å skape engasjement og medbestemmelse for studentene. For å opprettholde Norges beste studiemiljø har vi arrangert og organisert en rekke aktiviteter og arrangementer sammen med våre studentforeninger. I tillegg til generell foreningsaktivitet har vi tenkt litt utenfor boksen og kommet opp med arrangementer. Dette for å komme i bedre kontakt med studentene og for å kunne engasjere. Som eksempel på dette kan NIHs første studentskapte debatt bli avholdt der vi samlet over 300 studenter for å høre en paneldebatt om doping. I tillegg til dette har studentstyret for andre år på rad arrangert Oslo Student Conference in Sports Medicine (OSCSM) i samarbeid med medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo og fysioterapiutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Vi har gjennomført fem tillitsvalgtmøter med representanter fra samtlige klasser. I tillegg til dette har vært mer aktive i den lokale og nasjonale studentpolitikken meg deltagelse på en rekke møter i NSO-sammenheng, møter i Studenthovedstadens arbeidsgruppe og Velferdstingsmøter. 6. Søknad til Velferdstinget 2013 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt av å støtte opp engasjement og aktivitet som skapes av studentene enten det er i regi av klasse, grupper, studentforeninger, el.l. I året som har gått har det vært mye aktiviteter. Vi har hatt oppstart av et studentseminar denne våren. En frivillig gruppe studenter gikk sammen for å organisere og arrangere. 200 deltagende studenter som får fordype seg i et valgt tema fra gang til gang. En utrolig fin og annerledes læringsarena. Dette er noe vi ønsker å satse mer på fremover, både i omfang og kvalitet. 4000kr ble det gitt i støtte til dette i år, forhåpentligvis kan vi bidra mer ved neste seminar som planlegges i høst.

10 Det har vært mange flinke og aktive studenter som vi har gitt økonomisk støtte i forbindelse med sosiale arrangementer som bacheloravslutning, felles 17.mai-feiring v/1.trinn. Til støtte av deltagelse i diverse konkurranser som i EM (både et håndballag kr, og et beachvolleylag 2000kr, Holmenkollstaffeten o.l.. Det fremmer skolen vår utad i en arena som vi syntes er viktig med tanke på at vi er Norges idrettshøgskole. Året har også bydd på noen utfordringer med tanke på lav deltagelse på enkelte arrangement. Et av fotballagene måtte melde seg ut av divisjonen som er en høy kostnad, og som studentidrettslaget måtte ta opp et lån for å kunne betale. Vi valgte å støtte de med denne summen. I tillegg gikk studentforeningen Sosiale NIH på et underskudd på 5000 kr under et av deres arrangementer. Vi valgte å dekke underskuddet i tillegg til å hjelpe de med den videre driften. Dette er penger vi ikke regner med i budsjettet i 2014, siden foreningen har tatt læring av fjorårets hendelser. Generelt blir pengestøttene vi gir fastslått ut i fra antall personer pengestøtten gagner, i tillegg til kvalitet på søknad og formål. I år søker vi oss en sum på kr fra dere i Velferdstinget. Noe som er kr mer en det vi tidligere har blitt tildelt. Denne økningen ønsker vi for at vi skal kunne øke aktiviteten i studentseminarer, øke deltagelsen fra studentstyret i samlinger/møter med studentpolitisk agenda, fortsette og gi den støtten som foreningene trenger da de som regel ikke blir tildelt nok fra kulturstyret, gjøre oss mer synlige, og i tillegg skape engasjement, deltagelse og aktivitet på områder som er utenfor foreningenes område. Forklaring av budsjett og regnskap: Inntektene til studentstyret holder seg svært stabile fra år til år, og er relativt lette å

11 forutsi. Hovedposten er et fast tilskudd fra NIH sentralt på kr Tilskudd fra VT og NSO kan variere noe men holder seg stort sett stabilt. Disse tilskuddene er for oss, i tillegg til hovedposten, svært viktige for den totale driften. Store deler av vår økonomi er fastsatt og vi har av den grunn liten fleksibilitet. Vi har en del store poster som har øremerket en fast sum hvert år, slik som: Lønn treningsinstruktør: kr Lønn faddersjefer: kr Fadderuken: kr Kostander til totalt fire tillitsvalgmøter: ca kr Det gjør at uten or den normale driften (de øremerkede summene pluss kontorrekvisita, bekledning, gaver etc.), blir det lite igjen som vi kan bruke på all aktiviteten som skjer på skolen. En liten økning i tilskuddet fra dere vil av den grunn ha mye å si for vår mulighet til å bedre både aktiviteten innad i studentstyret, og vår aktivitet ut (via alle de ulike arenaene der det skjer aktiviteten). Mvh studentstyret ved Norges Idrettshøgskole: Leder: Torstein Dalen Nestleder: Cecilie Kappelslåen Medlem: Anette Aaeng Medlem: Magnus Bocanowski Medlem: Maria Kittilsen

12

13 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Sist oppdatert regnskapstall 2012 Budsjett 2013 Inntekter Midler/Tilskudd , , , ,00 Støtte beløp fra VT , , , ,00 Tilskudd NSO , , , ,00 SUM Inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter Drift Lønn (inkl feriepener & arbeidsgiveravgift) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Bekledning og trykkeriutgifter kr 1 459,00 kr 2 100,00 kr 3 435,00 kr 3 700,00 Kontorrekvisita kr 1 495,00 kr 1 000,00 kr 7 178,00 kr 1 000,00 Støtte til studentforeninger kr 5 000,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 Møtevirksomhet kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Gaver kr 4 789,00 kr 3 000,00 kr 1 000,00 kr 3 000,00 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum drift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Studentarrangementer Arrangementer våren kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Arrangementer høsten kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM Studentarrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM Utgifter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr 9 567,00 kr 9 500,00 kr ,00 kr ,00 Finansposter Renteinntekter Rentekostnader SUM Finansposter kr - kr - kr - kr - Årsoverskudd/Årsunderskudd kr 9 567,00 kr 9 500,00 kr ,00 kr , Egenkapital pr

14 NORGESIDRETTSHØGSKOLE 2014 REGNSKAP BUDSJETT Inntekter 1920 Penger fra NIH ,00 kr , VT ,00 kr ,00 Sum ,00 kr ,00 Kostander 6600 Møtevirksomhet 7 223,50 kr , Kontorrekvisita 628,00 kr 5 000, Honorarer ,00 kr , Tilskudd til studenforeninger 4 367,00 kr , Fadderuka ,00 kr , Diverse ,00 kr , Sum ,50 kr ,00 RESULTAT ,50 kr 2 000,00

15 6600 Møtevirksomhet : OL KickOff kr 2 296, TV-møte kr 168, : Middag studen kr 1 900, :TV-møte kr 1 404, : TV-møte kr 936, : Møte med ledelse kr 97, : Frokostmøte st kr 422,00 sum kr 7 223,50

16 6700 Kontorrekvisita Mac-overganger (2stk) 598 Omkosninger nettbank 30 sum kr 628,00

17 6705 Honorar Basisøkt 400 Spinningsøkter : Yoga-timer 1600 Spinningsøkter 1200 For ansettelse av fadders 2065 Basisøkter 6000 sum kr ,00

18 6800 Tilskudd studenforeninger Vaffel-rekruttertingsdag 429 Fotballer (NIHI) 3310 Utstyr (NIHI) 628 sum kr 4 367,00

19 6900 Fadderuka Lønn faddersjef Lønn faddersjef Utlegg sum kr ,00

20 7000 Diverse Nyttårsball 712 Cheteau Neuf (gammel f Premier: OL-Bet 98 NSO-landsmøte 645 Skisprinten : Sommerfest : Sommerfest : Sommerfesten (leie av kantinen) Sponsing av løpetrøyer, s kr 875,00 sum kr ,00