Førde lufthamn, Bringeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førde lufthamn, Bringeland"

Transkript

1 Førde lufthamn, Bringeland Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ove Svalheim Gjennomført i mars 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 5 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon s. 6 Generelt om Regionale lufthavner s. 6 Organisasjonskart Førde lufthamn, Bringeland s Historien om Førde lufthamn og flyging på Vestlandet s. 8 Flyet kommer til Vestlandet s. 8 Sjøflyruter fra midten av 1930-årene s. 8 Fra sjø til land etter andre verdenskrig s. 9 Førde får kortbaneflyplass s. 10 Fra Øyrane til Bringeland s. 11 Førde lufthamn, Bringeland s Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift s. 15 Oversikt over bygningsmassen s Passasjeroversikt og flybevegelser s Dokumentasjon s. 22 BL000 - Eksteriør Utearealer s. 22 Fotojournal s. 24 BL001 - Ekspedisjonsbygg Bygningsdokumentasjon s. 27 Fotojournal s. 31 BL101 - Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 33 Fotojournal s. 36 BL102 - Rubbhall Bygningsdokumentasjon s. 37 Fotojournal s. 38 BL201 - Tårn- og sikringsbygg Bygningsdokumentasjon s. 39 Fotojournal s. 42 BL601 - Hus for renseanlegg Bygningsdokumentasjon s. 43 Fotojournal s. 43

4 4 7. Vedlegg Tegninger BL001/BL201 - Ekspedisjonsbygg s. 44 Tårn- og sikringsbygg s. 45 Tegninger BL101 - Driftsbygg s. 46 Tekniske byggedata for Øyrane s. 47 Oversiktskart Øyrane s. 48 Utdrag fra tårnloggen ved Øyrane s. 49 CD med bilder relatert til fotojournalene CD med historiske bilder fra Øyrane Ove Svalheim CD med bilder fra arbeidet med sikkerhetsområdet 2010 Ove Svalheim. CD med bilder fra 20-års jubileet i august 2006 Aksel Schei Hansen CD med bilder fra S/L prosjektet 2009/2010 Aksel Schei Hansen CD med bilder fra S/L prosjektet 2010 Aksel Schei Hansen

5 5 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Førde lufthamn, Bringeland er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av bygg og anlegg, et tilbakeblikk på lufthavnens historie samt beskrivelse av de ulike funksjonene knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Førde lufthamn er foretatt på bakgrunn av geografisk beliggenhet, byggeperiode og lufthavnens spesielle historie. Førde lufthamn er også blant de få lufthavnene på regionalnettet som har sivil helikoptertrafikk. Med bygningsmasse fra 1986 nærmer lufthavnen seg 25 år. Dette gjør det desto viktigere å dokumentere lufthavnen slik den opprinnelig er og som den fremstår i mars Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer lufthavnen og til de går om bord i flyet eller helikopter med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra flyet til bagasjeutlevering. Det er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at fly og helikopter kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hvert rom. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket rom bildet er tatt. Nummeret i parantes er løpende nummerering innefor hvert rom. For å få en komplett beskrivelse av den luftfartsmessige aktiviteten i Førde er det også tatt med historikk fra perioden hvor Førde lufthamn var plassert på Øyrane. Dette er også illustrert med bilder fra denne tiden. Det er også tatt med en del bilder som viser den pågående utvidelsen av sikkerhetsområdet på nåværende lufthavn. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

6 6 2. Organisasjon Generelt om Regionale lufthavner Divisjon regionale lufthavner består av divisjonsstab og 29 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt slik: AFIS, Eiendom og utbygging, HR, Prosjekter, Sikkerhet og kvalitet og Økonomi. Lufthavnene er organisert i fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. Finnmark Berlevåg lufthavn, Båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn, Vardø lufthavn, Svartnes. Ofoten/Lofoten/Vesterålen Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen, Svolvær lufthavn, Helle, Værøy helikopterplass. Helgeland og Namdalen Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum, Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Sør-Norge Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn, Sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen, Ørsta/Volda lufthavn, Hovden. Konsernsjef Konsernstab Regionale lufthavner Stab Sør-Norge Helgeland og Namdal Ofoten, Lofoten og Vesterålen Finnmark Fagernes Brønnøysund Leknes Berlevåg Florø Mo i Rana Narvik Båtsfjord Førde Mosjøen Røst / Værøy Hasvik Røros Namsos Stokmarknes / Andøya Hammerfest Sandane Rørvik Svolvær Honningsvåg Sogndal Sandnessjøen Mehamn Ørsta - Volda Sørkjosen Vadsø Vardø

7 7 Organisasjonskart Førde lufthamn, Bringeland Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal FA rullende materiell Frode Bareksten Lokal opplæringskoordinator Ove Svalheim FA security Atle Øksenberg FA brann og redning Joar Kirketeig FA bygg Åge Hafstad Smådal Operativ leder AFIS Aksel Schein Hansen Ansvarshavende sikkerhet Lufthavnsjef Leder for elektro Lufthavnsjef Leder brann og redning Lufthavnsjef Leder plass Lufthavnsjef FA elektro Roy Bygstad FA = Fagansvarlig for tjeneste eller fagområde

8 8 3. Historien om Førde lufthamn og flyging på Vestlandet Flyet kommer til Vestlandet Den første motoriserte flyging på Vestlandet fant sted i Bergen 25. september 1911 og ble utført av den svenske baron Carl Cederström. Året i forveien hadde han gjennomført den første motoriserte flyging i Norge noensinne på Etterstadsletta i Kristiania. I Bergen ble baronen mottatt med skrekkblandet forventning, og han skuffet ikke, skal vi tro avisoppslagene. Med sitt spinkle Blériot monoplan gjennomførte han en ferd på 23 minutter hvor han satte skandinavisk høyderekord på tusen meter. I 1920 opprettet Det Norske Luftfartsrederi A/S en prøverute med sjøfly mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. Hensikten var å sikre raskere postgang, men også passasjerer ble tatt med. I Bergen ble Marinens nyåpnede sjøflybase på Flatøy brukt som sjøflyhavn. Prøveruten falt ikke heldig ut. Det oppsto problemer med flyene med havari og tap, og inntektene fra post- og passasjertransport var begrenset årene var en stille tid i norsk sivil luftfart. Først mot slutten av tiåret hørtes på nytt lyden av fly på Vestlandet. En vågal kvinne på 21 år fra Narvik ved navn Gidsken Jakobsen fløy vinteren i åpent sjøfly fra Narvik via Vestlandet til Oslo. Ferden sørover tok 35 dager, og ble i en avis humoristisk omtalt som en serie selvmordsforsøk på grunn av vanskelige værforhold og hyppige nødlandinger. På sin vei kom flyversken også til Vestlandet hvor hun oppholdt seg i flere dager. Hun landet blant annet i Hyen og Vadheim og i Sogndal og Årdal. Sommeren 1933 drev hun turistflyging i Sognefjorden med eget Junkers sjøfly og innleid flyger med base på Kviknes hotell i Balestrand. Målgruppe var i første rekke utlendinger om bord i de store turistdampbåtene som ankret opp i fjordene. Jakobsen kom tilbake sommeren 1934, men kom da ut for en ulykke som nær hadde kostet henne og to andre livet da motoren ristet løs fra flyskroget og falt i Sognefjorden fra 900 meter høyde. En ny ulykke i 1936, denne gang i Olden, satte en stopper for hennes flyginger. Også andre små flyselskap tilbød turistflyging på Vestlandet i 1930-årene. Utenlandske turistdampbåter brakte med sjøfly som ble brukt til sightseeing. Sjøflyruter fra midten av 1930-årene I 1935 fikk Det Norske Luftfartselskap (DNL) enerett på all ruteflyging i Norge. Samme sommer opprettet selskapet to hovedruter (stamruter) med sjøfly: én langs kysten mellom Bergen og Oslo, og én mellom Bergen og Tromsø. Bergen var knutepunktet som bandt øst og vest, nord og sør sammen. Widerøe s Flyveselskap A/S inngikk samarbeid med DNL om å fly lokale sjøflyruter ulike steder i landet. På Vestlandet drev selskapet blant annet en turist- og postrute i Sogn. All flyging før andre verdenskrig foregikk sommerstid, og navigasjon var vesentlig basert på visuell kontakt med bakken. Sparsom instrumentering i flyene kombinert med vanskelige værforhold kunne skape problem. 16. juni 1936 havarerte DNLs fly Havørn i Lihesten i Sogn. Alle sju om bord omkom i den inntil da største flyulykke i Norge. Under andre verdenskrig opphørte norsk sivil luftfart. Det var ikke tillatt å fly norske fly. Tyskerne sto for all trafikk, og luftrommet var utrygt. 9. februar 1945 kom det til voldsomme luftkamper over Førdefjorden mellom tyske og allierte fly. Tapene var store på begge sider i det som senere er blitt omtalt som den svarte fredagen.

9 9 Fra sjø til land etter andre verdenskrig Etter krigen gjenopptok DNL sine sjøflyruter fra trettiårene. Den norske kysten var som en stor sammenhengende flystripe, og sammenlignet med landbaserte flyplasser krevde det lite ressurser å bygge og drive en sjøflyhavn. Ved krigens slutt var det imidlertid åpenbart at fremtiden tilhørte landflyene. Disse var større og kunne flys hele året. Et landbasert og landsdekkende stamrutenett ble i og 60-årene bygd ut ved hjelp av flyplasser som i stor grad var finansiert av NATO. Flesland åpnet for sivil trafikk i 1955, mens Vigra utenfor Ålesund åpnet i Sistnevnte var bygd av Ålesund kommune med støtte fra staten. Lokalt på Vestlandet fortsatte trafikken med sjøfly til begynnelsen av 1970-årene, blant annet med Vestlandske Luftfartsselskap A/S og Widerøe som operatører. I 1950-årene lanserte den flyinteresserte byingeniøren Arne Bengtsen planer om landflyplass ved Florø. Kinn og Florø kommune engasjerte seg i flyplassaken, og en så for seg at Vestlandske Luftfartsselskap A/S kunne trafikkere en småflyplass med Twin Otter. Det ble satt ned en flyplasskomite, og i februar 1956 forelå en byggeplan. Kommunaldepartementet godkjente finansieringen, og bygging av en flyplass på Havreneset startet samme høst. Arbeidet ble imidlertid stanset etter kort tid, da det viste seg at Vestlandske ikke fikk godkjent Twin Otter-flyene for vinterflyging. I 1962 ble det satt ned et flyplassutvalg til å utrede en videre utbygging av flyplasser i Norge. En hovedoppgave var å utrede behovet for nye flyplasser med tanke på overgang fra sjø- til landfly i distriktene. I sin innstilling 16. desember 1964 foreslo utvalget et utbyggingsprogram som omfattet ni nye flyplasser med stamrutestandard. På Vestlandet lå Florø og Molde inne, men ikke Førde. Flyplassutvalgets innstilling var klar til å fremmes for Stortinget da den sittende regjeringen ble skiftet ut i Håkon Kyllingmark ble ny samferdselsminister. Han var fra Svolvær, og kjent med distriktenes behov for bedre kommunikasjoner. Den nye statsråden var ikke fornøyd den foreliggende innstillingen. Som ansvarlig for den flyplassmeldingen som skulle gå til Stortinget, tok Kyllingmark initiativet til det som er blitt omtalt som en helt ny giv i norsk luftfartspolitikk. I Stortingsmelding nr. 47 ( ): Om videre utbygging av flyplasser bemerker Samferdselsdepartementet at skal en i løpet av en rimelig tid kunne trekke nye bosettingsområder inn i luftrutenettet, vil dette ikke kunne gjøres ved en ensidig utbygging av nye stamruteplasser. Departementet gikk i stedet inn for å bygge ut et eget rutenett basert på kortbaneflyplasser. Dette var flyplasser med enkel standard rullebanelengde på 800 meter og små bygninger beregnet for begrenset trafikk. Fordelen var at de var rimeligere og raskere å bygge enn stamruteplasser. Kortbaneflyplasser hadde som sin forutsetning at det på midten av 1960-tallet var blitt utviklet såkalte STOL-fly (short take off and landing aircraft) som kunne lette og lande på svært korte baner. Et slikt fly, som også departementet nevner i sin melding, var De Havilland Twin Otter med plass til passasjerer. Kortbaneflyplasser og Twin Ottere skulle senere vise seg å bli en uslåelig kombinasjon. De var skreddersydde for områder med spredt bosetting og der fjell, daler og fjorder gjorde det vanskelig å bygge lange rullebaner med gode innflygingsforhold. I 1968 åpnet de fire første kortbaneflyplasser på Helgeland. Flyplassene ble bygd av vertskommunene med støtte fra staten. Det var også kommunene som sto for det meste av driften. Dette var et mønster som ble fulgt i den videre utbyggingen av kortbanenettet.

10 10 Førde får kortbaneflyplass Ved inngangen til 1970-tallet sto distriktspolitikken sterkt i Norge, og det var politisk vilje til å satse videre på nye kortbaneflyplasser. Etter Helgeland ble det nå Vestlandets tur, og Førde kommune var forberedt på hva som ventet. Allerede i 1965 var kommunen blitt utpekt som vekstsenter, og den hadde den gang startet planlegging av en flyplass. I forbindelse med utmudring av kai på det nye industriområdet Øyrane, ble fyllmasse brukt til å anlegge en rullebane. Sommeren 1970 fikk Førde kommune konsesjon av Samferdselsdepartementet til å drive flyplass på Øyrane. Foto: Ove Svalheim I mellomtiden hadde Andreas Hjelmeland, som stiftet flyselskapet Førdefly i 1966, bygd sjøflyhangar, flytebrygge, ekspedisjonsbygg og kontrolltårn på Jølstra, noen hundre meter sør for Øyrane. Disse bygningene ble tatt i bruk som ekspedisjonsbygg og kontrolltårn for den nye kommunale flyplassen. Øyrane var den første landflyplassen i Sogn og Fjordane. Det første landflyet i fylket landet på Øyrane 14. juli Rullebanen var 800 meter lang, asfaltert og kostet 1,3 millioner å bygge. 1. juli 1971 ble Øyrane innlemmet i Widerøe s kortbanenett på Vestlandet. Tre andre flyplasser som åpnet samme dag, inngikk i vestlandsnettet: Det var Florø, Sogndal (Haukåsen) og Ørsta-Volda (Hovden).

11 11 Foto: Ove Svalheim Med åpningen av kortbaneflyplassene var sjøflyenes epoke brakt til ende på Vestlandet. Vinterstengte flyruter var historie. Heretter kunne passasjerene fly hele året, og via kortbanenettet var det direkte forbindelse til et landsdekkende stamrutenett og derfra videre til utlandet. Fra Øyrane til Bringeland Lufthavna på Øyrane eksisterte i 16 år, men kunne vanskelig bli permanent: Den lå midt i et industriområde der høye kraner ved et skipsverft måtte omdirrigeres når flyene skulle lande. I forbindelse med sjøsetting av skip, ble lufthavna stengt. Foto: Ove Svalheim Mellom rullebanen på Øyrane og oppstillingsplassen ved ekspedisjonsbygget på Jølstra gikk det en taksebane med fabrikklokaler tett innpå. Fra tårnet var det umulig å ha full oversikt over rullebanen.

12 12 På grunn av ugunstig terreng, bygninger og kraner i nærområdet var det heller ikke råd å utstyre lufthavna med instrumentlandingssystem (ILS), og flyging var bare mulig i dagslys. En dag kjørte et Cessna-fly av banen og ut på den islagte sjøen. Luftfartsdirektoratet begynte tidlig å utrede alternative lokaliseringer i Førde-området. Allerede i var Langelandsåsen blitt vurdert, men dette alternativet ble lagt til side på grunn av vanskelige værforhold. I 1972 skrev ordførere i ti kommuner i Sunnfjord og Ytre Sogn under på en resolusjon til Samferdselsdepartementet med krav om en fullt instrumentert flyplass for området. Departementet var på dette tidspunktet i tvil om det fantes egnede flyplassalternativ i nærheten av Førde. Espelandsmyrene og Alværa ved Sognefjorden var blitt utredet av Luftfartsdirektoratet, men begge ble forkastet. I Stortingsmelding 57 ( ): Om vidare utbygging av kortbaneplassar i Sogn og Fjordane lufter departementet tanken om en tilknytning til kortbanenettet via flyplassen i Flora, 7 mil fra Førde. I 1974 har Luftfartsdirektoratet gjort nye tekniske og økonomiske vurderinger som viser at Bringelandsåsen 16 kilometer fra Førde, kan egne seg som fremtidig kortbaneflyplass. I Stortingsmelding nr. 36 ( ): Norsk luftfartsplan konkluderer Samferdselsdepartementet med at Øyrane bør legges ned. Departementet foreslår i stedet at Bringelandsåsen bygges ut med anleggsstart i Førde lufthamn, Bringeland Foto: Ove Svalheim 31. august 1986 ble nye Førde lufthamn åpnet på Bringelandsåsen i nabokommunen Gaular. Samtidig var det slutt for Øyrane. Den nye lufthavna på Bringeland ble knyttet til Widerøes vestlandsruter med åtte anløp hver dag. Med et litt endret rutetilbud har lufthavna i 2010 sju daglige anløp. Den brukes i tillegg til ambulanse-, skole-, privat- og helikoptertrafikk, og er nærflyplass for ti kommuner i Sunnfjord og Ytre Sogn.

13 13 I 1996 ble 26 regionale lufthavner overført fra daværende eiere som hovedsakelig var kommuner / fylkeskommuner til Staten ved Luftfartsverket. Bakgrunnen var at "det var viktig å etablere rammebetingelser som kan sikre nødvendig fleksibilitet og handlefrihet til å tilpasse standard og kapasitet på den enkelte flyplass til endringer i flyrutetilbudet." (St.meld.nr.15 ( ) Man ønsket mao å være uavhengig hvilken kommune flyplassene var lokalisert i. Staten ønsket også å sikre et nasjonalt transportsystem og behovet for samordning på tvers av forvaltningsnivåer. Det var vokst frem et uoversiktlig system av offentlige støtteordninger til henholdsvis flyruter og flyplasser som gjorde eierne som var med i tilskuddsordningen, fritatt for reell økonomisk risiko ved driften av flyplassen For å få et bedre samsvar mellom eierskap, økonomisk ansvar og driftsansvar foretok Samferdselsdepartementet en vurdering av hvilke flyplasser som skulle overføres til Luftfartsverket. Førde lufthamn ble som interkommunal flyplass overtatt av Luftfartsverket, nå Avinor, fra og med driftsåret For Luftfartsverket som forvaltningsbedrift ble det en viktig oppgave å effektivisere driften på de regionale lufthavnene hvor mange hadde betydelige vedlikeholdsetterslep. Oppgradering av den teknisk / operative standarden med bl.a. flysikkerhet, regularitet og rullebanelengde har vært noen av de store utfordringene. De regionale lufthavnene ble innpasset i Luftfartsverkets daværende organisasjon som besto av 12 regioner og ble underlagt de samme økonomiske rammer som øvrige statlige lufthavner. Foto: Ove Svalheim

14 14 Rullebanen på Bringeland måler 859 meter og ligger 320 meter over havet. Sikkerhetsområdet utvides i med 160 meter mot vest som følge av krav fra Luftfartstilsynet. Området er planlagt tatt i bruk høsten I løpet av årene er det skjedd flere bygningsmessige endringer, blant annet som følge av nye sikkerhetskrav på 2000-tallet. Et møterom ved avgangshallen er endret, og benyttes i dag vesentlig som en utvidelse til avgangshall. Et naborom er i stedet ombygd til møterom med ny inngang fra landsiden. I tillegg er ekspedisjonsbygget utvidet med to moduler mot øst (2004). Den opprinnelige kafeen ble nedlagt i Som følge av nye konsesjonsvilkår med krav om nattparkert fly, satte Widerøe opp hangar ved lufthavna i Rubbhall ble bygd tidlig på 2000-tallet. Helikopterselskapet Airlift AS, som ble grunnlagt i 1986, hadde de første årene base på Øyrane, men flyttet i 1988 etter til Bringeland og har i 2010 sin hovedbase her. Selskapet har egen helikopterlandingsplass med hangar, verksted og administrasjonsbygg. Airlift har tre forretningsområder innen helikoptertjenester; innlandsmarkedet i Nord-Europa, tungløft og søk og redningstjeneste. Airlift har 17 helikoptre og ca 80 ansatte i Norge. Fjordane Flyklubb har også egen oppstillingsplass og bygg på lufthamna. Foto: Bernt Olsen-Hagen Kommer du en dag på besøk til Førde og besøker Øyrane, vil du der finne rester av den opprinnelige flyplassen. Tårn, ekspedisjonsbygg, hangar og flytebrygge står som minnesmerker over det som må sies å være en unik del av norsk luftfartshistorie. Restene av rullebanen er det imidlertid lite igjen av. Kun ute ved småbåthavna er det litt rester som i dag benyttes til parkeringsplass.

15 15 4. Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift Det første passasjeren treffer på etter å ha ankommet ekspedisjonsbygget er innsjekkingskranken til Widerøe som ivaretar den praktiske håndteringen av de reisende. Lufthavna s åpningstider er: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Foto: Bernt Olsen-Hagen I forbindelse med ankomst og avgang tar medarbeiderne i Widerøe seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerer, innvinking av fly, håndtering av bagasjen fra ekspedisjonsbygget og innlasting i flyet, ombordstigning og utfylling av lastepapirer. Ankomne passasjerer får sin bagasje transportert til ekspedisjonsbygget og utlevert i ankomsthallen. Lufthavna har eget billettkontoret hvor man kan ringe inn og bestille flybilletter, leiebil, hotellrom, fraktforsendelse og reiseforsikring. Widerøe har også et tett samarbeid med Avinor, som har ansvaret for fylling av drivstoff: Avinor assisterer også i forbindelse med avising av flyene om vinteren, dersom forholdene skulle kreve dette. Avisningsbilen er Widerøe s ansvar, men betjenes av Avinor når dette er hensiktsmessig. Widerøe forestår all opplæring av eget personell, og det meste av utstyret som benyttes tilhører SAS / Widerøe. Ansvaret for security-funksjonen ved lufthavna besørges av Securitas.

16 16 For å øke sikkerheten til passasjerene innførte luftfartsmyndighetene i 2006 nye regler for hva man kan ta med som håndbagasje. Den største endringen er forbudet mot å ta med større mengder flytende væske. Flytende væske i denne sammenheng omfatter også deodoranter, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannpasta og lignende. Bakgrunnen for innskjerpelsen er at det er mulig å utvikle eksplosiver av flytende væske, og at de er vanskelig å avdekke væsketypene i sikkerhetskontrollen. Foto: Bernt Olsen-Hagen I sikkerhetskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen sendes gjennom avdekke evt. brudd på disse reglene. Til tross for at Førde lufthamn er en av de større lufthavnene på regionalnettet, sende også vanlig bagasje gjennom den samme røntgenmaskinen. Operatøren har som oppgave å tolke den gjennomlyste bagasjen for å avdekke evt. ulovlige gjenstander. Håndbagasje leveres tilbake til den reisende mens innsjekket bagasje sendes inn i bagasjehallen for så å legges i lasterommet på flymaskinen. Passasjerene har i mellomtiden gått gjennom en metalldetektorportal som avdekker eventuelle ulovlige gjenstander som for eksempel kniver og våpen. Siden nøkler, klokker og gelenk i skosåler også inneholder metall må dette ofte taes av og sendes gjennom røntgenmaskinen. I gitte situasjoner kan securitypersonellet iverksette kroppsvisitasjon. Til dette formålet er det et eget avlukke som benyttes og som bekytter mot innsyn fra andre reisende. Følgende gjenstander skal røntgenkontrolleres: Alle større elektroniske artikler som PC, kamera, mobiltelefon og håndholdte spillere, yttertøy og jakker. Lukkbar gjennomsiktig pose på max 1000ml for flytende væsker. Når securitykontrollen er foretatt, fortsetter den reisende inn til avgangshallen som er oppholdsrom inntil det er klart for ombordstigning.

17 17 Agangshallen er innenfor det området som defineres som rød sone. Alle som oppholder seg i dette området må være klarert gjennom sikkerhetskontrollen. For å sørge for en sikker trafikkavvikling har Førde lufthamn AFIS-funksjon. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service og har som hovedoppgave å utføre lokal flygeinformasjonstjeneste. Dette betyr å gi lokal trafikkinformasjon innefor en avgrenset trafikkinformasjonssone rundt lufthavna. Det innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flygingene. Innen begrepet flygeinformasjon ligger også værobservasjonstjeneste. AFIS har ansvaret for at rullebanen inspiseres jevnlig og at belysningen blir kontrollert. I samråd med lufthavntjenesten skal AFIS initiere brøyting, sandstrøing og feiing av rulle- og taksebane når dette av sikkerhetsmessige grunner anses nødvendig. AFIS har direkte kontakt med fly og helikopter både under landing og take-off og besørger at flygerne får nødvendig informasjon til å foreta en sikker flyging. I tillegg utfører AFIS lokal alarm- og redningstjeneste. AFIS har som tidligere omtalt et tett samarbeide med lufthavntjenesten som ivaretar de oppgavene som skjer på bakken. Oppgavene spenner fra brann- og redningstjeneste til såkalt plasstjeneste og er alle nødvendige for at lufthavna er operativ og dermed kan ta imot fly og helikopter. Tjenesten fordeles over 3 skift med 3 personer i hvert vaktlag. Brann- og redningstjenesten er en beredskapsfunksjon som skal foreta utrykning i tilfelle havari eller brann på eller i lufthavnas umiddelbare nærhet. Utrykningstiden er satt til 90 sekunder ifm hendelser inne på flyplassområdet. Utrykningsenheten har et krav om å dekke alle områder innenfor gjerdet på 120 sekunder. Til disposisjon har brann- og redningstjenesten en brannbil som tar 2400 liter vann og en skumtank på 600 liter. Etterfylling av brannbilen tar vel 10 minutter fra hydranten i garasjen. For å kunne oppfylle utrykningskravet er det etablert rutiner hvor lufthavnbetjentene som er på vakt oppholder seg i garasjen under hver landing og takeoff. Bekledning til utrykningsstyrken er klargjort i nærheten av utrykningskjøretøyet. Brann- og redningstjenesten er en fysisk krevende jobb, og god fysisk form er en nødvendighet. Helsekontroll foretas hvert år av personell over 40 år. Øvrige hvert annet år. Et av de administrative kjøretøyene er øremerket for tilhenger med bårer, ulltepper føretehjelpsutstyr og ekstra lysutstyr. Dette står klart ved siden av bilen. Lufthavna har også et terrengkjøretøy med tilhenger med ekstra båremateriell, førstehjelpsutstyr samt eget agregat.

18 18 Foto: Bernt Olsen-Hagen Plasstjenesten forestår kontroll av rullebanen hele året. Vinterstid må rullebanen ryddes for snø før fly og helikopter kan lande. Det iverksettes både brøyting, sprøyting av kjemikalier og strøing. Siste klargjøring er måling av bremseeffekten på rullebanen (friksjonsmåling). Informasjon om dette videreformidles til flygeren som dermed kan ta sine forholdsregler. Foto: Bernt Olsen-Hagen For å drenere unna vann på rullebanen er det foretatt fresing av spor på tvers av banens lengde. Sporene er også med på å øke friksjonen.

19 19 Begrepet svart bane benyttes når rullebanen ikke er glatt. Det er også viktig at utrykningsveiene holdes åpne, samt at det holdes åpen vei til brannkummer og hydranter innen lufthavnområdet. Foto: Bernt Olsen-Hagen Fly og helikopter klargjøres når det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhets grunner er ofte brannbilen i høyeste beredskap under slike forhold. Lufthavntjenesten har også diverse rutineoppgaver relatert til lufthavnas daglige drift og vedlikehold av bygg, anlegg og kjøretøyer. Førde lufthamn er ikke knyttet til det kommunale vann- / avløpsnettet. Lufthavna har derfor eget renseanlegg som er dimensjonert for vesentlige større mengder enn dagens. Etter at kafeen i ekspedisjonsbygget ble nedlagt i 2006 har man derfor hatt problemer med å nå de fastsatte kvalitetskrav som er satt på avløpsvannet. Lufthavnsjefen er ansvarlig for all aktivitet på Førde lufthamn, og rapporterer til divisjonsdirektør for regionale lufthavner via en distriktssjef. Lufthavnsjefen forestår oppfølging mot de forskjellige aktørene på lufthavna. Han har også ansvaret for utviklingen av lufthavna både på det operative og kommersielle område. Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Avinor forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Høyest på dagsorden står imidlertid sikkerhet, både for passasjerer, flypersonale og egne ansatte.

20 Oversikt over bygningsmassen 20

21 21 5. Passasjeroversikt og flybevegelser Pass. Flybev. Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev En flybevegelse er en landing og en avgang Førde lufthamn ble flyttet fra Øyrane til Bringeland i Nøkkeltall Førde lufthamn hadde 15 årsverk i I tillegg 1 person tilhørende Flysikringsdivisjonen. Gjennomsnittsalderen er på 48,8 år. Antall flybevegelser i 2009 var 8796 Av dette utgjorde 3868 rutefly, 140 charter, 364 sivil frakt, 5 off-shore og 6 annen kommersiell trafikk ambulanseoppdrag, 747 skoleflyginger, 550 almenflyging (GA-trafikk) og 2397 var annen sivil trafikk. Regulariteten på lufthavna for 2009 var på 98,78% mens punktligheten var på 90,45% I 2000 ble nytt ruteområde innført. Dette påvirket trafikken over Førde.

22 22 6. Dokumentasjon Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Fuel-depot Drivstoff til flyene 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Metallskap Fyllemekanisme og nedgravde tanker 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Fuelskap med to slanger, trykktank Brannslukkingsapparat. Operativ og overrenningstank. Nedgravd tank på 40 m³. Måleutstyr for kontroll av fule. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Flyoppstillingsplass Parkering av fly. Tilkobling av strøm Av og påstigning av passasjerer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Strømforsyningsenhet. PGU Hjulklosser, dirigeringskjegler og Operativ Handlingen av flyene utføres av Widerøe. mobil dørmatte 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Oppstillingsplass for kjøretøyer og utstyr. Parkering av kjøretøyer og utstyr som ikke har garasjeplass. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Hjullaster Volvo L70E Operativ Diverse skuffer og brøyteskjær. Feiemaskin. Inspeksjonsbil, Misubishi. Tilhengere. Diverse kjemikaliedunker 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Rullebane med taksebaner Operasjon av fly 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfalterte flater 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Rullebanelengde: 800 meter, retning 07/25. To taxebaner A og B

23 23 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Hangar tilhørende Widerøe 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Hangar tilhørende Airlift 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Hangar tilhørende Fjordane Flyklubb 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ

24 24 Fotojournal Felt ID BL000 Arkivnr Anm: Eksteriørbilder Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Førde lufthamn, Bringeland Bilde Anlegg Retn Motiv 000(1) Ekspedisjonsbygg V Velkommen til Førde lufthavn, Bringeland 000(2) Ekspedisjonsbygg V Velkommen til Førde lufthavn, Bringeland 000(3) Ekspedisjonsbygg V Velkommen til Førde lufthavn, Bringeland 000(4) Ekspedisjonsbygg V Ekspedisjonsbygget landside med inngangsparti og parkering 000(5) Ekspedisjonsbygg V Ekspedisjonsbygget landside med inngangsparti og parkering 000(6) Ekspedisjonsbygg V Ekspedisjonsbygget landside med inngangsparti og parkering 000(7) Ekspedisjonsbygg V Ekspedisjonsbygget landside med inngangsparti og parkering 000(8) Ekspedisjonsbygg V Ekspedisjonsbygget landside med inngangsparti og parkering 000(9) Driftsbygg S Driftsbygg fasade landside. 000(10) Driftsbygg V Driftsbygg fasade landside. 000(11) Ekspedisjonsbygg SV Ekspedisjonsbygg fasade landside 000(12) Ekspedisjonsbygg N Ekspedisjonsbygg fasade landside 000(13) Tårn og N Ekspedisjonsbygg og tårn fasade landside ekspedisjonsbygg 000(14) Tårn N Tårn fasade landside 000(15) Bygningsmasse N Byggningsmasse fasade flyside 000(16) Bygningsmasse S Byggningsmasse fasade flyside 000(17) Bygningsmasse S Byggningsmasse fasade flyside 000(18) Hangarer eksterne Ø Hangarer til Airlift og Fjordane Flyklubb 000(19) Taxebane V Skilt taxebane A (20) Taxebane V Taxebanelys 000(21) Rullebane SV Rullebane (22) Rullebane SV Arbeider ifm forlengelse av rullebanen 000(23) Rullebane SV Arbeider ifm forlengelse av rullebanen 000(24) Rullebane Riller på tvers av rullebanen for å drenere vann, 000(25) Rullebane NV Landingslys 000(26) Rullebane S Vindpølse stille til en forandring 000(27) Rullebane S Vindpølse stille til en forandring 000(28) Rullebane N Vindmåler 000(29) Rullebane NV Rullebane (30) Rullebane N Vindpølse og vindmåler på østsiden. 000(31) Rullebane SV Rullebane (32) Taxebane V Skilt taxebane B (33) Tarmac - Fuelskap med slanger Flyoppstillingsplass 000(34) Tarmac - Brannslukkingsapparat Flyoppstillingsplass 000(35) Rullebane V LN ILS inn for landing (36) Rullebane V LN ILS inn for landing

25 25 000(37) Rullebane V LN ILS inn for landing (38) Rullebane V LN ILS inn for landing (39) Rullebane V LN ILS landet 000(40) Rullebane V LN ILS landet taxer inn til TARMAC 000(41) Rullebane V LN ILS landet taxer inn til TARMAC 000(42) Rullebane LN ILS landet taxer inn til TARMAC 000(43) Taxebane B N LN ILS landet taxer inn til TARMAC 000(44) Taxebane B N LN ILS landet taxer inn til TARMAC 000(45) Tarmac - LN ILS på vei til parkering. Flyoppstillingsplass 000(46) Tarmac - LN ILS vinkes på plass. Flyoppstillingsplass 000(47) Tarmac - LN ILS parkert. Bremseklosser legges på plass. Flyoppstillingsplass 000(48) Tarmac - LN ILS parkert. Strømforsyning kobles på. Flyoppstillingsplass 000(49) Tarmac - LN ILS parkert. Markering for propellene festes. Flyoppstillingsplass 000(50) Tarmac - Flyoppstillingsplass LN ILS parkert. Fuelslange kobles på høyre motor. De føreste passasjerene forlater flyet. 000(51) Tarmac - LN ILS parkert. Fueling pågår. Flyoppstillingsplass 000(52) Tarmac - Fueling pågår. Flyoppstillingsplass 000(53) Tarmac - Fassasjerer forlater flyet. Flyoppstillingsplass 000(54) Tarmac - Fueling pågår. Flyoppstillingsplass 000(55) Tarmac - Flyoppstillingsplass Fuelskap i drift. Strømforsyningsenhet (GPU) i forgrunnen. 000(56) Tarmac - Lossing av flyet- Flyoppstillingsplass 000(57) Tarmac - Strømforsyning til flyet. Flyoppstillingsplass 000(58) Tarmac - Strømforsyning til flyet. Flyoppstillingsplass 000(59) Tarmac - Nye passasjerer går om bord. Flyoppstillingsplass 000(60) Tarmac - Nye passasjerer går om bord. Bagasje lastes inn. Flyoppstillingsplass 000(61) Tarmac - Nye passasjerer går om bord. Flyoppstillingsplass 000(62) Tarmac - Klargjøring for avgang. Flyoppstillingsplass 000(63) Tarmac - Klargjøring for avgang. Oppstart. Flyoppstillingsplass 000(64) Tarmac - Klargjøring for avgang. Oppstart. Flyoppstillingsplass 000(65) Taxebane A Taxing ut til rullebanen. 000(66) Taxebane A Taxing ut til rullebanen. 000(67) Rullebane Taxing til banerende. 000(68) Rullebane Taxing til banerende. 000(69) Rullebane Klar til Take-off!

26 26 000(70) Rullebane Klar til Take-off! 000(71) Rullebane Take-off! 000(72) Rullebane Take-off! 000(73) Rullebane Take-off! Nesehjulet har forlatt banen. 000(74) Rullebane I lufta. 000(75) Rullebane I lufta. Hjulene tas inn. 000(76) Innvendig Dash-8 Passasjerer på WF 129 fra Osl til Førde den (77) Innvendig cockpit Instrumentpanel 000(78) Fra cockpit Landingslysene på Førde lufthavn. 000(79) Fra cockpit Landing på Førde lufthavn i mørke 000(80) Tarmac - Flyoppstillingsplass WF 129 på oppstillingsplass etter landing den (81 Mellom driftsbygg og Parkert hjullaster rubberhall 000(82) Oppstillingsplass for Forskjellig brøyteutstyr, skjær, skuffer og børster. kjøretøyer og utstyr. 000(83) Oppstillingsplass for Forskjellig brøyteutstyr samt kjøretøy. kjøretøyer og utstyr. 000(84) Oppstillingsplass for Baksiden av Rubberhallen med diverse utstyr, kjøretøyer og utstyr. 000(85) Hangar eksterne Hangar til Widerøe 000(86) Antenne Antenne til en VHF peiler. Peiler retning til fly under innflyging. 000(87) Instrumenthytte Hytte for NDB eller Lokator (samme elektronikk og antenne) Flaggstangen bak hytta er antenne. Radiofyr i område kHz som flyene peiler inn med egen radiopeiler. Normalt brukt som entringspunkt til en ILS innflyging.

27 27 Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Parkeringsplass Parkering av privatbiler 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Avgiftsbelagt parkering. Parkometer i ankomsthallen. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon BL000 Bussoppstillingsplass Parkering av flybussen 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ II. Bygningsdokumentasjon eksteriør og hovedkonstruksjon 1. Bygningsnr 2. Betegnelse bygning 3. Funksjon BL001 Ekspedisjonsbygg Handling av passasjerer og bagasje TAK 4. Konstruksjon 5. Form 6. Tekke Limtredragere på betongsøyler. Saltak med høydeforskjell på ca.1,5 Takstein meter på mønet. Høyeste delen skrånende mot flysiden. Vinduer som gir overlys innvendig. 7. Skorstein 8. Materialer VEGGER 9. Konstruksjon 10. Materialer 11. Kledning Betongsøyler Tre Liggende 12. Detaljer 13. Overflatebehandling Beiset 14. TRAPPER OA PÅBYGG 15. FUNDAMENT Støpt betongsåle 16. ANM Spesielle trekk/funksjonelle løsninger: Nåværende tilstand/endringer: Ekspedisjonsbygget ble forlenget med to akser i 2004 I 2006 ble kafeen nedlagt og kjøkkenet til ble omgjort til møterom 2009.

28 28 III. Bygningsdokumentasjon interiør og inventar BL Ekspedisjonsbygg Ankomsthall Venteområde for ankommende passasjerer. Innsjekking for reisende. Innsjekkingsskranke Widerøe. Selfservice skranke. Skranke for bilutleie. Avis, EuropeCar og Sikt. Sittegruppe. Bagasjebånd ankomst. Parkeringsautomat. TV-skjerm for reklamevisning. Avisstativ v/ servicesenteret. Bagasjetraller. Stativ for informasjonsmateriell og reklame. Diverse planter. To rullestoler. Bagasjebokser. Diverse søppeldunker. Norsk og Amerikansk flagg for Førdes vennskapsby La Crosse i USA. BL Ekspedisjonsbygg Skranke sikkerhet Avlevering av bagasje Bord Sikkerhetsportal for personkontroll. BBC Computerteknikk AS, type Carrot PP 6500i Bokser for personlige eiendeler. Plastposer for flytende væsker. Fotposer i plast. BL Ekspedisjonsbygg Sikkerhetskontroll Sjekking av personell og bagasje. Securityskranke med metalldetektor og PC. Bagasjebånd med røntgenapparat for gjennomlysing av bagasje. Portal, Carret Pinpoint PD6500i for kontroll av personer. Avlastningsrom for personkontroll. Avlukker med fortrekksgardin for personkontroll. Røntgenportal for sjekk av personer. Røntgenmaskin for gjennomlysning av håndbagasje og gjenstander (nøkler, PC, mobiltelefoner etc). Type BBComputerteknikk AS Overvåkningskamera Bokser for håndbagasje og poser for flytende. Reoler for oppbevaring av diverse utstyr. Stoler. BL Ekspedisjonsbygg Kontor og lager Kontor for Securitas. Lager for Avinor Kontorarbeidplass m/ pc utstyr. Reol og 3 stoler. Innhold til påfylling av automater. Diverse klær.

29 29 BL Ekspedisjonsbygg Avgangshall Venteområde for reisende passasjerer Sittegrupper med småbord. Barløsning med ståstoler Ombordstigningsskranke Widerøe. TV. Flatskjerm med reklame. Diverse planter. Bånd får å skille utgangen fra hvileområder. Stativ med info.matriell. 4 automater for drikke, snacks, leker Diverse søppeldunker To barnestoler. BL Ekspedisjonsbygg Møterom Venteområde for reisende. Sittegrupper med store bord. Foldevegg. Historiske bilder på veggen. Rommet er tidligere benyttet som møterom. BL Ekspedisjonsbygg Bagasjehall Handeling av bagasje for avreisende og ankommende passasjerer. Rullebånd utgående og innkommende. El.bil (Melex) med bagasjevogner. Bagasjevogn med 25kg s vektsekker. Manuell jekketruck. To porter muliggjør rundkjøring ved at man kjører inn den ene porten med ankommet bagasje. Laster av og laster på for utkjøring via den andre porten. Utebekledning og refleksvester for både Securitas og Widerøe. Øreklokker og marshallstaver. Bakkekjegle BL Ekspedisjonsbygg Billettsalg/kontor Servicesenter Tre kontorarbeidsplasser med Billettskriver datautstyr. Oppslagstavler. Skranke med glassluke for betjening av kunder i billettservice.

30 30 BL Ekspedisjonsbygg Oppholdsrom Oppholdsrom for Widerøe Minikjøkke m/ kjøleskap, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn, Sittegruppe. Kontorarbeidsplass Flatskjerm Toaletter, garderober, bøttekott og lignende er ikke tatt med i inventeringen.

31 31 Fotojournal Felt ID BL001 Arkivnr Anm: Ekspedisjonsbygg Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Førde lufthamn, Bringeland Bilde Anlegg Retn Motiv 001(1) Ekspedisjonsbygg Fasade landside 001(2) Ekspedisjonsbygg Fasade flyside 001(3) Ekspedisjonsbygg Fasade flyside 001(4) Ekspedisjonsbygg Fasade flyside 119(1) Ankomsthall Inn hovedinngangen på landside sett mot flyside. 119(2) Ankomsthall Mot skranker sikkerhetskontroll. Bagasjebånd til venstre. 119(3) Ankomsthall Mot skranker sikkerhetskontroll. Bagasjebånd til venstre. 119(4) Ankomsthall Nærbilde av skranker sikkerhetskontroll. 119(5) Ankomsthall Mot utgang landside. Bilutleie midt på bilde. Toaletter til venster. 119(6) Ankomsthall Mot servicesenter med innsjekkingsskranke for Widerøe. 119(7) Ankomsthall Self service -skranke Widerøe. 119(8) Ankomsthall Parkeringsautomat, bagasjetraller og brosjyrestativ. 119(9) Ankomsthall Nærbilde innsjekkingsskranke for Widerøe. 119(10) Ankomsthall Bagasjebånd ankommende bagasje. 119(11) Ankomsthall Passasjerer fra WF 0129 den 21.mars 2010 henter bagasjen. 119(12) Ankomsthall Sittegruppe mot landsiden. 119(13) Ankomsthall Rullestol til bruk for passering av sikkerhetskontrollen. 119(14) Ankomsthall Detaljer: Digital klokke og høyttaler. 119(15) Ankomsthall Detaljer: Himling oog overlys, 150(1) Sikkerhetskontroll Skranke for sikkerhetskontroll. Bagasjebånd til røntgenmaskin. Til venstre plastbokser til bagasje. 150(2) Sikkerhetskontroll Esker til diverse håndbagasje, plastposer til flytende mateiale (max 1000 ml). Fotposer til de som ta av seg fottøy for kontroll. 150(3) Sikkerhetskontroll Plastbokser til bagasje som skal gjennomlyses. 150(4) Sikkerhetskontroll Plastboks på båndet til gjennomlysing. 150(5) Sikkerhetskontroll Skilt: Avgang - Departure 134(1) Sikkerhetskontroll Detaljer: Nettinggjerde for å unngå at det kastes gjenstander over veggen. 134(2) Sikkerhetskontroll Sikkerhetskontroll: Røntgenmaskin L3 Communication Security & Detection System (BBC) 134(3) Sikkerhetskontroll Avlastingsrom 134(4) Sikkerhetskontroll Eget avlukke for personkontroll. 134(5) Sikkerhetskontroll Sikkerhetskontrollen sett fra avgangshallen. 138(1) Kontor og lager Kontor for Securitas 120(1) Avgangshall Oversiktsbilde av avgangshallen 120(2) Avgangshall Avgangshallen har forskjellige sittegrupper 120(3) Avgangshall Uten mat og drikke - automater for ethvert behov.

32 32 120(4) Avgangshall Widerøes skranke for ombordstigning. 120(5) Avgangshall Tillatt størrelse og vekt for håndbagasje. 120(6) Avgangshall Bakre del av avgangshallen kan avdeles og benyttes til møterom med direkte inngang fra landsiden. 120(7) Avgangshall Barløsning med ståstoler med front mot flysiden. 120(8) Avgangshall Sittegrupper sett mot flysiden. 120(9) Avgangshall Detaljer: Lysarmaturer 120(10) Avgangshall Detaljer: Lysarmaturer 120(11) Avgangshall Detaljer: Lysarmatur 120(12) Avgangshall Detaljer: Digital klokke, høyttaler og reklame-tv. 120(13) Avgangshall Detaljer: Sittegruppe 120(14) Avgangshall Detaljer: Stativ med informasjon til de reisende. 120(15) Avgangshall Passasjerer til WF 124 den (1) Avgangshall / Sittegrupper med bord historiske bilder på veggen Møterom 139(2) Avgangshall / Møterom Historiske bilder fra luftkampene i Naustdal under krigen. 137(1) Bagasjehall El-bil for bagasjetransport (Melx) 137(2) Bagasjehall Bagasjetraller 137(3) Bagasjehall Bagasjetralle med 25kg s sekker for vektstabilisering av fly. 137(4) Bagasjehall Bagasjebånd for reisende passasjerer. 137(5) Bagasjehall Bagasjebånd for ankommende passasjerer. 137(6) Bagasjehall El-bilen med port mot flyoppstillingsplass 137(7) Bagasjehall Diverse utstyr, bl.a en manuell jekketruck. 137(8) Bagasjehall Yttertøy m/refleks for Widerøes personell 137(9) Bagasjehall Yttertøy m/refleks for Widerøes personell 137(10) Bagasjehall Yttertøy m/refleks for Securitas personell 128(1) Møterom Møterom med inngang fra landsiden med minikjøkken. Opprinnelig kjøkken til kafeen. 132(1) HC toalett HC toalett i tilknytning til ankomsthallen. 142(1) Service senter Service senter og billettkontor for Widerøe. 142(2) Service senter Service senter og billettkontor for Widerøe mot flysiden. 142(3) Service senter Billettskranke mot ankomsthallen. 136(1) Oppholdsrom Oppholdsrom for Widerøes personell.

33 33 Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal Se skjema for eksteriør BL000. II. Bygningsdokumentasjon eksteriør og hovedkonstruksjon 1. Bygningsnr 2. Betegnelse bygning 3. Funksjon BL101 Driftsbygg Garasjeanlegg og vaktlokale TAK 4. Konstruksjon 5. Form 6. Tekke Stålbjelker Saltak med høydeforskjell på ca.1,5 Takstein meter på mønet. Høyeste delen skrånende mot flysiden. Vinduer som gir overlys innvendig. 7. Skorstein 8. Materialer VEGGER 9. Konstruksjon 10. Materialer 11. Kledning Ståldragere Tre Liggende 12. Detaljer 13. Overflatebehandling Beiset 14. TRAPPER OA PÅBYGG 15. FUNDAMENT Støpt betongsåle 16. ANM Spesielle trekk/funksjonelle løsninger: Nåværende tilstand/endringer: Nytt teknisk rom klart i mars III. Bygningsdokumentasjon interiør og inventar BL Driftsbygg Lufthavnvakt Vaktrom To kontorplasser med datautstyr. Printer, kopimaskin, telefax og TV Egen PC for kameraovervåkning av dører, hovedport og flyoppstillingsplass. Reoler med manualer. Sittegruppe med bord. Oppslagstavler Lufthavnvakta er lufthavnas hovedrom ved siden av tårnet. Kontrollfunksjoner for driften av aktiviteten på flysiden, unntatt securitydelen som ivaretas av Securitas. Brann/redning og plasstjenester som brøyting og rydding av rullebane, taxebaner og flyoppstillingsplasser samt vedlikehold av bygningsmasse. Forestår etterfylling av fuel på flyene.

34 34 BL Driftsbygg Gang og trapperom opp til 2.etasje Garderobe for yttertøy. Ladestasjon for sambandsutstyr. Nøkkelskap Refleksvester Lyskjegler for dirigering av fly. Førstehjelpsutstyr. BL Driftsbygg Tavlerom rom Svakstrøm og data. El.skap. Diverse utstyr Data skap BL Driftsbygg Bøttekott Lager Vaskemaskin, tørkeskap Yttertøy og vanndispensere. BL (Soverom 1) 02 Driftsbygg Kjøkken Oppholdsrom med kjøkken Minikjøkken med oppvaskmsakin, kjøleskap og mikrobølgeovn. Diverse skap. Bord med 3 stoler. BL (Soverom 2) 02 Driftsbygg Kontor Kontor Kontorarbeidsplass med PC-utstyr. Køyeseng Rommet benyttes også til overnatting.

35 35 BL Driftsbygg Korridor Garderobe Personlige garderobeskap Benyttes til garderobe pga plassmangel. BL Driftsbygg Garasje 4 porter Garasjering av utrykningskjøretøyer Påfylling av brannbil samt avsug av eksos. Arbeidsbenk. Skap for oppbevaring av elektrisk utstyr. Brannbil MAN Traktor/terrengkjøretøy med redningshenger og agregat. Reningshenger med standard utstyr som kan løftes med helikopter. Inspeksjonsbil Toyota Landcruiser 422HK med vanntank på 2000 liter. Påfyllingstid 10 minutter fra hydrant. Skumtank 600 liter. Utrykningstid max 30 sek. Garderobe for utrykningsstyrken med brannvernutstyr og hjelmer. BL Driftsbygg Garasje 1 port Garasjering av ryddeutstyr. En stk. brøytebil Iveco Eurotracker 300HK, med 5m3 sandspredekasse med eget agregat. Smith kjemikalieutlegger AWK3500 Bredde 15 m, 2000 væske. BL Driftsbygg Sandlager 1 port Oppbevaring av strøsand Sanden benyttes til strøing av rullebanen. Lasteskuffe for hjullaster. Strøsand BL Driftsbygg Garasje Widerøes avisingskjøretøy Avisingskjøretøyet er Widerøe s ansvar. Volvo FLG Intercooler Toaletter, garderober, bøttekott og lignende er ikke tatt med i inventeringen. Avisingskjemikalier

36 36 Fotojournal Felt ID BL101 Arkivnr Anm: Driftsbygg Fotograf Bernt Olsen-Hagen, Dato Sted Førde lufthamn, Bringeland Bilde Anlegg Retn Motiv 101(1) Lufthavnvakta Kontorarbeidsplasser hos lufthavnvakta 101(2) Lufthavnvakta Manualer og dokumentasjon. 101(3) Lufthavnvakta Oppslagstavle 101(4) Lufthavnvakta Oppslagstavle 101(5) Korridor utefor -vakta Ladestasjon for sambandsutstyr 101(6) Bøttekott Vaskeutstyr for rengjøringspersonalet 101(7) Tavlerom Switch for datautstyret. 101(8) Korridor - 2.etasje Personlige garderobeskap for ansatte 101(9) Soverom 1-2.etasje Minikjøkken med oppvaskmaskin og mikrob.ovn. 101(10) Soverom 2 2-etasje Kontorarbeidsplass med køyeseng for tilfeldig overnatting. 101(11) Lufthavnvakta Oppslagstavle, manualer, vannbeholder, diverse. 101(12) Garasjeanlegg Brannbil utenfor garasjen med tårnet i bakgrunnen. 101(13) Garasjeanlegg Brannbil utenfor garasjen. 101(14) Garasjeanlegg Brannbil utenfor garasjen. 101(15) Garasjeanlegg Brannbil rygges inn i garasjen. 101(16) Garasjeanlegg Brannbil parkert i garasjen. 101(17) Garasjeanlegg Sko i beredskap 101(18) Garasjeanlegg Brannbil - førerplass 101(19) Garasjeanlegg Brannbil - slangerom og påfyllingskobling 101(20) Garasjeanlegg Brannbil - vannkanon på taket av førerhuset 101(21) Garasjeanlegg Verkstedplass med verktøy, sveiseutstyr og avsug. 101(22) Garasjeanlegg Verkstedplass med verktøy, sveiseutstyr og avsug. 101(23) Garasjeanlegg Midlertidig lagerplass 101(24) Garasjeanlegg Terrengkjøretøy med redningshenger 101(25) Garasjeanlegg Redningshenger med utstyr. 101(26) Garasjeanlegg Agregat tilknyttet redningshenger. 101(27) Garasjeanlegg Rampe for lagring av utstyr. Redningshenger i forgrunnen. 101(28) Garasjeanlegg Redningshenger med fester for helikopterløft. 101(29) Garasjeanlegg Skap for lagring av el.utstyr. 101(30) Garasjeanlegg Garderobeskap med personlig bekledning for utrykningsstyrken. 101(31) Garasjeanlegg Brøytebil med kjemikalieutlegger til venstre. 101(32) Garasjeanlegg Brøytebil Iveco Eurotracker 300HK, 5m3 sandspredekasse med eget agregat. 101(33) Garasjeanlegg Brøytebil med skjær 101(34) Garasjeanlegg Smith kjemikalieutlegger, bredde 15m, 2000 l væske. 101(35) Garasjeanlegg Diverse oppbevaring 101(36) Garasjeanlegg Sandlager med skuff for hjullaster 101(37) Garasjeanlegg Widerøes avisingsbil. 101(38) Garasjeanlegg Dunker med kjemikalier for avising av flyene 101(39) Garasjeanlegg Fasade av driftsbygget mot flysiden. 101(40) Garasjeanlegg Fasade av gavel driftsbygget

Værøy helikopterhavn

Værøy helikopterhavn Værøy helikopterhavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i juni 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

Detaljer

Honningsvåg lufthavn, Valan

Honningsvåg lufthavn, Valan Honningsvåg lufthavn, Valan Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Sørkjosen lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i oktober 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Røros lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ole Jørgen Kjellmark Gjennomført i mars 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand lufthavn, Kjevik Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Kristiansund lufthavn, Kvernberget Kristiansund lufthavn, Kvernberget Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i november 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

Sogndal lufthamn desember 2014

Sogndal lufthamn desember 2014 Sogndal lufthamn desember 2014 Presentasjon Sogn regionråd, 5. desember 2014 Sogndal lufthamn Status Utvikling Profilering samspilt og kundeoriente rt SNAP (Southern Norway Airspace Project) SNAP Den største

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie og miljø.

Detaljer

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Sogn regionråd, 28. februar 2014 Sogndal lufthamn 2014 - Trafikkutvikling - Kundeundersøking - Miljø- og flyoppstillingsprosjektet - Status og oppgradering

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

ENSG SOGNDAL LUFTHAMN HAUKÅSEN HANGAR FOR NATTPARKERING

ENSG SOGNDAL LUFTHAMN HAUKÅSEN HANGAR FOR NATTPARKERING ENSG SOGNDAL LUFTHAMN HAUKÅSEN HANGAR FOR NATTPARKERING Forprosjekt juni 2015 FORPROSJEKT juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 2.0 Omfang for forprosjektet 3.0 Valgt dimensjonsgrunnlag for hangaren

Detaljer

ANSVARSFORHOLD INSTRUKSER

ANSVARSFORHOLD INSTRUKSER GOL FLYPLASS, KLANTEN ANSVARSFORHOLD OG INSTRUKSER Revisjoner: Dato Endring Sign 28.09.07 Første versjon TK 15.01.08 Mindre justeringer etter godkjenning TK 01.02.09 Justerte pkt 5, Stenging TK 01.08.11

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK

ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK Side 1 av 14 Sist revidert 19.07.2012 1. GENERELT 1.1 HENSIKT OG MÅLSETTING Flyplasshåndboken er utarbeidet av styret i Klanten flyklubb. Den inneholder regler

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det?

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det? Nytt anbud i nord Hva innebærer det? Hva er anbud på flyruter? Staten kjøper flytilbud på strekninger der de mener det bør være et tilbud, men som ingen aktører finner lønnsomt å betjene kommersielt Staten

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK

ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK ENKL GOL FLYPLASS, KLANTEN FLYPLASSHÅNDBOK Side 1 av 17 Sist revidert 8.11.01 1. GENERELT 1.1 HENSIKT OG MÅLSETTING Flyplasshåndboken er utarbeidet av styret i Klanten flyklubb. Den inneholder regler og

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r I n t e r e s s e u t v a l e t f o r F ø r d e l u f t h a m n, B r i n g e l a n d : U t t a l e t i l N T P 2 0 1 8-2 0 2 7 - F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r Ø v r i g e l u f t h

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Sikkerhet - eller plunder og heft?

Sikkerhet - eller plunder og heft? Sikkerhet - eller plunder og heft? Sverre Quale Adm. dir. Avinor AS Sikkerhetskonferansen 2007 Hotell Opera 19. september Krav til norsk luftfart Luftfartsloven gir Luftfartstilsynet myndighet til å fastsette

Detaljer

Sammensetning av et utvalg prosedyrer og regler for operasjoner på P-7 Et samarbeid mellom Avinor, Helikopteroperatørene og Heli-One.

Sammensetning av et utvalg prosedyrer og regler for operasjoner på P-7 Et samarbeid mellom Avinor, Helikopteroperatørene og Heli-One. Sammensetning av et utvalg prosedyrer og regler for operasjoner på P-7 Et samarbeid mellom Avinor, Helikopteroperatørene og Heli-One. INNLEDNING Prosedyre-eiere: Avinor ved Stavanger Lufthavn Sola, er,

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

INSTRUKS FOR VINNU FLYPLASS.

INSTRUKS FOR VINNU FLYPLASS. 1. DRIFTS ANSVAR. DRIFTS GRUNNLAG. 1.1. Vinnu flyplass drives av Sunndal Flyklubb. Adresse: Vennevold, 6612 GRØA. 1.2. Flyplassen skal drives i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser, gitt i BSL E

Detaljer

Konsekvenser for luftfart. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Konsekvenser for luftfart. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Konsekvenser for luftfart Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Kunnskapsinnhenting om virkninger

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART 2 Forord Olje og energidepartementet har utarbeidet et forslag til utredningsprogram

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Svalbard lufthavn, Longyear

Svalbard lufthavn, Longyear Svalbard lufthavn, Longyear Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i august/september 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten ESRA Norge. Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren 8. februar 2012 Olav Mosvold Larsen, Avinor Agenda Avinor Punktlighet og regularitet

Detaljer

P Pir nord Faste passasjerbroer

P Pir nord Faste passasjerbroer P-72251 Pir nord Faste passasjerbroer BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG TERMINAL 2 PROSJEKTET 1.1 Kort historikk OSL har siden åpningen av lufthavnen i 1998 hatt en sterk trafikkvekst og gjennomførte

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 9 AVINOR 4 MAI2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge ;SKSNR 670/6 ż : Mvu. Vår ref. 15/06878-1 Deres ref. 200601787-9/602/KBH -J Vår dato: 27.04.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger,

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 20/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 19. august 1999 Luftfartøy -type og reg.: de Havilland DHC-8-103, LN-WIE -fabr. år: 1993 -motor: PW-121 Radiokallesignal:

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Ark 9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983 Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Samferdselssjefen i Oppland. KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING I VALDRES LUFTHAVN A/S DEN 19. JANUAR 1983. Herr

Detaljer

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security

Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security «Security & Safety» - «to verdener eller gjensidig berikelse?» Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security Stavanger 22.mai 2013 John Kenneth Nyhus & Geir Havenstrøm Seksjon Risikostyring - Avinor

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 43/2000 Telefaks: Avgitt: 23. august 2000

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 43/2000 Telefaks: Avgitt: 23. august 2000 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 43/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 23. august 2000 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Spørsmål Spørsmål 1: "Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL 7. NOVEMBER 2009 MED REIMS F172M, LN-BGM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL 7. NOVEMBER 2009 MED REIMS F172M, LN-BGM Avgitt mars 2010 RAPPORT SL 2010/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL 7. NOVEMBER 2009 MED REIMS F172M, LN-BGM Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Avgitt februar 2013 RAPPORT SL 2013/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Norsk Luftfartsmuseum Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

FAGDAG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Anskaffelsesstrategi og bruk av ulike entrepriseformer ved SVG Med utgangspunkt i siste 5 år STAVANGER LUFTHAVN SOLA

FAGDAG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Anskaffelsesstrategi og bruk av ulike entrepriseformer ved SVG Med utgangspunkt i siste 5 år STAVANGER LUFTHAVN SOLA FAGDAG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Anskaffelsesstrategi og bruk av ulike entrepriseformer ved SVG Med utgangspunkt i siste 5 år Våre største prosjekt siste 5 år - Prosjektkostnader Rehab. og påbygg Flysikringsbygget

Detaljer

AIRSIDE SAFETY - FERDSELSBESTEMMELSER - MERKING, SKILT OG LYS PROSEDYRE

AIRSIDE SAFETY - FERDSELSBESTEMMELSER - MERKING, SKILT OG LYS PROSEDYRE AIRSIDE SAFETY - FERDSELSBESTEMMELSER - MERKING, SKILT OG LYS PROSEDYRE Gyldig fra: 12.11.2015 Versjon: 2.01 Arkivnr: PR00040 Prosessnr: 6.5.1.2 Gyldig for: Avinor AS 1 BESKRIVELSE Prosedyren beskriver

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Avgitt september 2009 RAPPORT SL 2009/21 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer