Honningsvåg lufthavn, Valan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Honningsvåg lufthavn, Valan"

Transkript

1 Honningsvåg lufthavn, Valan Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Gustav Rossnes, Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 4 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon Generelt om Regionale lufthavner s. 5 Organisasjonskart Honningsvåg lufthavn, Valan s Historisk tilbakeblikk s. 7 Når kom det første flyet til Nordkapp? s årene: Honningsvåg innlemmes i sjøflyruten. s. 7 Etter 2.verdenskrig: Honningsvåg blir stående uten flyforbindelse. s. 8 En ny giv for distriktene åpner muligheter. s årene: Honningsvåg lufthavn blir til. s. 10 Honningsvåg lufthavn etter s. 12 Honningsvåg lufthavn 1977 s Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift s. 15 Oversiktskart s Passasjeroversikt og flybevegelser s Dokumentasjon s. 22 HV000 - Eksteriør Utearealer s. 22 Fotojournal s. 25 HV001 Ekspedisjonsbygg Bygningsdokumentasjon s. 22 Fotojournal s. 26 HV201 Tårn Bygningsdokumentasjon s. 28 Fotojournal s. 30 HV101 Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 31 Fotojournal s. 33 HV102 - Kaldgarasje / Sandlager Bygningsdokumentasjon s. 34 Fotojournal s Vedlegg Tegninger HV001 - Ekspedisjonsbygg s. 37 Tegninger HV201/HV101 - Tårn og driftsbygg s. 41 Tegninger HV102 - Kaldgarasje / Sandlager s. 47 Tekniske byggedata s. 49 DVD med bilder og film fra 1977 og frem til i dag samt bilder relatert til fotojournalene. DVD fagoppgave Jon Morten Nordang

4 4 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Honningsvåg lufthavn, Valan er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av alle bygg og anlegg, samt ulike arbeidsoperasjoner og funksjoner knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Honningsvåg lufthavn, Valan er foretatt på bakgrunn av geografisk beliggenhet, byggeperiode og funksjon i et hardt klima. Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer lufthavnen og til de går om bord i flyet med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra flyet til bagasjeutlevering. Der er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at fly kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hvert rom. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket rom bildet er tatt. Nummeret i parantes er løpende nummerering innefor hvert rom. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

5 5 2. Organisasjon Generelt om Regionale lufthavner Divisjon regionale lufthavner består av divisjonsstab og 29 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt slik: AFIS, Eiendom og utbygging, HR, Prosjekter, Sikkerhet og kvalitet og Økonomi. Lufthavnene er organisert i fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. Finnmark Berlevåg lufthavn,båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn, Vardø lufthavn, Svartnes. Ofoten/Lofoten/Vesterålen Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen,Svolvær lufthavn, Helle, Værøy helikopterplass. Helgeland og Namdalen Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum, Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Sør-Norge Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn,sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen, Ørsta/Volda lufthavn, Hovden. Konsernsjef Konsernstab Regionale lufthavner Stab Sør-Norge Helgeland og Namdal Ofoten, Lofoten og Vesterålen Finnmark Fagernes Brønnøysund Leknes Berlevåg Florø Mo i Rana Narvik Båtsfjord Førde Mosjøen Røst / Værøy Hasvik Røros Namsos Stokmarknes / Andøya Hammerfest Sandane Rørvik Svolvær Honningsvåg Sogndal Sandnessjøen Mehamn Ørsta - Volda Sørkjosen Vadsø Vardø

6 6 Organisasjonskart Honningsvåg lufthavn, Valan ORGANISASJONSKART HONNINGSVÅG VALAN LTT Operativ leder AFIS Harry Elvebakken Dokument / kart koordinator AFIS-fullmektig Ailin Eek AFIS-fullmektig Tor Rønning Johansen AFIS-fullmektig Kristin Lunde Lufthavnsjef Ronny Andersen Renholder Karen Vikan Lufthavnbetjent Kim Ostad Fagansvar Bygg Lufthavnbetjent Knut Eivind Thomassen Fagansvar Elektro Utrykkningsleder Tommas Olsen Fagansvar plass / Tillitsvalgt Utrykkningsleder Tor Harald Løvland LHT Vaktsjef Ole Jenssen Fagansvar Brann & Redning / Opplæring Utrykkningsleder Torgrim Helgessen Verneombud / AKAN / Instruktør Lufthavnbetjent Magnus Nilsen Fagansvar security / Lufthavnbetjent Lennart Karlsen Fagansvar Rullendematriell Lufthavnbetjent Vikar

7 7 3. Historisk tilbakeblikk Når kom det første flyet til Nordkapp? Historiens første flyging i Nord-Norge fant sted under en militærøvelse i indre Troms. 9. september Da steg premierløytnant Tryggve Gran, Nordsjøens erobrer, til værs fra et humpet jorde på Elvenes i Salangen. I 1918 ble Norges første flyselskap, Det Norske Luftfartrederi A/S, stiftet. Selskapet la planer for faste luftruter langs kysten helt opp til Kirkenes. I 1919 reiste luftfartsrederiets direktører til Nord-Norge for å kartlegge hvor det kunne bygges sjøflyhavner. Selskapet gikk imidlertid konkurs etter bare noen måneders drift, og planene rant ut i sanden. Sommeren 1922 la flyoffiserene Hjalmar Riiser-Larsen og Finn Lützow-Holm ut på tokt med to Hansa Branderburg sjøfly fra Marines flystasjon i Horten med Kirkenes som mål. Hensikten var i første rekke å klarlegge hvor lang tid som ville trengs for å overføre fly fra Sør- til Nord-Norge i den spente situasjonen som eksisterte i nord etter revolusjonen i Sovjet. På veien nordover mellomlandet de flere steder, blant annet i Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. 14. juli klokke, 47 timer etter starten i Horten, var Riiser-Larsen og Lützow-Holm fremme i Kirkenes. På turen tilbake fløy de først til Vadsø og Tana, derfra ut fjorden og vestover til Hammerfest. Været var klart og de fløy lavt over tettsteder, slik at folk skulle se flyene fra bakken. Trolig fløy de også over Honningsvåg. Dette var i tilfelle første gang byens innbyggere fikk se et fly. Om de også fløy over Honningsvåg, er usikkert. Sommeren 1926 vet en med sikkerhet at det kom et fly til Honningsvåg eller rettere: til Nordkapp. Ifølge flyhistoriker Ulf Larsstuvold hadde det tyske cruiseskipet D/S Oceana om bord et Junkers F-13 sjøfly som ble brukt til passasjerflyginger. I juli 1932 dukket Narvik-kvinnen Gidsken Jakobsen og hennes flyger John Strandrud opp i Finnmark med et lite Junkers sjøfly. I Honningsvåg og Hammerfest fløy de turister fra de store turistdampbåtene som var på besøk. Enkelte flyturer strakk seg helt inn til Repparfjord og Alta. Prisen for en 10 minutters tur var 10 kroner 15 minutter kostet 15 kroner og så videre. Jakobsen er den første vi med sikkerhet vet fløy i Honningsvåg. Hennes flyginger vakte berettiget oppsikt i avisene og blant stedets innbyggere årene: Honningsvåg innlemmes i sjøflyruter Interessen for sivil luftfart var i det hele tatt stigende over hele Norge i begynnelsen av trettiårene. Sammenlignet med andre europeiske land var Norge på dette tidspunktet blitt en sinke innenfor luftfart, og stadig flere innså at noe måtte gjøres. Landet hadde verken flyruter, sivile landflyplasser eller et nasjonalt flyselskap. I 1934 utarbeidet Gidsken Jakobsen gjennom sitt flyselskap Nord-Norges Aero A/S planer for en post- og passasjerflyrute mellom Trondheim og Kirkenes. Jakobsen tok kontakt med store kommuner i Nord-Norge, deriblant Nordkapp, og ba dem støtte en konsesjonssøknad for en slik flyrute til luftfartsmyndighetene. Nordkapp kommune ga henne sin støtte, men heller ikke Gidsken Jakobsen skulle lykkes i å gi Nord-Norge en luftforbindelse.

8 8 Fra 1935 kan vi snakke om en ny epoke i norsk luftfartshistorie. Etter mye om og men, greide Stortinget omsider å samle seg om en plan for bygging av sivile flyplasser. Planen omfattet landflyplasser i Sør-Norge, mens en i Nord-Norge foreløpig skulle nøye seg med sjøflyhavner og sjøfly i den lyse årstid. Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) fikk på samme tid enekonsesjon for flyruter i Norge. Sommeren 1935 åpnet selskapet sjøflyruter mellom Oslo og Bergen og mellom Bergen og Tromsø. Ruten til Tromsø åpnet 7. juli og ble drevet i fire uker med et lite Junkers W34, Ternen. I 1936 ble ruten forlenget fra Tromsø til Skjervøy og Hammerfest, med havna i Honningsvåg som endepunkt. Finnmarks-ruten, som den ble kalt, var i drift fra 11. juni til 12. august og ble drevet som ren postrute med Widerøe s Flyveselskap A/S som operatør på vegne av DNL. I gjennomsnitt fløy Widerøe 54 kilo post hver dag ruten var i drift med sine små sjøfly. Sommeren 1937 nedprioriterte DNL sitt program nordpå til fordel for ruteutvidelser andre steder, men i 1938 ble Finnmarks-ruten gjenopptatt. Ruten ble denne sesongen drevet fra 1. juli til 30. august. Den ble forlenget helt frem til Kirkenes, mens Honningsvåg ble utelatt og sto dermed uten flyforbindelse. Ruteopplegget for Finnmark ble videreført uendret sommeren Planleggingen for sommeren 1940 var godt i gang da Norge ble angrepet av Tyskland 9. april Sivil ruteflyging måtte opphøre, og okkupantene tok kontroll over norsk luftfart. Litt ruteflyging var det riktignok. 26. september ble det satt i gang flyrute som gikk mellom Tromsø og Trondheim tre ganger i uken, og to ganger i uken helt opp til Kirkenes. Ruten ble fløyet med et av DNLs Junker Ju52 av norske flygere, og om bord var det norske passasjerer og norsk post. Den ble opprettholdt til 12. desember og deretter gjenopptatt for en kort periode fra 3. januar 1941 inntil den måtte legges ned, antakelig fordi de norske flygerne forlot landet for å melde seg til krigstjeneste i England. Dette var første gang en flyrute på Nord-Norge ble opprettholdt vinterstid. I 1944 ble Honningsvåg lagt i ruiner og byens innbyggere måtte evakuere. Etter krigen ble en ny by reist på tuftene av den gamle. Spørsmålet om gjenopptakelse av flyruter fikk ny aktualitet. Etter andre verdenskrig: Honningsvåg blir stående uten flyforbindelse DNLs første ruteplaner etter andre verdenskrig fulgte i hovedsak opplegget fra før krigen. Finnmarks-ruten ble sommeren 1946 fløyet som en forsøksrute for post og passasjerer. Som tidligere foregikk flygingen med Junker Ju52 sjøfly. Byene som ble besøkt var Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes. Ruten ble etterfølgende somre utvidet med Alta, mens Honningsvåg ble stående utenfor. Det var en situasjon lokalbefolkningen var lite tjent med. På er møte i Kjelvik samferdselsnemd 14. januar 1948 ble muligheten for anløp av rutefly og utgifter til utstyr til sjøflyhavn diskutert. Nemda vedtok å be fylkesmannen om kostnadsoverslag. Kommunen bevilget deretter penger til utstyr for en sjøflyhavn. I 1949 så DNL seg nødt til å søke statsstøtte for å drive Finnmarks-ruten. Samferdselsdepartementet satte som forutsetning for slik støtte at ruteopplegget fra 1948 ble beholdt. Dermed kom ikke Honningsvåg med.

9 9 Postmester Aasheim klagde i 1949 til poststyret over at Honningsvåg med distrikter ikke hadde noen nytte av DNLs Finnmarks-rute. Han fremholdt at en sjøflyhavn i Honningsvåg ville avhjelpe et kommunikasjonsbehov i et distrikt som omfattet Porsanger, Laksefjord og Magerøya. Også kysten østover til Vadsø ville ha nytte av at Honningsvåg kom med, mente postmesteren. I 1954 fikk Widerøe s Flyveselskap og Polarfly A/S kontrakt med SAS om flyging av Finnmarks-ruten, uten at Honningsvåg heller denne gangen kom med. Norske luftfartsmyndigheter prioriterte annerledes. I femti- og sekstiårene var myndighetene i første rekke opptatt av å sikre landet et helårig, landsdekkende stamrutenett basert på landfly. Innenfor en slik ramme kom etablering og drift av nye lokale sjøflyruter og -havner i andre rekke. Den landbaserte stamflyruten ble bygd ut i etapper nordover i landet. I 1952 ble den splitter nye militære flyplassen i Bodø åpnet for sivil trafikk. Flyruten ble deretter forlenget til Bardufoss i Finnmark ble knyttet til stamrutenettet i 1963 da Alta og de to militære flyplassene i Banak (Lakselv) og Høybuktmoen (Kirkenes) ble åpnet for sivil ruteflyging. I 1964 ble Andenes og Langnes ved Tromsø innlemmet i nettet. En ny giv for distriktene åpner muligheter Stamflyplassene i Alta, Banak og Kirkenes ga Finnmark helårig flyforbindelse til det øvrige Norge, men lange avstander innad i fylket hindret de reisende fra å få den fulle nytte av de nye flyplassene. Verken SAS eller staten påtok seg oppgaven med å mate passasjerer inn til stamflyplassene. Flyselskapene Varangfly og Widerøe utarbeidet forslag om lokal tilbringertjeneste med sjøfly, men begge selskap fikk avslag fra myndighetene på sine søknader om økonomisk støtte. I flere kommuner i Finnmark ble det på lokalt initiativ og uten offentlig støtte etablert enkle linjetaxi-flyplasser til å ta hånd om tilbringertjeneste, men dette skjedde ikke i Nordkapp. Gjennom 1960-årene sto Nordkapp kommune uten flyforbindelse. De kommunikasjonsmidlene som sto til disposisjon, bil og båt, var langsomme. Magerøya hadde ennå ingen fastlandsforbindelse, og en bil- og fergereise til nærmeste lufthavn i Lakselv og derfra videre til Oslo tok 10 ½ time. Vinterstid kunne veien mellom Honningsvåg og Lakselv være stengt på grunn av vind og snø. Vanlig reisetid til nabobyen Hammerfest var seks timer. Nordkapp-platået var en attraksjon, men uten flyplass innenfor rekkevidde, var det vanskelig å utnytte turistpotensialet fullt ut. Flere mulige transportløsninger for Finnmark ble i sekstiårene utredet av luftfartsmyndighetene. Myndighetene var inne på tanken om å åpne helikopterruter, men det som til slutt ble løsningen og som skulle sette et endelig punktum for sjøflyenes æra i Norge, var utvikling av en helt ny type fly som kunne lette og lande på svært korte rullebaner, såkalte STOL-fly (short take of and landing aircraft). Korte rullebaner var rimelige å bygge, og passet godt i et kupert land som Norge. Utviklingen av STOL-fly skjedde samtidig som distriktspolitikken i Norge fikk en ny giv. For å imøtekomme distriktenes behov, ble det fra 1968 og utover i 1970-årene bygd en rekke kortbaneplasser spesielt beregnet for STOL-fly. Kyllingmarker var

10 10 det folkelige navnet på denne type flyplasser. Navnet kommer fra samferdselsstatsråd Håkon Kyllingmark fra Høyre som tok initiativet til å bygge de første av dem. Widerøe fikk operatøransvaret og satte inn STOL-flyet Twin Otter på rutene. Utbyggingen ble innledet med fire flyplasser på Helgeland i 1968, og fortsatte med deretter med utbygging av flyplasser på Vestlandet og i andre deler av Nord-Norge årene: Honningsvåg lufthavn blir til Det er i dette store bildet bygging av en lufthavn for Nordkapp i Honningsvåg hører hjemme. Samferdselsdepartementet foreslo i St. meld. nr. 11 for om lokalisering av kortbaneplasser i Finnmark/Nord-Troms at det skulle bygges fem nye kortbaneflyplasser i Finnmark/Nord-Troms. 1. august 1974 ble flyplasser åpnet i Sørkjosen, Hammerfest, Mehamn, Berlevåg og Vadsø. Ytterligere en flyplass var forutsatt bygd på Nordkapp samtidig med disse, men på grunn av at det her var mye kupert terreng og vanskelige vindforhold, måtte byggingen utsettes for å undersøke forholdene bedre. Kåfjord, litt sør for Honningsvåg, var en tid aktuell som flyplassområde, det samme var Skarsvågfjellet. Myndighetene vurderte også helikopterruter som et alternativ til fly. Etter nærmere undersøkelser falt myndighetenes flyplassvalg til slutt på Valan ved Skipsfjorden i Nordkapp kommune, om lag tre kilometer fra Honningsvåg sentrum. Undersøkelser viste riktignok at også Valan var vindutsatt med høye fjell tett innpå som kunne skape uberegnelige forhold. Innflyging måtte skje i en halvsirkel. Valan var det beste av de verste, ble det sagt. Foto: Arve Andersen

11 11 Honningsvåg lufthavn ble bygd etter vanlig kortbanestandard, det vil si en rullebane i asfalt på snaut 800x30 meter med tilknyttet ekspedisjons- og driftsdriftsbygg, flyplassbeslysning og utstyr for samband, navigasjon og værobservasjon. Anlegget kostet til sammen kroner. Av dette utgjorde statstilskuddet 15,8 millioner. De øvrige kostnadene ble dekket av kommunen med støtte fra fylket. Som for andre kortbaneflyplasser skulle kommunen stå for drift av flyplassen, mens staten skulle dekke utgifter til sikringstjenesten. 30. juni 1977 ble Honningsvåg lufthavn høytidelig åpnet av daværende samferdselsminister Ragnar Christiansen. Nærmere tusen mennesker var møtt frem i solværet landet et fly fra Luftforsvaret med pressefolk om bord. Vel en halv time senere kom to av Widerøes Twin Ottere i formasjon og landet med de offisielle representantene. Honningsvåg Musikkforening stemte deretter i med Nordkappmarsjen av Aksel Mauno før scenen ble overlatt til dagens talere og gratulanter. Foto: Arve Andersen Hvis flyplasser har en betydning for kommuner, må den ha en meget vesentlig betydning for en øykommune som Nordkapp, uttalte daværende ordfører i Nordkapp kommune, Halfdan Berge i forbindelse med åpningen. Vi har ligget langt etter kommunikasjonsmessig, og jeg er overbevist om at flyplassen vil få større betydning enn man i dag er klar over.

12 12 Foto: Arve Andersen Honningsvåg lufthavn etter 1977 Allerede 1. juli, dagen etter åpningen, startet Widerøe ruteflyging på Honningsvåg med Twin Otter. Om bord var det plass til tjue passasjerer. Til tross for at flyplassen lå slik til at du nesten kan spytte fra stripa ut i Nordishavet, som en avis uttrykte det, regnet Widerøe med en regularitet på oppimot 95 prosent på sine ruter. Ruteprogrammet første sommer ga Honningsvåg opptil seks daglige avganger. Tre av disse korresponderte med stamflyrutenes avganger i Kirkenes, Lakselv eller Tromsø. Med fly kunne Hammerfest nås på 35 minutter, mens reisetiden mellom Honningsvåg og Oslo via Banak ble skåret ned til 4 timer og 25 minutter. Heretter var det mulig å reise fra Oslo til Honningsvåg og tilbake på dagen og samtidig være fem timer i byen! Statistikk viser at passasjertallet over Honningsvåg har variert mellom fra det første hele driftsåret 1978 til vel i var perioden sett under ett toppåret med passasjerer. I 2001 falt passasjertallet kraftig til snaut Hovedårsaken til dette kan tilskrives at Luftfartstilsynet stengte lufthavna i 3 måneder fra oktober og ut året pga at arbeidene med å utbedre sikkerhetsområdet ikke kom fort nok i gang. Åpningen Nordkapptunnelen som ga en ny fastlandsforbindeles har også vært en medvirkende årsak til nedgangen i passasjertallet. Flere benytter bil til Alta som har direkte forbindelse til Oslo markerer det absolutte bunnpunkt med passasjerer. I 2008 reiste passasjerer over Honningsvåg lufthavn.

13 13 Widerøe er fortsatt operatør på lufthavnen, men den gode gamle Twin Otter en er for lengst skiftet ut og erstattet med Dash 8. Ved siden av ruteflyging er Honningsvåg lufthavn blitt bruk for militære formål, ambulanseoppdrag og til søk- og redningstjeneste. Den militære virksomheten er i dag borte. Av antall flybevegelser i 2008 var 2025 rutefly, 110 ambulanseoppdrag mens 2 var søk- og redningstjeneste. Foto: Bernt Olsen-Hagen For Nordkapp kommune og turistnæringen hadde det nok vært ønskelig å utvide rullebanen slik at store charterfly kunne frakte turister til Nordkapp. Men lufthavnen ligger ikke slik til at dette er mulig. Regulariteten har vist seg å være god, slik forventningen var før åpningen. I 2008 var regulariteten på 95,9 prosent, mens punktligheten lå på 91 prosent. I 1990 gikk et militært Twin Otter i bakken under innflyging i vanskelige vindforhold og begge flygerne mistet livet. Dette er den eneste ulykke som har vært ved lufthavnen. Lufthavnen ble etter dette underlagt strenge vindrestriksjoner. I 1997 ble drift og eiendom overført fra Nordkapp kommune til Luftfartsverket, som i 2003 ble omdannet til Avinor. Fra åpningen i 1977 er det skjedd store bygningsmessige endringer. Ny ekspedisjonsbygning ble tatt i bruk i Den opprinnelige ekspedisjonsbygningen har fra da av vært brukt som tårn- og driftsbygning. Lufthavnen har i tillegg to garasjer med tilknyttet verksted og sandlager. Nye og innskjerpede sikkerhetskrav som følge av terrorfare har ført til innvendige og utvendige ombygginger, med tydelige skiller mellom rød og grønn sone. Honningsvåg lufthavn, Valan hadde i årsverk.

14 14 Honningsvåg lufthavn, Valan 1977 Foto: Fjellanger Widerøe

15 15 4. Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift Det første passasjeren treffer på etter å ha parkert på parkeringsplassen utenfor ekspedisjonsbygget eller kommet med bussen er medarbeiderne i Honningsvåg Flyekspedisjon. Medarbeiderne her holder til i ekspedisjonen og jobber tett sammen med Widerøe Flyveselskap som trafikkerer lufthavnen med et fly om formiddagen og et om ettermiddagen. Widerøe forestår nesten all opplæring, og det meste av utstyret som benyttes tilhører SAS / Widerøe. I forbindelse med ankomst og avgang tar medarbeiderne i Honningsvåg Flyekspedisjon seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerer, innvinking av fly, håndtering av bagasjen fra ekspedisjonsbygget og innlasting i flyet, ombordstigning og utfylling av lastepapirer. Foto: Bernt Olsen-Hagen Ankomne passasjerer får sin bagasje transportert til ekspedisjonebygget og utlevert i ankomsthallen. Siden lufthavnen har få flybevegelser er flyekspedisjonen tilkoblet en nasjonal bookingsentral hvor man kan ringe inn og bestille flybilletter, leiebil, hotellrom, fraktforsendelse og reiseforsikring. Honningsvåg Flyekspedisjon har også et tett samarbeid med Avinor, som har ansvaret for fylling av drivstoff, og som assisterer i forbindelse med avising av flyene om vinteren, dersom forholdene skulle kreve dette. Inntil nylig hadde Honningsvåg Flyekspedisjon også ansvaret for security-funksjonen på lufthavnen. Denne funksjonen er nå overtatt av Securitas. For å øke sikkerheten til passasjerene innførte luftfartsmyndighetene i 2006 nye regler for hva man kan ta med som håndbagasje. Den største endringen er forbudet mot å ta med større mengder flytende væske. Flytende væske i denne sammenheng omfatter også deodoranter, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannpasta og lignende. Bakgrunnen for innskjerpelsen er at det er mulig å utvikle eksplosiver av flytende væske, og at de er vanskelig å avdekke væsketypene i sikkerhetskontrollen. I sikkerhetskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen sendes gjennom avdekke evt. brudd på disse reglene. Siden Honningsvåg lufthavn er en relativt liten lufthavn sende også vanlig bagasje gjennom den samme røntgenmaskinen. Operatøren har som oppgave å tolke den gjennomlyste bagasjen for å avdekke evt ulovlige gjenstander før bagasjen sendes ut i flyet. Håndbagasje leveres tilbake til den reisende som i mellomtiden har gått

16 16 gjennom en portal som avdekker evt. metall som for eksempel i skosålene. Skoene må da av og sendes gjennom røntgenmaskinen. I gitte situasjoner kan securitypersonellet iverksette kroppsvisitasjon. Til dette formålet er det hengt opp fortrekksgardiner som kan bekytte mot innsyn fra andre reisende. Følgende gjenstander skal røntgenkontrolleres: Alle større elektroniske artikler som PC, kamera, mobiltelefon og håndholdte spillere. Yttertøy og jakker. Lukkbar gjennomsiktig pose på max 1000ml for flytende væsker. Foto: Bernt Olsen-Hagen Når securitykontrollen er foretatt, fortsetter den reisende inn til avgangshallen som er oppholdsrom inntil det er klart for ombordstigning. Agangshallen er innenfor det området som defineres som rød sone. Alle som oppholder seg i dette området må være klarert gjennom sikkerhetskontrollen. Pr. i dag er rød sone på Honningsvåg lufthavn av tidsbegrenset varighet. Sonen klareres i forkant av ankomst av hvert fly. Sonen vil imidlertid bli permanent rød i løpet av (Se vedlegg) For å sørge for en sikker trafikkavvikling har Honningsvåg lufthavn AFIS-tjeneste. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service og har som hovedoppgave å utføre lokal flygeinformasjonstjeneste. Dette betyr å gi lokal trafikkinformasjon innefor en avgrenset trafikkinformasjonssone -/område rundt lufthavnen. Det innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flygingene.innen begrepet flygeinformasjon ligger også værobservasjonstjeneste. Foto: Bernt Olsen-Hagen AFIS har, sammen med lufthavntjenesten, ansvaret for at rullebanen inspiseres 2 ganger daglig og at belysningen blir kontrollert. I samråd med lufthavntjenesten skal AFIS initiere brøyting, sandstrøing og feiing av rulle- og taksebane når dette av sikkerhetsmessige grunner anses nødvendig.

17 17 AFIS har direkte kontakt med flyet både under innflyging, landing start og avgang, og besørger at flygerne får nødvendig informasjon til å foreta en sikker flyging. I tillegg utfører AFIS lokal alarm- og redningstjensete. AFIS har som tidligere omtalt et tett samarbeide lufthavntjenesten som ivaretar de oppgavene som skjer på bakken. Oppgavene spenner fra brann- og redningstjeneste til såkalt plasstjeneste og er alle nødvendige for at lufthavnen er operativ og dermed kan ta imot fly. Brann- og redningstjenesten er en beredskapsfunksjon som skal foreta utrykning i tilfelle havari eller brann på eller i lufthavnens umiddelbare nærhet. Utrykningstiden er satt til 30 sekunder ifm hendelser inne på flyplassområdet. Foto: Bernt Olsen-Hagen Til disposisjon har brann- og redningstjenesten en brannbil som tar 2400 liter vann og 300 skum. Etterfylling av brannbilen tar 6 minutter. Siden lufthavnen ligger ved sjøen er det også krav om redningsbåt. Denne står klar i garasjen ved siden av brannbilen. For å kunne oppfylle utrykningskravet er det etablert et oppholdsrom i tilknytning til garasjen. Klær til utrykningsstyrken henger klart i nærheten av utrykningskjøretøyet. Brann- og redningstjenesten er en fysisk krevende jobb, og god fysisk form er en nødvendighet. Spesielt dersom det vil være aktuelt å utføre oppgaver som røykdykking. Det gjennomføres regelmessige øvelser både på og utenfor lufthavna. Sertifisering foretas hvert år.

18 18 En hjullaster sørger for at redningsbåten settes på sjøen innen fristen. Tøy til redningsmannskapene ligger klart i båten. Tilhenger med bårer, ulltepper og ekstra lysutstyr står klart i garasjen ved siden av. Plasstjenesten forestår kontroll av rullebanen hele året. Vinterstid må rullebanen ryddes for snø før fly kan lande. Det iverksettes både brøyting og strøing av sand og kjemikalier. Siste klargjøring er å anslå verdien av bremseeffekten på rullebanen. Informasjon om baneforholdene videreformidles til flygeren i form av en banerapport. Hensikten med banerapporten er å gi piloter oppdatert og korrekt informasjon om rådende forhold på rullebaner, taksebaner og flyoppstillingsplasser slik at disse kan benytte informasjonen til sikker planlegging av flyging og sikker landing, manøvrering og avgang.. Foto: Ole Jenssen Avinor tilstreber å holde sorte rullebaner. Det er også et myndighetskrav at utrykningsveiene skal holdes åpne uansett årstid, samt at det holdes åpen vei til brannkummer og hydranter innen lufthavnområdet. Luftfartøy klargjøres når det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhetsmessige grunner og internasjonale krav, er brannbilene alltid i høyeste beredskap når det foregår flyging.

19 19 Lufthavntjenesten har også diverse rutineoppgaver relatert til lufthavnens daglige drift og vedlikehold av bygg, anlegg og kjøretøyer. Lufthavnsjefen er ansvarlig for all aktivitet på Honningsvåg lufthavn, og rapporterer til divisjonsdirektør for Regionale Lufthavner via en distriktssjef. Lufthavnsjefen forestår oppfølging mot de forskjellige aktørene på lufthavnen. Han har også ansvaret for utviklingen av lufthavnen både på det operative og kommersielle område. Blant annet planlegges nå nytt tårn og driftsbygg. Foto: Bernt Olsen-Hagen Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Avinor forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Høyest på dagsorden står imidlertid sikkerhet, både for passasjerer, flypersonale og egne ansatte.

20 20 Oversiktskart Honningsvåg lufthavn, Valan

21 21 5. Passasjeroversikt og flybevegelser Passasjerer Flybevegelser Årstall Passasjerer Flybevegelser Årstall Passasjerer Flybevegelser Årstall Passasjerer Flybevegelser En flybevegelse er en landing og en avgang. Nøkkeltall Honningsvåg lufthavn, Valan hadde 13 årsverk i 2008 Gjennomsnittsalderen er på 40,7 år. Av antall flybevegelser i 2008 var 2025 rutefly, 110 ambulanseoppdrag mens 2 var søk/redningstjeneste. Regulariteten på lufthavna for 2008 var på 95,9% mens punktligheten var på 91,0%

Værøy helikopterhavn

Værøy helikopterhavn Værøy helikopterhavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i juni 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Sørkjosen lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i oktober 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland

Førde lufthamn, Bringeland Førde lufthamn, Bringeland Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ove Svalheim Gjennomført i mars 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Kristiansund lufthavn, Kvernberget Kristiansund lufthavn, Kvernberget Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i november 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand lufthavn, Kjevik Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Røros lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ole Jørgen Kjellmark Gjennomført i mars 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie og miljø.

Detaljer

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Hovedbruksområdene for PFOS og relaterte fluorerte miljøgifter i Norge har vært henholdsvis smussog vannavstøtende impregnering (for tekstil, lær

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya Laget av Odd Einar Drilsvik i forbindelse med Feskleikdagan i Vallersund i 2007 (Historisk Aften på Gamle Birkeli) I kveld:

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET HEFTE NR. 7 Junker Ju 52 Olve Dybvig Innhold Innledning Junker Ju 52 i Luftforsvaret Farger - Merking - Koder Profiler Liste over fly Bilder Kilder Forsidebilde: Ju

Detaljer

Sogndal lufthamn desember 2014

Sogndal lufthamn desember 2014 Sogndal lufthamn desember 2014 Presentasjon Sogn regionråd, 5. desember 2014 Sogndal lufthamn Status Utvikling Profilering samspilt og kundeoriente rt SNAP (Southern Norway Airspace Project) SNAP Den største

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Svalbard lufthavn, Longyear

Svalbard lufthavn, Longyear Svalbard lufthavn, Longyear Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i august/september 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 12. årgang 7.7.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten ESRA Norge. Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren 8. februar 2012 Olav Mosvold Larsen, Avinor Agenda Avinor Punktlighet og regularitet

Detaljer

KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg

KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Finnmark 2003/Vadsø Kommandoplass

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Sikkerhet - eller plunder og heft?

Sikkerhet - eller plunder og heft? Sikkerhet - eller plunder og heft? Sverre Quale Adm. dir. Avinor AS Sikkerhetskonferansen 2007 Hotell Opera 19. september Krav til norsk luftfart Luftfartsloven gir Luftfartstilsynet myndighet til å fastsette

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Ved universitetssykehuset Nord-Norge Lars-Jøran Andersson, overlege akuttmedisinsk klinikk 2 Klar for ebolasmitte? I løpet av høsten har det skjedd stor utvikling.

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015 9 Bakkestasjon 9.1 Bakkestasjon Flyplassen har en bakkestasjon som skal bemannes ved EMF og ved IFR-flyging. Denne betjenes av en kvalifisert person, heretter kalt operatør bakkestasjon (OBS). OBS har

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Lager Rom Introduksjon: Mellom Lista og Kristiansand finnes flere små fjorder, flere av dem egnet for landsetting av styrker.

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

2013 Mer på skinner!

2013 Mer på skinner! 2013 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2030/Sør-Varanger Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning Foreslått

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 Junkers 88 D-1 Werk no: 088 1203 Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 17. Februar 1943 tar rekognoserings og bombeflyet Junkers 88 D-1 av fra Høybuktmoen ved Kirkenes med: Gerhard

Detaljer

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Konsekvenser for luftfart. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Konsekvenser for luftfart. Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Konsekvenser for luftfart Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Kunnskapsinnhenting om virkninger

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

BYGNING 8542 RØDHUS 1

BYGNING 8542 RØDHUS 1 BYGNING 8542 RØDHUS 1 Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 171517389 Gnr/bnr: 36/1 Oppført: 1913 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus:

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009

Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009 Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009 Regionens største samarbeidsprosjekt og spleislag noensinne - Den største bedriften, lokomotivet, i 8 kommuner står bak prosjektet - Åtte kommunestyrer i regionen

Detaljer