Sameiermøte Skogen boligsameie 15. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013"

Transkript

1 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013

2 Utdrag fra årsberetning 2012

3 Årsregnskapet for 2012

4 Budsjett for 2013

5 Resultatregnskap og balanse

6 Forslag A

7 Forslag A: Plantegninger

8 Orientering om styrets arbeid I tillegg har vi forhandlet frem ny pris på forsikring hos Obos. Den nye prisen er på kr , mot kr tidligere.

9 Sak 1: Administrative verktøy

10 Obos styreadministrasjonsverktøy

11 Sameiets hjemmesider

12 Skogen Boligsameie på Facebook: https://www.facebook.com/groups/skogenbolig/

13 Sak 2: Rodeutvalg

14 Etablering av rodeutvalg De siste årene har ingen av rodene hatt fungerende rodeutvalg. Styret ønsker derfor å hjelpe de fem rodene med å etablere nye rodeutvalg. - Styret vil innkalle beboerne i hver rode til et rodemøte kort tid etter sameiermøtet. - Målet er at beboerne i hver rode skal bli bedre kjent, og velge et rodeutvalg på 3-5 medlemmer, inkl. rodeleder - Rodeutvalgets oppgaver er i henhold til vedtektene: «Rodeutvalget skal forestå de miljømessige aktiviteter innenfor roden. Styret i sameiet kan i denne forbindelse bevilge midler til rodeutvalgets disposisjon. Fordelingen av midler skjer på grunnlag av antall seksjoner.» Vi gjør oppmerksom på at rodene ikke kan pålegges å etablere et rodeutvalg, men et slikt utvalg vil gjøre søknad om rodemidler vesentlig enklere for hver rode. Rodeutvalget kan sende inn søknad om rodemidler til styret på vegne av sin rode. Roder uten rodeutvalg sende inn søknad med signert protokoll fra beboermøte i den aktuelle roden. Eksempler på tiltak rodene kan søke om midler til: - Oppussing/vedlikehold av gjerder - Beplantning av fellesareal/hager

15 Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering

16 Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne bomiljø i sameiet. En oppgradering av garasjene vil også bidra til å øke verdien på hver enkelt bolig. Styret ønsker å se på mulighetene for å rehabilitere samtlige garasjer. Flere beboere har vært i kontakt med styret med spørsmål om hva som kan gjøres med saken. Representanter for OBOS Prosjekt AS har vært på befaring på området, og har levert en tilstandsrapport for garasjene. Vurderinger og konklusjon: "Tilstanden på eksisterende garasjeanlegg er slitt etter over 40 års bruk. En opprusting av anlegget er nødvendig, og borettslaget bør samtidig benytte anledningen til å utvide slik at hver leilighet får egen garasjeplass" Slik tilstanden på eksisterende garasjer er i dag, anser vi det som lite aktuelt å foreta reparasjoner av disse. Dersom eksisterende garasjer skulle repareres, må følgende arbeider trolig gjennomføres: Nesten all utvendig kledning må skiftes Garasjene på jekkes opp og settes på fundament slik at bunnsvill og panel ikke trekker opp fukt Garasjeporter må skiftes En del av bunnsvillene og bærestolper i vegg må skiftes. "Å gjennomføre så omfattende reparasjonsarbeider vil ofte være like dyrt som å erstatte garasjene med nye. Brannfaren på de eksisterende garasjer er også meget stor. Bygging av nye garasjer vil også gjøre at hele sameiet vil få en betydelig nivåheving av hele boligområdet.» For øvrig viser styret til vilkår for sameiets forsikringsavtale med Obos forsikring: Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Dette innebærer også at seksjonseier kan bli erstatningspliktig dersom en garasje kollapser under snø eller storm pga. dårlig stand, ettersom vedlikehold av garasjene ligger under seksjonseiers ansvar.

17 Utdrag fra rapport: "Eksisterende garasjer er de opprinnelige fra 1973/74 og er i relativt dårlig stand. Utvendig kledning er preget av malingsavflassing, algevekst og råteskader. "

18 Utdrag fra rapport: "Som det fremgår av bildet over, er opprinnelig panel satt tett ned mot bakken. I tillegg er utearealet foran og mellom garasjene asfaltert i ettertid slik at eksisterende asfalt ligger opp på panelet. Dette medfører fuktoppsug i endeved med det resultat at beis og maling flasser av og panelet råtner. "

19 Utdrag fra rapport "På alle rekkene er garasjene oppført med saltak med renner på begge sider og nedløp. Noen steder bare beslag. "

20 Utdrag fra rapport: "Mange av fasadene på garasjene er stedvis sterkt angrepet av algevekst. Algevekst og sterk nedfukting av panelet vil føre til akselererende råteproblematikk."

21 Kostnadsoverslag for nye garasjer Styret ser på flere løsninger, bl.a. mulighet for å rive dagens garasjer og bygge helt nye garasjer, som både er større og i henhold til brann- og sikkerhetsforskrifter. Løsningen innebærer også rehabilitering av grunnen, med utskifting av masse og en generell nivåheving av parkeringsområdene. Per garasje: Kr 910 per måned Kompensasjon for gammel garasje: Kr 5 000,- (gjennomsnitt, basert på nåværende garasjes tilstand, forutsatt at sameiet overtar garasjene) Totale kostnader Totalt lån: Kr ,- (inkl. mva) Budsjettert rente: 5,50 % p.a. (over 25 års nedbetalingstid) Månedlige finanskostnader for sameiet: Kr ,- Fremdrift: Utbygging vil gjennomføres trinnvis, for å holde logistikkutfordringene på et minimum.

22 Alternativt opplegg En rimeligere løsning enn en total utskifting av alle garasjene, er å rehabilitere dagens garasjer. I følge OBOS vil kostnaden for å rehabilitere de verse garasjene på feltet komme på ca. kr ,- (ekskl. mva, bekostes enkeltvis av hver seksjonseier) I dette ligger nye takrenner, beslag, kroker, ny, malt panel, port, diverse oppretting og brannforebygging, og takpapp. I denne løsningen vil det ikke bli gjort noe med grunnen i og rundt garasjene.

23 Hva styret vil gjøre For at garasjene skal holde den nødvendige standard, vil styret initiere inspeksjon av samtlige garasjer i løpet av våren/sommeren. Der dette er nødvendig vil garasjeeiere bli bedt om å sørge for vedlikehold av sine garasje innen tre måneder. Vi viser i denne sammenheng til sameiets vedtekter: 7 Vedlikehold: Utvendig vedlikehold som maling, beising, utskifting av skadde panelbord, vedlikehold av piper og luftekanalanlegg, samt reparasjon av taket, er den enkelte sameiers ansvar. Endeseksjonene har plikt til vedlikehold av tilgrensende gavlvegg. Ved manglende indre- og ytre vedlikehold hos sameier, kan styret etter tre måneders varsel, la dette utføre for sameierens regning. Regler for garasjene, punkt D: Vedlikehold av garasjeportene, utskifting av skadd panel, beising/maling, samt innvendig vedlikehold, besørges av den enkelte garasjeeier. Vedlikehold av takbelegg besørges av garasjeeierne i den enkelte garasjerekke i fellesskap.

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag 26.04.2007. kl. 19.00 1. Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning

Detaljer

Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014)

Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014) Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014) Vedtatt på sameiermøte 25. april 1985. Med endring vedtatt på ordinært sameiermøte 27.5.1993 Med endring vedtatt på ordinært sameiermøte 28.4.1994 Med endring

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Stang Terrasse, avholdes onsdag 6 april 2005, kl. 1800 på i Vålerenga Bydelshus, Hedmarksgt. 2. (Vis à vis Vålerenga Vertshus) TIL BEHANDLING

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2011-2012 Styremedlem Lene Wolden Bache 2011-2012 Styremedlem Nina

Detaljer

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 VEDTEKTER for Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 Endret i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, endret i sameiermøte 27. april 1999, sameiermøte 29. april 2004, sameiermøte 26. april 2007,

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer