Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørsta-Volda lufthamn, Hovden"

Transkript

1 Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med fagleg støtte frå Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 4 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon s. 5 Generelt om Regionale og lokale lufthavner s. 5 Organisasjonskart Ørsta-Volda lufthamn, Hovden s Historien om Ørsta-Volda lufthamn, Hovden av Olav Gynnild s. 7 Først flygingar i Møre og Romsdal s. 7 Flysambandet i fylket fram til 1971 s. 7 Ørsta og Volda får kortbaneflyplass s. 8 «Lille Værøy» s. 10 Utvikling i rutetilbod og trafikk s Funksjonar som skal sikra ein forsvarleg drift s Passasjeroversikt og flybevegelser s Oversiktskart s. 18 Innflygingskart fra 1976 s Dokumentasjon OV000 - Eksteriør s. 20 Fotojournal s. 21 OV001 - Terminalbygg Bygningsdokumentasjon s. 23 Fotojournal s. 27 OV101 - Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 29 Fotojournal s. 32 OV102 - Garasje Bygningsdokumentasjon s. 34 Fotojournal s. 35 OV201 - Tårnbygg Bygningsdokumentasjon s. 36 Fotojournal s. 41 OV802 - Hangar Bygningsdokumentasjon og fotojournal s. 44 OV803 - Hangar Bygningsdokumentasjon og fotojournal s Vedlegg s. 46 CD med bilder fra dokumentasjonen relatert til bygningsbeskrivelser og fotojournaler CD med avisartikler og historiske bilder og bygningstegninger CD med film fra åpningen av Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.

4 4 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av bygg og anlegg, et tilbakeblikk på lufthavnens historie samt beskrivelse av de ulike funksjonene knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er foretatt på bakgrunn av lufthavnens spesielle historie og geografisk beliggenhet. Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer lufthavnen og til de går om bord i flyet med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra landing til bagasjeutlevering. Det er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at fly kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hver bygning. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket bygg bildet er tatt. Nummeret i parentes er løpende nummerering innenfor hvert bygg / rom. Hvert bilde finnes som jpg-fil og NEF-fil med en oppløsning på 4288x2848. For å få en komplett beskrivelse av den luftfartsmessige aktiviteten på Hovden er det også tatt med historie fra tidligere perioder. Kapittel 3 og 4 er utarbeidet på nynorsk. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

5 5 2. Organisasjon Divisjon Regionale og lokale lufthavner ble dannet ifm omorganisering av Avinor pr. 1.juni Divisjonen består av divisjonsstab og 42 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt i følgende ansvarsområder: AFIS, Eiendom, Kvalitet og sikkerhet, Marked, Personal, Security og Økonomi. Divisjonen er organisert med 4 selvstendige lufthavner, Regionale lufthavner med 9 enheter og fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. De selvstendige lufthavnene er: Bodø lufthavn, Kristiansand lufthavn, Kjevik, Tromsø lufthavn, Langnes og Ålesund lufthavn, Vigra. Regionale lufthavner består av: Haugesund lufthavn, Karmøy, Molde lufthavn, Årø, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Bardufoss lufthavn, Alta lufthavn, Lakselv lufthavn, Banak, Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen og Svalbard lufthavn, Longyear. Distrikt Finnmark ( 9 lufthavner): Berlevåg lufthavn, Båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn og Vardø lufthavn, Svartnes. Distrikt Ofoten / Lofoten / Vesterålen ( 7 lufthavner): Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen, Svolvær lufthavn, Helle og Værøy helikopterhavn. Distrikt Helgeland og Namdalen ( 6 lufthavner): Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum og Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Distrikt Sør-Norge ( 7 lufthavner): Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn, Sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen og Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.

6 6 Organisasjonskart Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Lufthavnsjefen rapporterer til distriktssjefen Distrikt Sør-Norge som igjen rapporterer til divisjonsdirektør for regionale og lokale lufthavner.

7 7 3. Historien om Ørsta-Volda lufthamn, Hovden,av Olav Gynnild Første flygingar i Møre og Romsdal Første flyging i Noreg fann stad i Kristiania i Nokre år seinare kom dei første flya til Møre og Romsdal. Slik høyrer vi om at det kom fly til Kristiansund september 1919, til Ålesund 27. mai 1920 og til Molde i november Til Volda kom den kvinnelege flypioneren Gidsken Jakobsen med sjøfly sommaren Her dreiv ho turistflyging i eit par dagar og sette halve bygda på ende. Gidsken la til utanfor Krokenkaia, ved den såkalla Røysbrygga, som vart mykje brukt av mindre båtar. For ti kroner kunne den som ville få ein luftetur, og fleire greip sjansen. I 1988 skreiv Rolf O. Klepp ein artikkel i avisa Møre, «Flygeturen», der han fortel om då Gidsken kom til Volda. Vi var «vitskremte» og «tok på heimveg» då sjøflyet kom settande, fortel han. «Tidlegare hadde me berre sett desse fuglane på bilete, og då oftast i samband med krigshendingar. Hitler var nett komen til makta i Tyskland, og mange spådde alt då at det snart vart krig.» Fotograf Karl Kornberg tok med fotografiapparatet sitt opp og knipsa det som visstnok er dei første luftfotografia av Ørsta og Volda. Ryktet vil ha det til at Kornberg hang ut gjennom flydøra og fotograferte, mens ein annan kar låg på golvet i kabinen og heldt fast i beina hans. Flysamband i fylket fram til 1971 I midten av 1930-åra greip styresmaktene inn og sytte for at sivil luftfart kom inn i meir organiserte former. Det Norske Luftfartselskap (DNL) fekk konsesjon på alle ruter og statleg støtte til drift. Eit nasjonalt rutenett, hovudsakeleg basert på sjøfly, tok form. Frå 1935 og fram til andre verdskrig dreiv DNL ei sjøflyrute mellom Bergen og Tromsø. Ruta vart floge berre om sumrane. Ålesund, Molde og Kristiansund låg inne,

8 8 men ikkje Ørsta og Volda. Dei to kommunane skulle bli utan fast flysamband fram til Sumaren 1948 gjenopna DNL kystruta om Møre. Selskapet sleit med å komme i gang att, så det vart med denne eine sesongen. I 1951 fekk Vestlandske Luftfartselskap tillating til å overta rutestrekninga mellom Bergen, Møre og Trondheim. I mellomtida hadde òg eit tredje flyselskap starta drift i Møre og Romsdal. Lufttransport A/S dreiv frå 1948 ei direkterute mellom Ålesund og Oslo med mellomlandingar i Molde og Kristiansund. Lufttransport A/S vart oppløyst alt i I 1952 vart ein landsplan for bygging av flyplassar og sjøflyhamnar i Noreg vedteken av Stortinget. Planen innebar bygging av ein kombinert flyplass og sjøflyhamn for Møre og Romsdal på Gossen på Nord-Aukra. Her hadde tyskarane alt bygd ein plankeflyplass under krigen. I løpet av og byrjinga av 1960-åra vart stamrutenettet bygd ut i Noreg. Utbygginga følgde på viktige punkt tilrådingane i landsplanen. Sjøfly vart erstatta av landfly, og det vart bygd landflyplassar for heilårig trafikk. Det var i første rekke dei store byane og andre trafikknutepunkt som vart tilgodesett med flyplassar. På Vestlandet vart Flesland ved Bergen opna i Flyplassen på Gossen vart det ikkje noko av. Både i Ålesund og Kristiansund fant ein ut at Gossen låg for langt unna, og ein byrja å sjå etter andre alternativ. Resultatet vart flyplassen på Vigra utanfor Ålesund som opna i Flyplassen vart bygd på lokalt initiativ av Ålesund kommune med støtte frå staten. Frå Vigra gjekk det direktefly til Oslo med Braathens. Ein kunne òg fly til Stavanger, Bergen og Trondheim. Det norske stamrutenettet var i hovudsak ferdig utbygd i Enno sto distrikt på Vestlandet og i Nord-Noreg utan eit skikkeleg flytilbod. Frå Ørsta og Volda tok det til dømes 2-3 timar med bil og ferje kvar veg til næraste lufthamn, Vigra. På dette viset vart ein dagstur lett forlenga med 5-6 timar. Snøras og innstilte ferjer kunne hindre flypassasjerar frå å komme fram. I 1965 var det skifte i regjering, og Håkon Kyllingmark frå Høgre vart ny samferdsleminister. Kyllingmark meinte flyplassbygginga så langt hadde teke for lite omsyn til distrikta sine behov. Som samferdsleminister gjekk han inn for å bygge eit nytt rutenett særskilt tilpassa distrikta, basert på såkalla kortbaneflyplassar: plassar med kort rullebane (vel 800 meter), enkelt utstyr og små, enkle bygningar. I 1968 opna dei fire første kortbaneflyplassane på Helgeland. Flyplassane vart bygde av vertskommunane med støtte frå staten. Det var òg kommunane som sto for det meste av drifta. Dette var eit mønster som vart følgt i den vidare utbygginga av kortbanenettet. Ørsta og Volda får kortbaneflyplass I 1968 sto distriktspolitikken sterkt i Noreg, og det var politisk vilje til å satse vidare på nye kortbaneflyplassar. Det var klart at fleire distrikt med dårleg ubygd transporttilbod skulle kome etter. Mellom dei var Nord-Vestlandet. Ørsta og Volda var frå gamalt knytt til omverda med båt og ferje. Ei første viktig omlegging av kommunikasjonane fann stad i åra etter Då vart dei gamle dampbåtane erstatta av såkalla sjøbussar. I neste omgang hadde det skjedd ein overgang frå land til sjø gjennom nye ferjesamband og betre vegar. Ein kunne òg ta fly frå Ålesund, og frå Åndalsnes gjekk det tog til Oslo og Trondheim. Med satsinga på kortbaneflyplassar oppsto det ein ny situasjon. I februar 1968 oppnemnde Ørsta og Volda kommunar ei felles nemnd til å greie ut om ein kunne bygge kortbaneflyplass i området. Nemnda skulle mellom anna sjå på lokalisering, trafikkgrunnlag og kor mykje ein flyplass kom til å koste. Ho peika ut området ved

9 9 Hovden-tjønna som det best egna alternativet. Området ligg to kilometer sørvest for Ørsta og fire kilometer nord for Volda. Investeringskostnaden var sett til om lag 1,5 millionar. 12. juni 1969 vedtok Stortinget at Sogndal, Flora og Volda-Ørsta skulle få sine flyplassar. Saman med Øyrane lufthamn i Førde skulle dei inngå i eit kortbanenett mellom Bergen og Trondheim. Lufthamnene skulle etter planen stå ferdige til bruk i Vedtaket skapte glede i distriktet, men det var stilt spørsmål ved den korte byggetida. Det gjaldt «å smi mens jarnet var varmt». Om ikkje kommunane tok i mot tilbodet no, kunne det gå mange år til neste tilbod, vart det sagt. I 1970 vedtok Ørsta og Volda kommunar å bygge flyplass. Foto: Møre-Nytt 3. juli 1970 vart kommunane ved kongelig resolusjon gitte konsesjon for bygging og drift av flyplassen. Det vart valt ei byggenemnd med tre representantar frå kvar kommune, pluss fylkeskontorsjefen. Arbeidet gjekk raskt unna, og tidsfristen var til alt overmål halden. Lufthamna vart bygd med same standard på bane, lyssystem, bygningar og utstyr som dei andre plassane i kortbanenettet, bortsett frå at plassen mangla retningsfyr. 30. juni 1971 vart Ørsta-Volda lufthamn Hovden offisielt opna av dåverande samferdsleminister Reiulf Steen. Mellom og menneske var møtte fram. Ministeren rosa i sin tale dei lokale kreftane: Det var kommunane Ørsta og Volda som hadde drege det tyngste lasset, meinte han. Formann i byggenemnda, Jens Christophersen, siterte i sin tale frå Ivar Aasens dikt «Høgferd»: «Alt det som no skal

10 10 duga lyt vere stort». Etter seremonien på talarstolen imponerte tre fallskjermhopparar dei frammøtte med presisjonshopp frå stor høgde. Skulekorpset frå Lauvstad fekk æra av å spele på flyplassen under opninga. Til slutt var det festmiddag og flytur for dei inviterte gjestane og pressa. Foto: Møre-Nytt Bruken av nemninga «lufthamn» skapte elles ein del strid ved opninga. Luftfartsdirektoratet i Oslo skreiv konsekvent «lufthavn». Volda kommune viste til lokale vedtak om at namnet skulle vere «lufthamn», og gjorde direktoratet oppmerksam på at «lufthavn» kunne oppfattast som ein hån av livsverket til Ivar Aasen. Heimplassen til Aasen låg tett ved flyplassen. Ein annan nynorsk diktar, Anders Hovden, var fødd på plassen der lufthamna låg. Direktoratet valde å gje etter, og slik heng det i hop at det vart lufthamn og ikkje lufthavn. Prislappen ved opninga låg på 5,3 millionar kroner. Av dette hadde staten bidrege med 2,97 millionar, fylket 0,5 million, mens 1,8 millionar var lån. Som ved andre kortbaneflyplassar skulle drifta vere kommunal. Kommunane var einige om å bidra ut frå folketalet: Ørsta med 9/16 og Volda med 7/16 til dekking av driftsutgiftene. I tillegg bidrog staten med støtte. Pengane vart disponerte av eit flyplasstyre med kommuneingeniøren i Ørsta som leiar og sjef for lufthamna. Lufthamnene i Førde, Florø og Sogndal vart opna samstundes som Ørsta-Volda, og Widerøe starta flyging på det nye rutenett 1. juli Møre og Romsdal var no det fylket i landet med flest lufthamner. Opninga av kortbanenettet innebar at sjøflya sin epoke var omme på Vestlandet. Via kortbanenettet var det direktesamband til eit landsdekkande stamrutenett og derfrå vidare til utlandet. «Lille Værøy» I Ørsta og Volda var det stor optimisme knytt til den nye lufthamna. Ein var kjend med at menneske og næringsliv vart trekte til stadar med flytilbod. I tillegg var det von om at lufthamna kunne bli viktig for turismen i området. I Volda vart det bygd distriktshøgskule, og hit kom det studentar og forelesarar frå heile landet. Det skulle snart syne seg at Hovden hadde visse lyte som lufthamn. Dette skuldast terrenget. Det er mykje turbulens mellom dei bratte fjella, og lågt skydekke og skodde hindrar sikten. Instrumentinnflyginga var basert på to radiofyr (NDB), noko som gjorde at kravet til sikthøgde mot bakken (minima) var langt høgare enn på andre kortbaneplassar. Grensa låg på 2000 fot. Hadde ikkje flygarane fri sikt mot bakken

11 11 herfrå, kunne dei ikkje lande, men måtte fly vidare til andre plassar som til dømes Vigra. Regulariteten dei fyste åra vart av den grunn mindre god, og Hovden fekk kallenamnet «Lille Værøy». Dei tre siste månadene i 1972 var det til dømes 50 prosent kanselleringar. Uvissa ramma passasjerane, og lufthamna måtte lenge leve med trugsmålet om nedlegging hengande over seg. Ei stund var det på tale å bygge ein flyplass i Markane nær Stryn til erstatning for Ørsta-Volda og Sandane. Frå lokalt hald vart det ført ein seig kamp for å halde liv i flyplassen. Nytt utstyr for instrumentlanding betra etter kvart regulariteten på Hovden. På Åseneset, litt sørvest for flyplassen, vart det i 1987 sett opp retningsfyr, avstandsmålar, peilar og eit nytt radiofyr. Kravet til fri sikthøgde mot bakken vart senka til 1800 fot, noko som gjorde at fleire fly enn før kunne lande. Widerøe fekk nokre år seinare godkjend ei ny prosedyre som senka sikthøgda ytterlegare 200 fot, til 1597 fot. I 1989 vart det sett opp nye og betre banelys. På 2000-talet er rullebanen utvida med lengre sikringsfelt i kvar ende. Total lengde er no 1070 meter. Foto: Per Åge Skinnes Utvikling i rutetilbod og trafikk Widerøe har vore operatør på Hovden frå starten og fram til i dag (2012). Frå 1971 til 1993 flaug selskapet med Twin Otter. I denne perioden fungerte flyruta om Hovden som ei tilbringarteneste til Vigra. På Vigra gjekk passasjerane over i fly til Oslo og Bergen. I det første heile driftsåret (1972) reiste passasjerar over Hovden. I ein kort periode frå 1986 til 1988 flaug Widerøe både Twin Otter og Dash 7 på Hovden. Rutetilbodet var då større enn både før og etter, og passasjertalet auka frå

12 i 1985 til i Innsettinga av Dash 7 gjorde at ekspedisjonsbygget vart opprusta i Det opphavlege ekspedisjonsbygget med tårn vart ombygd til bruk for dei tilsette, og eit nytt ekspedisjonsbygg vart satt opp i staden. I 1993 vart Dash 8 teken i bruk. Frå då av vart det òg direkteflygingar mellom Hovden og Oslo og Bergen. Passasjertalet skaut på ny fart. I vart Hovden base med Night Stop og flyhangar. Det innebar at flya kom inn ein dag og sto parkert på lufthamna til neste dag. På dette viset var ein sikker på at flya sto klare neste morgon, uavhengig av kva slags ver det var. Regulariteten vart mykje betre. Opninga av Eikesundtunnelen i 2008 er ein ny merkestein i historia om Hovden. Tunnelen ga øykommunane Herøy, Ulstein og Hareid med innbyggarar fastlandsforbinding. Siste år før tunnelen opna låg passasjertalet på I 2011 var talet snautt Opning av ei ny vegforbinding i september 2012 vil auke influensområdet til Hovden ytterlegare. Totalt menneske vil då bo mindre enn ein time med bil frå flyplassen. Det er venta at passasjertalet vil auke ytterlegare som følgje av dette. I takt med passasjerauken har og rutetilbodet vorte betre. I dag går det fem direktefly til og frå Oslo kvar dag. I tillegg er det to flygingar til Sogndal med valfri forlenging derfrå til Oslo eller Bergen. 1. april 2012 blir det ei ekstra flyging til og frå Oslo. Det blir og auka kapasitet til Bergen og Oslo på laurdagar. Hovden har for tida den høgste setefaktoren på kortbanenettet i Noreg. Etterspurnaden har gjort at prisane ligg relativt høgt. Forretningsreisar dominerer. Ferie- og fritidsmarknaden går over Vigra. Utanom ruteflyging er det noko ambulanseflyging på Hovden. Eitt og anna privatfly tek òg turen innom. Volda-Ørsta flyklubb er aktiv og har eigen hangar. Lufthamna var kommunal til 1. januar Då overtok Staten ved Luftfartsverket, seinare Avinor, drifta av Hovden og dei andre regionale lufthamnene i Noreg. I dag er det 15 tilsette på lufthamna. I tillegg kjem åtte i Securitas og åtte i Widerøe sin flyekspedisjon. Ørsta-Volda lufthamn Hovden har ikkje lengre trugselen om nedlegging hengande over seg. Utviklinga dei seinare åra tyder på at lufthamna er til nytte for mange. Det er planar om ny hangar og terminalbygget skal utvidast for å ta hand om passasjerauken. Det skal òg byggast nytt tårn. Snart hundre år etter at dei første flya kom til landsdelen, er flyaktiviteten i Ørsta og Volda større enn nokon gong. 12

13 13 4. Funksjonar som skal sikre forsvarleg drift Det første passasjerane møter når dei kjem til ekspedisjonsbygget, er innsjekkingsskranken til Widerøe. Widerøe tek hand om den praktiske handteringa av dei reisande. Widerøe har 3 heiltids- og 3 deltidstilsette på lufthamna. Opningstider på lufthamna: Kvardagar kl Laurdagar kl Sundagar kl I samband med innkomst og avgang tek dei tilsette i Widerøe seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerar, handsaming av bagasjen frå ekspedisjonsbygget og innlasting i flyet, ombordstiging og utfylling av lastepapir. Innkomne passasjerar får bagasjen sin transportert til ekspedisjonsbygget og kan henta han der. Foto: Bernt Olsen-Hagen Lufthamna har billettkontor der ein kan ringe inn og tinge flybillettar, leigebil, hotellrom, fraktsendingar og reiseforsikring. Widerøe er sjølv ansvarleg for avising av fly om vinteren. Selskapet står for all opplæring av eige personell, og eig sjølv det meste av utstyret som blir brukt. Det er Securitas som har ansvaret for security-funksjonen ved lufthamna. Securitas har 5 deltidstilsette ved lufthamna. For å auke tryggleiken til passasjerane, vart det i 2006 innført nye reglar for kva ein kan ta med seg som handbagasje. Den største endringa er forbodet mot flytande væske. Flytande omfattar i denne samanhengen òg

14 14 slikt som deodorantar, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannkrem og liknande. Grunnen til forbodet er at det er mogleg å lage eksplosiv av flytande væsker. I sikkerheitskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen sendast gjennom, avdekke brot på desse reglane. Vanleg bagasje blir òg sendt gjennom den same røntgenmaskinen. Operatøren har som oppgåve å tolke innhaldet i bagasjen for å avdekke om det finst ulovlege gjenstandar. Handbagasje leverest attende til den reisande, mens innlevert bagasje blir sendt inn i bagasjehallen. Der blir han lasta over i traller og så stuva i lasterommet på flyet. Passasjerane har i mellomtida gått gjennom ein metalldetektorportal som avdekkar eventuelle ulovlege gjenstandar som til dømes knivar og våpen. Fordi nøklar, klokker og gelenk i skosålar også inneheld metall, må slike gjenstandar ofte sendast gjennom røntgenmaskinen. Securitypersonalet kan setje i verk kroppsvisitasjon om situasjonen krev dette. Det blir brukt eit særskilt rom som hindrar innsyn frå andre reisande. Desse gjenstandane skal røntgenkontrollerast: Alle større elektroniske artiklar som PC, kamera, mobiltelefon og handhelte spelarar, ytterklede og jakker. Flytande væsker blir tatt ut av bagasjen og lagde i gjennomsiktig pose på maksimum 1000 ml. Når securitykontrollen er gjennomført, går den reisande vidare til avgangshallen og venter til det er klart for å gå om bord i flyet. Avgangshallen er innanfor det området som blir definert som «raud sone». Alle som oppheld seg i dette området, må være klarerte gjennom sikkerheitskontrollen. For å sikre trygg handsaming av trafikken, har Ørsta-Volda lufthamn det ein kallar AFIS-funksjon. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service og har som oppgåve å utføre lokal flygeinformasjonsteneste. Dette inneber å gje lokal trafikkinformasjon i ei avgrensa trafikkinformasjonssone rundt lufthamna. Det inneber òg å halde den lokale flytrafikken informert om alt som er viktig for ein sikker og effektiv gjennomføring av flygingane. I omgrepet flygeinformasjon ligg òg ver- og observasjonsteneste. AFIS har ansvar for å inspisere rullebanen jamleg og for at alle lysa blir kontrollerte. I samråd med lufthamntenesta skal AFIS rydde snø, strøm sand og feie rulle- og taksebane når dette er nødvendig av sikkerheitsmessige årsaker. AFIS har direkte kontakt med flya både under landing og takeoff, og gir flygarane all nødvendig informasjon til å foreta ei sikker flyging. AFIS har som tidligare omtalt eit tett samarbeid med lufthamntenesta som utfører dei oppgåvene som skjer på bakken. Oppgåvene spenner frå brann- og redningsteneste til såkalla plassteneste, og er alle nødvendige for at lufthamna skal vere operativ og dermed kunne ta imot fly og helikopter. AFIS-tenesta har ein på vakt i tårnet til ein kvar tid når lufthamna er open.

15 15 Lufthamntenesta utfører baneryddinga på eigen hand. Dei rapporterer status til AFIS. Det er i alt 16 tilsette på Ørsta-Volda lufthamn: 5 i tårnet, 9 på bakken i lufthamntenesta og ein lufthamnsjef. Brann- og redningstenesta har vaktteneste og skal rykke ut i tilfelle havari eller brann på, eller i nærleiken av lufthamna. Utrykkingstida er 90 sekunder for hendingar inne på flyplassområdet. Utrykkingsstyrken har eit krav om å dekke alle områder innanfor gjerdet på 120 sekunder. Til disposisjon har brann- og redningstenesta ein brannbil med vasskanon som tek 6000 liter vatn, ein skumtank på 400 liter og 250 kilo pulver. Etterfylling av brannbilen tek ca. 4 minutt frå hydranten i garasjen. Foto: Bernt Olsen-Hagen For å oppfylle utrykkingskravet, skal lufthamnbetjentane som er på vakt opphalde seg i nærleiken av brannstasjonen under kvar landing og takeoff. Kleda til utrykkingsstyrken er klare i nærleiken av utrykkingskjøretøyet. Brann- og redningstenesta er ein fysisk krevjande jobb, og god fysisk form er ein føresetnad. Helsekontroll skjer kvart år av personell som er over 40 år, dei andre kvart anna år. Eit av dei administrative kjøretøya er øyremerkt for tilhengar med bårer, ullteppe, førstehjelpsutstyr og ekstra lysutstyr. Dette står klart i garasjen. Lufthamna har òg ein tilhengar med to flytebruer for myr.

16 16 Plasstenesta utfører kontroll av rullebanen heile året. Om vinteren må rullebanen ryddast for snø før fly og helikopter kan lande. Det må setjast i verk både snørydding, sprøyting av kjemikaliar og strøing. Siste klargjering er måling av bremseeffekten på rullebanen (friksjonsmåling). Informasjon om dette formidlast frå tårnet vidare til flygaren som dermed kan ta sine førehaldsreglar. For å drenere bort vatn frå rullebanen, er det frest opp riller på tvers av dekket. Rillene er òg med på å auke friksjonen. Foto: Bernt Olsen-Hagen Omgrepet svart bane nyttast når rullebanen ikkje er glatt. Det er òg viktig at utrykkingsvegane og vegane til brannkummar og hydrantar på lufthamnområdet blir haldne opne. Flya klargjerast når dei står på bakken, mellom anna fylling av drivstoff. Lufthamntenesta har òg diverse rutineoppgåver relatert til dagleg drift og vedlikehald av bygg, anlegg og kjøretøy ved lufthamna. Lufthamnsjefen er ansvarleg for all aktivitet på Ørsta-Volda lufthamn, og rapporterer til divisjonsdirektør for regionale og lokale lufthamner via distriktssjefen for Vestlandet. Lufthamnsjefen følgjer opp dei forskjellige aktørane på lufthamna. Han har òg ansvaret for utvikling av lufthamna på det operative og kommersielle området. Luftfarten fyller eit viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstandar, men som all annan transport påverkar luftfarten miljøet negativt. Avinor søker så langt som råd å redusere den skadelege påverknaden. Viktige områder for å sikre ein bærekraftig luftfart, er reduksjon av støy, klimautslepp, avfall og utslepp til vatn og grunn. Høgst på dagsorden står tryggleik, både for passasjerar, flypersonale og eigne tilsette.

17 17 5. Passasjeroversikt med flybevegelser, Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev En flybevegelse er en landing og avgang. Nøkkeltall Ørsta-Volda lufthamn, Hovden hadde 16 årsverk i Gjennomsnittsalderen var 45,4 år. Totalt antall flybevegelser i 2011 var 4836, hvorav 1702 var rutefly og 217 annen flyging. Av dette utgjorde 86 ambulanseflyging, 77 var annen sivil flyging, 49 almenflyging mens 5 var annen kommersiell flyging. Regulariteten på lufthavna for 2011 var på 96,1 % mens punktligheten var på 92,2 %.

18 6. Oversiktskart 18

19 Foto: Fjellanger Widerøe 19

20 20 7. Dokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Rullebane med taxebaner Operasjon av fly 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfalterte flater 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Rullebanelengde: 800meter. Taxebane A og B 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Flyoppstillingsplass Parkering av fly. Tilkobling av strøm Av og påstigning av passasjerer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 3 drivstofftanker på totalt l. 1 tom tank på l. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand 2 stk Strømforsyningsenhet/GPU (Ground Power Unit) Handlingen av flyene utføres av Widerøe. Hjulklosser, dirigeringskjegler og mobil dørmatte. 2 pulverapparater CO2 Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Parkeringsplass flyside Parkering av utstyr og kjøretøyer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Parkering av kjøretøyer og utstyr som ikke har garasjeplass. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Parkering landside Parkeringsplass for reisende og ansatte ved lufthavna. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Brannøvingsfelt Brannøvingsfelt 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate Bygning for brannøvelser. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Diverse innredning for øvelse. Operativ

21 21 Fotojournal Felt ID OV000 Arkivnr Anm: Eksteriørbilder Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Ørsta-Volda lufthamn Bilde Anlegg Retn Motiv 000(01) Ørsta-Volda lufthamn Ø Bygningsmasse flysiden 000(02) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(03) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(04) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(05) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert. 000(06) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert. 000(07) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert, bagasjen losses. 000(08) Flyoppstillingsplass Passasjerene forlater flyet. 000(09) Flyoppstillingsplass Passasjerene forlater flyet. 000(10) Rullebane NØ Rullebane 24, 000(11) Rullebane SV Rullebane 06 med rullebanebelysning. 000(12) Rullebane Detalj - rullebanebelysning 000(13) Rullebane Detalj - rullebanebelysning 000(14) Rullebane Instrument for sikker innflyging. 000(15) Taxebane A Taxebane A med terminalbygget i front. 000(16) Taxebane A Taxebanebelysning. 000(17) Flyoppstillingsplass Strømforsyningsenhet (GPU), markeringskjegler, mobil dørmatte og bremseklosser. Taksebaneskilt A (18) Flyoppstillingsplass Drivstofflageret består av 4 tanker på totalt liter JET A1. Brannslukkeapparater er alltid i beredskap. 000(19) Flyoppstillingsplass Anlegg for påfylling av drivstoff. 000(20) Flyoppstillingsplass Det kan være behov for lys i den mørke årstiden. 000(21) Flyoppstillingsplass Oversiktsbilde over drivstofflageret. Strømforsyningsenhet klargjort i forgrunnen. 000(22) Parkeringsområde Parkeringsområde for kjøretøyer som ikke har garasje, beliggende ved siden av hangaren til flyklubben. 000(23) Parkeringsområde Parkeringsområde for kjøretøyer som ikke har garasje, beliggende mellom garasjen og hovedporten. 000(24) Parkeringsområde Parkeringsområde for reisende beliggende rett utenfor terminalbygget. 000(25) Parkeringsområde Parkeringsområde for reisende beliggende utenfor hovedporten. 000(26) Område for utvikling Masseutskiftning i området sydvest for hangaren til Widerøe. Det planlegges ny hangar når området er ferdig planert.

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

For Jernbane. Gratulerer! Tidsskrift utgitt av For Jernbane 28. årgang Nr. 4-2009 ISSN 0802-8915

For Jernbane. Gratulerer! Tidsskrift utgitt av For Jernbane 28. årgang Nr. 4-2009 ISSN 0802-8915 For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 28. årgang Nr. 4-2009 Gratulerer! ISSN 0802-8915 www.jernbane.no 4-2009 For Jernbane Forsøker naturen å si oss noe? www.cox.no Velger du tog framfor bil,

Detaljer

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 2 / 2008 På tokt med Oljevern 04 Side 4 og 5 Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 2-2010 1 September 2006. Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

kystglimt Friskt fyrlag Side Fyrbyggjarmuseet Side 2 OG 3 Statsbudsjettet Kystglimts juleside ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 4 / 2008

kystglimt Friskt fyrlag Side Fyrbyggjarmuseet Side 2 OG 3 Statsbudsjettet Kystglimts juleside ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 4 / 2008 kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 4 / 2008 Friskt fyrlag Side 12 og 13 Fyrbyggjarmuseet Side 2 OG 3 Statsbudsjettet Side 4 Kystglimts juleside Side 21 Kystdirektørens hjørne mangfold I

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer