Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørsta-Volda lufthamn, Hovden"

Transkript

1 Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med fagleg støtte frå Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 4 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon s. 5 Generelt om Regionale og lokale lufthavner s. 5 Organisasjonskart Ørsta-Volda lufthamn, Hovden s Historien om Ørsta-Volda lufthamn, Hovden av Olav Gynnild s. 7 Først flygingar i Møre og Romsdal s. 7 Flysambandet i fylket fram til 1971 s. 7 Ørsta og Volda får kortbaneflyplass s. 8 «Lille Værøy» s. 10 Utvikling i rutetilbod og trafikk s Funksjonar som skal sikra ein forsvarleg drift s Passasjeroversikt og flybevegelser s Oversiktskart s. 18 Innflygingskart fra 1976 s Dokumentasjon OV000 - Eksteriør s. 20 Fotojournal s. 21 OV001 - Terminalbygg Bygningsdokumentasjon s. 23 Fotojournal s. 27 OV101 - Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 29 Fotojournal s. 32 OV102 - Garasje Bygningsdokumentasjon s. 34 Fotojournal s. 35 OV201 - Tårnbygg Bygningsdokumentasjon s. 36 Fotojournal s. 41 OV802 - Hangar Bygningsdokumentasjon og fotojournal s. 44 OV803 - Hangar Bygningsdokumentasjon og fotojournal s Vedlegg s. 46 CD med bilder fra dokumentasjonen relatert til bygningsbeskrivelser og fotojournaler CD med avisartikler og historiske bilder og bygningstegninger CD med film fra åpningen av Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.

4 4 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av bygg og anlegg, et tilbakeblikk på lufthavnens historie samt beskrivelse av de ulike funksjonene knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er foretatt på bakgrunn av lufthavnens spesielle historie og geografisk beliggenhet. Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer lufthavnen og til de går om bord i flyet med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra landing til bagasjeutlevering. Det er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at fly kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hver bygning. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket bygg bildet er tatt. Nummeret i parentes er løpende nummerering innenfor hvert bygg / rom. Hvert bilde finnes som jpg-fil og NEF-fil med en oppløsning på 4288x2848. For å få en komplett beskrivelse av den luftfartsmessige aktiviteten på Hovden er det også tatt med historie fra tidligere perioder. Kapittel 3 og 4 er utarbeidet på nynorsk. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

5 5 2. Organisasjon Divisjon Regionale og lokale lufthavner ble dannet ifm omorganisering av Avinor pr. 1.juni Divisjonen består av divisjonsstab og 42 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt i følgende ansvarsområder: AFIS, Eiendom, Kvalitet og sikkerhet, Marked, Personal, Security og Økonomi. Divisjonen er organisert med 4 selvstendige lufthavner, Regionale lufthavner med 9 enheter og fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. De selvstendige lufthavnene er: Bodø lufthavn, Kristiansand lufthavn, Kjevik, Tromsø lufthavn, Langnes og Ålesund lufthavn, Vigra. Regionale lufthavner består av: Haugesund lufthavn, Karmøy, Molde lufthavn, Årø, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Bardufoss lufthavn, Alta lufthavn, Lakselv lufthavn, Banak, Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen og Svalbard lufthavn, Longyear. Distrikt Finnmark ( 9 lufthavner): Berlevåg lufthavn, Båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn og Vardø lufthavn, Svartnes. Distrikt Ofoten / Lofoten / Vesterålen ( 7 lufthavner): Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen, Svolvær lufthavn, Helle og Værøy helikopterhavn. Distrikt Helgeland og Namdalen ( 6 lufthavner): Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum og Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Distrikt Sør-Norge ( 7 lufthavner): Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn, Sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen og Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.

6 6 Organisasjonskart Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Lufthavnsjefen rapporterer til distriktssjefen Distrikt Sør-Norge som igjen rapporterer til divisjonsdirektør for regionale og lokale lufthavner.

7 7 3. Historien om Ørsta-Volda lufthamn, Hovden,av Olav Gynnild Første flygingar i Møre og Romsdal Første flyging i Noreg fann stad i Kristiania i Nokre år seinare kom dei første flya til Møre og Romsdal. Slik høyrer vi om at det kom fly til Kristiansund september 1919, til Ålesund 27. mai 1920 og til Molde i november Til Volda kom den kvinnelege flypioneren Gidsken Jakobsen med sjøfly sommaren Her dreiv ho turistflyging i eit par dagar og sette halve bygda på ende. Gidsken la til utanfor Krokenkaia, ved den såkalla Røysbrygga, som vart mykje brukt av mindre båtar. For ti kroner kunne den som ville få ein luftetur, og fleire greip sjansen. I 1988 skreiv Rolf O. Klepp ein artikkel i avisa Møre, «Flygeturen», der han fortel om då Gidsken kom til Volda. Vi var «vitskremte» og «tok på heimveg» då sjøflyet kom settande, fortel han. «Tidlegare hadde me berre sett desse fuglane på bilete, og då oftast i samband med krigshendingar. Hitler var nett komen til makta i Tyskland, og mange spådde alt då at det snart vart krig.» Fotograf Karl Kornberg tok med fotografiapparatet sitt opp og knipsa det som visstnok er dei første luftfotografia av Ørsta og Volda. Ryktet vil ha det til at Kornberg hang ut gjennom flydøra og fotograferte, mens ein annan kar låg på golvet i kabinen og heldt fast i beina hans. Flysamband i fylket fram til 1971 I midten av 1930-åra greip styresmaktene inn og sytte for at sivil luftfart kom inn i meir organiserte former. Det Norske Luftfartselskap (DNL) fekk konsesjon på alle ruter og statleg støtte til drift. Eit nasjonalt rutenett, hovudsakeleg basert på sjøfly, tok form. Frå 1935 og fram til andre verdskrig dreiv DNL ei sjøflyrute mellom Bergen og Tromsø. Ruta vart floge berre om sumrane. Ålesund, Molde og Kristiansund låg inne,

8 8 men ikkje Ørsta og Volda. Dei to kommunane skulle bli utan fast flysamband fram til Sumaren 1948 gjenopna DNL kystruta om Møre. Selskapet sleit med å komme i gang att, så det vart med denne eine sesongen. I 1951 fekk Vestlandske Luftfartselskap tillating til å overta rutestrekninga mellom Bergen, Møre og Trondheim. I mellomtida hadde òg eit tredje flyselskap starta drift i Møre og Romsdal. Lufttransport A/S dreiv frå 1948 ei direkterute mellom Ålesund og Oslo med mellomlandingar i Molde og Kristiansund. Lufttransport A/S vart oppløyst alt i I 1952 vart ein landsplan for bygging av flyplassar og sjøflyhamnar i Noreg vedteken av Stortinget. Planen innebar bygging av ein kombinert flyplass og sjøflyhamn for Møre og Romsdal på Gossen på Nord-Aukra. Her hadde tyskarane alt bygd ein plankeflyplass under krigen. I løpet av og byrjinga av 1960-åra vart stamrutenettet bygd ut i Noreg. Utbygginga følgde på viktige punkt tilrådingane i landsplanen. Sjøfly vart erstatta av landfly, og det vart bygd landflyplassar for heilårig trafikk. Det var i første rekke dei store byane og andre trafikknutepunkt som vart tilgodesett med flyplassar. På Vestlandet vart Flesland ved Bergen opna i Flyplassen på Gossen vart det ikkje noko av. Både i Ålesund og Kristiansund fant ein ut at Gossen låg for langt unna, og ein byrja å sjå etter andre alternativ. Resultatet vart flyplassen på Vigra utanfor Ålesund som opna i Flyplassen vart bygd på lokalt initiativ av Ålesund kommune med støtte frå staten. Frå Vigra gjekk det direktefly til Oslo med Braathens. Ein kunne òg fly til Stavanger, Bergen og Trondheim. Det norske stamrutenettet var i hovudsak ferdig utbygd i Enno sto distrikt på Vestlandet og i Nord-Noreg utan eit skikkeleg flytilbod. Frå Ørsta og Volda tok det til dømes 2-3 timar med bil og ferje kvar veg til næraste lufthamn, Vigra. På dette viset vart ein dagstur lett forlenga med 5-6 timar. Snøras og innstilte ferjer kunne hindre flypassasjerar frå å komme fram. I 1965 var det skifte i regjering, og Håkon Kyllingmark frå Høgre vart ny samferdsleminister. Kyllingmark meinte flyplassbygginga så langt hadde teke for lite omsyn til distrikta sine behov. Som samferdsleminister gjekk han inn for å bygge eit nytt rutenett særskilt tilpassa distrikta, basert på såkalla kortbaneflyplassar: plassar med kort rullebane (vel 800 meter), enkelt utstyr og små, enkle bygningar. I 1968 opna dei fire første kortbaneflyplassane på Helgeland. Flyplassane vart bygde av vertskommunane med støtte frå staten. Det var òg kommunane som sto for det meste av drifta. Dette var eit mønster som vart følgt i den vidare utbygginga av kortbanenettet. Ørsta og Volda får kortbaneflyplass I 1968 sto distriktspolitikken sterkt i Noreg, og det var politisk vilje til å satse vidare på nye kortbaneflyplassar. Det var klart at fleire distrikt med dårleg ubygd transporttilbod skulle kome etter. Mellom dei var Nord-Vestlandet. Ørsta og Volda var frå gamalt knytt til omverda med båt og ferje. Ei første viktig omlegging av kommunikasjonane fann stad i åra etter Då vart dei gamle dampbåtane erstatta av såkalla sjøbussar. I neste omgang hadde det skjedd ein overgang frå land til sjø gjennom nye ferjesamband og betre vegar. Ein kunne òg ta fly frå Ålesund, og frå Åndalsnes gjekk det tog til Oslo og Trondheim. Med satsinga på kortbaneflyplassar oppsto det ein ny situasjon. I februar 1968 oppnemnde Ørsta og Volda kommunar ei felles nemnd til å greie ut om ein kunne bygge kortbaneflyplass i området. Nemnda skulle mellom anna sjå på lokalisering, trafikkgrunnlag og kor mykje ein flyplass kom til å koste. Ho peika ut området ved

9 9 Hovden-tjønna som det best egna alternativet. Området ligg to kilometer sørvest for Ørsta og fire kilometer nord for Volda. Investeringskostnaden var sett til om lag 1,5 millionar. 12. juni 1969 vedtok Stortinget at Sogndal, Flora og Volda-Ørsta skulle få sine flyplassar. Saman med Øyrane lufthamn i Førde skulle dei inngå i eit kortbanenett mellom Bergen og Trondheim. Lufthamnene skulle etter planen stå ferdige til bruk i Vedtaket skapte glede i distriktet, men det var stilt spørsmål ved den korte byggetida. Det gjaldt «å smi mens jarnet var varmt». Om ikkje kommunane tok i mot tilbodet no, kunne det gå mange år til neste tilbod, vart det sagt. I 1970 vedtok Ørsta og Volda kommunar å bygge flyplass. Foto: Møre-Nytt 3. juli 1970 vart kommunane ved kongelig resolusjon gitte konsesjon for bygging og drift av flyplassen. Det vart valt ei byggenemnd med tre representantar frå kvar kommune, pluss fylkeskontorsjefen. Arbeidet gjekk raskt unna, og tidsfristen var til alt overmål halden. Lufthamna vart bygd med same standard på bane, lyssystem, bygningar og utstyr som dei andre plassane i kortbanenettet, bortsett frå at plassen mangla retningsfyr. 30. juni 1971 vart Ørsta-Volda lufthamn Hovden offisielt opna av dåverande samferdsleminister Reiulf Steen. Mellom og menneske var møtte fram. Ministeren rosa i sin tale dei lokale kreftane: Det var kommunane Ørsta og Volda som hadde drege det tyngste lasset, meinte han. Formann i byggenemnda, Jens Christophersen, siterte i sin tale frå Ivar Aasens dikt «Høgferd»: «Alt det som no skal

10 10 duga lyt vere stort». Etter seremonien på talarstolen imponerte tre fallskjermhopparar dei frammøtte med presisjonshopp frå stor høgde. Skulekorpset frå Lauvstad fekk æra av å spele på flyplassen under opninga. Til slutt var det festmiddag og flytur for dei inviterte gjestane og pressa. Foto: Møre-Nytt Bruken av nemninga «lufthamn» skapte elles ein del strid ved opninga. Luftfartsdirektoratet i Oslo skreiv konsekvent «lufthavn». Volda kommune viste til lokale vedtak om at namnet skulle vere «lufthamn», og gjorde direktoratet oppmerksam på at «lufthavn» kunne oppfattast som ein hån av livsverket til Ivar Aasen. Heimplassen til Aasen låg tett ved flyplassen. Ein annan nynorsk diktar, Anders Hovden, var fødd på plassen der lufthamna låg. Direktoratet valde å gje etter, og slik heng det i hop at det vart lufthamn og ikkje lufthavn. Prislappen ved opninga låg på 5,3 millionar kroner. Av dette hadde staten bidrege med 2,97 millionar, fylket 0,5 million, mens 1,8 millionar var lån. Som ved andre kortbaneflyplassar skulle drifta vere kommunal. Kommunane var einige om å bidra ut frå folketalet: Ørsta med 9/16 og Volda med 7/16 til dekking av driftsutgiftene. I tillegg bidrog staten med støtte. Pengane vart disponerte av eit flyplasstyre med kommuneingeniøren i Ørsta som leiar og sjef for lufthamna. Lufthamnene i Førde, Florø og Sogndal vart opna samstundes som Ørsta-Volda, og Widerøe starta flyging på det nye rutenett 1. juli Møre og Romsdal var no det fylket i landet med flest lufthamner. Opninga av kortbanenettet innebar at sjøflya sin epoke var omme på Vestlandet. Via kortbanenettet var det direktesamband til eit landsdekkande stamrutenett og derfrå vidare til utlandet. «Lille Værøy» I Ørsta og Volda var det stor optimisme knytt til den nye lufthamna. Ein var kjend med at menneske og næringsliv vart trekte til stadar med flytilbod. I tillegg var det von om at lufthamna kunne bli viktig for turismen i området. I Volda vart det bygd distriktshøgskule, og hit kom det studentar og forelesarar frå heile landet. Det skulle snart syne seg at Hovden hadde visse lyte som lufthamn. Dette skuldast terrenget. Det er mykje turbulens mellom dei bratte fjella, og lågt skydekke og skodde hindrar sikten. Instrumentinnflyginga var basert på to radiofyr (NDB), noko som gjorde at kravet til sikthøgde mot bakken (minima) var langt høgare enn på andre kortbaneplassar. Grensa låg på 2000 fot. Hadde ikkje flygarane fri sikt mot bakken

11 11 herfrå, kunne dei ikkje lande, men måtte fly vidare til andre plassar som til dømes Vigra. Regulariteten dei fyste åra vart av den grunn mindre god, og Hovden fekk kallenamnet «Lille Værøy». Dei tre siste månadene i 1972 var det til dømes 50 prosent kanselleringar. Uvissa ramma passasjerane, og lufthamna måtte lenge leve med trugsmålet om nedlegging hengande over seg. Ei stund var det på tale å bygge ein flyplass i Markane nær Stryn til erstatning for Ørsta-Volda og Sandane. Frå lokalt hald vart det ført ein seig kamp for å halde liv i flyplassen. Nytt utstyr for instrumentlanding betra etter kvart regulariteten på Hovden. På Åseneset, litt sørvest for flyplassen, vart det i 1987 sett opp retningsfyr, avstandsmålar, peilar og eit nytt radiofyr. Kravet til fri sikthøgde mot bakken vart senka til 1800 fot, noko som gjorde at fleire fly enn før kunne lande. Widerøe fekk nokre år seinare godkjend ei ny prosedyre som senka sikthøgda ytterlegare 200 fot, til 1597 fot. I 1989 vart det sett opp nye og betre banelys. På 2000-talet er rullebanen utvida med lengre sikringsfelt i kvar ende. Total lengde er no 1070 meter. Foto: Per Åge Skinnes Utvikling i rutetilbod og trafikk Widerøe har vore operatør på Hovden frå starten og fram til i dag (2012). Frå 1971 til 1993 flaug selskapet med Twin Otter. I denne perioden fungerte flyruta om Hovden som ei tilbringarteneste til Vigra. På Vigra gjekk passasjerane over i fly til Oslo og Bergen. I det første heile driftsåret (1972) reiste passasjerar over Hovden. I ein kort periode frå 1986 til 1988 flaug Widerøe både Twin Otter og Dash 7 på Hovden. Rutetilbodet var då større enn både før og etter, og passasjertalet auka frå

12 i 1985 til i Innsettinga av Dash 7 gjorde at ekspedisjonsbygget vart opprusta i Det opphavlege ekspedisjonsbygget med tårn vart ombygd til bruk for dei tilsette, og eit nytt ekspedisjonsbygg vart satt opp i staden. I 1993 vart Dash 8 teken i bruk. Frå då av vart det òg direkteflygingar mellom Hovden og Oslo og Bergen. Passasjertalet skaut på ny fart. I vart Hovden base med Night Stop og flyhangar. Det innebar at flya kom inn ein dag og sto parkert på lufthamna til neste dag. På dette viset var ein sikker på at flya sto klare neste morgon, uavhengig av kva slags ver det var. Regulariteten vart mykje betre. Opninga av Eikesundtunnelen i 2008 er ein ny merkestein i historia om Hovden. Tunnelen ga øykommunane Herøy, Ulstein og Hareid med innbyggarar fastlandsforbinding. Siste år før tunnelen opna låg passasjertalet på I 2011 var talet snautt Opning av ei ny vegforbinding i september 2012 vil auke influensområdet til Hovden ytterlegare. Totalt menneske vil då bo mindre enn ein time med bil frå flyplassen. Det er venta at passasjertalet vil auke ytterlegare som følgje av dette. I takt med passasjerauken har og rutetilbodet vorte betre. I dag går det fem direktefly til og frå Oslo kvar dag. I tillegg er det to flygingar til Sogndal med valfri forlenging derfrå til Oslo eller Bergen. 1. april 2012 blir det ei ekstra flyging til og frå Oslo. Det blir og auka kapasitet til Bergen og Oslo på laurdagar. Hovden har for tida den høgste setefaktoren på kortbanenettet i Noreg. Etterspurnaden har gjort at prisane ligg relativt høgt. Forretningsreisar dominerer. Ferie- og fritidsmarknaden går over Vigra. Utanom ruteflyging er det noko ambulanseflyging på Hovden. Eitt og anna privatfly tek òg turen innom. Volda-Ørsta flyklubb er aktiv og har eigen hangar. Lufthamna var kommunal til 1. januar Då overtok Staten ved Luftfartsverket, seinare Avinor, drifta av Hovden og dei andre regionale lufthamnene i Noreg. I dag er det 15 tilsette på lufthamna. I tillegg kjem åtte i Securitas og åtte i Widerøe sin flyekspedisjon. Ørsta-Volda lufthamn Hovden har ikkje lengre trugselen om nedlegging hengande over seg. Utviklinga dei seinare åra tyder på at lufthamna er til nytte for mange. Det er planar om ny hangar og terminalbygget skal utvidast for å ta hand om passasjerauken. Det skal òg byggast nytt tårn. Snart hundre år etter at dei første flya kom til landsdelen, er flyaktiviteten i Ørsta og Volda større enn nokon gong. 12

13 13 4. Funksjonar som skal sikre forsvarleg drift Det første passasjerane møter når dei kjem til ekspedisjonsbygget, er innsjekkingsskranken til Widerøe. Widerøe tek hand om den praktiske handteringa av dei reisande. Widerøe har 3 heiltids- og 3 deltidstilsette på lufthamna. Opningstider på lufthamna: Kvardagar kl Laurdagar kl Sundagar kl I samband med innkomst og avgang tek dei tilsette i Widerøe seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerar, handsaming av bagasjen frå ekspedisjonsbygget og innlasting i flyet, ombordstiging og utfylling av lastepapir. Innkomne passasjerar får bagasjen sin transportert til ekspedisjonsbygget og kan henta han der. Foto: Bernt Olsen-Hagen Lufthamna har billettkontor der ein kan ringe inn og tinge flybillettar, leigebil, hotellrom, fraktsendingar og reiseforsikring. Widerøe er sjølv ansvarleg for avising av fly om vinteren. Selskapet står for all opplæring av eige personell, og eig sjølv det meste av utstyret som blir brukt. Det er Securitas som har ansvaret for security-funksjonen ved lufthamna. Securitas har 5 deltidstilsette ved lufthamna. For å auke tryggleiken til passasjerane, vart det i 2006 innført nye reglar for kva ein kan ta med seg som handbagasje. Den største endringa er forbodet mot flytande væske. Flytande omfattar i denne samanhengen òg

14 14 slikt som deodorantar, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannkrem og liknande. Grunnen til forbodet er at det er mogleg å lage eksplosiv av flytande væsker. I sikkerheitskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen sendast gjennom, avdekke brot på desse reglane. Vanleg bagasje blir òg sendt gjennom den same røntgenmaskinen. Operatøren har som oppgåve å tolke innhaldet i bagasjen for å avdekke om det finst ulovlege gjenstandar. Handbagasje leverest attende til den reisande, mens innlevert bagasje blir sendt inn i bagasjehallen. Der blir han lasta over i traller og så stuva i lasterommet på flyet. Passasjerane har i mellomtida gått gjennom ein metalldetektorportal som avdekkar eventuelle ulovlege gjenstandar som til dømes knivar og våpen. Fordi nøklar, klokker og gelenk i skosålar også inneheld metall, må slike gjenstandar ofte sendast gjennom røntgenmaskinen. Securitypersonalet kan setje i verk kroppsvisitasjon om situasjonen krev dette. Det blir brukt eit særskilt rom som hindrar innsyn frå andre reisande. Desse gjenstandane skal røntgenkontrollerast: Alle større elektroniske artiklar som PC, kamera, mobiltelefon og handhelte spelarar, ytterklede og jakker. Flytande væsker blir tatt ut av bagasjen og lagde i gjennomsiktig pose på maksimum 1000 ml. Når securitykontrollen er gjennomført, går den reisande vidare til avgangshallen og venter til det er klart for å gå om bord i flyet. Avgangshallen er innanfor det området som blir definert som «raud sone». Alle som oppheld seg i dette området, må være klarerte gjennom sikkerheitskontrollen. For å sikre trygg handsaming av trafikken, har Ørsta-Volda lufthamn det ein kallar AFIS-funksjon. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service og har som oppgåve å utføre lokal flygeinformasjonsteneste. Dette inneber å gje lokal trafikkinformasjon i ei avgrensa trafikkinformasjonssone rundt lufthamna. Det inneber òg å halde den lokale flytrafikken informert om alt som er viktig for ein sikker og effektiv gjennomføring av flygingane. I omgrepet flygeinformasjon ligg òg ver- og observasjonsteneste. AFIS har ansvar for å inspisere rullebanen jamleg og for at alle lysa blir kontrollerte. I samråd med lufthamntenesta skal AFIS rydde snø, strøm sand og feie rulle- og taksebane når dette er nødvendig av sikkerheitsmessige årsaker. AFIS har direkte kontakt med flya både under landing og takeoff, og gir flygarane all nødvendig informasjon til å foreta ei sikker flyging. AFIS har som tidligare omtalt eit tett samarbeid med lufthamntenesta som utfører dei oppgåvene som skjer på bakken. Oppgåvene spenner frå brann- og redningsteneste til såkalla plassteneste, og er alle nødvendige for at lufthamna skal vere operativ og dermed kunne ta imot fly og helikopter. AFIS-tenesta har ein på vakt i tårnet til ein kvar tid når lufthamna er open.

15 15 Lufthamntenesta utfører baneryddinga på eigen hand. Dei rapporterer status til AFIS. Det er i alt 16 tilsette på Ørsta-Volda lufthamn: 5 i tårnet, 9 på bakken i lufthamntenesta og ein lufthamnsjef. Brann- og redningstenesta har vaktteneste og skal rykke ut i tilfelle havari eller brann på, eller i nærleiken av lufthamna. Utrykkingstida er 90 sekunder for hendingar inne på flyplassområdet. Utrykkingsstyrken har eit krav om å dekke alle områder innanfor gjerdet på 120 sekunder. Til disposisjon har brann- og redningstenesta ein brannbil med vasskanon som tek 6000 liter vatn, ein skumtank på 400 liter og 250 kilo pulver. Etterfylling av brannbilen tek ca. 4 minutt frå hydranten i garasjen. Foto: Bernt Olsen-Hagen For å oppfylle utrykkingskravet, skal lufthamnbetjentane som er på vakt opphalde seg i nærleiken av brannstasjonen under kvar landing og takeoff. Kleda til utrykkingsstyrken er klare i nærleiken av utrykkingskjøretøyet. Brann- og redningstenesta er ein fysisk krevjande jobb, og god fysisk form er ein føresetnad. Helsekontroll skjer kvart år av personell som er over 40 år, dei andre kvart anna år. Eit av dei administrative kjøretøya er øyremerkt for tilhengar med bårer, ullteppe, førstehjelpsutstyr og ekstra lysutstyr. Dette står klart i garasjen. Lufthamna har òg ein tilhengar med to flytebruer for myr.

16 16 Plasstenesta utfører kontroll av rullebanen heile året. Om vinteren må rullebanen ryddast for snø før fly og helikopter kan lande. Det må setjast i verk både snørydding, sprøyting av kjemikaliar og strøing. Siste klargjering er måling av bremseeffekten på rullebanen (friksjonsmåling). Informasjon om dette formidlast frå tårnet vidare til flygaren som dermed kan ta sine førehaldsreglar. For å drenere bort vatn frå rullebanen, er det frest opp riller på tvers av dekket. Rillene er òg med på å auke friksjonen. Foto: Bernt Olsen-Hagen Omgrepet svart bane nyttast når rullebanen ikkje er glatt. Det er òg viktig at utrykkingsvegane og vegane til brannkummar og hydrantar på lufthamnområdet blir haldne opne. Flya klargjerast når dei står på bakken, mellom anna fylling av drivstoff. Lufthamntenesta har òg diverse rutineoppgåver relatert til dagleg drift og vedlikehald av bygg, anlegg og kjøretøy ved lufthamna. Lufthamnsjefen er ansvarleg for all aktivitet på Ørsta-Volda lufthamn, og rapporterer til divisjonsdirektør for regionale og lokale lufthamner via distriktssjefen for Vestlandet. Lufthamnsjefen følgjer opp dei forskjellige aktørane på lufthamna. Han har òg ansvaret for utvikling av lufthamna på det operative og kommersielle området. Luftfarten fyller eit viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstandar, men som all annan transport påverkar luftfarten miljøet negativt. Avinor søker så langt som råd å redusere den skadelege påverknaden. Viktige områder for å sikre ein bærekraftig luftfart, er reduksjon av støy, klimautslepp, avfall og utslepp til vatn og grunn. Høgst på dagsorden står tryggleik, både for passasjerar, flypersonale og eigne tilsette.

17 17 5. Passasjeroversikt med flybevegelser, Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev En flybevegelse er en landing og avgang. Nøkkeltall Ørsta-Volda lufthamn, Hovden hadde 16 årsverk i Gjennomsnittsalderen var 45,4 år. Totalt antall flybevegelser i 2011 var 4836, hvorav 1702 var rutefly og 217 annen flyging. Av dette utgjorde 86 ambulanseflyging, 77 var annen sivil flyging, 49 almenflyging mens 5 var annen kommersiell flyging. Regulariteten på lufthavna for 2011 var på 96,1 % mens punktligheten var på 92,2 %.

18 6. Oversiktskart 18

19 Foto: Fjellanger Widerøe 19

20 20 7. Dokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Rullebane med taxebaner Operasjon av fly 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfalterte flater 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Rullebanelengde: 800meter. Taxebane A og B 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Flyoppstillingsplass Parkering av fly. Tilkobling av strøm Av og påstigning av passasjerer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 3 drivstofftanker på totalt l. 1 tom tank på l. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand 2 stk Strømforsyningsenhet/GPU (Ground Power Unit) Handlingen av flyene utføres av Widerøe. Hjulklosser, dirigeringskjegler og mobil dørmatte. 2 pulverapparater CO2 Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Parkeringsplass flyside Parkering av utstyr og kjøretøyer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Parkering av kjøretøyer og utstyr som ikke har garasjeplass. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Parkering landside Parkeringsplass for reisende og ansatte ved lufthavna. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon OV000 Brannøvingsfelt Brannøvingsfelt 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltert flate Bygning for brannøvelser. 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Diverse innredning for øvelse. Operativ

21 21 Fotojournal Felt ID OV000 Arkivnr Anm: Eksteriørbilder Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Ørsta-Volda lufthamn Bilde Anlegg Retn Motiv 000(01) Ørsta-Volda lufthamn Ø Bygningsmasse flysiden 000(02) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(03) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(04) Rullebane- taxebane WF 148 den har landet og takser inn til parkering. 000(05) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert. 000(06) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert. 000(07) Flyoppstillingsplass WF 148 har parkert, bagasjen losses. 000(08) Flyoppstillingsplass Passasjerene forlater flyet. 000(09) Flyoppstillingsplass Passasjerene forlater flyet. 000(10) Rullebane NØ Rullebane 24, 000(11) Rullebane SV Rullebane 06 med rullebanebelysning. 000(12) Rullebane Detalj - rullebanebelysning 000(13) Rullebane Detalj - rullebanebelysning 000(14) Rullebane Instrument for sikker innflyging. 000(15) Taxebane A Taxebane A med terminalbygget i front. 000(16) Taxebane A Taxebanebelysning. 000(17) Flyoppstillingsplass Strømforsyningsenhet (GPU), markeringskjegler, mobil dørmatte og bremseklosser. Taksebaneskilt A (18) Flyoppstillingsplass Drivstofflageret består av 4 tanker på totalt liter JET A1. Brannslukkeapparater er alltid i beredskap. 000(19) Flyoppstillingsplass Anlegg for påfylling av drivstoff. 000(20) Flyoppstillingsplass Det kan være behov for lys i den mørke årstiden. 000(21) Flyoppstillingsplass Oversiktsbilde over drivstofflageret. Strømforsyningsenhet klargjort i forgrunnen. 000(22) Parkeringsområde Parkeringsområde for kjøretøyer som ikke har garasje, beliggende ved siden av hangaren til flyklubben. 000(23) Parkeringsområde Parkeringsområde for kjøretøyer som ikke har garasje, beliggende mellom garasjen og hovedporten. 000(24) Parkeringsområde Parkeringsområde for reisende beliggende rett utenfor terminalbygget. 000(25) Parkeringsområde Parkeringsområde for reisende beliggende utenfor hovedporten. 000(26) Område for utvikling Masseutskiftning i området sydvest for hangaren til Widerøe. Det planlegges ny hangar når området er ferdig planert.

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Sørkjosen lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i oktober 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Værøy helikopterhavn

Værøy helikopterhavn Værøy helikopterhavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i juni 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland

Førde lufthamn, Bringeland Førde lufthamn, Bringeland Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ove Svalheim Gjennomført i mars 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Honningsvåg lufthavn, Valan

Honningsvåg lufthavn, Valan Honningsvåg lufthavn, Valan Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Kristiansund lufthavn, Kvernberget Kristiansund lufthavn, Kvernberget Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i november 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Røros lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ole Jørgen Kjellmark Gjennomført i mars 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Sogndal lufthamn desember 2014

Sogndal lufthamn desember 2014 Sogndal lufthamn desember 2014 Presentasjon Sogn regionråd, 5. desember 2014 Sogndal lufthamn Status Utvikling Profilering samspilt og kundeoriente rt SNAP (Southern Norway Airspace Project) SNAP Den største

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Sogn regionråd, 28. februar 2014 Sogndal lufthamn 2014 - Trafikkutvikling - Kundeundersøking - Miljø- og flyoppstillingsprosjektet - Status og oppgradering

Detaljer

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand lufthavn, Kjevik Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Samferdsleutvalet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00

Samferdsleutvalet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00 FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet Møteinnkalling Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r

U t t a l e t i l N T P F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r I n t e r e s s e u t v a l e t f o r F ø r d e l u f t h a m n, B r i n g e l a n d : U t t a l e t i l N T P 2 0 1 8-2 0 2 7 - F r a m t i d i g l u f t h a m n s t r u k t u r Ø v r i g e l u f t h

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Rapport Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Sak: Jotunheimen nasjonalpark. Rydding av gamalt søppel i Fannaråken-området. Rapport. Frå oppsynsmann:

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Då Velferdsklubben i Wärtsilä sendte mail om at det var inngått avtale om leige av hus/leilighet i Spania, meldte eg meg på for å stå på lista til trekking. Svaret

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014 Ran Seilforening skal vera eit attraktivt senter for sportsleg eintypesegling. Klubben skal ha gode fasilitetar for dette, slik at alle kan drive seglsport: barn på nybyrjarnivå, unge jolleseglarar og

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer