Værøy helikopterhavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Værøy helikopterhavn"

Transkript

1 Værøy helikopterhavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i juni 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 4 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon s. 5 Generelt om Regionale og lokale lufthavner s. 5 Organisasjonskart Værøy helikopterhavn s Luftfartshistorie for Værøy s. 7 Begynnelsen s. 7 Helikopterflyging s. 7 Værøy får flyplass s. 8 Tilbake til helikopter s Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift s Passasjeroversikt og flybevegelser s Dokumentasjon s. 17 VR000 - Eksteriør Utearealer s. 17 Fotojournal s. 18 VR001 - Ekspedisjonsbygg Bygningsdokumentasjon s. 20 Fotojournal s. 23 VR101 - Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 25 Fotojournal s. 27 Gamle Værøy lufthavn Fotojournal s Vedlegg Tegninger Ekspedisjonsbygg og driftsbygg - Fasader s Grunnriss s Snitt s Situasjonskart s. 32 Innbydelse til åpningen av Værøy helikopterhavn s. 33 CD med bilder relatert til fotojournalene CD med bilder fra gamle Værøy lufthavn, ref. fotojournal CD med videoklipp fra dagens helikopterhavn og bilder fra gamle Værøy lufthavn via midlertidig helikopterplass på Hanna Bakken-jordet til ny helikopterhavn på Tabbisodden. CD med kopi av Luftposten utgitt ifm åpningen av Værøy helikopterlufthavn 15.februar 1997.

4 4 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Værøy helikopterhavn er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av bygg og anlegg, et tilbakeblikk på lufthavnens historie samt beskrivelse av de ulike funksjonene knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Værøy helikopterhavn er foretatt på bakgrunn av lufthavnens spesielle historie og geografisk beliggenhet. Værøy helikopterhavn er den eneste lufthavnen på regionalnettet som bare har helikoptertrafikk. Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer helikopterhavnen og til de går om bord i helikopteret med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra landing til bagasjeutlevering. Det er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at helikopter kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hver bygning. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket rom bildet er tatt. Nummeret i parentes er løpende nummerering innefor hvert rom. For å få en komplett beskrivelse av den luftfartsmessige aktiviteten på Værøy er det også tatt med historikk fra tidligere perioder. Lufthavna som er nedlagt er også omtalt. Dette er også illustrert med bilder fra denne tiden. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

5 5 2. Organisasjon Divisjon Regionale og lokale lufthavner ble dannet ifm omorganisering av Avinor pr. 1.juni Divisjonen består av divisjonsstab og 42 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt i følgende ansvarsområder: AFIS, Eiendom, Kvalitet og sikkerhet, Marked, Personal, Security og Økonomi. Divisjonen er organisert med 4 selvstendige lufthavner, Regionale lufthavner med 9 enheter og fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. De selvstendige lufthavnene er: Bodø lufthavn, Kristiansand lufthavn, Kjevik, Tromsø lufthavn, Langnes og Ålesund lufthavn, Vigra. Regionale lufthavner består av: Haugesund lufthavn, Karmøy, Molde lufthavn, Årø, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Bardufoss lufthavn, Alta lufthavn, Lakselv lufthavn, Banak, Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen og Svalbard lufthavn, Longyear. Distrikt Finnmark ( 9 lufthavner): Berlevåg lufthavn, Båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn og Vardø lufthavn, Svartnes. Distrikt Ofoten / Lofoten / Vesterålen ( 7 lufthavner): Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen, Svolvær lufthavn, Helle og Værøy helikopterhavn. Distrikt Helgeland og Namdalen ( 6 lufthavner): Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum og Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Distrikt Sør-Norge ( 7 lufthavner): Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn, Sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen og Ørsta/Volda lufthavn, Hovden.

6 6 Organisasjonskart Værøy helikopterhavn Værøy helikopterhavn har 5 ansatte fordelt på 2 vaktlag. Lufthavnsjefen har i tillegg til ansvaret for Værøy helikopterhavn også ansvaret for Røst lufthavn. Lufthavnsjefen rapporterer til distriktssjefen for Ofoten / Lofoten / Vesterålen. Lufthavnsjef Seljeås Jørn FA Eiendomsforvaltning Hansen Terje FA Brann og Redning Adolfsen Ruben FA Opplæring Adolfsen Ruben FA Elektro Olsen Kjell FA Rullende materiell Hansen Terje FA Plass Kristiansen Leif-Rune FA Security Olsen Kjell FA = Fagansvarlig for tjeneste eller fagområde

7 7 3. Luftfartshistorie for Værøy Begynnelsen En gang for lenge siden, det må ha vært i 1948 eller 1949, landet et Norseman sjøfly fra Luftforsvaret i Sørlandsvika på Værøy. Om bord var bl.a. oberst Ole Reistad og løytnant Karlsen fra Bodø. Dette var første gang en flyvemaskin kom til Værøy, og for folket her ute som gjennom århundrer hadde vært knyttet til sjøen, var det nok uvant å vende oppmerksomheten mot himmelen. Men endringer var på gang. Allerede fra 1935 og hver sommer frem til krigen hadde det vært drevet sjøflyruter i Nord-Norge. Under krigen gikk sivil norsk flytrafikk i dvale, men sjøflytrafikken ble gjenopptatt da freden kom. Samtidig gikk myndighetene i gang med å legge planer for fremtiden. I 1949 forelå innstilling til en landsplan for bygging av flyplasser og sjøflyhavner i Norge. I innstillingen argumenteres det for at alle stamruter, også den på Nord- Norge, baseres på landfly. Kommisjonen er imidlertid oppmerksom på at det i en overgangsperiode fortsatt vil være behov for sjøflyruter i enkelte deler av landet og 60-årene skulle bli en gullalder for flyplassbygging i Norge og ikke minst skyldtes dette økonomisk støtte fra NATO. I 1952 ble Bodø som første landbaserte flyplass i Nord- Norge innlemmet i et nasjonalt landsdekkende stamrutenett. Deretter fulgte Bardufoss i 1956, Alta, Banak og Høybuktmoen i Kirkenes, alle i 1963, og Tromsø (Langnes) i Parallelt med byggingen av landflyplasser fortsatte trafikken med sjøfly langs kysten sommerstid. Til Værøy startet Widerøe charter- og ambulanseflyging i 1950-årene med Single Otter sjøfly. Om bord var det plass til ti passasjerer. I midten av 60-årene finner vi samme selskap i sving med en charterrute mellom Værøy, Røst og Bodø. Ruten ble fløyet to, tre ganger i uka sommerstid med Single Otter. Værøy og Røst kommuner garanterte for driften. På Værøy landet flyene i Sørlandsvågen og passasjerer og besetning ble satt i land med robåt. Et velkjent syn på Værøy i disse årene var ellers Ragnar Johnsen som drev taxiflyging og andre oppdrag med sitt lille Cessna-fly. Helikopterflyging I 1960-årene vokste kravet fra reisende om at Værøy måtte få regulære luftforbindelser med fastlandet. Alternativet var elendig. Lokalbåtene gikk langsomt og Vestfjorden var ikke å spøke med. Det hendte at anløp måtte sløyfes. I verste fall kunne det ta flere døgn å komme seg fra Værøy til Bodø. Slutten av 1960-årene bar bud om en ny giv for bygging av flyplasser i distrikts-norge. De fire første kortbaneflyplassene sto ferdige på Helgeland i Deretter fulgte Lofoten og Vesterålen med flyplassene Leknes, Svolvær (Helle) og Stokmarknes (Skagen) i Værøy ble stående utenfor det kortbanenettet som tok form i nabodistriktene. I stedet ble det satset på helikopter. Fra 1970 til 1973 drev Helikopter Service flyginger mellom Bodø, Værøy og Røst. Ruten ble fløyet tre dager i uka hele året, men var likevel ingen fullgod løsning. Helikoptrene, som var stasjonerte i Bodø, hadde redningsoppdrag som første prioritet. Skjedde en ulykke, ble trafikken til Værøy og Røst kansellert uten varsel. I september 1973 åpnet Widerøe s Flyveselskap regulær ruteflyging med helikopter på trekantsambandet Bodø, Værøy og Røst. Helilift sto som operatør med sine Sikorsky S 58. Noen år senere kom selskapet Offshore inn som operatør med Bell 212 helikopter.

8 8 Hanna Bakken-jordet på Sørlandet i Værøy ble benyttet som helikopterplass. Knapt noe annet sted i Norge var det mulig å oppleve luftfart så tett innpå dagliglivet. Dette var i tillegg den eneste regulære ruten som ble fløyet med helikopter. Foto: John Magnus Jensen Landingsplassen på Hanna Bakken-jordet Værøy får flyplass Hva med fly og flyplass? I slutten av 60-årene hadde myndighetene satt i gang utredning av kortbaneflyplass på Værøy, men like fra begynnelsen skapte meteorologiske forhold bekymring. Utredningsfirmaet Luftfartskonsulenter A/S påpeker i sin rapport fra 1968 at Værøy er meget værhårdt med overveiende vestlige vinder, noe som kunne skape vansker for flytrafikken. I dette og senere utredningsarbeider, ble tre flyplassalternativ drøftet: Kvalnes, Røssnesvågen og Nordlandet. En rapport fra Meteorologisk Institutt fra 1973 konkluderer med at Nordlandet peker seg klart ut fremfor de to andre, meteorologisk sett. Ulike prøveflyginger tydet imidlertid på det motsatte, men meteorologene hold fast ved sine vurderinger. Nordlandet var dessuten det rimeligste alternativet. Befolkningen på Værøy var jevnt over fornøyd med det eksisterende helikoptertilbudet som det var blitt godt vant med. Det var tvilsomt om regulariteten med fly kunne bli like høy. Luftfartsverket hadde i sine utredninger kommet frem til en regularitet på noe under 90 prosent. Til sammenligning var regulariteten for den eksisterende helikopterruten på nesten hundre prosent. I et møte mellom deltakere fra Nordland fylkeskommune, Luftfartsverket og kommunene Værøy og Røst i 1984, argumenterte leder for Værøy kommunikasjonsnemd, Dag Sørli, for å revurdere om Nordlandet var egnet for en flyplass, eventuelt om det var bedre å beholde helikoptertrafikken. Røst kommune presset imidlertid på for fly, og da måtte Værøy bli med siden de var knyttet til samme rute. Det kunne ikke bli snakk om både fly og helikopterrute.

9 9 I et nytt møte mellom fylkeskommunen, Luftfartsverket og kommunene Værøy og Røst i 3. mai 1984 meddelte Værøys daværende ordfører, Asmund Berg, at kommune etter et offentlig møte nå aksepterte Nordlandet. Møtet betraktet etter dette valget av flyplass som avklart. 1. juli 1986 ble Værøy lufthavn, Nordlandet, åpnet av daværende Samferdselsminister Kjell Borgen. Samme dag ble det også åpnet kortbaneflyplass på Røst, og Widerøe startet ruteflyging. Selskapets Twin Otter-fly var kjent som en hardhaus som tålte juling fra mange slags vær, og som kunne lette og lande fra svært korte rullebaner. Rullebanen på Værøy holdt standard kortbanemål med en lengde på ca 800 meter. På lufthavnen var det i tillegg ekspedisjonsbygg med tårn, og driftsbygning for kjøretøyer og utstyr. Den totale prislappen var på vel 40 millioner kroner. Tilbake til helikopter Det skulle snart vise seg Nordlandet var vindutsatt. Fallvinden rundt den 400 meter høye Nordlandslubben var lumsk. I 1989 skjedde det en nestenulykke, og 12. april 1990 havarerte et Twin Otter over åpent hav kort tid etter avgang. Ulykken kostet alle fem om bord livet, og lufthavnen ble midlertidig stengt. Folk på Værøy var splittet i synet på om lufthavnen skulle åpnes igjen, eller legges ned. 17. januar 1992 besluttet Samferdselsdepartementet å stenge lufthavnen permanent. Luftfartsverket satte i gang å utrede en alternativ flyplassløsning på Værøy. Røssnesvågen ved Kvitvarden og Kvalnes ble vurdert, men detaljerte undersøkelser av vindforhold viste at ingen av disse alternativene kunne oppfylle Luftfartsverkets krav til regularitet. Fremtiden for lufttransport til og fra Værøy sto nå på spill. Samferdselsminister Kjell Opseth så for seg at hurtigbåt kunne løse transportbehovet. 1. august 1993 ble det startet helikopterflyging til Bodø med utgangspunkt i den gamle helikopterplassen på Hanna Bakken-jordet. Ruten var midlertidig og ble drevet uten tilskudd fra staten, men med støtte fra Nordland fylkeskommune. For dem som hadde kjempet for en stabil luftvei til Værøy, var kampen likevel ikke over ennå. Det gjaldt å sikre en permanent helikopterrute som en del av kortbanenettet. Første steg ble tatt i Da ble helikopterruten innlemmet i kortbanenettet. I en stortingsmelding samme år om Statens engasjement i regional luftfart gikk Samferdselsdepartementet inn for at staten skulle ta ansvaret for transporttilbudet til Værøy. Departementet bemerket at løsningen neppe kunne være en ren sjøverts forbindelse. I Luftfartsverket ble mulige lokaliseringer av en ny permanent helikopterplass utredet. I første omgang sto valget mellom den gamle dampskipskaia og Kvalnes. Senere kom også Torvvågen ved Kvitvarden og Tabbisodden ved Kvitvarden med i vurderingen. Resultatet ble slik vi kjenner det i dag med en permanent helikopterplass på Tabbisodden. Anleggsarbeidet startet sommeren Staten ved Luftfartsverket sto som byggherre og betalte gildet. Den høytidelige åpningen av Værøy helikopterplass fant sted 15. februar 1997 og helikopterhavnen ble dermed innlemmet i det øvrige regionalnettet. Regulariteten på Værøy helikopterhavn var i 2009 på 98,2% Rullebanen og bygningene på Nordlandet finnes fortsatt 2010 og eies av en dyreglad familie. Bygningene brukes til bolig og sjokoladefabrikk, mens hund og katt, kaniner og geiter boltrer seg på det som en gang var rullebanen på Værøy.

10 10 Foto: John Magnus Jensen Arbeidere i gang med den nye helikopterhavna Foto: John Magnus Jensen Første landing på den nye helikopterhavna

11 11 Foto: John Magnus Jensen Åpningen av den nye helikopterhavna på Tabbisodden Foto: Bernt Olsen-Hagen Værøy lufthavn i 2010

12 12 4. Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift Værøy helikopterhavn er den eneste helikopterhavnen blant Avinors lufthavner. Foto: Bernt Olsen-Hagen Det første passasjeren treffer på etter å ha ankommet ekspedisjonsbygget er innsjekkingskranken til Lufttransport som ivaretar den praktiske håndteringen av de reisende. I forbindelse med ankomst og avgang tar medarbeiderne i Lufttransport seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerer, håndtering av bagasjen fra ekspedisjonsbygget og innlasting i helikopteret, ombordstigning og utfylling av lastepapirer. Ankomne passasjerer får sin bagasje transportert til ekspedisjonsbygget og utlevert i ankomsthallen. Helikopterhavnen har eget billettkontoret hvor man kan ringe inn og bestille billetter, leiebil, hotellrom, fraktforsendelse og reiseforsikring. Lufttransport har også et tett samarbeid med Avinor, som har ansvaret for fylling av drivstoff. Påfylling skjer fra en 1000 liters tank. Lufttransport forestår all opplæring av eget personell, og det meste av utstyret som benyttes tilhører Lufttransport. Ansvaret for security-funksjonen ved Værøy helikopterhavn besørges av Securitas. For å øke sikkerheten til passasjerene innførte luftfartsmyndighetene i 2006 nye regler for hva man kan ta med som håndbagasje. Den største endringen er forbudet mot å ta

13 13 med større mengder flytende væske. Flytende væske i denne sammenheng omfatter også deodoranter, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannpasta og lignende. Bakgrunnen for innskjerpelsen er at det er mulig å utvikle eksplosiver av flytende væske, og at de er vanskelig å avdekke væsketypene i sikkerhetskontrollen. I sikkerhetskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen og annet gods sendes gjennom avdekke evt. brudd på disse reglene. Operatøren har som oppgave å tolke den gjennomlyste bagasjen for å avdekke evt. ulovlige gjenstander. Håndbagasje leveres tilbake til den reisende mens innsjekket bagasje sendes inn i bagasjehallen for så å legges i lasterommet på helikopteret. Passasjerene har i mellomtiden har gått gjennom en metalldetektorportal som avdekker eventuelle ulovlige gjenstander som for eksempel kniver og våpen. Siden nøkler og gelenk i skosåler også inneholder metall må dette tas av og sendes gjennom røntgenmaskinen. Foto: Bernt Olsen-Hagen I gitte situasjoner kan securitypersonellet iverksette kroppsvisitasjon. Til dette formålet kan gardiner trekkes for og beskytte mot innsyn fra andre reisende. Alternativt benyttes et eget kontor til dette formålet. Følgende gjenstander skal røntgenkontrolleres: Alle større elektroniske artikler som PC, kamera, mobiltelefon og håndholdte spillere, yttertøy og jakker. Lukkbar gjennomsiktig pose på maks 1000ml for flytende væsker. Når securitykontrollen er foretatt, fortsetter den reisende inn til avgangshallen som er oppholdsrom inntil det er klart for ombordstigning.

14 14 Avgangshallen er innenfor det området som defineres som rød sone. Alle som oppholder seg i dette området må være klarert gjennom sikkerhetskontrollen. Lufthavntjenesten ivaretar alle oppgavene som skjer på bakken. Totalt 5 ansatte i 2 vaktlag utfører oppgavene som spenner fra brann- og redningstjeneste til såkalt plasstjeneste og er alle nødvendige for at helikopterhavnen er operativ og dermed kan ta imot helikopter. Brann- og redningstjenesten er en beredskapsfunksjon som skal foreta utrykning i tilfelle havari eller brann på eller i lufthavnens umiddelbare nærhet. Utrykningstiden er satt til 30 sekunder ifm hendelser inne på flyplassområdet. Utrykningsenheten har et krav om å dekke alle områder innenfor gjerdet på 90 sekunder. Til disposisjon har brann- og redningstjenesten en brannbil som tar 2400 liter vann og 250 liter skum. Etterfylling av brannbilen tar vel 4 minutter i garasjen. I tillegg har brannbilen et pulveraggregat på 250 kg. Foto: Bernt Olsen-Hagen Pulveraggregat For å kunne oppfylle utrykningskravet er det etablert rutiner hvor lufthavnbetjentene som er på vakt oppholder seg i garasjen under hver landing og takeoff. Klær til utrykningsstyrken er klargjort i nærheten av utrykningskjøretøyet. Brann- og redningstjenesten er en fysisk krevende jobb, og god fysisk form er en nødvendighet, spesielt dersom det vil være aktuelt å utføre oppgaver som røykdykking. Det gjennomføres regelmessige øvelser både på og utenfor lufthavna. Godkjenning foretas hvert år.

15 15 Værøy helikopterhavn har egen redningsbåt som er lokalisert ca 1km fra helikopterhavnen. Det er krav om at redningsbåten skal være på plass 300 meter utenfor landingsplassen innen 10 minutter, et krav som klares med god margin. (rekorden er 6 minutter og 15 sekunder) Tilhenger med bårer, ulltepper og ekstra lysutstyr står i garasjen ved siden av brannbilen. Plasstjenesten forestår kontroll av landingsplassen hele året. Vinterstid må plassen ryddes for snø før helikopter kan lande. Det iverksettes brøyting og kosting etter behov. Det er også viktig at utrykningsveiene holdes åpne, samt at det holdes åpen vei til brannkummer og hydranter innen området. Helikopter klargjøres når det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhets grunner er brannbilen i høyeste beredskap under slike forhold. Lufthavntjenesten har også diverse rutineoppgaver relatert til helikopterhavnens daglige drift og vedlikehold av bygg, anlegg og kjøretøyer. Lufthavnsjefen er ansvarlig for all aktivitet på Værøy helikopterhavn, og rapporterer til divisjonsdirektør for Regionale og lokale lufthavner via distriktssjefen for Ofoten / Lofoten og Vesterålen. Ny organisasjon var på plass fra Lufthavnsjefen forestår oppfølging mot de forskjellige aktørene på helikopterhavnen. Han har også ansvaret for utviklingen, både på det operative og kommersielle område. Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Avinor forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Høyest på dagsorden står imidlertid sikkerhet, både for passasjerer, flypersonale og egne ansatte.

16 16 5. Passasjeroversikt og helikopterbevegelser Værøy helikopterhavn Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev Årstall Pass Flybev En bevegelse er en landing og avgang Pass Flybev. Frem til 1986 var Værøy trafikkert av helikopter med landingsplass på en gressbakke nær sentrum. Ny lufthavn ble åpnet i 1986 og var i drift frem til 1990 da den ble stengt pga en flyulykke. Ny helikopterhavn ble åpnet i 15.februar Nøkkeltall Værøy helikopterhavn hadde 5 årsverk i Gjennomsnittsalderen er på 45,5 år. Av antall helikopterbevegelser i 2009 var 1282 rutetrafikk, 4 charter og 34 annen trafikk Regulariteten på helikopterhavna for 2009 var på 98,2% mens punktligheten var på 95,0%

17 17 6. Dokumentasjon Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon VR000 Lagringsplass for ryddeutstyr Lagerplass 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Grusbelagt flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Børster og skuffer til hjullaster. Operativ Brannbil avskiltet og kassert. Tilhenger for redningsbåt. Instrumenthytte på pall. To paller for avisingsvæske for landingsplassen. Kabeltrommel. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon VR000 Plass for instrumenter 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Grusbelagt flate 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Skyhøydemåler for høyde og mengde-måling av skyer. (celiometer) Mast for vindmåler på toppen og temperaturmåler på 2m høyde. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon VR701 Helikopter landings- og Landingsplass og oppstillingsplass oppstillingsplass 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Asfaltflate Landingslys og merking 7. Maskinutstyr 8. Lagrete objekter 9. Tilstand Operativ Oppstillingsplassen reasfaltert og åpnet for alminnelig ferdsel i Oppgradert fra liten til store helikopterhavn. Værøy kan nå ta imot helikopter på størrelse med Sikorsky 92. Instrumentell innflyging, Point in Space, etablert i 2010.

18 18 Fotojournal Felt ID VR000 Arkivnr Anm: Eksteriør Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Værøy helikopterhavn Bilde Anlegg Retn Motiv 000(1) Værøy helikopterhavn Bygningsmassen sett fra landsiden 000(2) Remute-plass Oppbevaring av utstyr til hjullaster o.a. 000(3) Remute-plass NØ Skyhøydemåler for høyde og mengde-måling. (ceiliometer) Mast med vindmåler på toppen og temperaturmåler på 2m høyde. 000(4) Remute-plass Skyhøydemåler for høyde og mengde-måling. (ceiliometer) 000(5) Remute-plass VNV Skyhøydemåler for høyde og mengde-måling. (ceiliometer) Mast med vindmåler på toppen og temperaturmåler på 2m høyde. 000(6) Remute-plass Skyhøydemåler for høyde og mengde-måling. (ceiliometer) 000(7) Remute-plass Vindmåler. 000(8) Remute-plass Skyhøydemåler og temperaturmåler. 000(9) Bygningsmasse Driftsbygg i forkant og ekspedisjonsbygg i bakkant. Lysmaster for oppstillingsplass. 000(10) Bygningsmasse Ekspedisjonsbygg og driftsbygg 000(11) Oppstillingsplass Vindpølse. 000(12) Landingsplass Landingsplass for helikopter 000(13) Landingsplass Landingslys 000(14) Landingsplass Lysrekke (landingslys og markeringslys) 000(15) Om bord i helikopter Passasjerer til Værøy på flight L5003 den (16) Landingsplass Flight L5003 den har landet. Passasjerene forlater helikopteret. 000(17) Landingsplass Flight L5003 den har landet. Passasjerene forlater helikopteret. 000(18) Landingsplass Bagasjen tas ut av helikopteret. 000(19) Landingsplass Strømforsyningsenhet koblet til helikopteret. 000(20) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(21) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(22) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(23) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(24) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(25) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing 000(26) Landingsplass Flight L5001 landet 000(27) Landingsplass Flight L5001 takser mot oppstillingsplassen 000(28) Landingsplass Flight L5001 takser mot oppstillingsplassen 000(29) Landingsplass Flight L5001 takser mot oppstillingsplassen 000(30) Oppstillingsplass Flight L5001 parkert 000(31) Landingsplass Flight L5001 den inn for landing. Film 000(32) Oppstillingsplass Værøy helikopterhavn den (33) Oppstillingsplass Flight L5002 den klar for takeoff

19 000(34) Landingsplass Flight L5002 klar for avgang. Film. 000(35) Oppstillingsplass Flight L5002 klar for avgang. 000(36) Oppstillingsplass Helikopter tilkoblet strømforsyningsenhet. 000(37) Oppstillingsplass Maskinisten etterser helikopteret for avgang. 000(38) Oppstillingsplass Takeoff flight L5002 den

20 20 Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal Se skjema for eksteriør VR000. II. Bygningsdokumentasjon eksteriør og hovedkonstruksjon 1. Bygningsnr 2. Betegnelse bygning 3. Funksjon VR001 Ekspedisjonsbygg Fasiliteter for passasjerer TAK 4. Konstruksjon 5. Form 6. Tekke Limtredragere 27º saltak Takstein 7. Skorstein 8. Materialer VEGGER 9. Konstruksjon 10. Materialer 11. Kledning Lecamur og reisverk Lecamur og tre Liggende villmarkspanel 12. Detaljer 13. Overflatebehandling Beiset 14. TRAPPER OA PÅBYGG Påbygd i 2005 (4 meter) og i 2007 (5 meter) 15. FUNDAMENT Betongsåle på grunn. 16. ANM Spesielle trekk/funksjonelle løsninger: Nåværende tilstand/endringer: III. Bygningsdokumentasjon interiør og inventar 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Kontor lufthavntjeneste Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Kontor lufthavntjeneste Vaktrom 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 5 arbeidsposisjoner hvorav en for To varmepumper security. Skriver, faks, makulator, arkivskap, Safe, radio med værstasjon, skjerm til ceiliometeret, meteorologisk PC. To skap for dokumenter og manualer. Whiteboardtavle, sittegruppe, nøkkelskap. Loftsetasjen inneholder instrumentutstyr til flynavigasjonstjenesten (FNT) 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Korridor Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Gang til garderober, spiserom og Gang. utgang til flyside. 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Tørkeskap og vanndispenser.

21 21 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Garderobe dame Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Garderobe Garderobe 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 4 garderobeskap, knagger til arbeidstøy. Refleksvester for Securitas 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Garderobe herrer Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom 7 garderobeskap Garderobe Garderobe 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 7 garderobeskap, knagger til Ladestasjon for radio. arbeidstøy. Refleksvester for Avinor 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Oppholdsrom Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Oppholdsrom Oppholdsrom 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Minikjøkken med hvitevarer. Kaffetrakter og mikrobølgeovn. Sittegruppe m/bord 3 stoler. Tv og musikkanlegg m/dcd-spiller. Diverse bilder på veggene. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Kontor Lufttransport Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Kontor Kontor 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter 2 arbeidsposisjoner og 1 multiskriver. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Innsjekking Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Innsjekking Innsjekking av reisende 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Skranke med en arbeidsposisjon. Arkivskap, to skap med sjalusi for dokumenter. Vekt for veiing av bagasje. Boks med bagasjetagger.

22 22 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Sluse for security Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Sikkerhetskontroll Kontroll av reisende og bagasje 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Bagasjeruller inn mot røntgenmaskinen og fra denne og ut til bagasjehall for avreisende. Sluse: Garrett PinPoint Detection PO6500i. Røntgenmaskin fra BBComputeteknikk as, L3 Communication. Kamera for overvåkning av securityslusa. Ved sjekk av enkeltpassasjerer kan gardiner trekke for. Evt. kan security-kontoret benyttes. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Avgangshall Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Avgangshall Oppholdsrom for reisende. 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Tre sittegrupper med kafebord. 8 veggfaste stoler.. Skranke som ikke er i bruk. TV for info om sikkerheten om bord i helikopteret. Diverse bilder av landskap og de helikoptertyper som har landet på Værøy. 2 modeller av redningsskøyter. Modell i glassmonter av gamle Værøy lufthavn. Utstoppet havørn etter kollisjon med Twin Otter under landing på Værøy. Brus og snacksautomat. Kaffeautomat Grønn plante. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR001 Rekvisitarom Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Ekspedisjonsbygg Rekvisitarom Lager for kontorrekvisita 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Hyller Kontorrekvisita

23 23 Fotojournal Felt ID VR001 Arkivnr Anm: Ekspedisjonsbygg Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Værøy helikopterhavn Bilde Anlegg Retn Motiv 001(1) Vaktrom Vaktrom for lufthavntjenesten. 001(2) Vaktrom Printer, telefaks, arkivskap, værmåler, radiosamband, skjerm til høydemåler for skyer (ceiliometer) 001(3) Vaktrom Detaljer av takkonstruksjon. 001(4) Garderobe damer Garderobeskap, refleksvester og emballasje til forsendelse av fisk. 001(5) Garderobe herrer Garderobeskap, refleksvester og ladestasjon for radiosamband, 001(6) Garderobe herrer Ladestasjon for radiosamband, 001(7) Korridor Korridor til garderober og oppholdsrom samt utgang til flysiden. 001(8) Oppholdsrom Oppholdsrom for ansatte med sittegruppe. 001(9) Oppholdsrom Oppholdsrom for ansatte med minikjøkken. 001(10) Oppholdsrom Oppholdsrom for ansatte med TV og musikkanlegg m/dvd-spiller. 001(11) Kontor Kontor til Lufttransport 001(12) Innsjekking Innsjekkingsskranke for reisende Utlevering av billetter. 001(13) Innsjekking Vekt for veiing av bagasje og boks for bagasjelapper 001(14) Innsjekking Selvbetjening for merking av bagasje. 001(15) Innsjekking Innsjekkingsskranke. 001(16) Sluse for Sikkerhetskontroll for reisende. sikkerhetskontroll 001(17) Sluse for Bagasje på vei til gjennomlysing. sikkerhetskontroll 001(18) Sluse for sikkerhetskontroll Bagasje på vei til bagasjehallen for utgående bagasje. 001(19) Sluse for Kamera for overvåking av sikkerhetskontrollen. sikkerhetskontroll 001(20) Sluse for sikkerhetskontroll Gardiner som kan trekkes for ved kontroll av passasjerer. 001(21) Avgangshall Avgangshall med sittegrupper. 001(22) Avgangshall Avgangshall med sittegrupper. 001(23) Avgangshall Avgangshall med sittegrupper. 001(24) Avgangshall Avgangshall med sittegrupper. 001(25) Avgangshall Utstillingsmonter med den gamle Værøy lufthavn samt historisk billedmontasje. 001(26) Avgangshall Havørn fra kollisjon med Twin Otter under landing. 001(27) Avgangshall Utstilte modeller av redningsskøyter samt landskapsbilder fra Værøy. 001(28) Rekvisitalager Lager for kontorrekvisita 001(29) Kontor Kontor for lufthavnsjef 001(30) Kontor Kontor for security.

24 001(31) Bagasjehall Bagasjehall for utgående bagasje. 001(32) Bagasjehall Port ut til flysiden. 001(33) Bagasjehall Bagasjehall for ankommende bagasje. 001(34) Ankomst Dør fra flysiden for ankommende passasjerer. 001(35) Inngangsparti Inngang og utgang til ekspedisjonsbygget. 001(36) Fasade flyside SV Ekspedisjonsbyggets fasade mot flysiden 001(37) Fasade flyside V Ekspedisjonsbyggets fasade mot flysiden 001(38) Fasade flyside Velkommen til Værøy - detaljer fasade flyside 001(39) Fasade flyside Detaljer fasade flyside 001(40) Fasade flyside Detaljer fasade flyside 24

25 25 Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal Se skjema for eksteriør VR000. II. Bygningsdokumentasjon eksteriør og hovedkonstruksjon 1. Bygningsnr 2. Betegnelse bygning 3. Funksjon VR101 Driftsbygg Garasjer TAK 4. Konstruksjon 5. Form 6. Tekke Tredrager 15º saltak Takstein 7. Skorstein 8. Materialer VEGGER 9. Konstruksjon 10. Materialer 11. Kledning Lecamur og reisverk Lecamur og tre Liggende villmarkspanel 12. Detaljer 13. Overflatebehandling Malt 14. TRAPPER OA PÅBYGG 15. FUNDAMENT Betongplate på grunn 16. ANM Spesielle trekk/funksjonelle løsninger: Nåværende tilstand/endringer: III. Bygningsdokumentasjon interiør og inventar 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR 101 Garasje Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Driftsbygg Garasje Garasjering av utrykningskjøretøy 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Verktøybenk med diverse verktøy. Garderobeskap med personlig utstyr for utrykningsstyrken. Skap med diverse verktøy. 1.hjelpsutstyr øyeskyllevæske. Brannbil, type MAN Skumtank 250 liter, 2400 liter vann Rekkevidde på vannkanonen er +50 meter. Pulverageregat på 250 kg. Øreklokker til bruk under avgang og landing. Radioutstyr til lokalt samband. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR101 Garasje Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Driftsbygg Garasje Garasjering av hjullaster 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Påfyllingspunkt for brannbilen. Hjullaster Høytrykkspyler Påfyllingstid er 4 minutter. Manuell portåpner.

26 26 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR101 Garasje Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Driftsbygg Garasje Garasjering av inspeksjonsbil 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Nødstrømsaggregat i rommet i bakkant. Inspeksjonsbil Tilhenger med katastrofeutstyr. Diverse lagret utstyr. Treningsdukke ved navn Edvard. 1. Bygningsnr 2. Rom/Enhet nr 3. Etasje VR101 Garasje Betegnelse bygning 5. Betegnelse rom 6. Funksjon rom Driftsbygg Garasje Garasjering av diverse utstyr 7. Inventar 8. Maskinutstyr 9. Lagrete objekter Jekketralle, gressklipper, støvsuger Diverse lagret utstyr I bakkant lagerrom for diverse kjemikalier, maling og rekvisita. Nybygd mesanin for lagring av utstyr. Nybygd i 2008.

27 27 Fotojournal Felt ID VR101 Arkivnr Anm: Driftsbygg Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Værøy helikopterhavn Bilde Anlegg Retn Motiv 101(1) Driftbygg Driftsbygget mot flysiden med garasjeportene åpne, 101(2) Garasje 1 Brannbil i utrykningsposisjon. 101(3) Garasje 1 Brannbil i utrykningsposisjon. 101(4) Garasje 1 Verktøybenk i bakkant av garasjen. 101(5) Garasje 1 Personlig verneutstyr for utrykningstyrken. 101(6) Garasje 1 Skap med verktøy og smøremidler ved siden av verktøybenken. Arbeidstøy ti venstre i bildet. 101(7) Garasje 1 Detaljer fra brannbilen, pulveraggregat på 250 kg. 101(8) Garasje 1 Detaljer fra brannbilen, brannslanger. 101(9) Garasje 2 Påfyllingspunkt for brannbilen som fylles opp i løpet av 4 minutter. Høytrykkspyler til høyre. Vannslange til venstre. Garasjeplass for hjullaster. 101(10) Garasje 3 Inspeksjonsbil. 101(11) Garasje 3 Inspeksjonsbil og henger med redningsutstyr. 10 bårer og 20 ulltepper samt bobleplast for innpakning av pasienter. Katastrofekoffert i bilen. Detaljer fra brannbilen, 101(12) Garasje 3 Aggregat i bakkant av garasje (13) Garasje 4 Jekketralle, gressklipper samt diverse lagret utstyr. I bakkant lagerrom for diverse kjemikalier, maling og rekvisita. Nybygd mesanin for lagring av utstyr.

28 28 Fotojournal Felt ID Arkivnr Anm: Gamle Værøy lufthavn Fotograf Bernt Olsen-Hagen Dato Sted Værøy Bilde Anlegg Retn Motiv 1 Butikkutsalg Salg av produkter fra egen sjokoladeproduksjon. 2 Detaljbilde Originale skilt fra tidligere drift 3 Detaljbilde Originale skilt fra tidligere drift 4 Trapp Vindeltrapp opp til tårnet. 5 Tårn Trapp i tårnet. 6 Tårn Detalj fra himlingen 7 Tårn Ø Utsikt fra tårnet mot øst. 8 Tårn V Utsikt fra tårnet mot vest. 9 Tårn Glassfasade. 10 Tårn Nåværende eier forteller om dagens bruk. 11 Tårn Detaljer med fjellvegg i bakgrunn 12 Tårn Detaljer med havet i bakgrunnen 13 Detaljbilde Originale skilt fra tidligere drift 14 Soverom Nåværende bruk av kontoret til daglig leder for lufttrafikktjenesten 15 Tv-stue Nåværende bruk av ankomst/avgangshall 16 Tv-stue Nåværende bruk av ankomst/avgangshall 17 Tv-stue m/peis Nåværende bruk av ankomst/avgangshall 18 Kjøkken Nåværende bruk av toalettene ifm avgangshallen. 19 Detaljbilde Originale skilt fra tidligere drift 20 Tårn og ekspedisjonsbygg Opprinnelig tårn og ekspedisjonsbygg med påbygd kjølelager i forgrunnen. 21 Inngang Nåværende brukere av fasilitetene ekspedisjonsbygg 22 Tårn og Fasade flyside ekspedisjonsbygg 23 Tårn og Fasade tårn flyside ekspedisjonsbygg 24 Flystripe Den nedlagte flystripa mot vest. 25 Flystripe Den nedlagte flystripa mot øst. 26 Flyside Nåværende bruk av området på flysiden. Innhegningen er laget av staur fra det gamle flyplassgjerdet. 27 Inngangsparti Inngangsparti til tidligere lufthavnvakt.

29 29 7. Vedlegg Tegninger ekspedisjonsbygg og driftsbygg Fasade

30 Grunnriss 30

31 Snitt 31

32 Situasjonskart 32

33 Innbydelse til åpningen av den nye helikopterhavna 33

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Honningsvåg lufthavn, Valan

Honningsvåg lufthavn, Valan Honningsvåg lufthavn, Valan Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Kristiansund lufthavn, Kvernberget Kristiansund lufthavn, Kvernberget Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i november 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand lufthavn, Kjevik Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Avinor, prospekt av 11. juni 2009 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Avinor AS Registreringsdokument Tilretteleggere: Oslo, 11. juni 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets og Fokus

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8.

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8. Miljørapport 2007 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Samfunn og miljø 3 2.1 Hovedmål 3 2.2 Delmål 3 3. Miljøaspekter 4 3.1 Organisasjon 4 3.2 Miljøkontroller og miljørevisjoner 4 4. Utslippstillatelser 5 5.

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

nr.3 vinter «Minn meg på å være sikker, og jeg vil takke deg for det.» erfaringsutveksling innen bakketjenesten

nr.3 vinter «Minn meg på å være sikker, og jeg vil takke deg for det.» erfaringsutveksling innen bakketjenesten 12 PLASS, BRANN og REDNING 22 Hvit vi er rullebanemerking i gang! HMS Prosjekt formstøpte aktive hørselvern erfaringsutveksling innen bakketjenesten nr.3 vinter 2013 «Minn meg på å være sikker, og jeg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord

Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord Markedsmessige og økonomiske analyser av Terje Mathisen Gisle Solvoll Frode Kjærland Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-rapport 5/2008 Lufthavnene

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Planbeskrivelse Utarbeidet av Asplan Viak AS Utgave: 02 Dato: 2013-03-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hammerfest kommune Hammerfest

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 201005763-4/121 11.mars 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer