Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for arkivmessig bevaring"

Transkript

1 Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

2 Dette dokumentet har vedlegg som inneholder billed- og filmfiler som er beskyttet iht åndsverksloven. Kopiering av disse filene må ikke foretas uten samtykke fra rettighetshaver/avinor. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 4 Link til billedmaterialet ved Norsk Luftfartsmuseum 2. Organisasjon Generelt om Regionale lufthavner s. 5 Organisasjonskart Leknes lufthavn s Historisk tilbakeblikk s. 7 Historien sett i lys av norsk og nordnorsk luftfartshistorie s. 8 Pionertid for luftfart i nord s. 8 De første post- og passasjerflyrutene s. 8 Flyging i tiårene etter andre verdenskrig s. 8 Fra sjø til land s. 9 Leknes lufthavn åpnes og tas i bruk s. 10 Lufthavnens utvikling fra 1972 og frem til i dag s. 11 Leknes lufthavn 1972 s Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift s. 13 Oversiktskart s Passasjeroversikt og flybevegelser s Dokumentasjon s. 19 LK000 - Eksteriør Utearealer s. 19 Fotojournal s. 21 LK001 Terminalbygg Bygningsdokumentasjon s. 19 Fotojournal s. 22 LK101 Driftsbygg Bygningsdokumentasjon s. 25 Fotojournal s. 30 LK201 Tårn Bygningsdokumentasjon s. 32 Fotojournal s Vedlegg Tegninger LK001 - Terminalbygg og tårn s. 36 Tegninger LK101 - Driftsbygg s. 37 Tegninger LK201 - Tårn 2. og 3.etasje s. 40 Utdrag av tårnjournalen august og november 1972 s. 41 Tekniske byggedata s. 42 CD med bilder relatert til fotojournalene CD med bilder og film fra byggingen av lufthavna i 1971 / 72 CD med historiske bilder

4 4 1. Innledning Oppgaven med å dokumentere Leknes lufthavn er en videreføring av det arbeidet som er gjort ifm landsverneplanen som ble overlevert Riksantikvaren i februar Dokumentasjon i denne sammenheng betyr beskrivelse av alle bygg og anlegg, samt ulike arbeidsoperasjoner og funksjoner knyttet til driften av lufthavnen med sikte på arkivmessig bevaring. Valget av Leknes lufthavn er foretatt på bakgrunn av geografisk beliggenhet, byggeperiode og funksjon i et hardt klima. Dokumentasjonen er gjennomført av Avinor Museum i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum og Riksantikvaren. I dokumentasjonsarbeidet er det tatt utgangspunkt i passasjerenes bevegelse fra de ankommer lufthavnen og til de går om bord i flyet med de funksjoner som disse kommer i kontakt med. For ankommende passasjerer følges disse fra flyet til bagasjeutlevering. Der er foretatt avstikkere til funksjoner som Avinor er ansvarlig for, som er usynlige for de reisende, men som er nødvendige for at fly kan lande og ta av. Bygningene er dokumentert med en bygningsdokumentasjon som tar utgangspunkt i uteareal. Dernest beskrives eksteriør og konstruksjon samt interiør og inventar for hvert rom. Det er i tillegg tatt bilder av de forskjellige rommene og hvert bilde er beskrevet med kommentarer i en fotojournal. Nummeret på bildet angir i hvilket rom bildet er tatt. Nummeret i parantes er løpende nummerering innefor hvert rom. Bildene oppbevares ved Norsk Luftfartsmuseum, samt som vedlegg til dette dokumentet.

5 5 2. Organisasjon Generelt om Regionale lufthavner Divisjon regionale lufthavner består av divisjonsstab og 29 lufthavner. Divisjonsstaben er inndelt slik: AFIS, Eiendom og utbygging, HR, Prosjekter, Sikkerhet og kvalitet og Økonomi. Lufthavnene er organisert i fire distrikter, hver av dem ledet av en distriktssjef. Finnmark Berlevåg lufthavn,båtsfjord lufthavn, Hammerfest lufthavn, Hasvik lufthavn, Honningsvåg lufthavn, Valan, Mehamn lufthavn, Sørkjosen lufthavn, Vadsø lufthavn, Vardø lufthavn, Svartnes. Ofoten/Lofoten/Vesterålen Andøya lufthavn, Andenes, Leknes lufthavn, Narvik lufthavn, Framnes, Røst lufthavn, Stokmarknes lufthavn, Skagen,Svolvær lufthavn, Helle, Værøy helikopterplass. Helgeland og Namdalen Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Namsos lufthavn, Rørvik lufthavn, Ryum, Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Sør-Norge Fagernes lufthavn, Leirin, Florø lufthamn, Førde lufthamn, Bringeland, Røros lufthavn,sandane lufthamn, Anda, Sogndal lufthamn, Haukåsen, Ørsta/Volda lufthavn, Hovden. Konsernsjef Konsernstab Regionale lufthavner Stab Sør-Norge Helgeland og Namdal Ofoten, Lofoten og Vesterålen Finnmark Fagernes Brønnøysund Leknes Berlevåg Florø Mo i Rana Narvik Båtsfjord Førde Mosjøen Røst / Værøy Hasvik Røros Namsos Stokmarknes / Andøya Hammerfest Sandane Rørvik Svolvær Honningsvåg Sogndal Sandnessjøen Mehamn Ørsta - Volda Sørkjosen Vadsø Vardø

6 Organisasjonskart Leknes lufthavn 6

7 7 3. Historisk tilbakeblikk Historien sett i lys av norsk og nordnorsk luftfartshistorie Pionertid for luftfart i nord Det er langt dette landet. Det meste er nord, skriver lyrikeren Rolf Jacobsen. Dette var også fakta som flypionerer i Norge måtte forholde seg til da de planla de første flyruter i og 30-årene. Sammenlignet med i dag var flyene små, langsomme og de manglet sikre navigasjonshjelpemidler. Flygeren var avhengig av å se bakken eller sjøen under seg for å kunne navigere. Skyer som drev opp utgjorde en fare, og i Nord-Norge satte mørketiden begrensninger. Det var Forsvaret som introduserte flyet i Nord-Norge, og som bygde opp den første flyaktiviteten i landsdelen. Jomfruflygingen fant sted under en militærøvelse på Elvenes (Salangen) i Troms 9. september 1915, og ble utført av nordsjøflyger og premierløytnant Tryggve Gran med hans Blériot. Nord-Norges flyavdeling ble etablert på Elvenes i , men senere nedlagt i I 1930-årene ble det bygd marinestasjon på Skattøra i Tromsø, provisorisk til å begynne med, fast stasjon fra På sivil side var optimismen påtakelig i årene etter første verdenskrig, og Nord-Norge var med fra første stund. Norges første flyselskap, Det Norske Luftfartrederi A/S stiftet i 1918, la planer for faste luftruter langs kysten helt opp til Kirkenes. I 1919 reiste rederiets direktører til Nord-Norge for å kartlegge hvor det kunne bygges sjøflyhavner. Selskapet gikk imidlertid konkurs før planene ble realisert. I 1920 uttalte en offentlig nedsatt lufttrafikkommisjon med at Norge var et av de land i Europa som på grunn av sin geografi hadde størst behov for luftruter. Den fremholdt at Norges langstrakte kyst burde by på utmerkede betingelser for trafikk med flottørapparater og flyvebåter. I 1922 foreslo regjeringen Blehr bevilgninger til flystasjoner fra Trondheim til Bodø eller Harstad. Fem år senere, i 1927, la Luftfartsrådet frem forslag om en flyrute mellom Trondheim og Tromsø med landinger underveis. Til tross for slike optimistiske fremstøt var det praktisk talt ingen sivil flyaktivitet i Nord-Norge fra Grans jomfruflyging i 1915 og frem til i midten av 1930-årene. Kun ett og annet sjøfly var å se sommerstid. I 1919 fløy Bergens-firmaet United Sardine Factory fra Bergen til Harstad, med mellomlandinger underveis, men dette flyet var så vidt en vet ikke innom Lofoten. Ifølge flyhistoriker Ulf Larsstuvold kom det første flyet til Lofoten med et tysk cruiseskip, D/S Oceana. Skipet ankret opp blant annet utenfor Digermulen i Svolvær. Sommeren 1926 muligens også i 1927, 1928, 1929 og 1930, var det om bord et Junkers F-13 sjøfly fra Severa AG (senere Deutsche Lufthansa) som ble brukt til passasjerflyginger. Nord-Norges første flyselskap, Harstad Lufttrafikk A/S og Narvik-kvinnen Gidsken Jakobsen startet flyging samtidig i1929, og begge besøkte Lofoten. 9. september 1929 havarerte Jakobsens toseters sjøfly, Måsen, utenfor kaia i Stamsund. Harstad Lufttrafikks Moth-fly Mercur havarerte på samme sted et års tid senere, i Motoren ble vissnok etterpå hengt til tørk på en fiskehjell.

8 8 Havariene viser de utfordringer pionerene stå overfor. Upålitelige fly, vanskelige værforhold, et totalt fravær av flyplasser og ingen offentlig pengestøtte til flyruter dette var forhold som gjorde det nesten umulig å lykkes. De første post- og passasjerflyruter Fart i sakene ble det først i Da vedtok Stortinget en nasjonal plan for bygging av flyplasser og sjøflyhavner. Samtidig ble Det norske Luftfartselskap A/S (DNL) innvilget enekonsesjon på de viktigste flyruter i Norge. Selskapet bygde opp et stamrutenett som omfattet Oslo Bergen og Bergen Tromsø. Flyging foregikk sommerstid og var utelukkende basert på sjøfly, vesentlig Junkers Ju52. Lofoten falt i første omgang utenfor rutenettet. Bergen Tromsø ble sommeren 1935 fløyet som en prøverute for post tre ganger i uken med et lite Junkers-fly som het Ternen. Nordpå var det mellomlandinger blant annet i Bodø, Narvik og Harstad. Passasjerer ble tatt med i den grad det var ledig plass etter at posten var lastet inn. En reise mellom Bergen og Tromsø tok drøyt ti timer og kostet 200 kroner én vei. Sommeren 1936 satte DNL inn større Junkers Ju52 på ruten Bergen Tromsø. I tillegg kjøpte DNL 51 prosent av aksjene i Widerøe s Flyveselskap A/S. Selskapene ble enige om en deling der DNL trafikkerte stamrutenettet, mens Widerøe drev lokal ruter som fraktet post og passasjerer inn til stamrutene. Nå åpnet det seg muligheter for Lofoten. 7. juni 1936 startet DNL prøvedrift av en sjøflyrute i Ofoten, Vesterålen og Lofoten med Ternen. Ruten omfattet Harstad, Liland, Gravdal, Stokmarknes og Risøyhamn. Ruten ble drevet i ni dager, og det ble gjennomsnittlig fraktet 50 kilo post daglig. Ruten ble ikke gjenopptatt de kommende sesongene. Lofoten skulle stå uten ruteflyforbindelse frem til i begynnelsen av 1950-årene. Flyging i tiårene etter andre verdenskrig 27. mai 1946 gjenåpnet DNL kystruten på strekningen Trondheim Tromsø. Widerøe s Flyveselskap A/S gjenoppsto etter krigsdvalen. Selskapet søkte samarbeidspartnere i Nord-Norge og slo seg sammen med Polarfly A/S i Narvik i Det nye selskapet fikk navnet Widerøe s Flyveselskap og Polarfly A/S. Selskapet utvidet i løpet av 1950-årene sin virksomhet i Nord-Norge, og fikk i 1951 konsesjon med statsstøtte på ruter mellom Narvik, Svolvær og Bodø. I 1957 trakk SAS, som DNL var blitt en del av, seg ut av all sjøflytrafikk. Fra da av ble rutetrafikk med sjøfly i Nord-Norge utført av Widerøe på konsesjon fra SAS. Etter forhandlinger med SAS og luftfartsmyndighetene ble Widerøes sjøflyruten utvidet til å omfatte Gravdal i Lofoten, visstnok i Sjøflyhavnen lå i Gravdalsbukta der skipsekspedisjonen fortsatt ligger. Her var det flytebrygge. Ved siden av ruteflyging sommerstid landet Widerøes ambulansefly på Gravdal. Flygingen foregikk hovedsakelig med Otter- og Norseman-fly. I 1965 inngikk Widerøe avtale med kommunene Værøy og Røst om å fly en forsøksrute til Bodø med faste flyginger to dager i uken. Widerøes sjøflyruter ble drevet sommerstid med Otter frem til og med sommeren Da var det slutt for all sjøflytrafikk i Norge. På Gravdal endte sjøflytrafikken med en tragisk ulykke i forbindelse med et ambulanseoppdrag. Flyet ble kastet rundt, og flygeren omkom.

9 9 Fra sjø til land Et landbasert stamrutenett ble bygd ut suksessivt i Nord-Norge fra 1950-årene. Bodø flyplass åpnet for sivil ruteflyging 12. mai SAS satte inn Saab Scandia-fly med plass til 32 passasjerer på ruten. I 1956 ble landflyruten forlenget fra Bodø til Bardufoss. Utviklingen fortsatte i 1963 da Alta, Banak og Høybuktmoen ved Kirkenes fikk landflyforbindelse, og i 1964 med Andenes og Langnes ved Tromsø. Sommeren 1965 var SAS kommet opp i seks daglige flyruter mellom Bodø og Sør- Norge. Det gikk ruter mellom Oslo, Trondheim, Bodø, Bardufoss og Tromsø (trafikkert med DC-7C) og mellom Oslo, Bodø og Tromsø, med anløp av Andenes på enkelte flyginger (Metropolitan). Det var også daglig flyforbindelse mellom Bergen, Bodø og Tromsø. I tilknytning til stamruten på Nord-Norge fløy SAS to turer i døgnet mellom Tromsø, Alta, Banak og Kirkenes. Det landbaserte stamrutenettet ga store deler av Norges befolkning tilgang på faste, helårige flyruteforbindelser. Unntaket var deler av distrikts-norge. I Lofoten var som nevnt sjøfly enerådende frem til Dette innebar flyging kun i den lyse årstid og i bra vær uten for høye bølger. Vinterstid og i dårlig vær sto flytrafikken stille. Den som da skulle ut og fly måtte ta Hurtigruten til Bodø og fly derfra. Blant folk i distrikts-norge var det misnøye med å bli stående utenfor det flytilbud som stadig flere nordmenn fikk tilgang til. Problemet var økonomien knyttet til flyplassdrift i tynt befolkede områder med svakt passasjergrunnlag. Mot slutten av 1960-årene feide en grønn vind inn over landet, og det ble politisk stemning for å satse mer på distriktene. I 1965 ble Håkon Kyllingmark samferdselsminister. Han var Høyrepolitiker fra Svolvær. Kyllingmark tok initiativet til det som er blitt omtalt som en helt ny giv i norsk luftfartspolitikk. I Stortingsmelding nr. 47 ( ) om videre utbygging av flyplasser ble Leknes sammen med Gimsøy vurdert som aktuelle områder for stamruteflyplass i Lofoten. Luftfartsdirektoratet konkluderte imidlertid med at forholdene på Leknes ikke tillot forsvarlig trafikk, og...at prosjektet er ubrukelig for jet-operasjoner i regulær rutetrafikk. I samme melding bemerker Samferdselsdepartementet at skal en i løpet av en rimelig tid kunne trekke nye bosettingsområder inn i luftrutenettet, vil dette ikke kunne gjøres ved en ensidig utbygging av nye stamruteplasser. Sluttresultatet av dette ble en nasjonal satsing på kortbaneflyplasser. Kort rullebane (normalt 800 meter) og få og små bygninger gjorde at kortbaneflyplassene lot seg bygge raskere og rimeligere enn en stamflyplass. Den tekniske forutsetningen som lå til grunn, var utviklingen av såkalte STOL-fly (short take-off and landing aircraft) som kunne lette og lande på svært korte rullebaner. Kortbaneflyplassene ble bygd ut puljevis i egne rutenett. Etter knapt ett års byggetid sto de fire første flyplassene ferdige på Helgeland i Widerøe fikk konsesjon, og trafikken på Helgelands-ruten startet 1. juli 1968 med STOL-flyet Twin Otter. Utbyggingen av kortbanenettet fortsatte med åpning av 15 nye kortbaneflyplasser i 1970-årene. Først ute var Vestlandet i 1971, så fulgte Lofoten og Vesterålen i 1972 og deretter Nord-Troms og Finnmark i 1974.

10 10 Med åpningen av ytterligere tre flyplasser på Vestlandet og i Nord-Norge i siste halvdel av syttiårene var det som kan kalles første fase i utbyggingen av kortbaneflyplasser i Norge fullført. Leknes lufthavn åpnes og tas i bruk Leknes var en av tre lufthavner som åpnet i Lofoten og Vesterålen i De to andre var Svolvær lufthavn, Helle, og Stokmarknes lufthavn, Skagen. Leknes pekte seg ut som flyplassalternativ gjennom å være et møtepunkt for veier fra ulike kanter av Vestvågøy. Det fantes også egnede steder å bygge lufthavn i dette området. Leknes lufthavn dekker odså kommunene Flakstad og Moskenes. Som på andre kortbaneflyplasser sto kommunen ansvarlig for bygging og drift. Staten ytet imidlertid betydelig støtte til bygging, og Luftfartsdirektoratet satte opp retningslinjer for bygninger, rullebane og drift som kommunen måtte følge. I kommunen var det i første rekke teknisk etat som fikk ansvar for lufthavnen. Under veiledning av Luftfartsdirektoratet satte teknisk sjef Ole Salomonsen og ingeniør Henry H. Johansen opp et detaljert anbudsdokument som ble lagt til grunn for byggingen. A/S Veidekke fikk hovedentreprisen, og anleggsarbeidene startet høsten Veldige blautmyrer måtte jevnes ut og dreneres bort. Prislappen på Leknes lufthavn kom til slutt på mellom 13 og 14 millioner. Av dette dekket staten 6,050 mill. kroner. Leknes lufthavn, som ligger like utenfor Leknes sentrum i den nåværende Vestvågøy kommune, ble åpnet 30. juni Dagen etter startet Widerøe ruteflyging med Twin Otter. Under den høytidelige åpningen overrakte daværende ordfører Eivind Bolle en kniv til samferdselsminister Reiulf Steen som redskap til å skjære over den symbolske snora utenfor ekspedisjonsbygningen. Kniven var ikke av den vanlige sorten, men en kraftig flækkarkniv, en slik som fiskere og klippfisk-flekkere benytter. Idet ordfører Eivind Bolle legger kniven i neven til ministeren uttaler han: Når statsråden har skåret over snora, skal han få denne flækkarkniven til odel og eie. Jeg kan forsikre statsråden, at vi har flere slike her i Lofoten. Hvis vi mangler penger til drift av Foto: Malfred Slydal flyplassen, drar vi en tur til departementet og bruker en sånn kniv! Det sies at det aldri har vært samlet så mange mennesker i Vestvågøy kommune verken før eller siden. Mellom var tilstede ved åpningen. Leknes lufthavn ligger i et værhardt område. Det fikk en erfare i 1973 da et Cessna småfly som sto parkert og fortøyd med flere tunge betongblokker, ble tatt av vinden og kastet opp i en lysmast. Der ble det hengende fast.

11 var en voldsom snøvinter i Lofoten. Lufthavnen, som var dårlig utstyrt med det meste, hadde bare en liten hjullaster til å brøyte med. Selv om lokale gårdbrukere med traktor og snøfres ble leid inn, måtte lufthavnen til slutt stenges. Det ble sagt at de siste flyene landet i en skoeske på Leknes. Kritikken fra presse og reisende lot ikke vente på seg, og først etter en måneds tid lyktes det å få ryddet unna snøen slik at fly kunne lande igjen. Snøen lå da flere meter høy rundt rullebanen. Fra omtrent samme tid stammer historien om mannen som startet et privatfly på den verst tenkelige måten. Flyet ble som normalt forsøkt startet ved å trekke i gang propellen. Det mannen hadde glemt, var at bremsene ikke sto på. Da motoren startet strøk flyet av gårde bortover rullebanen. Mannen tok umiddelbart tak rundt halen og ble hengende etter på slep. Den ville ferden endte til slutt i fuelanlegget. Mannen kom visstnok fra det hele i god behold. Lufthavnens utvikling fra 1972 til i dag Tilliten til flyet måtte vokse frem over tid her i Lofoten, sier tidligere sjef for lufttrafikktjenesten, Leknes, Robert Solberg under Avinors dokumentasjon av lufthavnen i Befolkningen var fra gammelt knyttet til havet og var vant til å stole på båten. Hurtigruten var livsnerven. Flyet var nytt og ukjent. Solberg påpeker at dette har endret seg over tid, og viser til passasjerstatistikken. I det første hele driftsåret, 1973, fløy passasjerer på Leknes og det var 1890 flybevegelser. I 2008 var antallet passasjerer , mens antall flybevegelser var Av flybevegelsene var 4212 rutefly, 774 ambulanseoppdrag, 11 charter, 36 skoleflyginger, 164 allmennflyging (GA-trafikk) og 19 var annen sivil trafikk. Leknes lufthavn er i dag den mest trafikkerte av de lufthavner Widerøe opererer. Som en følge av større trafikk, økte krav til komfort for de reisende og nye sikkerhetskrav er lufthavnen bygd ut flere ganger. Utenom rullebanen sto bare en liten terminalbygning med tårn ferdig ved åpningen i Terminalbygningen er bygd ut i flere omganger i 1982 (nye behov ved innfasing av Dash 7, første bagasjehall), 1996 (bedrede passasjerfasiliteter), 2004 (mindre ombygging og security) og 2009 (forbedrede passasjerfasiliteter). Driftsbygningen sto ferdig et par år etter åpningen, og den er suksessivt bygd ut mot nord til en lengde av vel åtti meter i dag. Det kommunale brannvesenet har garasje i bygningen. Det foreligger planer om oppføring av ny driftsbygning. Nytt flytårn med en prislapp på førti millioner kroner er under prosjektering. Innen 2011 skal også nye sikkerhetssoner og lysanlegg være på plass et prosjekt til cirka seksti millioner kroner. Leknes lufthavn ble overtatt av Avinor i 1996 og kommunen trakk seg da helt ut. Ifølge Avinors statistikk hadde lufthavnen i årsverk, mens gjennomsnittsalderen lå på 49,3 år. Regulariteten på lufthavnen for 2008 var på 98,5 prosent, mens punktligheten var på 97,5 prosent.

12 12 Leknes lufthavn 1972 Foto: Fjellanger Widerøe

13 13 4. Funksjoner som ivaretas for å sikre en forsvarlig drift Det første passasjeren treffer på etter å ha ankommet terminalbygget er medarbeiderne i Widerøe som ivaretar den praktiske håndteringen av de reisende. Foto: Bernt Olsen-Hagen I forbindelse med ankomst og avgang tar medarbeiderne i Widerøe seg av alt det praktiske. Innsjekking av bagasje og passasjerer, innvinking av fly, håndtering av bagasjen fra terminalbygget og innlasting i flyet, ombordstigning og utfylling av lastepapirer. Ankomne passasjerer får sin bagasje transportert til terminalbygget og utlevert i ankomsthallen. Siden lufthavnen har relativt få flybevegelser er billettkontoret tilkoblet en nasjonal bookingsentral hvor man kan ringe inn og bestille flybilletter, leiebil, hotellrom, fraktforsendelse og reiseforsikring. Widerøe har også et tett samarbeid med Avinor, som har ansvaret for fylling av drivstoff, og som assisterer i forbindelse med avising av flyene om vinteren, dersom forholdene skulle kreve dette. Avisningsbilen er Widerøe s ansvar, men betjenes også av Avinor når dette er hensiktsmessig. Widerøe forestår all opplæring av eget personell, og det meste av utstyret som benyttes tilhører SAS / Widerøe. Ansvaret for security-funksjonen ved lufthavnen utføres av Securitas. For å øke sikkerheten til passasjerene innførte luftfartsmyndighetene i 2006 nye regler for hva man kan ta med som håndbagasje. Den største endringen er forbudet mot å ta med større mengder flytende væske. Flytende væske i denne sammenheng omfatter også deodoranter, parfyme, barberskum, hårgele, solkrem, tannpasta og lignende. Bakgrunnen for innskjerpelsen er at det er mulig å utvikle eksplosiver av flytende væske, og at de er vanskelig å avdekke væsketypene i sikkerhetskontrollen. I sikkerhetskontrollen vil røntgenmaskinen som bagasjen sendes gjennom avdekke evt. brudd på disse reglene. Siden Leknes lufthavn er en relativt liten lufthavn sende også vanlig bagasje gjennom den samme røntgenmaskinen. Operatøren har som oppgave å tolke den gjennomlyste bagasjen for å avdekke evt. ulovlige gjenstander før bagasjen sendes ut i flyet. Foto: Bernt Olsen-Hagen

14 14 Håndbagasje leveres tilbake til den reisende som i mellomtiden har gått gjennom en portal som avdekker evt. metall som for eksempel i skosålene. Skoene må da av og sendes gjennom røntgenmaskinen. I gitte situasjoner kan securitypersonellet iverksette kroppsvisitasjon. Til dette formålet er det et eget rom benytte og som bekytter mot innsyn fra andre reisende. Følgende gjenstander skal røntgenkontrolleres: Alle større elektroniske artikler som PC, kamera, mobiltelefon og håndholdte spillere, yttertøy og jakker. Lukkbar gjennomsiktig pose på max 1000ml for flytende væsker. Når securitykontrollen er foretatt, fortsetter den reisende inn til avgangshallen som er oppholdsrom inntil det er klart for ombordstigning. Foto: Bernt Olsen-Hagen Agangshallen er innenfor det området som defineres som rød sone. Alle som oppholder seg i dette området må være klarert gjennom sikkerhetskontrollen. Jfr. vedlagt tegning. For å sørge for en sikker trafikkavvikling har Leknes lufthavn AFIS-tjeneste. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service og har som hovedoppgave å utføre lokal flygeinformasjonstjeneste. Dette betyr å gi lokal trafikkinformasjon innefor en avgrenset trafikkinformasjonssone -/område rundt lufthavnen. Det innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flygingene.innen begrepet flygeinformasjon ligger også værobservasjonstjeneste. AFIS har, sammen med lufthavntjenesten, ansvaret for at rullebanen inspiseres foran hvert flyanløp og at belysningen blir kontrollert. I samråd med lufthavntjenesten skal

15 15 AFIS initiere brøyting, sandstrøing og feiing av rulle- og taksebane når dette av sikkerhetsmessige grunner anses nødvendig. AFIS har direkte kontakt med flyet både under innflyging, landing, start og avgang og besørger at flygerne får nødvendig informasjon til å foreta en sikker flyging. I tillegg utfører AFIS lokal alarm- og redningstjeneste. Foto: Bernt Olsen-Hagen AFIS har som tidligere omtalt et tett samarbeide lufthavntjenesten som ivaretar de oppgavene som skjer på bakken. Oppgavene spenner fra brann- og redningstjeneste til såkalt plasstjeneste og er alle nødvendige for at lufthavnen er operativ og dermed kan ta imot fly. Brann- og redningstjenesten er en beredskapsfunksjon som skal foreta utrykning i tilfelle havari eller brann på eller i lufthavnens umiddelbare nærhet. Utrykningstiden er satt til 30 sekunder ifm hendelser inne på flyplassområdet. Utrykningsenheten har et krav om å dekke alle områder innenfor gjerdet på 90 sekunder. Til disposisjon har brann- og redningstjenesten en brannbil som tar 2400 liter vann og 300 skum. Etterfylling av brannbilen tar mellom 8 og 9 minutter i garasjen og ca.5 minutter fra hydranten ved terminalbygget. For å kunne oppfylle utrykningskravet er det etablert rutiner hvor lufthavnbetjentene som er på vakt oppholder seg i garasjen under hver landing og takeoff. Klær til utrykningsstyrken er klargjort i nærheten av utrykningskjøretøyet. Brann- og redningstjenesten er en fysisk krevende jobb, og god fysisk form er en nødvendighet. Det gjennomføres regelmessige øvelser både på og utenfor lufthavna. Godkjenning foretas hvert år. Tilhenger med bårer, ulltepper og ekstra lysutstyr står klart i egen garasjen. Foto: Bernt Olsen-Hagen Plasstjenesten forestår kontroll av rullebanen hele året. Vinterstid må rullebanen ryddes for snø før fly kan lande. Det iverksettes både brøyting og strøing av sand og kjemikalier. Siste klargjøring er å anslå verdien av bremseeffekten på rullebanen.

16 16 Informasjon om baneforholdene videreformidles til flygeren i form av en banerapport. Hensikten med banerapporten er å gi piloter oppdatert og korrekt informasjon om rådende forhold på rullebaner, taksebaner og flyoppstillingsplasser slik at disse kan benytte informasjonen til sikker planlegging av flyging og sikker landing, manøvrering og avgang. Avinor tilstreber å holde sorte rullebaner. Det er også et myndighetskrav at utrykningsveiene skal holdes åpne uansett årstid, samt at det holdes åpen vei til brannkummer og hydranter innen lufthavnområdet. Luftfartøy klargjøres når det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhetsmessige grunner og internasjonale krav, er brannbilene alltid i høyeste beredskap når det foregår flyging. Lufthavntjenesten har også diverse rutineoppgaver relatert til lufthavnens daglige drift og vedlikehold av bygg, anlegg og kjøretøyer. Lufthavnsjefen har totalansvaret for lufthavnens drift og er ansvarlig for all aktivitet på Leknes lufthavn. Lufthavnsjefen rapporterer til divisjonsdirektør for Regionale Lufthavner via en distriktssjef. Lufthavnsjefen forestår oppfølging mot de forskjellige aktørene på lufthavnen. Han har også ansvaret for utviklingen av lufthavnen både på det operative og kommersielle område. Blant annet planlegges nå nytt tårn og driftsbygg. Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransportør over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Avinor forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Høyest på dagsorden står imidlertid sikkerhet, både for passasjerer, flypersonale og egne ansatte.

17 Oversiktskart 17

18 18 5. Passasjeroversikt og flybevegelser Passasjerer Årstall Passasjerer Flybev Årstall Passasjerer Flybev Årstall Passasjerer Flybev En flybevegelse er en landing og en avgang. Nøkkeltall Leknes lufthavn hadde 16 årsverk i Gjennomsnittsalderen var på 49,3 år. Alle flybevegelse i 2008 var 5216, hvorav 4212 rutefly, 774 ambulanseoppdrag, 11 charter, 36 skoleflyginger, 164 almenflyginger ( GA-trafikk ) og 19 var annen sivil trafikk. Regulariteten på Leknes lufthavn var i 2008 på 98,5% mens punktligheten var 97,5%. Flybev.

19 19 6. Dokumentasjon Bygningsdokumentasjon I. Dokumentasjon uteareal 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon LK000 Fuel-depot Drivstoff til Sflyene 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon Metallskap Fyllemekanisme og nedgravde tanker 7. Maskinutstyr 8. Lagrede objekter 9. Tilstand Operativ To nedgravde tanker ved GA-oppstillingen hver på 100 m3. Fuelkabinett for påfylling. 1. Utearealnr 2. Betegnelse uteareal 3. Funksjon LK000 Flyoppstillingsplass Parkering av fly. Tilkobling av strøm Av og påstigning av passasjerer. 4. Konstruksjon 5. Materialer 6. Installasjon 7. Maskinutstyr 8. Lagrede objekter 9. Tilstand Strømforsyningsenhet. PGU Hjulklosser, dirigeringskjegler og Operativ mobil dørmatte II. Bygningsdokumentasjon eksteriør og hovedkonstruksjon 1. Bygningsnr 2. Betegnelse bygning 3. Funksjon LK001 Terminalbygg Handling av passasjerer og bagasje TAK 4. Konstruksjon 5. Form 6. Tekke Sperrer / limtresøyler og dragere Buet Papp 7. Skorstein 8. Materialer VEGGER 9. Konstruksjon 10. Materialer 11. Kledning Reisverk Tre Stående 12. Detaljer 13. Overflatebehandling Hvalsporer i takoppløft Malt 14. TRAPPER OA PÅBYGG 15. FUNDAMENT Støpt betongfundament 16. ANM Spesielle trekk/funksjonelle løsninger: Rød og hvit sone som sikkerhetinndeling Nåværende tilstand/endringer: 1973/-74 Akse 1 påbygd av Stamsund Skipsekspedisjon Utvidelse ifm innfasing av Dash 7. Ankomst og avgangsområdet ble gjort større Ankomst og avgangsområdet ble gjort større for å bedre publikumsfasilitetene Mindre ombygginger ifm.nytt securityregime. Takprofilen noe mindre synlig Ytterligere forbedringer av publikumsfasilitetene. Utbedring av sikkerhetskontrollen.

Honningsvåg lufthavn, Valan

Honningsvåg lufthavn, Valan Honningsvåg lufthavn, Valan Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Værøy helikopterhavn

Værøy helikopterhavn Værøy helikopterhavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i juni 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte fra Riksantikvaren.

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Sørkjosen lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i oktober 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland

Førde lufthamn, Bringeland Førde lufthamn, Bringeland Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ove Svalheim Gjennomført i mars 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig støtte

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i september/oktober 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mars 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Kristiansund lufthavn, Kvernberget Kristiansund lufthavn, Kvernberget Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i november 2010 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Røros lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Ole Jørgen Kjellmark Gjennomført i mars 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand lufthavn, Kjevik Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i juni 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie og miljø.

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Norsk Luftfartsmuseum Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

Generelle opplysninger:

Generelle opplysninger: Generelle opplysninger: Bruk av Air condition: Det er herlig med sol og varme, men til tider blir temperaturen litt for høy. Da er det godt å kunne kjøle ned innelufta. Vi henstiller likevel gjestene til

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET HEFTE NR. 7 Junker Ju 52 Olve Dybvig Innhold Innledning Junker Ju 52 i Luftforsvaret Farger - Merking - Koder Profiler Liste over fly Bilder Kilder Forsidebilde: Ju

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det?

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det? Nytt anbud i nord Hva innebærer det? Hva er anbud på flyruter? Staten kjøper flytilbud på strekninger der de mener det bør være et tilbud, men som ingen aktører finner lønnsomt å betjene kommersielt Staten

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010.

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010. Tjenestested: Manglerud ungdomshus og Abildsøklubben Tjenesteleder: Daniela Abbass Filmrommet: - nytt gulvbelegg på filmrommet - male taket i den lille gangen og flekke over på vegg og lister - montere

Detaljer

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Hovedbruksområdene for PFOS og relaterte fluorerte miljøgifter i Norge har vært henholdsvis smussog vannavstøtende impregnering (for tekstil, lær

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Sogndal lufthamn desember 2014

Sogndal lufthamn desember 2014 Sogndal lufthamn desember 2014 Presentasjon Sogn regionråd, 5. desember 2014 Sogndal lufthamn Status Utvikling Profilering samspilt og kundeoriente rt SNAP (Southern Norway Airspace Project) SNAP Den største

Detaljer

Tur med hurtigruten sommeren 2006

Tur med hurtigruten sommeren 2006 Tur med hurtigruten sommeren 2006 Nok en gang har vi bevilget oss den luksus det er å ta en rundtur med Hurtigruten. Denne gangen fra Trondheim til Kirkenes og tilbake til Trondheim. Været var ikke helt

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

Tilskudd til flygeinformasjonstjenester (AFIS)

Tilskudd til flygeinformasjonstjenester (AFIS) HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll Tilskudd til flygeinformasjonstjenester (AFIS) SIB-rapport nr. 4-2011 av Gisle Solvoll Universitetet i Nordland

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

11840 Vadsø politistasjon

11840 Vadsø politistasjon 11840 Vadsø politistasjon Romprogram - versjon 2.0 datert 29.september 2010 Gruppe Enhet / Funksjon ansatte Netto arealbehov m² 1 Ekspedisjon 3 82,5 2 Sivilavdelingen 3 27 3 Vadsø politistasjon 13 500

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april 2012

Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april 2012 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET PROTOKOLL for anbudsinnbydelse i samsvar med forskrift nr. 833 av 12. august 2011 om lufttransporttjenester i EØS Anbudets tittel: Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Avgitt september 2011 RAPPORT SL 2011/26 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M A P P E

I N F O R M A S J O N S M A P P E Velkommen til Norsk Hydro Feriesteder, Santa Pola Alicante I N F O R M A S J O N S M A P P E I denne mappen har vi forsøkt å legge inn nyttig informasjon, gode tips og anbefalinger, slik at deres opphold

Detaljer

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner

Detaljer

Svalbard lufthavn, Longyear

Svalbard lufthavn, Longyear Svalbard lufthavn, Longyear Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Gjennomført i august/september 2011 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Sogn regionråd, 28. februar 2014 Sogndal lufthamn 2014 - Trafikkutvikling - Kundeundersøking - Miljø- og flyoppstillingsprosjektet - Status og oppgradering

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

P Pir nord Faste passasjerbroer

P Pir nord Faste passasjerbroer P-72251 Pir nord Faste passasjerbroer BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG TERMINAL 2 PROSJEKTET 1.1 Kort historikk OSL har siden åpningen av lufthavnen i 1998 hatt en sterk trafikkvekst og gjennomførte

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Referat fra bibliotekbesøk,

Referat fra bibliotekbesøk, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015 Stor- Elvdal Bibliotek, Koppang Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stor- Elvdal bibliotek ligger i sentrum av Koppang, i en tidligere bokhandel, med 5 store vinduer

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Inngangspartiet Hytta sett fra veien HYTTEREGLER Ved ankomst: Gjør deg kjent med hytta og brannvarslingsutstyr. Det er utplassert røykvarslere, sjekk at

Detaljer

Vi flyr. Norsk Luftfartsmuseum og samlingsforvaltning

Vi flyr. Norsk Luftfartsmuseum og samlingsforvaltning Vi flyr Norsk Luftfartsmuseum og samlingsforvaltning Norsk Luftfartsmuseum Nasjonalt museum åpnet i 1994 Tre museer under ett tak: Norsk Luftfartsmuseum Avinor Museum Luftforsvarsmuseet Integrert sivil/militær

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Avgitt desember 2015 RAPPORT SL 2015/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn

Detaljer

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya Laget av Odd Einar Drilsvik i forbindelse med Feskleikdagan i Vallersund i 2007 (Historisk Aften på Gamle Birkeli) I kveld:

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

To grupper handlere: 1. De som håndtere bagasje 2. De som svarer på spørsmål som passasjerer måtte ha i både i innsjekk og ved gate.

To grupper handlere: 1. De som håndtere bagasje 2. De som svarer på spørsmål som passasjerer måtte ha i både i innsjekk og ved gate. Velkommen til kurs om hva som er nytt i T2 Bagasje Målgruppen for denne opplæringen er: To grupper handlere: 1. De som håndtere bagasje 2. De som svarer på spørsmål som passasjerer måtte ha i både i innsjekk

Detaljer

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Spørsmål Spørsmål 1: "Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Avinors Nordområdestrategi Finnmark fylkeskommune 06. nov. 2017

Avinors Nordområdestrategi Finnmark fylkeskommune 06. nov. 2017 Avinors Nordområdestrategi Finnmark fylkeskommune 06. nov. 2017 Mål for Nordområdestrategien Øke innsikten i landsdelens utfordringer og muligheter. Utvikle Avinors tjenester for å løse samfunnsoppdraget

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

ØRRETFISKE C H I L E

ØRRETFISKE C H I L E ØRRETFISKE C H I L E PATAGONIA - CHILE Patagonia har en tiltrekningskraft på mange ørretfiskere. Fantastisk natur med vulkaner og frodige daler, og en sesong som passer oss nordmenn midt i blinken! Ørretsesongen

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer