Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot Knut Fuglum, Avinor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor"

Transkript

1 Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor

2 Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner 5. Lokale flyplassinitiativ

3 Avinors rolle Statlig eid aksjeselskap fra Opererer i et marked med forretningsmessige krav Samfunnsrollen er viktig. Utvikling og drift av det regionale og lokale flyplassnettet er en sentral oppgave Store interne overføringer mellom flyplassene over mill.kr Samfunn Forretning

4 Avinors virksomhet 3100 årsverk 46 lufthavner Blå: Stamruteplasser 17 stk Rød: Regionale/ lokale lufthavner - 29 stk Gul: Andre steder med lufttrafikk- og flynavigasjonsenheter - 4 stk

5 Økonomiske hovedtall Selvfinansiert, ingen støtte over statsbudsjettet Driftsinntekter: 7,5 mrd.kr, 55% kommer fra avgifter 45 % fra kommersiell virksomhet Flysikringstjenesten skal gå i 0 Statlig kjøp av lufthavntjenester: 0 kr Statlig utbytte: 0 kr i 2009, 315 mill. i 2010

6 Austria Denmark Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Norway Portugal Scotland Spain Sweden UK Number of airports Et internasjonalt perspektiv: Antall flyplasser i en del europeiske land >1800m m <1000m

7 Reisefrekvenser innenriks i en del europeiske land

8 Innenriks frakt og post: Kilo per innbygger Frakt Post Iceland Portugal Norway * Includes services to other UK regions ~ includes mail Spain Italy ~ Scotland* France Ireland UK Germany Finland Sweden Austria Norway Scotland * Sweden Portugal UK Germany Finland Spain Iceland France * Includes services to other UK regions

9 Frakt - Gardermoen dominerer OSL er navet i norsk flyfrakt. 70 % av all flyfrakt i Norge starter eller ender her (tilsvarende tall for passasjerer knapt 50% er innom OSL) Flyfrakt til/fra utlandet øker, særlig ekspressfrakt Eksport: Fiskevarer utgjør 70 % av total godsmengde. Viktigste mottakere: Japan - 43% Kina - 25 % USA - 6% Innenriks frakt er på vikende front - tilbudet til lands blir stadig bedre Flyfrakt på OSL i 2008 (tonn) - 85% 15% Frakt Post 85% utland innland Side 9 Transportøkonomisk institutt

10 Tonn Fraktmengder over Gardermoen Eksempel 2009: Fly: tonn Bil: tonn År

11 Utviklingstrekk - Sterke drivkrefter for vekst i flytrafikken Befolkningen vil øke fra 4,8 mill. til: 5,5 mill. i ,1 mill. i 2040 Sentraliseringen fortsetter 40 % vekst i de største byene i Sør-Norge i 2040: Vekst på de store flyplassene, stagnasjon på de mindre Fortsatt økonomisk vekst BNP: +1,4 % per år Disponibel inntekt: +1,6 per år Økt globalisering gir økt behov for flyreiser Lufthavnstrukturen utfordres Sentralisering, vegutbygging og lekkasjer til større flyplasser Avinors kommersielle aktivitet blir stadig viktigere Utslipp av klimagasser Uakseptabelt at utslipp øker i takt med trafikken. Bransjens tiltak vil hindre dette Begrensede konkurranseflater i dag Konkurranse mellom flyplassene på Østlandet og internasjonalt

12 Eksempel - demografi Innvandring i alt, ytterligere bidrag ved høy innvandring (MMMH) Innvandrerbefolkningen i alt Folkemengde, ekskl. innvandrerbefolkningen

13 Eksempel sentralisering Sysselsatte i næringen datatjenester 0502 Gjøvik 0701Horten 1502 Molde 0806 Skien 0906 Arendal 0403 Hamar 0105 Sarpsborg 1106 Haugesund 0604 Kongsberg 0101Halden 0231Skedsmo 1504 Ålesund 0501Lillehammer 0904 Grimstad 0602 Drammen 1804 Bodø 0106 Fredrikstad 0706 Sandefjord 0704 Tønsberg 1124 Sola 0805 Porsgrunn 1902 Tromsø 1001Kristiansand 1102 Sandnes 0220 Asker 0217 Oppegård 1103 Stavanger 1601Trondheim 1201Bergen 0219 Bærum 0301Oslo kommune

14 Innenriks sivil flytrafikk og klimagassutslipp (Med energieffektiviserende tiltak) Indeks Reiser/personkm CO2-utslipp År

15 Mill. pax Perspektiver - Trafikkvekst Trafikktall 2010: Passasjerer: 40 mill (+4,3%) Frakt og post (foreløpige tall) Innland: 57 tonn (-11,7) Utland: 46 tonn (-2,1) Drivkreftene genererer økt trafikk over Avinors lufthavner: Ca 55 mill passasjerer i 2020 Ca 78 mill passasjerer i 2040 OSL: 19,1 mill passasjerer i 2010 (+5,5%) Ca 26 mill i 2020 Ca 42 mill i 2040 Trusler mot vekst: Miljøavgifter / - restriksjoner Nye konkurranseflater (les: HSR) Prognose År

16 Nasjonal transportplan Formål Bidra til å nå det overordnede mål for transportpolitikken Legge grunnlag for: helhetlige politiske prioriteringer, effektiv virkemiddelbruk styrking av samspillet mellom transportformene Samarbeid Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, med aktiv medvirkning fra fylkes- og storbykommuner

17 Nasjonal Transportplan - Framdrift Nasjonal transportplan

18 Utredninger ihht Retningslinje 1 ferdig 1. februar Perspektivanalyse, 30-årsperspektiv Målstruktur Miljø klimagassutslipp klimatilpasning Regional utvikling Personknutepunkt Godsknutepunkt Byområder Universell utforming Nordområdestrategien Metodeutvikling Transportanalyse, konkurranseflater Kapasitetsutfordringer i Oslo-området Stamnettutredninger for etatene / Sektorplan for Avinor Høyhastighetsutredning

19 Store / viktige ting i NTP for Avinor 3. rullebane på OSL Ny bane på Flesland Lokale flyplassinitiativ Nordområdene Høyhastighetsutredningen Miljø / klima CO2-utslipp Stamnettutredningene / sektorplanen

20 Avinors investeringer i NTPs sektorplan Investeringer : 2,4 mrd.kr per år Basisinvesteringer (30%): Løpende behov for utskifting av anleggsmidler etc Nye myndighetspålagte investeringer (12 %) Strategiske investeringer (58%) De største enkeltprosjektene : T2 på Gardermoen, ferdig 2017 Øker kapasiteten fra 22 til 28 mill. årspax Ny terminal på Flesland, ferdig 2016 Flysikringstjenesten, Single European Sky

21 Andre viktige investeringer Sola, terminalutvidelse Værens, terminalutvidelse Kjevik, nytt tårn og sikringsbygg Tromsø, nytt sikringsbygg Kervnberget, ny passasjerterminal Sikkerhetsområder og lysanlegg

22 Viktige prosjekter etter 2020 Tredje rullebane på Gardermoen ca 2030 T2 fase 2 på Gardermoen: Øker kapasiteten til 35 mill. årspax Ny rullebane på Flesland ca 2025 Ny terminal på Værnes

23 Oslo lufthavn, Gardermoen T2

24 Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland

25 NTP Regional utvikling. Influensområder for lufthavnene i Lofoten, Ofoten, Vesterålen (1 ½ time) Lufthavn valgt Svolvær Evenes Bodø Markedsandeler (%) på Oslo-reiser for reisende til/fra Svolvær

26 Billettpriser på utvalgte relasjoner Stamnettet Pris kr Regionalnettet Pris kr Oslo-Alta Oslo-Bodø Oslo-Tromsø Trondheim-Bodø Bergen-Stavanger Bergen-Trondheim Internt i Sør-Norge Mellom Sør og Nord-Norge Oslo-Hammerfest Oslo-Finnmark Oslo-Lofoten Oslo-Helgeland Oslo-Sogndal Vestlandet-Nordland Vestlandet-Finnmark Nordland-Finnmark

27 Lokale flyplassinitiativ - oversikt Soria Moria II: Lufthavnstrukturen opprettholdes med mindre det er lokal oppslutning om å gjøre endringer Initiativ til nye flyplasser: Vefsn, Mo i Rana, Lofoten, Hammerfest, Kautokeino, Berlevåg (?) og Nordfjord (?), Initiativ til baneforlengelser: Førde, Florø, Røros, Namsos, Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes og Stokmarknes Narvik kommune: Vil bytte flyplassen mot delfinansierng av Hålogalandsbrua (E6-forkortelse)

28 Lokale flyplassinitiativ - drivkrefter Ønske om økt konkurranse, billigere billetter og direkteruter - særlig til Oslo Behov for større setekapasitet enn det Widerøes fly kan tilby Usikkerhet om hva som vil skje når disse flyene fases ut, trolig rundt (etter?) 2020 Betydningen av gode flyforbindelse for lokal / regional sysselsetting, bosetting og næringsliv Behov for å avklare en fremtidsrettet rollefordeling mellom landets flyplasser, særlig i distriktene

29 Oppsummering Sterke drivkrefter i samfunnet for fortsatt vekst i flytrafikken Viktig for Avinor å legge til rette for økt trafikk på de fire største flyplassene Avinor må opprettholde et sterkt miljø-fokus Sentrale prosjekter de kommende år: T2 og 3. bane på Gardermoen Ny terminal og ny rullebane på Flesland Terminalutvidelser på Værnes og Sola Single European Sky Svært mange lokale flyplassinitiativ

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

EN NYTTIG OG BÆREKRAFTIG NORSK LUFTFART

EN NYTTIG OG BÆREKRAFTIG NORSK LUFTFART EN NYTTIG OG BÆREKRAFTIG NORSK LUFTFART 1 2 3 Forord HELE NORGES KOLLEKTIVTRAFIKK «Utslippene per passasjerkilometer er nesten halvert fra 21 til i dag, takket være mer effektive fly og en smartere måte

Detaljer

Reisevaner på fly 2009

Reisevaner på fly 2009 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2009 Finanisiert av Innhold Sammendrag Summary 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2 Datagrunnlag og metode... 2 1.2.1 Opplegg og gjennomføring...

Detaljer

Innhold. Litteratur...96

Innhold. Litteratur...96 Innhold Sammendrag...4 1. Innledning...13 1.1 Bakgrunn og formål...13 1.2 Organisering...13 1.3 Sandfjord Lufthavn i dag...14 2. Rammebetingelser...15 2.1 Relevante planer...15 2.2 Juridiske rammebetingelser...16

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Sammendrag Oslo, 30. januar 2008 1 Innledning Norsk luftfarts hovedoppgave er å bidra til en god utvikling av det norske samfunnet gjennom sikker,

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Årsrapport 2005. Sidetittel

Årsrapport 2005. Sidetittel Årsrapport 2005 Sidetittel Innhold Norske lufthavner 3 2005 i korte trekk 4 Hovedtall 2005 Avinor konsern 5 Organisasjon, ansvar og oppgaver 7 Styrets beretning 11 Regnskap 18 Noter 25 Statistikk 42 English

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Innst. 492 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Samandrag. Meld. St.

Innst. 492 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Samandrag. Meld. St. Innst. 492 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 38 (2012 2013) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om verksemda til Avinor AS Til

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Vedlegg april 2013 2 Innholdsfortegnelse VEDLEGG 1 RAMMER OG TILSTØTENDE PLANER... 4 V1.1 OM FORSVARETS OMRÅDER/VIRKSOMHET... 4 V1.1.1 Langtidsplan for Forsvaret(LTP)

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Avinor, prospekt av 11. juni 2009 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Avinor AS Registreringsdokument Tilretteleggere: Oslo, 11. juni 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets og Fokus

Detaljer