P-piller og blodpropprisiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P-piller og blodpropprisiko"

Transkript

1 P-piller og blodpropprisiko Steinar Madsen Statens legemiddelverk

2 Abort

3 Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon Marvelonskremselen Avregistrering av Trionetta

4 Spiral, vaginalring, p-sprøyte, implantat, nødprevensjon Metode Plastspiral med kobber Plastspiral med progestogen P-ring* P-implantater** P-sprøyte Nødprevensjon *Omtrentlig antall brukere beregnet på bakgrunn av salg **Antall solgte implantater Folkehelseinstituttet

5 Forskrivning for sykepleiere Helsesøster/jordmor kan forskrive de fleste former for hormonell prevensjon Unntatt hormonspiral, p-implantat og ulipristalbasert nødprevensjon Høringsnotat sendt til Helse- og Omsorgsdepartementet (juni 2013) Alle prevensjonsmidler (inkl. p-implantat og hormonspiral) Alle kvinner over 16 år Profesjonstilknyttet ikke jobbtilknyttet

6 Gyldighet av resepter Resepter på prevensjon er gyldige i 3 år Resepter fra helsesøstre og jordmødre er gyldige også etter at pasienten er blitt 20 år Sørg for å utstyre jenta med en resept på 3 år før hun fyller 20 Motvirker opphold i behandlingen

7 Prevensjon Prevensjonstype Hormoninnhold Kombinasjons-p-pille Østrogen + progestogen Progestogenpille, minipille Progestogen P-sprøyte Progestogen P-ring Østrogen + progestogen Hormonspiral Progestogen P-plaster Østrogen + progestogen P-implantat Progestogen Nødprevensjon Progestogen, ulipristal Kobberspiral - Kondom - Pessar - Naturmetoder -

8 Prevensjonsvalg Monofasiske p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel Lavest forekomst av blodpropp Loette, Microgynon Progestogenpille P-stav Cerazette Hormonspiral P-sprøyte

9 Prevensjonssikkerhet (1) New Engl J Med 2012; 366:

10 Prevensjonssikkerhet (2) New Engl J Med 2012; 366:

11 Kombinasjons p-piller Levonorgestrel/ noretisteron (2. generasjon) Desogestrel (3. generasjon) Progestogener Drospirenon (3. generasjon) Dienogest Loette 28 Marvelon Yasmin Qlaira Zoely Microgynon Marvelon 28 Yasmin 28 Oralcon Mercilon 28 Yasminelle Synfase Yasminelle 28 Etinyløstradiol Yaz Østrogener Østradiolvalerat Nomegestrol Østradiol

12 Risiko for venøs blodpropp (1) Type hormonell prevensjon Salgsnavn i Norge Blodpropp per kvinneår Ingen prevensjon - 2 Noretisteron Conludag 2 Desogestrel Cerazette 2 Levonorgestrel + etinyløstradiol Loette, Micrgynon, Oralcon 5-7 Noretisteron + etinyløstradiol Synfase 5-7 Desogestrel + etinyløstrdiol Marvelon, Mercilon 9-12 Drospirenon + etinyløstradiol Yasmon, Yasminelle, Yaz 9-12 Etonogestrel + etinyløstradiol NuvaRing 6-12 Norelgestromin + etinyløstradiol Evra 6-12 Dienogest + østradiolvalerat Qlaira Ukjent Nomegestrol + østradiol Zoely Ukjent

13 Risiko for venøs blodpropp (2) Risikoen øker med økende alder Alternative prevensjonsmetoder Hormonspiral, progestogenpille, implantat Risikoen er lav hos jenter i alderen år Den forholdsvise risikoen med de ulike p- pillene er trolig den samme uansett alder

14 Risiko for venøs blodpropp (3) Risikoen for blodpropp er størst første 6-12 måneder av behandlingen Sannsynligvis er sammenhengende bruk av p-piller tryggere en stadig start og stopp Unngå pauser

15 Arvelig blodpropptendens Tilstand Leiden-mutasjon (Faktor V- mutasjon) Forekomst (%) Antall ganger økt risiko for spontan blodpropp Heterozygot Homozygot 0, ? Forekomst ved første blodpropp (%) Antitrombin-defekt 0, ? Protein C-defekt 0, Protein S-defekt 0, Protrombinmutasjon Heterozygot Homozygot 0,016?? Legeforeningen

16 Undersøkelse av blodpropptendens Anbefales ikke for dem som skal begynne med p-pille Unntak der det har vært blodpropptilfeller i familien eller når det har oppstått blodpropp Pasienter som har Leidenmutasjon har lav risiko for å få blodpropp selv om de bruker p- pille I om lag 50 % av tilfellene med blodpropptendens i familien finner man ingen sikker årsak

17 Sjekklister ved forskrivning (1) Du skal ikke forskrive et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel dersom du krysser av noen av boksene i dette avsnittet. Har kvinnen: Nåværende eller tidligere tromboemboliske hendelser, f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli, hjerteinfarkt, hjerneslag, transitorisk iskemisk anfall (TIA), angina pectoris? Kjennskap til økt risiko for blodpropp, for eksempel arvelige tilstander? Migrene med aura i sykehistorien? Diabetes mellitus med vaskulære komplikasjoner? Behandlingstrengende hypertensjon (systolisk blodtrykk >160 mmhg). Kjennskap til betydelig økt risiko for hjerte-karsykdom, for eksempel familiær hyperkolesterolemi? Rutinemessige blodprøver av unge kvinner anbefales ikke. Større planlagte operasjoner eller forestående lang periode med immobilitet? I så fall bør man vurdere å seponere kombinert hormonell prevensjon og gi råd om å bruke en ikkehormonell prevensjonsmetode i minst 4 uker på forhånd og to uker etter at man igjen er mobilisert.

18 Sjekkliste ved forskrivning (2) Dersom du krysser av noen av boksene i dette avsnittet, bør du sammen med kvinnen vurdere om annen prevensjon enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel bør velges. Har hun BMI over 30 kg/m²? Er hun eldre enn 35 år? Røyker hun? Hvis ja og hun også er eldre enn 35 år, bør hun på det sterkeste rådes til å slutte å røyke eller bruke en annen prevensjonsmetode enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Har hun høyt blodtrykk, f.eks. systolisk eller diastolisk mm Hg? Har hun en nær slektning (f.eks. forelder eller søsken) som har hatt en tromboembolisk hendelse i ung alder (f.eks. før fylte 50 år)? Har hun eller noen i hennes nærmeste familie høye blodlipidverdier? Har hun migrene? Har hun en kardiovaskulær sykdom som atrieflimmer, annen betydningsfull arytmi, eller betydningsfullhjerteklaffsykdom? Har hun diabetes mellitus? Har hun født de siste ukene? Er det andre medisinske forhold som kan øke risikoen for trombose (f.eks. kreft, systemisk lupus erythematosus, sigdcellesykdom, Crohn s sykdom, ulcerøs kolitt, hemolytisk uremisk syndrom)? Tar hun andre medisiner som kan øke risikoen for trombose (f.eks. kortikosteroider, nevroleptika, antipsykotika, antidepressiver, kjemoterapi etc)? Mer enn én risikofaktor kan bety at et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel ikke skal brukes. Risikofaktorene kan endres over tid, og dette må følges opp.

19 Praktiske råd når kvinner skal begynne med p-piller Bruke de nye sjekklistene Kartlegge risikofaktorer for blodpropp Følge opp pasienten over tid Eventuelt velge annen prevensjon dersom risikofaktorene endrer seg

20 Sammenhengende behandling Sammenhengende behandling bør være regelen Fra jenta har behov for prevensjon til hun skal ha barn Avbrudd gir økt risiko for uønsket svangerskap Avbrudd gir økt risiko for blodpropp ved ny oppstart Unngå opphold over 4 uker Opphold for et kroppen skal nullstille seg er ikke nødvendig Gammel og seiglivet myte Kontinuerlig behandling uten blødninger er mulig med alle p-piler

21 Bytte? Vårt standpunkt er at man ikke skal bytte p-pille hos kvinner som allerede har begynt med p-pille Vi tror byttesituasjonen kan gi opphav til misforståelser og problemer som øker risikoen for uønsket svangerskap Noen land anbefaler bytte Bytte til annen prevensjon er aktuelt dersom det har vært opphold i behandligen

22 Andel som begynner med 2. generasjons p-piller Endringer i forskrivning

23 Progestogenpiller minipiller Inneholder bare progestogen Conludag noretisteron Cerazette desogestrel Noe lavere prevensjonssikkerhet enn p- piller Større krav til nøyaktighet ved bruk Akseptabel forsinkelse/avvik Conludag 3 timer Cerazette 12 timer Gir sannsynligvis ikke risiko for blodpropp

24 P-implantat Nexplanon Etonogestrel Varer 3 år Krever erfaring ved innsettelse og fjerning Ny studie tyder på litt økt risiko for blodpropp Kan ikke skrive ut av helsesøstre/jordmødre, men kan settes inn på delegasjon fra lege

25 Bruk av implantater

26 Hormonspiral Levonorgestrelbasert Mirena (5 års virketid, høyere dose) Jaydess (3 års virketid, lavere dose) Effektiv prevensjon For lite brukt hos kvinner som ikke har fått barn? Legemiddelinteraksjoner (epilepsimedisiner), sterke menstruasjonsblødninger, etter ubeskyttet samleie Kan ikke skrive ut av helsesøstre/jordmødre, men kan settes inn på delegasjon fra lege

27 Konklusjon De senere års forskning har gitt oss kunnskap som har betydning for valg av prevensjon P-piller med lav risiko for blodpropp eller progestogenpiller bør være første valg hos dem som begynner med prevensjon Vi bør bruke mer p-implantat, hormonspiral og p-sprøyte Høyere prevensjonssikkerhet Ingen blodpropprisiko

Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk

Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Steinar Madsen steinar.madsen@legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon - tabletter Marvelonskremselen Avregistrering

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner IS-1828 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner Helsedirektoratets vurdering og anbefalinger Heftets tittel: Utgitt: 02/2012 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner - Helsedirektoratets vurdering

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 20 cm 2 depotplaster inneholder 6 mg norelgestromin

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Konsensusrapport 2011 Arbeidsgrupper 1. Pubertet, menstruasjonsforstyrrelser, katamenial epilepsi, hormonelle effekter av antiepileptika 2. Prevensjon

Detaljer

P Epilepsi hos kvinner

P Epilepsi hos kvinner P HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2010. Anita Øren, prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2010. Anita Øren, prosjektleder 2 3 Forord Det er kvinner i alderen 20 24 år som utfører flest svangerskapsavbrudd i Norge. SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for forebyggende helsearbeid, fikk høsten 2007 i oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Ovesterin er et rent østrogenpreparat som kan gis til kvinner med eller uten livmor.

Ovesterin er et rent østrogenpreparat som kan gis til kvinner med eller uten livmor. 1. LEGEMIDLETS NAVN Ovesterin 0,5 mg, vagitorie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 vagitorie inneholder 0,5 mg østriol For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Risikominimeringsprogram

Risikominimeringsprogram REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52 00 10 ( Celgene ) E-post: medinfo.no@celgene.com www.celgene.no

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

Se den enkelte kvinne

Se den enkelte kvinne 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 6 2010 Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer