Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk"

Transkript

1 Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

2 Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon - tabletter Marvelonskremselen Avregistrering av Trionetta

3 Spiral, vaginalring, p-sprøyte, implantat, nødprevensjon Metode Plastspiral med kobber Plastspiral med progestogen P-ring* P-implantater** P-sprøyte*** Nødprevensjon (utenom apotek) (9300) *Omtrentlig antall brukere beregnet på bakgrunn av salg **Antall solgte implantater ***Gjennomsnittlig antall brukere Folkehelseinstituttet

4 Abort Folkehelseinstituttet

5 Prevensjonssikkerhet (1) New Engl J Med 2012; 366:

6 Prevensjonssikkerhet (2) New Engl J Med 2012; 366:

7 Prevensjon Prevensjonstype Hormoninnhold Kombinasjons-p-pille Østrogen + progestogen Progestogenpille, minipille Progestogen P-sprøyte Progestogen P-ring Østrogen + progestogen Hormonspiral Progestogen P-plaster Østrogen + progestogen P-implantat, p-stav Progestogen Nødprevensjon Progestogen, ulipristal Kobberspiral - Kondom - Pessar - Naturmetoder -

8 Preparater på markedet Prevensjonstype Merkenavn P-piller Loette 28, Marvelon, Marvelon28, Mercilon 28, Microgynon, Oralcon, Synfase, Qlaira, Yasmin, Yasmin 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zoely Progestogenpille P-sprøyte Hormonspiral P-plaster P-implantat P-ring Nødprevensjon Conludag, Cerazette Depo-Provera Mirena*, Jaydess* Evra Nexplanon* NuvaRing Kobberspiral Nova-t 380 Acnemiddel Norlevo, Postinor, ellaone * (blir reseptfri) Diane*, Feminil*, Zyrona* *Kan ikke forskrives av helsesøster/jordmor per

9 Forskrivning for sykepleiere Helsesøster/jordmor kan forskrive de fleste former for hormonell prevensjon Unntatt hormonspiral og p-implantat Reglene blir trolig endret i løpet av 2015 Alle prevensjonsmidler (inkl. p-implantat, hormonspiral og kobberspiral) Alle kvinner over 16 år Profesjonstilknyttet ikke jobbtilknyttet

10 Nytt i tilskuddsordningen fra Årlig tilskudd 432 kroner (108 kroner per tre måneder) Det kan hentes ut prevensjon for seks måneder av gangen P-stav, hormonspiral og kobberspiral kommer inn i ordningen

11 Betaling for P-stav, hormonspiral og kobberspiral Kvinnens alder Nexplanon Mirena Jaydess Kobberspiral 16 Gratis Gratis Gratis Gratis 17 Gratis Gratis Gratis Gratis kr 306 kr 206 kr Gratis kr 738 kr 638 kr 368 kr Bidraget er inntil 432 kroner/år ganget med antall år middelet virker frem til jenta fyller 20 år. Tabellen viser hvor mye jenta må betale selv, avhengig av alder.

12 Gyldighet av resepter Resepter på prevensjon er gyldige i 3 år Resepter fra helsesøstre og jordmødre er gyldige også etter at pasienten er blitt 20 år Sørg for å utstyre jenta med en resept på 3 år før hun fyller 20 Motvirker opphold i behandlingen Jentene får ikke tilskudd etter fylte 20 år

13 Kombinasjons p-piller Består av to komponenter: Østrogen (etinyløstradiol, østradiol, østradiolvalerat) Progestogen (flere ulike stoffer) Forskjeller i innholdet av østrogen og progestogen er grunnlag for inndeling i ulike typer p-piller

14 Inndeling av p-piller Klassifisering på grunn av innholdsstoffer Bør foretrekkes Historisk inndeling Første generasjon: Forskjellige progestogener og høyere dose østrogen - brukes ikke lenger Annen generasjon: Levonorgestrel eller noretisteron og etinyløstradiol Tredje generasjon/uklassifisert: Desogestrel (eller gestoden) og etinyløstradiol Drospirenon (eller norgestimat) og etinyløstradiol Dienogest og østradiolvalerat Nomegestrol og østradiol

15 Kombinasjons p-piller Levonorgestrel/ noretisteron (2. generasjon) Progestogener Desogestrel (3. generasjon) Drospirenon (3. generasjon) Dienogest Loette 28 Marvelon Yasmin Qlaira Zoely Microgynon Marvelon 28 Yasmin 28 Oralcon Mercilon 28 Yasminelle Synfase Yasminelle 28 Etinyløstradiol Yaz Østrogener Østradiolvalerat Nomegestrol Østradiol

16 Generiske p-piller og bytte på apotek Kun ett generisk merke igjen: Oralcon er en kopi av Microgynon Generiske p-piller har samme virkning som originalproduktet Kan byttes på apoteket Kan gi prisreduksjon Helsepersonell kan reservere pasienten mot bytte Må ha gyldig medisinsk grunn Fare for nedsatt etterlevelse er akseptabelt Skriv evt. på resepten Ikke bytte Pasienten kan reservere seg mot bytte Ingen økt kostnad

17 Østrogen-mengde Alle p-piller i Norge er lavdoserte Liten forskjell på 20, 30 og 35 mikrogram etinyløstradiol når det gjelder blodpropp Østradiolvalerat og østradiol gis i betydelig høyere doser, men har sammenlignbar virkning Laveste dose gir økt risiko for småblødninger og mulig noe mindre prevensjonssikkerhet Røyking, overvekt

18 Progestogen Forekomsten av blodpropp er knyttet til mengden av østrogen, typen av progestogen eller balansen mellom østrogen og progestogen Østrogen øker risikoen for blodpropp, progestogen kan redusere faren

19 Risiko for venøs blodpropp (1) Type hormonell prevensjon Salgsnavn i Norge Blodpropp per kvinneår* Ingen prevensjon - 2 (1) Noretisteron Conludag 2 (1) Desogestrel Cerazette 2 (1) Levonorgestrel + etinyløstradiol Loette, Microgynon, Oralcon 5-7 (2) Noretisteron + etinyløstradiol Synfase 5-7 (2) Desogestrel+etinyløstrdiol Marvelon, Mercilon 9-12 (4) Drospirenon + etinyløstradiol Yasmin, Yasminelle, Yaz 9-12 (3-4) Etonogestrel + etinyløstradiol NuvaRing 6-12 (-) Norelgestromin + etinyløstradiol Evra 6-12 (-) Dienogest + østradiolvalerat Qlaira Ukjent Nomegestrol + østradiol Zoely Ukjent *Tall før 2011 i parentes

20 Risiko for venøs blodpropp (2) Risikoen øker med økende alder Alternative prevensjonsmetoder Hormonspiral, progestogenpille, implantat Risikoen er lav hos jenter i alderen år Den forholdsvise risikoen med de ulike p- pillene er trolig den samme uansett alder

21 Risiko for venøs blodpropp (3) Risikoen for blodpropp er størst første 6-12 måneder av behandlingen Sannsynligvis er sammenhengende bruk av p-piller tryggere en stadig start og stopp

22 Sammenhengende bruk Sammenhengende bruk bør være regelen Fra jenta har behov for prevensjon til hun skal ha barn Avbrudd gir økt risiko for uønsket svangerskap Avbrudd gir økt risiko for blodpropp ved ny oppstart Unngå opphold over 4 uker Opphold for et kroppen skal nullstille seg er ikke nødvendig Gammel og seiglivet myte Kontinuerlig behandling uten blødninger er mulig med alle p-piler

23 Tilstand Leidenmutasjon (Faktor V- mutasjon) Arvelig blodpropptendens Forekomst (%) Antall ganger økt risiko for spontan blodpropp Heterozygot Homozygot 0, ? Antitrombin-defekt 0, ? Protein C-defekt 0, Protein S-defekt 0, Forekomst ved første blodpropp (%) Protrombinmutasjon Heterozygot Homozygot 0,016?? Legeforeningen

24 Undersøkelse av blodpropptendens Anbefales ikke for dem som skal begynne med p-pille Pasienter som har Leidenmutasjon har lav risiko for å få blodpropp selv om de bruker p-pille Unntak der det har vært blodpropptilfeller i familien eller når det har oppstått blodpropp I om lag 50 % av tilfellene med blodpropptendens i familien finner man ingen sikker årsak

25 Praktiske råd når kvinner skal begynne med p-piller Bruk de nye sjekklistene Kartlegge risikofaktorer for blodpropp Følge opp pasienten over tid eventuelt velge annen prevensjon dersom risikofaktorene endrer seg

26 Sjekklister ved forskrivning (1) Du skal ikke forskrive et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel dersom du krysser av noen av boksene i dette avsnittet. Har kvinnen: Nåværende eller tidligere tromboemboliske hendelser, f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli, hjerteinfarkt, hjerneslag, transitorisk iskemisk anfall (TIA), angina pectoris? Kjennskap til økt risiko for blodpropp, for eksempel arvelige tilstander? Migrene med aura i sykehistorien? Diabetes mellitus med vaskulære komplikasjoner? Behandlingstrengende hypertensjon (systolisk blodtrykk >160 mmhg). Kjennskap til betydelig økt risiko for hjerte-karsykdom, for eksempel familiær hyperkolesterolemi? Rutinemessige blodprøver av unge kvinner anbefales ikke. Større planlagte operasjoner eller forestående lang periode med immobilitet? I så fall bør man vurdere å seponere kombinert hormonell prevensjon og gi råd om å bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode i minst 4 uker på forhånd og to uker etter at man igjen er mobilisert.

27 Dersom du krysser av noen av boksene bør du sammen med kvinnen vurdere om annen prevensjon enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel bør velges. Sjekkliste ved forskrivning (2) Har hun BMI over 30 kg/m²? Er hun eldre enn 35 år? Røyker hun? Hvis ja og hun også er eldre enn 35 år, bør hun på det sterkeste rådes til å slutte å røyke eller bruke en annen prevensjonsmetode enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Har hun høyt blodtrykk, f.eks. systolisk eller diastolisk mm Hg? Har hun en nær slektning (f.eks. forelder eller søsken) som har hatt en tromboembolisk hendelse i ung alder (f.eks. før fylte 50 år)? Har hun eller noen i hennes nærmeste familie høye blodlipidverdier? Har hun migrene? Har hun en kardiovaskulær sykdom som atrieflimmer, annen betydningsfull arytmi, eller betydningsfull hjerteklaffsykdom? Har hun diabetes mellitus? Har hun født de siste ukene? Er det andre medisinske forhold som kan øke risikoen for trombose (f.eks. kreft, systemisk lupus erythematosus, sigdcellesykdom, Crohn s sykdom, ulcerøs kolitt, hemolytisk uremisk syndrom)? Tar hun andre medisiner som kan øke risikoen for trombose (f.eks. kortikosteroider, nevroleptika, antipsykotika, antidepressiva, kjemoterapi etc)? Mer enn én risikofaktor kan bety at et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel ikke skal brukes. Risikofaktorene kan endres over tid, og dette må følges opp.

28 Risikoreduksjon Velg p-piller med lavest risiko for blodpropp Velg eventuelt annen prevensjon Gi råd om sammenhengende behandling Redusert risiko for blodpropp og uønsket svangerskap Informasjon om symptomer på blodpropp Rask diagnose og behandling av blodpropp

29 Vanlig førstevalg av prevensjon Monofasiske p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel Lavest forekomst av blodpropp Loette, Microgynon (Sekvenspiller med etinyløstradiol og noretisteron) Lavest forekomst av blodpropp Ulempe ved menstruasjonsforskyvning Synfase Progestogenpille, minipille Cerazette

30 Bytte? Vårt standpunkt er at man ikke skal bytte p- pille hos kvinner som allerede har begynt med p-pille Vi tror byttesituasjonen kan gi opphav til misforståelser og problemer som øker risikoen for uønsket svangerskap Noen land anbefaler bytte Bytte til annen prevensjon er aktuelt dersom det har vært opphold i behandlingen

31 Andel som begynner med p-piller med lav risiko Endringer i forskrivning

32 Hva begynner jenter med?

33 Hva vet jenter om p-piller? Rundspørring til 500 jenter år i april 2010 Grunnlag for p-pillekampanje på Facebook og blogg

34 Alder 70% 64% 60% 50% 51% 49% 47% 53% 40% 30% 20% 10% 0% 36% år år år Prosentandel som bruker p-piller Ja Nei

35 De som ikke brukte p-piller 47% 28% 32% 13% Har ikke behov for prevensjon Er redd for bivirkninger Bruker annen prevensjon Annet:

36 Bivirkninger jentene kjenner 70% 60% 59% 50% 47% 40% 30% 25% 20% 10% 18% 16% 16% 14% 12% 11% 5% 4% 3% 3% 2% 0%

37 Kunnskap om blodpropp 0,6 55% 0,5 0,4 0,3 28% 0,2 0,1 0 9 % 5% 3%

38 Symptomer på blodpropp Informasjon om risiko for blodpropp Fortell pasienten at de straks skal oppsøke lege dersom det oppstår symptomer som kan tyde på blodpropp Hevelse i et ben eller en arm Smerter i brystet Tungpustenhet, hjertebank Lammelser eller nedsatt førlighet Be jentene lese pakningsvedlegget

39 Diagnose av venøs blodpropp Kan være vanskelig Kvinner som bruker p-piller og har symptomer som kan tyde på blodpropp har blodpropp inntil det motsatte er bevist

40 Arteriell blodpropp Langt sjeldnere enn venøs blodpropp Rammer særlig pasienter over 35 år Røyking er risikofaktor, særlig ved alder over 35 år

41 Andre bivirkninger Kvalme Hodepine Blødningsforstyrrelser Humørsvingninger Høyt blodtrykk Vannansamling Smerter i brystene Nedsatt seksuallyst

42 Progestogenpiller (1) Inneholder bare progestogen Conludag noretisteron Cerazette desogestrel Noe lavere prevensjonssikkerhet enn p- piller Større krav til nøyaktighet ved bruk Akseptabel forsinkelse/avvik Conludag 3 timer Cerazette 12 timer Gir sannsynligvis ikke risiko for blodpropp

43 Progestogenpiller (2) Progestogenpiller synes å ha noe større frafall enn kombinasjonspiller over tid Større problemer med småblødninger

44 Progestogenpiller (3) Behandling med desogestrel (Cerazette) fører til lavere østradiolnivåer Det er foreløpig ukjent om dette har betydning for benmineraltettheten Man antar at effekten er mindre enn for medroksyprogesteron (Depo-Provera)

45 P-plaster Evra Norelgestromin og etinyløstradiol Risiko for blodpropp Nye studier tyder på at risikoen er omtrent lik drospirenon- og desogestrelbaserte p-piller Høyere enn for levonorgestrelbaserte p-piller Bør ikke være førstevalg

46 P-sprøyte Depo-Provera Medroksiprogesteron Kan gi lavere benmasse under behandling Rammer særlig kvinner under 20 år Benmassen synes å innhente seg etter avsluttet behandling Alternativ i alderen år når kvinnen ikke kan bruke andre prevensjonsmetoder

47 P-implantat (1) Nexplanon Etonogestrel Prevensjonsvarighet 3 år Sannsynligvis liten elle ingen økning i risiko for blodpropp Men kvinner som har hatt blodpropp bør vurderes av spesialist Vanlige bivirkninger omfatter akne og uregelmessige blødninger

48 P-implantat (2) Kan ikke skrives ut av helsesøstre/jordmødre, men kan settes inn på delegasjon fra lege Opplæring er viktig både når det gjelder innsetting og fjerning Test med progestogenpille før innsetting har vært anbefalt Ikke særlig pålitelig test Fjerning av p-staven dersom kvinnen er misfornøyd God informasjon på forhånd

49 Bruk av implantater

50 Hormonspiral Levonorgestrelbasert Mirena (5 års virketid, høyere dose) Jaydess (3 års virketid, lavere dose) Effektiv prevensjon For lite brukt hos kvinner som ikke har fått barn Egnet ved legemiddelinteraksjoner (epilepsimedisiner), sterke menstruasjonsblødninger, etter ubeskyttet samleie Kan ikke skrive ut av helsesøstre/jordmødre, men kan settes inn på delegasjon fra lege

51 P-ring NuvaRing Etinyløstradiol og etonogestrel Sikkerhet på linje med p-plaster og p-piller Mulig noe høyere risiko enn levonorgestrelbaserte p-piller Ringen bør kastes på en slik måte at en den ikke kommer ut i naturen

52 Nødprevensjon (1) Virkestoff/ metode Levonorgestrel Preparater Kommentar Norlevo, Postinor Må brukes innen 72 timer Ulipristal ellaone Må brukes innen 120 timer Kobberspiral Nova-t 380 Settes inn så snart som mulig

53 Nødprevensjon (2) Effekten er bedre jo tidligere en tar nødprevensjon Innen 12 timer: % timer: % timer: 50 % Bivirkninger er særlig kvalme og oppkast Vær oppmerksom på muligheten for svangerskap

54 Nødprevensjon (3) Risiko for svangerskap 5-30 % avhengig av tidspunkt i syklus Gjennomsnitt ca. 8 % Nødprevensjon vil i gjennomsnitt forhindre 5-7 per 100 ubeskyttede samleier doser solgt i 2008

55 Acnemiddel Diane, Feminil, Zyrona Etinyløstradiol 35 µg, cyproteronacetat 2 mg Indisert for behandling av acne, seboré og hirsuitisme Cyproteron har sterk anti-androgen virkning Gir høyere risiko for blodpropp enn p- piller (2-3 ganger?) Kortest mulig behandlingstid Acne inntil bedring Seboré opptil 1 år Hirsuitisme opptil flere år

56 Melding av bivirkninger Viktig å melde bivirkninger av prevensjonsmidler Leger har meldeplikt for dødelige og alvorlige bivirkninger Helsesøster/jordmor kan sende melding selv eller rapportere til legen Meldinger sendes til RELIS (www.relis.no) Pasienter selv melde bivirkninger på internett

57 Konklusjon De senere års forskning har gitt oss kunnskap som har betydning for valg av prevensjon Vi bør bruke mer p-implantat, hormonspiral og p-sprøyte Høyere prevensjonssikkerhet Levonorgestrelbaserte p-piller eller progestogenpiller er gode førstevalg hos dem som begynner med prevensjon

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner

Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner IS-1828 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner Helsedirektoratets vurdering og anbefalinger Heftets tittel: Utgitt: 02/2012 Lett tilgjengelig prevensjon til unge kvinner - Helsedirektoratets vurdering

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

Risikominimeringsprogram

Risikominimeringsprogram REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52 00 10 ( Celgene ) E-post: medinfo.no@celgene.com www.celgene.no

Detaljer

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Konsensusrapport 2011 Arbeidsgrupper 1. Pubertet, menstruasjonsforstyrrelser, katamenial epilepsi, hormonelle effekter av antiepileptika 2. Prevensjon

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

Kvinner. - vi gir deg bedre helse

Kvinner. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Kvinner - vi gir deg bedre helse Innhold 15-30 år...s 4 Menstruasjon...s 4 Pubertet, Hormoner, Smerter Prevensjon...s 7 Kondom, P-piller, P-sprøyte, P-stav, P-ring,

Detaljer

Feminina OM JENTER. FOR JENTER.

Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.»

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 1 2012 19. januar 2012 100. årgang 100 år «Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 60 % av bygningsmassen Oslo universitetssykehus er vurdert som uegnet for sykehusdrift. Tema:

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2010. Anita Øren, prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2010. Anita Øren, prosjektleder 2 3 Forord Det er kvinner i alderen 20 24 år som utfører flest svangerskapsavbrudd i Norge. SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for forebyggende helsearbeid, fikk høsten 2007 i oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Se den enkelte kvinne

Se den enkelte kvinne 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 6 2010 Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet

Detaljer

Ovesterin er et rent østrogenpreparat som kan gis til kvinner med eller uten livmor.

Ovesterin er et rent østrogenpreparat som kan gis til kvinner med eller uten livmor. 1. LEGEMIDLETS NAVN Ovesterin 0,5 mg, vagitorie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 vagitorie inneholder 0,5 mg østriol For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer