Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili"

Transkript

1 Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning? Om normal, p-piller? Protein S mangel påvises Skal hun få p-piller og skal du kalle inn søsken/foreldre for us? Morten Lindberg, Trombedannelse Koagulasjon - oversikt a I I pro ogen 3 4 Arvelig Trombofili Arvelige disposisjoner for venøs tromboembolisme Skyldes en eller flere punktmutasjoner i genene for Koagulasjonsinhibitor: Anti Protein C Protein S Anti Protein C Protein S FV-Leiden Pro mutasjon mangel mangel mangel mutasjon * (620210A) Heterozygot Homozygot Hetero zygot Homozygot 7 0, ,016 Prevalens (%) 0,02 0,2 0,4 0,3? Koagulasjonsfaktor FII (pro økt faktormengde) FVIII (økt faktormengde) FV (Leiden mutasjon) Forekomst ved 1.gangs VTE (%) Risikookning for spontan VTE ? 5-10?? 50x 10x 10x 2-7x 40-80x 3-5x? 5 6 1

2 Insidens av VTE relatert til alder og kjønn Når mistenke arvelig trombofili? Insidens per Ved spontan VTE < 50 år Kjent anti, Protein C, Protein S, Homozygot FV Leiden/Pro mutasjon, kombinerte defekter hos foreldre/søsken Alder 7 White, R. H. Circulation 2003;107:I-4-I-8 8 Screening for arvelig trombofili Når i skal prøvene tas? 1. Anti 2. Protein C 3. Protein S 4. Faktor V Leiden (APC resistens evt. gentest) 5. Promutasjon (gentest) 6. Lupus antikoagulant Prøvemateriale: 5 ml citratplasma og 5 ml EDTA fullblod sendes i vanlig post 9 Funksjonelle koagulasjonsanalyser gir ikke representative resultater under forløpet av en akutt tilstand. Prøver til slike analyser bør tas minst to uker etter akutt sykdom. (anti, protein C, protein S og faktor VIII) Prøve til antibestemmelse bør tas minst 5 dager etter seponert heparinbehandling Prøver til måling av protein C og S, og faktor VIII bør tas to måneder etter avsluttet svangerskap eller hormonterapi Nivået av protein C og S påvirkes også av warfarin og bør tas minst 3 uker etter seponert Marevan Genetiske tester, lupusantikuagulans og anticardiolipinantistoffer kan tas ved utredning under den akutte prosessen 10 Normale funn ved utredning Rehospitalisering (ny DVT eller PE) hos er innlagt for første gangs VTE Foreligger det anamnestiske holdepunkter for tidligere gjennomgått spontan VTE eller opphopning av spontan VTE hos foreldre/søsken, bør dette oppfattes som øket risiko for VTE selv når spesifikk trombofili-utredning er normal Indikasjonen for antitrombotisk profylakse ved risikosituasjoner hos slike er er like sterk som hos er med påvist spesifikk hereditær årsak Spontan VTE er en kronisk sykdom og har en årlig residivfrekvens på 6-11%, noe som krever en langvarig profylakse, minst 1 år) Rehospitalisering for VTE (%) Dager White, R. H. Circulation 2003;107:I-4-I-8 2

3 Spontan VTE og normalfunn ved utredning Antimangel Ja, ved Ingen VTE hos din, komplisert Nei Nei Ja men VTE hos mor/far/søsken kirurgi 1 VTE hos din Ja Ja Ja 6-12 mndr Nei Ja Ja Ja nligvis permanent Nei Mutasjoner fører til nedsatt mengde og/eller nedsatt aktivitet (autosomal dominant arvegang) Alle er heterozygote, prevalens 0.02% 1% av ene med 1. gangs VTE har har Antimangel Risiko for spontan VTE: 50 ganger økt risiko Lave verdier ses også ved Redusert leverfunksjon, DIC, nefrotisk syndrom, behandling med heparin eller østrogener Koagulasjon - antitrobin Antimangel I I pro a Marevan Profylakse Ingen VTE hos din, Ja, uansett Ja 12 uker Nei Ja men VTE hos mor/far/søsken alder 1 VTE hos din Ja Ja 12 uker Permanent Nei Ja ogen Protein C-mangel Protein S-mangel Mutasjoner fører til nedsatt mengde og/eller nedsatt aktivitet Nesten alle er heterozygote, prevalens 0.2% (?) 2 % av ene med 1. gangs VTE har har protein C mangel Risiko for spontan VTE: 10 ganger økt risiko Lave verdier ses også ved Warfarinbehandling (Vit K-mangel), redusert leverfunksjon, DIC Mutasjoner fører til nedsatt mengde og/eller nedsatt aktivitet (svært sjeldent) Nesten alle er heterozygote, prevalens 0.3 % 3 % av ene med 1. gangs VTE har protein S mangel Risiko for spontan VTE: 10 ganger økt risiko Lave verdier ses også ved Warfarinbehandling (Vit K-mangel), redusert leverfunksjon, DIC, østrogenpåvirkning (p-pille brukere/gravide)

4 Koagulasjon protein C og S Protein C eller S mangel a I I pro ogen Ingen VTE hos din Ja Nei 6 uker Nei Ja 1 spontan VTE hos din Ja Ja Ja Langvarig (flere år) Nei Ja Faktor V Leiden Koagulasjon FV Leiden Mutasjonen fører til at aktivert faktor V blir resistent for aktivert protein C (inhibitor) 7 % av befolkningen er heterozygot 0.1 % av befolkningen er homozygot % av ene med 1. gangs VTE har har faktor V Leiden mutasjonen Risiko for spontan VTE: I I pro a Heterozygote 2-7 ganger økt risiko Homozygote ganger økt risiko ogen Akivert protein C resistens og FV Leiden - to sider av samme sak Promutasjon Analyse APC resistens F V Leiden Påviser Fenotype Genotype APC resistens skiller godt mellom: Genotype ~Resultat Ingen mutasjon > 0.83 Heterozygot Homozygot < 0.5 Ikke nødvendig å rekvirere begge samtidig Mutasjonen fører til økt konsentrasjon av pro 1-2 % av befolkningen er heterozygot % av befolkningen er homozygot 5-10 % av ene med 1. gangs VTE har progenmutasjonen Risiko for spontan VTE: Heterozygote 5-10 ganger økt risiko Homozygote ukjent (økt risiko)

5 Koagulasjon - promutasjon Heterozygot FV-Leiden eller promutasjon a I I pro Ingen VTE hos din Ja Nei Ja v/sectio Nei Nei 1 spontan VTE hos din Ja Ja Ja 6 mndr Nei Ja ogen Faktor V Leiden og p-piller Homozygot FV-Leiden/pro-mutasjon/kombinerte defekter Genotype Sannsynlighet for ingen trombose uten p-pille i 10 år Sannsynlighet for ingen trombose med p-pille i 10 år Normal 99,96 % 99,70 % Faktor V Leiden 99,85 % 98,70 % Ingen VTE hos din 1 spontan VTE hos din Ja Ja Ja Nei Ja Relativ risk: P-piller 4, Faktor V Leiden 8, begge 35 Basal absolutt risk: 5 per per år Ervervede risikofaktorer (alfabetisk) Residiv av VTE under pågående, adekvat sekundærprofylakse bør gi sterk mistanke om malignitet. Alder over 40 år Antifosfolipidsyndrom Cancer Cancerterapi (hormonell, kjemoterapi, strålingsterapi) Dehydrering Frakturer (bekken>lår> legg> ankel) Graviditet og post partum periode Hjerneslag med ekstremitetsparese Hjertesvikt Ikke-biologiske, kunstige hjerteventiler Immobilisering Infeksjoner Inflammatorisk tarmsykdom Intravenøse katetre Kirurgi (særlig ortopediog omfattende cancerkirurgi) Lungesvikt Myeloproliferative sykdommer Nefrotisk syndrom Organtransplantasjon Overvekt (>10 kg over idealvekt) Paroksysnnal Nokturnal Hemoglobinuri (PNH) Polycytemi Ryggmargstraumer Sentrale venekatetre Tidligere VTE Traumer generelt Trombocytose ricer Østrogensubstitusjon, P-piller

6 Konklusjoner Konklusjoner Positiv anamnese for spontan VTE hos 1. Pasient/donor/recipient Eller hos dennes 2. Mor/fas/søsken Uansett resultat av trombofiliutredning, bør oppfattes som arvelig betinget trombofili Husk at Antimangel, Protein C mangel, Protein S mangel, Faktor V- Leiden mutasjon og Promutasjon kan forklare bare ca 50% av alle med VTE hvor det er berettiget mistanke om arvelig trombosedisposisjon Kombinasjonen av ervervede og arvelige risikofaktorer eller kombinasjon av flere arvelige risikofaktorer kan gi sterkt øket risiko for VTE Kvinner som ønsker P-piller eller østrogensubstitusjon, trenger ikke screenes for arvelige risikofaktorer hvis det ikke foreligger anamnestiske holdepunkter for personlig gjennomgått VTE eller VTE hos foreldre/søsken Generell malignitetsutredning hos er med første gangs VTE er ikke indisert hvis klinikken ikke taler for dette Kasuistikk sanbefalingene er hentet fra: 17 år gammel pike ønsker p-piller Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Nei Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning? Ja Om normal, p-piller? Ja Utredning og behandling av økt blødningstendens Frank Brosstad og Lorentz Brinch ISBN Protein C mangel påvises Skal hun få p-piller Nei og skal du kalle inn søsken/foreldre for us? Ja

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet 5 års oppgave stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet Skrevet av: Karina Pleym og

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2007 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Radtke, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit Grong

Detaljer

SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP

SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP - Henvisningskriterier - Samarbeidsrutiner. Kaur Harmohan LIS KK, SUS Temaoversikt 1 Fysiologiske endringer i sv.skapet Sv.sk. omsorgen. Identifisere risiko

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser Forekomst av kreft og VTE hos pasienter med hjerteinfarkt uten koronare stenoser 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Therese Johansen thj022@post.uit.no Universitetet

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk

Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Statens legemiddelverk Hvilke prevensjonsmidler bør vi skrive ut? Steinar Madsen steinar.madsen@legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon - tabletter Marvelonskremselen Avregistrering

Detaljer

P-piller og blodpropprisiko

P-piller og blodpropprisiko P-piller og blodpropprisiko Steinar Madsen Statens legemiddelverk Abort Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon Marvelonskremselen Avregistrering av Trionetta Spiral, vaginalring, p-sprøyte, implantat,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Evorel, 25, 50 og 100 mikrogram/24 timer, depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Evorel, 25, 50 og 100 mikrogram/24 timer, depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Evorel, 25, 50 og 100 mikrogram/24 timer, depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Østradiol er det aktive virkestoffet. 1 depotplaster à 25 mikrogram/24

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 20 cm 2 depotplaster inneholder 6 mg norelgestromin

Detaljer

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning Blåboka Brystkreft Diagnostikk og behandling En veiledning 7. utgave, 2003 1 Forord... 4 Stadieinndeling... 5 TNM-klassifikasjon (AJCC 2002 = UICC 2002)... 5 Forekomst av brystkreft... 7 Mammografi/mammografiscreening...

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Anemidiagnostikk. Klassifisering av anemier

Anemidiagnostikk. Klassifisering av anemier Anemidiagnostikk Anemi er fellesnavnet på tilstander hvor blodets evne til å transportere O 2 er redusert. Det kan være flere grunner til en slik tilstand, blant annet få erytrocytter, nedsatt hemoglobinkonsentrasjon

Detaljer

Risikominimeringsprogram

Risikominimeringsprogram REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52 00 10 ( Celgene ) E-post: medinfo.no@celgene.com www.celgene.no

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Nr. 1 Årg. 11 9. januar 2008 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Informasjon til allmennpraktiserende leger fra KK Provoserte

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer