Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene"

Transkript

1 Vårmøtet Sandefjord 2013 Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene Ann-Helen Kristoffersen, Overlege Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) Haukeland Universitetssjukehus 1

2 Warfarin (Marevan) Ufraksjonert heparin Lavmolekylært heparin INR Rivaroxaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis) Kommer flere.. Dabigatran (Pradaxa) Bivalirudin (Angiomax) Argatroban (Novostan) Gezer S. Dis Mon 2003;49:

3 Hvilke analyser kan påvirkes? - og dermed potensielt feiltolkes I Ved måling av koagulasjonstid i sekund Basert på APTT (aktivert partiell tromboplastintid): APCR (Aktivert protein C resistens) Lupus antikoagulant (SCT, APTT) Protein S clot og protein C clot Faktoranalyser (faktor VIII, faktor IX osv) Basert på PT (protrombintid): PT-INR, faktoranalyser (FVII osv) TT (Trombintid) Fibrinogen DRVVT (dilute russel viper venom time) 3

4 Hvilke analyser kan påvirkes? og dermed potensielt feiltolkes II Analyser som baserer seg på hemming av faktor II (trombin) eller faktor Xa Kromogene analyser Antitrombin (FII eller FX) Anti-faktor X assay (FX) Kromogen Faktor VIII analyse? (FX?) 4

5 Hvilke koagulasjonsanalyser påvirkes ikke? Kromogene analyser som ikke baserer seg på hemming av faktor Xa eller trombin Protein C Immunologiske analyser D-dimer Fritt protein S von Willebrand faktor antigen Von Willebrand faktor aktivitet/rco 5

6 Påvirkning er avhengig av konsentrasjon av legemiddel: Tid etter inntak Peak Trough Effekt av Dabigatran 200 mg x 1 hos 6 friske personer Stangier J et al. Br J Clin Pharmacol

7 1. Effekt på rutinekoagulasjonsanalysene Resultat Medikament Kommentar APTT Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban PT-INR Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban Avhengig av reagens og legemiddelkonsentrasjon Fibrinogen Dabigatran Avhengig av reagens (trombin konsentrasjon) og legemiddel konsentrasjon. Trombintid (TT) Dabigatran, Heparin Anti-faktor Xa Rivaroxaban, Apixaban Kalibrert med Rivaroxaban eller Apixaban - OK D-dimer Ingen interferens 7

8 APTT PEAK rundt 100 ng/ml PEAK rundt 150 ng/ml Hillarp A et al. J Thromb Haemost 2011 Lindahl T et al. Thromb Haemost 2011 Fra Hillarp A. Nya sett at hålla oss flytande 8

9 PT-INR Quick Owren Hillarp A et al. J Thromb Haemost 2011 Lindahl T et al. Thromb Haemost 2011 Fra Hillarp A. Nya sett at hålla oss flytande 9

10 10

11 Fibrinogen Fibri-Prest Dade Thrombin Fibrinogen C Multi-fibren U Lindahl T et al. Thromb Haemost 2011 STA Fibrinogen: Trombinkonsentrasjon som Dade Thrombin og Fibri-Prest derfor trolig ingen interferens. Rvaroxaban 10% underestimering?? 11

12 Trombintid Stangier J et al. British J Clin Pharmacol

13 Anti-faktor Xa Kalibrert med LMWH eller hybridkalibrator Terapeutisk nivå: 3-4 timer etter sc injeksjon ved x 2 dosering => IU/mL Kan si om anti-xa hemmer er tilstede Ikke til vurdering av konsentrasjon? Eby C et al. Novel anticoagulants and laboratory testing. Ing J Lab Hematol 2013

14 2. Effekt på faktoranalyser Koagulasjonsfaktorer: FII, FV, FVII, FX, FVIII, FIX, FXI, FXII Måling av koagulasjonstid Resultat Medikament Kommentar Dabigatran og Rivaroxaban Grad av reduksjon avhengig av konsentrasjon av legemiddel Kromogene analyser? Faktor VIII Rivaroxaban

15 Faktoranalyser er basert på APTT reagens eller PT reagens. Koagulasjonstiden forlenges av antikoagulantia. Faktoranalyser falsk lave.

16 Thromb Res

17 3. Effekt på trombofiliutredning Resultat Medikament Kommentar APCR Dabigatran, Rivaroxaban Antitrombin (IIa basert) Antitrombin (Xa basert) Falske normale APC1 og APC2 forlenget Dabigatran Falske normale Rivaroxaban Falske normale Protein S clot Dabigatran, Rivaroxaban Protein C clot Dabigatran, Rivaroxaban Fritt protein S Protein C kromogen Lupus Antikoagulant SCT1/SCT2 DRVVT1/DRVVT2 / / Dabigatran, Rivaroxaban Falsk patologiske (lave) Falsk patologiske (lave) Falske positive 17

18 Aktivert protein C resistens Dabigatran APTT basert assay, Coatest APCR Rivaroxaban Lindahl T et al. Thromb Haemost 2011 Hillarp A et al. J Thromb Haemost 2011 APTT basert assay, Coatest Normale 2.0 Heterozygote < 2.0 Protrombinase (FXa/FVa) basert assay, Prefakit Protrombinase (FXa/FVa) basert assay, Prefakit 18

19 APCR før og etter behandling Rivaroxaban Dabigatran Før Etter Før Etter APCR (>2,0) 2,5 2,8 2,3 2,8 APC1 (<44 sek) 41,6 48,6 41,7 45,5 APC2 (<106 sek) 103,8 137,9 94,8 132,2 APCR = APC2/APC1 Ved bruk av nye antikoagulantia øker APC2 mer enn APC1 => Økning i APCR hos heterozygote => falske normale Gentest ved økning i APC1 og/eller APC2 utover det som er vanlig. Skal gå over til kun gentest for Faktor V Leiden fra høsten. 19

20 Antitrombin & Dabigatran Basert på trombinhemming: Berichrom ATIII, Siemens STAchrom ATIII, Stago Adcock DM et al. Am J Clin Pathol 2013 Basert på faktor Xa hemming: HemosIL Liquid ATIII, IL Basert på trombinhemming: Berichrom ATIII, Siemens STAchrom ATIII, Stago Lindahl T et al. Thromb Haemost 2011 Basert på faktor Xa hemming: Coamatic LR, Chromogenix 20

21 Antitrombin & Rivaroxaban Basert på faktor Xa hemming: Coamatic LR, Chromogenix Basert på trombinhemming: Berichrom ATIII, Siemens STAchrom ATIII, Stago 21

22 Lupus Antikoagulant (LA) Heterofile antistoff interfererer med koagulasjonsanalyser og gir forlenget koagulasjonstid APTT/SCT DRVVT Screen test Lite fosfolipid - forlenges Confirm test Mye fosfolipid forkortes Screen/Confirm > 99 percentilen 22

23 Dabigatran og LA Normalisert ratio (Screen/Confirm) øker med økende dabigatran konsentrasjon fordi screen testen øker relativt sett mer enn confirm testen => Falske positive Halbmayer WM et al. Interference of the new oral anticoagulant dabigatran with frequently used coagulation tests. Clin Chem Lab Med

24 Rivaroxaban og LA Confirm Screen Samama MM et al. Assessment of laboratory assays to measure rivaroxaban an oral, direct factor Xa inhibitor. Thromb Haemost 2010;103:

25 Rivaroxaban and LA Merriman E et al. Rivaroxaban and false positive lupus anticoagulant testing. Thromb Haemost 2011 =screen =mix 19 av 21 ble positiv DRVVT screen test etter å ha startet med Rivaroxaban. 16 av 18 positiv normalisert ratio (screen/confirm). Mixing kun normalisering hos en pasient => «LA mønster» 25

26 Lupus Antikoagulant Rivaroxaban Dabigatran Før Etter Før Etter NEG NEG NEG NEG SCT (< 1,31) 0,82 0,86 0,87 0,94 SCT screen (<1,42) 0,84 1,38 0,91 1,22 SCT confirm (<1,58) 1,02 1,61 1,05 1,3 NEG POS NEG NEG DRVVT (< 1,28) 0,96 1,31 1,04 0,97 DRVVT screen (<1,33) 1 2,84 1,05 1,48 DRVVT confirm (<1,14) 1,04 2,17 1,01 1,53 Økt risiko for falske positive når pasientene står på nye antikoagulantia, - men ikke nødvendigvis falske positive. Interferens avhengig av konsentrasjonen av nye AK på prøvetakingstidspunktet Andre samtidige interferenser preanalytiske osv.

27 Strategier for å unngå feil resultat? Klinikere og laboratoriepersonell må bli gjort oppmerksom på denne interferensen Ring rekvirent ved mistanke? Tidkrevende. Når mistenke? APTT, INR, TT, Anti-Xa (LMWH) På alle? Ved mistanke? Laboratorieinformasjon til rekvirentene Nødvendig, men kortvarig effekt? Avkrysning for bruk og type antikoagulantia Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban Heparin, LMWH, Warfarin, Argatroban, Bivalirudin Standardkommentarer til rekvirenten «Vær oppmerksom på at behandling med antikoagulantia kan gi falske normale/falske patologiske resultat» «Ved behandling med antikoagulantia kan prøveresultatet bli feil, anbefaler ny prøve etter seponering» - hvor lenge? 27

28 Oppsummering Nye AK og påvirkning av koagulasjonsanalyser Koagulasjonsanalyser med måling av koagulasjonstid vil kunne påvirkes av de nye antikoagulantia Falske positive (patologiske) og falske negative (normale) resultater Avhengig av reagens (assay) type legemiddel Konsentrasjon av legemiddel på prøvetakingstidspunkt Både falske positive og falske negative kan få kliniske konsekvenser Ingen metode for hemming finnes foreløpig for de nye AK Eks. heparin-hemmende reagenser tilsatt enkelte reagens Flere ulike strategier nødvendig for å unngå falske positive og negative Enkelte av de nevnte interferensene gjelder også warfarin f.eks lupus antikoagulant og falske positive 28

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 2007-2012. Nr. 2 2012

Aktuell kommentar. Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 2007-2012. Nr. 2 2012 Nr. Aktuell kommentar Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 7- Av Tom Bernhardsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI AVDELING FOR PERIODONTI 1 GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 1. LOKALT BETINGETE: 1.1. Pasienter med lokale infeksjonstilstander: Eksempelvis: 1.1.1. Herpes labialis:

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Passord: slik lager du et som er godt

Passord: slik lager du et som er godt Passord: slik lager du et som er godt 5 gode råd for å lage gode passord: - Passordet bør inneholde minst 8 tegn - Du bør bruke både små og store bokstaver, tall og gjerne spesialtegn - Passordet bør ikke

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

"MUST" Spørsmål og Svar

MUST Spørsmål og Svar MAG Malnutrition Advisory Group A Standing Committee of BAPEN BAPEN Advancing Clinical Nutrition reg. Charity No: 1023927 "MUST" Spørsmål og Svar 1. I hvilke omsorgssettinger ble "MUST" testet ut? Påliteligheten

Detaljer