Obligatorisk innlevering 3kb vår 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk innlevering 3kb vår 2004"

Transkript

1 Obligatorisk innlevering 3kb vår I marsvin er mørk pels farge (F) dominant over albino (f), og hår (K) dominant over langt hår (k). Genene for disse to egenskapene følger prinsippet om uavhengig utvalg. Skriv de mest sannsynlige genotyper for foreldrene for hver av de følgende krysninger. a b c d e f g lang Mørk x albino Albino x albino Mørk lang x mørk lang lang Fenotyper blant avkommet Mørk Kort Mørk Lang Albino Kort Albino Lang Hos kveg er effekten av allelet som produserer rød pels (R) ufullstendig dominant over effekten av allelet som produserer hvit pels farge (r), Rr heterozygotene er skimlet. I tillegg er effektene av allelene for fravær av horn fullstendig dominante: HH og Hh er hornløse (kollet) og hh er hornet. Genene ved R og H lokuset viser uavhengig utvalg. a) Angi fenotypen til F 1 avkommet av RRHH x rrhh b) Angi de forventede fenotyper og deres fordeling blant avkommet til en F 1 x F 1 krysning. c) Angi de forventede fenotyper og deres fordeling blant avkommet til en F 1 x den hvit-hornede foreldren b) 1:2:1:3:6:3), c) 1:1:1:1

2 3 Løkknoller kan være røde, hvite eller gule. Disse fargedifferansene kontrolleres av to par gener som virker sammen epistatisk. F 2 generasjonen til en krysning produserte 40 gule, 50 hvite og 110 røde løk. a) Angi en generell genotype for alle tre løkknollfargene. Sjekk med chi 2 - testen at fordelingen passer! b) Angi en mulig krysningssekvens som kunne ha produsert F 2 generasjonen nevnt over. a) 9:3:4, Χ 2 = 0,23

3 4 I stamtreet, som er vist, kan du anta at egenskapen som er vist ved mørke symboler, er forårsaket av et kjønnspåvirket autosomalt gen som er dominant i menn og recessivt i kvinner I 1 2 II III a) Hvor stor er sannsynligheten for å produsere en påvirket datter fra en krysning mellom III-1 og III-4? b) Hvor stor er sannsynligheten for å produsere en påvirket datter fra krysningen mellom III-2 og III-5? Menn Kvinner Tips: Kall egenskapen E og normalen E' Egenskap EE Egenskap En oversikt over situasjonen blir da: Egenskap EE' Normal Normal E'E' Normal a) 1/12 b) 0 5 I mais er farget ytterlag (R) dominant overfor (r) fargeløst, og grønn plante farge (G) er dominant overfor gul (g). To planter, hver av dem heterozygot for begge egenskaper, blir testkrysset med to homozygote recessive planter, og deres felles avkom har følgende fordeling fargede, grønne 100 fargede, gule 97 fargeløse, grønne 103 fargeløse, gule 100

4 a) Bruk chi-kvadrat analysen for å undersøke om de to egenskapene utvelges uavhengig av hverandre (independent assortment) b) Når avkommet fra hver av de to krysningene blir talt opp separat, får vi følgende resultater: Fenotyper Plante 1 Plante 2 fargede, grønne fargede, gule fargeløse, grønne 8 95 fargeløse, gul 92 8 Bruk chi-kvadrat analysen for å teste om denne datamengden bekrefter hypotesen om uavhengig utvalg. a) Χ 2 =0,18, b) Χ 2 =128,32 og 129,16, 6 I Drosophila, bestemmes tre loci på det tredje kromosomet av mutasjonene p (pink= rosa) øyenfarge, Pr (prickly bristles =pigget bust), og Cu (curled wings = bøyde vinger. Hunner som er heterozygote for de tre mutasjonene, blir testkrysset* og produserer følgende avkom: Fenotyper til testkrysningsavkommet Øyne vinger bust individer normal normal normal 2 pink normal normal 195 normal normal prickly 17 normal curled normal 796 pink curled normal 18 pink normal prickly 784 normal curled prickly 185 pink curled prickly 3 Antall *Testkrysninger gjøres med individer som uttrykker de recessive fenotyper. a) Hva var fenotypene til hannene som ble brukt til testkrysningen? b) Hvilket gen er i midten i sekvensen? c) Kartlegg de tre gen loci. d) Bestem koeffisienten for sammenfall av aktuell og forventet frekvens for doble rekombinanter (coefficient of coincidenc) e) Bestem interferenskoeffisienten. b) og c) p 2mu-Cu-19,25 mu-pr,d) 0,64, e) 0,36

5 7 Cystisk fibrose er en genetisk sykdom i mennesker forårsaket av homozygositet for et recessivt gen (aa). I en spesiell stor populasjon, er frekvensen av nyfødte som har cystisk fibrose 1 av Hvor stor andel av ekteskap mellom genetisk urelaterte normale individer gir en risiko for å produsere et barn med cystisk fibrose i denne populasjonen? 1av I en spesiell human populasjon i genetisk likevekt for det typiske X bundne rød-grønn fargeblindhet lokus, er 6 av 100 menn farge blinde. a) Hva er frekvensen for det normale (E) og fargeblinde (e) allelet? b) Hva er den forventede frekvensen for fargeblinde kvinner og heterozygote kvinner i befolkningen? a) 0,94 og 0,06 b) 11,3% og 0,4% Bente Helum, 7. januar 2004

6

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:34 Side 32 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 34-38 Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser Pål Rasmus Njølstad 1,2,3,Jørn V. Sagen

Detaljer

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire Puddelens farger Puddel finnes i en rekke farger, som igjen finnes i en rekke mønster og tegninger. Her kommer en oversikt over fargene, med beskrivelse, og bilde av de jeg har. Hvis du har bilde av en

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

Analyse av pasient-foreldre triader; en praktisk gjennomgang

Analyse av pasient-foreldre triader; en praktisk gjennomgang Norsk Epidemiologi 2002; 12 (2): 119-130 119 Analyse av pasient-foreldre triader; en praktisk gjennomgang Rolv T. Lie 1,2 og Astanand Jugessur 1,3 1. Seksjon for medisinsk statistikk, Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Harald Hole Dietrichson Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Arne Torstein Holen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?

SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON.. Forelesningsnotet 3. Hva kjennetegner gode beslutningsmodeller? B) Når har informasjon

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

1 Sannsynlighetsrgning

1 Sannsynlighetsrgning 1 Sannsynlighetsrgning 1.1 Det er 13 grønne og 18 røde baller i en eske. Vi trekker ut to baller etter hverandre. a) Hva er sannsynligheten for å få to grønne baller? Svar: P(g 1, g 2 ) = p(g 1 ) p(g 2

Detaljer

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Senter for sjeldne diagnoser arrangerte et 2 dagers kurs for voksne med Oslers sykdom. Programmet besto av forelesninger og erfaringsutveksling

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Chow Chow Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Rasebeskrivelse og historie Oppsummering: En meget gammel kinesisk spisshund. Eneste rase med definert krav i standarden om blåfarget tunge. Opprinnelig asiat,

Detaljer