PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram"

Transkript

1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Feminil er, og hva det brukes mot 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Feminil 3. Hvordan du bruker Feminil 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Feminil 6. Ytterligere opplysninger 1. HVA FEMINIL ER, OG HVA DET BRUKES MOT Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Feminil er en p-pille som inneholder to forskjellige kunstige hormoner, cyproteronacetat og etinyløstradiol, som har samme virkning som de kvinnelige kjønnshormonene progesteron og østrogen. Feminil brukes som prevensjonsmiddel til kvinner som har hormonelt betinget akne, økt fettutskillelse i huden, litt kraftig hårvekst (i ansiktet og på kroppen) eller hårtap. Feminil kalles en lavdose p-pille pga. lavt innhold av etinyløstradiol. Feminil bør ikke brukes kun på grunn av prevensjonseffekten, og det anbefales å avslutte behandlingen 3-4 måneder etter at symptomene på hudlidelsene er forsvunnet. Behandlingen kan gjentas hvis symptomene på den hormonelt betingede sykdommen kommer tilbake. 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER FEMINIL Bruk ikke Feminil: hvis du er allergisk (overfølsom) for cyproteronacetat eller etinyløstradiol eller noen av de øvrige innholdsstoffene i Feminil. hvis noen i din nærmeste familie har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller et slag i relativt ung alder hvis du har eller har hatt sirkulasjonsforstyrrelser. Spesielt i forbindelse med blodpropp, som kan opptre i blodårene i bena (dyp venetrombose), lungene (lungeemboli), hjertet (hjerteinfarkt), hjernen (slag) eller andre deler av kroppen (se også punktet "P-piller og blodpropp") hvis du har eller har hatt tegn på hjerteinfarkt (som hjertekrampe eller brystsmerter) eller slag hvis du har migrene som påvirker sentralnervesystemet med symptomer som f.eks. talebesvær, kraftige synsforstyrrelser, følelsesforstyrrelser i fingre og ansikt, forbigående lammelse og svimmelhet (migrene med aura) hvis du har betennelse i bukspyttkjertelen med kraftig forhøyet fettinnhold i blodet hvis du har sukkersyke (kun typen diabetes mellitus) med blodåreskader hvis du har gulsott eller en alvorlig leversykdom hvis du har eller har hatt kreft i bryster, livmor, eggstokker eller lever hvis du har uforklarlige blødninger fra skjeden hvis du er gravid eller tror du kan være gravid hvis du ammer Hvis du tilhører en av risikogruppene over, bør du informere legen før du begynner å bruke Feminil. Legen råder deg kanskje til å bruke en annen type p-piller eller en helt annen type prevensjon (uten hormoner). Naturmedisin og lignende som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) bør ikke tas sammen med Feminil, da dette kan medføre at virkningen av Feminil reduseres. Dermed kan det oppstå risiko for gjennombruddsblødninger og uønsket graviditet. Hvis du allerede bruker et produkt inneholdende Johannesurt, skal du henvende deg til legen med tanke på å slutte med Johannesurt. Vis forsiktighet ved bruk av Feminil: Feminil hemmer eggløsning og forhindrer derved graviditet og skal derfor ikke brukes av kvinner som ønsker å bli gravide. Hvis du tar Feminil trenger du ikke bruke andre hormonelle prevensjonsmidler. Pakningsvedlegget beskriver situasjoner hvor du bør slutte å bruke p-piller eller hvor p-pillenes sikkerhet kan være redusert. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie, eller så bør du bruke en annen form for prevensjon (uten hormoner), f.eks. kondom eller annen form for barrieremetode. Bruk ikke "sikre perioder" eller "temperaturmetoden. Disse metodene er usikre fordi p-pillene endrer temperaturforløpet og livmorslimhinnens oppførsel i menstruasjonssyklusen. Som andre p-piller beskytter ikke Feminil mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførte sykdommer. Hvis du tilhører en av risikogruppene under og samtidig tar p-piller av kombinasjonstypen, bør du muligens kontrolleres regelmessig. Legen kan forklare deg mer om dette. Før du begynner med Feminil bør du derfor informere legen om du: røyker har sukkersyke (kun typen diabetes mellitus)

2 er overvektig har høyt blodtrykk har hjerteklaffefeil eller hjerterytmeforstyrrelse har blodårebetennelse (overflatisk flebitt) har åreknuter har noen i din nærmeste familie som har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller slag i relativt ung alder har migrene har epilepsi har eller har hatt forhøyet innhold av kolesterol eller triglyserider (fettstoffer) i blodet, eller dersom noen i din nærmeste familie har eller har hatt dette har noen i din nærmeste familie som har hatt brystkreft har en lever- eller galleblæresykdom har Crohns sykdom eller ulcerøs tykktarmsbetennelse (kronisk tarmbetennelse) har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE = en sykdom som påvirker huden overalt på kroppen) har Hemolytisk-Uremisk Syndrom (HUS = en sykdom som påvirker blodets evne til å levre seg og som forårsaker nyresvikt) har sigdcelleanemi (arvelig form for blodmangel) har eller har hatt chloasma (gulbrun, skjoldete misfarginger i huden, særlig i ansiktet). I så fall skal du unngå å oppholde deg for mye i solen eller utsette deg for UV-stråling. Har eller har hatt en tilstand som har oppstått eller blitt forverret ved graviditet eller tidligere bruk av p-piller (f. eks. hørselstap, stoffskiftesykdom (porfyri), en hudsykdom (herpes gestation), en nevrologisk sykdom (Sydenhams korea eller St. Veitsdans)) Du skal slutte å ta p-pillene og kontakte lege omgående hvis du merker følgende: uvanlig hoste sterke brystsmerter som kan spre seg til venstre arm åndenød og stikkende smerter ved innånding uvanlig kraftig eller langvarig hodepine eller migreneanfall Hvis en eller flere av tilstandene over konstateres for første gang, gjenoppstår eller forverres under p-pillebruk bør du kontakte legen. P-piller og blodpropp Blodpropp er dannelse av en klump med størknet blod som kan blokkere en blodåre. En blodpropp kan av og til dannes i de dyptliggende venene i bena (dyp venetrombose). Hvis denne blodproppen føres bort fra venene, kan den sette seg fast i lungearteriene og forårsake blodpropp i lungene. Feminil er p-piller av kombinasjonstypen. Bruk av en hvilken som helst p-pille av kombinasjons-typen eller Feminil utgjør en økt risiko for blodpropp i venene, i de dyptliggende venene i bena og i lungene i forhold til om man ikke bruker p-piller. Denne risikoen er størst det første året du bruker p-piller av kombinasjonstypen. Risikoen for blodpropp i venene er likevel ikke så stor ved p-pillebruk som ved graviditet. Ved graviditet er risikoen ca 60 tilfeller pr graviditeter, og ved bruk av p-piller med lavt østrogeninnhold (mindre enn 50 mikrogram etinyløstradiol) er risikoen inntil ca 40 tilfeller pr brukerår, sammenlignet med 5-10 tilfeller pr brukerår hos ikke-brukere. Det er også en økt risiko for dannelse av blodpropp i hjertets eller hjernens blodårer ved inntak av p-piller av kombinasjonstypen. Dette gjelder spesielt hvis du er svært overvektig eller har hjertekarsykdommer, høyt blodtrykk, sukkersyke eller migrene. Risikoen for å få blodpropp i hjertet eller hjernen øker med alderen, spesielt hvis du er storrøyker og over 35 år. Ytterst sjelden kan det dannes blodpropp i lever, tarm, nyre eller øye. I ganske få tilfeller kan en blodpropp gi alvorlig uhelbredelig invaliditet og i 1-2 % av tilfellene dør pasientene. Hvis du får høyt blodtrykk ved p-pillebruk, vil du eventuelt bli anbefalt å avbryte bruken. Ved operasjon eller immobilisering (dvs. hvis du ikke kan bevege deg så mye, f.eks. fordi du har et eller begge ben i gips eller benskinne) er risikoen for å utvikle dyp venetrombose midlertidig økt. Ved bruk av p-piller kan risikoen øke ytterligere. Hvis du skal opereres, bør du kontakte legen minst 6 uker før operasjonen. Du bør ikke gjenoppta behandlingen med Feminil før du har vært helt mobil (i stand til å bevege deg) i 2 uker. Hvis du får mistanke om en blodpropp, bør du straks slutte å ta p-pillene og kontakte legen (se også punktet: Når bør du kontakte lege? ). P-piller og kreft Brystkreft forekommer litt oftere hos p-pillebrukere enn hos ikke-brukere på samme alder, men dette utjevnes gradvis over en 10-årsperiode etter opphør med p-piller. Det er imidlertid ikke kjent om p-piller har noen betydning i denne sammenheng. Den hyppigere forekomsten kan også skyldes at p-pillebrukere undersøkes oftere slik at brystkreft kan konstateres tidligere. I sjeldne tilfeller er det rapportert om godartede leversvulster hos p-pillebrukere. Ytterst sjelden ses ondartede leversvulster. Disse svulstene (godartede og ondartede) kan gi indre blødninger. Kontakt lege omgående hvis du får sterke magesmerter. Der er rapportert om en hyppigere forekomst av livmorhalskreft hos kvinner som har brukt p-piller i lang tid. Dette skyldes ikke nødvendigvis p-pillene, men kan kanskje tilskrives seksualvaner og andre faktorer. Når du bør kontakte lege Regelmessige kontroller Når du bruker p-piller vil legen be deg komme til regelmessige kontroller. Normalt bør du kontrolleres en gang i året. Kontakt lege så raskt som mulig hvis: du oppdager helseforandringer, spesielt i forbindelse med forhold beskrevet i dette pakningsvedlegget (Husk punktene som omhandler nærmeste familie). du kjenner en knute i brystet. du begynner å bruke andre legemidler (se også punktet Bruk av andre legemidler sammen med Feminil ). du skal immobiliseres (holde deg i ro) (se også punktet P-piller og blodpropp ) du har uforklarlige kraftige blødninger fra skjeden. du glemmer 1 eller flere p-piller den første uken av brettet og har hatt samleie en av de forutgående 7 dager. du ikke får menstruasjonen 2 ganger på rad eller har mistanke om at du er blitt gravid (begynn ikke på neste brett før du har snakket med legen).

3 uvanlig kraftig eller langvarig hodepine eller migreneanfall delvis eller fullstendig synstap eller dobbeltsyn utydelig tale eller manglende taleevne plutselige syns- eller hørselsforstyrrelser eller andre sanseforstyrrelser svimmelhet eller besvimelsesanfall svakhet eller nummenhet i en eller flere deler av kroppen sterke magesmerter eller forstørrelse av leveren sterke smerter eller hevelser i bena begynnende gulsott, leverbetennelse og kløe over hele kroppen økning av epileptiske anfall begynnende dyp depresjon graviditet, da bruk av p-piller i begynnelsen av graviditeten muligens kan gi fosterskader. Bruk av andre legemidler sammen med Feminil: Visse legemidler kan medføre gjennombrudsblødninger og redusere p-pillenes virkning. Dette gjelder spesielt epilepsimidler (f.eks. primidon, hydantoiner, barbiturater, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat), tuberkulosemidler (f.eks. rifampicin), visse midler til behandling av infeksjonssykdommer (f.eks. penicilliner, tetracykliner, griseofulvin, ritonavir) samt produkter og naturlegemidler som inneholder Johannesurt. Feminil kan påvirke opptaket av legemidlet ciklosporin, som brukes i forbindelse med transplantasjon. Informer alltid legen som forskriver p-pillene om hvilke legemidler du bruker eller nylig har brukt, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Informer også leger eller tannleger (eller apoteket) som forskriver andre legemidler til deg om at du tar Feminil. De kan fortelle deg om du trenger ytterligere former for prevensjon og i hvor lang tid. Inntak av Feminil sammen med mat og drikke: Du kan ta Feminil sammen med mat, men det er ikke nødvendig. Graviditet og amming: Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Du må ikke ta Feminil hvis du er gravid. Hvis du blir gravid mens du bruker Feminil skal du straks avslutte behandlingen. Feminil må ikke brukes under amming. Cyproteronacetat utskilles i morsmelken og kan påvirke barnet. Kjøring og bruk av maskiner: Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Feminil påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Feminil: Feminil inneholder laktose og sakkarose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 3. HVORDAN DU BRUKER FEMINIL For å oppnå optimal virkning og prevensjonseffekt, er det er viktig å ta tablettene regelmessig og på samme tidspunkt av døgnet. Uregelmessig inntak kan medføre gjennombruddsblødninger og uønsket graviditet. Hvert brett med Feminil inneholder 21 p-piller og er merket med ukedag. Start med en p-pille merket med den aktuelle ukedag og fortsett med 1 p-pille daglig i pilens retning. Det er da lett å se om dagens pille er tatt. Når alle 21 p-piller er tatt, tar du pause de neste 7 dagene, dvs. uten å ta noen p-piller. I løpet av disse 7 dagene bør du få en menstruasjonslignende blødning. Vanligvis starter menstruasjonen 2-3 dager inn i pausen. På den 8. dagen starter du med et nytt brett, selv om du fortsatt har menstruasjon. Dette innebærer at du alltid starter på et nytt brett på samme ukedag og får menstruasjonen på samme tid med 4 ukers mellomrom. Varigheten av behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av hud- eller hårlidelsen. Det anbefales å bruke Feminil minst 3-4 måneder etter at symptomene har opphørt. Hvis du skulle få tilbakefall uker eller måneder senere, bør behandlingen med Feminil gjenopptas. Slik starter du med ditt første brett med Feminil Hvis du ikke har brukt prevensjonsmidler med hormoner den siste måneden Den første p-pillen tas på menstruasjonens 1. dag. Ønsker du å starte med p-piller på menstruasjonens 2-5. dag, må du beskytte deg ekstra mot graviditet (f.eks. kondom eller annen form for barrieremetode) de første 7 dagene du tar p-pillene. Ved bytte fra en annen p-pille av kombinasjonstypen Du kan starte med Feminil dagen etter den siste p-pillen på ditt nåværende brett. Du tar altså ingen pause med p-pillene. Hvis ditt forrige brett inneholdt inaktive p-piller, dvs. brett med 28 stk., skal du starte med Feminil etter den siste aktive p-pillen. Rådfør deg med legen eller apoteket hvis du er i tvil. Du kan også starte senere, men aldri senere enn dagen etter den p-pillefrie perioden (dagen etter den siste inaktive p-pillen). Ved bytte fra en p-pille som kun inneholder gestagen (minipille) Du kan slutte med minipillene hvilken som helst dag og starte med Feminil neste dag på samme tidspunkt. Du må beskytte deg ekstra mot graviditet (f.eks. kondom eller annen form for barrieremetode) de første 7 dagene du tar p-pillene. Ved bytte fra injeksjon, implantat eller spiral Du kan starte med Feminil den dagen du har planlagt å få din neste injeksjon, eller den dagen implantatet eller spiralen fjernes. Du må beskytte deg ekstra mot graviditet (f.eks. kondom eller annen form for barrieremetode) de første 7 dagene du tar p-pillene.

4 Etter fødsel Umiddelbart etter fødselen kan legen din råde deg til å vente med å ta Feminil til etter at du har hatt din første menstruasjon. Noen ganger kan det være mulig å starte med Feminil før. Rådfør deg med legen din om dette. Feminil må ikke brukes under amming. Etter abort Legen din vil informere deg om dette. Dersom du tar for mye av Feminil: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen ( ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Det er ikke sett tilfeller av alvorlig skadelige virkninger etter inntak av for mange Feminil p-piller på en gang. Hvis du har tatt for mange p- piller på en gang kan du få kvalme, oppkast eller blødninger fra skjeden. Dersom du har glemt å ta Feminil: Dersom du har glemt å ta én eller flere p-piller Hvis det er gått mindre enn 12 timer siden du skulle ha tatt p-pillen, er sikkerheten uendret. Ta p-pillen så snart du husker det. Ta de neste p- pillene til vanlig tidspunkt. Hvis det er gått mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt p-pillen, er sikkerheten muligens redusert. Jo flere p-piller du har glemt, desto større er usikkerheten. Hvis de glemte p-pillene tilhører 1. uke eller 3. uke på brettet, er risikoen for å bli gravid vesentlig forhøyet. Du bør derfor følge anvisningene under. Mer enn 1 p-pille er glemt Rådfør deg med legen. 1 p-pille er glemt i uke 1 Ta den glemte p-pillen så snart du husker det, selv om du må ta 2 p-piller samtidig. Ta de neste p-pillene til vanlig tidspunkt. Beskytt deg ekstra mot graviditet (f.eks. kondom eller annen form for barrieremetode) de neste 7 dagene. Hvis du har hatt samleie i uken før du glemte p-pillen, kan du ha blitt gravid. Kontakt derfor legen omgående. 1 p-pille er glemt i uke 2 Ta den glemte p-pillen så snart du husker det selv om du må ta 2 p-piller samtidig. Ta de neste p-pillene til vanlig tidspunkt. Dersom alle tablettene er tatt som anvist de siste 7 dagene er p-pillenes sikkerhet uendret, og du trenger ikke beskytte deg ekstra mot graviditet. Dersom tablettene ikke er tatt som anvist eller dersom flere tabletter er glemt, bør du beskytte deg ekstra mot graviditet (for eksempel kondom eller annen form for barrieremetode) de neste 7 dagene. 1 p-pille er glemt i uke 3 Du kan velge mellom én av følgende muligheter uten å bruke en ytterligere form for prevensjon dersom tablettene er tatt som anvist de siste 7 dagene før første glemte tablett: 1. Ta den glemte p-pillen så snart du husker det selv om du må ta 2 p-piller samtidig. Ta de neste p-pillene til vanlig tidspunkt. Start med neste brett uten noen pause mellom brettene. Du får sannsynligvis ingen menstruasjon før etter det andre brettet, men du kan få småblødninger eller gjennombruddsblødninger mens du tar p-pillene. Eller 2. Slutt å ta p-pillene fra ditt nåværende brett. Ta en p-pillefri periode på 7 dager, inkludert den dagen du glemte p-pillen. Fortsett deretter med tabletter fra neste brett. Hvis du har glemt å ta flere p-piller fra et brett og ikke får din forventede blødning i den p-pillefrie perioden, er du kanskje blitt gravid. Kontakt legen før du starter med neste brett. Hva skal du gjøre hvis du: Har oppkast Hvis du kaster opp kort tid (3-4 timer) etter at du har tatt p-pillen er det ingen garanti for at p-pillen har rukket å virke. Dette tilsvarer å ha glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. Skal utsette menstruasjonen Du kan utsette menstruasjonen hvis du fortsetter med neste brett uten en p-pillefri periode. Når du ønsker å få menstruasjonen slutter du å ta p-pillene. I perioden hvor du utsetter menstruasjonen kan du få gjennombruddsblødninger eller småblødninger mens du tar p-pillene. Start med neste brett etter den vanlige 7 dagers p-pillefrie perioden. Skal endre ukedagen for 1. blødningsdag Hvis du tar p-pillene som forskrevet, vil du få menstruasjon på omtrent samme ukedag hver 4. uke. Hvis du ønsker å endre denne dagen, skal du forkorte (aldri forlenge) den p-pillefrie perioden. Hvis menstruasjonen f.eks. starter en fredag og du heretter ønsker at den skal starte en tirsdag (3 dager før), starter du med neste brett 3 dager tidligere enn du pleier. Hvis den p-pillefrie perioden forkortes til 3 dager eller mindre, vil du kanskje ikke få menstruasjonen. Du kan få gjennombruddsblødninger eller småblødninger mens du tar neste brett. Får uventede blødninger De første månedene kan alle p-piller gi uregelmessige blødninger (småblødninger eller gjennombruddsblødninger) mellom menstruasjonene, men fortsett å ta p-pillene. Uregelmessige blødninger opphører vanligvis når kroppen har vent seg til p-pillene (vanligvis etter 3 måneder). Hvis blødningene fortsetter, blir kraftigere eller kommer igjen bør du kontakte legen. Har uteblitt menstruasjon Hvis du har tatt alle p-pillene riktig og ikke har kastet opp eller tatt andre legemidler, er det svært lite sannsynlig at du er gravid. Fortsett å ta Feminil p-piller som vanlig. Hvis du ikke får menstruasjon to ganger på rad er du kanskje gravid. Kontakt legen omgående. Start ikke med neste brett før legen har kontrollert at du ikke er gravid.

5 Ønsker å slutte med Feminil Du kan når som helst slutte med Feminil. Hvis du ikke ønsker å bli gravid bør du rådføre deg med legen om en annen form for prevensjon. Ønsker du å bli gravid anbefales det å vente til du har hatt første normale menstruasjon. Dermed får du mulighet til å beregne når barnet skal fødes. 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som alle legemidler kan Feminil ha bivirkninger, men ikke alle får det. Alvorlige bivirkninger Alvorlige bivirkninger som kan skyldes p-pillene, samt tilhørende symptomer, er beskrevet i punktene "P-piller og blodpropp" og "P-piller og kreft". Les dette for ytterligere informasjon og kontakt lege omgående ved behov. Ikke alvorlige bivirkninger Bivirkningene under er rapportert av p-pillebrukere, men skyldes ikke nødvendigvis p-pillene. Disse bivirkninger kan opptre de første månedene du bruker p-pillene, men avtar vanligvis med tiden: Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 behandlede): Brystspenning, -smerter og -forstørrelse samt melkeproduksjon, hodepine, migrene, depresjon/humørforstyrrelser, endret lyst på sex, hudlidelser, f.eks. utslett med rødme og ømme røde knuter, vektendring og væskeopphopning. Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 behandlede): Kvalme, oppkast og andre lidelser i mage og tarm. Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av behandlede): Allergiske reaksjoner, problemer med kontaktlinser og endret utflod fra skjeden. Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Noen bivirkninger kan kreve behandling. 5. HVORDAN DU OPPBEVARER FEMINIL Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i romtemperatur. Bruk ikke Feminil etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. YTTERLIGERE INFORMASJON Sammensetning av Feminil: Virkestoffer er cyproteronacetat 2 mg og etinyløstradiol 35 mikrogram. Andre innholdsstoffer er; laktosemonohydrat 41 mg, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, sakkarose 10 mg, hypromellose, makrogol 400, karnaubavoks, hvit voks, skjellakk og fargestoffene: jernoksid gult (E 172), jernoksid rødt (E 172), jernoksid svart (E 172), indigotin (E132), titandioksid (E 171) og kinolingult (E 104). Hvordan Feminil ser ut og innholdet i pakningen: Feminil er gulbrune, runde drasjerte tabletter. PVC/PVDC/aluminium blisterpakninger med 21 og 3 21 drasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført. Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S, Danmark. Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest Blødning fra livmoren, f.eks. hos kvinner med en tilstand der livmorslimhinnen (endometriet) vokser inn i livmorens muskellag kalt adenomyosis uteri eller godartede svulster i livmoren, noen ganger også

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason PAKNINGSVEDLEGG Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. LOETTE 28, tabletter

PAKNINGSVEDLEGG. LOETTE 28, tabletter PAKNINGSVEDLEGG Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål,

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. EZETROL 10 mg tabletter ezetimib

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. EZETROL 10 mg tabletter ezetimib PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN EZETROL 10 mg tabletter ezetimib Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 1

B. PAKNINGSVEDLEGG 1 B. PAKNINGSVEDLEGG 1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Eulexin 250 mg tabletter flutamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Estradot 25 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 37,5 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 50 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 75 mikrog/24 timer depotplaster

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,5 mg, vagitorier østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon 10000 harde enterokapsler Creon 25000 harde enterokapsler Creon 40000 harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Loette 28 tabletter, filmdrasjerte. Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Loette 28 tabletter, filmdrasjerte. Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Loette 28 tabletter, filmdrasjerte Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 5 mg tyggetablett Singulair 10 mg tablett, filmdrasjert montelukast

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 5 mg tyggetablett Singulair 10 mg tablett, filmdrasjert montelukast Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Singulair 5 mg tyggetablett Singulair 10 mg tablett, filmdrasjert montelukast Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter. østradiol/noretisteronacetat

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter. østradiol/noretisteronacetat PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter østradiol/noretisteronacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. RENITEC Comp Mite tabletter (enalaprilmaleat/hydroklortiazid)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. RENITEC Comp Mite tabletter (enalaprilmaleat/hydroklortiazid) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN RENITEC Comp Mite tabletter (enalaprilmaleat/hydroklortiazid) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Cerazette, 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Cerazette, 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Cerazette, 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seroquel Depot 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter. quetiapin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seroquel Depot 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter. quetiapin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Seroquel Depot 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter quetiapin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seractiv 200 mg, 300 mg, 400 mg tablett, filmdrasjert. Deksibuprofen

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seractiv 200 mg, 300 mg, 400 mg tablett, filmdrasjert. Deksibuprofen PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Seractiv,, tablett, filmdrasjert Deksibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Ezetrol 10 mg tabletter. ezetimib

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Ezetrol 10 mg tabletter. ezetimib Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Ezetrol 10 mg tabletter ezetimib Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Azomyr 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletter. pantoprazol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletter. pantoprazol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletter pantoprazol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml felbamat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

Erivedge graviditetsforebyggende program

Erivedge graviditetsforebyggende program Erivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

qerivedge graviditetsforebyggende program

qerivedge graviditetsforebyggende program qerivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nitro-Dur 5 mg/24 timer, depotplaster Nitro-Dur 10 mg/24 timer, depotplaster glyseroltrinitrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nitro-Dur 5 mg/24 timer, depotplaster Nitro-Dur 10 mg/24 timer, depotplaster glyseroltrinitrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nitro-Dur 5 mg/24 timer, depotplaster Nitro-Dur 10 mg/24 timer, depotplaster glyseroltrinitrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon mometasonfuroat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xarelto 15 mg filmdrasjerte tabletter Xarelto 20 mg filmdrasjerte tabletter rivaroksaban

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xarelto 15 mg filmdrasjerte tabletter Xarelto 20 mg filmdrasjerte tabletter rivaroksaban Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Xarelto 15 mg filmdrasjerte tabletter Xarelto 20 mg filmdrasjerte tabletter rivaroksaban Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Optruma 60 mg tabletter, filmdrasjerte raloksifenhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter mianserinhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Voltarol diklofenak kalium 12,5 mg tabletter Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt.

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Sequidot depotplaster 50 mikrog per 24 timer og 50 mikrog/250 mikrog per 24 timer (østradiolhemihydrat og noretisteronacetat) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN ADCIRCA 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg. Estalis 50 mikrog/250 mikrog per 24 timer depotplaster

Pakningsvedlegg. Estalis 50 mikrog/250 mikrog per 24 timer depotplaster leiomyomer (godartet svulst i livmoren) eller endometriose (vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren) dersom du har hatt blodpropp eller du har risikofaktorer for blodpropp (se under) risikofaktorer

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 4 mg tyggetablett montelukast

Pakningvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 4 mg tyggetablett montelukast PAKNINGSVEDLEGG Pakningvedlegg: Informasjon til brukeren Singulair 4 mg tyggetablett montelukast Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder

Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder PMU, torsdag 23.10.14 Marius Johansen Medisinskfaglig ansvarlig lege Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og Samfunn siden 1971 3 738 Sex og Samfunn

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 21

B. PAKNINGSVEDLEGG 21 B. PAKNINGSVEDLEGG 21 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Clopidogrel Acino Pharma GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter Klopidogrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon De e legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres l å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsni 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,1 %, krem. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,1 %, krem. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,1 %, krem østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Lojuxta (lomitapid)-kapsler Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Dette dokumentet gir viktig informasjon om noen av bivirkningene som er forbundet med Lojuxta, hva du kan gjøre for å forhindre dem

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Irbesartan Zentiva inneholder laktose. Dersom du ikke tåler visse sukkertyper (for eksempel laktose), kontakt legen før du tar dette legemidlet.

Irbesartan Zentiva inneholder laktose. Dersom du ikke tåler visse sukkertyper (for eksempel laktose), kontakt legen før du tar dette legemidlet. Du må fortelle legen din hvis du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Irbesartan Zentiva er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn tre

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 4 mg granulat montelukast

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Singulair 4 mg granulat montelukast Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Singulair 4 mg granulat montelukast Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Alvesco 40 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 80 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 160 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sandostatin LAR 30 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. oktreotid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sandostatin LAR 30 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. oktreotid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Sandostatin LAR 10 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon Sandostatin LAR 20 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon Sandostatin LAR 30

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

En oppdatering om hormonell prevensjon

En oppdatering om hormonell prevensjon En oppdatering om hormonell prevensjon Fagdag i Arendal 20.03.14 Marius Johansen Medisinskfaglig ansvarlig lege Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og Samfunn siden 1971 1992 1993 1994 1995

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Levetiracetam Desitin 250 mg Granulat, drasjert i dosepose Levetiracetam Desitin 500 mg Granulat, drasjert i dosepose Levetiracetam Desitin 1000 mg Granulat, drasjert

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg harde kapsler temozolomid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg harde kapsler temozolomid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg harde kapsler temozolomid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Saizen 5,83 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Saizen 8 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Saizen 5,83 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Saizen 8 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Saizen 5,83 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Saizen 8 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning somatropin Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Diovan Comp 80 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter Diovan Comp 160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter Diovan Comp 160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter Diovan Comp

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Sinemet tabletter 10 mg/100 mg, 25 mg/100 mg og 12,5 mg/50 mg. karbidopa/levodopa

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Sinemet tabletter 10 mg/100 mg, 25 mg/100 mg og 12,5 mg/50 mg. karbidopa/levodopa Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Sinemet tabletter 10 mg/100 mg, 25 mg/100 mg og 12,5 mg/50 mg karbidopa/levodopa Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer